237/2018 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019

Schválený:
237/2018 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 11. října 2018,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2019 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 090 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 635 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3 270 Kč.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Související dokumenty