336/2012 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013

Schválený:
336/2012 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 5. října 2012,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2013 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 863 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 295 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 589 Kč.
Ministr:
Dr. Ing. Drábek v. r.

Související dokumenty