293/2010 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011

Schválený:
293/2010 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 15. října 2010,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2011 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 825 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 237 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 474 Kč.
Ministr:
Dr. Ing. Drábek v. r.

Související dokumenty