331/2013 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014

Schválený:
331/2013 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 11. října 2013,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2014 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 865 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 298 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 595 Kč.
Ministr:
Ing. Koníček v. r.

Související dokumenty