191/1991 Sb., kterým se stanoví platový řád pro státní arbitry Státní arbitráže České republiky

Schválený:
191/1991 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vydalo podle § 123 odst. 2 písm. b) č. 1 a odst. 3 zákoníku práce výnos ze dne 26. dubna 1991 č. j. 324-7437/2, kterým se stanoví platový řád pro státní arbitry Státní arbitráže České republiky. Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení a mění dosavadní způsob odměňování státních arbitrů Státní arbitráže České republiky. Stanoví sazby základních a funkčních platů a platů za řídící činnost a podmínky pro přiznávání osobních příplatků.
Při odměňování státních arbitrů, na které se vztahuje tento výnos, se nepostupuje podle výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8. listopadu 1979 č. j.315-1731/79-7313 o odměňování odborných a administrativních pracovníků orgánů státní správy a některých dalších rozpočtových organizací (reg. v částce 30/1979 Sb.).
Do výnosu je možno nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky a na Státní arbitráži České republiky.

Související dokumenty