127/1990 Sb. o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů

Schválený:
127/1990 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 25. dubna 1990
o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
§ 1
(1) Orgánem příslušným k registraci podle zákona o