46/1994 Sb., o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích

Schválený:
46/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. února 1994,
o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Název "Vysoká škola chemickotechnologická v Pardubicích" se mění a zní "Univerzita Pardubice".
 
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. března 1994.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.

Související dokumenty