20/2015 Sb., o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015

Schválený:
20/2015 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 2. února 2015
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky dodatečných voleb do zastupitelstev obcí, konaných dne 31. ledna 2015, vyhlášených sdělením Ministerstva vnitra č. 232/2014 Sb.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky dodatečných voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:     13
b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:       1 852
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:      1 347
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:          81
  v tom podle volebních stran:
  80 Nezávislí kandidáti                        12
  90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem      69
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
- seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8): nevyskytlo se,
- seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2): nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.

Související dokumenty