105/2000 Sb. , kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
105/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2000,
kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 274/2008 Sb.
Změna: 41/2009 Sb.