192/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

Schválený:
192/1991 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví České republiky a ministerstvo průmyslu České republiky vydalo podle § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky výnos ze dne 26. dubna 1991 č.j. PP-616-16.4. 1991 a 1/1827/91, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 16/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, ve znění výnosů č. 18/1981, č. 17/1982, č. 11/1983, č. 19/1984 a č. 2/1991.
Výnosem se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání a pracovních činností, které se zařazují v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky a v organizacích zdravotnické a farmaceutické výroby v oboru působnosti ministerstva průmyslu do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.
Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Výnos bude publikován ve Věstníku ministerstva zdravotnictví České republiky a lze do něj nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví České republiky, ministerstvu průmyslu České republiky, ústavech národního zdraví, ve všech organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky a ve všech organizacích zdravotnické a farmaceutické výroby v působnosti ministerstva průmyslu České republiky.

Související dokumenty