202/1992 Sb., kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

Schválený:
202/1992 Sb.
Ministerstvo průmyslu České republiky vydalo podle § 17 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 306/1991 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky výnos č. 5/1992 ze dne 16. dubna 1992, kterým se doplňuje výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 1/1983, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu MS ČSR č. 1/1987 a výnosů MVS ČR č. 1/1988, č. 4/1988 a č. 3/1990.
Výnos nabývá účinnosti dnem 13. května 1992.
Do výnosu je možno nahlédnout na ministerstvu průmyslu České republiky, na ředitelstvích státních podniků a jiných organizací přímo řízených ministerstvem.

Související dokumenty