310/2011 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012

Schválený:
310/2011 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 14. října 2011,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2012 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 838 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 257 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 514 Kč.
Ministr:
Dr. Ing. Drábek v. r.

Související dokumenty