253/2004 Sb., kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii

Schválený:
253/2004 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 23. dubna 2004,
kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii
Ministerstvo spravedlnosti podle § 52a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb., oznamuje profesní označení fyzických osob, které jsou podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii oprávněny poskytovat právní služby na území České republiky:
Belgie:        Avocat - Advocaat
Dánsko:        Advokat
Estonsko:       Vandeadvokaat
Finsko:        Asianajaja - Advokat
Francie:        Avocat
Irsko:         Barrister
            Solicitor
Island:        Logmadur
Itálie:        Avvocato
Kypr:         - řecky -
Lichtenštejnsko:    Rechtsanwalt
Litva:         Advokatas
Lotyšsko:       Zverinats advokats
Lucembursko:      Avocat-avoué
Maďarsko:       Ugyvéd
Malta:         Avukat - Prokuratur Legali
Německo:        Rechtsanwalt
Nizozemí:       Advocaat
Norsko:        Advokat
Polsko:        Adwokat - Radca prawny
Portugalsko:      Advogado
Rakousko:       Rechtsanwalt
Řecko:         - řecky -
Slovensko:       Advokát - Komerčný právnik
Slovinsko:       Odvetnik - Odvetnica
Spojené království:  Advocate
            Barrister
            Solicitor
Španělsko:       Abogado
Švédsko:        Advokat
Ministr:
JUDr. Čermák v. r.

Související dokumenty