275/2008 Sb., o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)

Schválený:
275/2008 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 31. července 2008
o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí Klasifikaci produkce (dále jen „CZ-CPA“).
Sdělení navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93. Tento přímo použitelný předpis Evropských společenství zrušil zpětně s účinností od 1. ledna 2008 nařízení Rady (EHS) č. 3696/93, na základě kterého byla zavedena dosavadní Standardní klasifikace produkce (SKP), a stanovil použitelnost nové statistické klasifikace od 1. ledna 2008.
Klasifikace produkce (CZ-CPA), která zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny v hospodářství, nahrazuje Standardní klasifikaci produkce (SKP), vydanou sdělením Českého statistického úřadu č. 589/2002 Sb. ze dne 5. prosince 2002.
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je uvedena v příloze tohoto sdělení. Klasifikace včetně vysvětlivek a převodníku bude v tištěné podobě k dispozici v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, v elektronické podobě bude k dispozici rovněž na internetových stránkách úřadu na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
CZ-CPA 2015
A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
------------------------------------------------------------------------------
01      Produkty zemědělství a myslivosti a související služby    
------------------------------------------------------------------------------
01.1     Plodiny jiné než trvalé                   
01.11    Obiloviny (kromě rýže), luštěniny a olejnatá semena     
01.11.1   Pšenice                           
01.11.11   Pšenice tvrdá                        
01.11.12   Pšenice, kromě pšenice tvrdé                 
01.11.2   Kukuřice                           
01.11.20   Kukuřice                           
01.11.3   Ječmen, žito a oves                     
01.11.31   Ječmen                            
01.11.32   Žito                             
01.11.33   Oves                             
01.11.4   Čirok, proso a ostatní obiloviny               
01.11.41   Čirok                            
01.11.42   Proso                            
01.11.43   Tritikale                          
01.11.49   Ostatní obiloviny                      
01.11.5   Sláma a plevy                        
01.11.50   Sláma a plevy                        
01.11.6   Zelené luštěniny                       
01.11.61   Fazole, zelené                        
01.11.62   Hrách, zelený                        
01.11.69   Ostatní zelené luštěniny                   
01.11.7   Sušené luštěniny                       
01.11.71   Fazole, sušené                        
01.11.72   Boby obecné, sušené                     
01.11.73   Cizrna, sušená                        
01.11.74   Čočka, sušená                        
01.11.75   Hrách, sušený                        
01.11.76   Vigna čínská, sušená                     
01.11.77   Kajan indický, sušený                    
01.11.79   Sušené luštěniny j. n.                    
01.11.8   Sójové boby, podzemnice olejná (arašídy)           
01.11.81   Sójové boby                         
01.11.82   Podzemnice olejná (arašídy), neloupaná            
01.11.9   Ostatní olejnatá semena                   
01.11.91   Lněná semena                         
01.11.92   Hořčičná semena                       
01.11.93   Semena řepky nebo řepice                   
01.11.94   Sezamová semena                       
01.11.95   Slunečnicová semena                     
01.11.96   Skočcová semena                       
01.11.99   Ostatní olejnatá semena j. n.                
01.12    Rýže, neloupaná                       
01.12.1   Rýže, neloupaná                       
01.12.10   Rýže, neloupaná                       
01.13    Zelenina (vč. melounů), kořeny a hlízy, semena, houby a lanýže
01.13.1   Listová nebo řapíkatá a stonková zelenina          
01.13.11   Chřest                            
01.13.12   Zelí                             
01.13.13   Květák a brokolice                      
01.13.14   Salát hlávkový                        
01.13.15   Čekanka                           
01.13.16   Špenát                            
01.13.17   Artyčoky                           
01.13.19   Ostatní listová nebo řapíkatá a stonková zelenina      
01.13.2   Melouny                           
01.13.21   Vodní melouny                        
01.13.29   Ostatní melouny                       
01.13.3   Ostatní plodová zelenina                   
01.13.31   Čili papričky a paprika zeleninová (pouze paprika rodu Capsicum)
01.13.32   Okurky salátové a okurky nakládačky             
01.13.33   Lilek                            
01.13.34   Rajčata                           
01.13.39   Ostatní plodová zelenina j. n.                
01.13.4   Zelenina kořenová, cibulová a hlízová            
01.13.41   Mrkev, vodnice a tuřín                    
01.13.42   Česnek                            
01.13.43   Cibule                            
01.13.44   Pór a jiná cibulová zelenina                 
01.13.49   Ostatní kořenová a hlízová zelenina (bez vysokého obsahu škrobu
       nebo inulinu)                     
01.13.5   Kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu     
01.13.51   Brambory                           
01.13.52   Batáty (sladké brambory)                   
01.13.53   Kasava                            
01.13.54   Kolokázie                          
01.13.59   Ostatní kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu 
01.13.6   Semena zeleniny, kromě semen řepy              
01.13.60   Semena zeleniny, kromě semen řepy              
01.13.7   Cukrová řepa a semena cukrové řepy              
01.13.71   Cukrová řepa                         
01.13.72   Semena cukrové řepy                     
01.13.8   Houby a lanýže                        
01.13.80   Houby a lanýže                        
01.13.9   Zelenina, čerstvá, j. n.                   
01.13.90   Zelenina, čerstvá, j. n.                   
01.14    Cukrová třtina                        
01.14.1   Cukrová třtina                        
01.14.10   Cukrová třtina                        
01.15    Tabák, nezpracovaný                     
01.15.1   Tabák, nezpracovaný                     
01.15.10   Tabák, nezpracovaný                     
01.16    Přadné plodiny                        
01.16.1   Přadné plodiny                        
01.16.11   Bavlna, též vyzrněná                     
01.16.12   Juta, kenaf a podobná textilní lýková vlákna, surová nebo máčená,
       kromě lnu, pravého konopí a ramie          
01.16.19   Len, pravé konopí a surové přadné rostliny j. n.           
01.19    Ostatní plodiny jiné než trvalé               
01.19.1   Pícniny                           
01.19.10   Pícniny                           
01.19.2   Řezané květiny a poupata květin; semena květin        
01.19.21   Řezané květiny a poupata květin               
01.19.22   Semena květin                        
01.19.3   Semena řepy (kromě semen cukrové řepy) a pícnin; ostatní   
       rostlinné suroviny                      
01.19.31   Semena řepy (kromě semen cukrové řepy) a pícnin       
01.19.39   Rostlinné suroviny j. n.                   
01.2     Trvalé plodiny                        
01.21    Vinné hrozny                         
01.21.1   Vinné hrozny                         
01.21.11   Stolní hrozny, čerstvé                    
01.21.12   Ostatní vinné hrozny, čerstvé                
01.22    Tropické a subtropické ovoce                 
01.22.1   Tropické a subtropické ovoce                 
01.22.11   Avokádo                           
01.22.12   Banány, plantejny a podobné ovoce              
01.22.13   Datle                            
01.22.14   Fíky                             
01.22.19   Ostatní tropické a subtropické ovoce             
01.23    Citrusové plody                       
01.23.1   Citrusové plody                       
01.23.11   Šedok (pomela) a grapefruity                 
01.23.12   Citrony a limety                       
01.23.13   Pomeranče                          
01.23.14   Tangerinky, mandarinky, klementinky             
01.23.19   Ostatní citrusové plody                   
01.24    Jádrové a peckové ovoce                   
01.24.1   Jablka                            
01.24.10   Jablka                            
01.24.2   Ostatní jádrové a peckové ovoce               
01.24.21   Hrušky                            
01.24.22   Kdoule                            
01.24.23   Meruňky                           
01.24.24   Třešně                            
01.24.25   Broskve                           
01.24.26   Nektarinky                          
01.24.27   Švestky                           
01.24.28   Trnky                            
01.24.29   Ostatní jádrové a peckové ovoce j. n.            
01.25    Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy           
01.25.1   Bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium            
01.25.11   Kiwi                             
01.25.12   Maliny                            
01.25.13   Jahody                            
01.25.19   Ostatní bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium j. n.     
01.25.2   Semena ovoce                         
01.25.20   Semena ovoce                         
01.25.3   Ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné a  
       kokosových ořechů)                      
01.25.31   Mandle                            
01.25.32   Kaštany                           
01.25.33   Lískové oříšky                        
01.25.34   Pistácie                           
01.25.35   Vlašské ořechy                        
01.25.39   Ostatní ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné
       a kokosových ořechů)                 
01.25.9   Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n.        
01.25.90   Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n.        
01.26    Olejnaté plody                        
01.26.1   Olivy                            
01.26.11   Stolní olivy                         
01.26.12   Olivy pro výrobu olivového oleje               
01.26.2   Kokosové ořechy                       
01.26.20   Kokosové ořechy                       
01.26.9   Ostatní olejnaté plody                    
01.26.90   Ostatní olejnaté plody                    
01.27    Rostliny pěstované pro výrobu nápojů             
01.27.1   Rostliny pěstované pro výrobu nápojů             
01.27.11   Kávová zrna, nepražená                    
01.27.12   Listy čaje                          
01.27.13   Listy maté                          
01.27.14   Kakaové boby                         
01.28    Koření a aromatické, léčivé a farmaceutické rostliny     
01.28.1   Koření, nezpracované                     
01.28.11   Pepř (rodu Piper), surový                  
01.28.12   Čili papričky a paprika zeleninová, suché (pouze paprika rodu
       Capsicum), surové                    
01.28.13   Muškátové oříšky, muškátový květ, amomy a kardamomy, surové 
01.28.14   Anýz, badyán, koriandr, kmín, kořenný kmín, fenykl a jalovcové
       bobule, surové                   
01.28.15   Skořice (canella), surová                  
01.28.16   Hřebíček (celé stopky), surový                
01.28.17   Zázvor, sušený, surový                    
01.28.18   Vanilka, surová                       
01.28.19   Ostatní koření, nezpracované                 
01.28.2   Chmelové šištice                       
01.28.20   Chmelové šištice                       
01.28.3   Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako
       insekticidy, fungicidy apod.              
01.28.30   Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako
       insekticidy, fungicidy apod.              
01.29    Ostatní trvalé plodiny                    
01.29.1   Přírodní kaučuk                       
01.29.10   Přírodní kaučuk                       
01.29.2   Vánoční stromky, řezané                   
01.29.20   Vánoční stromky, řezané                   
01.29.3   Rostlinné materiály používané zejména ke splétání,      
       utěsňování, vycpávání, barvení nebo činění          
01.29.30   Rostlinné materiály používané zejména ke splétání,      
       utěsňování, vycpávání, barvení nebo činění          
01.3     Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy,     
       kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí           
01.30    Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy,     
       kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí           
01.30.1   Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy,     
       kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí           
01.30.10   Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy,     
       kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí           
01.4     Živá zvířata a živočišné produkty              
01.41    Živý mléčný skot a syrové mléko mléčného skotu        
01.41.1   Živý mléčný skot                       
01.41.10   Živý mléčný skot                       
01.41.2   Syrové mléko mléčného skotu                 
01.41.20   Syrové mléko mléčného skotu                 
01.42    Jiný skot a buvoli, živí, a jejich sperma          
01.42.1   Jiný skot a buvoli, živí                   
01.42.11   Jiný skot a buvoli, živí, kromě telat            
01.42.12   Telata skotu a buvolů, živá                 
01.42.2   Sperma skotu a buvolů                    
01.42.20   Sperma skotu a buvolů                    
01.43    Koně a jiní koňovití, živí                  
01.43.1   Koně a jiní koňovití, živí                  
01.43.11   Koně, živí                          
01.43.12   Osli, muly a mezci, živí                   
01.44    Velbloudi a velbloudovití, živí               
01.44.1   Velbloudi a velbloudovití, živí               
01.44.10   Velbloudi a velbloudovití, živí               
01.45    Ovce a kozy, živé; syrové mléko a střižní vlna ovcí a koz  
01.45.1   Ovce a kozy, živé                      
01.45.11   Ovce, živé                          
01.45.12   Kozy, živé                          
01.45.2   Syrové mléko ovčí a kozí                   
01.45.21   Syrové mléko ovčí                      
01.45.22   Syrové mléko kozí                          
01.45.3   Střižní vlna, potní, ovcí a koz, vč. poloprané        
01.45.30   Střižní vlna, potní, ovcí a koz, vč. poloprané        
01.46    Prasata, živá                        
01.46.1   Prasata, živá                        
01.46.10   Prasata, živá                        
01.47    Drůbež, živá, a vejce                    
01.47.1   Drůbež, živá                         
01.47.11   Kuřata, živá                         
01.47.12   Krůty, živé                         
01.47.13   Husy, živé                          
01.47.14   Kachny a perličky, živé                   
01.47.2   Vejce ve skořápkách, čerstvá                 
01.47.21   Slepičí vejce ve skořápkách, čerstvá             
01.47.22   Vejce jiné drůbeže ve skořápkách, čerstvá          
01.47.23   Slepičí vejce násadová                    
01.47.24   Vejce jiné drůbeže, násadová                 
01.49    Ostatní hospodářská zvířata, živočišné produkty, surové kožešiny
       apod.                        
01.49.1   Ostatní hospodářská zvířata, živá              
01.49.11   Domácí králíci, živí                     
01.49.12   Hospodářské ptactvo, živé, j. n.               
01.49.13   Hospodářští plazi (vč. hadů a želv), živí          
01.49.19   Ostatní hospodářská zvířata, živá, j. n.           
01.49.2   Ostatní živočišné produkty z hospodářských zvířat      
01.49.21   Přírodní med                         
01.49.22   Syrové mléko j. n.                      
01.49.23   Plži živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve
       slaném nálevu, kromě mořských               
01.49.24   Jedlé produkty z hospodářských zvířat j. n.         
01.49.25   Zámotky bource morušového                  
01.49.26   Hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené
01.49.27   Zvířecí embrya k reprodukci                 
01.49.28   Nejedlé produkty z hospodářských zvířat j. n.        
01.49.3   Surové kožešiny a různé surové kůže             
01.49.31   Surové kožešiny, kromě jehněčích               
01.49.32   Surové kožešiny jehněčí                   
01.49.39   Surové kůže zvířat (čerstvé nebo konzervované, avšak jinak  
       neupravené) j. n.                      
01.6     Zemědělské a chovatelské služby (kromě veterinárních)    
01.61    Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu            
01.61.1   Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu            
01.61.10   Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu            
01.62    Podpůrné služby pro živočišnou výrobu            
01.62.1   Podpůrné služby pro živočišnou výrobu            
01.62.10   Podpůrné služby pro živočišnou výrobu            
01.63    Posklizňové služby                      
01.63.1   Posklizňové služby                      
01.63.10   Posklizňové služby                      
01.64    Zpracování osiva pro účely množení              
01.64.1   Zpracování osiva pro účely množení              
01.64.10   Zpracování osiva pro účely množení              
01.7     Lov a odchyt divokých zvířat a související služby      
01.70    Lov a odchyt divokých zvířat a související služby      
01.70.1   Lov a odchyt divokých zvířat a související služby      
01.70.10   Lov a odchyt divokých zvířat a související služby      
------------------------------------------------------------------------------
02      Produkty lesnictví, těžby dřeva a související služby     
------------------------------------------------------------------------------
02.1     Sazenice a semena lesních stromů; služby lesních školek; lesní
       stromy (surové dřevo na stojato)            
02.10    Sazenice a semena lesních stromů; služby lesních školek; lesní
       stromy (surové dřevo na stojato)            
02.10.1   Sazenice a semena lesních stromů               
02.10.11   Sazenice lesních stromů                   
02.10.12   Semena lesních stromů                    
02.10.2   Služby lesních školek                    
02.10.20   Služby lesních školek                    
02.10.3   Lesní stromy (surové dřevo na stojato)            
02.10.30   Lesní stromy (surové dřevo na stojato)            
02.2     Dřevo surové                         
02.20    Dřevo surové                         
02.20.1   Dřevo surové                         
02.20.11   Dřevo surové jehličnaté - výřezy               
02.20.12   Dřevo surové listnaté, kromě tropického dřeva - výřezy    
02.20.13   Dřevo surové tropické - výřezy                
02.20.14   Dřevo surové jehličnaté - palivové              
02.20.15   Dřevo surové, jiné než jehličnaté - palivové         
02.3     Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva        
02.30    Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva        
02.30.1   Přírodní gumy                        
02.30.11   Balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy   
02.30.12   Šelak, balzámy a jiné přírodní gumy a pryskyřice       
02.30.2   Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený        
02.30.20   Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený        
02.30.3   Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro dekorativní účely
02.30.30   Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro dekorativní účely
02.30.4   Volně rostoucí jedlé produkty                
02.30.40   Volně rostoucí jedlé produkty                
02.4     Podpůrné služby pro lesnictví                
02.40    Podpůrné služby pro lesnictví                
02.40.1   Podpůrné služby pro lesnictví                
02.40.10   Podpůrné služby pro lesnictví                
------------------------------------------------------------------------------       
03      Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné
       služby pro rybolov a akvakulturu          
------------------------------------------------------------------------------
03.0     Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné
       služby pro rybolov a akvakulturu          
03.00    Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné
       služby pro rybolov a akvakulturu          
03.00.1   Ryby, živé, jiné než k lidské spotřebě            
03.00.11   Ryby okrasné, volně žijící                  
03.00.12   Ryby okrasné, farmové                    
03.00.13   Ostatní volně žijící živé ryby, jiné než k lidské spotřebě, 
       včetně jiker a krmiva pro akvakulturu            
03.00.14   Ostatní farmové živé ryby, jiné než k lidské spotřebě, včetně
       jiker a krmiva pro akvakulturu            
03.00.2   Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě     
03.00.21   Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, mořské, jiné
       než farmové                       
03.00.22   Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, sladkovodní,
       jiné než farmové                
03.00.23   Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, mořské, 
       farmové                           
03.00.24   Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, sladkovodní,
       farmové                     
03.00.3   Korýši, nezmrazení                      
03.00.31   Korýši, nezmrazení, jiní než farmoví             
03.00.32   Korýši, nezmrazení, farmoví                 
03.00.4   Měkkýši a ostatní vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení
03.00.41   Ústřice, živé, čerstvé nebo chlazené, jiné než farmové    
03.00.42   Ostatní měkkýši, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví
03.00.43   Ústřice, živé, čerstvé nebo chlazené, farmové        
03.00.44   Ostatní měkkýši, živí, čerství nebo chlazení, farmoví    
03.00.45   Ostatní vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, farmoví
03.00.46   Ostatní vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, jiní než
       farmoví                         
03.00.5   Perly, neopracované                     
03.00.51   Přírodní perly, neopracované                 
03.00.52   Uměle pěstované perly, neopracované             
03.00.6   Ostatní vodní rostliny, živočichové a produkty z nich    
03.00.61   Korály a podobné produkty, ulity, lastury a krunýře měkkýšů, 
       korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti            
03.00.62   Přírodní houby živočišného původu              
03.00.63   Mořské řasy a jiné řasy, k lidské spotřebě, jiné než farmové 
03.00.64   Mořské řasy a jiné řasy, k lidské spotřebě, farmové     
03.00.65   Mořské řasy a jiné řasy, jiné než k lidské     spotřebě, jiné než
       farmové                         
03.00.66   Mořské řasy a jiné řasy, jiné než k lidské spotřebě, farmové 
03.00.69   Ostatní vodní rostliny, živočichové a produkty z nich, j. n. 
03.00.7   Podpůrné služby pro rybolov a akvakulturu          
03.00.71   Podpůrné služby pro rybolov                 
03.00.72   Podpůrné služby pro akvakulturu               
B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
------------------------------------------------------------------------------
05      Černé a hnědé uhlí a lignit                 
------------------------------------------------------------------------------
05.1     Černé uhlí                          
05.10    Černé uhlí                          
05.10.1   Černé uhlí                          
05.10.10   Černé uhlí                          
05.2     Hnědé uhlí a lignit                     
05.20    Hnědé uhlí a lignit                     
05.20.1   Hnědé uhlí a lignit                     
05.20.10   Hnědé uhlí a lignit                     
------------------------------------------------------------------------------
06      Ropa a zemní plyn                      
------------------------------------------------------------------------------
06.1     Ropa                             
06.10    Ropa                             
06.10.1   Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, surové       
06.10.10   Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, surové       
06.10.2   Živičné nebo ropné břidlice a roponosné písky        
06.10.20   Živičné nebo ropné břidlice a roponosné písky        
06.2     Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu         
06.20    Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu         
06.20.1   Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu         
06.20.10   Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu         
------------------------------------------------------------------------------
07      Rudy                             
------------------------------------------------------------------------------
07.1     Železné rudy                         
07.10    Železné rudy                         
07.10.1   Železné rudy                         
07.10.10   Železné rudy                         
07.2     Neželezné rudy                        
07.21    Uranové a thoriové rudy                   
07.21.1   Uranové a thoriové rudy                   
07.21.10   Uranové a thoriové rudy                   
07.29    Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty         
07.29.1   Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty         
07.29.11   Měděné rudy a jejich koncentráty               
07.29.12   Niklové rudy a jejich koncentráty              
07.29.13   Hliníkové rudy a jejich koncentráty             
07.29.14   Rudy drahých kovů a jejich koncentráty            
07.29.15   Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentráty     
07.29.19   Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty j. n.      
------------------------------------------------------------------------------
08      Ostatní těžba a dobývání nerostných surovin         
------------------------------------------------------------------------------
08.1     Kámen, písek a jíl                      
08.11    Kámen pro výtvarné nebo stavební účely, vápenec, sádrovec, křída
       a břidlice                       
08.11.1   Kámen pro výtvarné nebo stavební účely            
08.11.11   Mramor a jiné vápencové kameny pro výtvarné nebo stavební účely
08.11.12   Žula, pískovec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely
08.11.2   Vápenec a sádrovec                      
08.11.20   Vápenec a sádrovec                      
08.11.3   Křída a nekalcinovaný dolomit                
08.11.30   Křída a nekalcinovaný dolomit                
08.11.4   Břidlice                           
08.11.40   Břidlice                           
08.12    Štěrk, písek, jíly a kaolin                 
08.12.1   Štěrk a písek                        
08.12.11   Přírodní písky                        
08.12.12   Zrnka, odštěpky a prach; oblázky, štěrk           
08.12.13   Směsi strusky a podobný průmyslový odpad, též obsahující kamínky,
       oblázky, štěrk a křemen, pro stavební účely     
08.12.2   Jíly a kaolin                        
08.12.21   Kaolin a jiné kaolinitické jíly               
08.12.22   Jiné jíly, andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit; šamotové nebo
       dinasové zeminy                     
08.9     Produkty těžby a dobývání j. n.               
08.91    Chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv        
08.91.1   Chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv        
08.91.11   Přírodní fosfáty vápenaté nebo přírodní fosfáty hlinitovápenaté
08.91.12   Pyrit (kyz železný), nepražený; surová nebo nerafinovaná síra
08.91.19   Ostatní chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv    
08.92    Rašelina                           
08.92.1   Rašelina                           
08.92.10   Rašelina                           
08.93    Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda            
08.93.1   Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda            
08.93.10   Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda            
08.99    Ostatní produkty těžby a dobývání j. n.           
08.99.1   Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a   
       asfaltové horniny                      
08.99.10   Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a   
       asfaltové horniny                      
08.99.2   Drahokamy a polodrahokamy; průmyslové diamanty; neopracované nebo
       jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené; pemza; smirek;
       přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusiva;
       ostatní nerostné suroviny              
08.99.21   Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových diamantů),   
       neopracované, jednoduše řezané nebo hrubě tvarované     
08.99.22   Průmyslové diamanty; neopracované nebo jednoduše řezané, štípané
       nebo nahrubo broušené; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní
       granát a ostatní přírodní brusiva      
08.99.29   Ostatní nerostné suroviny                  
------------------------------------------------------------------------------
09      Podpůrné služby při těžbě                  
------------------------------------------------------------------------------
09.1     Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu        
09.10    Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu        
09.10.1   Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu        
09.10.11   Vrtné služby při těžbě ropy a zemního plynu         
09.10.12   Montáž (instalace), opravy a demontáž vrtných zařízení a   
       související podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu  
09.10.13   Zkapalnění a zpětné zplyňování zemního plynu za účelem    
       dopravy prováděné v místě těžby               
09.9     Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání         
09.90    Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání         
09.90.1   Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání         
09.90.11   Podpůrné služby související s těžbou černého uhlí      
09.90.19   Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání j. n.      
C VÝROBKY A SLUŽBY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU
------------------------------------------------------------------------------
10      Potravinářské výrobky, vč. souvisejících služeb a prací   
------------------------------------------------------------------------------
10.1     Zpracované a konzervované maso a výrobky z masa, vč.     
       souvisejících služeb a prací                 
10.11    Zpracované a konzervované maso (kromě drůbežího), vč.    
       subdodavatelských prací                   
10.11.1   Hovězí, vepřové, skopové, kozí a koňské maso (vč. masa    
       jiných koňovitých), čerstvé nebo chlazené          
10.11.11   Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené              
10.11.12   Vepřové maso, čerstvé nebo chlazené             
10.11.13   Skopové maso, čerstvé nebo chlazené                 
10.11.14   Kozí maso, čerstvé nebo chlazené               
10.11.15   Koňské maso a maso jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené 
10.11.2   Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z    
       jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené           
10.11.20   Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z    
       jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené           
10.11.3   Maso a jedlé droby (kromě drůbežího), zmrazené; ostatní maso 
       a jedlé droby (kromě drůbežího)               
10.11.31   Hovězí maso, zmrazené                    
10.11.32   Vepřové maso, zmrazené                    
10.11.33   Skopové maso, zmrazené                    
10.11.34   Kozí maso, zmrazené                     
10.11.35   Koňské maso a maso jiných koňovitých, zmrazené        
10.11.39   Maso a jedlé droby (kromě drůbežího), čerstvé, chlazené nebo 
       zmrazené j. n.                        
10.11.4   Jateční vlna a surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých, ovcí a
       koz                          
10.11.41   Jateční vlna potní, vč. prané na hřbetě           
10.11.42   Celé surové kůže skotu nebo koňovitých            
10.11.43   Ostatní surové kůže skotu nebo koňovitých          
10.11.44   Surové kůže ovcí nebo jehňat                 
10.11.45   Surové kůže koz nebo kůzlat                 
10.11.5   Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový             
10.11.50   Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový             
10.11.6   Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě           
10.11.60   Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě           
10.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného
       masa (kromě drůbežího)            
10.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného
       masa (kromě drůbežího)            
10.12    Zpracované a konzervované drůbeží maso, vč. subdodavatelských
       prací                   
10.12.1   Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené             
10.12.10   Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené             
10.12.2   Drůbeží maso, zmrazené                    
10.12.20   Drůbeží maso, zmrazené                    
10.12.3   Drůbeží tuk                         
10.12.30   Drůbeží tuk                         
10.12.4   Jedlé drůbeží droby                     
10.12.40   Jedlé drůbeží droby                     
10.12.5   Peří a kůže ptáků s peřím                  
10.12.50   Peří a kůže ptáků s peřím                  
10.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného
       drůbežího masa                
10.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného
       drůbežího masa                
10.13    Výrobky z masa, vč. souvisejících služeb a prací       
10.13.1   Konzervy a přípravky z masa, drobů a krve          
10.13.11   Vepřové maso, kusy, solené, sušené nebo uzené (slanina a kýta)
10.13.12   Hovězí maso, solené, sušené nebo uzené            
10.13.13   Ostatní maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené
       nebo uzené (kromě vepřového a hovězího masa); jedlé moučky a
       prášky z masa nebo drobů              
10.13.14   Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve   
10.13.15   Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev, kromě
       hotových pokrmů z masa, drobů nebo krve           
10.13.16   Moučky, šroty, pelety z masa, nevhodné k lidské spotřebě; škvarky
10.13.9   Tepelné zpracování a jiné přípravné služby pro výrobu výrobků
       z masa; subdodavatelské práce při výrobě výrobků z masa
10.13.91   Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava výrobků z masa  
10.13.99   Subdodavatelské práce při výrobě výrobků z masa       
10.2     Zpracované a konzervované ryby, korýši a měkkýši, vč.    
       souvisejících služeb a prací                 
10.20    Zpracované a konzervované ryby, korýši a měkkýši, vč.    
       souvisejících služeb a prací                 
10.20.1   Ryby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené            
10.20.11   Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé nebo chlazené
10.20.12   Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené       
10.20.13   Ryby, zmrazené                        
10.20.14   Rybí filé, zmrazené                     
10.20.15   Rybí maso (též mleté), zmrazené               
10.20.16   Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené             
10.20.2   Ryby, jinak upravené nebo konzervované; kaviár a kaviárové  
       náhražky                           
10.20.21   Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ale ne uzené
10.20.22   Rybí játra, jikry a mlíčí, ploutve, hlavy, ocasy, žaludky a 
       jiné jedlé rybí droby, sušené, uzené, solené nebo ve slaném 
       nálevu; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě
10.20.23   Ryby sušené, též solené nebo ve slaném nálevu        
10.20.24   Ryby, vč. filé, uzené                    
10.20.25   Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě hotových pokrmů
       z ryb                         
10.20.26   Kaviár a kaviárové náhražky                 
10.20.3   Korýši, měkkýši, mořské řasy a jiní vodní bezobratlí, zmrazení,
       upravení nebo v konzervách             
10.20.31   Korýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu    
10.20.32   Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu   
10.20.33   Ostatní vodní bezobratlí a mořské řasy, zmrazení, sušení, solení
       nebo ve slaném nálevu                 
10.20.34   Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí a mořské řasy, jinak 
       upravení nebo v konzervách                  
10.20.4   Moučky, šroty a pelety a jiné produkty j. n. z ryb, korýšů, 
       měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo mořských řas, 
       nevhodné k lidské spotřebě                  
10.20.41   Moučky, šroty a pelety z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních
       bezobratlých nebo mořských řas, nevhodné k lidské spotřebě
10.20.42   Ostatní výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních  
       bezobratlých nebo mořských řas, nevhodné k lidské spotřebě  
10.20.9   Uzení a jiné služby při konzervování a úpravě pro výrobu rybích
       výrobků; subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a
       konzervovaných ryb, korýšů a měkkýšů     
10.20.91   Uzení a jiné služby při konzervování a úpravě pro výrobu rybích
       výrobků                        
10.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a konzervovaných
       ryb, korýšů a měkkýšů             
10.3     Zpracované a konzervované ovoce a zelenina, vč. souvisejících
       služeb a prací                 
10.31    Zpracované a konzervované brambory, vč. souvisejících služeb 
       a prací                           
10.31.1   Zpracované a konzervované brambory              
10.31.11   Brambory zmrazené                      
10.31.12   Sušené brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak
       jinak neupravené                    
10.31.13   Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet
10.31.14   Brambory upravené nebo konzervované             
10.31.9   Tepelné zpracování a ostatní služby při úpravě brambor a výrobků
       z nich; subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a
       konzervovaných brambor            
10.31.91   Tepelné zpracování a ostatní služby při úpravě brambor a výrobků
       z nich                        
10.31.99   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a konzervovaných
       brambor                    
10.32    Ovocné a zeleninové šťávy, vč. subdodavatelských prací    
10.32.1   Ovocné a zeleninové šťávy                  
10.32.11   Šťáva z rajských jablek                   
10.32.12   Pomerančová šťáva                      
10.32.13   Grapefruitová šťáva                     
10.32.14   Ananasová šťáva                       
10.32.15   Hroznová šťáva                        
10.32.16   Jablečná šťáva                        
10.32.17   Směsi ovocných a zeleninových šťáv              
10.32.19   Ostatní ovocné a zeleninové šťávy              
10.32.9   Subdodavatelské práce při výrobě ovocných a zeleninových šťáv
10.32.99   Subdodavatelské práce při výrobě ovocných a zeleninových šťáv
10.39    Ostatní zpracované a konzervované ovoce a zelenina, vč.   
       souvisejících služeb a prací                 
10.39.1   Zpracovaná a konzervovaná zelenina, kromě brambor      
10.39.11   Zelenina, zmrazená                      
10.39.12   Zelenina prozatímně konzervovaná                   
10.39.13   Sušená zelenina                       
10.39.14   Krájená a balená zelenina a ovoce              
10.39.15   Fazole, konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě
       hotových zeleninových pokrmů              
10.39.16   Hrách, konzervovaný jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě
       hotových zeleninových pokrmů              
10.39.17   Ostatní zelenina (kromě brambor), konzervovaná jinak než v octě
       nebo kyselině octové, kromě hotových zeleninových pokrmů
10.39.18   Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části
       rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové
10.39.2   Zpracované a konzervované ovoce a ořechy           
10.39.21   Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené             
10.39.22   Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové 
       protlaky a pasty                       
10.39.23   Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, pražené, 
       solené nebo jinak upravené                  
10.39.24   Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, nevhodné k okamžité 
       spotřebě                           
10.39.25   Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, loupané  
10.39.29   Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy 
10.39.3   Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty 
10.39.30   Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty 
10.39.9   Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a 
       zeleniny; subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a  
       konzervovaného ovoce a zeleniny               
10.39.91   Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a 
       zeleniny                           
10.39.99   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného
       ovoce a zeleniny               
10.4     Rostlinné a živočišné oleje a tuky, vč. subdodavatelských prací
10.41    Oleje a tuky, vč. subdodavatelských prací          
10.41.1   Živočišné oleje a tuky, jejich frakce, surové        
10.41.11   Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin,
       oleomargarin a olein z loje, neemulgované, nesmíchané a jinak
       neupravené                
10.41.12   Tuky a oleje a jejich frakce z ryb a mořských savců     
10.41.19   Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované,
       ale chemicky neupravené             
10.41.2   Rostlinné oleje, surové                   
10.41.21   Podzemnicový olej, surový                  
10.41.22   Olivový olej, surový                     
10.41.23   Slunečnicový olej, surový                  
10.41.24   Řepkový, řepicový a hořčičný olej, surové          
10.41.25   Palmový olej, surový                     
10.41.29   Ostatní rostlinné oleje, surové               
10.41.3   Bavlněný lintr                        
10.41.30   Bavlněný lintr                        
10.41.4   Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů; mouka
       a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů (kromě hořčičné
       mouky a šrotu)                   
10.41.41   Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů  
10.41.42   Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě
       hořčičné mouky a šrotu                    
10.41.5   Rafinované oleje, kromě zbytků                
10.41.51   Sójový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
10.41.52   Podzemnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky  
       neupravený                          
10.41.53   Olivový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
10.41.54   Slunečnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky  
       neupravený                          
10.41.55   Bavlníkový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky
       neupravený                          
10.41.56   Řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, rafinovaný,
       ale chemicky neupravený             
10.41.57   Palmový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
10.41.58   Kokosový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
10.41.59   Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky   
       neupravené; pevné rostlinné tuky a jiné rostlinné oleje (kromě
       kukuřičného oleje) a jejich frakce, rafinované, ale chemicky
       neupravené, j. n.                  
10.41.6   Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce,    
       hydrogenované, esterifikované, avšak jinak neupravené    
10.41.60   Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce,    
       hydrogenované, esterifikované, avšak jinak neupravené    
10.41.7   Rostlinné vosky (kromě triglyceridů); degras; zbytky po   
       zpracování mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků
10.41.71   Rostlinné vosky (kromě triglyceridů)             
10.41.72   Degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo
       rostlinných vosků                    
10.41.9   Subdodavatelské práce při výrobě olejů a tuků        
10.41.99   Subdodavatelské práce při výrobě olejů a tuků        
10.42    Margarín a podobné jedlé tuky, vč. subdodavatelských prací  
10.42.1   Margarín a podobné jedlé tuky                
10.42.10   Margarín a podobné jedlé tuky                
10.42.9   Subdodavatelské práce při výrobě margarínu a podobných jedlých
       tuků                         
10.42.99   Subdodavatelské práce při výrobě margarínu a podobných jedlých
       tuků                         
10.5     Mléčné výrobky a zmrzlina, vč. subdodavatelských prací    
10.51    Mléčné výrobky, vč. subdodavatelských prací         
10.51.1   Upravené tekuté mléko a smetana               
10.51.11   Upravené tekuté mléko                    
10.51.12   Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, nezahuštěné, neslazené
10.51.2   Mléko a smetana, v pevné formě                
10.51.21   Odstředěné mléko a smetana, v pevné formě          
10.51.22   Plnotučné mléko a smetana, v pevné formě           
10.51.3   Máslo a mléčné pomazánky                   
10.51.30   Máslo a mléčné pomazánky                   
10.51.4   Sýry a tvaroh                        
10.51.40   Sýry a tvaroh                        
10.51.5   Ostatní mléčné výrobky                    
10.51.51   Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr a jiná
       sladidla, jiné než sušené                
10.51.52   Jogurt a jiné fermentované nebo acidofilní mléko nebo smetana
10.51.53   Kasein                            
10.51.54   Laktóza a laktózový sirup                  
10.51.55   Syrovátka                          
10.51.56   Mléčné výrobky j. n.                     
10.51.9   Subdodavatelské práce při výrobě mléčných výrobků      
10.51.99   Subdodavatelské práce při výrobě mléčných výrobků      
10.52    Zmrzlina, vč. subdodavatelských prací            
10.52.1   Zmrzlina a podobné výrobky                  
10.52.10   Zmrzlina a podobné výrobky                  
10.52.9   Subdodavatelské práce při výrobě zmrzliny          
10.52.99   Subdodavatelské práce při výrobě zmrzliny          
10.6     Mlýnské a škrobárenské výrobky, vč. subdodavatelských prací 
10.61    Mlýnské výrobky, vč. subdodavatelských prací         
10.61.1   Rýže loupaná, poloomletá, celoomletá nebo zlomková      
10.61.11   Rýže loupaná                         
10.61.12   Rýže poloomletá, celoomletá nebo zlomková          
10.61.2   Obilné a zeleninové mouky; jejich směsi           
10.61.21   Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže             
10.61.22   Ostatní obilné mouky                     
10.61.23   Zeleninové mouky a krupice                  
10.61.24   Směsi pro přípravu pekařských výrobků            
10.61.3   Krupice, krupička a pelety a ostatní výrobky z obilných zrn 
10.61.31   Krupice a krupička z pšenice                 
10.61.32   Krupice, krupička a pelety z obilovin j. n.         
10.61.33   Snídaňové cereálie a ostatní výrobky z obilných zrn     
10.61.4   Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé zpracováním  
       obilovin                           
10.61.40   Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé zpracováním  
       obilovin                           
10.61.9   Subdodavatelské práce při výrobě mlýnských výrobků      
10.61.99   Subdodavatelské práce při výrobě mlýnských výrobků      
10.62    Škrobárenské výrobky, vč. subdodavatelských prací      
10.62.1   Škrobárenské výrobky; cukry a cukerné sirupy j. n.      
10.62.11   Škroby; inulin; pšeničný lepek;     dextriny a jiné modifikované 
       škroby                            
10.62.12   Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček,
       zrn a v podobných formách              
10.62.13   Glugóza a glukózový sirup; fruktóza a fruktózový sirup; invertní
       cukr; cukry a cukerné sirupy j. n.         
10.62.14   Kukuřičný olej                        
10.62.2   Škrobárenské a podobné zbytky                
10.62.20   Škrobárenské a podobné zbytky                
10.62.9   Subdodavatelské práce při výrobě škrobárenských výrobků   
10.62.99   Subdodavatelské práce při výrobě škrobárenských výrobků   
10.7     Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky, vč. subdodavatelských
       prací                   
10.71    Pekařské a cukrářské výrobky, kromě trvanlivých, vč.     
       subdodavatelských prací                   
10.71.1   Pekařské a cukrářské výrobky, kromě trvanlivých       
10.71.11   Chléb, čerstvý                        
10.71.12   Ostatní pekařské a cukrářské výrobky, čerstvé        
10.71.9   Subdodavatelské práce při výrobě čerstvého nebo zmrazeného chleba
       a ostatních pekařských a cukrářských výrobků     
10.71.99   Subdodavatelské práce při výrobě čerstvého nebo zmrazeného chleba
       a ostatních pekařských a cukrářských výrobků     
10.72    Suchary a sušenky; trvanlivé pekařské a cukrářské výrobky; vč.
       subdodavatelských prací                 
10.72.1   Suchary a sušenky; trvanlivé pekařské a cukrářské výrobky  
10.72.11   Suchary, opékaný chléb                    
10.72.12   Perník a podobné výrobky; sladké sušenky; vafle a oplatky  
10.72.19   Ostatní suché nebo trvanlivé pekařské výrobky        
10.72.9   Subdodavatelské práce při výrobě sucharů a sušenek, trvanlivých
       pekařských a cukrářských výrobků         
10.72.99   Subdodavatelské práce při výrobě sucharů a sušenek, trvanlivých
       pekařských a cukrářských výrobků         
10.73    Makarony, nudle, kuskus a podobné moučné výrobky, vč.    
       subdodavatelských prací                   
10.73.1   Makarony, nudle, kuskus a podobné moučné výrobky       
10.73.11   Makarony, nudle a podobné moučné výrobky           
10.73.12   Kuskus                            
10.73.9   Subdodavatelské práce při výrobě makaronů, nudlí, kuskusu a 
       podobných moučných výrobků                  
10.73.99   Subdodavatelské práce při výrobě makaronů, nudlí, kuskusu a 
       podobných moučných výrobků                  
10.8     Ostatní potravinářské výrobky, vč. subdodavatelských prací  
10.81    Cukr, vč. subdodavatelských prací              
10.81.1   Surový nebo rafinovaný třtinový nebo řepný cukr; melasy   
10.81.11   Surový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu        
10.81.12   Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný a chemicky čistá sacharóza,
       v pevném stavu, bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv
10.81.13   Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný, s přídavkem aromatických
       přípravků nebo barviv; javorový cukr a javorový sirup
10.81.14   Melasy                            
10.81.2   Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady       
10.81.20   Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady       
10.81.9   Subdodavatelské práce při výrobě cukru            
10.81.99   Subdodavatelské práce při výrobě cukru            
10.82    Kakao, čokoláda a cukrovinky, vč. subdodavatelských prací  
10.82.1   Kakaová hmota, též odtučněná, kakaové máslo, kakaový tuk a  
       kakaový prášek                        
10.82.11   Kakaová hmota, též odtučněná                 
10.82.12   Kakaové máslo, kakaový tuk a olej              
10.82.13   Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla  
10.82.14   Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla  
10.82.2   Čokoláda a cukrovinky                    
10.82.21   Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao 
       (kromě slazeného kakaového prášku), ve velkém balení     
10.82.22   Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao 
       (kromě slazeného kakaového prášku), jiné než ve velkém balení
10.82.23   Cukrovinky (vč. bílé čokolády) neobsahující kakao      
10.82.24   Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin   
       konzervované cukrem                     
10.82.3   Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpad       
10.82.30   Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpad       
10.82.9   Subdodavatelské práce při výrobě kakaa, čokolády a cukrovinek
10.82.99   Subdodavatelské práce při výrobě kakaa, čokolády a cukrovinek
10.83    Káva a čaj, zpracované, vč. subdodavatelských prací     
10.83.1   Káva a čaj, zpracované                    
10.83.11   Káva bez kofeinu nebo pražená                
10.83.12   Kávové náhražky; výtažky, tresti a koncentráty vyrobené z kávy
       nebo kávové náhražky; kávové slupky           
10.83.13   Zelený čaj (nefermentovaný), černý čaj (fermentovaný) a čaj 
       částečně fermentovaný v bezprostředním obalu o hmotnosti   
       <= 3 kg                          
10.83.14   Výtažky, tresti, koncentráty a přípravky z čaje nebo maté  
10.83.15   Bylinné čaje                         
10.83.9   Subdodavatelské práce při výrobě kávy a čaje         
10.83.99   Subdodavatelské práce při výrobě kávy a čaje         
10.84    Koření a aromatické výtažky, vč. subdodavatelských prací   
10.84.1   Ocet; hotové omáčky; směsi s obsahem koření; hořčičná mouka 
       a moučka; připravená hořčice                 
10.84.11   Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové    
10.84.12   Hotové omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná
       mouka a moučka a připravená hořčice         
10.84.2   Koření, zpracované                      
10.84.21   Pepř (rodu Piper), zpracovaný                
10.84.22   Čili papričky a paprika zeleninová (rodu Capsicum), suché,  
       zpracované                          
10.84.23   Skořice (canella), zpracovaná; ostatní zpracované koření   
10.84.3   Potravinářská sůl                      
10.84.30   Potravinářská sůl                      
10.84.9   Subdodavatelské práce při výrobě koření a aromatických výtažků
10.84.99   Subdodavatelské práce při výrobě koření a aromatických výtažků
10.85    Hotové pokrmy, vč. subdodavatelských prací          
10.85.1   Hotové pokrmy                        
10.85.11   Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve            
10.85.12   Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů            
10.85.13   Hotové pokrmy ze zeleniny                  
10.85.14   Hotové pokrmy z těstovin                   
10.85.19   Ostatní hotové pokrmy (vč. zmrazené pizzy)          
10.85.9   Subdodavatelské práce při výrobě hotových pokrmů       
10.85.99   Subdodavatelské práce při výrobě hotových pokrmů       
10.86    Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny, vč.
       subdodavatelských prací                 
10.86.1   Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny  
10.86.10   Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny  
10.86.9   Subdodavatelské práce při výrobě homogenizovaných potravinářských
       přípravků a dietních potravin        
10.86.99   Subdodavatelské práce při výrobě homogenizovaných potravinářských
       přípravků a dietních potravin        
10.89    Ostatní potravinářské výrobky j. n., vč. subdodavatelských prací
10.89.1   Polévky, vaječné hmoty, droždí a ostatní potravinářské výrobky;
       výtažky a šťávy z masa, ryb a vodních bezobratlých 
10.89.11   Polévky, bujony a přípravky z bujonů             
10.89.12   Vejce bez skořápek a vaječné žloutky čerstvé nebo konzervované;
       vejce ve skořápkách vařená nebo konzervovaná; vaječný albumin
10.89.13   Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné  
       mikroorganismy; hotové prášky do pečiva           
10.89.14   Výtažky a šťávy z masa, ryb a vodních bezobratlých      
10.89.15   Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky; slizy a zahušťovadla
10.89.16   Hotové potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze, jako jsou
       sendviče a čerstvá pizza                
10.89.17   Doplňky stravy určené k lidské spotřebě           
10.89.19   Různé potravinářské výrobky j. n.              
10.89.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potravinářských  
       výrobků j. n.                        
10.89.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potravinářských  
       výrobků j. n.                        
10.9     Průmyslová krmiva, vč. subdodavatelských prací        
10.91    Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, vč. subdodavatelských
       prací                   
10.91.1   Průmyslová krmiva pro hospodářská     zvířata, kromě moučky a pelet
       z vojtěšky                       
10.91.10   Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet
       z vojtěšky                       
10.91.2   Moučka a pelety z vojtěšky                  
10.91.20   Moučka a pelety z vojtěšky                  
10.91.9   Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových krmiv pro   
       hospodářská zvířata                     
10.91.99   Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových krmiv pro   
       hospodářská zvířata                     
10.92    Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, vč.     
       subdodavatelských prací                   
10.92.1   Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu        
10.92.10   Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu        
10.92.9   Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových krmiv pro zvířata
       v zájmovém chovu                   
10.92.99   Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových krmiv pro   
       zvířata v zájmovém chovu                   
------------------------------------------------------------------------------
11      Nápoje, vč. subdodavatelských prací             
------------------------------------------------------------------------------
11.0     Nápoje, vč. subdodavatelských prací             
11.01    Destilované alkoholické nápoje, vč. subdodavatelských prací 
11.01.1   Destilované alkoholické nápoje                
11.01.10   Destilované alkoholické nápoje                
11.01.9   Subdodavatelské práce při výrobě destilovaných alkoholických 
       nápojů                            
11.01.99   Subdodavatelské práce při výrobě destilovaných alkoholických 
       nápojů                            
11.02    Víno z vinných hroznů, vč. subdodavatelských prací      
11.02.1   Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt            
11.02.11   Šumivé víno z čerstvých hroznů                
11.02.12   Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt 
11.02.2   Vinný kal; surový vinný kámen                
11.02.20   Vinný kal; surový vinný kámen                
11.02.9   Subdodavatelské práce při výrobě vína z vinných hroznů    
11.02.99   Subdodavatelské práce při výrobě vína z vinných hroznů    
11.03    Jablečné víno a jiná ovocná vína, vč. subdodavatelských prací
11.03.1   Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); míchané
       nápoje s obsahem alkoholu              
11.03.10   Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); míchané
       nápoje s obsahem alkoholu              
11.03.9   Subdodavatelské práce při výrobě jablečného vína a ostatních 
       ovocných vín                         
11.03.99   Subdodavatelské práce při výrobě jablečného vína a ostatních 
       ovocných vín                         
11.04    Ostatní nedestilované kvašené nápoje, vč. subdodavatelských prací
11.04.1   Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů   
11.04.10   Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů   
11.04.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nedestilovaných  
       kvašených nápojů                       
11.04.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nedestilovaných  
       kvašených nápojů                       
11.05    Pivo, vč. subdodavatelských prací              
11.05.1   Pivo, kromě pivovarského mláta                
11.05.10   Pivo, kromě pivovarského mláta                
11.05.2   Pivovarské mláto a lihovarské výpalky            
11.05.20   Pivovarské mláto a lihovarské výpalky            
11.05.9   Subdodavatelské práce při výrobě piva            
11.05.99   Subdodavatelské práce při výrobě piva            
11.06    Slad, vč. subdodavatelských prací              
11.06.1   Slad                             
11.06.10   Slad                             
11.06.9   Subdodavatelské práce při výrobě sladu            
11.06.99   Subdodavatelské práce při výrobě sladu            
11.07    Minerální vody a nealkoholické nápoje, vč. subdodavatelských
       prací                            
11.07.1   Minerální vody a nealkoholické nápoje            
11.07.11   Minerální vody a sodovky, neslazené a nearomatizované    
11.07.19   Ostatní nealkoholické nápoje                 
11.07.9   Subdodavatelské práce při výrobě minerálních vod a      
       nealkoholických nápojů                    
11.07.99   Subdodavatelské práce při výrobě minerálních vod a      
       nealkoholických nápojů                    
------------------------------------------------------------------------------
12      Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací        
------------------------------------------------------------------------------
12.0     Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací        
12.00    Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací        
12.00.1   Tabákové výrobky, kromě tabákového odpadu          
12.00.11   Doutníky, doutníčky, viržinka a cigarety z tabáku nebo tabákových
       náhražek                     
12.00.12   Tabákové listy, sušené, odřapíkované             
12.00.19   Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo
       rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence    
12.00.2   Tabákový odpad                        
12.00.20   Tabákový odpad                        
12.00.9   Subdodavatelské práce při výrobě tabákových výrobků     
12.00.99   Subdodavatelské práce při výrobě tabákových výrobků     
------------------------------------------------------------------------------
13      Textilie, vč. souvisejících služeb a prací          
------------------------------------------------------------------------------
13.1     Textilní vlákna a příze, vč. souvisejících služeb a prací  
13.10    Textilní vlákna a příze, vč. souvisejících služeb a prací  
13.10.1   Tuk z ovčí vlny (vč. lanolinu)                
13.10.10   Tuk z ovčí vlny (vč. lanolinu)                
13.10.2   Přírodní textilní vlákna připravená pro spřádání       
13.10.21   Surové hedvábí (neskané)                   
13.10.22   Ovčí vlna odmaštěná nebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná
13.10.23   Výčesky z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů        
13.10.24   Vlna a jemné či hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané   
13.10.25   Bavlna, mykaná nebo česaná                  
13.10.26   Juta a jiná textilní vlákna (kromě lnu, pravého konopí a ramie),
       zpracovaná, avšak nespředená             
13.10.29   Jiná rostlinná textilní vlákna, zpracovaná, avšak nespředená 
13.10.3   Chemická střižová vlákna zpracovaná pro spřádání       
13.10.31   Syntetická střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak
       zpracovaná pro spřádání                
13.10.32   Umělá střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak 
       zpracovaná pro spřádání                   
13.10.4   Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu      
13.10.40   Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu      
13.10.5   Vlněná příze upravená či neupravená pro maloobchodní prodej;
       příze z jemných či hrubých zvířecích chlupů nebo žíní    
13.10.50   Vlněná příze upravená či neupravená pro maloobchodní prodej; 
       příze z jemných či hrubých zvířecích chlupů nebo žíní    
13.10.6   Bavlněná příze; bavlněné šicí nitě              
13.10.61   Bavlněná příze (jiná než šicí nitě)             
13.10.62   Bavlněné šicí nitě                      
13.10.7   Nitě z rostlinných textilních vláken, jiných než bavlněných (vč.
       lnu, juty, kokosu a pravého konopí); papírové nitě   
13.10.71   Lněné nitě                          
13.10.72   Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken; nitě 
       z jiných rostlinných textilních vláken; papírové nitě    
13.10.8   Textilní příze a nitě z chemických nekonečných nebo střižových
       vláken                      
13.10.81   Nitě z chemických nekonečných vláken, skané nebo kablové (jiné
       než šicí nitě, vysokopevnostní nitě z polyamidů, polyesterů nebo
       viskózového vlákna), neupravené pro maloobchodní prodej; nitě
       z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), upravené
       pro maloobchodní prodej    
13.10.82   Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, 
       obsahující >= 85 % hmotnosti takovýchto vláken      
13.10.83   Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, 
       obsahující < 85 % hmotnosti takovýchto vláken       
13.10.84   Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken    
13.10.85   Šicí nitě a příze z chemických nekonečných nebo střižových vláken
13.10.9   Rozvlákněný materiál; služby při úpravě přírodních     textilních
       vláken; subdodavatelské práce při výrobě textilní příze a nití
13.10.91   Rozvlákněný materiál z vlny nebo jemných či hrubých zvířecích
       chlupů                       
13.10.92   Rozvlákněný materiál a ostatní bavlněný odpad        
13.10.93   Služby při úpravě přírodních textilních vláken        
13.10.99   Subdodavatelské práce při výrobě textilní příze a nití    
13.2     Tkaniny, vč. subdodavatelských prací             
13.20    Tkaniny, vč. subdodavatelských prací             
13.20.1   Tkaniny (kromě speciálních tkanin) z přízí z přírodních vláken,
       jiných než bavlněných                
13.20.11   Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu          
13.20.12   Tkaniny z mykané nebo česané vlny nebo z jemných či hrubých 
       zvířecích chlupů či žíní                   
13.20.13   Lněné tkaniny                        
13.20.14   Tkaniny z juty a jiných textilních lýkových vláken (kromě lnu,
       pravého konopí a ramie)                 
13.20.19   Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z 
       papírových nití                       
13.20.2   Bavlněné tkaniny                       
13.20.20   Bavlněné tkaniny                       
13.20.3   Tkaniny (kromě speciálních tkanin) z nití z chemických
       nekonečných nebo střižových vláken              
13.20.31   Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken
13.20.32   Tkaniny ze syntetických střižových vláken          
13.20.33   Tkaniny z umělých střižových vláken             
13.20.4   Vlasové textilie, froté a jiné speciální tkaniny       
13.20.41   Tkané vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté a
       úzké tkaniny)                       
13.20.42   Froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny) z bavlny
13.20.43   Ostatní froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny)
13.20.44   Gáza (jiné než úzké tkaniny)                 
13.20.45   Všívané tkaniny, jiné než koberce              
13.20.46   Tkaniny (vč. úzkých tkanin) ze skleněných vláken       
13.20.5   Imitace kožešiny tkaním                   
13.20.50   Imitace kožešiny tkaním                   
13.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě tkanin           
13.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě tkanin           
13.3     Konečná úprava textilií                   
13.30    Konečná úprava textilií                   
13.30.1   Konečná úprava textilií                   
13.30.11   Bělení a barvení textilních vláken a přízí          
13.30.12   Bělení tkanin a textilních výrobků (vč. oděvů)        
13.30.13   Barvení tkanin a textilních výrobků (vč. oděvů)       
13.30.19   Jiná konečná úprava textilií a textilních výrobků (vč. oděvů)
13.9     Ostatní textilie, vč. subdodavatelských prací        
13.91    Pletené nebo háčkované materiály, vč. subdodavatelských prací
13.91.1   Pletené nebo háčkované materiály               
13.91.11   Vlasové textilie, froté, pletené nebo háčkované       
13.91.19   Ostatní pletené nebo háčkované materiály, vč. pletených   
       napodobenin kožešiny                     
13.91.9   Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných 
       materiálů                          
13.91.99   Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných 
       materiálů                          
13.92    Konfekční textilní výrobky, kromě oděvů, vč. subdodavatelských
       prací                   
13.92.1   Konfekční bytové textilní výrobky              
13.92.11   Přikrývky a plédy, jiné než elektricky vyhřívané       
13.92.12   Prádlo ložní                         
13.92.13   Prádlo stolní                        
13.92.14   Prádlo toaletní a kuchyňské                 
13.92.15   Záclony (vč. závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové
       draperie                      
13.92.16   Bytové textilie j. n.; soupravy sestávající z tkanin a nití pro
       výrobu koberečků, tapiserií apod.            
13.92.2   Ostatní konfekční textilní výrobky              
13.92.21   Pytle a pytlíky používané k balení výrobků          
13.92.22   Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; lodní plachty,
       plachty pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; stany a
       kempinkové výrobky (vč. nafukovacích matrací) 
13.92.23   Padáky (vč. řiditelných padáků) a rotorové padáky; jejich díly
13.92.24   Prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy, podušky, spací pytle
       apod., pérované, vycpávané nebo uvnitř vyložené jakýmkoliv
       materiálem nebo z lehčené pryže nebo lehčených plastů
13.92.29   Ostatní konfekční textilní výrobky (vč. hadrů na podlahu, na 
       nádobí, prachovek a podobných čisticích hadrů, záchranných vest
       a záchranných pásů)                   
13.92.9   Subdodavatelské práce při výrobě konfekčních textilních výrobků,
       kromě oděvů                     
13.92.99   Subdodavatelské práce při výrobě konfekčních textilních výrobků,
       kromě oděvů                     
13.93    Koberce a kobercové předložky, vč. subdodavatelských prací  
13.93.1   Koberce a kobercové předložky                
13.93.11   Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané      
13.93.12   Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, jiné než
       všívané nebo povločkované                  
13.93.13   Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané      
13.93.19   Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny (vč. plstěných) 
13.93.9   Subdodavatelské práce při výrobě koberců a kobercových předložek
13.93.99   Subdodavatelské práce při výrobě koberců a kobercových předložek
13.94    Lana, provazy a síťované výrobky, vč. subdodavatelských prací
13.94.1   Lana, provazy a síťované výrobky, kromě odpadu        
13.94.11   Motouzy, šňůry, provazy a lana z jutových nebo jiných textilních
       lýkových vláken                  
13.94.12   Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů, sítě z textilních
       materiálů; výrobky z nití, pásků j. n.      
13.94.2   Hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana a opotřebené výrobky z 
       textilních materiálů                     
13.94.20   Hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana a opotřebené výrobky z 
       textilních materiálů                     
13.94.9   Subdodavatelské práce při výrobě lan, provazů a síťovaných  
       výrobků                           
13.94.99   Subdodavatelské práce při výrobě lan, provazů a síťovaných  
       výrobků                           
13.95    Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů, vč.     
       subdodavatelských prací                   
13.95.1   Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů        
13.95.10   Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů        
13.95.9   Subdodavatelské práce při výrobě netkaných textilií a výrobků
       z nich, kromě oděvů                 
13.95.99   Subdodavatelské práce při výrobě netkaných textilií a výrobků
       z nich, kromě oděvů                 
13.96    Ostatní technické a průmyslové textilie, vč. subdodavatelských
       prací                   
13.96.1   Metalizované nitě, vlákna nebo příze (též ztužené drátkem); 
       tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných vláken, nití;
       vlákna a kabely potažené pryží opředené a textilní výrobky pro
       technické účely                 
13.96.11   Metalizované vlákno nebo příze, nitě, opředené        
13.96.12   Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných vláken, přízí
       j. n.                         
13.96.13   Pryžové nitě a provazy (lana) potažené textilem; textilní příze
       a pásy impregnované nebo potažené pryží nebo plasty  
13.96.14   Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené j. n.    
13.96.15   Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu
       nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózových vláken
13.96.16   Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů,  
       sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích
       nebo dopravníkových pásů, pláten k prosévání a filtračních
       plachetek)                    
13.96.17   Úzké tkaniny; stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken,
       spojených pojivy (bolduky); prýmky a podobné výrobky 
13.96.9   Subdodavatelské práce při výrobě technických a průmyslových 
       textilií                           
13.96.99   Subdodavatelské práce při výrobě technických a průmyslových 
       textilií                           
13.99    Ostatní textilie j. n., vč. subdodavatelských prací     
13.99.1   Tyly, krajky a výšivky; opředené nitě a pásky; žinylkové nitě;
       nitě nazývané řetízkové                    
13.99.11   Tyly a jiné síťové textilie, kromě tkanin, pletených nebo  
       háčkovaných textilií; krajky v metráži, pásech nebo jako motivy
13.99.12   Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivy          
13.99.13   Plsť povrstvená, potažená nebo laminovaná          
13.99.14   Textilní vlákna o délce <= 5 mm (vločky), textilní prach a
       nopky                           
13.99.15   Opředené nitě a pásky; žinylkové nitě; nitě nazývané řetízkové
13.99.16   Prošívané textilní výrobky v metráži             
13.99.19   Ostatní textilie a textilní výrobky j. n.          
13.99.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních textilií j. n.  
13.99.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních textilií j. n.  
------------------------------------------------------------------------------
14      Oděvy, vč. subdodavatelských prací              
------------------------------------------------------------------------------
14.1     Oděvy, kromě kožešinových výrobků, vč. subdodavatelských prací
14.11    Kožené oděvy, vč. subdodavatelských prací          
14.11.1   Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže              
14.11.10   Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže              
14.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě kožených oděvů       
14.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě kožených oděvů       
14.12    Pracovní oděvy, vč. subdodavatelských prací         
14.12.1   Pánské pracovní oděvy                    
14.12.11   Pánské komplety, saka a blejzry, pracovní          
14.12.12   Pánské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a
       šortky, pracovní                      
14.12.2   Dámské pracovní oděvy                    
14.12.21   Dámské komplety, saka a blejzry, pracovní          
14.12.22   Dámské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a
       šortky, pracovní                      
14.12.3   Ostatní pracovní oděvy                    
14.12.30   Ostatní pracovní oděvy                    
14.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě pracovních oděvů      
14.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě pracovních oděvů      
14.13    Ostatní svrchní oděvy, vč. subdodavatelských prací      
14.13.1   Svrchní oděvy, pletené nebo háčkované            
14.13.11   Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky,
       větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované  
14.13.12   Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty,
       pletené nebo háčkované               
14.13.13   Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky,
       bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované  
14.13.14   Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka a blejzry, šaty, sukně,
       kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké
       kalhoty a šortky, pletené nebo háčkované    
14.13.2   Ostatní svrchní oděvy, pánské nebo chlapecké         
14.13.21   Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky,  
       větrovky, bundy a podobné textilní výrobky, jiné než pletené nebo
       háčkované                        
14.13.22   Pánské nebo chlapecké textilní obleky a komplety, jiné než  
       pletené nebo háčkované                    
14.13.23   Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, jiné než pletené nebo 
       háčkované                          
14.13.24   Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, 
       krátké kalhoty a šortky z textilních materiálů, jiné než pletené
       nebo háčkované                    
14.13.3   Ostatní svrchní oděvy, dámské nebo dívčí           
14.13.31   Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky,
       bundy a podobné textilní výrobky, jiné než pletené nebo háčkované
14.13.32   Dámské nebo dívčí textilní obleky a komplety, jiné než pletené
       nebo háčkované                    
14.13.33   Dámská nebo dívčí textilní saka a blejzry, jiné než pletené nebo
       háčkované                        
14.13.34   Dámské nebo dívčí textilní šaty, sukně a kalhotové sukně, jiné
       než pletené nebo háčkované               
14.13.35   Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké
       kalhoty a šortky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo
       háčkované                    
14.13.4   Obnošené oděvy a jiné použité textilní výrobky        
14.13.40   Obnošené oděvy a jiné použité textilní výrobky        
14.13.9   Subdodavatelské práce při výrobě svrchních oděvů       
14.13.99   Subdodavatelské práce při výrobě svrchních oděvů       
14.14    Osobní prádlo, vč. subdodavatelských prací          
14.14.1   Osobní prádlo, pletené nebo háčkované            
14.14.11   Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované     
14.14.12   Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama,
       koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované
14.14.13   Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené
       nebo háčkované                    
14.14.14   Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční
       košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a
       podobné výrobky, pletené nebo háčkované       
14.14.2   Osobní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované        
14.14.21   Pánské nebo chlapecké košile z textilních materiálů, jiné než
       pletené nebo háčkované                  
14.14.22   Pánské nebo chlapecké nátělníky, spodky, noční košile, pyžama,
       koupací pláště, župany a podobné výrobky z textilních materiálů,
       jiné než pletené nebo háčkované    
14.14.23   Dámské nebo dívčí halenky a košile z textilních materiálů, jiné
       než pletené nebo háčkované               
14.14.24   Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné,
       spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky
       (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky z textilních
       materiálů, jiné než pletené nebo háčkované
14.14.25   Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a
       kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, vč. pletených
       nebo háčkovaných                
14.14.3   Trička a tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo 
       háčkované                          
14.14.30   Trička a tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo 
       háčkované                          
14.14.9   Subdodavatelské práce při výrobě osobního prádla       
14.14.99   Subdodavatelské práce při výrobě osobního prádla       
14.19    Ostatní oděvy a oděvní doplňky, vč. subdodavatelských prací 
14.19.1   Kojenecké oděvy, tepláky a ostatní oděvy, oděvní doplňky a jejich
       části, pletené nebo háčkované             
14.19.11   Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované   
14.19.12   Tepláky, lyžařské oděvy, plavky a jiné druhy oděvů, pletené nebo
       háčkované                        
14.19.13   Prstové rukavice, rukavice bez prstů a palčáky, pletené nebo 
       háčkované                          
14.19.19   Ostatní oděvní doplňky a části oděvů nebo oděvních doplňků, 
       pletené nebo háčkované                    
14.19.2   Kojenecké a ostatní oděvy a oděvní doplňky z textilních   
       materiálů, jiné než pletené nebo háčkované          
14.19.21   Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů, jiné než
       pletené nebo háčkované               
14.19.22   Teplákové soupravy, lyžařské oděvy a plavky; jiné oděvy z  
       textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované    
14.19.23   Kapesníky, šátky, šály, přehozy, vázanky, kravaty, rukavice a
       ostatní oděvní doplňky; části oděvů a oděvních doplňků
       z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované, j. n. 
14.19.3   Oděvní doplňky z usně; oděvy z plsti nebo netkaných textilií;
       oděvy z potahovaných textilních materiálů     
14.19.31   Oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně, kromě sportovních
       rukavic                     
14.19.32   Oděvy z plsti nebo netkaných materiálů, impregnované nebo  
       potahované textilní výrobky                 
14.19.4   Klobouky a pokrývky hlavy                  
14.19.41   Kloboukové formy a kloboukové šišáky z plsti; šišákové ploché
       kotouče a tzv. manchons z plsti; kloboukové šišáky, splétané nebo
       vyrobené spojením pásků z jakéhokoliv materiálu
14.19.42   Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, splétané nebo vyrobené
       spojením pásků z jakéhokoliv materiálu, též pletené nebo
       háčkované nebo zhotovené z krajek nebo jiných textilních látek
       v metráži; síťky na vlasy          
14.19.43   Ostatní pokrývky hlavy, kromě pokrývek z pryže nebo plastů, 
       ochranných a azbestových pokrývek hlavy; pásky pro vnitřní
       vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky (stínítka)
       a podbradní pásky,     pro pokrývky hlavy       
14.19.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních oděvů a oděvních 
       doplňků                           
14.19.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních oděvů a oděvních 
       doplňků                           
14.2     Kožešinové výrobky, vč. subdodavatelských prací       
14.20    Kožešinové výrobky, vč. subdodavatelských prací       
14.20.1   Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin, kromě    
       pokrývek hlavy                        
14.20.10   Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin, kromě pokrývek
       hlavy                        
14.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě kožešinových výrobků    
14.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě kožešinových výrobků    
14.3     Pletené a háčkované oděvy, vč. subdodavatelských prací    
14.31    Pletené a háčkované punčochové výrobky, vč. subdodavatelských
       prací                   
14.31.1   Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné   
       punčochové výrobky, pletené nebo háčkované          
14.31.10   Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné   
       punčochové výrobky, pletené nebo háčkované          
14.31.9   Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných 
       punčochových výrobků                     
14.31.99   Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných 
       punčochových výrobků                     
14.39    Ostatní pletené a háčkované oděvy, vč. subdodavatelských prací
14.39.1   Trička, pulovry, svetry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky,
       pletené nebo háčkované               
14.39.10   Trička, pulovry, svetry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky,
       pletené nebo háčkované               
14.39.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pletených nebo  
       háčkovaných oděvů                      
14.39.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pletených nebo  
       háčkovaných oděvů                      
------------------------------------------------------------------------------
15      Usně a související výrobky, vč. subdodavatelských prací   
------------------------------------------------------------------------------
15.1     Činěné a upravené usně (vyčiněné kůže); brašnářské a sedlářské
       výrobky; zpracované a obarvené kožešiny, vč. subdodavatelských
       prací                   
15.11    Činěné a upravené usně (vyčiněné kůže); zpracované a obarvené
       kožešiny, vč. subdodavatelských prací        
15.11.1   Činěné a zpracované kožešiny                 
15.11.10   Činěné a zpracované kožešiny                 
15.11.2   Zámišové usně; lakové usně a lakové laminované usně; metalizované
       usně                      
15.11.21   Zámišové usně                        
15.11.22   Lakové usně a lakové laminované usně; metalizované usně   
15.11.3   Usně z hovězího dobytka nebo koní a jiných koňovitých, odchlupené
15.11.31   Usně z hovězího dobytka, odchlupené, celé          
15.11.32   Usně z hovězího dobytka, odchlupené, jiné než celé      
15.11.33   Usně z koní a jiných koňovitých, odchlupené         
15.11.4   Usně ovčí, kozí nebo vepřové, odchlupené           
15.11.41   Usně ovčí nebo jehněčí, odchlupené              
15.11.42   Usně kozí nebo kozlečí, odchlupené              
15.11.43   Usně vepřové, odchlupené                   
15.11.5   Usně ostatních zvířat; kompozitní usně se základy z kůže   
15.11.51   Usně ostatních zvířat, odchlupené              
15.11.52   Kompozitní usně se základy z kůže nebo kožených vláken    
15.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě činěných a upravených usní, 
       zpracovaných a obarvených kožešin              
15.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě činěných a upravených usní, 
       zpracovaných a obarvených kožešin              
15.12    Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky, vč. subdodavatelských
       prací                   
15.12.1   Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné výrobky z usní 
15.12.11   Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata z jakéhokoliv
       materiálu                    
15.12.12   Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky z usní, kompozitních 
       usní, plastových fólií, textilních materiálů, vulkanizovaného
       vlákna nebo lepenky; cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití
       nebo čištění obuvi nebo oděvů      
15.12.13   Hodinkové řemínky (kromě kovových), pásky a náramky k hodinářským
       výrobkům a jejich díly              
15.12.19   Ostatní výrobky z přírodních nebo kompozitních usní (vč. výrobků
       pro strojní nebo strojírenské použití nebo pro ostatní technické
       použití) j. n.               
15.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě brašnářských, sedlářských a 
       podobných výrobků                      
15.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě brašnářských, sedlářských a 
       podobných výrobků                      
15.2     Obuv, vč. subdodavatelských prací              
15.20    Obuv, vč. subdodavatelských prací              
15.20.1   Obuv, kromě sportovní a ochranné obuvi a ortopedické obuvi  
15.20.11   Nepromokavá obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě
       obuvi s kovovou ochrannou špičkou           
15.20.12   Obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě nepromokavé
       nebo sportovní obuvi               
15.20.13   Obuv se svrškem z usně, kromě sportovní obuvi, obuvi s kovovou
       ochrannou špičkou a různé speciální obuvi      
15.20.14   Obuv se svrškem z textilních materiálů, kromě sportovní obuvi
15.20.2   Sportovní obuv                        
15.20.21   Obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení apod.     
15.20.29   Ostatní sportovní obuv, kromě lyžařské a bruslařské obuvi  
15.20.3   Ochranná a ostatní obuv j. n.                
15.20.31   Obuv s kovovou ochrannou špičkou               
15.20.32   Obuv s dřevěným základním dílem, různá speciální a jiná obuv
       j. n.                            
15.20.4   Díly obuvi z usně; vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky
       a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a
       jejich díly                
15.20.40   Díly obuvi z usně; vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky
       a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a
       jejich díly                
15.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě obuvi            
15.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě obuvi            
------------------------------------------------------------------------------
16      Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a 
       slaměné výrobky, vč. souvisejících služeb a prací      
------------------------------------------------------------------------------
16.1     Dřevo, rozřezané a hoblované, vč. souvisejících služeb a prací
16.10    Dřevo, rozřezané a hoblované, vč. souvisejících služeb a prací
16.10.1   Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, 
       o tloušťce > 6 mm; dřevěné železniční a tramvajové pražce,
       neimpregnované                    
16.10.11   Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, 
       o tloušťce > 6 mm, jehličnaté               
16.10.12   Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, 
       o tloušťce > 6 mm, jiné než jehličnaté          
16.10.13   Dřevěné železniční a tramvajové pražce (příčné pražce),   
       neimpregnované                        
16.10.2   Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách;
       dřevěná vlna; dřevitá moučka; dřevěné štěpky nebo třísky
16.10.21   Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách
       (vč. nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, lišt a
       tvarovaných lišt), jehličnaté        
16.10.22   Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách
       (vč. nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, lišt a
       tvarovaných lišt), bambusové         
16.10.23   Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách
       (vč. nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, lišt a
       tvarovaných lišt), ostatní          
16.10.24   Dřevěná vlna; dřevitá moučka                 
16.10.25   Dřevěné štěpky nebo třísky                  
16.10.3   Dřevo surové; dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné
       pražce), impregnované nebo jinak ošetřené      
16.10.31   Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými
       ochrannými prostředky                 
16.10.32   Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce),  
       impregnované                         
16.10.39   Dřevo surové ostatní, vč. štípaných tyčí a kolíků      
16.10.9   Sušení,     impregnace a chemické ošetření dřeva; subdodavatelské
       práce při výrobě rozřezaného a hoblovaného dřeva
16.10.91   Sušení, impregnace a chemické ošetření dřeva         
16.10.99   Subdodavatelské práce při výrobě rozřezaného a hoblovaného  
       dřeva                            
16.2     Dřevěné, korkové, proutěné a slaměné výrobky, vč. souvisejících
       služeb a prací                 
16.21    Dýhy a desky na bázi dřeva, vč. souvisejících služeb a prací 
16.21.1   Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo; dřevotřískové
       a podobné desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů
16.21.11   Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, z bambusu
16.21.12   Třískové desky                        
16.21.13   Desky s orientovanými třískami (OSB desky)          
16.21.14   Ostatní desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů    
16.21.15   Dřevovláknité desky nebo desky z jiných dřevitých materiálů 
16.21.16   Ostatní překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, 
       z jehličnatého dřeva                     
16.21.17   Ostatní překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, 
       nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva      
16.21.18   Ostatní překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, 
       z jiného dřeva                        
16.21.2   Dýhy; listy pro překližované desky; zhutněné dřevo      
16.21.21   Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů  
16.21.22   Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně   
       rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce <= 6 mm, z  
       jehličnatého dřeva                      
16.21.23   Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně
       rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce <= 6 mm, z  
       tropického dřeva                       
16.21.24   Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně   
       rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce <= 6 mm, z  
       jiného dřeva                         
16.21.9   Dokončovací práce při výrobě dřevěných desek a dílců;    
       subdodavatelské práce při výrobě dýh a desek na bázi dřeva  
16.21.91   Dokončovací práce při výrobě dřevěných desek a dílců     
16.21.99   Subdodavatelské práce při výrobě dýh a desek na bázi dřeva  
16.22    Sestavené parketové desky (pro podlahy), vč. subdodavatelských
       prací                   
16.22.1   Sestavené parketové desky (pro podlahy)           
16.22.10   Sestavené parketové desky (pro podlahy)           
16.22.9   Subdodavatelské práce při výrobě sestavených parketových desek
       (pro podlahy)                     
16.22.99   Subdodavatelské práce při výrobě sestavených parketových desek
       (pro podlahy)                     
16.23    Ostatní výrobky stavebního truhlářství a tesařství, vč.   
       subdodavatelských prací                   
16.23.1   Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství (kromě  
       montovaných staveb)                     
16.23.11   Okna, balkonové dveře a jejich rámy a zárubně, dveře a jejich
       rámy, zárubně a prahy, dřevěné            
16.23.12   Bednění pro betonování, parketové desky a šindele, dřevěné  
16.23.19   Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství j. n.   
16.23.2   Montované stavby ze dřeva                  
16.23.20   Montované stavby ze dřeva                  
16.23.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků stavebního
       truhlářství a tesařství              
16.23.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků stavebního
       truhlářství a tesařství              
16.24    Dřevěné obaly, vč. subdodavatelských prací          
16.24.1   Dřevěné obaly                        
16.24.11   Palety, skříňové palety a jiné přepravní desky ze dřeva   
16.24.12   Džbery a bednářské výrobky ze dřeva             
16.24.13   Ostatní dřevěné obaly a jejich díly             
16.24.9   Subdodavatelské práce při výrobě dřevěných obalů       
16.24.99   Subdodavatelské práce při výrobě dřevěných obalů       
16.29    Ostatní dřevěné výrobky, kromě nábytku; ostatní korkové, proutěné
       a slaměné výrobky, vč. souvisejících služeb a prací 
16.29.1   Ostatní dřevěné výrobky, kromě nábytku            
16.29.11   Dřevěné nástroje, dříky, rukojeti nástrojů, tělesa a násady pro
       košťata, kartáče nebo štětce, dřevěné formy pro výrobu dýmek,
       kopyta a napínáky obuvi                
16.29.12   Kuchyňské a stolní nádobí ze dřeva              
16.29.13   Intarzované a inkrustované dřevo, dřevěné skříňky a pouzdra na
       klenoty nebo příbory a podobné výrobky ze dřeva, sošky a jiné
       ozdobné dřevěné předměty                
16.29.14   Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty
       a jiné dřevěné výrobky               
16.29.15   Pelety z lisovaného a aglomerovaného dřeva, rostlinného odpadu a
       rostlinných zbytků                 
16.29.2   Korkové, proutěné a jiné slaměné výrobky; košíkářské a proutěné
       výrobky                       
16.29.21   Přírodní korek, zbavený kůry nebo nahrubo hraněný nebo v blocích,
       deskách, listech nebo pásech; rozdrcený, granulovaný nebo na
       prach umletý korek; korkový odpad    
16.29.22   Výrobky z přírodního korku                  
16.29.23   Kostky, desky, listy a pásy, dlaždice všech tvarů, plné válce
       z aglomerovaného korku                 
16.29.24   Aglomerovaný korek; výrobky z aglomerovaného korku j. n.   
16.29.25   Výrobky ze slámy, proutí nebo podobných splétacích materiálů;
       košíkářské a proutěné výrobky           
16.29.9   Služby při výrobě dřevěných a korkových výrobků (kromě nábytku)
       a proutěných a slaměných výrobků; subdodavatelské práce při
       výrobě ostatních dřevěných výrobků (kromě nábytku) a ostatních
       korkových, proutěných a slaměných výrobků    
16.29.91   Služby při výrobě dřevěných a korkových výrobků (kromě nábytku)
       a proutěných a slaměných výrobků          
16.29.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních dřevěných výrobků 
       (kromě nábytku) a korkových, proutěných a slaměných výrobků 
------------------------------------------------------------------------------
17      Papír a výrobky z papíru, vč. subdodavatelských prací    
------------------------------------------------------------------------------
17.1     Buničina, papír a lepenka, vč. subdodavatelských prací    
17.11    Buničina, vč. subdodavatelských prací            
17.11.1   Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin    
17.11.11   Dřevná buničina pro chemické zpracování           
17.11.12   Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické
       zpracování                     
17.11.13   Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro chemické zpracování 
17.11.14   Mechanická buničina; polochemická buničina; buničina z    
       celulózových vláknovin, kromě dřeva             
17.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě buničiny          
17.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě buničiny          
17.12    Papír a lepenka, vč. subdodavatelských prací         
17.12.1   Novinový, ruční nebo jiný nenatíraný papír nebo lepenka pro 
       grafické účely                        
17.12.11   Novinový papír, v kotoučích nebo listech           
17.12.12   Ruční papír a lepenka                    
17.12.13   Papír a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní,  
       teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír; karbonový podkladový 
       papír; surový tapetový papír                 
17.12.14   Jiný papír a lepenka pro grafické účely           
17.12.2   Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový
       papír, buničitá vata a pásy z buničinových vláken 
17.12.20   Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový
       papír, buničitá vata a pásy z buničinových vláken 
17.12.3   Lepenka na přepravní materiály                
17.12.31   Kraftový papír, nebělený, nenatíraný             
17.12.32   Bílý kraftový papír; natíraný kraftový papír         
17.12.33   Polochemický papír na zvlněnou vrstvu            
17.12.34   Recyklovaný a jiný papír na zvlněnou vrstvu         
17.12.35   Testliner (recyklovaný krycí karton)             
17.12.4   Nenatíraný papír                       
17.12.41   Nenatíraný kraftový papír; pytlový kraftový papír, krepovaný nebo
       plisovaný                        
17.12.42   Sulfitový balicí papír a jiný nenatíraný papír (jiný než určený
       ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům)    
17.12.43   Filtrační papír a lepenka; plstěný papír           
17.12.44   Cigaretový papír, jiný než řezaný na stanovenou velikost nebo
       ve tvaru sešitků nebo dutinek              
17.12.5   Nenatíraná lepenka     (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným
       grafickým účelům)                   
17.12.51   Uvnitř šedá lepenka, nenatíraná               
17.12.59   Jiná nenatíraná lepenka                   
17.12.6   Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a
       pergamen a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry  
17.12.60   Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a
       pergamen a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry  
17.12.7   Zpracovaný papír a lepenka                  
17.12.71   Vrstvený papír a lepenka, bez ochranného nátěru nebo impregnace
17.12.72   Papír a lepenka, krepované, zřasené, ražené nebo perforované 
17.12.73   Papír a lepenka pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely,
       natírané kaolinem či jinými anorganickými látkami   
17.12.74   Kraftový papír (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným 
       grafickým účelům), natíraný kaolinem či jinými anorganickými 
       látkami                           
17.12.75   Kraftová lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným
       grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými
       látkami                    
17.12.76   Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo 
       přetiskové papíry, v kotoučích nebo v listech        
17.12.77   Papír, lepenka, buničitá vata a pásy z buničinových vláken, 
       natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené nebo  
       potištěné, v kotoučích nebo listech             
17.12.78   Uvnitř šedá lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným
       grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými
       látkami                    
17.12.79   Ostatní lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným
       grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými
       látkami                    
17.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě papíru a lepenky      
17.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě papíru a lepenky      
17.2     Výrobky z papíru a lepenky, vč. subdodavatelských prací   
17.21    Vlnitý papír a lepenka a papírové a lepenkové obaly, vč.   
       subdodavatelských prací                   
17.21.1   Vlnitý papír a lepenka a papírové a lepenkové obaly     
17.21.11   Vlnitá lepenka, v kotoučích nebo listech           
17.21.12   Papírové pytle a sáčky                    
17.21.13   Krabice, bedny a přepravky z vlnitého papíru nebo lepenky  
17.21.14   Skládací krabice, bedny a přepravky z nezvlněného papíru nebo
       lepenky                         
17.21.15   Krabicové pořadače, dopisové přihrádky, skladovací krabice a 
       podobné výrobky používané v kancelářích, obchodech apod., z 
       papíru                            
17.21.9   Subdodavatelské práce při výrobě vlnitého papíru a lepenky a 
       papírových a lepenkových obalů                
17.21.99   Subdodavatelské práce při výrobě vlnitého papíru a lepenky a 
       papírových a lepenkových obalů                
17.22    Domácí potřeby, hygienické a toaletní výrobky z papíru, vč. 
       subdodavatelských prací                   
17.22.1   Domácí potřeby, toaletní výrobky z papíru          
17.22.11   Toaletní papír, kapesníky, čisticí a odličovací hedvábný papír,
       ručníky, ubrusy a ubrousky z buničiny, papíru, buničité vaty nebo
       pásů z buničinových vláken        
17.22.12   Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a přebaly a podobné
       hygienické výrobky a oděvy a doplňky oděvů, z buničiny, papíru,
       buničité vaty nebo pásů z buničinových vláken
17.22.13   Podnosy, tácky, talíře a šálky a podobné výrobky z papíru nebo
       lepenky                         
17.22.9   Subdodavatelské práce při výrobě domácích potřeb a hygienických
       a toaletních výrobků z papíru          
17.22.99   Subdodavatelské práce při výrobě domácích potřeb a hygienických
       a toaletních výrobků z papíru          
17.23    Kancelářské potřeby z papíru, vč. subdodavatelských prací  
17.23.1   Kancelářské potřeby z papíru                 
17.23.11   Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo 
       přetiskové papíry; rozmnožovací blány a ofsetové matrice z papíru
17.23.12   Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky
       z papíru, kartonu nebo lepenky; krabice, pytlíky, tašky a brašny
       a psací soupravy obsahující kancelářské potřeby pro
       korespondenci, z papíru nebo lepenky       
17.23.13   Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, tiskopisy a jiné   
       kancelářské potřeby, z papíru nebo lepenky          
17.23.14   Ostatní výrobky používané pro psaní, tisk nebo jiné grafické 
       účely, potištěné, tvarované nebo perforované, z papíru a lepenky
17.23.9   Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských potřeb z papíru
17.23.99   Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských potřeb z papíru
17.24    Tapety, vč. subdodavatelských prací             
17.24.1   Tapety                            
17.24.11   Papírové tapety a podobné krycí materiály na stěny; okenní  
       transparentní papír                     
17.24.12   Textilní tapety                       
17.24.9   Subdodavatelské práce při výrobě tapet            
17.24.99   Subdodavatelské práce při výrobě tapet            
17.29    Ostatní výrobky z papíru a lepenky, vč. subdodavatelských prací
17.29.1   Ostatní výrobky z papíru a lepenky              
17.29.11   Etikety všech druhů z papíru nebo lepenky          
17.29.12   Filtrační bloky, stropní desky a desky z buničiny      
17.29.19   Cigaretový papír; dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže; 
       filtrační papír a lepenka; ostatní výrobky z papíru a lepenky
       j. n.                        
17.29.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků z papíru a
       lepenky                          
17.29.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků z papíru a
       lepenky                          
------------------------------------------------------------------------------
18      Tiskařské a nahrávací služby                 
------------------------------------------------------------------------------
18.1     Tisk a služby související s tiskem              
18.11    Tisk novin                          
18.11.1   Tisk novin                          
18.11.10   Tisk novin                          
18.12    Ostatní tiskařské služby                   
18.12.1   Ostatní tiskařské služby                   
18.12.11   Tiskařské služby pro tisk známek, daňových kolků, dokumentů 
       s názvy, čipových karet, šeků, bezpečnostních dokladů a podobných
       výrobků                      
18.12.12   Tiskařské služby pro tisk reklamních katalogů, prospektů, plakátů
       a jiných tištěných reklamních materiálů       
18.12.13   Tiskařské služby pro tisk časopisů a periodických publikací, 
       vycházejících méně než čtyřikrát týdně            
18.12.14   Tiskařské služby pro tisk knih, map, hydrografických nebo
       podobných map všech druhů, obrázků, rytin a fotografií, pohlednic
18.12.15   Tiskařské služby pro tisk etiket a štítků          
18.12.16   Tiskařské služby pro tisk přímo na materiály jiné než papír 
18.12.19   Ostatní tiskařské služby j. n.                
18.13    Příprava tisku a digitálních dat               
18.13.1   Služby související s přípravou tisku             
18.13.10   Služby související s přípravou tisku             
18.13.2   Tiskařské desky nebo válce a ostatní pomůcky potřebné pro tisk
18.13.20   Tiskařské desky nebo válce a ostatní pomůcky potřebné pro tisk
18.13.3   Pomocné služby související s tiskem             
18.13.30   Pomocné služby související s tiskem             
18.14    Vázání knih a související služby               
18.14.1   Vázání knih a související služby               
18.14.10   Vázání knih a související služby               
18.2     Rozmnožování nahraných nosičů                
18.20    Rozmnožování nahraných nosičů                
18.20.1   Rozmnožování zvukových nahrávek               
18.20.10   Rozmnožování zvukových nahrávek               
18.20.2   Rozmnožování videozáznamů                  
18.20.20   Rozmnožování videozáznamů                  
18.20.3   Rozmnožování softwaru                    
18.20.30   Rozmnožování softwaru                    
------------------------------------------------------------------------------
19      Koks a rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských prací
------------------------------------------------------------------------------
19.1     Koksárenské produkty, vč. subdodavatelských prací      
19.10    Koksárenské produkty, vč.     subdodavatelských prací      
19.10.1   Koks a polokoks z uhlí nebo rašeliny; retortové uhlí     
19.10.10   Koks a polokoks z uhlí nebo rašeliny; retortové uhlí     
19.10.2   Uhelný nebo rašelinový dehet; ostatní minerální dehty    
19.10.20   Uhelný nebo rašelinový dehet; ostatní minerální dehty    
19.10.3   Smola a smolný koks                     
19.10.30   Smola a smolný koks                     
19.10.9   Subdodavatelské práce při výrobě koksárenských produktů   
19.10.99   Subdodavatelské práce při výrobě koksárenských produktů   
19.2     Rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských prací    
19.20    Rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských prací    
19.20.1   Brikety, bulety a podobná tuhá paliva            
19.20.11   Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí
19.20.12   Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z hnědého uhlí
19.20.13   Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z rašeliny  
19.20.2   Topné a plynové oleje, motorové benziny, mazací oleje    
19.20.21   Motorový benzin                       
19.20.22   Letecký benzin                        
19.20.23   Lakový benzin                        
19.20.24   Tryskové palivo benzinového typu a petrolejového typu    
19.20.25   Primární benzin (naphta)                   
19.20.26   Plynové oleje                        
19.20.27   Střední destiláty a přípravky j. n.             
19.20.28   Topné oleje j. n.                      
19.20.29   Mazací minerální oleje a přípravky j. n.           
19.20.3   Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky, kromě zemního plynu  
19.20.31   Propan a butan, zkapalněné                  
19.20.32   Etylen, propylen, butylen, butadien             
19.20.39   Ostatní ropné plyny nebo plynné uhlovodíky, kromě zemního plynu
19.20.4   Ostatní ropné produkty                    
19.20.41   Vazelína; parafinový vosk; ropné a ostatní vosky       
19.20.42   Ropný koks; ropný asfalt a ostatní zbytky ropných frakcí   
19.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě rafinovaných ropných produktů
19.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě rafinovaných ropných produktů
------------------------------------------------------------------------------
20      Chemické látky a chemické přípravky, vč. subdodavatelských prací
------------------------------------------------------------------------------
20.1     Základní chemické látky, hnojiva a dusíkaté sloučeniny, plasty a
       syntetický kaučuk v primárních formách, vč. subdodavatelských
       prací                   
20.11    Technické plyny, vč. subdodavatelských prací         
20.11.1   Technické plyny                       
20.11.11   Vodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslík          
20.11.12   Oxid uhličitý a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů
20.11.13   Kapalný vzduch a stlačený vzduch               
20.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě technických plynů      
20.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě technických plynů      
20.12    Barviva a pigmenty, vč. subdodavatelských prací       
20.12.1   Oxidy, peroxidy a hydroxidy                 
20.12.11   Oxid zinečnatý a peroxid zinku; oxidy titanu         
20.12.12   Oxidy a hydroxidy chromu, manganu, olova a mědi       
20.12.19   Oxidy, peroxidy s hydroxidy ostatních kovů          
20.12.2   Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty;  
       barviva j. n.                        
20.12.21   Syntetická organická barviva a přípravky na jejich bázi;
       syntetické organické výrobky užívané jako fluorescenční
       zjasňovací prostředky nebo luminofory; barevné laky a přípravky
       založené na jejich bázi              
20.12.22   Tříselné výtažky rostlinného původu; taniny a jejich soli, étery,
       estery a ostatní deriváty; barviva rostlinného nebo živočišného
       původu                      
20.12.23   Syntetická organická třísliva; anorganická třísliva; tříslicí
       přípravky; enzymatické přípravky pro předčinění   
20.12.24   Barviva j. n.; anorganické výrobky používané jako luminofory 
20.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě barviv a pigmentů      
20.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě barviv a pigmentů      
20.13    Jiné základní anorganické chemické látky, vč. subdodavatelských
       prací                   
20.13.1   Obohacený uran a plutonium; ochuzený uran a thorium; ostatní 
       radioaktivní chemické prvky                 
20.13.11   Obohacený uran a plutonium a jejich sloučeniny        
20.13.12   Ochuzený uran a thorium a jejich sloučeniny         
20.13.13   Jiné radioaktivní chemické prvky, izotopy a sloučeniny; slitiny,
       disperze, keramické výrobky a směsi obsahující tyto prvky,
       izotopy nebo sloučeniny                
20.13.14   Neozářené palivové články (kazety) pro jaderné reaktory   
20.13.2   Chemické prvky j. n.; anorganické kyseliny a sloučeniny   
20.13.21   Metaloidy                          
20.13.22   Halogenové nebo sirné sloučeniny nekovů           
20.13.23   Alkalické kovy a kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin,
       skandium a yttrium; rtuť               
20.13.24   Chlorovodík; oleum; oxid fosforečný; ostatní anorganické
       kyseliny; oxid křemičitý a siřičitý             
20.13.25   Oxidy, hydroxidy a peroxidy; hydrazin a hydroxylamin a jejich
       anorganické soli                   
20.13.3   Halogenové sloučeniny kovů; chlornany, chlorečnany a chloristany
20.13.31   Halogenové sloučeniny kovů                  
20.13.32   Chlornany, chlorečnany a chloristany             
20.13.4   Sulfidy, sulfáty; dusičnany, fosforečnany a uhličitany    
20.13.41   Sulfidy, sulfity a sulfáty                  
20.13.42   Fosfornany, fosforitany, fosfáty, polyfosfáty a dusičnany (kromě
       dusičnanu draslíku)                  
20.13.43   Uhličitany                          
20.13.5   Soli ostatních kovů                     
20.13.51   Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin; drahé kovy v  
       koloidním stavu                       
20.13.52   Anorganické sloučeniny j. n., vč. destilované vody; amalgámy jiné
       než amalgámy drahých kovů                
20.13.6   Ostatní základní anorganické chemické látky j. n.      
20.13.61   Izotopy j. n. a jejich sloučeniny (vč. těžké vody)      
20.13.62   Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy; fulmináty, kyanatany
       a thiokyanatany; křemičitany; boritany; perboritany; ostatní soli
       anorganických kyselin nebo peroxokyselin                        
20.13.63   Peroxid vodíku                        
20.13.64   Fosfidy, karbidy, hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy 
20.13.65   Sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia     
20.13.66   Síra, kromě sublimované síry, srážené a koloidní síry    
20.13.67   Kyzové výpražky                       
20.13.68   Piezoelektrický křemen; ostatní syntetické nebo rekonstituované
       drahokamy nebo polodrahokamy, neopracované  
20.13.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních základních
       anorganických chemických látek                
20.13.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních základních    
       anorganických chemických látek                
20.14    Jiné základní organické chemické látky, vč. subdodavatelských
       prací                   
20.14.1   Uhlovodíky a jejich deriváty                 
20.14.11   Acyklické uhlovodíky                     
20.14.12   Cyklické uhlovodíky                     
20.14.13   Chlorderiváty acyklických uhlovodíků             
20.14.14   Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované
20.14.19   Ostatní halogenderiváty uhlovodíků              
20.14.2   Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro-
       nebo nitrosoderiváty; technické mastné alkoholy    
20.14.21   Technické mastné alkoholy                  
20.14.22   Jednosytné alkoholy                     
20.14.23   Dioly, vícesytné alkoholy, cyklické alkoholy a deriváty alkoholů
20.14.24   Fenoly; fenolalkoholy a deriváty fenolů           
20.14.3   Technické monokarboxylové mastné kyseliny; karboxylové kyseliny
       a jejich deriváty                  
20.14.31   Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje
       z rafinace                           
20.14.32   Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich deriváty
20.14.33   Nenasycené monokarboxylové, cykloalkanické, cykloalkenické nebo
       cykloterpenické acyklické polykarboxylové kyseliny a jejich
       deriváty                       
20.14.34   Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny s přidanou 
       kyslíkatou funkcí; jejich deriváty, kromě kyseliny salicylové a
       jejích solí                       
20.14.4   Organické sloučeniny s dusíkatou funkcí           
20.14.41   Sloučeniny s aminovou funkcí                 
20.14.42   Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí, kromě lyzinu a glutamové
       kyseliny                      
20.14.43   Ureiny; sloučeniny s karboxyamidovou funkcí a sloučeniny
       s nitrilovou funkcí; jejich deriváty              
20.14.44   Sloučeniny s jinými dusíkatými funkcemi           
20.14.5   Organické sloučeniny síry a ostatní organicko-anorganické  
       sloučeniny; heterocyklické sloučeniny j. n.         
20.14.51   Organické sloučeniny síry a ostatní organicko-anorganické  
       sloučeniny                          
20.14.52   Heterocyklické sloučeniny j. n.; nukleové kyseliny a jejich soli
20.14.53   Fosforečné estery a jejich soli, estery ostatních anorganických
       kyselin (kromě esterů halogenovodíků) a jejich soli; jejich
       cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo
       nitrosoderiváty          
20.14.6   Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetaly, poloacetaly; ostatní
       organické sloučeniny                 
20.14.61   Sloučeniny s aldehydovou funkcí               
20.14.62   Sloučeniny s ketonovou a chinonovou funkcí          
20.14.63   Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetaly, poloacetaly a jejich
       deriváty                       
20.14.64   Enzymy a ostatní organické sloučeniny j. n.         
20.14.7   Různé základní organické chemické látky           
20.14.71   Deriváty rostlinných nebo pryskyřičných produktů       
20.14.72   Dřevěné uhlí                         
20.14.73   Oleje a ostatní produkty destilace vysokoteplotních černouhelných
       dehtů a podobné produkty            
20.14.74   Etylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu >= 80 %   
       objemových                          
20.14.75   Etylalkohol a jiné destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem
       alkoholu                       
20.14.8   Odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva, kromě tallového oleje
20.14.80   Odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva, kromě tallového oleje
20.14.9   Subdodavatelské práce při výrobě jiných základních organických
       chemických látek                 
20.14.99   Subdodavatelské práce při výrobě jiných základních organických
       chemických látek                 
20.15    Hnojiva a dusíkaté sloučeniny, vč. subdodavatelských prací  
20.15.1   Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné; amoniak  
20.15.10   Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné; amoniak  
20.15.2   Chlorid amonný; dusitany                   
20.15.20   Chlorid amonný; dusitany                   
20.15.3   Dusíkatá minerální nebo chemická hnojiva           
20.15.31   Močovina                           
20.15.32   Síran amonný                         
20.15.33   Dusičnan amonný                       
20.15.34   Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného
20.15.35   Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinou
       anorganickou nehnojivou látkou             
20.15.36   Roztoky močoviny a dusičnanu amonného            
20.15.39   Ostatní dusíkatá hnojiva a směsi j. n.            
20.15.4   Fosforečná minerální nebo chemická hnojiva          
20.15.41   Superfosfáty                         
20.15.49   Ostatní fosforečná hnojiva                  
20.15.5   Draselná minerální nebo chemická hnojiva           
20.15.51   Chlorid draselný (muriat z potaše)              
20.15.52   Síran draselný (síran z potaše)               
20.15.59   Ostatní draselná hnojiva                   
20.15.6   Dusičnan sodný                        
20.15.60   Dusičnan sodný                        
20.15.7   Hnojiva j. n.                        
20.15.71   Hnojiva obsahující tři živiny: dusík, fosfor a draslík    
20.15.72   Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diammonium fosfát)    
20.15.73   Monoammonium fosfát                     
20.15.74   Hnojiva obsahující dvě živiny: dusík a fosfor        
20.15.75   Hnojiva obsahující dvě živiny: fosfor a draslík       
20.15.76   Dusičnan draslíku                      
20.15.79   Minerální nebo chemická hnojiva obsahující nejméně dvě živiny
       (dusík, fosfor, draslík) j. n.            
20.15.8   Živočišná nebo rostlinná hnojiva j. n.            
20.15.80   Živočišná nebo rostlinná hnojiva j. n.            
20.15.9   Subdodavatelské práce při výrobě hnojiv a dusíkatých sloučenin
20.15.99   Subdodavatelské práce při výrobě hnojiv a dusíkatých sloučenin
20.16    Plasty v primárních formách, vč. subdodavatelských prací   
20.16.1   Polymery etylenu, v primárních formách            
20.16.10   Polymery etylenu, v primárních formách            
20.16.2   Polymery styrenu, v primárních formách            
20.16.20   Polymery styrenu, v primárních formách            
20.16.3   Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních
       formách                      
20.16.30   Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních
       formách                      
20.16.4   Polyacetaly, ostatní polyétery a epoxidové pryskyřice,
       v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice,   
       polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách  
20.16.40   Polyacetaly, ostatní polyétery a epoxidové pryskyřice,
       v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice,   
       polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách  
20.16.5   Ostatní plasty v primárních formách; iontoměniče       
20.16.51   Polymery propylenu nebo ostatních olefínů, v primárních formách
20.16.52   Polymery vinylacetátu nebo jiných vinylesterů a vinylových  
       polymerů, v primárních formách                
20.16.53   Akrylové polymery, v primárních formách           
20.16.54   Polyamidy, v primárních formách               
20.16.55   Močovinové, thiomočovinové a melaminové pryskyřice, v primárních
       formách                      
20.16.56   Ostatní aminové a fenolové pryskyřice a polyuretany, v primárních
       formách                      
20.16.57   Silikony, v primárních formách                
20.16.59   Ostatní plasty, v primárních formách j. n.          
20.16.9   Subdodavatelské práce při výrobě plastů v primárních formách 
20.16.99   Subdodavatelské práce při výrobě plastů v primárních formách 
20.17    Syntetický kaučuk v primárních formách, vč. subdodavatelských
       prací                   
20.17.1   Syntetický kaučuk v primárních formách            
20.17.10   Syntetický kaučuk v primárních formách            
20.17.9   Subdodavatelské práce při výrobě syntetického kaučuku
       v primárních formách                      
20.17.99   Subdodavatelské práce při výrobě syntetického kaučuku v   
       primárních formách                      
20.2     Pesticidy a jiné agrochemické přípravky, vč. subdodavatelských
       prací                   
20.20    Pesticidy a jiné agrochemické přípravky, vč. subdodavatelských
       prací                   
20.20.1   Pesticidy a jiné agrochemické přípravky           
20.20.11   Insekticidy                         
20.20.12   Herbicidy                          
20.20.13   Přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin      
20.20.14   Dezinfekční prostředky                    
20.20.15   Fungicidy                          
20.20.16   Nebezpečné pesticidy                     
20.20.19   Ostatní pesticidy a jiné agrochemické přípravky       
20.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě pesticidů a jiných
       agrochemických přípravků                   
20.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě pesticidů a jiných     
       agrochemických přípravků                   
20.3     Nátěrové barvy, laky a jiné nátěrové materiály, tiskařské barvy a
       tmely, vč. subdodavatelských prací          
20.30    Nátěrové barvy, laky a jiné nátěrové materiály, tiskařské barvy a
       tmely, vč. subdodavatelských prací          
20.30.1   Nátěrové barvy a laky na bázi polymerů            
20.30.11   Nátěrové barvy a laky na bázi akrylových nebo vinylových   
       polymerů, ve vodném prostředí                
20.30.12   Nátěrové barvy a laky na bázi polyesterů, akrylových nebo  
       vinylových polymerů, v nevodném prostředí; roztoky      
20.30.2   Ostatní nátěrové barvy a laky a podobné výrobky; barvy pro  
       uměleckou malbu a tiskařské barvy              
20.30.21   Připravené pigmenty, připravená kalidla a     barvy, sklotvorné 
       smalty a glazury, engoby, tekuté listry a podobné výrobky;
       skleněné frity                        
20.30.22   Ostatní barvy a laky; připravené sikativy          
20.30.23   Barvy pro uměleckou malbu, školní, plakátovací, tónovací, pro
       zábavní účely apod.                   
20.30.24   Tiskařské barvy                       
20.30.9   Subdodavatelské práce při výrobě nátěrových barev, laků a jiných
       nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů    
20.30.99   Subdodavatelské práce při výrobě nátěrových barev, laků a jiných
       nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů    
20.4     Mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a 
       toaletní přípravky, vč. subdodavatelských prací       
20.41    Mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, vč.    
       subdodavatelských prací                   
20.41.1   Glycerol                           
20.41.10   Glycerol                           
20.41.2   Organické povrchově aktivní prostředky, kromě mýdla     
20.41.20   Organické povrchově aktivní prostředky, kromě mýdla     
20.41.3   Mýdlo, prací a čisticí prostředky              
20.41.31   Mýdlo a organické povrchově aktivní prostředky a přípravky na
       bázi mýdla; papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované,
       natírané nebo potažené mýdlem nebo detergenty 
20.41.32   Detergenty a prací prostředky                
20.41.4   Vonné přípravky a vosky                   
20.41.41   Přípravky pro parfémování nebo deodoraci místností      
20.41.42   Umělé a připravené vosky                   
20.41.43   Leštidla a krémy na obuv, nábytek, podlahy, karoserie, sklo nebo
       kov                           
20.41.44   Čisticí pasty, prášky a jiné čisticí prostředky       
20.41.9   Subdodavatelské práce při výrobě mýdla a detergentů, čisticích a
       lešticích prostředků               
20.41.99   Subdodavatelské práce při výrobě mýdla a detergentů, čisticích a
       lešticích prostředků               
20.42    Parfémy a toaletní přípravky, vč. subdodavatelských prací  
20.42.1   Parfémy a toaletní přípravky                 
20.42.11   Parfémy a toaletní vody                   
20.42.12   Přípravky na líčení rtů a očí                
20.42.13   Přípravky pro manikúru a pedikúru              
20.42.14   Pudry pro kosmetické a toaletní účely            
20.42.15   Kosmetické přípravky, líčidla a přípravky pro péči o pokožku (vč.
       opalovacích a ochranných přípravků) j. n.        
20.42.16   Šampony, laky na vlasy, přípravky pro trvalou ondulaci nebo na
       narovnávání vlasů                     
20.42.17   Přípravky na vlasy j. n.                   
20.42.18   Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu (vč. adhezivních past a
       prášků), umělý chrup                    
20.42.19   Holicí přípravky; tělové deodoranty a přípravky proti pocení;
       koupelové přípravky; ostatní voňavkářské, kosmetické nebo
       toaletní přípravky j. n.                
20.42.9   Subdodavatelské práce při výrobě parfémů a toaletních přípravků
20.42.99   Subdodavatelské práce při výrobě parfémů a toaletních přípravků
20.5     Ostatní chemické výrobky, vč. subdodavatelských prací    
20.51    Výbušniny, vč. subdodavatelských prací            
20.51.1   Připravené výbušniny; zápalnice; roznětky nebo rozbušky;   
       zažehovače; elektrické rozbušky; ohňostroje         
20.51.11   Prachové výmetné slože a připravené výbušniny        
20.51.12   Zápalnice; bleskovice; rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky
20.51.13   Ohňostroje                          
20.51.14   Signalizační rakety, dešťové rakety, mlhové signály a ostatní
       pyrotechnické výrobky, kromě ohňostrojů       
20.51.2   Zápalky                           
20.51.20   Zápalky                           
20.51.9   Subdodavatelské práce při výrobě výbušnin          
20.51.99   Subdodavatelské práce při výrobě výbušnin          
20.52    Klihy, vč. subdodavatelských prací              
20.52.1   Klihy                            
20.52.10   Klihy                            
20.52.9   Subdodavatelské práce při výrobě klihů            
20.52.99   Subdodavatelské práce při výrobě klihů            
20.53    Vonné silice, vč. subdodavatelských prací          
20.53.1   Vonné silice                         
20.53.10   Vonné silice                         
20.53.9   Subdodavatelské práce při výrobě vonných silic        
20.53.99   Subdodavatelské práce při výrobě vonných silic        
20.59    Ostatní chemické výrobky j. n., vč. subdodavatelských prací 
20.59.1   Fotografické desky a filmy, filmy pro okamžitou fotografii; 
       chemické přípravky a nesmíšené výrobky pro fotografické účely
20.59.11   Fotografické desky a filmy, filmy pro okamžitou fotografii, 
       citlivé, neexponované; fotografický papír          
20.59.12   Citlivé emulze pro fotografické účely; chemické přípravky pro
       fotografické účely j. n.                 
20.59.2   Chemicky upravené živočišné a rostlinné tuky a oleje; směsi 
       nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů 
20.59.20   Chemicky upravené živočišné a rostlinné tuky a oleje; směsi 
       nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů 
20.59.3   Inkousty a tuše všech druhů pro psaní nebo kreslení     
20.59.30   Inkousty a tuše všech druhů pro psaní nebo kreslení     
20.59.4   Mazací přípravky; přísady; přípravky proti zamrzání     
20.59.41   Mazací přípravky                       
20.59.42   Antidetonační přípravky; přísady do minerálních olejů a podobné
       produkty                       
20.59.43   Kapaliny pro hydraulické brzdy; přípravky proti zamrzání a  
       připravené kapaliny k odmrazování              
20.59.5   Různé chemické výrobky                    
20.59.51   Peptony, jiné proteinové látky a jejich deriváty, j. n.; kožní
       prášek                         
20.59.52   Modelovací pasty; zubní vosk a jiné zubařské přípravky na bázi
       sádry; přípravky a náplně pro hasicí přístroje; připravené živné
       půdy pro vývoj mikroorganismů; kompozitní diagnostické nebo
       laboratorní reagencie j. n.        
20.59.53   Chemické prvky ve tvaru disků a sloučeniny dopované pro použití
       v elektronice                    
20.59.54   Aktivní uhlí                         
20.59.55   Přípravky k úpravě povrchu, přípravky k urychlení barvení nebo
       fixování barviv a podobné přípravky           
20.59.56   Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla; připravené  
       urychlovače vulkanizace; směsi změkčovadel a stabilizátorů gumy
       nebo plastů; katalyzátory j. n.; směsi alkylbenzenů a směsi
       alkylnaftalenů j. n.                  
20.59.57   Pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky     
20.59.58   Biosložky do motorové nafty, směsi biosložek s minerálními oleji
       obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo
       olejů ze živičných nerostů            
20.59.59   Ostatní chemické výrobky j. n.                
20.59.6   Želatina a její deriváty, vč. mléčných albuminů       
20.59.60   Želatina a její deriváty, vč. mléčných albuminů       
20.59.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních chemických výrobků
       j. n.                        
20.59.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních chemických výrobků
       j. n.                        
20.6     Chemická vlákna, vč. subdodavatelských prací         
20.60    Chemická vlákna, vč. subdodavatelských prací         
20.60.1   Syntetická vlákna                      
20.60.11   Syntetická vlákna a koudel, nemykaná, nečesaná        
20.60.12   Vysokopevnostní nekonečná vlákna z polyamidů a polyesterů  
20.60.13   Ostatní syntetická nekonečná vlákna, jednoduchá       
20.60.14   Syntetický monofilament; pásky a podobné tvary, ze syntetických
       textilních materiálů              
20.60.2   Umělá vlákna                         
20.60.21   Umělá vlákna a koudel, nemykaná, nečesaná          
20.60.22   Viskózové vysokopevnostní nekonečné vlákno          
20.60.23   Ostatní umělá nekonečná vlákna, jednoduchá          
20.60.24   Umělý monofilament; pásky a podobné tvary, z umělých textilních
       materiálů                     
20.60.9   Subdodavatelské práce při výrobě chemických vláken      
20.60.99   Subdodavatelské práce při výrobě chemických vláken      
------------------------------------------------------------------------------
21      Základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky, vč.
       subdodavatelských     prací                 
------------------------------------------------------------------------------
21.1     Základní farmaceutické výrobky, vč. subdodavatelských prací 
21.10    Základní farmaceutické výrobky, vč. subdodavatelských prací 
21.10.1   Kyselina salicylová, O-acetylsalicylová kyselina, jejich soli a
       estery                        
21.10.10   Kyselina salicylová, O-acetylsalicylová kyselina, jejich soli a
       estery                        
21.10.2   Lyzin, glutamová kyselina a jejich soli; kvarterní amonné soli a
       hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a jejich deriváty a soli
21.10.20   Lyzin, glutamová kyselina a jejich soli; kvarterní amonné soli a
       hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a jejich deriváty a soli
21.10.3   Laktony j. n., heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým  
       (dusíkatými) heteroatomem (heteroatomy), obsahující ve struktuře
       nekondenzovaný pyrazolový kruh, pyrimidinový kruh, piperazinový
       kruh, nekondenzovaný triazinový kruh nebo fenothiazinový kruhový
       systém, jinak nekondenzovaný; hydantoin a jeho deriváty;
       sulfonamidy            
21.10.31   Laktony j. n., heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým  
       (dusíkatými) heteroatomem (heteroatomy), obsahující ve struktuře
       nekondenzovaný pyrazolový kruh, pyrimidinový kruh, piperazinový
       kruh, nekondenzovaný triazinový kruh nebo fenothiazinový kruhový
       systém, jinak nekondenzovaný; hydantoin a jeho deriváty
21.10.32   Sulfonamidy                         
21.10.4   Cukry chemicky čisté j. n.; étery a estery cukrů a jejich soli
       j. n.                          
21.10.40   Cukry chemicky čisté j. n.; étery a estery cukrů a jejich  
       soli j. n.                          
21.10.5   Provitaminy, vitaminy a hormony; glykosidy a rostlinné alkaloidy
       a jejich deriváty; antibiotika           
21.10.51   Provitaminy, vitaminy a jejich deriváty           
21.10.52   Hormony, jejich deriváty; ostatní steroidy užívané hlavně jako
       hormony                         
21.10.53   Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli, étery, estery a
       ostatní deriváty                       
21.10.54   Antibiotika                         
21.10.6   Žlázy a ostatní orgány; výtažky z nich a jiný lidský nebo  
       živočišný materiál j. n.                   
21.10.60   Žlázy a ostatní orgány; výtažky z nich a jiný lidský nebo  
       živočišný materiál j. n.                   
21.10.9   Subdodavatelské práce při výrobě základních farmaceutických 
       výrobků                           
21.10.99   Subdodavatelské práce při výrobě základních farmaceutických 
       výrobků                           
21.2     Farmaceutické přípravky, vč. subdodavatelských prací     
21.20    Farmaceutické přípravky, vč. subdodavatelských prací     
21.20.1   Léky                             
21.20.11   Léky obsahující peniciliny nebo jiná antibiotika       
21.20.12   Léky obsahující hormony, ale ne antibiotika         
21.20.13   Léky obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty, ale ne hormony
       nebo antibiotika                   
21.20.2   Ostatní farmaceutické přípravky               
21.20.21   Antiséra a očkovací látky                  
21.20.22   Chemické antikoncepční přípravky na bázi hormonů nebo spermicidů
21.20.23   Diagnostická činidla a jiné farmaceutické přípravky     
21.20.24   Adhezivní obvazy, katgut a podobné materiály; lékárničky první
       pomoci                         
21.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě farmaceutických přípravků  
21.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě farmaceutických přípravků  
------------------------------------------------------------------------------
22      Pryžové a plastové výrobky, vč. souvisejících služeb a prací 
------------------------------------------------------------------------------
22.1     Pryžové výrobky, vč. subdodavatelských prací         
22.11    Pryžové pláště a duše; protektorované pneumatiky; vč.    
       subdodavatelských prací                   
22.11.1   Pryžové pláště a duše, nové                 
22.11.11   Pryžové pneumatiky pro motorová vozidla, nové        
22.11.12   Pryžové pneumatiky pro motocykly a jízdní kola, nové     
22.11.13   Pryžové pneumatiky pro autobusy, nákladní automobily a letadla,
       nové                        
22.11.14   Pryžové pneumatiky pro zemědělské stroje, nové; ostatní nové 
       pneumatiky z pryže                      
22.11.15   Duše, komorové (plné) obruče, vyměnitelné běhouny pláště
       pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z pryže  
22.11.16   Profily k protektorování pryžových plášťů          
22.11.2   Pryžové pneumatiky protektorované              
22.11.20   Pryžové pneumatiky protektorované              
22.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě pryžových plášťů a duší a při
       protektorování pryžových pneumatik            
22.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě pryžových plášťů a duší a při
       protektorování pryžových pneumatik            
22.19    Ostatní pryžové výrobky, vč. subdodavatelských prací     
22.19.1   Regenerovaná pryž v primárních formách nebo v deskách, listech
       nebo pásech                     
22.19.10   Regenerovaná pryž v primárních formách nebo v deskách, listech
       nebo pásech                     
22.19.2   Nevulkanizovaná pryž a výrobky z ní; vulkanizovaná pryž, jiná než
       tvrdá, v nitích, šňůrách, deskách, listech, pásech, tyčích a
       profilech                      
22.19.20   Nevulkanizovaná pryž a výrobky z ní; vulkanizovaná pryž, jiná než
       tvrdá, v nitích, šňůrách, deskách, listech, pásech, tyčích a
       profilech                      
22.19.3   Trouby, trubky a hadice z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé
22.19.30   Trouby, trubky a hadice z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé
22.19.4   Dopravníkové nebo hnací pásy a řemeny, z vulkanizované pryže 
22.19.40   Dopravníkové nebo hnací pásy a řemeny, z vulkanizované pryže 
22.19.5   Textilie povrstvené pryží, kromě kordových textilií pro
       pneumatiky                          
22.19.50   Textilie povrstvené pryží, kromě kordových textilií pro   
       pneumatiky                          
22.19.6   Oděvní výrobky a oděvní doplňky z vulkanizované pryže, jiné než
       tvrdé                          
22.19.60   Oděvní výrobky a oděvní doplňky z vulkanizované pryže, jiné než
       tvrdé                          
22.19.7   Výrobky z vulkanizované pryže j. n.; tvrdá pryž; výrobky z tvrdé
       pryže                         
22.19.71   Hygienické nebo farmaceutické výrobky (vč. dudlíků) z    
       vulkanizované pryže, jiné než tvrdé             
22.19.72   Podlahové krytiny a předložky, z nelehčené vulkanizované pryže
22.19.73   Ostatní výrobky z vulkanizované pryže j. n.; tvrdá pryž ve všech
       formách a výrobky z ní; podlahové krytiny a předložky
       z vulkanizované lehčené pryže                
22.19.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pryžových výrobků 
22.19.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pryžových výrobků 
22.2     Plastové výrobky, vč. souvisejících služeb a prací      
22.21    Plastové desky, fólie, hadice, trubky a profily, vč.     
       subdodavatelských prací                   
22.21.1   Plastové monofily o průřezu > 1 mm, pruty, tyčinky a profily,
22.21.10   Plastové monofily o průřezu > 1 mm, pruty, tyčinky a profily,
22.21.2   Plastové trouby, trubky, hadice, koncovky a spojky      
22.21.21   Umělá střeva ze ztužených bílkovin a z celulózových materiálů;
       plastové neohebné trouby, trubky a hadice     
22.21.29   Ostatní plastové trouby, trubky, hadice, koncovky a spojky  
22.21.3   Plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, nevyztužené
       a jinak nekombinované s jinými materiály     
22.21.30   Plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, nevyztužené
       a jinak nekombinované s jinými materiály     
22.21.4   Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky  
22.21.41   Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, 
       lehčené                           
22.21.42   Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, 
       nelehčené                          
22.21.9   Subdodavatelské práce při výrobě plastových desek, fólií, hadic,
       trubek a profilů                   
22.21.99   Subdodavatelské práce při výrobě plastových desek, fólií, hadic,
       trubek a profilů                   
22.22    Plastové obaly, vč. subdodavatelských prací         
22.22.1   Plastové obaly                        
22.22.11   Pytle a sáčky (vč. kornoutů), z polyetylenu             
22.22.12   Pytle a sáčky (vč. kornoutů), jiné než z polyetylenu     
22.22.13   Plastové krabice, bedny, přihrádky a podobné výrobky     
22.22.14   Plastové demižony, lahve, flakony a podobné výrobky     
22.22.19   Ostatní plastové obaly                    
22.22.9   Subdodavatelské práce při výrobě plastových obalů      
22.22.99   Subdodavatelské práce při výrobě plastových obalů      
22.23    Plastové výrobky pro stavebnictví, vč. subdodavatelských prací
22.23.1   Plastové výrobky pro stavebnictví; linoleum a tvrdé podlahové
       krytiny, jiné než plastové             
22.23.11   Plastové podlahové krytiny, obklady na stěny a stropy, v rolích
       nebo ve formě obkládaček a dlaždic          
22.23.12   Plastové koupací vany, umyvadla, záchodové mísy, sedátka a kryty,
       splachovací nádrže a podobné sanitární a hygienické výrobky
22.23.13   Plastové zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby o objemu  
       > 300 litrů                        
22.23.14   Plastové dveře, okna a jejich rámy a dveřní prahy, okenice, 
       rolety a podobné výrobky a jejich díly            
22.23.15   Linoleum a tvrdé podlahové krytiny, jiné než plastové (pružné
       podlahové krytiny)                  
22.23.19   Plastové výrobky pro stavebnictví j. n.           
22.23.2   Montované stavby z plastů                  
22.23.20   Montované stavby z plastů                  
22.23.9   Subdodavatelské práce při výrobě plastových výrobků pro   
       stavebnictví                         
22.23.99   Subdodavatelské práce při výrobě plastových výrobků pro   
       stavebnictví                         
22.29    Ostatní plastové výrobky, vč. souvisejících služeb a prací  
22.29.1   Plastové oděvy a oděvní doplňky (vč. rukavic)        
22.29.10   Plastové oděvy a oděvní doplňky (vč. rukavic)        
22.29.2   Ostatní plastové výrobky j. n.                
22.29.21   Plastové samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky a
       jiné ploché tvary, v rolích o šířce <= 20 cm   
22.29.22   Ostatní plastové samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a
       pásky a jiné ploché tvary              
22.29.23   Plastové kuchyňské a stolní nádobí a ostatní předměty převážně
       pro domácnost, plastové toaletní předměty      
22.29.24   Plastové díly pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné
       znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky, j. n.      
22.29.25   Plastové kancelářské nebo školní potřeby           
22.29.26   Plastové příslušenství pro nábytek, karoserie nebo podobné  
       výrobky; plastové sošky a jiné ozdobné výrobky        
22.29.29   Ostatní výrobky z plastů                   
22.29.9   Služby při výrobě ostatních plastových výrobků; subdodavatelské
       práce při výrobě ostatních plastových výrobků
22.29.91   Služby při výrobě ostatních plastových výrobků        
22.29.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních plastových výrobků
------------------------------------------------------------------------------
23      Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a
       prací                           
------------------------------------------------------------------------------
23.1     Sklo a skleněné výrobky, vč. souvisejících služeb a prací  
23.11    Ploché sklo nezpracované, vč. subdodavatelských prací    
23.11.1   Ploché sklo nezpracované                   
23.11.11   Lité, válcované, tažené a foukané sklo v tabulích, jinak   
       nezpracované                         
23.11.12   Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích,
       jinak nezpracované                 
23.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě plochého skla        
23.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě plochého skla        
23.12    Ploché sklo tvarované a jinak zpracované, vč. subdodavatelských
       prací                   
23.12.1   Ploché sklo tvarované a jinak zpracované           
23.12.11   Sklo v tabulích, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané,
       smaltované nebo jinak zpracované, nezarámované, neupevněné
23.12.12   Bezpečnostní sklo                      
23.12.13   Skleněná zrcadla; izolační skla (z několika tabulí skla)   
23.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě tvarovaného a jinak zpracovaného
       plochého skla                  
23.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě tvarovaného a jinak zpracovaného
       plochého skla                  
23.13    Duté sklo, vč. souvisejících služeb a prací         
23.13.1   Duté sklo                          
23.13.11   Skleněné láhve, demižony, lékovky a jiné nádoby, kromě ampulí;
       zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla         
23.13.12   Nápojové sklo, jiné než sklokeramické            
23.13.13   Užitkové sklo používané ke stolování nebo ke kuchyňským účelům,
       jako toaletní nebo kancelářské předměty, jako pokojová dekorace
       apod.                   
23.13.14   Skleněné vložky do vakuových lahví a jiných izolačních nádob 
23.13.9   Práce související s konečnou úpravou dutého skla; subdodavatelské
       práce při výrobě dutého skla         
23.13.91   Práce související s konečnou úpravou nápojového skla a jiných
       skleněných výrobků používaných ke stolování nebo ke kuchyňským
       účelům                      
23.13.92   Práce související s konečnou úpravou jiných skleněných nádob 
23.13.99   Subdodavatelské práce při výrobě dutého skla         
23.14    Skleněná vlákna, vč. subdodavatelských prací         
23.14.1   Skleněná vlákna                       
23.14.11   Lunta, pramence, příze a stříž ze skleněných vláken     
23.14.12   Závoje, rouno, rohože, matrace, desky a podobné výrobky ze skla,
       kromě tkanin                      
23.14.9   Subdodavatelské práce při výrobě skleněných vláken      
23.14.99   Subdodavatelské práce při výrobě skleněných vláken      
23.19    Ostatní zpracované sklo, vč. technických skleněných výrobků a
       souvisejících služeb a prací                
23.19.1   Ostatní sklo, skleněný polotovar               
23.19.11   Masivní sklo v kusech, sklo ve tvaru kuliček (kromě
       mikrokuliček), tyčí nebo trubic, nezpracované        
23.19.12   Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice a ostatní výrobky z 
       lisovaného nebo litého skla; skleněné vitráže a podobné výrobky;
       pěnové sklo v blocích, tabulích nebo podobných tvarech
23.19.2   Technické a jiné sklo                    
23.19.21   Skleněné pláště, otevřené, a jejich skleněné díly, pro žárovky,
       katodové trubice apod.               
23.19.22   Skla do hodin, hodinek nebo brýlí, opticky neopracovaná; duté
       skleněné koule a jejich díly k výrobě těchto skel    
23.19.23   Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely;
       skleněné ampule                    
23.19.24   Skleněné díly pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné
       znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky         
23.19.25   Skleněné elektrické izolátory                
23.19.26   Skleněné výrobky j. n.                    
23.19.9   Práce související s konečnou úpravou ostatního skla, vč.   
       technických skleněných výrobků; subdodavatelské práce při výrobě
       ostatního zpracovaného skla, vč. technických skleněných výrobků
23.19.91   Práce související s konečnou úpravou ostatního skla, vč.   
       technických skleněných výrobků                
23.19.99   Subdodavatelské práce při výrobě jiného zpracovaného skla, vč.
       technických skleněných výrobků              
23.2     Žáruvzdorné výrobky, vč. subdodavatelských prací       
23.20    Žáruvzdorné výrobky, vč. subdodavatelských prací       
23.20.1   Žáruvzdorné výrobky                     
23.20.11   Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné keramické výrobky
       z křemičitých fosilních mouček nebo zemin      
23.20.12   Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné 
       keramické stavební výrobky, jiné než výrobky z křemičitých  
       fosilních mouček nebo zemin                 
23.20.13   Žáruvzdorné cementy, malty, betony a podobné směsi j. n.   
23.20.14   Nevypalované žáruvzdorné výrobky a ostatní žáruvzdorné keramické
       výrobky                      
23.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě žáruvzdorných výrobků    
23.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě žáruvzdorných výrobků    
23.3     Stavební výrobky z jílovitých materiálů, vč. subdodavatelských
       prací                   
23.31    Keramické obkládačky a dlaždice, vč. subdodavatelských prací 
23.31.1   Keramické obkládačky a dlaždice               
23.31.10   Keramické obkládačky a dlaždice               
23.31.9   Subdodavatelské práce při výrobě keramických obkládaček a  
       dlaždic                               
23.31.99   Subdodavatelské práce při výrobě keramických obkládaček a  
       dlaždic                           
23.32    Pálené zdicí materiály, tašky, dlaždice a podobné výrobky, vč.
       subdodavatelských prací                 
23.32.1   Pálené zdicí materiály, tašky, dlaždice a podobné výrobky  
23.32.11   Nežáruvzdorné keramické cihly, podlahové kameny, nosné nebo 
       výplňové tvarovky a podobné výrobky             
23.32.12   Krytinové tašky, trubkové komínové nástavce, komínové vložky,
       komínové vyzdívky, stavební ozdoby a ostatní stavební keramika
23.32.13   Keramické trouby, žlábky, tvarovky a spoje trub       
23.32.9   Subdodavatelské práce při výrobě pálených zdicích materiálů, 
       tašek, dlaždic a podobných výrobků              
23.32.99   Subdodavatelské práce při výrobě pálených zdicích materiálů, 
       tašek, dlaždic a podobných výrobků              
23.4     Ostatní porcelánové a keramické výrobky, vč. subdodavatelských
       prací                   
23.41    Keramické a porcelánové výrobky převážně pro domácnost a ozdobné
       předměty, vč. subdodavatelských prací        
23.41.1   Keramické a porcelánové výrobky převážně pro domácnost a ozdobné
       předměty                       
23.41.11   Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro
       domácnost a toaletní předměty z porcelánu          
23.41.12   Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro
       domácnost a toaletní předměty z jiných materiálů než porcelánu
23.41.13   Sošky a jiné ozdobné předměty z keramiky           
23.41.9   Subdodavatelské práce při výrobě keramických a porcelánových 
       výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů     
23.41.99   Subdodavatelské práce při výrobě keramických a porcelánových 
       výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů     
23.42    Keramické sanitární výrobky, vč. subdodavatelských prací   
23.42.1   Keramické sanitární výrobky                 
23.42.10   Keramické sanitární výrobky                 
23.42.9   Subdodavatelské práce při výrobě keramických sanitárních výrobků
23.42.99   Subdodavatelské práce při výrobě keramických sanitárních výrobků
23.43    Keramické izolátory a izolační příslušenství, vč.
       subdodavatelských prací                   
23.43.1   Keramické elektrické izolátory; keramické izolační příslušenství
       pro elektrické stroje, nástroje nebo zařízení 
23.43.10   Keramické elektrické izolátory; keramické izolační příslušenství
       pro elektrické stroje, nástroje nebo zařízení 
23.43.9   Subdodavatelské práce při výrobě keramických izolátorů a
       izolačního příslušenství                   
23.43.99   Subdodavatelské práce při výrobě keramických izolátorů a   
       izolačního příslušenství                   
23.44    Ostatní technické keramické výrobky, vč. subdodavatelských prací
23.44.1   Ostatní technické keramické výrobky             
23.44.11   Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické
       účely, z porcelánu                 
23.44.12   Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické
       účely, jiné než z porcelánu            
23.44.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních technických
       keramických výrobků                     
23.44.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních technických
       keramických výrobků                     
23.49    Ostatní keramické výrobky, vč. subdodavatelských prací    
23.49.1   Ostatní keramické výrobky                  
23.49.11   Keramické výrobky používané pro zemědělské účely, dopravu nebo
       k balení výrobků                    
23.49.12   Ostatní nestrukturované keramické výrobky j. n.       
23.49.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních keramických výrobků
23.49.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních keramických výrobků
23.5     Cement, vápno a sádra, vč. subdodavatelských prací      
23.51    Cement, vč. subdodavatelských prací             
23.51.1   Cement                            
23.51.11   Cementové slínky                       
23.51.12   Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement a  
       ostatní hydraulické cementy                 
23.51.9   Subdodavatelské práce při výrobě cementu           
23.51.99   Subdodavatelské práce při výrobě cementu           
23.52    Vápno a sádra, vč. subdodavatelských prací          
23.52.1   Nehašené, hašené a hydraulické vápno             
23.52.10   Nehašené, hašené a hydraulické vápno             
23.52.2   Sádra                            
23.52.20   Sádra                            
23.52.3   Kalcinovaný nebo aglomerovaný dolomit            
23.52.30   Kalcinovaný nebo aglomerovaný dolomit            
23.52.9   Subdodavatelské práce při výrobě vápna a sádry        
23.52.99   Subdodavatelské práce při výrobě vápna a sádry        
23.6     Betonové, cementové a sádrové výrobky, vč. subdodavatelských 
       prací                            
23.61    Betonové výrobky pro stavební účely, vč. montovaných staveb a
       subdodavatelských prací                  
23.61.1   Betonové výrobky pro stavební účely             
23.61.11   Dlaždice, dlaždičky, cihly a podobné výrobky z cementu, betonu
       nebo umělého kamene                  
23.61.12   Prefabrikované stavební dílce pro stavebnictví nebo stavební 
       inženýrství z cementu, betonu nebo umělého kamene      
23.61.2   Montované stavby z betonu                  
23.61.20   Montované stavby z betonu                  
23.61.9   Subdodavatelské práce při výrobě betonových výrobků pro stavební
       účely (vč. montovaných staveb)           
23.61.99   Subdodavatelské práce při výrobě betonových výrobků pro stavební
       účely (vč. montovaných staveb)           
23.62    Sádrové výrobky pro stavební účely, vč. subdodavatelských prací
23.62.1   Sádrové výrobky pro stavební účely              
23.62.10   Sádrové výrobky pro stavební účely              
23.62.9   Subdodavatelské práce při výrobě sádrových výrobků pro stavební
       účely                        
23.62.99   Subdodavatelské práce při výrobě sádrových výrobků pro stavební
       účely                        
23.63    Beton připravený k lití, vč. subdodavatelských prací     
23.63.1   Beton připravený k lití                   
23.63.10   Beton připravený k lití                   
23.63.9   Subdodavatelské práce při výrobě betonu připraveného k lití 
23.63.99   Subdodavatelské práce při výrobě betonu připraveného k lití 
23.64    Malty, vč. subdodavatelských prací              
23.64.1   Malty                            
23.64.10   Malty                            
23.64.9   Subdodavatelské práce při výrobě malty            
23.64.99   Subdodavatelské práce při výrobě malty            
23.65    Vláknocementové výrobky, vč. subdodavatelských prací     
23.65.1   Vláknocementové výrobky                   
23.65.11   Panely, tabule, bloky a podobné výrobky z rostlinných vláken,
       slámy a dřevěných odpadů aglomerovaných minerálními pojivy
23.65.12   Výrobky azbestocementové, vláknocementové a podobné     
23.65.9   Subdodavatelské práce při výrobě vláknocementových výrobků  
23.65.99   Subdodavatelské práce při výrobě vláknocementových výrobků  
23.69    Ostatní betonové, cementové a sádrové výrobky, vč.      
       subdodavatelských prací                   
23.69.1   Ostatní betonové, cementové a sádrové výrobky        
23.69.11   Ostatní výrobky ze sádry nebo směsí na bázi sádry j. n.   
23.69.19   Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene j. n.     
23.69.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních betonových,
       cementových a sádrových výrobků               
23.69.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních betonových,
       cementových a sádrových výrobků               
23.7     Řezaný, tvarovaný a upravený kámen, vč. subdodavatelských prací
23.70    Řezaný, tvarovaný a upravený kámen, vč. subdodavatelských prací
23.70.1   Řezaný, tvarovaný a upravený kámen              
23.70.11   Mramor, travertin a alabastr, opracované, a výrobky z nich (kromě
       dlažebních kostek, obrubníků, dlažebních desek, dlaždic, kostek a
       podobných výrobků); uměle barvená zrna, odštěpky a prach
       z mramoru, travertinu a alabastru      
23.70.12   Ostatní opracované kameny pro výtvarné a stavební účely a výrobky
       z nich; ostatní uměle barvená zrna a prach z přírodního kamene;
       výrobky z aglomerované břidlice      
23.70.9   Subdodavatelské práce při výrobě řezaného, tvarovaného a
       upraveného kamene                      
23.70.99   Subdodavatelské práce při výrobě řezaného, tvarovaného     a   
       upraveného kamene                      
23.9     Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. subdodavatelských prací
23.91    Brusiva, vč. subdodavatelských prací             
23.91.1   Brusiva                           
23.91.11   Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky a
       jejich díly, bez rámů, z přírodního kamene, aglomerovaných
       přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky
23.91.12   Brusiva ve formě prášku nebo zrn, na podložce z textilního  
       materiálu, papíru nebo lepenky                
23.91.9   Subdodavatelské práce při výrobě brusiv           
23.91.99   Subdodavatelské práce při výrobě brusiv           
23.99    Ostatní nekovové minerální výrobky j. n., vč. subdodavatelských
       prací                   
23.99.1   Ostatní nekovové minerální výrobky j. n.           
23.99.11   Zpracovaná azbestová vlákna; směsi na bázi azbestu a uhličitanu
       hořečnatého; výrobky z těchto směsí nebo azbestu; třecí materiál
       pro brzdy, spojky nebo podobné výrobky, nenamontované
23.99.12   Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů          
23.99.13   Živičné směsi na bázi přírodního a umělého kamene a asfaltu, 
       přírodního asfaltu nebo podobných látek používaných jako pojivo
23.99.14   Umělý grafit; koloidní nebo polokoloidní grafit; přípravky na
       bázi grafitu nebo jiného uhlíku ve formě polotovarů    
23.99.15   Umělý korund                         
23.99.19   Nekovové minerální výrobky j. n.               
23.99.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nekovových minerálních
       výrobků j. n.                  
23.99.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nekovových minerálních
       výrobků j. n.                  
------------------------------------------------------------------------------
24      Základní kovy, vč. subdodavatelských prací          
------------------------------------------------------------------------------
24.1     Surové železo, ocel a feroslitiny, vč. subdodavatelských prací
24.10    Surové železo, ocel a feroslitiny, vč. subdodavatelských prací
24.10.1   Základní hutní výrobky                    
24.10.11   Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo
       jiných primárních formách                
24.10.12   Feroslitiny                         
24.10.13   Výrobky ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné 
       houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; 
       železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech,
       peletách nebo podobných formách           
24.10.14   Granule a prášek ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny nebo
       oceli                          
24.10.2   Surová ocel                         
24.10.21   Nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách a
       polotovary z nelegované oceli               
24.10.22   Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách a
       polotovary z nerezavějící oceli          
24.10.23   Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách
       a polotovary z ostatní legované oceli        
24.10.3   Ploché válcované výrobky z oceli, po válcování za tepla již dále
       neopracované                      
24.10.31   Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za
       tepla již dále neopracované, o šířce >= 600 mm      
24.10.32   Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za 
       tepla již dále neopracované, o šířce < 600 mm       
24.10.33   Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, po válcování za
       tepla již dále neopracované, o šířce >= 600 mm     
24.10.34   Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, po válcování za
       tepla již dále neopracované, o šířce < 600 mm     
24.10.35   Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, po válcování
       za tepla již dále neopracované, o šířce >= 600 mm
24.10.36   Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, po válcování
       za tepla již dále neopracované, o šířce < 600 mm (kromě
       výrobků z křemíkové elektrotechnické oceli)    
24.10.4   Ploché válcované výrobky z oceli, po válcování za studena již
       dále neopracované, o šířce >= 600 mm         
24.10.41   Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za
       studena již dále neopracované, o šířce >= 600 mm     
24.10.42   Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, po válcování 
       za studena již dále neopracované, o šířce >= 600 mm    
24.10.43   Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, po válcování
       za studena již dále neopracované, o šířce >= 600 mm
24.10.5   Ploché válcované výrobky z oceli, plátované, pokovené nebo  
       potažené a ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli a z 
       křemíkové elektrotechnické oceli               
24.10.51   Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, o šířce >= 600
       mm, plátované, pokovené nebo potažené          
24.10.52   Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, o šířce
       >= 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené       
24.10.53   Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, 
       o šířce >= 600 mm                     
24.10.54   Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, 
       o šířce < 600 mm                     
24.10.55   Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce < 600 mm
24.10.6   Tyče a pruty z oceli, zpracované za tepla          
24.10.61   Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých 
       svitcích, z nelegované oceli                 
24.10.62   Ostatní tyče a pruty z oceli, po kování, válcování za tepla, 
       tažení za tepla nebo protlačování za tepla, již dále
       neopracované, avšak vč. těch, které byly po válcování krouceny
24.10.63   Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých 
       svitcích, z nerezavějící oceli                
24.10.64   Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po kování, válcování
       za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla, již dále
       neopracované, avšak vč. těch, které byly po válcování krouceny
24.10.65   Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých 
       svitcích, z ostatní legované oceli              
24.10.66   Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli, po kování,  
       válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla,
       již dále neopracované, avšak vč. těch, které byly po válcování
       krouceny                      
24.10.67   Duté vrtné tyče a pruty                   
24.10.7   Otevřené profily z oceli, štětovnice z oceli, konstrukční
       materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, z oceli
24.10.71   Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo
       protlačování za tepla již dále neopracované, z nelegované oceli
24.10.72   Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo
       protlačování za tepla již dále neopracované, z nerezavějící oceli
24.10.73   Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo
       protlačování za tepla již dále neopracované, z ostatní legované
       oceli                        
24.10.74   Štětovnice z oceli a svařované otevřené profily z oceli   
24.10.75   Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových
       tratí z oceli                  
24.10.9   Subdodavatelské práce při výrobě surového železa, oceli a  
       feroslitin                          
24.10.99   Subdodavatelské práce při výrobě surového železa, oceli a  
       feroslitin                          
24.2     Ocelové trouby, trubky, duté profily a související potrubní 
       tvarovky, vč. subdodavatelských prací            
24.20    Ocelové trouby, trubky, duté profily a související potrubní 
       tvarovky, vč. subdodavatelských prací            
24.20.1   Ocelové trouby, trubky, duté profily, bezešvé        
24.20.11   Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody,
       bezešvé                      
24.20.12   Ocelové pažnice, čerpací a vrtné trubky používané při vrtné těžbě
       ropy nebo plynu, bezešvé                
24.20.13   Ostatní ocelové trouby a trubky s kruhovým příčným průřezem 
24.20.14   Ocelové trouby a trubky s jiným než kruhovým příčným průřezem a
       duté profily                   
24.20.2   Ocelové trouby a trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem,
       s vnějším průměrem > 406,4 mm          
24.20.21   Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody,
       svařované, s vnějším průměrem > 406,4 mm    
24.20.22   Ocelové pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo 
       plynu, svařované, s vnějším průměrem > 406,4 mm      
24.20.23   Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem,
       svařované, s vnějším průměrem     > 406,4 mm    
24.20.24   Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem,
       s netěsným rámem, nýtované nebo podobně uzavírané, s vnějším
       průměrem > 406,4 mm               
24.20.3   Ocelové trouby a trubky, svařované, s vnějším průměrem <= 
       406,4 mm                           
24.20.31   Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody,
       svařované, s vnějším průměrem <= 406,4 mm   
24.20.32   Ocelové pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo 
       plynu, svařované, s vnějším průměrem <= 406,4 mm     
24.20.33   Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem,
       svařované, s vnějším průměrem <= 406,4 mm    
24.20.34   Ocelové trouby a trubky s jiným než kruhovým příčným průřezem,
       svařované, s vnějším průměrem <= 406,4 mm    
24.20.35   Ostatní ocelové trouby a trubky, s netěsným rámem, nýtované nebo
       podobně uzavírané, s vnějším průměrem <= 406,4 mm  
24.20.4   Tvarovky pro ocelové trouby a trubky, nelité         
24.20.40   Tvarovky pro ocelové trouby a trubky, nelité         
24.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových trub, trubek, dutých
       profilů a souvisejících potrubních tvarovek      
24.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových trub, trubek, dutých
       profilů a souvisejících potrubních tvarovek      
24.3     Ostatní výrobky získané jednostupňovým zpracováním oceli, vč.
       subdodavatelských prací                 
24.31    Tyčová ocel tažená za studena, vč. subdodavatelských prací  
24.31.1   Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nelegované oceli
24.31.10   Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nelegované oceli
24.31.2   Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z legované, jiné
       než nerezavějící oceli                 
24.31.20   Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z legované, jiné
       než nerezavějící oceli                 
24.31.3   Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nerezavějící 
       oceli                            
24.31.30   Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nerezavějící 
       oceli                            
24.31.9   Subdodavatelské práce při výrobě tyčové oceli tažené za studena
24.31.99   Subdodavatelské práce při výrobě tyčové oceli tažené za studena
24.32    Ocelové úzké pásy válcované za studena, vč. subdodavatelských
       prací                   
24.32.1   Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, nepovlakované, 
       o šířce < 600 mm                     
24.32.10   Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, nepovlakované, 
       o šířce < 600 mm                     
24.32.2   Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, plátované, pokovené
       nebo potažené, o šířce < 600 mm         
24.32.20   Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, plátované,   
       pokovené nebo potažené, o šířce < 600 mm         
24.32.9   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových úzkých pásů    
       válcovaných za studena                    
24.32.99   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových úzkých pásů
       válcovaných za studena                    
24.33    Ocelové profily tvářené za studena, vč. subdodavatelských prací
24.33.1   Otevřené profily tvářené za studena             
24.33.11   Otevřené profily tvářené za studena z nelegované oceli    
24.33.12   Otevřené profily tvářené za studena z nerezavějící oceli   
24.33.2   Žebrované plechy z nelegované oceli             
24.33.20   Žebrované plechy z nelegované oceli             
24.33.3   Sendvičové panely z potažených ocelových plechů       
24.33.30   Sendvičové panely z potažených ocelových plechů       
24.33.9   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových profilů tvářených za
       studena                          
24.33.99   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových profilů tvářených za
       studena                          
24.34    Ocelový drát tažený za studena, vč. subdodavatelských prací 
24.34.1   Ocelový drát tažený za studena                
24.34.11   Drát tažený za studena z nelegované oceli          
24.34.12   Drát tažený za studena z nerezavějící oceli         
24.34.13   Drát tažený za studena z ostatní legované oceli       
24.34.9   Subdodavatelské práce při výrobě ocelového drátu taženého za 
       studena                           
24.34.99   Subdodavatelské práce při výrobě ocelového drátu taženého za 
       studena                           
24.4     Drahé a jiné neželezné kovy, vč. subdodavatelských prací   
24.41    Drahé kovy, vč. subdodavatelských prací           
24.41.1   Stříbro, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu     
24.41.10   Stříbro, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu     
24.41.2   Zlato, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu      
24.41.20   Zlato, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu      
24.41.3   Platina, surová nebo ve formě polotovarů nebo prachu     
24.41.30   Platina, surová nebo ve formě polotovarů nebo prachu     
24.41.4   Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo ve formě
       polotovarů                       
24.41.40   Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo ve formě
       polotovarů                       
24.41.5   Obecné kovy plátované stříbrem a obecné kovy, stříbro nebo zlato
       plátované platinou, surové nebo ve formě polotovarů  
24.41.50   Obecné kovy plátované stříbrem a obecné kovy, stříbro nebo zlato
       plátované platinou, surové nebo ve formě polotovarů  
24.41.9   Subdodavatelské práce při výrobě drahých kovů        
24.41.99   Subdodavatelské práce při výrobě drahých kovů        
24.42    Hliník, vč. subdodavatelských prací             
24.42.1   Hliník netvářený; oxid hlinitý, jiný než umělý korund    
24.42.11   Hliník netvářený                       
24.42.12   Oxid hlinitý, jiný než umělý korund             
24.42.2   Předvýrobky z hliníku a z jeho slitin            
24.42.21   Prášek a vločky z hliníku                  
24.42.22   Tyče a profily z hliníku                   
24.42.23   Dráty z hliníku                       
24.42.24   Desky, plechy a pásy z hliníku o tloušťce > 0,2 mm    
24.42.25   Fólie z hliníku, o tloušťce <= 0,2 mm           
24.42.26   Trubky a potrubní tvarovky z hliníku             
24.42.9   Subdodavatelské práce při výrobě hliníku           
24.42.99   Subdodavatelské práce při výrobě hliníku           
24.43    Olovo, zinek a cín, vč. subdodavatelských prací       
24.43.1   Olovo, zinek a cín, netvářené                
24.43.11   Olovo netvářené                       
24.43.12   Zinek netvářený                       
24.43.13   Cín netvářený                        
24.43.2   Předvýrobky z olova, zinku a cínu a jejich slitin      
24.43.21   Desky, plechy, pásy a fólie z olova; prášek a vločky z olova 
24.43.22   Prach, prášek a vločky ze zinku               
24.43.23   Tyče, profily a dráty, desky, plechy, pásy a fólie, ze zinku 
24.43.24   Tyče, profily a dráty z cínu                 
24.43.9   Subdodavatelské práce při výrobě olova, zinku, cínu     
24.43.99   Subdodavatelské práce při výrobě olova, zinku, cínu     
24.44    Měď, vč. subdodavatelských prací               
24.44.1   Měď netvářená; měděný kamínek (lech); cementová měď     
24.44.11   Měděný kamínek (lech); cementová měď             
24.44.12   Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci 
24.44.13   Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené; předslitiny mědi  
24.44.2   Předvýrobky z mědi a jejích slitin              
24.44.21   Prášek a vločky z mědi                    
24.44.22   Tyče a profily z mědi                    
24.44.23   Dráty z mědi                         
24.44.24   Desky, plechy a pásy z mědi o tloušťce > 0,15 mm     
24.44.25   Fólie z mědi o tloušťce <= 0,15 mm            
24.44.26   Trubky a potrubní tvarovky z mědi              
24.44.9   Subdodavatelské práce při výrobě mědi            
24.44.99   Subdodavatelské práce při výrobě mědi            
24.45    Ostatní neželezné kovy, vč. subdodavatelských prací     
24.45.1   Nikl netvářený; meziprodukty metalurgie niklu        
24.45.11   Nikl netvářený                        
24.45.12   Niklový kamínek (lech), slinuté výrobky oxidu nikelnatého a jiné
       meziprodukty metalurgie niklu              
24.45.2   Předvýrobky z niklu a z jeho slitin             
24.45.21   Prášek a vločky z niklu                   
24.45.22   Tyče, profily a dráty z niklu                
24.45.23   Desky, plechy, pásy a fólie z niklu             
24.45.24   Trubky a potrubní tvarovky     z niklu              
24.45.3   Ostatní neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popílky a
       zbytky obsahující kovy nebo kovové sloučeniny        
24.45.30   Ostatní neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popílky a 
       zbytky obsahující kovy nebo kovové sloučeniny        
24.45.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních neželezných kovů 
24.45.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních neželezných kovů 
24.46    Zpracované jaderné palivo, vč. subdodavatelských prací    
24.46.1   Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (vč. cermetů);
       keramické výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní
       sloučeniny uranu                
24.46.10   Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (vč. cermetů);
       keramické výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní
       sloučeniny uranu                
24.46.9   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného jaderného paliva
24.46.99   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného jaderného paliva
24.5     Odlévání kovů a práce s tím související           
24.51    Odlévání železa a práce s tím související          
24.51.1   Odlévání litiny a práce s tím související          
24.51.11   Odlévání tvárné litiny a práce s tím související       
24.51.12   Odlévání surového železa s kuličkovým grafitem        
24.51.13   Odlévání šedé (netvárné) litiny               
24.51.2   Trubky a duté profily z litiny                
24.51.20   Trubky a duté profily z litiny                
24.51.3   Potrubní tvarovky z litiny                  
24.51.30   Potrubní tvarovky z litiny                  
24.51.9   Subdodavatelské práce při odlévání železa          
24.51.99   Subdodavatelské práce při odlévání železa          
24.52    Odlévání oceli, trouby, trubky a potrubní tvarovky z lité oceli
       a práce s tím související               
24.52.1   Odlévání oceli a práce s tím související           
24.52.10   Odlévání oceli a práce s tím související           
24.52.2   Trouby a trubky z odstředivě lité oceli           
24.52.20   Trouby a trubky z odstředivě lité oceli           
24.52.3   Potrubní tvarovky z lité oceli                
24.52.30   Potrubní tvarovky z lité oceli                
24.53    Odlévání lehkých kovů a práce s tím související       
24.53.1   Odlévání lehkých kovů a práce s tím související       
24.53.10   Odlévání lehkých kovů a práce s tím související       
24.54    Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související
24.54.1   Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související
24.54.10   Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související
------------------------------------------------------------------------------
25      Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských
       prací                   
------------------------------------------------------------------------------
25.1     Konstrukční kovové výrobky, vč. subdodavatelských prací   
25.11    Kovové konstrukce a jejich díly, vč. subdodavatelských prací 
25.11.1   Kovové montované stavby                   
25.11.10   Kovové montované stavby                   
25.11.2   Konstrukční kovové výrobky a jejich díly           
25.11.21   Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli           
25.11.22   Věže a příhradové stožáry ze železa nebo oceli        
25.11.23   Ostatní konstrukce a jejich díly, desky, tyče, úhelníky, tvarovky
       apod., ze železa, oceli nebo hliníku        
25.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě kovových konstrukcí a jejich
       dílů                         
25.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě kovových konstrukcí a jejich
       dílů                         
25.12    Kovové dveře a okna, vč. subdodavatelských prací       
25.12.1   Kovové dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy      
25.12.10   Kovové dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy      
25.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě kovových dveří a oken    
25.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě kovových dveří a oken    
25.2     Kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby, vč. subdodavatelských
       prací                   
25.21    Radiátory a kotle pro ústřední topení, vč. subdodavatelských
       prací                            
25.21.1   Radiátory a kotle pro ústřední topení            
25.21.11   Radiátory k ústřednímu topení nevytápěné elektricky a jejich
       díly, ze železa nebo oceli                  
25.21.12   Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak
       i nízkotlakou páru                    
25.21.13   Díly kotlů pro ústřední topení                
25.21.9   Subdodavatelské práce při výrobě radiátorů a kotlů k ústřednímu
       topení                      
25.21.99   Subdodavatelské práce při výrobě radiátorů a kotlů k ústřednímu
       topení                      
25.29    Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby, vč.    
       subdodavatelských prací                   
25.29.1   Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby      
25.29.11   Zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby (jiné než pro stlačený
       nebo zkapalněný plyn) ze železa, oceli nebo hliníku, o objemu
       > 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
25.29.12   Kovové nádoby pro stlačený nebo zkapalněný plyn       
25.29.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovových nádrží, 
       zásobníků a podobných nádob                 
25.29.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovových nádrží, 
       zásobníků a podobných nádob                 
25.3     Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení, vč.
       subdodavatelských prací                   
25.30    Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení, vč.      
       subdodavatelských prací                   
25.30.1   Parní kotle a jejich díly                  
25.30.11   Parní kotle; kotle zvané "na přehřátou vodu"         
25.30.12   Pomocné přístroje a zařízení pro kotle; kondenzátory pro parní
       stroje                         
25.30.13   Díly parních kotlů                      
25.30.2   Jaderné reaktory a jejich díly                
25.30.21   Jaderné reaktory, kromě izotopových separátorů        
25.30.22   Díly jaderných reaktorů, kromě izotopových separátorů    
25.30.9   Subdodavatelské práce při výrobě parních kotlů, kromě kotlů 
       k ústřednímu topení                     
25.30.99   Subdodavatelské práce při výrobě parních kotlů, kromě kotlů 
       k ústřednímu topení                     
25.4     Zbraně a střelivo a jejich díly, vč. subdodavatelských prací 
25.40    Zbraně a střelivo a jejich díly, vč. subdodavatelských prací 
25.40.1   Zbraně a střelivo a jejich díly               
25.40.11   Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole apod.      
25.40.12   Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení
25.40.13   Bomby, rakety a podobné válečné střelivo; náboje, ostatní
       střelivo a střely a jejich díly               
25.40.14   Díly a příslušenství vojenských a ostatních zbraní      
25.40.9   Subdodavatelské práce při výrobě zbraní a střeliva      
25.40.99   Subdodavatelské práce při výrobě zbraní a střeliva      
25.5     Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková
       metalurgie                     
25.50    Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková
       metalurgie                     
25.50.1   Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů   
25.50.11   Kování                            
25.50.12   Lisování a ražení kovů                    
25.50.13   Jiné tváření kovů                      
25.50.2   Prášková metalurgie                     
25.50.20   Prášková metalurgie                     
25.6     Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění       
25.61    Povrchová úprava a zušlechťování kovů            
25.61.1   Povrchová úprava kovů                    
25.61.11   Pokovování kovů                       
25.61.12   Nanášení nekovových povlaků na kovy             
25.61.2   Ostatní povrchové úpravy a zušlechťování kovů        
25.61.21   Tepelné úpravy kovů (kromě pokovování)            
25.61.22   Ostatní povrchové úpravy kovů                
25.62    Obrábění                           
25.62.1   Soustružení kovových dílů                  
25.62.10   Soustružení kovových dílů                  
25.62.2   Jiné obrábění                        
25.62.20   Jiné obrábění                        
25.7     Nožířské výrobky, nástroje     a železářské výrobky, vč.     
       subdodavatelských prací                   
25.71    Nožířské výrobky, vč. subdodavatelských prací        
25.71.1   Nožířské výrobky                       
25.71.11   Nože (jiné než pro stroje) a nůžky a jejich čelisti     
25.71.12   Břitvy a čepelky (vč. polotovarů čepelek v pásech)      
25.71.13   Jiné nožířské výrobky; soupravy a nástroje na manikúru nebo 
       pedikúru                           
25.71.14   Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na
       ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné
       kuchyňské nebo jídelní nástroje               
25.71.15   Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich
       díly                         
25.71.9   Subdodavatelské práce při výrobě nožířských výrobků     
25.71.99   Subdodavatelské práce při výrobě nožířských výrobků     
25.72    Zámky a kování, vč. subdodavatelských prací         
25.72.1   Zámky a kování                        
25.72.11   Visací zámky, zámky pro motorová vozidla a nábytkové zámky z 
       obecných kovů                        
25.72.12   Ostatní zámky z obecných kovů                
25.72.13   Závěry a závěrové rámy, s vestavěnými zámky; jejich díly   
25.72.14   Úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů k vozidlům,
       dveřím, oknům, nábytku apod.            
25.72.9   Subdodavatelské práce při výrobě zámků a kování       
25.72.99   Subdodavatelské práce při výrobě zámků a kování       
25.73    Nástroje a nářadí, vč. subdodavatelských prací        
25.73.1   Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví
       nebo lesnictví                 
25.73.10   Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví
       nebo lesnictví                 
25.73.2   Ruční pily; pilové listy všech druhů             
25.73.20   Ruční pily; pilové listy všech druhů             
25.73.3   Ostatní ruční nástroje a nářadí               
25.73.30   Ostatní ruční nástroje a nářadí               
25.73.4   Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též  
       mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje        
25.73.40   Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též  
       mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje        
25.73.5   Formy; formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; 
       modely pro formy                       
25.73.50   Formy; formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; 
       modely pro formy                       
25.73.6   Ostatní nástroje a nářadí                  
25.73.60   Ostatní nástroje a nářadí                  
25.73.9   Subdodavatelské práce při výrobě nástrojů a nářadí      
25.73.99   Subdodavatelské práce při výrobě nástrojů a nářadí      
25.9     Ostatní kovodělné výrobky, vč. subdodavatelských prací    
25.91    Ocelové sudy a podobné nádoby, vč. subdodavatelských prací  
25.91.1   Ocelové sudy a podobné nádoby                
25.91.11   Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby ze železa
       nebo oceli pro jakékoliv materiály (kromě plynu) o objemu
       >= 50 l, ale <= 300 l, nevybavené mechanickým nebo
       tepelným zařízením                   
25.91.12   Sudy, barely, plechovky (kromě plechovek uzavíraných pájením 
       nebo mechanickým přitlačením víčka), krabice nebo podobné nádoby
       ze železa nebo oceli pro jakékoliv materiály (kromě plynu) o
       objemu < 50 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
25.91.9   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových sudů a podobných 
       nádob                            
25.91.99   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových sudů a podobných nádob
25.92    Drobné kovové obaly, vč. subdodavatelských prací       
25.92.1   Drobné kovové obaly                     
25.92.11   Plechovky ze železa nebo oceli, uzavírané pájením nebo
       mechanickým přitlačením víčka o objemu < 50 l       
25.92.12   Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby z hliníku
       pro jakékoliv materiály (kromě plynu) o objemu <= 300 l
25.92.13   Zátky, závěry lahví a víčka z obecných kovů         
25.92.9   Subdodavatelské práce při výrobě drobných kovových obalů   
25.92.99   Subdodavatelské práce při výrobě drobných kovových obalů   
25.93    Drátěné výrobky, řetězy a pružiny, vč. subdodavatelských prací
25.93.1   Drátěné výrobky, řetězy a pružiny              
25.93.11   Splétaná lanka, lana a kabely, splétané pásy, smyčky a podobné
       výrobky ze železa nebo oceli, bez elektrické izolace 
25.93.12   Ostnaté dráty ze železa nebo oceli; splétaná lana, lanka, kabely,
       splétané pásy a podobné výrobky z mědi nebo hliníku, bez
       elektrické izolace                    
25.93.13   Látky, mřížovina, síťovina a pletivo ze železného, ocelového nebo
       měděného drátu; plechová mřížovina ze železa, oceli nebo mědi
25.93.14   Hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, sponky a podobné výrobky 
25.93.15   Dráty, tyčinky, trubky, desky, elektrody, obalené nebo plněné
       tavidly                        
25.93.16   Pružiny a listy pro pružiny ze železa nebo oceli; měděné pružiny
25.93.17   Řetězy (kromě kloubových řetězů) a jejich díly        
25.93.18   Šicí jehly, pletací jehlice, šněrovací jehly, háčky pro
       háčkování, bodce pro vyšívání a podobné výrobky pro ruční práce,
       ze železa nebo oceli; zavírací a ostatní špendlíky, ze železa
       nebo oceli j. n.                  
25.93.9   Subdodavatelské práce při výrobě drátěných výrobků, řetězů a 
       pružin                            
25.93.99   Subdodavatelské práce při výrobě drátěných výrobků, řetězů a 
       pružin                            
25.94    Spojovací materiály a spojovací výrobky, i se závity, vč.  
       subdodavatelských prací                   
25.94.1   Spojovací materiály a spojovací výrobky, i se závity     
25.94.11   Spojovací výrobky se závity ze železa nebo oceli j. n.    
25.94.12   Spojovací výrobky bez závitů ze železa nebo oceli j. n.   
25.94.13   Měděné spojovací výrobky se závity i bez závitů       
25.94.9   Subdodavatelské práce při výrobě spojovacích materiálů a   
       spojovacích výrobků se závity i bez závitů          
25.94.99   Subdodavatelské práce při výrobě spojovacích materiálů a   
       spojovacích výrobků se závity i bez závitů          
25.99    Ostatní kovodělné výrobky j. n., vč. subdodavatelských prací 
25.99.1   Kovové výrobky sanitární a převážně pro domácnost      
25.99.11   Výlevky, umyvadla, vany a ostatní sanitární výrobky a jejich díly
       ze železa, oceli, mědi nebo hliníku           
25.99.12   Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky převážně pro domácnost a 
       jejich díly, ze železa, oceli, mědi nebo hliníku       
25.99.2   Ostatní výrobky z obecných kovů               
25.99.21   Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a   
       bezpečnostní schránky pro komorové trezory, příruční pokladny
       nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné výrobky,
       z obecných kovů                   
25.99.22   Zásobníky papírů, tácky na odkládání psacích potřeb, stojánky na
       razítka a podobné vybavení kanceláří nebo psacích stolů,
       z obecných kovů, jiné než kancelářský nábytek 
25.99.23   Potřeby pro rychlovazače nebo šanony, dopisní spony a podobné
       kancelářské výrobky, z obecných kovů         
25.99.24   Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky k fotografiím nebo
       obrazům, zrcadla, z obecných kovů            
25.99.25   Závěry, rámy nebo obruby se závěrami, přezky, spony, svorky, 
       háčky, očka a podobné výrobky, z obecných kovů, pro oděvy, obuv,
       plachty, brašny, cestovní výrobky nebo pro jiné výrobky; duté
       nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem, z obecných kovů; perly a
       flitry (cetky), z obecných kovů    
25.99.26   Lodní vrtule a jejich lopatky                
25.99.29   Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.            
25.99.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovodělných výrobků
       j. n.                        
25.99.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovodělných výrobků
       j. n.                        
------------------------------------------------------------------------------
26      Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, vč.  
       souvisejících služeb a prací                 
------------------------------------------------------------------------------
26.1     Elektronické součástky a desky, vč. souvisejících služeb a  
       prací                            
26.11    Elektronické součástky, vč. souvisejících služeb a prací   
26.11.1   Elektronky a výbojky se žhavenou nebo studenou katodou nebo 
       fotokatodou, vč. katodových trubic (CRT)           
    26.11.11   Katodové trubice (CRT) různých druhů             
26.11.12   Magnetrony, klystrony, mikrovlnné a jiné elektronky a výbojky
26.11.2   Diody a tranzistory                     
26.11.21   Diody; tranzistory; tyristory, diaky a triaky        
26.11.22   Polovodičová zařízení; diody vyzařující světlo; zamontované 
       piezoelektrické krystaly; jejich díly            
26.11.3   Elektronické integrované obvody               
26.11.30   Elektronické integrované obvody               
26.11.4   Díly elektronek, trubic a ostatních elektronických součástek
       j. n.                            
26.11.40   Díly elektronek, trubic a ostatních elektronických součástek 
       j. n.                            
26.11.5   Neosazené desky plošných spojů                
26.11.50   Neosazené desky plošných spojů                
26.11.9   Služby při výrobě elektronických integrovaných obvodů;    
       subdodavatelské práce při výrobě elektronických součástek  
26.11.91   Služby při výrobě elektronických integrovaných obvodů    
26.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě elektronických součástek  
26.12    Osazené elektronické desky, vč. souvisejících služeb a prací 
26.12.1   Osazené desky plošných spojů                 
26.12.10   Osazené desky plošných spojů                 
26.12.2   Videokarty, zvukové, síťové a podobné karty do zařízení pro 
       automatizované zpracování dat                
26.12.20   Videokarty, zvukové, síťové a podobné karty do zařízení pro 
       automatizované zpracování dat                
26.12.3   Čipové karty                         
26.12.30   Čipové karty                         
26.12.9   Služby při výrobě plošných spojů; subdodavatelské práce při 
       výrobě osazených elektronických desek            
26.12.91   Služby při výrobě plošných spojů a osazování plošných spojů 
26.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě osazených elektronických desek
26.2     Počítače a periferní zařízení, vč. souvisejících služeb a prací
26.20    Počítače a periferní zařízení, vč. souvisejících služeb a prací
26.20.1   Počítače a počítačová zařízení                
26.20.11   Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat o hmotnosti
       <= 10 kg, např. přenosné počítače (notebooky); osobní
       digitální asistenti a podobné počítače        
26.20.12   Pokladní terminály, peněžní automaty, bankomaty a podobné stroje
       s možností připojení k zařízení nebo síti pro zpracování dat
26.20.13   Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat obsahující
       pod společným krytem nejméně základní jednotku, vstupní a
       výstupní jednotku, též kombinované         
26.20.14   Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat předkládané
       ve formě systémů                 
26.20.15   Ostatní digitální zařízení pro automatizované zpracování dat,
       mohou též obsahovat pod společným krytem jednu nebo dvě 
       z následujících jednotek: paměťové, vstupní, výstupní jednotky
26.20.16   Vstupní nebo výstupní jednotky pro počítače, mohou též obsahovat
       pod společným krytem paměťové jednotky       
26.20.17   Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované
       zpracování dat                
26.20.18   Jednotky vykonávající dvě nebo více z těchto funkcí: tisk,  
       skenování, kopírování, faxování               
26.20.2   Paměťové jednotky a jiná paměťová zařízení          
26.20.21   Paměťové jednotky                      
26.20.22   Stálá paměťová zařízení (flash)               
26.20.3   Ostatní jednotky zařízení pro automatizované zpracování dat 
26.20.30   Ostatní jednotky zařízení pro automatizované zpracování dat 
26.20.4   Díly a příslušenství počítačů                
26.20.40   Díly a příslušenství počítačů                
26.20.9   Služby při výrobě počítačů a periferních zařízení;
       subdodavatelské práce při výrobě počítačů a periferních zařízení
26.20.91   Služby při výrobě počítačů a periferních zařízení      
26.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě počítačů a periferních zařízení
26.3     Komunikační zařízení, vč. subdodavatelských prací      
26.30    Komunikační zařízení, vč. subdodavatelských prací      
26.30.1   Vysílací přístroje rozhlasové nebo televizní; televizní kamery
26.30.11   Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení       
26.30.12   Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení      
26.30.13   Televizní kamery                       
26.30.2   Elektrické přístroje pro telefonii a telegrafii; videotelefony
26.30.21   Telefonní přístroje pro pevnou telekomunikační síť s bezdrátovými
       sluchátky                    
26.30.22   Telefony pro celulární síť (mobilní telefony) nebo jiné
       bezdrátové sítě                       
26.30.23   Ostatní telefonní přístroje a zařízení pro přenos nebo příjem
       zvuku, obrazu nebo jiných dat, vč. přístrojů pro komunikaci
       v pevné nebo bezdrátové síti (např. sítě LAN a WAN)
26.30.3   Díly elektrických přístrojů pro telefonii a telegrafii    
26.30.30   Díly elektrických přístrojů pro telefonii a telegrafii    
26.30.4   Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly  
       vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních a televizních
       kamer                      
26.30.40   Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly  
       vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních a televizních
       kamer                      
26.30.5   Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a  
       podobné přístroje                      
26.30.50   Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a  
       podobné přístroje                      
26.30.6   Díly poplachových zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a
       podobných přístrojů                 
26.30.60   Díly poplachových zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a
       podobných přístrojů                 
26.30.9   Subdodavatelské práce při výrobě komunikačních zařízení   
26.30.99   Subdodavatelské práce při výrobě komunikačních zařízení   
26.4     Spotřební elektronika, vč. subdodavatelských prací      
26.40    Spotřební elektronika, vč. subdodavatelských prací      
26.40.1   Rozhlasové přijímače                     
26.40.11   Rozhlasové přijímače (kromě druhů používaných v motorových  
       vozidlech), též kombinované s přístrojem pro záznam nebo   
       reprodukci zvuku nebo s hodinami               
26.40.12   Rozhlasové přijímače provozuschopné jen s vnějším zdrojem  
       napájení, druhů používaných v motorových vozidlech      
26.40.2   Televizní přijímače, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači
       nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu
26.40.20   Televizní přijímače, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači
       nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu
26.40.3   Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku a obrazu     
26.40.31   Gramofony, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné  
       zvukové reprodukční přístroje                
26.40.32   Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku        
26.40.33   Videokamery a ostatní videorekordéry nebo reprodukční přístroje
26.40.34   Monitory a projektory, které neobsahují televizní přijímací 
       zařízení a nejsou určeny především pro zařízení pro
       automatizované zpracování dat                
26.40.4   Mikrofony, reproduktory, přijímací přístroje pro radiotelefonii
       nebo radiotelegrafii             
26.40.41   Mikrofony a jejich stojany                  
26.40.42   Reproduktory; sluchátka všech druhů a kombinované řečnické  
       soupravy                           
26.40.43   Elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače 
       zvuku                            
26.40.44   Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.
26.40.5   Díly a příslušenství k audio- a videozařízením, díly přijímačů a
       vysílačů                     
26.40.51   Díly a příslušenství k audio- a videozařízením        
26.40.52   Díly přijímačů a vysílačů                  
26.40.6   Videohry (použitelné s televizním přijímačem nebo s vlastní 
       obrazovkou) a ostatní hry náhody nebo dovednosti s elektronickým
       displejem                   
26.40.60   Videohry (použitelné s televizním přijímačem nebo s vlastní 
       obrazovkou) a ostatní hry náhody nebo dovednosti s elektronickým
       displejem                   
26.40.9   Subdodavatelské práce při výrobě spotřební elektroniky    
26.40.99   Subdodavatelské práce při výrobě spotřební elektroniky    
26.5     Měřicí, zkušební a navigační přístroje; časoměrné přístroje; vč.
       subdodavatelských prací                 
26.51    Měřicí, zkušební a navigační přístroje,     vč. subdodavatelských
       prací                   
26.51.1   Navigační, meteorologické, geofyzikální a podobné nástroje a 
       přístroje                          
26.51.11   Buzoly (kompasy); jiné navigační nástroje a přístroje    
26.51.12   Teodolity a tachymetry (tacheometry); ostatní zeměměřické,  
       hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo
       geofyzikální nástroje a přístroje            
26.51.2   Radiolokační a radionavigační přístroje           
26.51.20   Radiolokační a radionavigační přístroje           
26.51.3   Přesné váhy; kreslicí, rýsovací, počítací nástroje, nástroje pro
       měření délky a podobné nástroje a přístroje       
26.51.31   Váhy o citlivosti nejméně 5 cg nebo citlivější        
26.51.32   Kreslicí (rýsovací) stoly a stroje, ostatní kreslicí, rýsovací,
       označovací nebo počítací přístroje         
26.51.33   Ruční nástroje pro měření délky (např. mikrometry a posuvná 
       měřítka) j. n.                        
26.51.4   Nástroje a přístroje pro měření velikosti elektrických veličin a
       ionizujícího záření                
26.51.41   Nástroje a přístroje pro měření nebo detekci ionizujícího záření
26.51.42   Katodové osciloskopy a oscilografy              
26.51.43   Nástroje a přístroje pro měření velikosti elektrických veličin,
       bez registračního zařízení             
26.51.44   Nástroje a přístroje určené pro telekomunikace        
26.51.45   Nástroje a přístroje pro měření nebo kontrolování velikosti 
       elektrických veličin j. n.                  
26.51.5   Nástroje a přístroje pro kontrolu ostatních fyzikálních
       vlastností                          
26.51.51   Hustoměry, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a    
       psychrometry                         
26.51.52   Nástroje pro měření a kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo
       jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů     
26.51.53   Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory j. n.
26.51.6   Ostatní měřicí, kontrolní a zkušební nástroje a přístroje  
26.51.61   Mikroskopy (jiné než optické) a difraktografy        
26.51.62   Stroje a přístroje na zkoušení mechanických vlastností materiálů
26.51.63   Plynoměry, průtokoměry kapalin, elektroměry         
26.51.64   Otáčkoměry a počítadla pro různá výrobní odvětví, taxametry; 
       indikátory rychlosti a tachometry              
26.51.65   Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástroje,  
       hydraulické nebo pneumatické                 
26.51.66   Měřicí nebo kontrolní přístroje a nástroje j. n.       
26.51.7   Termostaty, manostaty (presostaty) a jiné automatické regulační
       nebo kontrolní přístroje a zařízení        
26.51.70   Termostaty, manostaty (presostaty) a jiné automatické regulační
       nebo kontrolní přístroje a zařízení        
26.51.8   Díly a příslušenství měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
26.51.81   Díly a příslušenství radiolokačních a radionavigačních přístrojů
26.51.82   Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.12,
       26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 a 26.51.5; mikrotomy; díly j. n.
26.51.83   Díly a příslušenství mikroskopů (jiných než optických) a   
       difraktografů                        
26.51.84   Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.63 a
       26.51.64                          
26.51.85   Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.65,
       26.51.66 a 26.51.70                
26.51.86   Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.11 a
       26.51.62                          
26.51.9   Subdodavatelské práce při výrobě měřicích, zkušebních a
       navigačních přístrojů                    
26.51.99   Subdodavatelské práce při výrobě měřicích, zkušebních a   
       navigačních přístrojů                    
26.52    Časoměrné přístroje, vč. subdodavatelských prací       
26.52.1   Hodiny a hodinky, kromě strojků a dílů            
26.52.11   Náramkové, kapesní a jiné hodinky s pouzdrem z drahých kovů nebo
       kovu plátovaných drahými kovy              
26.52.12   Ostatní náramkové, kapesní a podobné hodinky, vč. stopek   
26.52.13   Hodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro
       vozidla                         
26.52.14   Hodiny s hodinkovým strojkem; budíky a nástěnné hodiny; ostatní
       hodiny                        
26.52.2   Hodinové a hodinkové strojky a jejich díly          
26.52.21   Hodinové a hodinkové strojky                 
26.52.22   Pouzdra, kryty a skříňky k hodinářským výrobkům a jejich díly
26.52.23   Ostatní hodinářské díly                   
26.52.24   Kontrolní registrační hodiny; hodiny zaznamenávající datum a čas,
       parkovací hodiny; časové spínače, s hodinovým nebo hodinkovým
       strojkem                     
26.52.9   Subdodavatelské práce při výrobě časoměrných přístrojů    
26.52.99   Subdodavatelské práce při výrobě časoměrných přístrojů    
26.6     Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje, vč.
       souvisejících služeb a prací               
26.60    Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje, vč.
       souvisejících služeb a prací               
26.60.1   Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje  
26.60.11   Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta
       nebo gama                        
26.60.12   Lékařské elektrodiagnostické přístroje            
26.60.13   Přístroje s ultrafialovým nebo infračerveným zářením používané
       v lékařských, chirurgických, dentálních nebo veterinárních vědách
26.60.14   Srdeční stimulátory; sluchové pomůcky            
26.60.9   Služby při výrobě lékařských přístrojů; subdodavatelské práce při
       výrobě ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických
       přístrojů               
26.60.91   Služby při výrobě lékařských přístrojů            
26.60.99   Subdodavatelské práce při výrobě ozařovacích, elektroléčebných a
       elektroterapeutických přístrojů      
26.7     Optické a fotografické přístroje a zařízení, vč.
       subdodavatelských prací                   
26.70    Optické a fotografické přístroje a zařízení, vč.       
       subdodavatelských prací                   
26.70.1   Fotografické přístroje a jejich díly             
26.70.11   Objektivy pro fotografické přístroje, kamery, promítací
       přístroje, zvětšovací nebo zmenšovací fotografické přístroje 
26.70.12   Fotografické přístroje používané k přípravě tiskových štočků 
       nebo válců; fotografické přístroje k záznamu dokumentů na  
       mikrofilmy, mikrofiše apod.                 
26.70.13   Digitální kamery                       
26.70.14   Fotografické přístroje pro okamžité vyvolání a kopírování a 
       ostatní fotoaparáty                     
26.70.15   Kinematografické kamery                   
26.70.16   Kinematografické promítací přístroje             
26.70.19   Ostatní fotografické přístroje; díly a příslušenství     
       fotografických přístrojů                   
26.70.2   Ostatní optické přístroje a jejich díly           
26.70.21   Polarizační materiál v listech nebo deskách; čočky, hranoly, 
       zrcadla a jiné optické články (jiné než z opticky neopracovaného
       skla), též nezasazené, jiné než určené pro fotografické
       přístroje, promítací přístroje, zvětšovací nebo zmenšovací
       fotografické přístroje              
26.70.22   Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy;
       ostatní astronomické přístroje; optické mikroskopy
26.70.23   Zařízení s tekutými krystaly; lasery (kromě laserových diod);
       ostatní optické přístroje a zařízení j. n.      
26.70.24   Optické měřicí a kontrolní nástroje a přístroje       
26.70.25   Díly a příslušenství binokulárních a monokulárních dalekohledů a
       jiných optických teleskopů, ostatních astronomických přístrojů a
       optických mikroskopů       
26.70.26   Díly a příslušenství zařízení s tekutými krystaly, laserů (kromě
       laserových diod) a ostatních optických přístrojů a zařízení j. n.
26.70.9   Subdodavatelské práce při výrobě optických a fotografických 
       přístrojů a zařízení                     
26.70.99   Subdodavatelské práce při výrobě optických a fotografických 
       přístrojů a zařízení                     
26.8     Magnetická a optická média, vč. subdodavatelských prací   
26.80    Magnetická a optická média, vč. subdodavatelských prací   
26.80.1   Magnetická a optická média                  
26.80.11   Magnetická média, nenahraná, jiná než karty s magnetickým  
       proužkem                           
26.80.12   Optická média, nenahraná                       
26.80.13   Ostatní záznamová média, vč. matric a galvanických otisků pro
       výrobu disků                       
26.80.14   Karty s magnetickým proužkem                 
26.80.9   Subdodavatelské práce při výrobě magnetických a optických médií
26.80.99   Subdodavatelské práce při výrobě magnetických a optických médií
------------------------------------------------------------------------------
27      Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací       
------------------------------------------------------------------------------
27.1     Elektrické motory, generátory, transformátory a elektrická
       rozvodná a kontrolní zařízení, vč. subdodavatelských prací  
27.11    Elektrické motory, generátory a transformátory, vč.     
       subdodavatelských prací                   
27.11.1   Motory s výkonem <= 37,5 W; ostatní stejnosměrné motory; 
       stejnosměrné generátory                   
27.11.10   Motory s výkonem <= 37,5 W; ostatní stejnosměrné motory; 
       stejnosměrné generátory                   
27.11.2   Univerzální střídavé a stejnosměrné motory s výkonem > 37,5 W;
       ostatní střídavé motory; střídavé generátory (alternátory)
27.11.21   Univerzální střídavé a stejnosměrné motory s výkonem > 37,5 W
27.11.22   Střídavé jednofázové motory                 
27.11.23   Střídavé vícefázové motory s výkonem <= 750 W       
27.11.24   Střídavé vícefázové motory s výkonem > 750 W, avšak <=
       75 kW                            
27.11.25   Střídavé vícefázové motory s výkonem > 75 kW       
27.11.26   Střídavé generátory (alternátory)              
27.11.3   Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče      
27.11.31   Generátorová soustrojí s pístovými vznětovými motory s vnitřním
       spalováním                     
27.11.32   Generátorová soustrojí se zážehovým spalovacím pístovým motorem
       s vnitřním spalováním; ostatní generátorová soustrojí; elektrické
       rotační měniče             
27.11.4   Elektrické transformátory                  
27.11.41   Transformátory s kapalinovým dielektrikem          
27.11.42   Ostatní transformátory s výkonem <= 16 kVA        
27.11.43   Ostatní transformátory s výkonem > 16 kVA         
27.11.5   Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice; ostatní induktory
27.11.50   Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice; ostatní induktory
27.11.6   Díly elektrických motorů, generátorů a transformátorů    
27.11.61   Díly elektrických motorů a generátorů            
27.11.62   Díly transformátorů a induktorů               
27.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických motorů, generátorů
       a transformátorů                 
27.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických motorů, generátorů
       a transformátorů                 
27.12    Elektrická rozvodná a kontrolní zařízení, vč. subdodavatelských
       prací                   
27.12.1   Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně
       elektrických obvodů pro napětí > 1 000 V         
27.12.10   Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně    
       elektrických obvodů pro napětí > 1 000 V         
27.12.2   Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně    
       elektrických obvodů pro napětí <= 1 000 V         
27.12.21   Jisticí přístroje pro napětí <= 1 000 V          
27.12.22   Automatické vypínače elektrických obvodů pro napětí <= 1 000 V
27.12.23   Ostatní zařízení k ochraně elektrických obvodů pro napětí <=
       1 000 V                        
27.12.24   Relé pro napětí <= 1 000 V                
27.12.3   Rozvaděče, rozvodné panely                  
27.12.31   Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým
       zařízením k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů,
       pro napětí <= 1 000 V        
27.12.32   Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým
       zařízením k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů,
       pro napětí > 1 000 V         
27.12.4   Díly elektrických rozvodných a kontrolních zařízení     
27.12.40   Díly elektrických rozvodných a kontrolních zařízení     
27.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických rozvodných a  
       kontrolních zařízení                     
27.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických rozvodných a  
       kontrolních zařízení                     
27.2     Baterie a akumulátory, vč. subdodavatelských prací      
27.20    Baterie a akumulátory, vč. subdodavatelských prací      
27.20.1   Galvanické články, baterie a jejich díly           
27.20.11   Galvanické články a baterie                 
27.20.12   Díly galvanických článků a baterií              
27.20.2   Elektrické akumulátory a jejich díly             
27.20.21   Olověné akumulátory, používané pro startování pístových motorů
27.20.22   Olověné akumulátory, jiné než používané pro startování pístových
       motorů                       
27.20.23   Niklkadmiové, niklmetalhydridové, lithiumiontové,      
       lithiumpolymerové, niklželezné a ostatní elektrické akumulátory
27.20.24   Díly elektrických akumulátorů, vč. separátorů        
27.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě baterií a akumulátorů    
27.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě baterií a akumulátorů    
27.3     Elektrické vedení a elektroinstalační zařízení, vč.     
       subdodavatelských prací                   
27.31    Kabely z optických vláken, vč. subdodavatelských prací    
27.31.1   Kabely z optických vláken                  
27.31.11   Optické kabely vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken  
27.31.12   Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné
       než vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken)    
27.31.9   Subdodavatelské práce při výrobě kabelů z optických vláken  
27.31.99   Subdodavatelské práce při výrobě kabelů z optických vláken  
27.32    Ostatní elektronické a elektrické vodiče a kabely, vč.    
       subdodavatelských prací                   
27.32.1   Ostatní elektronické a elektrické vodiče a kabely      
27.32.11   Izolované dráty pro vinutí                  
27.32.12   Koaxiální kabely a ostatní koaxiální elektrické vodiče    
27.32.13   Ostatní elektrické vodiče pro napětí <= 1 000 V      
27.32.14   Ostatní elektrické vodiče pro napětí > 1 000 V      
27.32.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních elektronických a 
       elektrických vodičů a kabelů                 
27.32.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních elektronických a 
       elektrických vodičů a kabelů                 
27.33    Elektroinstalační zařízení, vč. subdodavatelských prací   
27.33.1   Elektroinstalační zařízení                  
27.33.11   Vypínače a spínače pro napětí <= 1 000 V         
27.33.12   Objímky žárovek pro napětí <=1 000 V           
27.33.13   Vidlice, zásuvky a ostatní zařízení k vypínání, spínání nebo 
       ochraně elektrických obvodů j. n.              
27.33.14   Plastové izolační příslušenství pro elektrické stroje    
27.33.9   Subdodavatelské práce při výrobě elektroinstalačních zařízení
27.33.99   Subdodavatelské práce při výrobě elektroinstalačních zařízení
27.4     Elektrická osvětlovací zařízení, vč. subdodavatelských prací 
27.40    Elektrická osvětlovací zařízení, vč. subdodavatelských prací 
27.40.1   Elektrické žárovky nebo výbojky; obloukovky         
27.40.11   Žárovky pro světlomety, tzv. "zapečetěné světlomety"     
27.40.12   Halogenové žárovky s wolframovým vláknem, kromě ultrafialových
       nebo infračervených              
27.40.13   Elektrické žárovky s výkonem <= 200 W a pro napětí > 100
       V j. n.                         
27.40.14   Elektrické žárovky j. n.                   
27.40.15   Výbojky; ultrafialové nebo infračervené žárovky a výbojky;  
       obloukovky                          
27.40.2   Svítidla a jejich příslušenství               
27.40.21   Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické  
       energie (např. na suché články, akumulátory, magnety)    
27.40.22   Elektrické noční lampy, kancelářské a stojací lampy     
27.40.23   Neelektrická svítidla a jejich příslušenství         
27.40.24   Světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky     
27.40.25   Lustry a ostatní stropní nebo nástěnná svítidla a jejich   
       příslušenství                        
27.40.3   Ostatní svítidla a jejich příslušenství           
27.40.30   Ostatní svítidla a jejich příslušenství           
27.40.4   Díly svítidel a osvětlovacích zařízení            
27.40.41   Díly žárovek nebo výbojek                  
27.40.42   Díly svítidel a jejich příslušenství             
27.40.9   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických     osvětlovacích 
       zařízení                           
27.40.99   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických osvětlovacích 
       zařízení                           
27.5     Spotřebiče převážně pro domácnost, vč. subdodavatelských prací
27.51    Elektrické spotřebiče převážně pro domácnost, vč.      
       subdodavatelských prací                   
27.51.1   Chladicí a mrazicí zařízení; pračky; elektricky vyhřívané  
       přikrývky a dečky; ventilátory                
27.51.11   Chladicí a mrazicí zařízení převážně pro domácnost      
27.51.12   Myčky nádobí převážně pro domácnost             
27.51.13   Pračky a sušičky převážně pro domácnost           
27.51.14   Elektricky vyhřívané přikrývky a dečky            
27.51.15   Ventilátory a ventilační nebo recirkulační odsávače převážně pro
       domácnost                        
27.51.2   Ostatní elektrické spotřebiče převážně pro domácnost j. n.  
27.51.21   Elektromechanické spotřebiče převážně pro domácnost s vestavěným
       elektrickým motorem                
27.51.22   Holicí strojky a strojky na stříhání vlasů s vestavěným   
       elektrickým motorem                     
27.51.23   Elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy a vysoušeče rukou; 
       elektrické žehličky                     
27.51.24   Ostatní elektrotepelné spotřebiče              
27.51.25   Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné
       ohřívače                       
27.51.26   Elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy (zeminy)  
27.51.27   Mikrovlnné trouby a pece                   
27.51.28   Ostatní trouby a pece; vařiče, varné desky, varná tělíska; grily
       a opékače                       
27.51.29   Elektrické topné rezistory                  
27.51.3   Díly elektrických spotřebičů převážně pro domácnost     
27.51.30   Díly elektrických spotřebičů převážně pro domácnost     
27.51.9   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických spotřebičů převážně
       pro domácnost                    
27.51.99   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických spotřebičů převážně
       pro domácnost                    
27.52    Neelektrické spotřebiče převážně pro domácnost, vč.     
       subdodavatelských prací                   
27.52.1   Neelektrické spotřebiče pro vaření nebo ohřívání převážně pro
       domácnost                        
27.52.11   Neelektrické spotřebiče pro vaření a ohřívače talířů převážně pro
       domácnost ze železa, oceli nebo mědi      
27.52.12   Ostatní spotřebiče převážně pro domácnost, na plyn, plyn a jiná
       paliva, na kapalná nebo pevná paliva          
27.52.13   Neelektrické ohřívače vzduchu a rozvodná zařízení horkého
       vzduchu, ze železa nebo oceli, j. n.             
27.52.14   Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody    
27.52.2   Díly kamen, vařičů, ohřívačů talířů a podobných neelektrických
       spotřebičů převážně pro domácnost       
27.52.20   Díly kamen, vařičů, ohřívačů talířů a podobných neelektrických
       spotřebičů převážně pro domácnost       
27.52.9   Subdodavatelské práce při výrobě neelektrických spotřebičů  
       převážně pro domácnost                    
27.52.99   Subdodavatelské práce při výrobě neelektrických spotřebičů  
       převážně pro domácnost                    
27.9     Ostatní elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací   
27.90    Ostatní elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací   
27.90.1   Ostatní elektrická zařízení a jejich díly          
27.90.11   Elektrické stroje a přístroje s individuální funkcí     
27.90.12   Elektrické izolátory; izolační díly pro elektrické stroje a 
       zařízení; elektrické instalační trubky a jejich spojky    
27.90.13   Uhlíkové elektrody a ostatní výrobky zhotovené z grafitu nebo
       jiného uhlíku pro elektrické účely           
27.90.2   Návěstní panely se zařízeními s tekutými krystaly nebo diodami
       vyzařujícími světlo; elektrické akustické nebo vizuální
       signalizační přístroje               
27.90.20   Návěstní panely se zařízeními s tekutými krystaly nebo diodami
       vyzařujícími světlo; elektrické akustické nebo vizuální
       signalizační přístroje               
27.90.3   Stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo 
       svařování, povrchové temperování a stříkání za tepla     
27.90.31   Elektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení na 
       tvrdo nebo svařování; elektrické stroje a přístroje pro stříkání
       kovů nebo slinutých kovových karbidů za tepla    
27.90.32   Díly elektrických strojů a přístrojů pro pájení na měkko, pájení
       na tvrdo nebo svařování; díly elektrických strojů a přístrojů pro
       stříkání kovů nebo slinutých kovových karbidů za tepla
27.90.33   Díly ostatních elektrických zařízení; díly strojů nebo přístrojů
       j. n.                       
27.90.4   Ostatní elektrická zařízení j. n.              
27.90.41   Invertory, usměrňovače, měniče                
27.90.42   Palivové články                       
27.90.43   Omezovače proudu, pro napětí > 1 000 V          
27.90.44   Přívodní kabely, prodlužovací kabely a jiné sady elektrických
       kabelů s izolovanými dráty a konektory     
27.90.45   Elektromagnety; elektromagnetické spojky a brzdy;      
       elektromagnetické zdvihací hlavy; elektrické urychlovače částic;
       elektrické generátory signálů a ostatní elektrická zařízení j. n.
27.90.5   Elektrické kondenzátory                   
27.90.51   Pevné kondenzátory projektované pro použití v 50/60 Hz obvodech,
       s jalovým výkonem >= 0,5 kVA (silové kondenzátory)
27.90.52   Ostatní pevné kondenzátory                  
27.90.53   Otočné nebo dolaďovací kondenzátory             
27.90.6   Elektrické rezistory, kromě topných             
27.90.60   Elektrické rezistory, kromě topných             
27.90.7   Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo
       pro řízení železniční, tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní
       dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo
       letišť                
27.90.70   Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo
       pro řízení železniční, tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní
       dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo
       letišť                
27.90.8   Díly elektrických kondenzátorů, elektrických rezistorů, reostatů
       a potenciometrů                   
27.90.81   Díly elektrických kondenzátorů                
27.90.82   Díly elektrických rezistorů, reostatů a potenciometrů    
27.90.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních elektrických zařízení
27.90.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních elektrických zařízení
------------------------------------------------------------------------------
28      Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací  
------------------------------------------------------------------------------
28.1     Stroje a zařízení všestranně použitelné, vč. subdodavatelských
       prací                   
28.11    Motory a turbíny, kromě motorů pro letadla, automobily a
       motocykly, vč. subdodavatelských prací            
28.11.1   Motory, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly   
28.11.11   Závěsné motory pro pohon lodí                
28.11.12   Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory   
28.11.13   Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním        
28.11.2   Turbíny                           
28.11.21   Parní turbíny                        
28.11.22   Vodní turbíny a vodní kola                  
28.11.23   Plynové turbíny, jiné než proudové a turbovrtulové      
28.11.24   Větrné turbíny                        
28.11.3   Díly turbín                         
28.11.31   Díly parních turbín                     
28.11.32   Díly vodních turbín, vodních kol, vč. regulátorů       
28.11.33   Díly plynových turbín (kromě proudových a turbovrtulových)  
28.11.4   Díly určené pro motory                    
28.11.41   Díly zážehových spalovacích motorů s vnitřním spalováním (kromě
       dílů leteckých motorů)                
28.11.42   Díly určené pro ostatní motory j. n.             
28.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě motorů a turbín, kromě motorů
       pro letadla, automobily a motocykly          
28.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě motorů a turbín, kromě motorů
       pro letadla, automobily a motocykly          
28.12    Hydraulická a pneumatická zařízení, vč. subdodavatelských prací
28.12.1   Hydraulická a pneumatická zařízení, kromě dílů        
28.12.11   Hydraulické     a pneumatické pohony s lineárním pohybem (válců) 
28.12.12   Rotační hydraulické a pneumatické pohony           
28.12.13   Hydraulická čerpadla                     
28.12.14   Hydraulické a pneumatické ventily              
28.12.15   Hydraulické sestavy                     
28.12.16   Hydraulické systémy                     
28.12.2   Díly hydraulických a pneumatických zařízení         
28.12.20   Díly hydraulických a pneumatických zařízení         
28.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě hydraulických a pneumatických
       zařízení                    
28.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě hydraulických a pneumatických
       zařízení                    
28.13    Ostatní čerpadla a kompresory, vč. subdodavatelských prací  
28.13.1   Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny           
28.13.11   Čerpadla na pohonné hmoty, mazadla, chladicí kapaliny a beton
28.13.12   Ostatní objemová čerpadla s kmitavým pohybem na kapaliny   
28.13.13   Ostatní objemová rotační čerpadla na kapaliny        
28.13.14   Ostatní odstředivá čerpadla na kapaliny; ostatní čerpadla  
28.13.2   Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory na vzduch nebo jiný
       plyn                          
28.13.21   Vývěvy                            
28.13.22   Vzduchová čerpadla na ruční nebo nožní ovládání       
28.13.23   Kompresory typů používaných v chladicích zařízeních     
28.13.24   Vzduchové kompresory na podvozku, pro tažení         
28.13.25   Turbokompresory                       
28.13.26   Vratné objemové kompresory                  
28.13.27   Rotační objemové kompresory s jednou nebo více hřídelemi   
28.13.28   Ostatní kompresory                      
28.13.3   Díly ostatních čerpadel a kompresorů             
28.13.31   Díly čerpadel; díly zdviží na kapaliny            
28.13.32   Díly vzduchových čerpadel nebo vývěv, vzduchových a plynových
       kompresorů, ventilátorů a odsávačů         
28.13.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních čerpadel a kompresorů
28.13.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních čerpadel a kompresorů
28.14    Ostatní potrubní armatury, vč. subdodavatelských prací    
28.14.1   Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle, nádrže,
       vany nebo podobné kádě                
28.14.11   Redukční, regulační, zpětné, pojistné nebo odvzdušňovací ventily
28.14.12   Vodovodní kohouty a ventily pro dřezy, umyvadla, bidety, vodní
       nádrže, vany a podobné armatury; ventily radiátorů ústředního
       topení                      
28.14.13   Regulační, uzavírací (šoupátka), kulové (přímé) a jiné ventily
28.14.2   Díly ventilů a podobných výrobků               
28.14.20   Díly ventilů a podobných výrobků               
28.14.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potrubních armatur
28.14.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potrubních armatur
28.15    Ložiska, ozubená kola, převody a hnací prvky, vč.      
       subdodavatelských prací                   
28.15.1   Valivá ložiska                        
28.15.10   Valivá ložiska                        
28.15.2   Ostatní ložiska, ozubená kola, převody a hnací prvky     
28.15.21   Kloubové a jiné článkové řetězy, ze železa nebo oceli    
28.15.22   Převodové hřídele (vč. vačkových a klikových hřídelí) a kliky
28.15.23   Ložisková pouzdra a ložiskové pánve             
28.15.24   Ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové šrouby s kuličkovou
       nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříně a ostatní
       měniče rychlosti              
28.15.25   Setrvačníky a řemenice (vč. kladnic pro kladkostroje)    
28.15.26   Spojky a hřídelové spojky (vč. univerzálních kloubů)     
28.15.3   Díly ložisek, převodů a hnacích prvků            
28.15.31   Kuličky, jehly a válečky; díly valivých ložisek       
28.15.32   Díly kloubových řetězů ze železa nebo oceli         
28.15.39   Díly ložisek a hnacích prvků j. n.              
28.15.9   Subdodavatelské práce při výrobě ložisek, ozubených kol, převodů
       a hnacích prvků                   
28.15.99   Subdodavatelské práce při výrobě ložisek, ozubených kol, převodů
       a hnacích prvků                   
28.2     Ostatní všestranně použitelné stroje a zařízení, vč.     
       subdodavatelských prací                   
28.21    Pece a hořáky pro topeniště, vč. subdodavatelských prací   
28.21.1   Pece a hořáky pro topeniště a jejich díly          
28.21.11   Hořáky pro topeniště; mechanická přikládací zařízení a mechanické
       rošty; mechanická zařízení pro odstraňování popela a podobná
       zařízení                  
28.21.12   Neelektrické průmyslové nebo laboratorní pece, vč. spaloven,
       avšak kromě pekárenských pecí                
28.21.13   Elektrické průmyslové nebo laboratorní pece a kamna; zařízení
       s dielektrickým nebo indukčním ohřevem       
28.21.14   Díly pecí a hořáků pro topeniště               
28.21.9   Subdodavatelské práce při výrobě pecí, kamen a hořáků pro  
       topeniště                          
28.21.99   Subdodavatelské práce při výrobě pecí, kamen a hořáků pro  
       topeniště                          
28.22    Zdvihací a manipulační zařízení, vč. subdodavatelských prací 
28.22.1   Zdvihací a manipulační zařízení a jejich díly        
28.22.11   Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.            
28.22.12   Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních  
       šachtách; navijáky speciálně upravené pro práci pod zemí; ostatní
       navijáky; vrátky                   
28.22.13   Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel       
28.22.14   Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy, 
       zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové
       vozíky                       
28.22.15   Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na
       nádražních stanicích              
28.22.16   Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky   
28.22.17   Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé
       přemísťování výrobků a materiálu               
28.22.18   Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
28.22.19   Díly zdvihacích a manipulačních zařízení           
28.22.2   Korečky, lopaty, drapáky, upínadla strojů, rypadla apod.   
28.22.20   Korečky, lopaty, drapáky, upínadla strojů, rypadla apod.   
28.22.9   Subdodavatelské práce při výrobě zdvihacích a manipulačních 
       zařízení                           
28.22.99   Subdodavatelské práce při výrobě zdvihacích a manipulačních 
       zařízení                           
28.23    Kancelářské stroje a zařízení, kromě počítačů a periferních 
       zařízení, vč. souvisejících služeb a prací          
28.23.1   Účtovací a podobné stroje vybavené počítacím zařízením    
28.23.10   Účtovací a podobné stroje vybavené počítacím zařízením    
28.23.2   Kancelářské stroje a jejich díly               
28.23.21   Kancelářské stroje                      
28.23.22   Díly a příslušenství kancelářských strojů          
28.23.9   Služby při výrobě kancelářských strojů a zařízení;
       subdodavatelské práce při výrobě kancelářských strojů a zařízení,
       kromě počítačů a periferních zařízení       
28.23.91   Služby při výrobě kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů
       a periferních zařízení               
28.23.99   Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských strojů a zařízení,
       kromě počítačů a periferních zařízení       
28.24    Ruční mechanizované nástroje, vč. subdodavatelských prací  
28.24.1   Ruční elektromechanické nástroje; ostatní ruční mechanizované
       nářadí                     
28.24.11   Ruční elektromechanické nástroje s vestavěným elektrickým motorem
28.24.12   Ostatní ruční mechanizované nástroje             
28.24.2   Díly ručních mechanizovaných nástrojů            
28.24.21   Díly ručních elektromechanických nástrojů s vestavěným
       elektrickým motorem                     
28.24.22   Díly ostatních ručních mechanizovaných nástrojů       
28.24.9   Subdodavatelské práce při výrobě ručních mechanizovaných nástrojů
28.24.99   Subdodavatelské práce při výrobě ručních mechanizovaných nástrojů
28.25    Průmyslová chladicí a klimatizační zařízení, vč.
       subdodavatelských prací                   
28.25.1   Výměníky tepla; průmyslová klimatizační, chladicí a mrazicí 
       zařízení                           
28.25.11   Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo
       jiných plynů                      
28.25.12   Klimatizační zařízení                    
28.25.13   Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení
           převážně pro domácnost)               
28.25.14   Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynů j. n.    
28.25.2   Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných,    
       okenních, stropních nebo střešních)             
28.25.20   Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních,
       stropních nebo střešních)             
28.25.3   Díly chladicích a mrazicích zařízení a tepelných čerpadel  
28.25.30   Díly chladicích a mrazicích zařízení a tepelných čerpadel  
28.25.9   Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových chladicích a  
       klimatizačních zařízení                   
28.25.99   Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových chladicích a  
       klimatizačních zařízení                   
28.29    Ostatní všestranně použitelné stroje a zařízení j. n., vč.  
       subdodavatelských prací                   
28.29.1   Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje     
28.29.11   Plynové generátory na výrobu generátorového nebo vodního plynu;
       vyvíječe acetylenu a podobná zařízení; destilační nebo
       rektifikační přístroje                 
28.29.12   Přístroje na filtrování nebo čištění kapalin         
28.29.13   Olejové nebo benzinové filtry, sací vzduchové filtry pro
       spalovací motory                       
28.29.2   Stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví
       nebo jiných obalů; hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla
       na vrhání písku nebo vhánění páry; těsnění     
28.29.21   Stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví
       nebo jiných obalů                   
28.29.22   Hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku
       nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje, kromě používaných
       v zemědělství                  
28.29.23   Kovoplastická těsnění; mechanické ucpávky          
28.29.3   Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování 
       hmotnosti a měření                      
28.29.31   Váhy pro průmyslové účely; váhy pro průběžné vážení výrobků na
       dopravnících; váhy pro konstantní odvažování a váhy pro dávkování
       předem stanoveného množství materiálů       
28.29.32   Osobní a domácí váhy a zařízení k určování hmotnosti     
28.29.39   Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti      
28.29.4   Odstředivky, kalandry a prodejní automaty          
28.29.41   Odstředivky j. n.                      
28.29.42   Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování
       kovů nebo skla)                  
28.29.43   Prodejní automaty                      
28.29.5   Myčky nádobí průmyslového charakteru             
28.29.50   Myčky nádobí průmyslového charakteru             
28.29.6   Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy
       spočívajícími ve změně teploty j. n.         
28.29.60   Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy
       spočívajícími ve změně teploty j. n.         
28.29.7   Neelektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení na
       tvrdo nebo svařování a jejich díly; plynové stroje a přístroje
       pro povrchové kalení                
28.29.70   Neelektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení na
       tvrdo nebo svařování a jejich díly; plynové stroje a přístroje
       pro povrchové kalení                
28.29.8   Díly ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n.
28.29.81   Díly plynových generátorů                  
28.29.82   Díly odstředivek; díly přístrojů na filtrování nebo čištění 
       kapalin nebo plynů                      
28.29.83   Díly kalandrů a jiných válcovacích strojů; díly stříkacích  
       přístrojů, závaží pro váhy                  
28.29.84   Díly strojů a přístrojů neobsahující elektrické konektory j. n.
28.29.85   Díly myček nádobí a strojů na čištění, plnění nebo balení  
28.29.86   Díly neelektrických strojů a přístrojů pro pájení na měkko, 
       pájení na tvrdo nebo svařování; díly plynových strojů a přístrojů
       pro povrchové kalení                
28.29.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních všestranně    
       použitelných strojů a zařízení j. n.             
28.29.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních všestranně    
       použitelných strojů a zařízení j. n.             
28.3     Zemědělské a lesnické stroje, vč. subdodavatelských prací  
28.30    Zemědělské a lesnické stroje, vč. subdodavatelských prací  
28.30.1   Jednonápravové malotraktory                 
28.30.10   Jednonápravové malotraktory                 
28.30.2   Ostatní zemědělské traktory                 
28.30.21   Traktory s výkonem motoru <= 37 kW            
28.30.22   Traktory s výkonem motoru > 37 kW, avšak <= 59 kW   
28.30.23   Traktory s výkonem motoru > 59 kW             
28.30.3   Stroje k přípravě nebo obdělávání půdy            
28.30.31   Pluhy                            
28.30.32   Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prutové brány a
       plečky                           
28.30.33   Secí, sázecí a jednoticí stroje               
28.30.34   Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv              
28.30.39   Ostatní stroje k přípravě nebo obdělávání půdy        
28.30.4   Sekačky na trávu pro úpravu trávníků, parků nebo sportovních
       ploch                            
28.30.40   Sekačky na trávu pro úpravu trávníků, parků nebo sportovních 
       ploch                            
28.30.5   Stroje a přístroje pro sklizňové práce            
28.30.51   Žací stroje (vč. žacích lišt k připevnění na traktory) j. n. 
28.30.52   Stroje a přístroje na zpracování sena a píce         
28.30.53   Stroje na lisování nebo balení slámy a píce, vč. sběracích lisů
28.30.54   Stroje na sklízení kořenů nebo hlíz             
28.30.59   Stroje a přístroje pro sklizeň a výmlat j. n.        
28.30.6   Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování
       kapalin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví
28.30.60   Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování
       kapalin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví
28.30.7   Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské
       účely                       
28.30.70   Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské
       účely                       
28.30.8   Ostatní zemědělské stroje                  
28.30.81   Stroje pro čištění a třídění vajec, ovoce nebo jiných
       zemědělských produktů, kromě semen, zrn a sušených luštěnin 
28.30.82   Dojicí stroje                        
28.30.83   Stroje a přístroje pro přípravu krmiv pro zvířata      
28.30.84   Inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství          
28.30.85   Stroje a přístroje pro drůbežářství             
28.30.86   Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, 
       drůbežářství nebo včelařství j. n.              
28.30.9   Díly zemědělských strojů a zařízení; subdodavatelské práce při
       výrobě zemědělských a lesnických strojů         
28.30.91   Díly strojů a přístrojů pro sklizeň a výmlat j. n.      
28.30.92   Díly strojů k přípravě nebo obdělávání půdy         
28.30.93   Díly ostatních zemědělských strojů              
28.30.94   Díly dojicích strojů a mlékárenských strojů j. n.      
28.30.99   Subdodavatelské práce při výrobě zemědělských a lesnických strojů
28.4     Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje, vč. subdodavatelských
       prací                   
28.41    Kovoobráběcí stroje, vč. subdodavatelských prací       
28.41.1   Obráběcí stroje na zpracování kovů pracující pomocí laserů apod.;
       obráběcí centra na obrábění kovů           
28.41.11   Obráběcí stroje na zpracování kovů úběrem materiálu pomocí
       laserů, ultrazvuku, vodního paprsku apod.          
28.41.12   Obráběcí centra, jednopolohové a vícepolohové stavebnicové  
       obráběcí stroje na obrábění kovů               
28.41.2   Soustruhy, vyvrtávací stroje a frézky na obrábění kovů    
28.41.21   Soustruhy na obrábění kovů                  
28.41.22   Obráběcí stroje na vrtání, vyvrtávání nebo frézování kovů;  
       obráběcí stroje na řezání vnitřních nebo vnějších závitů pro 
       kovové materiály j. n.                    
28.41.23   Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin (otřepů), k ostření, 
       broušení nebo k jiné konečné úpravě kovových materiálů    
28.41.24   Obráběcí stroje k hoblování, strojní pily, odřezávací stroje a
       jiné stroje na řezání kovů                 
28.41.3   Ostatní kovoobráběcí stroje                 
28.41.31   Stroje k ohýbání, drážkování a rovnání kovů         
28.41.32   Stroje k děrování a vrubování kovů                  
28.41.33   Stroje na kování, ražení nebo lisování v zápustce a buchary; 
       hydraulické a jiné lisy pro tváření kovových materiálů j. n. 
28.41.34   Ostatní tvářecí stroje na opracování kovů, slinutých     
       kovových karbidů nebo cermetů, jinak než úběrem materiálu  
28.41.4   Díly a příslušenství pro kovoobráběcí stroje         
28.41.40   Díly a příslušenství pro kovoobráběcí stroje         
28.41.9   Subdodavatelské práce při výrobě kovoobráběcích strojů    
28.41.99   Subdodavatelské práce při výrobě kovoobráběcích strojů    
28.49    Ostatní obráběcí stroje, vč. subdodavatelských prací     
28.49.1   Obráběcí stroje pro opracování kamene, dřeva a podobných tvrdých
       materiálů                      
28.49.11   Obráběcí stroje pro opracování kamene, keramiky, betonu a
       podobných nerostných materiálů nebo pro opracovávání skla za 
       studena                           
28.49.12   Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdé pryže,
       tvrdých plastů nebo podobných materiálů; stroje a přístroje pro
       galvanické pokovování             
28.49.13   Stacionární rotační nebo rotačně-nárazové vrtačky, stroje na 
       pilování, nýtovačky, řezače plechů              
28.49.2   Nástrojové držáky                      
28.49.21   Nástrojové držáky a samočinné závitořezné hlavy, pro obráběcí
       stroje                       
28.49.22   Upínací zařízení pro obráběcí stroje             
28.49.23   Dělicí hlavy nebo jiná speciální přídavná zařízení k obráběcím
       strojům                      
28.49.24   Díly a příslušenství obráběcích strojů pro opracování dřeva,
       korku, kamene, tvrdé pryže a podobných tvrdých materiálů   
28.49.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních obráběcích strojů 
28.49.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních obráběcích strojů 
28.9     Ostatní stroje pro speciální účely, vč. subdodavatelských prací
28.91    Stroje pro metalurgii, vč. subdodavatelských prací      
28.91.1   Stroje pro metalurgii a jejich díly             
28.91.11   Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje; 
       válcovací stolice                      
28.91.12   Díly strojů pro metalurgii; díly válcovacích stolic     
28.91.9   Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro metalurgii    
28.91.99   Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro metalurgii    
28.92    Stroje pro těžbu, dobývání a stavebnictví, vč. subdodavatelských
       prací                   
28.92.1   Stroje pro těžbu a dobývání                 
28.92.11   Výtahy a dopravníky pro plynulý provoz, konstruované pro   
       používání pod zemí                      
28.92.12   Brázdicí nebo zásekové stroje pro těžbu uhlí nebo hornin a stroje
       pro ražení tunelů, chodeb a štol; ostatní vrtací nebo hloubicí
       stroje                       
28.92.2   Ostatní stroje a přístroje s vlastním pohonem: srovnávací,  
       vyrovnávací, škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební
       (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů
       (vč. buldozerů, mechanických lopat a silničních válců)
28.92.21   Buldozery nebo angldozery s vlastním pohonem         
28.92.22   Stroje na vyrovnávání a srovnávání terénu (grejdry a nivelátory)
       s vlastním pohonem; motorové skrejpry      
28.92.23   Dusadla a silniční válce s vlastním pohonem         
28.92.24   Čelní lopatové nakladače s vlastním pohonem         
28.92.25   Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače s vlastním
       pohonem a nástavbou otočnou o 360°, kromě čelních lopatových 
       nakladačů                          
28.92.26   Ostatní mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače s  
       vlastním pohonem; ostatní stroje pro těžbu a dobývání s vlastním
       pohonem                       
28.92.27   Radlice buldozerů nebo angldozerů              
28.92.28   Terénní vyklápěcí vozy (dampry)               
28.92.3   Ostatní stroje pro zemní a stavební práce          
28.92.30   Ostatní stroje pro zemní a stavební práce          
28.92.4   Stroje a přístroje pro třídění, mletí, míchání nebo jiné
       zpracování zeminy, kamenů, rud a ostatních nerostných hmot  
28.92.40   Stroje a přístroje pro třídění, mletí, míchání nebo jiné   
       zpracování zeminy, kamenů, rud a ostatních nerostných hmot  
28.92.5   Pásové traktory                       
28.92.50   Pásové traktory                       
28.92.6   Díly strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví        
28.92.61   Díly strojů pro vrtání, hloubení nebo těžbu (dobývání); díly 
       jeřábů                            
28.92.62   Díly strojů a přístrojů na třídění, mletí nebo jiné zpracování
       zeminy, kamenů, rud apod.             
28.92.9   Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro těžbu, dobývání a
       stavebnictví                        
28.92.99   Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro těžbu, dobývání a
       stavebnictví                        
28.93    Stroje na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku, vč.  
       subdodavatelských prací                   
28.93.1   Stroje na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku, kromě 
       jejich dílů                         
28.93.11   Odstředivky mléka                      
28.93.12   Mlékárenské stroje a zařízení                
28.93.13   Stroje a přístroje používané v mlynářství a při zpracování obilí
       nebo sušené zeleniny j. n.               
28.93.14   Stroje a přístroje na výrobu vína, jablečných moštů a ovocných
       šťáv a podobných nápojů               
28.93.15   Pece pekárenské neelektrické; průmyslové stroje a přístroje na
       vaření nebo ohřívání jídel                
28.93.16   Sušicí stroje na sušení zemědělských produktů        
28.93.17   Stroje a přístroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin
       (vč. tuků a olejů) a nápojů j. n.          
28.93.18   Stroje a přístroje pro přípravu nebo zpracování tabáku j. n. 
28.93.2   Stroje na čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo
       sušených luštěnin                      
28.93.20   Stroje na čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo  
       sušených luštěnin                      
28.93.3   Díly strojů na výrobu nápojů, potravin a zpracování tabáku, 
       čištění zrn                         
28.93.31   Díly strojů na výrobu nápojů                 
28.93.32   Díly strojů na výrobu potravin                
28.93.33   Díly strojů na zpracování tabáku               
28.93.34   Díly strojů na čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo
       sušených luštěnin                    
28.93.9   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu potravin,
       nápojů a zpracování tabáku                  
28.93.99   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu potravin, 
       nápojů a zpracování tabáku                  
28.94    Stroje na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní, vč.
       subdodavatelských prací                 
28.94.1   Stroje na přípravu, spřádání, tkaní a pletení textilu    
28.94.11   Stroje na vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání 
       chemických textilních materiálů; stroje na přípravu textilních
       vláken                      
28.94.12   Textilní spřádací a dopřádací stroje; stroje na zdvojování nebo
       kroucení vláken, stroje na navíjení nebo soukání    
28.94.13   Tkalcovské stavy                       
28.94.14   Pletací stroje; stroje na zpevnění prošitím apod.; všívací stroje
28.94.15   Přídavná (pomocná) strojní zařízení k textilním strojům; stroje
       na potisk textilních materiálů            
28.94.2   Ostatní stroje na výrobu textilu a oděvních výrobků, vč. šicích
       strojů                        
28.94.21   Stroje a přístroje na praní textilních přízí nebo tkanin, jejich
       čištění, ždímání, žehlení, barvení, navíjení apod.; stroje a
       přístroje na konečnou úpravu plsti         
28.94.22   Pračky pro prádelny; stroje pro chemické čištění; sušičky s 
       obsahem suchého prádla > 10 kg              
28.94.23   Odstředivé ždímačky prádla                  
28.94.24   Šicí stroje, kromě strojů na sešívání knih a šicích strojů  
       převážně pro domácnost                    
28.94.3   Stroje a přístroje na přípravu, vyčiňování a zpracování kůží nebo
       usní a na výrobu nebo opravy obuvi apod.        
28.94.30   Stroje a přístroje na přípravu, vyčiňování a zpracování kůží nebo
       usní a na výrobu nebo opravy obuvi apod.        
28.94.4   Šicí stroje převážně pro domácnost              
28.94.40   Šicí stroje převážně pro domácnost              
28.94.5   Díly a příslušenství     spřádacích a dopřádacích strojů,    
       tkalcovských stavů a strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a
       výrobků z usní                   
28.94.51   Díly a příslušenství spřádacích a dopřádacích strojů a    
       tkalcovských stavů                      
28.94.52   Díly strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
28.94.9   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu textilu,  
       oděvních výrobků a výrobků z usní              
28.94.99   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu textilu,  
       oděvních výrobků a výrobků z usní              
28.95    Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky, vč.
       subdodavatelských prací                   
28.95.1   Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky a jejich díly 
28.95.11   Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky, kromě jejich dílů
28.95.12   Díly strojů na výrobu papíru a lepenky            
28.95.9   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu papíru a
       lepenky                           
28.95.99   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu papíru a  
       lepenky                           
28.96    Stroje na zpracování pryže a plastů, vč. subdodavatelských prací
28.96.1   Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků
       z těchto materiálů j. n.               
28.96.10   Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků
       z těchto materiálů j. n.               
28.96.2   Díly strojů na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování 
       výrobků z těchto materiálů j. n.               
28.96.20   Díly strojů na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování 
       výrobků z těchto materiálů j. n.               
28.96.9   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na zpracování pryže a
       plastů                           
28.96.99   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na zpracování pryže a
       plastů                           
28.99    Ostatní stroje pro speciální účely j. n., vč. subdodavatelských
       prací                   
28.99.1   Stroje a přístroje na tisk, brožování a vázání knih     
28.99.11   Stroje a přístroje na brožování a vázání knih, vč. strojů na 
       sešívání knih                        
28.99.12   Stroje, přístroje a zařízení na sázení písma, na přípravu nebo
       zhotovování tiskařských štočků, desek apod.       
28.99.13   Ofsetové tiskařské stroje, kromě kancelářských        
28.99.14   Ostatní tiskařské stroje, kromě kancelářských        
28.99.2   Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu 
       polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení,
       elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových
       displejů                     
28.99.20   Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu 
       polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení,
       elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových
       displejů                     
28.99.3   Stroje pro speciální účely j. n.               
28.99.31   Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru a lepenky;  
       průmyslové sušicí stroje j. n.                
28.99.32   Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce   
28.99.39   Letecké katapulty; přístroje a zařízení pro přistání na letadlové
       lodi; zařízení na vyvažování pneumatik; ostatní stroje pro
       speciální účely j. n.               
28.99.4   Díly strojů a přístrojů na tisk a vázání knih        
28.99.40   Díly strojů a přístrojů na tisk a vázání knih        
28.99.5   Díly strojů a přístrojů používaných převážně na výrobu    
       polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení,
       elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových
       displejů; díly ostatních strojů pro speciální účely
28.99.51   Díly strojů a přístrojů používaných převážně na výrobu    
       polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení,
       elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových
       displejů                     
28.99.52   Díly ostatních strojů pro speciální účely          
28.99.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních strojů pro speciální
       účely j. n.                    
28.99.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních strojů pro speciální
       účely j. n.                    
------------------------------------------------------------------------------
29      Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy, vč.  
       subdodavatelských prací                   
------------------------------------------------------------------------------
29.1     Motorová vozidla (kromě motocyklů) vč. subdodavatelských prací
29.10    Motorová vozidla (kromě motocyklů) vč. subdodavatelských prací
29.10.1   Motory s vnitřním spalováním, používané pro motorová vozidla 
       (kromě motocyklů)                      
29.10.11   Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním a
       s obsahem válců <= 1 000 cm
3
; 29.10.12 Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním a s obsahem válců > 1 000 cm
3
; 29.10.13 Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním, používané k pohonu vozidel 29.10.2 Osobní automobily 29.10.21 Automobily se zážehovým spalovacím motorem s obsahem válců <= 1 500 cm
3
; 29.10.22 Automobily se zážehovým spalovacím motorem s obsahem válců > 1 500 cm
3
; 29.10.23 Automobily s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou) 29.10.24 Ostatní automobily pro přepravu osob 29.10.3 Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob 29.10.30 Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob 29.10.4 Motorová vozidla nákladní 29.10.41 Motorová vozidla pro nákladní dopravu s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou) 29.10.42 Motorová vozidla pro nákladní dopravu se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním; ostatní nákladní motorová vozidla 29.10.43 Silniční návěsové tahače 29.10.44 Podvozky motorových vozidel s motory (šasi) 29.10.5 Motorová vozidla pro zvláštní účely 29.10.51 Jeřábové automobily 29.10.52 Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu, na golfových hřištích apod., s motorem 29.10.59 Motorová vozidla pro zvláštní účely j. n. 29.10.9 Subdodavatelské práce při výrobě motorových vozidel (kromě motocyklů) 29.10.99 Subdodavatelské práce při výrobě motorových vozidel (kromě motocyklů) 29.2 Karoserie motorových vozidel; přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských prací 29.20 Karoserie motorových vozidel; přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských prací 29.20.1 Karoserie motorových vozidel 29.20.10 Karoserie motorových vozidel 29.20.2 Přívěsy a návěsy; kontejnery 29.20.21 Kontejnery speciálně konstruované a vybavené pro jeden nebo více druhů dopravy 29.20.22 Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu karavan 29.20.23 Ostatní přívěsy a návěsy 29.20.3 Díly přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez mechanického pohonu 29.20.30 Díly přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez mechanického pohonu 29.20.4 Rekonstrukce a kompletace interiéru motorových vozidel a karosářské služby 29.20.40 Rekonstrukce a kompletace interiéru motorových vozidel a karosářské služby 29.20.5 Vybavování interiérů karavanů a obytných mobilních přívěsů 29.20.50 Vybavování interiérů karavanů a obytných mobilních přívěsů 29.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě karoserií motorových vozidel, přívěsů a návěsů 29.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě karoserií motorových vozidel, přívěsů a návěsů 29.3 Díly a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů), vč. subdodavatelských prací 29.31 Elektrická a elektronická zařízení pro motorová vozidla (kromě motocyklů), vč. subdodavatelských prací 29.31.1 Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní elektroinstalace používaná v automobilech, letadlech nebo lodích 29.31.10 Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní elektroinstalace používaná v automobilech, letadlech nebo lodích 29.31.2 Ostatní elektrická zařízení pro motorová vozidla (kromě motocyklů) 29.31.21 Zapalovací svíčky; magnetické zapalovače (magneta); dynama s magnetem (magdyna); setrvačníky s magnetem; rozdělovače; zapalovací cívky 29.31.22 Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení 29.31.23 Elektrické přístroje signalizační, elektrické stěrače, rozmrazovače a odmlžovače pro motorová vozidla 29.31.3 Díly ostatních elektrických zařízení pro motorová vozidla a motocykly 29.31.30 Díly ostatních elektrických zařízení pro motorová vozidla a motocykly 29.31.9 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla (kromě motocyklů) 29.31.99 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla (kromě motocyklů) 29.32 Ostatní díly a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů), vč. subdodavatelských prací 29.32.1 Sedadla používaná v motorových vozidlech (kromě motocyklů) 29.32.10 Sedadla používaná v motorových vozidlech (kromě motocyklů) 29.32.2 Bezpečnostní pásy, airbagy a příslušenství karoserií 29.32.20 Bezpečnostní pásy, airbagy a příslušenství karoserií 29.32.3 Díly a příslušenství motorových vozidel (kromě motocyklů) j. n. 29.32.30 Díly a příslušenství motorových vozidel (kromě motocyklů) j. n. 29.32.9 Montáže dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) j. n.; montáže kompletních konstrukčních sad pro motorová vozidla (kromě motocyklů) v rámci výrobního procesu; subdodavatelské práce při výrobě ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) 29.32.91 Subdodavatelské montážní práce na kompletních sadách pro motorová vozidla (kromě motocyklů) 29.32.92 Montáže dílů a příslušenství motorových vozidel (kromě motocyklů) j. n. 29.32.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) ------------------------------------------------------------------------------ 30 Ostatní dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací ------------------------------------------------------------------------------ 30.1 Lodě a čluny, vč. souvisejících služeb a prací 30.11 Lodě a plavidla, vč. souvisejících služeb a prací 30.11.1 Vojenské lodě 30.11.10 Vojenské lodě 30.11.2 Lodě, čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů 30.11.21 Rekreační lodě, výletní čluny a podobná plavidla převážně pro přepravu osob; trajektové lodě všech druhů 30.11.22 Tankery pro přepravu ropy, ropných produktů, chemických látek, zkapalněného plynu 30.11.23 Chladírenská plavidla, kromě tankerů 30.11.24 Lodě pro přepravu suchého nákladu 30.11.3 Rybářská a jiná speciální plavidla 30.11.31 Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů rybolovu 30.11.32 Vlečná a tlačná plavidla 30.11.33 Plovoucí bagry; majákové lodě, plovoucí jeřáby; ostatní plavidla 30.11.4 Pobřežní plavidla a infrastruktura 30.11.40 Pobřežní plavidla a infrastruktura 30.11.5 Ostatní plavidla (vč. prámů, nádrží, kesonů, přístavních můstků, bójí a pobřežních výstražných plováků) 30.11.50 Ostatní plavidla (vč. prámů, nádrží, kesonů, přístavních můstků, bójí a pobřežních výstražných plováků) 30.11.9 Přestavby, modernizace, vystrojení a vybavení lodí, plovoucích plošin a konstrukcí; subdodavatelské práce při výrobě lodí a plovoucích konstrukcí 30.11.91 Přestavby a modernizace lodí, plovoucích plošin a konstrukcí 30.11.92 Vystrojení a vybavení lodí, plovoucích plošin a konstrukcí 30.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě lodí a plovoucích konstrukcí 30.12 Rekreační a sportovní čluny, vč. subdodavatelských prací 30.12.1 Rekreační a sportovní čluny 30.12.11 Rekreační a sportovní plachetnice (kromě nafukovacích), též s pomocným motorem 30.12.12 Nafukovací rekreační a sportovní čluny 30.12.19 Ostatní rekreační a sportovní plavidla; veslařské čluny a kánoe 30.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě rekreačních a sportovních člunů 30.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě rekreačních a sportovních člunů 30.2 Železniční lokomotivy a vozový park, vč. souvisejících služeb a prací 30.20 Železniční lokomotivy a vozový park, vč. souvisejících služeb a prací 30.20.1 Lokomotivy a zásobníky (tendry) 30.20.11 Železniční lokomotivy závislé na vnějším zdroji proudu 30.20.12 Dieselelektrické lokomotivy 30.20.13 Ostatní železniční lokomotivy; zásobníky (tendry) 30.20.2 Železniční a tramvajové vozy s vlastním pohonem pro přepravu osob; nákladní vozy a podvozky s vlastním pohonem, kromě údržbových, vyprošťovacích a odtahových vozidel 30.20.20 Železniční a tramvajové vozy s vlastním pohonem pro přepravu osob; nákladní vozy a podvozky s vlastním pohonem, kromě údržbových, vyprošťovacích a odtahových vozidel 30.20.3 Ostatní vozový park 30.20.31 Železniční a tramvajová údržbová, vyprošťovací a odtahová vozidla 30.20.32 Železniční a tramvajové vozy, bez vlastního pohonu, pro přepravu osob; zavazadlové vozy a jiné vozy pro zvláštní účely 30.20.33 Železniční a tramvajové vozy a vagony, bez vlastního pohonu, pro přepravu nákladu 30.20.4 Díly železničních nebo tramvajových lokomotiv a kolejových vozidel; mechanická zařízení pro řízení dopravy 30.20.40 Díly železničních nebo tramvajových lokomotiv a kolejových vozidel; mechanická zařízení pro řízení dopravy 30.20.9 Rekonstrukce, vybavení a vystrojení lokomotiv a kolejového vozového parku; subdodavatelské práce při výrobě lokomotiv a kolejového vozového parku 30.20.91 Rekonstrukce, vybavení a vystrojení lokomotiv a kolejového vozového parku 30.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě lokomotiv a kolejového vozového parku 30.3 Letadla a kosmické lodě a související zařízení, vč. souvisejících služeb a prací 30.30 Letadla a kosmické lodě a související zařízení, vč. souvisejících služeb a prací 30.30.1 Motory a pohony pro letadla a kosmické lodě; pozemní přístroje a zařízení pro letecký výcvik; jejich díly 30.30.11 Letecké zážehové spalovací motory 30.30.12 Proudové motory a turbovrtulové pohony 30.30.13 Reaktivní motory (kromě proudových) 30.30.14 Pozemní přístroje pro letecký výcvik, jejich díly 30.30.15 Díly leteckých zážehových spalovacích motorů 30.30.16 Díly proudových motorů nebo turbovrtulových pohonů 30.30.2 Balony a vzducholodě; větroně, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání 30.30.20 Balony a vzducholodě; větroně, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání 30.30.3 Vrtulníky a letouny 30.30.31 Vrtulníky 30.30.32 Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti <= 2 000 kg 30.30.33 Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti > 2 000 kg, avšak <= 15 000 kg 30.30.34 Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti > 15 000 kg 30.30.4 Kosmické lodě (vč. družic) a jejich nosné rakety 30.30.40 Kosmické lodě (vč. družic) a jejich nosné rakety 30.30.5 Ostatní díly letadel a kosmických lodí 30.30.50 Ostatní díly letadel a kosmických lodí 30.30.6 Opravy a přestavby letadel a leteckých motorů 30.30.60 Opravy a přestavby letadel a leteckých motorů 30.30.9 Subdodavatelské práce při výrobě letadel, kosmických lodí a souvisejících strojů a přístrojů 30.30.99 Subdodavatelské práce při výrobě letadel, kosmických lodí a souvisejících strojů a přístrojů 30.4 Vojenská bojová vozidla, vč. subdodavatelských prací 30.40 Vojenská bojová vozidla, vč. subdodavatelských prací 30.40.1 Tanky a jiná bojová obrněná vozidla a jejich díly 30.40.10 Tanky a jiná bojová obrněná vozidla a jejich díly 30.40.9 Subdodavatelské práce při výrobě vojenských bojových vozidel 30.40.99 Subdodavatelské práce při výrobě vojenských bojových vozidel 30.9 Dopravní prostředky a zařízení j. n., vč. subdodavatelských prací 30.91 Motocykly, vč. subdodavatelských prací 30.91.1 Motocykly a postranní vozíky 30.91.11 Motocykly a jízdní kola s pomocným vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a s obsahem válců <= 50 cm
3
; 30.91.12 Motocykly s vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a s obsahem válců > 50 cm
3
; 30.91.13 Motocykly j. n.; postranní vozíky 30.91.2 Díly a příslušenství motocyklů a postranních vozíků 30.91.20 Díly a příslušenství motocyklů a postranních vozíků 30.91.3 Motory s vnitřním spalováním používané pro motocykly 30.91.31 Vratné zážehové spalovací pístové motory pro motocykly s vnitřním spalováním a s obsahem válců <= 1 000 cm
3
; 30.91.32 Vratné zážehové spalovací pístové motory pro motocykly s vnitřním spalováním a s obsahem válců > 1 000 cm
3
; 30.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě motocyklů 30.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě motocyklů 30.92 Jízdní kola, vozíky pro invalidy a dětské kočárky, vč. subdodavatelských prací 30.92.1 Jízdní kola a jiná kola bez motoru 30.92.10 Jízdní kola a jiná kola bez motoru 30.92.2 Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství 30.92.20 Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství 30.92.3 Díly a příslušenství jízdních kol, jiných kol bez motoru a vozíků pro invalidy 30.92.30 Díly a příslušenství jízdních kol, jiných kol bez motoru a vozíků pro invalidy 30.92.4 Dětské kočárky a jejich díly 30.92.40 Dětské kočárky a jejich díly 30.92.9 Subdodavatelské práce při výrobě jízdních kol a vozíků pro invalidy j. n. 30.92.99 Subdodavatelské práce při výrobě jízdních kol a vozíků pro invalidy j. n. 30.99 Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n., vč. subdodavatelských prací 30.99.1 Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n. 30.99.10 Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n. 30.99.9 Subdodavatelské práce při výrobě jiných dopravních prostředků a zařízení j. n. 30.99.99 Subdodavatelské práce při výrobě jiných dopravních prostředků a zařízení j. n. ------------------------------------------------------------------------------ 31 Nábytek, vč. souvisejících služeb a prací ------------------------------------------------------------------------------ 31.0 Nábytek, vč. souvisejících služeb a prací 31.00 Sedadla a jejich díly; díly nábytku; vč. souvisejících služeb a prací 31.00.1 Sedadla a jejich díly 31.00.11 Sedadla s kovovou kostrou 31.00.12 Sedadla s dřevěnou kostrou 31.00.13 Ostatní sedadla 31.00.14 Díly sedadel 31.00.2 Díly nábytku (kromě sedadel) 31.00.20 Díly nábytku (kromě sedadel) 31.00.9 Čalounění židlí, křesel a jiných sedadel; subdodavatelské práce při výrobě sedadel, jejich dílů a dílů nábytku 31.00.91 Čalounění židlí, křesel a jiných sedadel 31.00.99 Subdodavatelské práce při výrobě sedadel, jejich dílů a dílů nábytku 31.01 Kancelářský nábytek a nábytek do obchodů, vč. subdodavatelských prací 31.01.1 Kancelářský nábytek a nábytek do obchodů 31.01.11 Kovový nábytek 31.01.12 Kancelářský nábytek dřevěný 31.01.13 Nábytek do obchodů dřevěný 31.01.9 Subdodavatelské práce při výrobě kancelářského nábytku a nábytku do obchodů 31.01.99 Subdodavatelské práce při výrobě kancelářského nábytku a nábytku do obchodů 31.02 Kuchyňský nábytek, vč. subdodavatelských prací 31.02.1 Kuchyňský nábytek 31.02.10 Kuchyňský nábytek 31.02.9 Subdodavatelské práce při výrobě kuchyňského nábytku 31.02.99 Subdodavatelské práce při výrobě kuchyňského nábytku 31.03 Matrace, vč. subdodavatelských prací 31.03.1 Matrace 31.03.11 Pružné vložky do postelí 31.03.12 Matrace, kromě pružných vložek do postelí 31.03.9 Subdodavatelské práce při výrobě matrací 31.03.99 Subdodavatelské práce při výrobě matrací 31.09 Ostatní nábytek, vč. souvisejících služeb a prací 31.09.1 Ostatní nábytek 31.09.11 Kovový nábytek j. n. 31.09.12 Dřevěný nábytek do ložnic, jídelen a obývacích pokojů 31.09.13 Dřevěný nábytek j. n. 31.09.14 Nábytek z plastů nebo z jiných materiálů (např. z indického rákosu, vrbového proutí nebo bambusu) 31.09.9 Konečná úprava nového nábytku; subdodavatelské práce při výrobě ostatního nábytku 31.09.91 Konečná úprava nového nábytku (kromě čalounění sedadel) 31.09.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatního nábytku ------------------------------------------------------------------------------ 32 Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu, vč. subdodavatelských prací ------------------------------------------------------------------------------ 32.1 Klenoty, bižuterie a příbuzné výrobky, vč. subdodavatelských prací 32.11 Mince, vč. subdodavatelských prací 32.11.1 Mince 32.11.10 Mince 32.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě mincí 32.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě mincí 32.12 Klenoty a příbuzné výrobky, vč. subdodavatelských prací 32.12.1 Klenoty a příbuzné výrobky 32.12.11 Kultivované perly, drahokamy a polodrahokamy, syntetické nebo rekonstituované, opracované, avšak nezasazené 32.12.12 Průmyslové diamanty opracované; drť a prach z přírodních nebo syntetických drahokamů a polodrahokamů 32.12.13 Klenoty a jejich díly; zlatnické nebo stříbrnické výrobky a jejich díly 32.12.14 Ostatní výrobky z drahých kovů; výrobky z přírodních nebo kultivovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů 32.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě klenotů a příbuzných výrobků 32.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě klenotů a příbuzných výrobků 32.13 Bižuterie a příbuzné výrobky, vč. subdodavatelských prací 32.13.1 Bižuterie a příbuzné výrobky 32.13.10 Bižuterie a příbuzné výrobky 32.13.9 Subdodavatelské práce při výrobě bižuterie a příbuzných výrobků 32.13.99 Subdodavatelské práce při výrobě bižuterie a příbuzných výrobků 32.2 Hudební nástroje, vč. subdodavatelských prací 32.20 Hudební nástroje, vč. subdodavatelských prací 32.20.1 Klavíry, varhany a ostatní strunné, dechové a klávesové hudební nástroje; metronomy, ladičky; mechanismy hracích skříněk 32.20.11 Klavíry a ostatní strunné hudební nástroje s klaviaturou 32.20.12 Ostatní strunné hudební nástroje 32.20.13 Píšťalové varhany s klaviaturou; harmonia a podobné nástroje; tahací harmoniky a podobné nástroje; foukací harmoniky; dechové hudební nástroje 32.20.14 Hudební nebo klávesové nástroje, jejichž zvuk je tvořen nebo musí být zesilován elektricky 32.20.15 Ostatní hudební nástroje 32.20.16 Metronomy a ladičky; mechanismy hracích skříněk; struny pro hudební nástroje 32.20.2 Díly a příslušenství hudebních nástrojů 32.20.20 Díly a příslušenství hudebních nástrojů 32.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě hudebních nástrojů 32.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě hudebních nástrojů 32.3 Sportovní potřeby, vč. subdodavatelských prací 32.30 Sportovní potřeby, vč. subdodavatelských prací 32.30.1 Sportovní potřeby 32.30.11 Lyže (sněhové) a jiné lyžařské potřeby, kromě obuvi; brusle a kolečkové brusle; jejich díly 32.30.12 Lyžařská obuv 32.30.13 Vodní lyže, surfy, prkna na windsurfing a jiné potřeby pro vodní sporty 32.30.14 Vybavení pro tělocvičny, fitcentra nebo atletiku 32.30.15 Ostatní výrobky a potřeby pro sport nebo hry pod širým nebem; bazény a brouzdaliště 32.30.16 Rybářské pruty, ostatní výrobky pro lov na udici; lovecké a rybářské potřeby j. n. 32.30.9 Subdodavatelské práce při výrobě sportovních potřeb 32.30.99 Subdodavatelské práce při výrobě sportovních potřeb 32.4 Hry a hračky, vč. subdodavatelských prací 32.40 Hry a hračky, vč. subdodavatelských prací 32.40.1 Panenky a loutky představující lidské bytosti; hračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti; jejich díly 32.40.11 Panenky a loutky představující lidské bytosti 32.40.12 Hračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti 32.40.13 Díly a příslušenství panenek a loutek představujících lidské bytosti 32.40.2 Vláčky (hračky) a jejich příslušenství; jiné zmenšené modely nebo stavebnice a stavebnicové hračky 32.40.20 Vláčky (hračky) a jejich příslušenství; jiné zmenšené modely nebo stavebnice a stavebnicové hračky 32.40.3 Ostatní hračky, vč. hraček představujících hudební nástroje 32.40.31 Dětská vozidla a vozítka; kočárky pro panenky 32.40.32 Skládanky 32.40.39 Hry a hračky j. n. 32.40.4 Ostatní hry 32.40.41 Hrací karty 32.40.42 Kulečníky a jejich příslušenství; potřeby pro lunaparkové, stolní a společenské hry; ostatní hry fungující po vhození mince nebo hrací známky 32.40.9 Subdodavatelské práce při výrobě her a hraček 32.40.99 Subdodavatelské práce při výrobě her a hraček 32.5 Lékařské a dentální nástroje a potřeby, vč. subdodavatelských prací 32.50 Lékařské a dentální nástroje a potřeby, vč. subdodavatelských prací 32.50.1 Lékařské, chirurgické a dentální nástroje a přístroje 32.50.11 Dentální nástroje a přístroje 32.50.12 Sterilizační přístroje pro lékařské nebo laboratorní účely 32.50.13 Injekční stříkačky, jehly, katétry (cévky), kanyly a podobné výrobky; oftalmologické a ostatní nástroje a přístroje j. n. 32.50.2 Léčebné nástroje a přístroje; příslušenství, protézy, ortopedické pomůcky 32.50.21 Léčebné nástroje a přístroje; dýchací přístroje 32.50.22 Umělé klouby; ortopedické pomůcky; umělý chrup; dentální náhrady; umělé části těla j. n. 32.50.23 Díly a příslušenství protéz a ortopedických pomůcek 32.50.3 Lékařský, chirurgický, stomatologický nebo veterinární nábytek; křesla pro holičství a kadeřnictví a podobná křesla a jejich díly 32.50.30 Lékařský, chirurgický, stomatologický nebo veterinární nábytek; křesla pro holičství a kadeřnictví a podobná křesla a jejich díly 32.50.4 Brýle, čočky a jejich díly 32.50.41 Kontaktní čočky; brýlové čočky z jakéhokoliv materiálu 32.50.42 Brýle ochranné, korekční nebo jiné 32.50.43 Obruby a obroučky na brýle, ochranné brýle nebo podobné výrobky 32.50.44 Díly obrub a obrouček na brýle, ochranné brýle nebo podobné výrobky 32.50.5 Ostatní výrobky pro lékařské nebo chirurgické účely 32.50.50 Ostatní výrobky pro lékařské nebo chirurgické účely 32.50.9 Subdodavatelské práce při výrobě lékařských a chirurgických přístrojů a zařízení a ortopedických pomůcek 32.50.99 Subdodavatelské práce při výrobě lékařských a chirurgických přístrojů a zařízení a ortopedických pomůcek 32.9 Výrobky zpracovatelského průmyslu j. n., vč. subdodavatelských prací 32.91 Košťata a kartáčnické výrobky, vč. subdodavatelských prací 32.91.1 Košťata a kartáčnické výrobky 32.91.11 Košťata a úklidové kartáčnické výrobky 32.91.12 Kartáčky na zuby, kartáče na vlasy a ostatní toaletní kartáčnické výrobky pro osobní použití; umělecké štětce, štětce na psaní a štětce na líčení 32.91.19 Ostatní kartáčnické výrobky j. n. 32.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě košťat a kartáčnických výrobků 32.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě košťat a kartáčnických výrobků 32.99 Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu j. n., vč. subdodavatelských prací 32.99.1 Ochranné pokrývky hlavy; pera a tužky, tabule, datovací razítka, pečetítka, číslovačky; pásky do psacích strojů, razítkové polštářky 32.99.11 Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky 32.99.12 Kuličková pera; popisovače, značkovače a ostatní pera a značkovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; krajony nebo patentní tužky 32.99.13 Plnicí pera k rýsování tuší; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera 32.99.14 Psací soupravy, násadky na pera, držátka na tužky a podobné výrobky; jejich díly 32.99.15 Tužky, tuhy, pastelky, kreslicí uhle, psací nebo kreslicí křídy a krejčovské křídy 32.99.16 Břidlicové tabulky a tabule; datovací razítka, pečetítka, číslovačky, razítka a podobné výrobky; pásky do psacích strojů a podobné pásky; razítkové polštářky 32.99.2 Deštníky; vycházkové hole; knoflíky; formy na knoflíky; zdrhovadla; jejich díly 32.99.21 Deštníky a slunečníky; vycházkové hole, sedací hole a podobné výrobky 32.99.22 Díly, ozdoby a příslušenství deštníků, vycházkových holí, sedacích holí a podobných výrobků 32.99.23 Stiskací knoflíky, patentky a jejich díly; knoflíky; zdrhovadla 32.99.24 Formy na knoflíky a ostatní díly knoflíků; knoflíkové polotovary; díly zdrhovadel 32.99.3 Výrobky z vlasů nebo zvířecích chlupů; podobné výrobky z textilních materiálů 32.99.30 Výrobky z vlasů nebo zvířecích chlupů; podobné výrobky z textilních materiálů 32.99.4 Zapalovače, dýmky a jejich díly; výrobky z hořlavých materiálů; tekutá paliva nebo paliva ze zkapalněného plynu 32.99.41 Zapalovače cigaret a jiné zapalovače; dýmky, doutníkové a cigaretové špičky a jejich díly 32.99.42 Díly zapalovačů; pyroforické slitiny; výrobky z hořlavých materiálů 32.99.43 Tekutá paliva nebo paliva ze zkapalněného plynu v nádobách používaných pro plnění zapalovačů o obsahu <= 300 cm
3
; 32.99.5 Ostatní výrobky j. n. 32.99.51 Výrobky pro slavnosti, karnevaly nebo jiné zábavy, vč. kouzelnických rekvizit a žertovných výrobků 32.99.52 Rozprašovače voňavek a jejich rozprašovací zařízení a hlavy 32.99.53 Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům 32.99.54 Svíčky, svíce, voskové sloupky a podobné výrobky 32.99.55 Umělé květiny, listoví a ovoce a jejich díly 32.99.59 Ostatní podobné výrobky j. n. 32.99.6 Preparování a vycpávání zvířat 32.99.60 Preparování a vycpávání zvířat 32.99.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu j. n. 32.99.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu j. n. ------------------------------------------------------------------------------ 33 Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení ------------------------------------------------------------------------------ 33.1 Opravy a údržba kovodělných výrobků, strojů a zařízení 33.11 Opravy a údržba kovodělných výrobků 33.11.1 Opravy a údržba kovodělných výrobků 33.11.11 Opravy a údržba kovových konstrukcí 33.11.12 Opravy a údržba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob z kovu 33.11.13 Opravy a údržba parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení) 33.11.14 Opravy a údržba zbraní a střeliva 33.11.19 Opravy a údržba ostatních kovodělných výrobků 33.12 Opravy a údržba strojů 33.12.1 Opravy a údržba všestranně použitelných strojů a zařízení 33.12.11 Opravy a údržba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly 33.12.12 Opravy a údržba hydraulických zařízení, ostatních čerpadel, kompresorů, potrubních armatur 33.12.13 Opravy a údržba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků 33.12.14 Opravy a údržba pecí a hořáků pro topeniště 33.12.15 Opravy a údržba zdvihacích a manipulačních zařízení 33.12.16 Opravy a údržba kancelářských strojů a zařízení (kromě počítačů a periferních zařízení) 33.12.17 Opravy a údržba ručních mechanizovaných nástrojů a nářadí 33.12.18 Opravy a údržba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 33.12.19 Opravy a údržba ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n. 33.12.2 Opravy a údržba ostatních strojů pro speciální účely 33.12.21 Opravy a údržba zemědělských a lesnických strojů a přístrojů 33.12.22 Opravy a údržba kovoobráběcích a jiných obráběcích strojů 33.12.23 Opravy a údržba strojů pro metalurgii 33.12.24 Opravy a údržba důlních, těžebních a stavebních strojů 33.12.25 Opravy a údržba strojů na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku 33.12.26 Opravy a údržba strojů pro výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní 33.12.27 Opravy a údržba strojů pro výrobu papíru a lepenky 33.12.28 Opravy a údržba strojů a přístrojů na zpracování pryže a plastů 33.12.29 Opravy a údržba ostatních strojů pro speciální účely 33.13 Opravy a údržba elektronických a optických zařízení 33.13.1 Opravy a údržba elektronických a optických zařízení 33.13.11 Opravy a údržba měřicích, zkušebních a navigačních nástrojů a přístrojů 33.13.12 Opravy a údržba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů 33.13.13 Opravy a údržba profesionálních optických a fotografických přístrojů a zařízení 33.13.19 Opravy a údržba ostatních profesionálních elektronických zařízení 33.14 Opravy a údržba elektrických zařízení 33.14.1 Opravy a údržba elektrických zařízení 33.14.11 Opravy a údržba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 33.14.19 Opravy a údržba ostatních profesionálních elektrických zařízení 33.15 Opravy a údržba lodí a člunů 33.15.1 Opravy a údržba lodí a člunů 33.15.10 Opravy a údržba lodí a člunů 33.16 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí 33.16.1 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí 33.16.10 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí 33.17 Opravy a údržba jiných dopravních prostředků a zařízení 33.17.1 Opravy a údržba jiných dopravních prostředků a zařízení 33.17.11 Opravy a údržba železničních lokomotiv a vozového parku 33.17.19 Opravy a údržba jiných dopravních prostředků a zařízení 33.19 Opravy a údržba ostatních zařízení 33.19.1 Opravy a údržba ostatních zařízení 33.19.10 Opravy a údržba ostatních zařízení 33.2 Instalace průmyslových strojů a zařízení 33.20 Instalace průmyslových strojů a zařízení 33.20.1 Instalace kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 33.20.11 Instalace parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení), instalace potrubních systémů v průmyslových závodech 33.20.12 Instalace ostatních kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 33.20.2 Instalace všestranně použitelných strojů a zařízení 33.20.21 Instalace kancelářských a účetnických strojů 33.20.29 Instalace ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n. 33.20.3 Instalace strojů pro speciální účely 33.20.31 Instalace průmyslových strojů a zařízení pro zemědělské účely 33.20.32 Instalace kovoobráběcích strojů 33.20.33 Instalace průmyslových strojů a zařízení pro metalurgii 33.20.34 Instalace průmyslových strojů a zařízení pro těžbu 33.20.35 Instalace průmyslových strojů na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku 33.20.36 Instalace průmyslových strojů pro výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní 33.20.37 Instalace průmyslových strojů pro výrobu papíru a lepenky 33.20.38 Instalace průmyslových strojů na zpracování pryže a plastů 33.20.39 Instalace ostatních strojů pro speciální účely 33.20.4 Instalace elektronických a optických zařízení 33.20.41 Instalace lékařských strojů a přístrojů, přesných a optických přístrojů 33.20.42 Instalace profesionálních elektronických zařízení 33.20.5 Instalace elektrických zařízení 33.20.50 Instalace elektrických zařízení 33.20.6 Instalace zařízení pro řízení průmyslových procesů 33.20.60 Instalace zařízení pro řízení průmyslových procesů 33.20.7 Instalace ostatních výrobků j. n. 33.20.70 Instalace ostatních výrobků j. n.
D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA A KLIMATIZOVANÝ VZDUCH
------------------------------------------------------------------------------
35      Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch         
------------------------------------------------------------------------------
35.1     Elektřina, přenos a rozvod, obchod s elektřinou       
35.11    Elektřina                          
35.11.1   Elektřina                          
35.11.10   Elektřina                          
35.12    Přenos elektřiny                       
35.12.1   Přenos elektřiny                       
35.12.10   Přenos elektřiny                       
35.13    Rozvod elektřiny                       
35.13.1   Rozvod elektřiny                       
35.13.10   Rozvod elektřiny                       
35.14    Obchod s elektřinou                     
35.14.1   Obchod s elektřinou                     
35.14.10   Obchod s elektřinou                     
35.2     Vyrobený plyn; rozvod plynných paliv, obchod s plynem,    
       prostřednictvím sítí                     
35.21    Vyrobený plyn                        
35.21.1   Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny, kromě
       ropných plynů                     
35.21.10   Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny, kromě
       ropných plynů                     
35.22    Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí          
35.22.1   Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí          
35.22.10   Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí          
35.23    Obchod s plynem prostřednictvím sítí             
35.23.1   Obchod s plynem prostřednictvím sítí                 
35.23.10   Obchod s plynem prostřednictvím sítí             
35.3     Pára a horká voda; dodávání páry a klimatizovaného vzduchu; led
35.30    Pára a horká voda; dodávání páry a klimatizovaného vzduchu; led
35.30.1   Pára a horká voda; dodávání páry a horké vody prostřednictvím
       sítí                     
35.30.11   Pára a horká voda                      
35.30.12   Dodávání páry a horké vody prostřednictvím sítí       
35.30.2   Led; dodávání chladného vzduchu a studené vody        
35.30.21   Led, vč. ledu pro chladicí (tj. nepotravinářské) účely    
35.30.22   Dodávání chladného vzduchu a studené vody          
E ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
------------------------------------------------------------------------------
36      Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou,     
       prostřednictvím sítí                     
------------------------------------------------------------------------------
36.0     Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou,     
       prostřednictvím sítí                     
36.00    Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou,     
       prostřednictvím sítí                     
36.00.1   Přírodní voda                        
36.00.11   Pitná voda                          
36.00.12   Užitková voda (nepitná)                   
36.00.2   Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí          
36.00.20   Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí          
36.00.3   Obchod s vodou prostřednictvím sítí             
36.00.30   Obchod s vodou prostřednictvím sítí             
------------------------------------------------------------------------------
37      Služby související s odpadními vodami            
------------------------------------------------------------------------------
37.0     Služby související s odpadními vodami            
37.00    Služby související s odpadními vodami            
37.00.1   Kanalizační služby                      
37.00.11   Odvádění a čištění odpadních vod               
37.00.12   Čištění žump a septiků                    
37.00.2   Splaškový kal                        
37.00.20   Splaškový kal                        
------------------------------------------------------------------------------
38      Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu
       k dalšímu využití                   
------------------------------------------------------------------------------
38.1     Odpad; sběr a přeprava odpadu                
38.11    Odpad; sběr a přeprava odpadu, jiného než nebezpečného    
38.11.1   Sběr recyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného    
38.11.11   Sběr recyklovatelného komunálního odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.19   Sběr ostatního recyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.2   Sběr nerecyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného   
38.11.21   Sběr nerecyklovatelného komunálního odpadu, jiného než
       nebezpečného                         
38.11.29   Sběr ostatního nerecyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.3   Shromážděný nerecyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný   
38.11.31   Nerecyklovatelný komunální odpad, jiný než nebezpečný    
38.11.39   Ostatní nerecyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný     
38.11.4   Vraky určené do šrotu nebo k demontáži            
38.11.41   Plavidla a jiné plovoucí konstrukce určené do šrotu     
38.11.49   Ojetá motorová vozidla, použité počítače, televizory a jiná 
       zařízení určená k demontáži                 
38.11.5   Ostatní shromážděný recyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný
38.11.51   Skleněný odpad                        
38.11.52   Odpad papíru a lepenky                    
38.11.53   Použité pryžové pneumatiky                  
38.11.54   Ostatní pryžový odpad                    
38.11.55   Plastový odpad                        
38.11.56   Textilní odpad                        
38.11.57   Odřezky a jiné odpady kůží (usní)              
38.11.58   Kovový odpad, jiný než nebezpečný              
38.11.59   Ostatní recyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný, j. n.   
38.11.6   Přeprava odpadu, jiného než nebezpečného           
38.11.61   Přeprava recyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného  
38.11.69   Přeprava ostatního odpadu, jiného než nebezpečného      
38.12    Nebezpečný odpad; sběr a přeprava nebezpečného odpadu    
38.12.1   Sběr nebezpečného odpadu                   
38.12.11   Sběr nebezpečného zdravotnického a jiného biologicky nebezpečného
       odpadu                     
38.12.12   Sběr nebezpečného průmyslového odpadu            
38.12.13   Sběr nebezpečného komunálního odpadu             
38.12.2   Shromážděný nebezpečný odpad                 
38.12.21   Vyhořelé palivové články (kazety) jaderných reaktorů     
38.12.22   Farmaceutický odpad                     
38.12.23   Jiný nebezpečný zdravotnický odpad              
38.12.24   Nebezpečný chemický odpad                  
38.12.25   Odpadní oleje                        
38.12.26   Nebezpečný kovový odpad                   
38.12.27   Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických  
       akumulátorů                         
38.12.29   Ostatní nebezpečný odpad                   
38.12.3   Přeprava nebezpečného odpadu                 
38.12.30   Přeprava nebezpečného odpadu                 
38.2     Příprava k likvidaci a likvidace odpadu           
38.21    Příprava k likvidaci a likvidace odpadu, jiného než nebezpečného
38.21.1   Zpracování odpadu, jiného než nebezpečného, pro konečné
       odstranění                          
38.21.10   Zpracování odpadu, jiného než nebezpečného, pro konečné   
       odstranění                          
38.21.2   Likvidace odpadu, jiného než nebezpečného          
38.21.21   Provoz kontrolované skládky                 
38.21.22   Provoz jiných skládek                    
38.21.23   Spalování odpadu, jiného než nebezpečného          
38.21.29   Ostatní likvidace odpadu, jiného než nebezpečného      
38.21.3   Odpadní organická rozpouštědla                
38.21.30   Odpadní organická rozpouštědla                
38.21.4   Popílky a zbytky ze spalování odpadu             
38.21.40   Popílky a zbytky ze spalování odpadu             
38.21.5   Pelety z komunálního odpadu                 
38.21.50   Pelety z komunálního odpadu                 
38.22    Příprava k likvidaci a likvidace nebezpečného odpadu     
38.22.1   Příprava k likvidaci jaderného a ostatního nebezpečného odpadu
38.22.11   Příprava k likvidaci jaderného odpadu            
38.22.19   Příprava k likvidaci ostatního nebezpečného odpadu      
38.22.2   Likvidace jaderného a ostatního nebezpečného odpadu     
38.22.21   Likvidace jaderného odpadu                  
38.22.29   Likvidace ostatního nebezpečného odpadu           
38.3     Zpracování odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny    
38.31    Demontáž vraků                        
38.31.1   Demontáž vraků                        
38.31.11   Demontáž plavidel a plovoucích konstrukcí          
38.31.12   Demontáž ojetých motorových vozidel, použitých počítačů,   
       televizorů a jiných zařízení                 
38.32    Zpracování vytříděných surovin k dalšímu využití; druhotné
       suroviny                           
38.32.1   Zpracování vytříděných surovin                
38.32.11   Zpracování vytříděných kovových surovin           
38.32.12   Zpracování vytříděných nekovových surovin          
38.32.13   Pelety j. n. (vyráběné z různých odpadních materiálů)    
38.32.2   Kovové druhotné suroviny                   
38.32.21   Druhotné suroviny z drahých kovů               
38.32.22   Druhotné suroviny ze železných kovů             
38.32.23   Druhotné suroviny z mědi                   
38.32.24   Druhotné suroviny z niklu                  
38.32.25   Druhotné suroviny z hliníku                 
38.32.29   Druhotné suroviny z ostatních kovů              
38.32.3   Druhotné suroviny z nekovových materiálů           
38.32.31   Druhotné suroviny ze skla                  
38.32.32   Druhotné suroviny z papíru a lepenky             
38.32.33   Druhotné suroviny     z plastu                  
38.32.34   Druhotné suroviny z pryže                  
38.32.35   Druhotné suroviny z textilu                 
38.32.39   Druhotné suroviny z ostatních nekovových materiálů      
------------------------------------------------------------------------------
39      Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady   
------------------------------------------------------------------------------
39.0     Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady   
39.00    Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady   
39.00.1   Sanace a čištění zeminy, vody, vzduchu a budov        
39.00.11   Sanace a čištění zeminy a spodní vody            
39.00.12   Sanace a čištění povrchové vody               
39.00.13   Sanace a čištění ovzduší                   
39.00.14   Sanace budov                         
39.00.2   Ostatní sanace a specializované kontrolní služby na omezování
       znečištění                     
39.00.21   Zajištění sanace území, kontrola a monitoring a jiné sanace na
       místě                           
39.00.22   Ostatní sanace                        
39.00.23   Ostatní specializované kontrolní služby na omezování znečištění
F STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE
------------------------------------------------------------------------------
41      Budovy a výstavba budov                   
------------------------------------------------------------------------------
41.0     Budovy a výstavba budov                   
41.00    Budovy a výstavba budov                   
41.00.1   Budovy bytové                        
41.00.11   Budovy jednobytové                      
41.00.12   Budovy dvoubytové                      
41.00.13   Budovy tří a vícebytové                   
41.00.14   Budovy bytové ostatní                    
41.00.2   Budovy nebytové                       
41.00.21   Budovy pro průmysl                      
41.00.22   Budovy pro zemědělství                    
41.00.23   Budovy administrativní                    
41.00.24   Budovy pro obchod                      
41.00.25   Budovy pro dopravu a telekomunikace             
41.00.26   Budovy skladů, nádrže a sila                 
41.00.27   Hotely a podobné budovy                   
41.00.28   Budovy určené pro společenské a kulturní účely, sport,
       vzdělávání, zdravotnictví, ústavní péči nebo církevní účely 
41.00.29   Budovy nebytové ostatní                   
41.00.3   Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a 
       renovace)                          
41.00.31   Výstavba jednobytových budov                 
41.00.32   Výstavba dvoubytových budov                 
41.00.33   Výstavba tří a vícebytových budov              
41.00.34   Výstavba ostatních bytových budov              
41.00.4   Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a
       renovace)                         
41.00.41   Výstavba budov pro průmysl                  
41.00.42   Výstavba budov pro zemědělství                
41.00.43   Výstavba administrativních budov               
41.00.44   Výstavba budov pro obchod                  
41.00.45   Výstavba budov pro dopravu a telekomunikace         
41.00.46   Výstavba skladů, nádrží a sil                
41.00.47   Výstavba hotelů a podobných budov              
41.00.48   Výstavba budov určených pro společenské a kulturní účely, sport,
       vzdělávání, zdravotnictví, ústavní péči nebo církevní účely
41.00.49   Výstavba ostatních nebytových budov             
------------------------------------------------------------------------------
42      Inženýrské stavby a jejich výstavba             
------------------------------------------------------------------------------
42.1     Silnice a železnice a jejich výstavba            
42.11    Silnice a dálnice a jejich výstavba             
42.11.1   Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a
       letištní dráhy                        
42.11.10   Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a  
       letištní dráhy                        
42.11.2   Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a
       letištních drah                    
42.11.20   Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a
       letištních drah                    
42.12    Železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba         
42.12.1   Železnice a podzemní dráhy                  
42.12.10   Železnice a podzemní dráhy                  
42.12.2   Výstavba železnic a podzemních drah             
42.12.20   Výstavba železnic a podzemních drah             
42.13    Mosty a tunely a jejich výstavba               
42.13.1   Mosty a tunely                        
42.13.10   Mosty a tunely                        
42.13.2   Výstavba mostů a tunelů                   
42.13.20   Výstavba mostů a tunelů                   
42.2     Inženýrské sítě a jejich výstavba              
42.21    Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba    
42.21.1   Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny             
42.21.11   Dálková potrubí pro kapaliny a plyny             
42.21.12   Místní potrubí pro kapaliny a plyny             
42.21.13   Zavlažovací systémy (kanály); vodovodní řady a potrubí; úpravny
       vod, čistírny odpadních vod a přečerpávací stanice  
42.21.2   Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny       
42.21.21   Výstavba dálkových potrubí pro kapaliny a plyny       
42.21.22   Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a
       plyny                           
42.21.23   Výstavba zavlažovacích systémů (kanálů), vodovodních řadů a 
       potrubí, úpraven vod, čistíren odpadních vod a přečerpávacích
       stanic                    
42.21.24   Vrtání studní a výstavba septiků               
42.22    Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich výstavba
42.22.1   Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace        
42.22.11   Dálkové elektrické a komunikační sítě            
42.22.12   Místní elektrické a komunikační sítě             
42.22.13   Elektrárny                          
42.22.2   Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace  
42.22.21   Výstavba dálkových elektrických a komunikačních sítí     
42.22.22   Výstavba místních elektrických a komunikačních sítí     
42.22.23   Výstavba elektráren                     
42.9     Ostatní inženýrské stavby a jejich výstavba         
42.91    Vodní díla a jejich výstavba                 
42.91.1   Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné
       hydromechanické stavby                    
42.91.10   Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné     
       hydromechanické stavby                    
42.91.2   Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných
       hydromechanických staveb               
42.91.20   Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných
       hydromechanických staveb               
42.99    Ostatní inženýrské stavby j. n. a jejich výstavba      
42.99.1   Ostatní inženýrské stavby j. n.               
42.99.11   Důlní a výrobní stavby                    
42.99.12   Stavby pro sport a rekreaci                 
42.99.19   Jiné inženýrské stavby j. n.                 
42.99.2   Výstavba ostatních inženýrských staveb j. n.         
42.99.21   Výstavba důlních a výrobních staveb             
42.99.22   Výstavba staveb pro sport a rekreaci             
42.99.29   Výstavba jiných inženýrských staveb j. n.          
------------------------------------------------------------------------------
43      Specializované stavební práce                
------------------------------------------------------------------------------
43.1     Demoliční práce, příprava staveniště a průzkumné vrtné práce 
43.11    Demoliční práce                       
43.11.1   Demoliční práce                       
43.11.10   Demoliční práce                       
43.12    Příprava staveniště                     
43.12.1   Příprava staveniště                         
43.12.11   Příprava půdy a pozemku; asanační práce           
43.12.12   Výkopové zemní práce a přesun zeminy             
43.13    Průzkumné vrtné práce                    
43.13.1   Průzkumné vrtné práce                    
43.13.10   Průzkumné vrtné práce                    
43.2     Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační
       práce                       
43.21    Elektroinstalační práce                   
43.21.1   Elektroinstalační práce                   
43.21.10   Elektroinstalační práce                   
43.22    Instalatérské, topenářské a plynařské práce         
43.22.1   Instalace rozvodů vody a kanalizace, topení, ventilace a   
       klimatizace                         
43.22.11   Instalace rozvodů vody a kanalizace             
43.22.12   Instalace topení, ventilace a klimatizace          
43.22.2   Instalace rozvodů plynu                   
43.22.20   Instalace rozvodů plynu                   
43.29    Ostatní stavebně instalační práce              
43.29.1   Ostatní stavebně instalační práce              
43.29.11   Izolační práce                        
43.29.12   Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží           
43.29.19   Ostatní instalační práce j. n.                
43.3     Kompletační a dokončovací práce               
43.31    Omítkářské práce                       
43.31.1   Omítkářské práce                       
43.31.10   Omítkářské práce                       
43.32    Truhlářské práce                       
43.32.1   Truhlářské práce                       
43.32.10   Truhlářské práce                       
43.33    Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin        
43.33.1   Obkladačské práce                      
43.33.10   Obkladačské práce                      
43.33.2   Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových
       krytin                            
43.33.21   Práce s teracem, mramorem, žulou a břidlicí         
43.33.29   Tapetování a jiné obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
       j. n.                         
43.34    Malířské, natěračské a sklenářské práce           
43.34.1   Malířské a natěračské práce                 
43.34.10   Malířské a natěračské práce                 
43.34.2   Sklenářské práce                       
43.34.20   Sklenářské práce                       
43.39    Ostatní kompletační a dokončovací práce           
43.39.1   Ostatní kompletační a dokončovací práce           
43.39.11   Ozdobné práce                        
43.39.19   Ostatní kompletační a dokončovací práce j. n.        
43.9     Ostatní specializované stavební práce            
43.91    Pokrývačské práce                      
43.91.1   Pokrývačské práce                      
43.91.11   Práce na střešních konstrukcích               
43.91.19   Ostatní pokrývačské práce                  
43.99    Ostatní specializované stavební práce j. n.         
43.99.1   Izolační práce proti vodě                  
43.99.10   Izolační práce proti vodě                  
43.99.2   Lešenářské práce                       
43.99.20   Lešenářské práce                       
43.99.3   Beranění pilot; základové práce               
43.99.30   Beranění pilot; základové práce               
43.99.4   Betonářské práce                       
43.99.40   Betonářské práce                       
43.99.5   Montáž ocelových konstrukčních prvků             
43.99.50   Montáž ocelových konstrukčních prvků             
43.99.6   Zednické práce                        
43.99.60   Zednické práce                        
43.99.7   Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí         
43.99.70   Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí         
43.99.9   Ostatní specializované stavební práce j. n.         
43.99.90   Ostatní specializované stavební práce j. n.         
G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ
------------------------------------------------------------------------------
45      Velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a motocykly, jejich
       opravy                        
------------------------------------------------------------------------------
45.1     Obchod s motorovými vozidly                 
45.11    Obchod s automobily a lehkými motorovými vozidly       
45.11.1   Velkoobchod s automobily a lehkými motorovými vozidly    
45.11.11   Velkoobchod s osobními motorovými vozidly          
45.11.12   Velkoobchod se speciálními osobními motorovými vozidly, jako jsou
       sanitky a minibusy apod., a s terénními motorovými vozidly
       (hmotnost <= 3,5 tuny)              
45.11.2   Specializovaný maloobchod s automobily a lehkými motorovými
       vozidly                           
45.11.21   Specializovaný maloobchod s novými osobními motorovými vozidly
45.11.22   Specializovaný maloobchod s použitými osobními motorovými vozidly
45.11.23   Specializovaný maloobchod s novými speciálními osobními
       motorovými vozidly, jako jsou sanitky a minibusy apod., a s 
       terénními motorovými vozidly (hmotnost <= 3,5 tuny)    
45.11.24   Specializovaný maloobchod s použitými speciálními osobními  
       motorovými vozidly, jako jsou sanitky a minibusy apod., a s 
       terénními motorovými vozidly (hmotnost <= 3,5 tuny)    
45.11.3   Ostatní maloobchod s automobily a lehkými motorovými vozidly 
45.11.31   Maloobchod s automobily a lehkými motorovými vozidly     
       prostřednictvím internetu                  
45.11.39   Ostatní maloobchodu s automobily a lehkými motorovými vozidly
       j. n.                        
45.11.4   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       automobily a lehkými motorovými vozidly           
45.11.41   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       automobily a lehkými motorovými vozidly prostřednictvím internetu
45.11.49   Zprostředkování ostatního velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
       s automobily a lehkými motorovými vozidly     
45.19    Obchod s ostatními motorovými vozidly            
45.19.1   Velkoobchod s ostatními motorovými vozidly          
45.19.11   Velkoobchod s nákladními automobily, přívěsy, návěsy a autobusy
45.19.12   Velkoobchod s kempinkovými vozidly, jako jsou karavany a obytná
       vozidla                        
45.19.2   Specializovaný maloobchod s ostatními motorovými vozidly   
45.19.21   Specializovaný maloobchod s nákladními automobily, přívěsy,
       návěsy a autobusy                      
45.19.22   Specializovaný maloobchod s kempinkovými vozidly, jako jsou 
       karavany a obytná vozidla                  
45.19.3   Ostatní maloobchod s ostatními motorovými vozidly      
45.19.31   Internetový maloobchod s ostatními motorovými vozidly    
45.19.39   Ostatní maloobchod s motorovými vozidly j. n.        
45.19.4   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       ostatními motorovými vozidly                 
45.19.41   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       ostatními motorovými vozidly přes internet          
45.19.49   Ostatní zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
       s ostatními motorovými vozidly          
45.2     Opravy a údržba motorových vozidel              
45.20    Opravy a údržba motorových vozidel              
45.20.1   Opravy a údržba automobilů a lehkých nákladních motorových
       vozidel                           
45.20.11   Běžné opravy a údržba automobilů a lehkých nákladních motorových
       vozidel (kromě oprav elektrického systému, pneumatik a karoserií)
45.20.12   Opravy elektrického systému automobilů a lehkých nákladních 
       motorových vozidel                      
45.20.13   Opravy pneumatik automobilů a lehkých nákladních motorových 
       vozidel (vč. seřízení a vyvážení kol)            
45.20.14   Opravy karoserií automobilů a lehkých nákladních motorových
       vozidel a podobné služby (dveře, zámky, okna, přelakování, opravy
       po haváriích)                     
45.20.2   Opravy a údržba ostatních motorových vozidel             
45.20.21   Běžné opravy a údržba ostatních motorových vozidel (kromě oprav
       elektrického systému a karoserií)           
45.20.22   Opravy elektrického systému ostatních motorových vozidel   
45.20.23   Opravy karoserií ostatních motorových vozidel a podobné služby
       (dveře, zámky, okna, přelakování, opravy po haváriích)
45.20.3   Mytí a leštění motorových vozidel a podobné služby      
45.20.30   Mytí a leštění motorových vozidel a podobné služby      
45.3     Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla     
45.31    Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu s díly a
       příslušenstvím pro motorová vozidla             
45.31.1   Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla   
45.31.11   Velkoobchod s pryžovými pneumatikami a dušemi        
45.31.12   Velkoobchod s ostatními díly a příslušenstvím pro motorová
       vozidla                           
45.31.2   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s díly a
       příslušenstvím pro motorová vozidla          
45.31.20   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s díly a
       příslušenstvím pro motorová vozidla          
45.32    Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla   
45.32.1   Specializovaný maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová
       vozidla                       
45.32.11   Specializovaný maloobchod s pneumatikami           
45.32.12   Specializovaný maloobchod s ostatními díly a příslušenstvím pro
       motorová vozidla                     
45.32.2   Ostatní maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
45.32.21   Internetový maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová 
       vozidla                           
45.32.22   Zásilkový maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
45.32.29   Ostatní maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
       j. n.                        
45.4     Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, jejich opravy a
       údržba                       
45.40    Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, jejich opravy a
       údržba                       
45.40.1   Velkoobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím    
45.40.10   Velkoobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím    
45.40.2   Specializovaný maloobchod s motocykly, jejich díly a
       příslušenstvím                        
45.40.20   Specializovaný maloobchod s motocykly, jejich díly a     
       příslušenstvím                        
45.40.3   Ostatní maloobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím 
45.40.30   Ostatní maloobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím 
45.40.4   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       motocykly, jejich díly a příslušenstvím           
45.40.40   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       motocykly, jejich díly a příslušenstvím           
45.40.5   Opravy a údržba motocyklů                  
45.40.50   Opravy a údržba motocyklů                  
------------------------------------------------------------------------------
46      Velkoobchod, kromě velkoobchodu s motorovými vozidly a motocykly
------------------------------------------------------------------------------
46.1     Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení   
46.11    Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se  
       základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními 
       surovinami a polotovary                   
46.11.1   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se  
       základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními 
       surovinami a polotovary                   
46.11.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s živými
       zvířaty                        
46.11.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       květinami a jinými rostlinami                
46.11.19   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       ostatními základními zemědělskými produkty, textilními surovinami
       a polotovary                   
46.12    Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy,
       rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi       
46.12.1   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy,
       rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi       
46.12.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
       s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a podobnými výrobky   
46.12.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s rudami
       kovů a kovy v primárních formách           
46.12.13   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       průmyslovými chemikáliemi, hnojivy a agrochemickými přípravky
46.13    Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem
       a stavebními materiály                
46.13.1   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem
       a stavebními materiály                
46.13.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem
       a výrobky ze dřeva                  
46.13.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se  
       stavebními materiály                     
46.14    Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se
       stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly       
46.14.1   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se  
       stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly       
46.14.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       počítači, softwarem, elektronickým a telekomunikačním zařízením a
       jiným kancelářským zařízením           
46.14.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s loděmi,
       letadly a jinými dopravními prostředky j. n.     
46.14.19   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
       s ostatními stroji a průmyslovým zařízením j. n.        
46.15    Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
       s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost
46.15.1   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost
46.15.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       nábytkem                           
46.15.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       rozhlasovým, televizním a videozařízením           
46.15.13   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       železářským zbožím a ručním nářadím             
46.15.19   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       nožířskými výrobky a potřebami převážně pro domácnost j. n. 
46.16    Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       textilem, oděvy, kožešinovými výrobky, obuví a koženými výrobky
46.16.1   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       textilem, oděvy, kožešinovými výrobky, obuví a koženými výrobky
46.16.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       textilem                           
46.16.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s oděvy,
       kožešinovými výrobky a obuví             
46.16.13   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
       s koženými výrobky a cestovními potřebami           
46.17    Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky      
46.17.1   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky      
46.17.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       potravinami                         
46.17.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nápoji
46.17.13   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s tabákem
       a tabákovými výrobky                 
46.18    Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný
       velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky 
46.18.1   Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný
       velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky 
46.18.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s  
       farmaceutickými a zdravotnickými výrobky, parfumerií a toaletním
       zbožím a čisticími prostředky           
46.18.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s hrami a
       hračkami, sportovními potřebami, jízdními koly, knihami,
       novinami, časopisy a papírnickým zbožím, hudebními nástroji,
       hodinkami, hodinami a klenoty, fotografickým a optickým zařízením
46.18.19   Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný
       velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n.
46.19    Zprostředkování     nespecializovaného velkoobchodu a
       nespecializovaný velkoobchod v zastoupení          
46.19.1   Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a 
       nespecializovaný velkoobchod v zastoupení          
46.19.10   Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a      
       nespecializovaný velkoobchod v zastoupení          
46.2     Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
46.21    Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy    
46.21.1   Velkoobchod s obilím, osivy a krmivy             
46.21.11   Velkoobchod s obilím                     
46.21.12   Velkoobchod s osivy (kromě olejnatých semen a plodů)     
46.21.13   Velkoobchod s olejnatými semeny a plody (vč. osiv)      
46.21.14   Velkoobchod s krmivy                     
46.21.19   Velkoobchod s ostatními základními zemědělskými produkty j. n.
46.21.2   Velkoobchod se surovým tabákem                
46.21.20   Velkoobchod se surovým tabákem                
46.22    Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami         
46.22.1   Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami         
46.22.10   Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami         
46.23    Velkoobchod s živými zvířaty                 
46.23.1   Velkoobchod s živými zvířaty                 
46.23.10   Velkoobchod s živými zvířaty                 
46.24    Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi     
46.24.1   Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi     
46.24.10   Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi     
46.3     Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky    
46.31    Velkoobchod s ovocem a zeleninou               
46.31.1   Velkoobchod s ovocem a zeleninou               
46.31.11   Velkoobchod s čerstvým ovocem a zeleninou          
46.31.12   Velkoobchod se zpracovaným ovocem a zeleninou        
46.32    Velkoobchod s masem a masnými výrobky            
46.32.1   Velkoobchod s masem a masnými výrobky            
46.32.11   Velkoobchod s masem (vč. drůbeže)              
46.32.12   Velkoobchod s masnými výrobky (vč. drůbežích produktů)    
46.33    Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky 
46.33.1   Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky 
46.33.11   Velkoobchod s mléčnými výrobky                
46.33.12   Velkoobchod s vejci                     
46.33.13   Velkoobchod s jedlými oleji a tuky              
46.34    Velkoobchod s nápoji                     
46.34.1   Velkoobchod s nápoji                     
46.34.11   Velkoobchod se šťávami, minerálními vodami a jinými     
       nealkoholickými nápoji                    
46.34.12   Velkoobchod s alkoholickými nápoji              
46.35    Velkoobchod s tabákovými výrobky               
46.35.1   Velkoobchod s tabákovými výrobky               
46.35.10   Velkoobchod s tabákovými výrobky               
46.36    Velkoobchod s cukrem, pekařskými výrobky, čokoládou a
       cukrovinkami                         
46.36.1   Velkoobchod s cukrem, pekařskými výrobky, čokoládou a    
       cukrovinkami                         
46.36.11   Velkoobchod s cukrem                     
46.36.12   Velkoobchod s pekařskými výrobky               
46.36.13   Velkoobchod s čokoládou a cukrovinkami            
46.37    Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením         
46.37.1   Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením         
46.37.10   Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením         
46.38    Velkoobchod s ostatními potravinami, vč. ryb, korýšů a měkkýšů
46.38.1   Velkoobchod s rybami, korýši a měkkýši            
46.38.10   Velkoobchod s rybami, korýši a měkkýši            
46.38.2   Velkoobchod s ostatními potravinami             
46.38.21   Velkoobchod s homogenizovanými potravinovými přípravky a dietními
       potravinami                     
46.38.29   Velkoobchod s ostatními potravinami j. n.          
46.39    Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými
       výrobky                      
46.39.1   Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými
       výrobky                      
46.39.11   Nespecializovaný velkoobchod se zmrazenými potravinami    
46.39.12   Nespecializovaný velkoobchod s nezmrazenými potravinami, nápoji a
       tabákovými výrobky                 
46.4     Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost         
46.41    Velkoobchod s textilem                    
46.41.1   Velkoobchod s textilem                    
46.41.11   Velkoobchod s přízemi                    
46.41.12   Velkoobchod s textiliemi                   
46.41.13   Velkoobchod s bytovým textilem, záclonami a různými textilními
       výrobky převážně pro domácnost          
46.41.14   Velkoobchod s textilní galanterií              
46.42    Velkoobchod s oděvy a obuví                 
46.42.1   Velkoobchod s oděvy a obuví                 
46.42.11   Velkoobchod s oděvy                     
46.42.12   Velkoobchod s obuví                     
46.43    Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro 
       domácnost                          
46.43.1   Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro 
       domácnost                          
46.43.11   Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro 
       domácnost, kromě rozhlasových a televizních zařízení a    
       fotografického zboží                     
46.43.12   Velkoobchod s rozhlasovým, televizním, video a DVD zařízením 
46.43.13   Velkoobchod s nahrávkami, audio- a videokazetami, CD a DVD (kromě
       nenahraných nosičů)                  
46.43.14   Velkoobchod s fotografickým a optickým zbožím        
46.44    Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a
       čisticími prostředky                
46.44.1   Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a
       čisticími prostředky                
46.44.11   Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky
46.44.12   Velkoobchod s čisticími prostředky              
46.45    Velkoobchod s parfémy a kosmetickými výrobky         
46.45.1   Velkoobchod s parfémy a kosmetickými výrobky         
46.45.10   Velkoobchod s parfémy a kosmetickými výrobky         
46.46    Velkoobchod s farmaceutickými výrobky            
46.46.1   Velkoobchod s farmaceutickými výrobky            
46.46.11   Velkoobchod se základními farmaceutickými výrobky a     
       farmaceutickými přípravky                  
46.46.12   Velkoobchod s chirurgickými, zdravotnickými a ortopedickými 
       přístroji a nástroji                     
46.47    Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly          
46.47.1   Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly          
46.47.11   Velkoobchod s nábytkem pro domácnost             
46.47.12   Velkoobchod se svítidly                   
46.47.13   Velkoobchod s koberci a koberečky              
46.48    Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty         
46.48.1   Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty         
46.48.10   Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty         
46.49    Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost    
46.49.1   Velkoobchod s nožířskými a jinými kovovými výrobky převážně pro
       domácnost, košíkářskými a korkovými výrobky a ostatními výrobky
       převážně pro domácnost j. n.             
46.49.11   Velkoobchod s nožířskými a jinými kovovými výrobky převážně pro
       domácnost                        
46.49.12   Velkoobchod s košíkářskými, korkovými a bednářskými výrobky a
       jinými výrobky ze dřeva                  
46.49.19   Velkoobchod s výrobky a zařízením převážně pro domácnost j. n.
46.49.2   Velkoobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým zbožím
46.49.21   Velkoobchod s knihami                    
46.49.22   Velkoobchod s časopisy a novinami              
46.49.23   Velkoobchod s papírnickým zbožím               
46.49.3   Velkoobchod s ostatním spotřebním zbožím           
46.49.31   Velkoobchod s hudebními nástroji               
46.49.32   Velkoobchod s hrami a hračkami                
46.49.33   Velkoobchod se sportovními potřebami (vč. jízdních kol)   
46.49.34   Velkoobchod s koženým zbožím a cestovními potřebami     
46.49.35   Velkoobchod se známkami a mincemi              
46.49.36   Velkoobchod se suvenýry a uměleckými předměty        
46.49.39   Velkoobchod s různým spotřebním zbožím j. n.         
46.5         Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením      
46.51    Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a  
       softwarem                          
46.51.1   Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a  
       softwarem                          
46.51.10   Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a  
       softwarem                          
46.52    Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho
       díly                          
46.52.1   Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho
       díly                          
46.52.11   Velkoobchod s telekomunikačním zařízením a jeho díly     
46.52.12   Velkoobchod s elektronickým zařízením a jeho díly      
46.52.13   Velkoobchod s nenahranými audio- a videokazetami a disketami,
       magnetickými a optickými disky, CD a DVD     
46.6     Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a
       příslušenstvím                        
46.61    Velkoobchod se zemědělskými, lesnickými a zahradnickými stroji,
       strojním zařízením a příslušenstvím         
46.61.1   Velkoobchod se zemědělskými, lesnickými a zahradnickými stroji,
       strojním zařízením a příslušenstvím         
46.61.11   Velkoobchod se zemědělskými a lesnickými stroji, strojním
       zařízením a příslušenstvím, vč. traktorů           
46.61.12   Velkoobchod se zahradnickými stroji, strojním zařízením a  
       příslušenstvím                        
46.62    Velkoobchod s obráběcími stroji               
46.62.1   Velkoobchod s obráběcími stroji               
46.62.11   Velkoobchod s obráběcími stroji pro opracování dřeva     
46.62.12   Velkoobchod s obráběcími stroji pro opracování kovů     
46.62.19   Velkoobchod s obráběcími stroji pro opracování ostatních
       materiálů                          
46.63    Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením   
46.63.1   Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením   
46.63.10   Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením   
46.64    Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a
       pletacími stroji                  
46.64.1   Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a
       pletacími stroji                  
46.64.10   Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a
       pletacími stroji                  
46.65    Velkoobchod s kancelářským nábytkem             
46.65.1   Velkoobchod s kancelářským nábytkem             
46.65.10   Velkoobchod s kancelářským nábytkem             
46.66    Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením   
46.66.1   Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením   
46.66.10   Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením   
46.69    Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením          
46.69.1   Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením          
46.69.11   Velkoobchod s dopravními prostředky, jinými než motorovými  
       vozidly, motocykly a jízdními koly              
46.69.12   Velkoobchod s příslušenstvím pro stroje a zařízení      
46.69.13   Velkoobchod s manipulačním a zdvihacím zařízením       
46.69.14   Velkoobchod se stroji pro potravinářský a tabákový průmysl  
46.69.15   Velkoobchod s profesionálními elektrickými stroji, přístroji a
       elektrotechnickým materiálem                
46.69.16   Velkoobchod se zbraněmi a střelivem             
46.69.19   Velkoobchod s ostatními stroji, přístroji a zařízením pro  
       všestranné nebo speciální použití              
46.7     Ostatní specializovaný velkoobchod              
46.71    Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými
       výrobky                      
46.71.1   Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými
       výrobky                      
46.71.11   Velkoobchod s pevnými palivy                 
46.71.12   Velkoobchod s motorovým benzinem, vč. leteckého benzinu   
46.71.13   Velkoobchod s ostatními kapalnými a plynnými palivy a příbuznými
       výrobky                      
46.72    Velkoobchod s kovy, rudami kovů a hutními výrobky      
46.72.1   Velkoobchod s kovy, rudami kovů a hutními výrobky      
46.72.11   Velkoobchod se železnými rudami               
46.72.12   Velkoobchod s neželeznými rudami               
46.72.13   Velkoobchod se železem a ocelí v primárních formách     
46.72.14   Velkoobchod s neželeznými kovy v primárních formách     
46.73    Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním
       vybavením                          
46.73.1   Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním   
       vybavením                          
46.73.11   Velkoobchod se surovým dřevem                
46.73.12   Velkoobchod s výrobky ze dřeva po prvotním opracování    
46.73.13   Velkoobchod se sanitárním vybavením             
46.73.14   Velkoobchod s barvami, laky a nátěrovými hmotami       
46.73.15   Velkoobchod s plochým sklem                 
46.73.16   Velkoobchod s ostatními stavebními materiály         
46.73.17   Velkoobchod s tapetami                    
46.73.18   Velkoobchod s podlahovými krytinami (kromě koberců)     
46.74    Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými
       potřebami                    
46.74.1   Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými
       potřebami                    
46.74.11   Velkoobchod s železářským zbožím               
46.74.12   Velkoobchod s instalatérskými a topenářskými potřebami    
46.74.13   Velkoobchod s ručním nářadím                 
46.75    Velkoobchod s chemickými výrobky               
46.75.1   Velkoobchod s chemickými výrobky               
46.75.11   Velkoobchod s hnojivy a agrochemickými přípravky       
46.75.12   Velkoobchod s průmyslovými chemikáliemi           
46.76    Velkoobchod s ostatními meziprodukty             
46.76.1   Velkoobchod s ostatními meziprodukty             
46.76.11   Velkoobchod s papírem a lepenkou               
46.76.12   Velkoobchod s textilními vlákny               
46.76.13   Velkoobchod s plasty a kaučukem v primárních formách     
46.76.19   Velkoobchod s meziprodukty, jinými než zemědělskými, j. n.  
46.77    Velkoobchod s odpadem a šrotem                
46.77.1   Velkoobchod s odpadem a šrotem                
46.77.10   Velkoobchod s odpadem a šrotem                
46.9     Nespecializovaný velkoobchod                 
46.90    Nespecializovaný velkoobchod                 
46.90.1   Nespecializovaný velkoobchod                 
46.90.10   Nespecializovaný velkoobchod                 
------------------------------------------------------------------------------
47      Maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými vozidly a motocykly
------------------------------------------------------------------------------
47.0     Maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými vozidly a motocykly
47.00    Maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými vozidly a motocykly
47.00.1   Maloobchod s ovocem, zeleninou, masem, rybami, pekařskými a 
       mléčnými výrobky a vejci                   
47.00.11   Maloobchod s čerstvým ovocem a zeleninou           
47.00.12   Maloobchod se zpracovaným ovocem a zeleninou         
47.00.13   Maloobchod s masem                      
47.00.14   Maloobchod s masnými výrobky                 
47.00.15   Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši            
47.00.16   Maloobchod s pekařskými výrobky               
47.00.17   Maloobchod s cukrovinkami                  
47.00.18   Maloobchod s mléčnými výrobky                
47.00.19   Maloobchod s vejci                      
47.00.2   Maloobchod s ostatními potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
47.00.21   Maloobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením         
47.00.22   Maloobchod s jedlými oleji a tuky              
47.00.23   Maloobchod s homogenizovanými potravinovými přípravky a dietními
       potravinami                     
47.00.24   Maloobchod s ostatními potravinami j. n.           
47.00.25   Maloobchod s alkoholickými nápoji              
47.00.26   Maloobchod s ostatními nápoji                
47.00.27   Maloobchod s tabákovými výrobky               
47.00.3   Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením      
47.00.31   Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a  
       softwarem                          
47.00.32   Maloobchod s telekomunikačním zařízením           
47.00.33       Maloobchod s audio- a videozařízením             
47.00.4   Maloobchod se stavebním materiálem a železářským zbožím   
47.00.41   Maloobchod s železářským zbožím               
47.00.42   Maloobchod s barvami, laky a nátěrovými hmotami       
47.00.43   Maloobchod s plochým sklem                  
47.00.44   Maloobchod se zahradnickým zařízením             
47.00.45   Maloobchod s instalatérskými a topenářskými potřebami    
47.00.46   Maloobchod se sanitárním vybavením              
47.00.47   Maloobchod s ručním nářadím                 
47.00.49   Maloobchod se stavebním materiálem j. n.           
47.00.5   Maloobchod s potřebami převážně pro domácnost        
47.00.51   Maloobchod s textilem                    
47.00.52   Maloobchod se závěsy a záclonami               
47.00.53   Maloobchod s tapetami a podlahovými krytinami, koberci a   
       koberečky                          
47.00.54   Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro  
       domácnost                          
47.00.55   Maloobchod s nábytkem                    
47.00.56   Maloobchod se svítidly                    
47.00.57   Maloobchod s výrobky ze dřeva, korkovými a košíkářskými výrobky
47.00.58   Maloobchod s hudebními nástroji a notovými záznamy      
47.00.59   Maloobchod s nádobím, skleněnými, porcelánovými a keramickými
       výrobky, nožířskými výrobky, domácími neelektrickými spotřebiči
       a potřebami a zařízením převážně pro domácnost j. n.
47.00.6   Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci     
47.00.61   Maloobchod s knihami                     
47.00.62   Maloobchod s novinami a časopisy               
47.00.63   Maloobchod s papírnickým zbožím               
47.00.64   Maloobchod s hudebními nahrávkami a videozáznamy       
47.00.65   Maloobchod se sportovním vybavením              
47.00.66   Maloobchod s kempinkovými potřebami             
47.00.67   Maloobchod s hrami a hračkami                
47.00.68   Maloobchod se známkami a mincemi               
47.00.69   Maloobchod se suvenýry a uměleckými předměty         
47.00.7   Maloobchod s oděvy, farmaceutickými a zdravotnickými výrobky,
       toaletním zbožím, květinami, jinými rostlinami, zvířaty
       v zájmovém chovu a krmivy pro zvířata v zájmovém chovu
47.00.71   Maloobchod s oděvy                      
47.00.72   Maloobchod s obuví                      
47.00.73   Maloobchod s koženým zbožím a cestovními potřebami      
47.00.74   Maloobchod s farmaceutickými výrobky             
47.00.75   Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky     
47.00.76   Maloobchod s kosmetickým a toaletním zbožím         
47.00.77   Maloobchod s květinami, jinými rostlinami a osivy      
47.00.78   Maloobchod s hnojivy a agrochemickými přípravky       
47.00.79   Maloobchod se zvířaty v zájmovém chovu a krmivy pro zvířata
       v zájmovém chovu                       
47.00.8   Maloobchod s pohonnými hmotami a ostatním novým zbožím j. n. 
47.00.81   Maloobchod s pohonnými hmotami                
47.00.82   Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty          
47.00.83   Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a přístroji jemné
       mechaniky; služby optiků                
47.00.84   Maloobchod s čisticími prostředky              
47.00.85   Maloobchod s topným olejem, plynem v lahvích, uhlím a dřevem pro
       využití v domácnosti                   
47.00.86   Maloobchod s ostatním nepotravinářským spotřebním zbožím j. n.
47.00.87   Maloobchod se základními zemědělskými produkty j. n.     
47.00.88   Maloobchod se stroji a strojním zařízením j. n.       
47.00.89   Maloobchod s nepotravinářským zbožím jiným než spotřebním j. n.
47.00.9   Maloobchod s použitým zbožím                 
47.00.91   Maloobchod se starožitnostmi                 
47.00.92   Maloobchod s použitými knihami                
47.00.99   Maloobchod s ostatním použitým zbožím            
H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
------------------------------------------------------------------------------
49      Pozemní a potrubní doprava                  
------------------------------------------------------------------------------
49.1     Železniční osobní doprava meziměstská            
49.10    Železniční osobní doprava meziměstská            
49.10.1   Železniční osobní doprava meziměstská            
49.10.11   Vyhlídkové jízdy po železnici                
49.10.19   Ostatní železniční osobní doprava meziměstská        
49.2     Železniční nákladní doprava                 
49.20    Železniční nákladní doprava                 
49.20.1   Železniční nákladní doprava                 
49.20.11   Železniční nákladní doprava chladicími vozy         
49.20.12   Železniční nákladní doprava ropných produktů cisternami   
49.20.13   Železniční nákladní doprava kapalných nebo plynných látek  
       cisternami                          
49.20.14   Železniční doprava intermodálních kontejnerů         
49.20.15   Železniční doprava dopisů a balíků              
49.20.16   Železniční doprava volně loženého suchého zboží       
49.20.19   Ostatní železniční nákladní doprava             
49.3     Ostatní pozemní osobní doprava                
49.31    Městská a příměstská pozemní osobní doprava         
49.31.1   Městská a příměstská železniční osobní doprava        
49.31.10   Městská a příměstská železniční osobní doprava        
49.31.2   Ostatní městská a příměstská pravidelná pozemní osobní doprava
49.31.21   Městská a příměstská pravidelná silniční osobní doprava   
49.31.22   Kombinovaná městská a příměstská pravidelná osobní doprava  
49.32    Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem        
49.32.1   Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem        
49.32.11   Taxislužba                          
49.32.12   Pronájem osobních vozů s řidičem               
49.39    Ostatní pozemní osobní doprava j. n.             
49.39.1   Meziměstská a speciální pravidelná pozemní osobní doprava  
49.39.11   Meziměstská pravidelná silniční osobní doprava        
49.39.12   Meziměstská speciální pravidelná silniční osobní doprava   
49.39.13   Ostatní speciální pravidelná silniční osobní doprava     
49.39.2   Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky
49.39.20   Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky
49.39.3   Nepravidelná pozemní osobní doprava             
49.39.31   Pronájem autobusů a autokarů s obsluhou           
49.39.32   Vyhlídkové jízdy autobusy                  
49.39.33   Nepravidelná doprava místními autobusy a autokary      
49.39.34   Nepravidelná doprava dálkovými autobusy a autokary      
49.39.35   Silniční osobní doprava prostředky na lidský nebo zvířecí pohon
49.39.39   Pozemní osobní doprava j. n.                 
49.4     Silniční nákladní doprava a stěhovací služby         
49.41    Silniční nákladní doprava a pronájem nákladních vozidel
       s obsluhou                           
49.41.1   Silniční nákladní doprava                  
49.41.11   Silniční nákladní doprava chladicími vozy          
49.41.12   Silniční nákladní doprava ropných produktů cisternami nebo pomocí
       návěsů                        
49.41.13   Silniční nákladní doprava ostatních kapalných nebo plynných látek
       cisternami nebo pomocí návěsů             
49.41.14   Silniční doprava intermodálních kontejnerů          
49.41.15   Silniční doprava volně loženého suchého zboží        
49.41.16   Silniční doprava živých zvířat                
49.41.17   Silniční nákladní doprava prostředky na lidský nebo zvířecí pohon
49.41.18   Silniční doprava dopisů a balíků               
49.41.19   Ostatní silniční nákladní doprava              
49.41.2   Pronájem nákladních vozidel s obsluhou            
49.41.20   Pronájem nákladních vozidel s obsluhou            
49.42    Stěhovací služby                       
49.42.1   Stěhovací služby                       
49.42.11   Stěhovací služby pro domácnosti               
49.42.19   Ostatní stěhovací služby                   
49.5     Potrubní doprava                       
49.50    Potrubní doprava                       
49.50.1   Potrubní doprava                       
49.50.11   Potrubní doprava surové nebo rafinované ropy a ropných produktů
49.50.12   Potrubní doprava zemního plynu                
49.50.19   Potrubní     doprava ostatních produktů             
------------------------------------------------------------------------------
50      Vodní doprava                        
------------------------------------------------------------------------------
50.1     Námořní a pobřežní osobní doprava a pronájem osobních plavidel
       s obsluhou                     
50.10    Námořní a pobřežní osobní doprava a pronájem osobních plavidel
       s obsluhou                     
50.10.1   Námořní a pobřežní osobní doprava              
50.10.11   Námořní a pobřežní osobní doprava převozními loděmi     
50.10.12   Námořní a pobřežní osobní doprava výletními loděmi      
50.10.19   Ostatní námořní a pobřežní osobní doprava          
50.10.2   Pronájem námořních a pobřežních osobních plavidel s obsluhou 
50.10.20   Pronájem námořních a pobřežních osobních plavidel s obsluhou 
50.2     Námořní a pobřežní nákladní doprava, pronájem nákladních plavidel
       s obsluhou, služby vlečných a tlačných lodí     
50.20    Námořní a pobřežní nákladní doprava, pronájem nákladních plavidel
       s obsluhou, služby vlečných a tlačných lodí     
50.20.1   Námořní a pobřežní nákladní doprava             
50.20.11   Námořní a pobřežní doprava mraženého a chlazeného zboží   
       chladírenskými plavidly                   
50.20.12   Námořní a pobřežní doprava ropy tankery           
50.20.13   Námořní a pobřežní doprava ostatních kapalných nebo plynných 
       látek tankery                        
50.20.14   Námořní a pobřežní doprava intermodálních kontejnerů     
       kontejnerovými loděmi                    
50.20.15   Námořní a pobřežní doprava volně loženého suchého zboží   
50.20.19   Ostatní námořní a pobřežní nákladní doprava         
50.20.2   Pronájem námořních a pobřežních nákladních plavidel s obsluhou,
       služby vlečných a tlačných lodí          
50.20.21   Pronájem námořních a pobřežních nákladních plavidel s obsluhou
50.20.22   Služby vlečných a tlačných lodí v mořských a pobřežních vodách
50.3     Vnitrozemská vodní osobní doprava a pronájem osobních plavidel
       s obsluhou                     
50.30    Vnitrozemská vodní osobní doprava a pronájem osobních plavidel
       s obsluhou                     
50.30.1   Vnitrozemská vodní osobní doprava              
50.30.11   Vnitrozemská vodní osobní doprava převozními loděmi     
50.30.12   Vnitrozemská vodní osobní doprava výletními loděmi      
50.30.13   Vyhlídkové a výletní plavby                 
50.30.19   Ostatní vnitrozemská vodní osobní doprava          
50.30.2   Pronájem vnitrozemských osobních plavidel s obsluhou     
50.30.20   Pronájem vnitrozemských osobních plavidel s obsluhou     
50.4     Vnitrozemská vodní nákladní doprava, pronájem nákladních plavidel
       s obsluhou, služby vlečných a tlačných lodí     
50.40    Vnitrozemská vodní nákladní doprava, pronájem nákladních plavidel
       s obsluhou, služby vlečných a tlačných lodí     
50.40.1   Vnitrozemská vodní nákladní doprava             
50.40.11   Vnitrozemská vodní doprava mraženého a chlazeného zboží   
       chladírenskými plavidly                   
50.40.12   Vnitrozemská vodní doprava ropy tankery           
50.40.13   Vnitrozemská vodní doprava ostatních kapalných nebo plynných
       látek tankery                        
50.40.14   Vnitrozemská vodní doprava intermodálních kontejnerů
       kontejnerovými loděmi                    
50.40.19   Ostatní vnitrozemská vodní nákladní doprava         
50.40.2   Pronájem vnitrozemských nákladních plavidel s obsluhou, služby
       vlečných a tlačných lodí               
50.40.21   Pronájem vnitrozemských nákladních plavidel s obsluhou    
50.40.22   Služby vlečných a tlačných lodí ve vnitrozemských vodách   
------------------------------------------------------------------------------
51      Letecká doprava                       
------------------------------------------------------------------------------
51.1     Letecká osobní doprava a pronájem leteckých osobních dopravních
       prostředků s obsluhou               
51.10    Letecká osobní doprava a pronájem leteckých osobních dopravních
       prostředků s obsluhou               
51.10.1   Letecká osobní doprava                    
51.10.11   Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava        
51.10.12   Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava, kromě   
       vyhlídkových letů                      
51.10.13   Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava        
51.10.14   Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava       
51.10.15   Vyhlídkové lety                       
51.10.2   Pronájem leteckých osobních dopravních prostředků s obsluhou 
51.10.20   Pronájem leteckých osobních dopravních prostředků s obsluhou 
51.2     Letecká nákladní doprava a kosmická doprava         
51.21    Letecká nákladní doprava a pronájem leteckých nákladních   
       dopravních prostředků s obsluhou               
51.21.1   Letecká nákladní doprava                   
51.21.11   Pravidelná letecká nákladní doprava intermodálních kontejnerů
51.21.12   Letecká doprava dopisů a balíků               
51.21.13   Pravidelná letecká doprava ostatních nákladů         
51.21.14   Nepravidelná letecká doprava ostatních nákladů        
51.21.2   Pronájem leteckých nákladních dopravních prostředků s obsluhou
51.21.20   Pronájem leteckých nákladních dopravních prostředků s obsluhou
51.22    Kosmická doprava                       
51.22.1   Kosmická doprava                       
51.22.11   Kosmická doprava osob                    
51.22.12   Kosmická doprava nákladů                   
------------------------------------------------------------------------------
52      Skladování a podpůrné služby v dopravě            
------------------------------------------------------------------------------
52.1     Skladování                          
52.10    Skladování                          
52.10.1   Skladování                          
52.10.11   Skladování v chladírenských prostorách            
52.10.12   Skladování kapalných nebo plynných látek           
52.10.13   Skladování obilí a ostatních zrnin              
52.10.19   Ostatní skladovací služby                  
52.2     Podpůrné služby v dopravě                  
52.21    Služby související s pozemní a potrubní dopravou       
52.21.1   Služby související s železniční dopravou           
52.21.11   Služby tlačení a vlečení v železniční dopravě        
52.21.19   Ostatní služby související s železniční dopravou       
52.21.2   Služby související se silniční dopravou           
52.21.21   Služby související s provozováním autobusových nádraží, stanovišť
       a zastávek                     
52.21.22   Služby související s provozováním dálnic           
52.21.23   Služby související s provozováním mostů a tunelů       
52.21.24   Služby související s provozováním parkovišť         
52.21.25   Odtahová služba osobních a užitkových vozidel        
52.21.29   Ostatní služby související se silniční dopravou       
52.21.3   Služby související s potrubní dopravou            
52.21.30   Služby související s potrubní dopravou            
52.22    Služby související s vodní dopravou             
52.22.1   Služby související s vodní dopravou             
52.22.11   Služby provozovatelů přístavů a vodních cest v mořských a  
       pobřežních vodách (kromě manipulace s nákladem)       
52.22.12   Služby provozovatelů vnitrozemských vodních cest (kromě   
       manipulace s nákladem)                    
52.22.13   Vedení a kotvení lodí v mořských a pobřežních vodách     
52.22.14   Vedení a kotvení lodí ve vnitrozemských vodách        
52.22.15   Záchranářské a vyprošťovací služby v mořských a pobřežních vodách
52.22.16   Záchranářské a vyprošťovací služby ve vnitrozemských vodách 
52.22.19   Ostatní služby související s vodní dopravou         
52.23    Služby související s leteckou (a kosmickou) dopravou     
52.23.1   Služby provozovatelů letišť (kromě manipulace s nákladem), řízení
       letového provozu a ostatní služby související s leteckou dopravou
52.23.11   Služby provozovatelů letišť, kromě manipulace s nákladem   
52.23.12   Řízení letového provozu                   
52.23.19   Ostatní služby související s leteckou dopravou        
52.23.2   Služby související s kosmickou dopravou           
52.23.20   Služby související s kosmickou dopravou           
52.24    Manipulace s nákladem                    
52.24.1   Manipulace s nákladem                    
52.24.11   Manipulace s kontejnery v přístavech             
52.24.12   Manipulace s kontejnery, kromě     v přístavech         
52.24.13   Manipulace s nákladem (kromě kontejnerů) v přístavech    
52.24.19   Ostatní manipulace s nákladem                
52.29    Ostatní podpůrné služby v dopravě              
52.29.1   Služby agentur, zabývajících se přepravou nákladu      
52.29.11   Zprostředkovatelské služby v námořní dopravě         
52.29.12   Zprostředkovatelské služby v nákladní dopravě, kromě v námořní
       dopravě                       
52.29.19   Ostatní služby agentur, zabývajících se přepravou nákladu  
52.29.2   Ostatní podpůrné služby v dopravě j. n.           
52.29.20   Ostatní podpůrné služby v dopravě j. n.           
------------------------------------------------------------------------------
53      Poštovní a kurýrní služby                  
------------------------------------------------------------------------------
53.1     Poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence   
53.10    Poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence   
53.10.1   Poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence   
53.10.11   Poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence,  
       související s novinami a periodickými publikacemi      
53.10.12   Poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence,  
       související s dopisy                     
53.10.13   Poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence,  
       související s balíky                     
53.10.14   Služby poštovních přepážek, poskytované na základě poštovní
       licence                           
53.10.19   Ostatní poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence
53.2     Kurýrní a ostatní poštovní služby              
53.20    Kurýrní a ostatní poštovní služby              
53.20.1   Kurýrní a ostatní poštovní služby              
53.20.11   Kurýrní služby různými dopravními prostředky         
53.20.12   Donáška nebo rozvoz potravin do domácností          
53.20.19   Ostatní kurýrní a ostatní poštovní služby j. n.       
I UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY
------------------------------------------------------------------------------
55      Ubytovací služby                       
------------------------------------------------------------------------------
55.1     Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních, vč.   
       každodenního úklidu (kromě nemovitostí užívaných na časový úsek)
55.10    Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních, vč.   
       každodenního úklidu (kromě nemovitostí užívaných na časový úsek)
55.10.1   Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních, vč.   
       každodenního úklidu (kromě nemovitostí užívaných na časový úsek)
55.10.10   Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních, vč.   
       každodenního úklidu (kromě nemovitostí užívaných na časový úsek)
55.2     Rekreační a ostatní krátkodobé ubytovací služby       
55.20    Rekreační a ostatní krátkodobé ubytovací služby       
55.20.1   Rekreační a ostatní krátkodobé ubytovací služby       
55.20.11   Ubytovací služby v chatách nebo v ubytovnách pro mládež   
55.20.12   Ubytovací služby v nemovitostech užívaných na časový úsek  
55.20.19   Ostatní krátkodobé ubytovací služby bez každodenního úklidu 
55.3     Služby tábořišť a kempů                   
55.30    Služby tábořišť a kempů                   
55.30.1   Služby tábořišť a kempů                   
55.30.11   Služby tábořišť                       
55.30.12   Služby kempů                         
55.9     Ostatní ubytovací služby                   
55.90    Ostatní ubytovací služby                   
55.90.1   Ostatní ubytovací služby                   
55.90.11   Ubytovací služby poskytované studentům na kolejích nebo   
       internátech                         
55.90.12   Ubytovací služby poskytované pracovníkům v ubytovnách    
55.90.13   Ubytovací a podobné služby v lůžkových a lehátkových vozech a
       v jiných dopravních prostředcích              
55.90.19   Ostatní ubytovací služby j. n.                
------------------------------------------------------------------------------
56      Stravovací služby, podávání nápojů              
------------------------------------------------------------------------------
56.1     Restaurační a mobilní stravovací služby           
56.10    Restaurační a mobilní stravovací služby           
56.10.1   Restaurační a mobilní stravovací služby           
56.10.11   Stravovací služby v zařízeních restauračního typu      
56.10.12   Stravovací služby v železničních jídelních vozech nebo na lodích
56.10.13   Stravovací služby v samoobslužných zařízeních        
56.10.19   Jiné stravovací služby bez obsluhy a možnosti sezení     
56.2     Cateringové a ostatní stravovací služby           
56.21    Cateringové služby                      
56.21.1   Cateringové služby                      
56.21.11   Dodávky hotových jídel do domácností             
56.21.19   Ostatní cateringové služby                  
56.29    Ostatní stravovací služby                  
56.29.1   Stravovací služby poskytované na základě smlouvy       
56.29.11   Stravovací služby poskytované na základě smlouvy dopravcům  
56.29.19   Ostatní stravovací služby poskytované na základě smlouvy   
56.29.2   Služby závodních, školních a podobných jídelen        
56.29.20   Služby závodních, školních a podobných jídelen        
56.3     Služby podávání nápojů                    
56.30    Služby podávání nápojů                    
56.30.1   Služby podávání nápojů                    
56.30.10   Služby podávání nápojů                    
J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
--------------------------------------------------------------------------
58      Vydavatelské služby                     
--------------------------------------------------------------------------
58.1     Vydávání knih, tiskovin a ostatní vydavatelské služby    
58.11    Vydávání knih                        
58.11.1   Knihy v tištěné podobě                    
58.11.11   Učebnice v tištěné podobě                  
58.11.12   Odborné, technické a vědecké knihy v tištěné podobě     
58.11.13   Knihy pro děti v tištěné podobě               
58.11.14   Slovníky a encyklopedie v tištěné podobě           
58.11.15   Atlasy a jiné knihy obsahující mapy v tištěné podobě     
58.11.16   Zeměpisné, hydrografické a podobné mapy v tištěné podobě, v jiné
       formě než knižní                    
58.11.19   Ostatní knihy, brožury apod. v tištěné podobě        
58.11.2   Knihy na discích, kazetách nebo jiných fyzických nosičích  
58.11.20   Knihy na discích, kazetách nebo jiných fyzických nosičích  
58.11.3   Knihy on-line                        
58.11.30   Knihy on-line                        
58.11.4   Prostor pro reklamu v knihách                
58.11.41   Prostor pro reklamu v knihách v tištěné podobě        
58.11.42   Prostor pro reklamu v knihách v elektronické podobě     
58.11.5   Vydávání knih na základě honoráře nebo smlouvy        
58.11.50   Vydávání knih na základě honoráře nebo smlouvy        
58.11.6   Licenční služby ke knihám                  
58.11.60   Licenční služby ke knihám                  
58.12    Vydávání adresářů a jiných seznamů              
58.12.1   Adresáře a jiné seznamy v tištěné podobě nebo na fyzických  
       nosičích                           
58.12.10   Adresáře a jiné seznamy v tištěné podobě nebo na fyzických  
       nosičích                           
58.12.2   Adresáře a jiné seznamy on-line               
58.12.20   Adresáře a jiné seznamy on-line               
58.12.3   Licenční služby k právu užívat adresáře a jiné seznamy    
58.12.30   Licenční služby k právu užívat adresáře a jiné seznamy    
58.12.4   Prostor pro reklamu v adresářích a jiných seznamech     
58.12.40   Prostor pro reklamu v adresářích a jiných seznamech     
58.13    Vydávání novin                        
58.13.1   Noviny v tištěné podobě                   
58.13.10   Noviny v tištěné podobě                   
58.13.2   Noviny on-line                        
58.13.20   Noviny on-line                        
58.13.3   Prostor pro reklamu     v novinách                
58.13.31   Prostor pro reklamu v novinách v tištěné podobě       
58.13.32   Prostor pro reklamu v novinách v elektronické podobě     
58.14    Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací     
58.14.1   Časopisy a ostatní periodické publikace v tištěné podobě   
58.14.11   Časopisy a ostatní periodické publikace pro širokou veřejnost
       v tištěné podobě                  
58.14.12   Obchodní, odborné a akademické časopisy a ostatní periodické 
       publikace v tištěné podobě                  
58.14.19   Časopisy a ostatní periodické publikace v tištěné podobě   
58.14.2   Časopisy a ostatní periodické publikace, on-line       
58.14.20   Časopisy a ostatní periodické publikace, on-line       
58.14.3   Prostor pro reklamu v časopisech a ostatních periodických  
       publikacích                         
58.14.31   Prostor pro reklamu v časopisech a ostatních periodických  
       publikacích v tištěné podobě                 
58.14.32   Prostor pro reklamu v časopisech a ostatních periodických  
       publikacích v elektronické podobě              
58.14.4   Licenční služby k časopisům a ostatním periodickým publikacím
58.14.40   Licenční služby k časopisům a ostatním periodickým publikacím
58.19    Ostatní vydavatelské služby                 
58.19.1   Ostatní služby v oblasti vydávání tiskovin          
58.19.11   Dopisnice nebo pohlednice, karty s osobními pozdravy, zprávami
       nebo oznámeními v tištěné podobě          
58.19.12   Obrazy, kresby a fotografie                 
58.19.13   Obtisky a kalendáře v tištěné podobě             
58.19.14   Nepoužité poštovní, kolkové nebo podobné známky; papír s   
       natištěnými známkami; šekové tiskopisy; bankovky, akcie,
       dluhopisy a podobné cenné papíry               
58.19.15   Reklamní a propagační tiskoviny, obchodní katalogy a podobné 
       výrobky v tištěné podobě                   
58.19.19   Ostatní tiskoviny                      
58.19.2   Ostatní on-line obsah                    
58.19.21   On-line obsah pro dospělé                  
58.19.29   Ostatní on-line obsah j. n.                 
58.19.3   Licenční služby k ostatním tiskovinám            
58.19.30   Licenční služby k ostatním tiskovinám            
58.2     Vydávání softwaru                      
58.21    Vydávání počítačových her                  
58.21.1   Počítačové hry, na fyzickém nosiči              
58.21.10   Počítačové hry, na fyzickém nosiči              
58.21.2   Počítačové hry, stažitelné z internetu            
58.21.20   Počítačové hry, stažitelné z internetu            
58.21.3   On-line hry                         
58.21.30   On-line hry                         
58.21.4   Licenční služby k právu užívat počítačové hry        
58.21.40   Licenční služby k právu užívat počítačové hry        
58.29    Vydávání ostatního softwaru                 
58.29.1   Systémový software, na fyzickém nosiči            
58.29.11   Operační systémy, na fyzickém nosiči             
58.29.12   Síťový software, na fyzickém nosiči             
58.29.13   Software pro správu databází, na fyzickém nosiči       
58.29.14   Vývojářské nástroje a programovací jazyky, na fyzickém nosiči
58.29.2   Aplikační software, na fyzickém nosiči            
58.29.21   Aplikace pro obecné obchodní a domácí použití, na fyzickém nosiči
58.29.29   Ostatní aplikační software, na fyzickém nosiči        
58.29.3   Software, stažitelný z internetu               
58.29.31   Systémový software, stažitelný z internetu          
58.29.32   Aplikační software, stažitelný z internetu          
58.29.4   On-line software                       
58.29.40   On-line software                       
58.29.5   Licenční služby k právu užívat počítačový software      
58.29.50   Licenční služby k právu užívat počítačový software      
------------------------------------------------------------------------------
59      Produkce filmů, videozáznamů a televizních pořadů, zvukových 
       nahrávek a hudební vydavatelské služby            
------------------------------------------------------------------------------
59.1     Služby v oblasti kinematografie, videa a televizních pořadů 
59.11    Produkce filmů, videozáznamů a televizních pořadů a související
       služby; originály filmů, videozáznamů apod.   
59.11.1   Produkce filmů, videozáznamů a televizních pořadů      
59.11.11   Produkce filmů                        
59.11.12   Produkce propagačních nebo reklamních filmů a videozáznamů  
59.11.13   Produkce ostatních televizních pořadů            
59.11.2   Filmy, videozáznamy a televizní pořady            
59.11.21   Originály filmů, videozáznamů a televizních pořadů      
59.11.22   Kinematografické filmy                    
59.11.23   Filmy a jiné videozáznamy na discích, kazetách nebo jiných
       fyzických nosičích                      
59.11.24   Filmy a jiné videozáznamy, stažitelné z internetu      
59.11.25   Streamingový videoobsah                   
59.11.3   Prodej reklamního prostoru nebo času ve filmech, videozáznamech a
       televizních pořadech            
59.11.30   Prodej reklamního prostoru nebo času ve filmech, videozáznamech a
       televizních pořadech            
59.12    Postprodukční služby v oblasti filmů, videozáznamů a televizních
       pořadů                      
59.12.1   Postprodukční služby v oblasti filmů, videozáznamů a televizních
       pořadů                      
59.12.11   Audiovizuální editační služby                
59.12.12   Převody a rozmnožování původních verzí            
59.12.13   Barevná korekce a digitální restaurování           
59.12.14   Vizuální efekty                       
59.12.15   Animace                           
59.12.16   Titulkování                         
59.12.17   Editace zvuku a zvukový design                
59.12.19   Ostatní postprodukční služby v oblasti filmů, videozáznamů a 
       televizních pořadů                      
59.13    Licenční a distribuční služby k filmům, videozáznamům a
       televizním pořadům                      
59.13.1   Licenční a distribuční služby k filmům, videozáznamům a   
       televizním pořadům                      
59.13.11   Licenční služby k filmovým právům a příjmům z těchto práv  
59.13.12   Ostatní služby v oblasti distribuce filmů, videozáznamů a  
       televizních pořadů                      
59.14    Promítání filmů                       
59.14.1   Promítání filmů                       
59.14.10   Promítání filmů                       
59.2     Pořizování zvukových záznamů a hudební vydavatelské služby  
59.20    Pořizování zvukových záznamů a hudební vydavatelské služby  
59.20.1   Pořizování zvukových záznamů, vč. živých nahrávek; originály 
       zvukových záznamů                      
59.20.11   Pořizování zvukových záznamů, kromě živých nahrávek     
59.20.12   Pořizování živých nahrávek                  
59.20.13   Originály zvukových záznamů                 
59.20.2   Tvorba rozhlasových pořadů; originály rozhlasových pořadů  
59.20.21   Tvorba rozhlasových pořadů                  
59.20.22   Originály rozhlasových pořadů                
59.20.3   Hudební vydavatelské služby                 
59.20.31   Hudebniny v tištěné podobě                  
59.20.32   Notové záznamy v elektronické podobě             
59.20.33   Hudební audiodisky, kazety nebo jiné fyzické nosiče     
59.20.34   Ostatní audiodisky a kazety                 
59.20.35   Hudba, stažitelná z internetu                
59.20.36   Streamingový audioobsah                   
59.20.4   Licenční služby k právu užívat originální zvukové nahrávky  
59.20.40   Licenční služby k právu užívat originální zvukové nahrávky  
------------------------------------------------------------------------------
60      Tvorba programů a vysílání                  
------------------------------------------------------------------------------
60.1     Rozhlasové vysílání                     
60.10    Rozhlasové vysílání                     
60.10.1   Rozhlasové vysílání; originály rozhlasového vysílání     
60.10.11   Tvorba rozhlasových programů a rozhlasového vysílání     
60.10.12   Originály rozhlasového vysílání               
60.10.2   Programy rozhlasových stanic                 
60.10.20   Programy rozhlasových stanic                 
60.10.3   Reklamní čas v rozhlase                       
60.10.30   Reklamní čas v rozhlase                   
60.2     Tvorba televizních programů a televizní vysílání; originály 
       televizního vysílání; programy televizních kanálů a reklamní čas
       v televizi                        
60.20    Tvorba televizních programů a televizní vysílání; originály 
       televizní ho vysílání; programy televizních kanálů a reklamní čas
       v televizi                   
60.20.1   Tvorba televizních programů a televizní vysílání       
60.20.11   Lineární televizní vysílání, tvorba televizních programů   
60.20.12   On-line služby poskytování videa na vyžádání         
60.20.13   Ostatní služby poskytování videa na vyžádání         
60.20.2   Originály televizního vysílání                
60.20.20   Originály televizního vysílání                
60.20.3   Reklamní čas v televizi                   
60.20.30   Reklamní čas v televizi                   
------------------------------------------------------------------------------
61      Telekomunikační služby                    
------------------------------------------------------------------------------
61.1     Služby související s pevnými telekomunikačními sítěmi    
61.10    Služby související s pevnými telekomunikačními sítěmi    
61.10.1   Přenos dat a zpráv                      
61.10.11   Služby pevných telefonních sítí - přístup a využívání    
61.10.12   Doplňkové služby pevných telefonních sítí          
61.10.13   Služby pronájmu pevných telekomunikačních sítí soukromým   
       telekomunikačním systémům                  
61.10.2   Přenosové služby v rámci pevných telekomunikačních sítí   
61.10.20   Přenosové služby v rámci pevných telekomunikačních sítí   
61.10.3   Přenos dat prostřednictvím pevných telekomunikačních sítí  
61.10.30   Přenos dat prostřednictvím pevných telekomunikačních sítí  
61.10.4   Služby internetu v rámci pevných telekomunikačních sítí   
61.10.41   Služby internetové páteřní sítě               
61.10.42   Přístup k úzkopásmovému internetu prostřednictvím pevných sítí
61.10.43   Přístup k širokopásmovému internetu prostřednictvím pevných sítí
61.10.49   Ostatní služby internetu v rámci pevných telekomunikačních sítí
61.10.5   Distribuce programů do domácností prostřednictvím pevných sítí
61.10.51   Distribuce programů do domácností prostřednictvím pevných sítí,
       základní programový balíček              
61.10.52   Distribuce programů do domácností prostřednictvím pevných sítí,
       volitelný programový balíček              
61.10.53   Distribuce programů do domácností prostřednictvím pevných sítí,
       přímá platba za zhlédnuté programy           
61.2     Služby související s bezdrátovými telekomunikačními sítěmi  
61.20    Služby související s bezdrátovými telekomunikačními sítěmi  
61.20.1   Mobilní telekomunikační služby a služby soukromých sítí pro 
       bezdrátové telekomunikační systémy              
61.20.11   Služby pronájmu soukromých telekomunikačních sítí v rámci  
       bezdrátových telekomunikačních systémů            
61.20.12   Mobilní hlasové služby                    
61.20.13   Mobilní textové služby                    
61.20.14   Mobilní datové služby, kromě textových služeb        
61.20.2   Přenosové služby v rámci bezdrátových telekomunikačních sítí 
61.20.20   Přenosové služby v rámci bezdrátových telekomunikačních sítí 
61.20.3   Přenos dat prostřednictvím bezdrátových telekomunikačních sítí
61.20.30   Přenos dat prostřednictvím bezdrátových telekomunikačních sítí
61.20.4   Služby internetu v rámci bezdrátových telekomunikačních sítí 
61.20.41   Přístup k úzkopásmovému internetu prostřednictvím bezdrátových
       sítí                      
61.20.42   Přístup k širokopásmovému internetu prostřednictvím bezdrátových
       sítí                      
61.20.49   Ostatní služby internetu v rámci bezdrátových telekomunikačních
       sítí                    
61.20.5   Distribuce programů do domácností prostřednictvím bezdrátových
       sítí                      
61.20.50   Distribuce programů do domácností prostřednictvím bezdrátových
       sítí                      
61.3     Služby související se satelitními telekomunikačními sítěmi  
61.30    Služby související se satelitními telekomunikačními sítěmi  
61.30.1   Služby související se satelitními telekomunikačními sítěmi, kromě
       distribuce satelitních programů do domácností     
61.30.10   Služby související se satelitními telekomunikačními sítěmi, kromě
       distribuce satelitních programů do domácností     
61.30.2   Distribuce satelitních programů do domácností        
61.30.20   Distribuce satelitních programů do domácností        
61.9     Ostatní telekomunikační služby                
61.90    Ostatní telekomunikační služby                
61.90.1   Ostatní telekomunikační služby                
61.90.10   Ostatní telekomunikační služby                
------------------------------------------------------------------------------
62      Služby v oblasti programování a poradenství a související služby
------------------------------------------------------------------------------
62.0     Služby v oblasti programování a poradenství a související služby
62.01    Služby programování                     
62.01.1   Návrhy IT a vývojářské služby                
62.01.11   Návrhy IT a vývojářské služby v oblasti aplikací       
62.01.12   Návrhy IT a vývojářské služby v oblasti sítí a systémů    
62.01.2   Originály softwaru                      
62.01.21   Originály počítačových her                  
62.01.29   Ostatní originály softwaru                  
62.02    Poradenské služby v oblasti počítačů             
62.02.1   Poradenské služby v oblasti hardwaru             
62.02.10   Poradenské služby v oblasti hardwaru             
62.02.2   Poradenské služby v oblasti systémů a softwaru        
62.02.20   Poradenské služby v oblasti systémů a softwaru        
62.02.3   Služby technické podpory v oblasti IT            
62.02.30   Služby technické podpory v oblasti IT            
62.03    Správa počítačového vybavení                 
62.03.1   Správa počítačového vybavení                 
62.03.11   Správa sítí                         
62.03.12   Správa počítačových systémů                 
62.09    Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů 
62.09.1   Instalace počítačů a periferních zařízení          
62.09.10   Instalace počítačů a periferních zařízení          
62.09.2   Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů
       j. n.                            
62.09.20   Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů 
       j. n.                            
------------------------------------------------------------------------------
63      Informační služby                      
------------------------------------------------------------------------------
63.1     Zpracování dat, hosting a související služby; obsah webových 
       portálů                           
63.11    Zpracování dat, hosting a související služby         
63.11.1   Zpracování dat, hosting, služby v oblasti aplikací a ostatní 
       služby v oblasti poskytování informační infrastruktury    
63.11.11   Zpracování dat                        
63.11.12   Webhostingové služby                     
63.11.13   Poskytování služeb v oblasti aplikací            
63.11.19   Ostatní hostingové služby a poskytování informační infrastruktury
63.11.2   Reklamní prostor a čas na internetu (kromě na webových portálech)
63.11.20   Reklamní prostor a čas na internetu (kromě na webových portálech)
63.12    Obsah webových portálů                    
63.12.1   Obsah webových portálů                    
63.12.10   Obsah webových portálů                    
63.12.2   Reklamní prostor na webových portálech            
63.12.20   Reklamní prostor na webových portálech            
63.9     Ostatní informační služby                  
63.91    Služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur     
63.91.1   Služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur     
63.91.11   Služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur novinám a
       periodickým publikacím                   
63.91.12   Služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
       audiovizuálním médiím                    
63.99    Ostatní informační služby j. n.               
63.99.1   Informační služby j. n.                   
63.99.10   Informační služby j. n.                   
63.99.2   Originální kompilace faktů, informací            
63.99.20   Originální kompilace faktů, informací                
K FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY
------------------------------------------------------------------------------
64      Finanční služby, kromě pojištění a penzijního financování  
------------------------------------------------------------------------------
64.1     Peněžní zprostředkovatelské služby              
64.11    Služby centrálních bank                   
64.11.1   Služby centrálních bank                   
64.11.10   Služby centrálních bank                   
64.19    Ostatní peněžní zprostředkovatelské služby          
64.19.1   Vkladové služby                       
64.19.11   Vkladové služby pro korporátní a institucionální vkladatele 
64.19.12   Vkladové služby pro ostatní vkladatele            
64.19.2   Služby peněžních institucí související s poskytováním úvěrů 
64.19.21   Služby peněžních institucí související s poskytováním úvěrů 
       finančním zprostředkovatelům                 
64.19.22   Služby peněžních institucí související s poskytováním    
       spotřebitelských úvěrů                    
64.19.23   Služby peněžních institucí související s poskytováním hypotečních
       úvěrů na bydlení                 
64.19.24   Služby peněžních institucí související s poskytováním hypotečních
       úvěrů jiných než na bydlení           
64.19.25   Služby peněžních institucí související s poskytováním komerčních
       nehypotečních úvěrů                
64.19.26   Služby peněžních institucí související s kreditními kartami 
64.19.29   Služby peněžních institucí související s poskytováním ostatních
       úvěrů                       
64.19.3   Ostatní peněžní zprostředkovatelské služby j. n.       
64.19.30   Ostatní peněžní zprostředkovatelské služby j. n.       
64.2     Služby holdingových společností               
64.20    Služby holdingových společností               
64.20.1   Služby holdingových společností               
64.20.10   Služby holdingových společností               
64.3     Služby trustů, fondů a podobných finančních subjektů     
64.30    Služby trustů, fondů a podobných finančních subjektů     
64.30.1   Služby trustů, fondů a podobných finančních subjektů     
64.30.10   Služby trustů, fondů a podobných finančních subjektů     
64.9     Ostatní finanční služby, kromě pojištění a penzijního financování
64.91    Služby finančního leasingu                  
64.91.1   Služby finančního leasingu                  
64.91.10   Služby finančního leasingu                  
64.92    Služby související s poskytováním ostatních úvěrů jinými   
       institucemi než peněžními                  
64.92.1   Služby související s poskytováním ostatních úvěrů jinými   
       institucemi než peněžními                  
64.92.11   Služby související s poskytováním úvěrů finančním
       zprostředkovatelům jinými institucemi než peněžními     
64.92.12   Služby související s poskytováním spotřebitelských úvěrů jinými
       institucemi než peněžními               
64.92.13   Služby související s poskytováním hypotečních úvěrů na bydlení
       jinými institucemi než peněžními           
64.92.14   Služby související s poskytováním hypotečních úvěrů jiných než
       na bydlení jinými institucemi než peněžními       
64.92.15   Služby související s poskytováním komerčních nehypotečních úvěrů
       jinými institucemi než peněžními            
64.92.16   Služby související s kreditními kartami poskytované jinými  
       institucemi než peněžními                  
64.92.19   Služby související s poskytováním ostatních úvěrů jinými   
       institucemi než peněžními j. n.               
64.99    Ostatní finanční služby, kromě pojištění a penzijního financování
       j. n.                      
64.99.1   Ostatní finanční služby, kromě pojištění a penzijního financování
       j. n.                      
64.99.11   Služby investičního bankovnictví               
64.99.19   Finanční služby, kromě pojištění a penzijního financování, j. n.
------------------------------------------------------------------------------
65      Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného 
       sociálního zabezpečení                    
------------------------------------------------------------------------------
65.1     Pojištění                          
65.11    Životní pojištění                      
65.11.1   Životní pojištění                      
65.11.10   Životní pojištění                      
65.12    Neživotní pojištění                     
65.12.1   Úrazové a zdravotní pojištění                
65.12.11   Úrazové pojištění                      
65.12.12   Zdravotní pojištění                     
65.12.2   Pojištění motorových vozidel                 
65.12.21   Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel     
65.12.29   Ostatní pojištění motorových vozidel             
65.12.3   Pojištění námořní, letecké a jiné dopravy          
65.12.31   Pojištění železničního vozového parku            
65.12.32   Pojištění odpovědnosti leteckého dopravce          
65.12.33   Ostatní pojištění leteckých dopravních prostředků      
65.12.34   Pojištění odpovědnosti lodního dopravce           
65.12.35   Ostatní pojištění lodí                    
65.12.36   Pojištění nákladu                      
65.12.4   Pojištění majetku proti požáru a jiným škodám        
65.12.41   Pojištění majetku proti požáru                
65.12.49   Pojištění majetku proti ostatním škodám           
65.12.5   Pojištění obecné odpovědnosti                
65.12.50   Pojištění obecné odpovědnosti                
65.12.6   Pojištění úvěrů a záruk                   
65.12.61   Pojištění úvěrů                       
65.12.62   Pojištění záruk                       
65.12.7   Cestovní pojištění, pojištění asistenčních služeb, právní ochrany
       a různých finančních ztrát              
65.12.71   Cestovní pojištění a pojištění asistenčních služeb      
65.12.72   Pojištění právní ochrany                   
65.12.73   Pojištění různých finančních ztrát              
65.12.9   Ostatní neživotní pojištění                 
65.12.90   Ostatní neživotní pojištění                 
65.2     Zajištění                          
65.20    Zajištění                          
65.20.1   Zajištění životního, úrazového a zdravotního pojištění    
65.20.11   Zajištění životního pojištění                
65.20.12   Zajištění úrazového pojištění                
65.20.13   Zajištění zdravotního pojištění               
65.20.2   Zajištění pojištění dopravy a majetku            
65.20.21   Zajištění pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
65.20.22   Zajištění ostatních pojištění motorových vozidel       
65.20.23   Zajištění pojištění námořní, letecké a jiné dopravy     
65.20.24   Zajištění pojištění nákladu                 
65.20.25   Zajištění pojištění majetku proti požáru a ostatním škodám  
65.20.3   Zajištění pojištění obecné odpovědnosti, úvěrů a záruk    
65.20.31   Zajištění pojištění obecné odpovědnosti           
65.20.32   Zajištění pojištění úvěrů a záruk              
65.20.4   Zajištění pojištění právní ochrany a různých finančních ztrát
65.20.41   Zajištění pojištění právní ochrany              
65.20.42   Zajištění pojištění různých finančních ztrát         
65.20.5   Zajištění penzijního financování               
65.20.50   Zajištění penzijního financování               
65.20.6   Zajištění jiného neživotního pojištění            
65.20.60   Zajištění jiného neživotního pojištění            
65.3     Penzijní financování                     
65.30    Penzijní financování                     
65.30.1   Penzijní financování                     
65.30.11   Individuální penzijní financování              
65.30.12   Skupinové penzijní financování                
------------------------------------------------------------------------------
66      Pomocné služby související s finančními a pojišťovacími službami
------------------------------------------------------------------------------
66.1     Pomocné služby související s finančními službami, kromě pojištění
       a penzijního financování              
66.11    Služby související s řízením a správou finančních trhů    
66.11.1   Služby související s řízením a     správou finančních trhů    
66.11.11   Služby související se správou finančních trhů        
66.11.12   Služby související s regulací finančních trhů        
66.11.19   Ostatní služby související s řízením a správou finančních trhů
66.12    Služby obchodování s cennými papíry a komoditami, směnárenské
       služby                      
66.12.1   Služby obchodování s cennými papíry a komoditami, směnárenské
       služby                      
66.12.11   Služby obchodování s cennými papíry             
66.12.12   Služby obchodování s komoditami               
66.12.13   Směnárenské služby                      
66.19    Ostatní pomocné služby související s finančními službami, kromě
       pojištění a penzijního financování           
66.19.1   Zpracování a zúčtování transakcí s cennými papíry      
66.19.10   Zpracování a zúčtování transakcí s cennými papíry      
66.19.2   Pomocné služby související s investičním bankovnictvím    
66.19.21   Služby v oblasti fúzí a akvizic               
66.19.22   Služby v oblasti financování společností a rizikového kapitálu
66.19.29   Ostatní pomocné služby související s investičním bankovnictvím
66.19.3   Svěřenecké služby a ukládání do úschovy           
66.19.31   Svěřenecké služby                      
66.19.32   Ukládání do úschovy                     
66.19.9   Ostatní pomocné služby související s finančními službami j. n.,
       kromě pojištění a penzijního financování         
66.19.91   Finanční poradenství                     
66.19.92   Zpracování finančních transakcí a zúčtovací služby      
66.19.99   Ostatní pomocné služby související s finančními službami j. n.,
       kromě pojištění a penzijního financování, kromě finančního
       poradenství a zpracování finančních transakcí a zúčtovacích
       služeb                      
66.2     Pomocné služby související s pojištěním a penzijním financováním
66.21    Vyhodnocování rizik a škod                  
66.21.1   Vyhodnocování rizik a škod                  
66.21.10   Vyhodnocování rizik a škod                  
66.22    Služby zástupců pojišťovny a makléřů             
66.22.1   Služby zástupců pojišťovny a makléřů             
66.22.10   Služby zástupců pojišťovny a makléřů             
66.29    Ostatní pomocné služby související s pojištěním a penzijním 
       financováním                         
66.29.1   Ostatní pomocné služby související s pojištěním a penzijním 
       financováním                         
66.29.11   Pojistně-matematické služby                 
66.29.19   Ostatní pomocné služby související s pojištěním a penzijním 
       financováním j. n.                      
66.3     Správa fondů                         
66.30    Správa fondů                         
66.30.1   Správa fondů                         
66.30.11   Správa portfolií, kromě penzijních fondů           
66.30.12   Správa penzijních fondů                   
L SLUŽBY V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
------------------------------------------------------------------------------
68      Služby v oblasti nemovitostí                 
------------------------------------------------------------------------------
68.1     Nákup nemovitostí a jejich následný prodej          
68.10    Nákup nemovitostí a jejich následný prodej          
68.10.1   Nákup nemovitostí a jejich následný prodej          
68.10.11   Nákup a následný prodej bytových budov, vč. souvisejících pozemků
68.10.12   Nákup a následný prodej nemovitostí užívaných na časový úsek 
68.10.13   Nákup a následný prodej stavebních pozemků pro bytovou výstavbu
68.10.14   Nákup a následný prodej nebytových budov, vč. souvisejících 
       pozemků                           
68.10.15   Nákup a následný prodej stavebních pozemků pro nebytovou výstavbu
68.2     Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí   
68.20    Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí   
68.20.1   Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí   
68.20.11   Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých bytových nemovitostí
68.20.12   Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nebytových
       nemovitostí                         
68.3     Služby v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody 
68.31    Služby realitních agentur na základě smlouvy nebo dohody   
68.31.1   Služby realitních agentur na základě smlouvy nebo dohody   
68.31.11   Služby související s prodejem bytových budov, vč. souvisejících
       pozemků, kromě nemovitostí užívaných na časový úsek, na základě
       smlouvy nebo dohody             
68.31.12   Služby související s prodejem nemovitostí užívaných na časový
       úsek na základě smlouvy nebo dohody          
68.31.13   Služby související s prodejem stavebních pozemků pro bytovou 
       výstavbu na základě smlouvy nebo dohody           
68.31.14   Služby související s prodejem nebytových budov, vč. souvisejících
       pozemků, na základě smlouvy nebo dohody    
68.31.15   Služby související s prodejem stavebních pozemků pro nebytovou
       výstavbu na základě smlouvy nebo dohody      
68.31.16   Úřední odhad nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody   
68.32    Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody      
68.32.1   Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody      
68.32.11   Správa bytových nemovitostí, kromě nemovitostí užívaných na 
       časový úsek, na základě smlouvy nebo dohody         
68.32.12   Správa nemovitostí užívaných na časový úsek na základě smlouvy
       nebo dohody                     
68.32.13   Správa nebytových nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody 
M ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY
------------------------------------------------------------------------------
69      Právní a účetnické služby                  
------------------------------------------------------------------------------
69.1     Právní služby                        
69.10    Právní služby                        
69.10.1   Právní služby                        
69.10.11   Právní poradenství a zastupování ve věcech týkajících se
       trestního práva                       
69.10.12   Právní poradenství a zastupování při soudních řízeních týkajících
       se podnikového a obchodního práva         
69.10.13   Právní poradenství a zastupování při soudních řízeních týkajících
       se pracovního práva                
69.10.14   Právní poradenství a zastupování při soudních řízeních týkajících
       se občanského práva                
69.10.15   Právní služby v oblasti patentů, autorských práv a jiných práv
       duševního vlastnictví                  
69.10.16   Notářské služby                       
69.10.17   Arbitrážní a smírčí služby                  
69.10.18   Právní služby v oblasti aukcí (dražeb)            
69.10.19   Ostatní právní služby                    
69.2     Účetnické a auditorské služby; služby daňového poradenství  
69.20    Účetnické a auditorské služby; služby daňového poradenství  
69.20.1   Finanční auditorské služby                  
69.20.10   Finanční auditorské služby                  
69.20.2   Účetnické služby                       
69.20.21   Služby kontroly účetnictví                  
69.20.22   Sestavování účetnických uzávěrek               
69.20.23   Služby vedení účetnictví                   
69.20.24   Služby mzdového účetnictví                  
69.20.29   Ostatní účetnické služby                   
69.20.3   Služby daňového poradenství                 
69.20.31   Daňové poradenství a příprava daňových přiznání pro právnické
       osoby                       
69.20.32   Daňové poradenství a příprava daňových přiznání pro jednotlivce
69.20.4   Služby v případě platební neschopnosti a nucené správy    
69.20.40   Služby v případě platební neschopnosti a nucené správy    
------------------------------------------------------------------------------
70      Vedení podniků; poradenství v oblasti řízení         
------------------------------------------------------------------------------
70.1     Vedení podniků                        
70.10    Vedení podniků                        
70.10.1   Vedení podniků                        
    70.10.10   Vedení podniků                        
70.2     Poradenství v oblasti řízení                 
70.21    Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace    
70.21.1   Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace    
70.21.10   Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace    
70.22    Poradenství v oblasti podnikání a ostatního řízení      
70.22.1   Poradenství v oblasti vedení podniku             
70.22.11   Poradenství v oblasti strategie řízení            
70.22.12   Poradenství v oblasti finančního řízení (kromě daní)     
70.22.13   Poradenství v oblasti marketingového řízení         
70.22.14   Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů         
70.22.15   Poradenství v oblasti řízení výroby             
70.22.16   Poradenství v oblasti dodavatelského řetězce a jiného řízení 
70.22.17   Služby v oblasti managementu obchodních procesů       
70.22.2   Ostatní služby v oblasti managementu projektů, kromě ve   
       stavebnictví                         
70.22.20   Ostatní služby v oblasti managementu projektů, kromě ve   
       stavebnictví                         
70.22.3   Ostatní poradenství v oblasti podnikání           
70.22.30   Ostatní poradenství v oblasti podnikání           
------------------------------------------------------------------------------
71      Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy
------------------------------------------------------------------------------
71.1     Architektonické a inženýrské služby a související technické 
       poradenství                         
71.11    Architektonické služby                    
71.11.1   Plány a výkresy pro architektonické účely          
71.11.10   Plány a výkresy pro architektonické účely          
71.11.2   Architektonické služby týkající se staveb          
71.11.21   Architektonické služby týkající se projektů bytových budov  
71.11.22   Architektonické služby týkající se projektů nebytových budov 
71.11.23   Architektonické služby týkající se rekonstrukcí historických 
       staveb                            
71.11.24   Architektonické poradenské služby týkající se stavebních projektů
71.11.3   Urbanistické a územní plánování               
71.11.31   Urbanistické plánování                    
71.11.32   Územní plánování venkova                   
71.11.33   Projektové plánování území                  
71.11.4   Služby v oblasti krajinářské architektury, poradenství    
71.11.41   Služby v oblasti krajinářské architektury, kromě poradenství 
71.11.42   Poradenské služby v oblasti krajinářské architektury     
71.12    Inženýrské služby a související technické poradenství    
71.12.1   Inženýrské služby                      
71.12.11   Inženýrské poradenské služby                 
71.12.12   Inženýrské služby týkající se stavebních projektů      
71.12.13   Inženýrské služby týkající se energetických projektů     
71.12.14   Inženýrské služby týkající se dopravních projektů      
71.12.15   Inženýrské služby týkající se projektů souvisejících s nakládáním
       s odpady (vč. nebezpečných)            
71.12.16   Inženýrské služby týkající se projektů v oblasti vody, kanalizace
       a odvodňování                   
71.12.17   Inženýrské služby týkající se projektů průmyslových zařízení,
       procesů a produktů                 
71.12.18   Inženýrské služby týkající se projektů v oblasti telekomunikací
       a rozhlasového a televizního vysílání     
71.12.19   Inženýrské služby týkající se ostatních projektů       
71.12.2   Služby managementu projektů týkající se stavebních projektů 
71.12.20   Služby managementu projektů týkající se stavebních projektů 
71.12.3   Geologické, geofyzikální a související průzkumné a poradenské
       služby                      
71.12.31   Geologické a geofyzikální poradenské služby         
71.12.32   Geofyzikální služby                     
71.12.33   Průzkum a vyhodnocování nerostných ložisek          
71.12.34   Zeměměřické služby                      
71.12.35   Kartografické služby                     
71.2     Technické zkoušky a analýzy                 
71.20    Technické zkoušky a analýzy                 
71.20.1   Technické zkoušky a analýzy                 
71.20.11   Zkoušky a analýzy složení a čistoty             
71.20.12   Zkoušky a analýzy fyzikálních vlastností           
71.20.13   Zkoušky a analýzy integrovaných mechanických a elektrických 
       systémů                           
71.20.14   Technické kontroly silničních dopravních prostředků     
71.20.19   Ostatní technické zkoušky a analýzy             
------------------------------------------------------------------------------
72      Výzkum a vývoj, autorská práva                
------------------------------------------------------------------------------
72.0     Výzkum a vývoj interdisciplinární, autorská práva k jeho
       výsledkům                          
72.00    Výzkum a vývoj interdisciplinární, autorská práva k jeho   
       výsledkům                          
72.00.1   Výzkum a vývoj interdisciplinární              
72.00.11   Základní výzkum interdisciplinární              
72.00.12   Aplikovaný výzkum interdisciplinární             
72.00.13   Vývoj interdisciplinární                   
72.00.2   Autorská práva k výsledkům interdisciplinárního výzkumu a vývoje
72.00.20   Autorská práva k výsledkům interdisciplinárního výzkumu a vývoje
72.1     Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd    
72.11    Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologií           
72.11.1   Výzkum a vývoj v oblasti lékařské biotechnologie       
72.11.11   Základní výzkum v oblasti lékařské biotechnologie      
72.11.12   Aplikovaný výzkum v oblasti lékařské biotechnologie     
72.11.13   Vývoj v oblasti lékařské biotechnologie           
72.11.2   Výzkum a vývoj v oblasti environmentální a průmyslové
       biotechnologie                        
72.11.21   Základní výzkum v oblasti environmentální a průmyslové    
       biotechnologie                        
72.11.22   Aplikovaný výzkum v oblasti environmentální a průmyslové   
       biotechnologie                        
72.11.23   Vývoj v oblasti environmentální a průmyslové biotechnologie 
72.11.3   Výzkum a vývoj v oblasti zemědělské biotechnologie      
72.11.31   Základní výzkum v oblasti zemědělské biotechnologie     
72.11.32   Aplikovaný výzkum v oblasti zemědělské biotechnologie    
72.11.33   Vývoj v oblasti zemědělské biotechnologie          
72.11.4   Autorská práva k výsledkům výzkumu a vývoje v oblasti    
       biotechnologií                        
72.11.40   Autorská práva k výsledkům výzkumu a vývoje v oblasti    
       biotechnologií                        
72.19    Výzkum a vývoj v oblasti ostatních přírodních a technických věd
72.19.1   Výzkum a vývoj v oblasti fyzikálních věd           
72.19.11   Základní výzkum v oblasti fyzikálních věd          
72.19.12   Aplikovaný výzkum v oblasti fyzikálních věd         
72.19.13   Vývoj v oblasti fyzikálních věd               
72.19.2   Výzkum a vývoj v oblasti chemie a biologie          
72.19.21   Základní výzkum v oblasti chemie a biologie         
72.19.22   Aplikovaný výzkum v oblasti chemie a biologie        
72.19.23   Vývoj v oblasti chemie a biologie              
72.19.3   Výzkum a vývoj v oblasti strojírenství a technologií, kromě 
       biotechnologií                        
72.19.31   Základní výzkum v oblasti strojírenství a technologií, kromě 
       biotechnologií                        
72.19.32   Aplikovaný výzkum v oblasti strojírenství a technologií, kromě
       biotechnologií                     
72.19.33   Vývoj v oblasti strojírenství a technologií, kromě biotechnologií
72.19.4   Výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd a farmacie      
72.19.41   Základní výzkum v oblasti lékařských věd a farmacie     
72.19.42   Aplikovaný výzkum v oblasti lékařských věd a farmacie    
72.19.43   Vývoj v oblasti lékařských věd a farmacie          
72.19.5   Výzkum a vývoj v oblasti zemědělských věd          
72.19.51   Základní výzkum v oblasti zemědělských věd          
72.19.52   Aplikovaný výzkum v oblasti zemědělských věd         
72.19.53   Vývoj v oblasti zemědělských věd               
72.19.6   Výzkum a vývoj v oblasti ostatních přírodních věd      
72.19.61   Základní výzkum v oblasti ostatních přírodních věd      
72.19.62   Aplikovaný výzkum v oblasti ostatních přírodních věd     
72.19.63   Vývoj v oblasti ostatních přírodních věd           
72.19.7   Autorská práva k výsledkům výzkumu a vývoje v oblasti ostatních
           přírodních a technických věd            
72.19.70   Autorská práva k výsledkům výzkumu a vývoje v oblasti ostatních
       přírodních a technických věd            
72.2     Výzkum a vývoj v oblasti sociálních a humanitních věd    
72.20    Výzkum a vývoj v oblasti sociálních a humanitních věd    
72.20.1   Výzkum a vývoj v oblasti psychologie             
72.20.11   Základní výzkum v oblasti psychologie            
72.20.12   Aplikovaný výzkum v oblasti psychologie           
72.20.13   Vývoj v oblasti psychologie                 
72.20.2   Výzkum a vývoj v oblasti práva                
72.20.21   Základní výzkum v oblasti práva               
72.20.22   Aplikovaný výzkum v oblasti práva              
72.20.23   Vývoj v oblasti práva                    
72.20.3   Výzkum a vývoj v oblasti jazyků a literatury         
72.20.31   Základní výzkum v oblasti jazyků a literatury        
72.20.32   Aplikovaný výzkum v oblasti jazyků a literatury       
72.20.33   Vývoj v oblasti jazyků a literatury             
72.20.4   Výzkum a vývoj v oblasti ostatních sociálních a humanitních věd
72.20.41   Základní výzkum v oblasti ostatních sociálních a humanitních věd
72.20.42   Aplikovaný výzkum v oblasti ostatních sociálních a humanitních
       věd                       
72.20.43   Vývoj v oblasti ostatních sociálních a humanitních věd    
72.20.5   Výzkum a vývoj v oblasti ekonomie              
72.20.51   Základní výzkum v oblasti ekonomie              
72.20.52   Aplikovaný výzkum v oblasti ekonomie             
72.20.53   Vývoj v oblasti ekonomie                   
72.20.6   Autorská práva k výsledkům výzkumu a vývoje v oblasti sociálních
       a humanitních věd                 
72.20.60   Autorská práva k výsledkům výzkumu a vývoje v oblasti sociálních
       a humanitních věd                 
------------------------------------------------------------------------------
73      Reklamní služby a průzkum trhu                
------------------------------------------------------------------------------
73.1     Reklamní služby                       
73.11    Služby reklamních agentur                  
73.11.1   Služby reklamních agentur                  
73.11.11   Komplexní reklamní služby                  
73.11.12   Přímý marketing a služby reklamní pošty           
73.11.13   Vývoj reklamy                        
73.11.19   Ostatní reklamní služby                   
73.12    Zastupování médií při prodeji reklamního prostoru nebo času 
73.12.1   Zprostředkování prodeje reklamního prostoru nebo času    
73.12.11   Zprostředkování prodeje reklamního prostoru v tištěných médiích
73.12.12   Zprostředkování prodeje reklamního prostoru nebo času v televizi
       nebo v rozhlase                   
73.12.13   Zprostředkování prodeje reklamního prostoru nebo času na
       internetu                          
73.12.14   Prodej reklamy spojený s určitou událostí          
73.12.19   Ostatní zprostředkování prodeje reklamního prostoru nebo času
73.12.2   Zprostředkování opětovného prodeje reklamního prostoru nebo času
73.12.20   Zprostředkování opětovného prodeje reklamního prostoru nebo času
73.2     Průzkum trhu a veřejného mínění               
73.20    Průzkum trhu a veřejného mínění               
73.20.1   Průzkum trhu a podobné služby                
73.20.11   Průzkum trhu: kvalitativní zjišťování            
73.20.12   Průzkum trhu: kvantitativní ad-hoc zjišťování        
73.20.13   Průzkum trhu: kvantitativní nepřetržité a pravidelné zjišťování
73.20.14   Průzkum trhu, jiný než zjišťování              
73.20.19   Ostatní průzkum trhu                     
73.20.2   Průzkum veřejného mínění                   
73.20.20   Průzkum veřejného mínění                   
------------------------------------------------------------------------------
74      Ostatní odborné, vědecké a technické služby         
------------------------------------------------------------------------------
74.1     Specializované návrhářské služby               
74.10    Specializované návrhářské služby               
74.10.1   Návrhy interiérů, průmyslové a ostatní specializované návrhářské
       služby                      
74.10.11   Návrhy interiérů                       
74.10.12   Průmyslové návrhy                      
74.10.19   Ostatní specializované návrhářské služby           
74.10.2   Designérské originály                    
74.10.20   Designérské originály                    
74.2     Fotografické služby                     
74.20    Fotografické služby                     
74.20.1   Fotografické desky a filmy, jiné než kinematografické, exponované
74.20.11   Fotografické desky a filmy exponované, avšak nevyvolané   
74.20.12   Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané, pro ofsetovou
       reprodukci                     
74.20.19   Ostatní fotografické desky a filmy exponované a vyvolané   
74.20.2   Speciální fotografické služby                
74.20.21   Portrétní fotografické služby                
74.20.22   Reklamní a související fotografické služby          
74.20.23   Fotoreportáže a záznamy akcí na video            
74.20.24   Letecké snímkování                      
74.20.29   Ostatní speciální fotografické služby            
74.20.3   Ostatní fotografické služby                 
74.20.31   Zpracování fotografií                    
74.20.32   Restaurování a retušování fotografií             
74.20.39   Ostatní fotografické služby j. n.              
74.3     Překladatelské a tlumočnické služby             
74.30    Překladatelské a tlumočnické služby             
74.30.1   Překladatelské a tlumočnické služby             
74.30.11   Překladatelské služby                    
74.30.12   Tlumočnické služby                      
74.9     Ostatní odborné, vědecké a technické služby j. n.      
74.90    Ostatní odborné, vědecké a technické služby j. n.      
74.90.1   Odborné a technické podpůrné a poradenské služby j. n.    
74.90.11   Ověřování faktur a poskytování informací o sazbách za přepravu
       zboží                        
74.90.12   Služby obchodních makléřů a odhadců, jiné než pro nemovitosti a
       pojištění                   
74.90.13   Poradenské služby v oblasti životního prostředí       
74.90.14   Předpovídání počasí a meteorologické služby         
74.90.15   Poradenské služby v oblasti bezpečnosti           
74.90.19   Ostatní vědecké a technické poradenské služby j. n.     
74.90.2   Jiné odborné a technické služby j. n.            
74.90.20   Jiné odborné a technické služby j. n.            
------------------------------------------------------------------------------
75      Veterinární služby                      
------------------------------------------------------------------------------
75.0     Veterinární služby                      
75.00    Veterinární služby                      
75.00.1   Veterinární služby                      
75.00.11   Veterinární služby pro zvířata v zájmovém chovu       
75.00.12   Veterinární služby pro hospodářská zvířata          
75.00.19   Ostatní veterinární služby                  
N ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ SLUŽBY
------------------------------------------------------------------------------
77      Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu      
------------------------------------------------------------------------------
77.1     Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů    
77.11    Pronájem a leasing automobilů a lehkých motorových vozidel, kromě
       motocyklů                       
77.11.1   Pronájem a leasing automobilů a lehkých motorových vozidel, kromě
       motocyklů                       
77.11.10   Pronájem a leasing automobilů a lehkých motorových vozidel, kromě
       motocyklů                       
77.12    Pronájem a leasing nákladních automobilů a jiných těžkých vozidel
77.12.1   Pronájem a leasing nákladních automobilů a jiných těžkých vozidel
77.12.11   Pronájem a leasing nákladních dopravních prostředků     
77.12.19   Pronájem a leasing ostatních pozemních dopravních prostředků 
77.2     Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 
       domácnost                          
77.21    Pronájem a leasing     rekreačních a sportovních potřeb     
77.21.1   Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb     
77.21.10   Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb     
77.22    Pronájem videokazet a disků                 
77.22.1   Pronájem videokazet a disků                 
77.22.10   Pronájem videokazet a disků                 
77.29    Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a
       převážně pro domácnost                    
77.29.1   Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a  
       převážně pro domácnost                    
77.29.11   Pronájem a leasing televizních a rozhlasových přijímačů,   
       videorekordérů a podobných přístrojů a zařízení       
77.29.12   Pronájem a leasing nábytku a ostatního zařízení převážně pro 
       domácnost                          
77.29.13   Pronájem a leasing hudebních nástrojů            
77.29.14   Pronájem a leasing bytového textilu             
77.29.15   Pronájem a leasing textilních výrobků, oděvů a obuvi     
77.29.16   Pronájem a leasing strojů a zařízení pro kutily       
77.29.19   Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a
       převážně pro domácnost j. n.                 
77.3     Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků   
77.31    Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení      
77.31.1   Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení      
77.31.10   Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení      
77.32    Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení       
77.32.1   Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení       
77.32.10   Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení       
77.33    Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, vč. počítačů
77.33.1   Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, vč. počítačů
77.33.11   Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, kromě  
       počítačů                           
77.33.12   Pronájem a leasing počítačů                 
77.34    Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků       
77.34.1   Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků       
77.34.10   Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků       
77.35    Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků      
77.35.1   Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků      
77.35.10   Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků      
77.39    Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
77.39.1   Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
77.39.11   Pronájem a leasing železničních vozidel           
77.39.12   Pronájem a leasing kontejnerů                
77.39.13   Pronájem a leasing motocyklů, karavanů a kempinkových vozidel
77.39.14   Pronájem a leasing telekomunikačních zařízení        
77.39.19   Pronájem a leasing jiných strojů, zařízení a výrobků j. n.  
77.4     Licenční služby k právu užívat produkty duševního vlastnictví a
       podobné produkty, kromě děl chráněných autorským právem
77.40    Licenční služby k právu užívat produkty duševního vlastnictví a
       podobné produkty, kromě děl chráněných autorským právem
77.40.1   Licenční služby k právu užívat produkty duševního vlastnictví a
       podobné produkty, kromě děl chráněných autorským právem
77.40.11   Licenční služby k právu užívat produkty výzkumu a vývoje   
77.40.12   Licenční služby k právu užívat ochranné známky a franšízy  
77.40.13   Licenční služby k právu užívat výsledky průzkumu a vyhodnocení
       nerostných ložisek                
77.40.14   Ochranné známky a franšízy                  
77.40.19   Licenční služby k právu užívat ostatní produkty duševního  
       vlastnictví a podobné produkty, kromě děl chráněných autorským
       právem                       
------------------------------------------------------------------------------
78      Služby v oblasti zaměstnání                 
------------------------------------------------------------------------------
78.1     Služby agentur zprostředkujících zaměstnání         
78.10    Služby agentur zprostředkujících zaměstnání         
78.10.1   Služby agentur zprostředkujících zaměstnání         
78.10.11   Vyhledávání pracovníků na pozice vyššího managementu     
78.10.12   Vyhledávání zaměstnanců na dobu neurčitou jiných než na pozice
       vyššího managementu                  
78.2     Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu
78.20    Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu
78.20.1   Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu
78.20.11   Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu
       v oblasti počítačů a telekomunikací           
78.20.12   Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu
       pro kancelářské práce                  
78.20.13   Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu
       v oblasti obchodu                    
78.20.14   Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu
       v oblasti dopravy, skladování, logistiky nebo pro dělnické práce
78.20.15   Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu
       pro hotely a restaurace                 
78.20.16   Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu
       v oblasti zdravotnictví                 
78.20.19   Služby agentur zprostředkujících ostatní pracovníky na přechodnou
       dobu                       
78.3     Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů          
78.30    Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů          
78.30.1   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů          
78.30.11   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů v oblasti počítačů a
       telekomunikací                  
78.30.12   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů pro kancelářské práce
78.30.13   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů v oblasti obchodu 
78.30.14   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů v oblasti dopravy,
       skladování, logistiky nebo pro dělnické práce    
78.30.15   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů pro hotely a
       restaurace                          
78.30.16   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů v oblasti
       zdravotnictví                        
78.30.19   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů j. n.       
------------------------------------------------------------------------------
79      Služby cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a  
       související služby                      
------------------------------------------------------------------------------
79.1     Služby cestovních agentur a kanceláří            
79.11    Služby cestovních agentur                  
79.11.1   Služby cestovních agentur související s rezervacemi v přepravě
79.11.11   Rezervační služby v oblasti letecké dopravy         
79.11.12   Rezervační služby v oblasti železniční dopravy        
79.11.13   Rezervační služby v oblasti autobusové dopravy        
79.11.14   Rezervační služby v oblasti pronájmu vozidel         
79.11.19   Ostatní služby cestovních agentur související s rezervacemi 
       v přepravě                          
79.11.2   Služby cestovních agentur související s rezervacemi ubytování,
       výletních plaveb a turistických zájezdů      
79.11.21   Rezervace ubytování                     
79.11.22   Rezervace výletních plaveb                  
79.11.23   Rezervace turistických zájezdů                
79.12    Služby cestovních kanceláří                 
79.12.1   Služby cestovních kanceláří                 
79.12.11   Služby cestovních kanceláří související s organizováním a  
       přípravou zájezdů                      
79.12.12   Služby delegátů                       
79.9     Jiné rezervační a související služby             
79.90    Jiné rezervační a související služby             
79.90.1   Propagace cestovního ruchu a informační služby návštěvníkům 
79.90.11   Propagace cestovního ruchu                  
79.90.12   Informační služby návštěvníkům                
79.90.2   Průvodcovské služby                     
79.90.20   Průvodcovské služby                     
79.90.3   Jiné rezervační služby j. n.                 
79.90.31   Služby související s výměnami time-share pobytů       
79.90.32   Rezervace konferenčních sálů, kongresových center a výstavních
       hal                        
79.90.39   Rezervace vstupenek na společenské a zábavní akce a další  
       rezervační služby j. n.                   
------------------------------------------------------------------------------
80      Bezpečnostní a pátrací služby                
------------------------------------------------------------------------------
80.1         Soukromé bezpečnostní služby                 
80.10    Soukromé bezpečnostní služby                 
80.10.1   Soukromé bezpečnostní služby                 
80.10.11   Služby související s přepravou pancéřovanými vozidly     
80.10.12   Strážní služby                        
80.10.19   Ostatní bezpečnostní služby                 
80.2     Služby související s provozem bezpečnostních systémů     
80.20    Služby související s provozem bezpečnostních systémů     
80.20.1   Služby související s provozem bezpečnostních systémů     
80.20.10   Služby související s provozem bezpečnostních systémů     
80.3     Pátrací služby                        
80.30    Pátrací služby                        
80.30.1   Pátrací služby                        
80.30.10   Pátrací služby                        
------------------------------------------------------------------------------
81      Služby související se stavbami a úpravou krajiny       
------------------------------------------------------------------------------
81.1     Kombinované pomocné služby                  
81.10    Kombinované pomocné služby                  
81.10.1   Kombinované pomocné služby                  
81.10.10   Kombinované pomocné služby                  
81.2     Úklidové služby                       
81.21    Všeobecný úklid budov                    
81.21.1   Všeobecný úklid budov                    
81.21.11   Všeobecný úklid domácností                  
81.21.12   Všeobecný úklid budov, kromě domácností           
81.22    Jiné služby v oblasti úklidu budov a průmyslové úklidové služby
81.22.1   Jiné služby v oblasti úklidu budov a průmyslové úklidové služby
81.22.11   Služby mytí oken                       
81.22.12   Služby specializovaného čištění               
81.22.13   Služby čištění pecí a komínů                 
81.29    Ostatní úklidové služby                   
81.29.1   Ostatní úklidové služby                   
81.29.11   Dezinfekční a deratizační služby               
81.29.12   Zametání a odklízení sněhu                  
81.29.13   Jiné služby související s čištěním prostředí         
81.29.19   Ostatní úklidové služby j. n.                
81.3     Služby související s úpravou krajiny             
81.30    Služby související s úpravou krajiny             
81.30.1   Služby související s úpravou krajiny             
81.30.11   Údržba domácích zahrad                    
81.30.12   Ostatní služby související s úpravou krajiny         
------------------------------------------------------------------------------
82      Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání                          
------------------------------------------------------------------------------
82.1     Administrativní a kancelářské služby             
82.11    Kombinované administrativní služby              
82.11.1   Kombinované administrativní služby              
82.11.10   Kombinované administrativní služby              
82.19    Kopírování, příprava dokumentů a jiné specializované kancelářské
       podpůrné služby                 
82.19.1   Kopírování, příprava dokumentů a jiné specializované kancelářské
       podpůrné služby                 
82.19.11   Kopírovací a rozmnožovací služby               
82.19.12   Sestavování adresářů a rozesílání zásilek          
82.19.13   Příprava dokumentů a jiné specializované kancelářské podpůrné
       služby                       
82.2     Služby telefonických středisek (call center)         
82.20    Služby telefonických středisek (call center)         
82.20.1   Služby telefonických středisek (call center)         
82.20.10   Služby telefonických středisek (call center)         
82.3     Pořádání konferencí a hospodářských výstav          
82.30    Pořádání konferencí a hospodářských výstav          
82.30.1   Pořádání konferencí a hospodářských výstav          
82.30.11   Pořádání konferencí                     
82.30.12   Pořádání hospodářských výstav                
82.9     Podpůrné služby pro podnikání j. n.             
82.91    Služby inkasních agentur a poskytování informací o solventnosti
       zákazníků                    
82.91.1   Služby inkasních agentur a poskytování informací o solventnosti
       zákazníků                    
82.91.11   Služby související s poskytováním informací o solventnosti  
       zákazníků                          
82.91.12   Služby inkasních agentur                   
82.92    Balicí služby                        
82.92.1   Balicí služby                        
82.92.10   Balicí služby                        
82.99    Ostatní podpůrné služby pro podnikání j. n.         
82.99.1   Ostatní podpůrné služby pro podnikání j. n.         
82.99.11   Vyhotovování záznamů a stenografické služby         
82.99.12   Podpůrné telefonické služby                 
82.99.19   Jiné podpůrné služby pro podnikání j. n.           
O VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
------------------------------------------------------------------------------
84      Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    
------------------------------------------------------------------------------
84.1     Správní služby a hospodářská a sociální politika státu    
84.11    Všeobecné služby související s veřejnou správou       
84.11.1   Všeobecné služby veřejné správy               
84.11.11   Zákonodárné a výkonné služby                 
84.11.12   Finanční a rozpočtové služby                 
84.11.13   Celkové hospodářské a sociální plánování a statistická služba
84.11.14   Účast státu na základním výzkumu               
84.11.19   Ostatní všeobecné služby veřejné správy           
84.11.2   Podpůrné služby pro instituce veřejné správy         
84.11.21   Všeobecné personální služby pro instituce veřejné správy   
84.11.29   Ostatní podpůrné služby pro instituce veřejné správy     
84.12    Správní služby související se zdravotní péčí, vzděláváním,
       kulturou a jinými sociálními službami, kromě sociálního
       zabezpečení                         
84.12.1   Správní služby související se zdravotní péčí, vzděláváním,
       kulturou a jinými sociálními službami, kromě sociálního
       zabezpečení                         
84.12.11   Správní služby v oblasti vzdělávání             
84.12.12   Správní služby v oblasti zdravotní péče           
84.12.13   Správní služby v oblasti zajišťování bydlení         
84.12.14   Správní služby v oblasti rekreace, kultury a náboženství   
84.13    Správní služby přispívající k efektivnějšímu chodu podnikání 
84.13.1   Správní služby přispívající k efektivnějšímu chodu podnikání 
84.13.11   Správní služby související se zemědělstvím, lesnictvím, rybolovem
       a myslivostí                    
84.13.12   Správní služby související s palivy a energetikou      
84.13.13   Správní služby související se zásobami nerostných surovin,
       těžbou, výrobou a výstavbou                 
84.13.14   Správní služby související s dopravou a spoji        
84.13.15   Správní služby související s obchodem, ubytováním a stravováním
84.13.16   Správní služby související s cestovním ruchem        
84.13.17   Správní služby v oblasti víceúčelových rozvojových projektů 
84.13.18   Všeobecné správní služby související s ekonomikou, obchodem a
       pracovními záležitostmi                  
84.2     Služby pro společnost jako celek               
84.21    Služby v oblasti zahraničních věcí              
84.21.1   Služby v oblasti zahraničních věcí              
84.21.11   Správní služby související s vnějšími vztahy, diplomatické a 
       konzulární služby v zahraničí                
84.21.12   Služby související se zahraniční hospodářskou pomocí     
84.21.13   Služby související se zahraniční vojenskou pomocí      
84.22    Služby v oblasti obrany                   
84.22.1   Služby v oblasti obrany                   
84.22.11   Služby vojenské obrany                    
84.22.12   Služby civilní obrany                    
84.23    Služby v oblasti spravedlnosti a soudnictví         
84.23.1   Služby v oblasti spravedlnosti a soudnictví         
84.23.11   Správní služby související     se soudnictvím          
84.23.12   Správní služby související s detenčními zařízeními nebo
       s nápravou delikventů                     
84.24    Služby v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti       
84.24.1   Služby v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti       
84.24.11   Policejní služby                       
84.24.19   Ostatní služby související s veřejným pořádkem a bezpečností 
84.25    Hasičské záchranné služby                  
84.25.1   Hasičské záchranné služby                  
84.25.11   Služby požární ochrany a prevence              
84.25.19   Ostatní hasičské záchranné služby              
84.3     Služby v oblasti povinného sociálního zabezpečení      
84.30    Služby v oblasti povinného sociálního zabezpečení      
84.30.1   Služby v oblasti povinného sociálního zabezpečení      
84.30.11   Služby v oblasti povinného sociálního zabezpečení týkající se
       nemocenského pojištění, peněžité pomoci v mateřství nebo
       dočasných invalidních dávek                 
84.30.12   Služby v oblasti povinného sociálního zabezpečení týkající se
       penzijních programů; starobní, invalidní a pozůstalostní dávky
84.30.13   Služby v oblasti povinného sociálního zabezpečení týkající se
       dávek v nezaměstnanosti                  
84.30.14   Služby v oblasti povinného sociálního zabezpečení týkající se
       rodinných a dětských přídavků               
P SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
------------------------------------------------------------------------------
85      Služby v oblasti vzdělávání                 
------------------------------------------------------------------------------
85.1     Služby v oblasti preprimárního vzdělávání          
85.10    Služby v oblasti preprimárního vzdělávání          
85.10.1   Služby v oblasti preprimárního vzdělávání          
85.10.10   Služby v oblasti preprimárního vzdělávání          
85.2     Služby v oblasti primárního vzdělávání            
85.20    Služby v oblasti primárního vzdělávání            
85.20.1   Služby v oblasti primárního vzdělávání            
85.20.11   Služby v oblasti primárního vzdělávání, poskytované on-line 
85.20.12   Ostatní služby v oblasti primárního vzdělávání        
85.3     Služby v oblasti sekundárního vzdělávání           
85.31    Služby v oblasti sekundárního všeobecného vzdělávání     
85.31.1   Služby v oblasti nižšího sekundárního všeobecného vzdělávání 
85.31.11   Služby v oblasti nižšího sekundárního všeobecného vzdělávání,
       poskytované on-line               
85.31.12   Ostatní služby v oblasti nižšího sekundárního všeobecného  
       vzdělávání                          
85.31.2   Služby v oblasti vyššího sekundárního všeobecného vzdělávání 
85.31.21   Služby v oblasti vyššího sekundárního všeobecného vzdělávání,
       poskytované on-line               
85.31.22   Ostatní služby v oblasti vyššího sekundárního všeobecného  
       vzdělávání                          
85.32    Služby v oblasti sekundárního odborného vzdělávání      
85.32.1   Služby v oblasti nižšího sekundárního odborného vzdělávání  
85.32.11   Služby v oblasti nižšího sekundárního odborného vzdělávání, 
       poskytované on-line                     
85.32.12   Ostatní služby v oblasti nižšího sekundárního odborného
       vzdělávání                          
85.32.2   Služby v oblasti vyššího sekundárního odborného vzdělávání  
85.32.21   Služby v oblasti vyššího sekundárního odborného vzdělávání, 
       poskytované on-line                     
85.32.22   Ostatní služby v oblasti vyššího sekundárního odborného
       vzdělávání                          
85.4     Služby postsekundárního neterciárního a terciárního vzdělávání
85.41    Služby v oblasti postsekundárního neterciárního vzdělávání  
85.41.1   Služby v oblasti postsekundárního neterciárního vzdělávání  
85.41.11   Služby v oblasti postsekundárního neterciárního všeobecného 
       vzdělávání, poskytované on-line               
85.41.12   Ostatní služby v oblasti postsekundárního neterciárního   
       všeobecného vzdělávání                    
85.41.13   Služby v oblasti postsekundárního neterciárního odborného  
       vzdělávání, poskytované on-line               
85.41.14   Ostatní služby v oblasti postsekundárního neterciárního odborného
       vzdělávání                     
85.42    Služby v oblasti terciárního vzdělávání           
85.42.1   Služby v oblasti krátkého cyklu terciárního vzdělávání    
85.42.11   Služby v oblasti krátkého cyklu terciárního vzdělávání,
       poskytované on-line                     
85.42.12   Ostatní služby v oblasti krátkého cyklu terciárního vzdělávání
85.42.2   Služby v oblasti terciárního vzdělávání na bakalářské nebo jí
       odpovídající úrovni                    
85.42.21   Služby v oblasti terciárního vzdělávání na bakalářské nebo jí
       odpovídající úrovni, poskytované on-line         
85.42.22   Ostatní služby v oblasti terciárního vzdělávání na bakalářské
       nebo jí odpovídající úrovni            
85.42.3   Služby v oblasti terciárního vzdělávání na magisterské nebo jí
       odpovídající úrovni                    
85.42.31   Služby v oblasti terciárního vzdělávání na magisterské nebo jí
       odpovídající úrovni, poskytované on-line         
85.42.32   Ostatní služby v oblasti terciárního vzdělávání na magisterské
       nebo jí odpovídající úrovni           
85.42.4   Služby v oblasti terciárního vzdělávání na doktorské nebo jí 
       odpovídající úrovni                     
85.42.41   Služby v oblasti terciárního vzdělávání na doktorské nebo jí 
       odpovídající úrovni, poskytované on-line           
85.42.42   Ostatní služby v oblasti terciárního vzdělávání na doktorské nebo
       jí odpovídající úrovni                 
85.5     Služby v oblasti ostatního vzdělávání            
85.51    Služby v oblasti sportovního a rekreačního vzdělávání    
85.51.1   Služby v oblasti sportovního a rekreačního vzdělávání    
85.51.10   Služby v oblasti sportovního a rekreačního vzdělávání    
85.52    Služby v oblasti uměleckého vzdělávání            
85.52.1   Služby v oblasti uměleckého vzdělávání            
85.52.11   Služby tanečních škol a učitelů tance            
85.52.12   Služby hudebních škol a učitelů hudby            
85.52.13   Služby výtvarných škol a kurzů výtvarného umění       
85.52.19   Ostatní služby v oblasti uměleckého vzdělávání        
85.53    Služby autoškol a jiných škol řízení             
85.53.1   Služby autoškol a jiných škol řízení             
85.53.11   Služby autoškol                       
85.53.12   Služby leteckých škol a škol jachtingu            
85.59    Služby v oblasti ostatního vzdělávání j. n.         
85.59.1   Služby v oblasti ostatního vzdělávání j. n.         
85.59.11   Služby jazykových škol                    
85.59.12   Služby škol výpočetní techniky                
85.59.13   Služby v oblasti odborného vzdělávání j. n.         
85.59.14   Domácí výuka                         
85.59.19   Služby v oblasti vzdělávání j. n.              
85.6     Podpůrné služby v oblasti vzdělávání             
85.60    Podpůrné služby v oblasti vzdělávání             
85.60.1   Podpůrné služby v oblasti vzdělávání             
85.60.10   Podpůrné služby v oblasti vzdělávání             
Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
------------------------------------------------------------------------------
86      Zdravotní péče                        
------------------------------------------------------------------------------
86.1     Ústavní zdravotní péče                    
86.10    Ústavní zdravotní péče                    
86.10.1   Ústavní zdravotní péče                    
86.10.11   Chirurgická ústavní péče                   
86.10.12   Gynekologicko-porodnická ústavní péče            
86.10.13   Rehabilitační ústavní péče                  
86.10.14   Psychiatrická ústavní péče                  
86.10.15   Jiná ústavní péče poskytovaná lékaři             
86.10.19   Ostatní ústavní zdravotní péče                
86.2     Ambulantní a zubní zdravotní péče              
86.21    Všeobecná ambulantní zdravotní péče                 
86.21.1   Všeobecná ambulantní zdravotní péče             
86.21.10   Všeobecná ambulantní zdravotní péče             
86.22    Specializovaná ambulantní zdravotní péče           
86.22.1   Specializovaná ambulantní zdravotní péče           
86.22.11   Analyzování a interpretace lékařských snímků         
86.22.19   Ostatní specializovaná ambulantní zdravotní péče       
86.23    Zubní péče                          
86.23.1   Zubní péče                          
86.23.11   Ortodontická péče                      
86.23.19   Ostatní zubní péče                      
86.9     Ostatní služby související se zdravotní péčí         
86.90    Ostatní služby související se zdravotní péčí         
86.90.1   Ostatní služby související se zdravotní péčí         
86.90.11   Služby související s těhotenstvím              
86.90.12   Ošetřovatelská péče                     
86.90.13   Fyzioterapeutická péče                    
86.90.14   Sanitní služby                        
86.90.15   Zdravotnické laboratorní služby               
86.90.16   Služby krevních bank, spermobank a bank orgánů        
86.90.17   Služby související s diagnostickým zobrazováním bez interpretace
86.90.18   Služby v oblasti duševního zdraví              
86.90.19   Ostatní služby související se zdravotní péčí j. n.      
------------------------------------------------------------------------------
87      Pobytové sociální služby                   
------------------------------------------------------------------------------
87.1     Služby v ošetřovatelských pobytových zařízeních       
87.10    Služby v ošetřovatelských pobytových zařízeních       
87.10.1   Služby v ošetřovatelských pobytových zařízeních       
87.10.10   Služby v ošetřovatelských pobytových zařízeních       
87.2     Služby ústavní sociální péče pro osoby mentálně postižené a pro
       osoby závislé na návykových látkách           
87.20    Služby ústavní sociální péče pro osoby mentálně postižené a pro
       osoby závislé na návykových látkách           
87.20.1   Služby ústavní sociální péče pro osoby mentálně postižené a pro
       osoby závislé na návykových látkách           
87.20.11   Pobytové služby pro děti mentálně postižené a pro děti závislé
       na návykových látkách                
87.20.12   Pobytové služby pro dospělé osoby mentálně postižené a pro
       dospělé osoby závislé na návykových látkách         
87.3     Pobytové služby pro seniory a zdravotně postižené osoby   
87.30    Pobytové služby pro seniory a zdravotně postižené osoby   
87.30.1   Pobytové služby pro seniory a zdravotně postižené osoby   
87.30.11   Sociální služby v pobytových zařízeních pro seniory     
87.30.12   Sociální služby v pobytových zařízeních pro děti a mládež se 
       zdravotním postižením                    
87.30.13   Sociální služby v pobytových zařízeních pro dospělé osoby se 
       zdravotním postižením                    
87.9     Ostatní pobytové služby                   
87.90    Ostatní pobytové služby                   
87.90.1   Ostatní pobytové služby                   
87.90.11   Ostatní sociální služby s ubytováním pro děti a mládež    
87.90.12   Sociální služby s ubytováním pro týrané ženy         
87.90.13   Ostatní sociální služby s ubytováním pro dospělé osoby    
------------------------------------------------------------------------------
88      Sociální služby bez ubytování                
------------------------------------------------------------------------------
88.1     Sociální služby bez ubytování pro seniory a zdravotně postižené
       osoby                       
88.10    Sociální služby bez ubytování pro seniory a zdravotně postižené
       osoby                       
88.10.1   Sociální služby bez ubytování pro seniory a zdravotně postižené
       osoby                       
88.10.11   Asistenční služby pro seniory                
88.10.12   Služby center denní péče pro seniory             
88.10.13   Profesní rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením   
88.10.14   Asistenční služby pro osoby se zdravotním postižením     
88.10.15   Služby center denní péče pro dospělé osoby se zdravotním   
       postižením                          
88.9     Ostatní sociální služby bez ubytování            
88.91    Služby denní péče o děti                   
88.91.1   Služby denní péče o děti                   
88.91.11   Služby denní péče o děti, kromě služeb denní péče o děti se 
       zdravotním postižením                    
88.91.12   Služby denní péče o děti a mládež se zdravotním postižením  
88.91.13   Hlídání dětí                         
88.99    Ostatní sociální služby bez ubytování j. n.         
88.99.1   Ostatní sociální služby bez ubytování j. n.         
88.99.11   Poradenské a konzultační služby vztahující se k dětem j. n. 
88.99.12   Služby sociální péče bez ubytování              
88.99.13   Profesní rehabilitace pro nezaměstnané            
88.99.19   Jiné sociální služby bez ubytování j. n.           
R KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ SLUŽBY
------------------------------------------------------------------------------
90      Tvůrčí, umělecké a zábavní služby              
------------------------------------------------------------------------------
90.0     Tvůrčí, umělecké a zábavní služby              
90.01    Služby scénických umělců                   
90.01.1   Služby scénických umělců                   
90.01.10   Služby scénických umělců                   
90.02    Podpůrné služby pro scénická umění              
90.02.1   Podpůrné služby pro scénická umění              
90.02.11   Produkce a prezentace scénických představení         
90.02.12   Propagace a pořádání scénických představení         
90.02.19   Ostatní podpůrné služby pro scénická představení       
90.03    Umělecká tvorba                       
90.03.1   Umělecká tvorba                       
90.03.11   Služby autorů, skladatelů, sochařů a jiných umělců, kromě  
       scénických umělců                      
90.03.12   Autorské originály, originály skladatelů a jiných umělců, kromě
       scénických umělců, malířů, grafiků a sochařů      
90.03.13   Originální díla malířů, grafiků a sochařů          
90.04    Služby související s provozem kulturních zařízení      
90.04.1   Služby související s provozem kulturních zařízení      
90.04.10   Služby související s provozem kulturních zařízení      
------------------------------------------------------------------------------
91      Služby knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 
------------------------------------------------------------------------------
91.0     Služby knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 
91.01    Služby knihoven a archivů                  
91.01.1   Služby knihoven a archivů                  
91.01.11   Služby knihoven                       
91.01.12   Služby archivů                        
91.02    Služby muzeí                         
91.02.1   Služby související s provozem muzeí             
91.02.10   Služby související s provozem muzeí             
91.02.2   Muzejní sbírky                        
91.02.20   Muzejní sbírky                        
91.03    Služby související s provozem kulturních památek, historických
       staveb a obdobných turistických zajímavostí   
91.03.1   Služby související s provozem kulturních památek, historických
       staveb a obdobných turistických zajímavostí   
91.03.10   Služby související s provozem kulturních památek, historických
       staveb a obdobných turistických zajímavostí   
91.04    Služby botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a
       národních parků                 
91.04.1   Služby botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a
       národních parků                 
91.04.11   Služby botanických a zoologických zahrad           
91.04.12   Služby přírodních rezervací a národních parků, vč. ochrany divoké
       zvěře                         
------------------------------------------------------------------------------
92      Služby související s hazardními hrami a sázením       
------------------------------------------------------------------------------
92.0     Služby související s hazardními hrami a sázením       
92.00    Služby související s hazardními     hrami a sázením       
92.00.1   Služby související s hazardními hrami            
92.00.11   Služby související s hazardními stolními hrami        
92.00.12   Služby související s výherními automaty           
92.00.13   Služby související s loteriemi, numerickými hrami a bingem  
92.00.14   Služby související s hazardními hrami poskytovanými on-line 
92.00.19   Ostatní služby související s hazardními hrami        
92.00.2   Služby související se sázením                
92.00.21   Služby související se sázením poskytované on-line      
92.00.29   Ostatní služby související se sázením            
------------------------------------------------------------------------------
93      Sportovní, zábavní a rekreační služby            
------------------------------------------------------------------------------
93.1     Sportovní služby                       
93.11    Služby provozování sportovních zařízení           
93.11.1   Služby provozování sportovních zařízení           
93.11.10   Služby provozování sportovních zařízení           
93.12    Služby sportovních klubů                   
93.12.1   Služby sportovních klubů                   
93.12.10   Služby sportovních klubů                   
93.13    Služby fitcenter                       
93.13.1   Služby fitcenter                       
93.13.10   Služby fitcenter                       
93.19    Ostatní sportovní služby                   
93.19.1   Ostatní sportovní služby                   
93.19.11   Služby na podporu a propagaci sportů, vč. rekreačních sportů 
93.19.12   Služby sportovců                       
93.19.13   Podpůrné služby související se sporty a rekreací       
93.19.19   Ostatní služby v oblasti sportů, vč. rekreačních sportů   
93.2     Zábavní a rekreační služby                  
93.21    Služby lunaparků a zábavních parků              
93.21.1   Služby lunaparků a zábavních parků              
93.21.10   Služby lunaparků a zábavních parků              
93.29    Ostatní zábavní a rekreační služby              
93.29.1   Ostatní rekreační služby j. n.                
93.29.11   Služby související s provozem rekreačních parků a pláží   
93.29.19   Jiné rekreační služby j. n.                 
93.29.2   Ostatní zábavní služby j. n.                 
93.29.21   Služby související s ohňostroji a světelnými a zvukovými   
       představeními                        
93.29.22   Služby související s herními automaty            
93.29.29   Zábavní služby j. n.                     
S OSTATNÍ SLUŽBY
------------------------------------------------------------------------------
94      Služby organizací sdružujících osoby za účelem prosazování  
       společných zájmů                       
------------------------------------------------------------------------------
94.1     Služby podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních
       organizací                          
94.11    Služby podnikatelských a zaměstnavatelských organizací    
94.11.1   Služby podnikatelských a zaměstnavatelských organizací    
94.11.10   Služby podnikatelských a zaměstnavatelských organizací    
94.12    Služby profesních organizací                 
94.12.1   Služby profesních organizací                 
94.12.10   Služby profesních organizací                 
94.2     Služby odborových svazů                   
94.20    Služby odborových svazů                   
94.20.1   Služby odborových svazů                   
94.20.10   Služby odborových svazů                   
94.9     Služby ostatních organizací sdružujících osoby za účelem   
       prosazování společných zájmů                 
94.91    Služby náboženských organizací                
94.91.1   Služby náboženských organizací                
94.91.10   Služby náboženských organizací                
94.92    Služby politických stran a organizací            
94.92.1   Služby politických stran a organizací            
94.92.10   Služby politických stran a organizací            
94.99    Služby ostatních organizací sdružujících osoby za účelem   
       prosazování společných zájmů j. n.              
94.99.1   Služby (kromě poskytování finanční pomoci) ostatních organizací
       sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
94.99.11   Služby organizací pro lidská práva              
94.99.12   Služby organizací na ochranu životního prostředí       
94.99.13   Služby organizací na ochranu určitých skupin obyvatelstva  
94.99.14   Ostatní podpůrné služby organizací zabývajících se zlepšením 
       občanské vybavenosti                     
94.99.15   Služby mládežnických sdružení                
94.99.16   Služby sdružení v oblasti kultury a rekreace         
94.99.17   Služby ostatních občanských a společenských organizací    
94.99.19   Služby jiných organizací sdružujících osoby za účelem prosazování
       společných zájmů j. n.              
94.99.2   Služby organizací sdružujících osoby za účelem poskytování  
       finanční pomoci                       
94.99.20   Služby organizací sdružujících osoby za účelem poskytování  
       finanční pomoci                       
------------------------------------------------------------------------------
95      Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 
       domácnost                          
------------------------------------------------------------------------------
95.1     Opravy počítačů a komunikačních zařízení           
95.11    Opravy počítačů a periferních zařízení            
95.11.1   Opravy počítačů a periferních zařízení            
95.11.10   Opravy počítačů a periferních zařízení            
95.12    Opravy komunikačních zařízení                
95.12.1   Opravy komunikačních zařízení                
95.12.10   Opravy komunikačních zařízení                
95.2     Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost  
95.21    Opravy spotřební elektroniky                 
95.21.1   Opravy spotřební elektroniky                 
95.21.10   Opravy spotřební elektroniky                 
95.22    Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
95.22.1   Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
95.22.10   Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
95.23    Opravy obuvi a kožených výrobků               
95.23.1   Opravy obuvi a kožených výrobků               
95.23.10   Opravy obuvi a kožených výrobků               
95.24    Opravy nábytku a bytového vybavení              
95.24.1   Opravy nábytku a bytového vybavení              
95.24.10   Opravy nábytku a bytového vybavení              
95.25    Opravy hodin, hodinek a klenotů               
95.25.1   Opravy hodin, hodinek a klenotů               
95.25.11   Opravy hodin a hodinek                    
95.25.12   Opravy klenotů                        
95.29    Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro  
       domácnost                          
95.29.1   Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro  
       domácnost                          
95.29.11   Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost
95.29.12   Opravy jízdních kol                     
95.29.13   Opravy a údržba hudebních nástrojů              
95.29.14   Opravy a údržba sportovních potřeb              
95.29.19   Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro  
       domácnost j. n.                       
------------------------------------------------------------------------------
96      Ostatní osobní služby                    
------------------------------------------------------------------------------
96.0     Ostatní osobní služby                    
96.01    Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků a 
       související služby                      
96.01.1   Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků a 
       související služby                      
96.01.11   Služby související s prádelními automaty           
96.01.12   Chemické čištění (vč. čištění kožešinových výrobků)     
96.01.13   Žehlení a mandlování                     
96.01.14       Barvení oděvů a textilních výrobků              
96.01.15   Čištění textilních výrobků v domácnostech          
96.01.19   Ostatní čištění textilních výrobků              
96.02    Kadeřnické, kosmetické a podobné služby; lidské vlasy    
96.02.1   Kadeřnické, kosmetické a podobné služby           
96.02.11   Dámské kadeřnické služby (kromě poskytovaných v domácnostech)
96.02.12   Pánské kadeřnické a holičské služby (kromě poskytovaných
       v domácnostech)                        
96.02.13   Kosmetické služby, manikúra a pedikúra (kromě poskytovaných 
       v domácnostech)                       
96.02.14   Kadeřnické a holičské služby, kosmetické služby, manikúra a 
       pedikúra, poskytované v domácnostech             
96.02.19   Ostatní kosmetické služby                  
96.02.2   Lidské vlasy, nezpracované                  
96.02.20   Lidské vlasy, nezpracované                  
96.03    Pohřební a související služby                
96.03.1   Pohřební a související služby                
96.03.11   Hřbitovní a kremační služby                 
96.03.12   Pohřební služby                       
96.04    Služby pro osobní a fyzickou pohodu             
96.04.1   Služby pro osobní a fyzickou pohodu             
96.04.10   Služby pro osobní a fyzickou pohodu             
96.09    Ostatní osobní služby j. n.                 
96.09.1   Ostatní osobní služby j. n.                 
96.09.11   Služby související s péčí o zvířata v zájmovém chovu     
96.09.12   Služby doprovodu                       
96.09.13   Služby související s automaty j. n.             
96.09.19   Jiné osobní služby j. n.                   
T SLUŽBY DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; VÝROBKY A SLUŽBY BLÍŽE NEURČENÉ, PRODUKOVANÉ DOMÁCNOSTMI PRO VLASTNÍ POTŘEBU
------------------------------------------------------------------------------
97      Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu   
------------------------------------------------------------------------------
97.0     Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu   
97.00    Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu   
97.00.1   Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu   
97.00.11   Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu   
       poskytujícího služby péče o děti               
97.00.12   Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu   
       poskytujícího asistenční služby pro seniory, bez lékařské péče
97.00.13   Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu   
       poskytujícího asistenční služby pro dospělé osoby se zdravotním
       postižením, bez lékařské péče           
97.00.14   Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu   
       poskytujícího každodenní služby v oblasti bydlení a domácnosti
97.00.19   Ostatní služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
------------------------------------------------------------------------------
98      Výrobky a služby blíže neurčené, produkované domácnostmi pro 
       vlastní potřebu                       
------------------------------------------------------------------------------
98.1     Výrobky blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní 
       potřebu                           
98.10    Výrobky blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní 
       potřebu                           
98.10.1   Výrobky blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní 
       potřebu                           
98.10.10   Výrobky blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní 
       potřebu                           
98.2     Služby blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní
       potřebu                           
98.20    Služby blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní  
       potřebu                           
98.20.1   Služby blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní  
       potřebu                           
98.20.10   Služby blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní  
       potřebu                           
U SLUŽBY EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ
------------------------------------------------------------------------------
99      Služby exteritoriálních organizací a institucí        
------------------------------------------------------------------------------
99.0     Služby exteritoriálních organizací a institucí        
99.00    Služby exteritoriálních organizací a institucí        
99.00.1   Služby exteritoriálních organizací a institucí        
99.00.10   Služby exteritoriálních organizací a institucí        
II. METODICKÁ ČÁST
Klasifikace produkce (CZ-CPA), dále jen „klasifikace CZ-CPA“, byla zavedena sdělením Českého statistického úřadu č. 275/2008 Sb. ze dne 31. července 2008 a aktualizována sdělením Českého statistického úřadu č. 323/2014 Sb. ze dne 17. prosince 2014. Klasifikace produkce (CZ-CPA) nahradila od 1. ledna 2008 Standardní klasifikaci produkce (SKP).
Klasifikace SKP vycházela z mezinárodního standardu CPA1) 2002. Tento standard byl však zásadním způsobem zrevidován a s účinností od 1. ledna 2008 byl pod označením CPA 2008 vydán standard nový. V listopadu 2012 byly zahájeny práce na jeho aktualizaci a následně byla nařízením Komise (EU) č. 1209/2014 ze dne 29. října 2014 s účinností od 1. ledna 2015 ustanovena klasifikace Eurostatem označovaná jako CPA Version 2.1.
Cílem poslední aktualizace, jejímž výsledkem je CPA Version 2.1, byla úprava klasifikace tak, aby byla zachována srovnatelnost s jinými standardy na mezinárodní úrovni a návaznost na ně (např. Klasifikace produkce CPC2), Harmonizovaný systém, Kombinovaná nomenklatura).
K hlavním změnám v klasifikaci CPA Version 2.1 oproti klasifikaci CPA 2008 patří nové uspořádání oddílu 72 (Výzkum a vývoj, autorská práva) podle aktualizovaného Frascati manuálu, do oddílu 41 (Budovy a výstavba budov) byly nově zařazeny příslušné položky z Klasifikace stavebních děl (CC)3). Struktura klasifikace však z důvodu zachování konzistence se strukturou Klasifikace ekonomických činností NACE Rev. 24) zůstala do úrovně třídy (tj. 4. místa) v zásadě stejná. Ve srovnání s klasifikací CPA 2008 je aktualizovaná klasifikace CPA Version 2.1 podrobnější, počet položek na úrovni subkategorií se zvýšil z 3142 na 3218. Systém kódování zůstal stejný. V obou verzích klasifikace mohou být použity stejné kódy, avšak s odlišným obsahem, který odpovídá konkrétním sekcím, oddílům, skupinám, třídám, kategoriím a subkategoriím.
V návaznosti na aktualizovaný evropský standard CPA Version 2.1 byla vytvořena česká jazyková verze klasifikace CZ-CPA, která tomuto standardu kódově i obsahově zcela odpovídá.
Klasifikace CZ-CPA, účinná od 1. ledna 2008, byla aktualizována s účinností od 1. ledna 2015. Je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon nebo jiný legislativní předpis.
Publikace obsahuje kromě vlastní klasifikace také vysvětlivky a převodník. Vysvětlivky jsou publikovány v části IV. této publikace. Převodník kódů klasifikace CZ-CPA 2008 na kódy klasifikace CZ-CPA 2015 je publikován v části V.
Konstrukce klasifikace:
Klasifikace CZ-CPA je hierarchická, šestimístná.
Klasifikace CZ-CPA je tvořena:
a) první úrovní, jejíž položky jsou označeny jednomístným písmenným kódem (sekce),
b) druhou úrovní, jejíž položky jsou označeny dvojmístným číselným kódem (oddíly),
c) třetí úrovní, jejíž položky jsou označeny trojmístným číselným kódem (skupiny),
d) čtvrtou úrovní, jejíž položky jsou označeny čtyřmístným číselným kódem (třídy),
e) pátou úrovní, jejíž položky jsou označeny pětimístným číselným kódem (kategorie),
f) šestou úrovní, jejíž položky jsou označeny šestimístným číselným kódem (subkategorie).
Klasifikace CZ-CPA obsahuje:
- 21 sekcí,
- 88 oddílů,
- 262 skupin,
- 576 tříd,
- 1357 kategorií,
- 3218 subkategorií.
Klasifikace CZ-CPA obsahuje celkem 5522 položek.
Předmět klasifikace:
Předmětem klasifikace CZ-CPA je produkce, tj. výsledek ekonomických činností. Ekonomické činnosti jsou tříděny v klasifikaci CZ-NACE. Tyto dvě klasifikace (CZ-NACE a CZ-CPA) na sebe navazují, což je patrné na jejich struktuře.
Produkce je v zásadě dvojího charakteru: produkty a služby.
Produkty jsou všechny průmyslové, zemědělské, lesnické a jiné výrobky, plodiny atd., které jsou výrobci (producenty) dále předávány odběratelům - koncovým spotřebitelům, subjektům k dalšímu zpracování nebo prodejcům.
Důležitou součástí výrobků jsou díly (popř. příslušenství). Jedná se o díly různých strojů a zařízení, které jsou klasifikované převážně v oddílech 25 až 32. Díly se obvykle zatřiďují do stejné třídy (příp. do stejného oddílu) jako kompletní výrobek. Výjimkou jsou však např. díly pro svítidla (svítidla jsou klasifikována v oddílu 27, plastové díly pro svítidla jsou klasifikovány v oddílu 22, skleněné díly v oddílu 23).
V klasifikaci CZ-CPA jsou rovněž uvedeny odpady a druhotné suroviny, které však nelze považovat za produkty vznikající jako záměrný výsledek ekonomické činnosti.
Služby mohou být výrobního i nevýrobního charakteru.
K službám výrobního charakteru, které se vyskytují v klasifikaci CZ-CPA, se řadí subdodavatelské práce. Subdodavatelské práce (v klasifikaci CZ-NACE též outsourcing) jsou práce, kterými se dodavatel podílí na výrobě výrobku. Práci vykonává na materiálu (meziproduktu), který vlastní zadavatel. Dodavatel tedy dodává svou práci formou dodávky na zakázku (na základě smlouvy nebo dohody). Subdodavatelské práce jsou v klasifikaci CZ-CPA uvedeny v oddílech 10 až 32 jako samostatné položky na úrovni subkategorií, označovány jsou zpravidla kódem XX.XX.99.
K dalším službám, které se vyskytují v klasifikaci CZ-CPA, patří podpůrné služby, které mohou být vyčleněny na úrovni skupin, tříd, může jim být vyčleněn i celý oddíl (09 Podpůrné služby při těžbě), vyskytují se v různých částech klasifikace. Podpůrné služby jsou služby nevýrobního charakteru, nevedou k výrobku, meziproduktu či samotné poskytované službě. Jsou to služby pro výrobce (producenta) nebo poskytovatele služeb, zajišťují správný chod výrobního procesu či služby.
Opravy výrobků se nezatřiďují ve stejném oddílu jako výroba. Pro opravy výrobků je vytvořen speciální oddíl (95 - opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost), skupiny (33.1 - opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení, 45.2 - opravy motorových vozidel); opravy vrtných zařízení jsou klasifikovány kódem 09.10.12, opravy letadel a leteckých motorů kódem 30.30.6 a opravy motocyklů kódem 45.40.5.
Instalace průmyslových strojů a zařízení se zatřiďují ve skupině 33.2.
Princip zatřiďování:
Každému výrobku či službě je přidělen v každé úrovni klasifikace CZ-CPA pouze jeden kód. Protože je klasifikace hierarchická, platí přímá návaznost kódů jednotlivých úrovní na sebe. Obecně platí, že klasifikovat se začíná na nejvyšší úrovni (sekce) a pokračuje se přes nižší úrovně (oddíl, skupina, třída, kategorie) až k úrovni nejnižší (subkategorie).
Vysvětlivky:
Vysvětlivky popisují náplň jednotlivých položek. Byly vypracovány na základě podkladu vytvořeného Eurostatem. Vysvětlivky byly vypracovány zejména pro služby, při zatřiďování produktů může pomoci zejména převodník na Kombinovanou nomenklaturu. Vysvětlivky jsou uvedeny nejčastěji u šestimístných položek. Pokud však vysvětlivka platí shodně pro všechny detailnější položky, může být uvedena i u položek vyšší úrovně.
Vysvětlivky i převodníky jsou uvedeny jak v této publikaci, tak i na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz, v záložce Klasifikace, číselníky.
VYSVĚTLIVKY
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
Zkratka   Význam zkratky
 
Z:     zahrnuje
ZT:     zahrnuje také
N:     nezahrnuje
j. n.    jinde neuvedený
vč.     včetně
tj.     to je
např.    například
tzv.    takzvaný
apod.    a podobně
atd.    a tak dále
SEKCE A - PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby
 
01.1 Plodiny jiné než trvalé
 
01.11 Obiloviny (kromě rýže), luštěniny a olejnatá semena
 
   Z:
   - obiloviny, luštěniny a olejnatá semena pěstovaná pro potravinářské a
    jiné účely
 
 01.11.1 Pšenice
 
  01.11.11 Pšenice tvrdá
  01.11.12 Pšenice, kromě pšenice tvrdé
 
   N:
   - pšenici tvrdou (01.11.11)
 
 01.11.2 Kukuřice
 
  01.11.20 Kukuřice
 
   N:
   - sladkou kukuřici (01.13.39)
   - krmnou kukuřici (01.19.10)
 
 01.11.3 Ječmen, žito a oves
 
  01.11.31 Ječmen
  01.11.32 Žito
  01.11.33 Oves
 
 01.11.4 Čirok, proso a ostatní obiloviny
 
  01.11.41 Čirok
 
   N:
   - krmný čirok (01.19.10)
   - semena čiroku (01.19.31)
   - sladký čirok (01.19.39)
 
  01.11.42 Proso
  01.11.43 Tritikale
  01.11.49 Ostatní obiloviny
 
 01.11.5 Sláma a plevy
 
  01.11.50 Sláma a plevy
 
   ZT:
   - slámu, nezpracovanou, též pořezanou, pomletou, lisovanou nebo ve formě
    pelet
 
   N:
   - čištěnou, bělenou nebo barvenou slámu (01.29.30)
   - slaměné brikety (16.29.15)
 
 01.11.6 Zelené luštěniny
 
  01.11.61 Fazole, zelené
  01.11.62 Hrách, zelený
 
   ZT:
   - zelený i krmný hrách
 
  01.11.69 Ostatní zelené luštěniny
 
   N:
   - sójové boby (01.11.81)
 
 01.11.7 Sušené luštěniny
 
   Z:
   - sušené luštěniny, též loupané nebo půlené
 
  01.11.71 Fazole, sušené
  01.11.72 Boby obecné, sušené
  01.11.73 Cizrna, sušená
  01.11.74 Čočka, sušená
  01.11.75 Hrách, sušený
  01.11.76 Vigna čínská, sušená
  01.11.77 Kajan indický, sušený
  01.11.79 Sušené luštěniny j. n.
 
   N:
   - sójové boby (01.11.81)
 
 01.11.8 Sójové boby, podzemnice olejná (arašídy)
 
  01.11.81 Sójové boby
 
   N:
   - pražené sojové boby používané jako kávové náhražky (10.83.12)
 
  01.11.82 Podzemnice olejná (arašídy), neloupaná
 
 01.11.9 Ostatní olejnatá semena
 
  01.11.91 Lněná semena
  01.11.92 Hořčičná semena
  01.11.93 Semena řepky nebo řepice
  01.11.94 Sezamová semena
  01.11.95 Slunečnicová semena
  01.11.96 Skočcová semena
  01.11.99 Ostatní olejnatá semena j. n.
 
01.12 Rýže, neloupaná
 
 01.12.1 Rýže, neloupaná
 
  01.12.10 Rýže, neloupaná
 
01.13 Zelenina (vč. melounů), kořeny a hlízy, semena, houby a lanýže
 
   N:
   - pícniny (01.19.10)
   - semena pícnin a krmné řepy (01.19.31)
 
 01.13.1 Listová nebo řapíkatá a stonková zelenina
 
  01.13.11 Chřest
  01.13.12 Zelí
  01.13.13 Květák a brokolice
  01.13.14 Salát hlávkový
  01.13.15 Čekanka
 
   N:
   - kořen čekanky (01.28.19)
 
  01.13.16 Špenát
  01.13.17 Artyčoky
  01.13.19 Ostatní listová nebo řapíkatá a stonková zelenina
 
   ZT:
   - petržel
 
 01.13.2 Melouny
 
  01.13.21 Vodní melouny
  01.13.29 Ostatní melouny
 
 01.13.3 Ostatní plodová zelenina
 
  01.13.31 Čili papričky a paprika zeleninová (pouze paprika rodu Capsicum)
 
   N:
   - plody pimentovníku (rod Pimenta) (01.13.39)
 
  01.13.32 Okurky salátové a okurky nakládačky
  01.13.33 Lilek
  01.13.34 Rajčata
  01.13.39 Ostatní plodová zelenina j. n.
 
   Z:
   - cukety
   - sladkou kukuřici
   - plody pimentovníku (rod Pimenta)
   - dýně, tykve a ostatní plodovou zeleninu j. n.
 
   ZT:
   - čerstvé klasy sladké kukuřice pro dekorativní účely
 
   N:
   - sušené klasy sladké kukuřice, bělené, barvené nebo jinak upravené,
    pro dekorativní účely (02.30.30)
 
 01.13.4 Zelenina kořenová, cibulová a hlízová
 
  01.13.41 Mrkev, vodnice a tuřín
  01.13.42 Česnek
  01.13.43 Cibule
 
   Z:
   - cibuli a šalotku
 
  01.13.44 Pór a jiná cibulová zelenina
 
   ZT:
   - cibuli zimní (japonskou nebo velšskou) a pažitku
 
  01.13.49 Ostatní kořenová a hlízová zelenina (bez vysokého obsahu škrobu
       nebo inulinu)
 
   Z:
   - salátovou řepu
   - ředkvičky
   - křen
   - celer bulvový
   - pastinák a podobnou kořenovou zeleninu j. n.
 
   N:
   - celer, jiný než bulvový (01.13.90)
 
 01.13.5 Kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu
 
  01.13.51 Brambory
  01.13.52 Batáty (sladké brambory)
  01.13.53 Kasava
  01.13.54 Kolokázie
  01.13.59 Ostatní kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu
 
   N:
   - kolokázii     (01.13.54)
 
 01.13.6 Semena zeleniny, kromě semen řepy
 
  01.13.60 Semena zeleniny, kromě semen řepy
 
   N:
   - semena cukrové řepy (01.13.72)
   - semena řepy a semena pícnin (01.19.3)
   - semena zeleniny, která již nemají schopnost klíčit (01.19.39)
 
 01.13.7 Cukrová řepa a semena cukrové řepy
 
  01.13.71 Cukrová řepa
  01.13.72 Semena cukrové řepy
 
 01.13.8 Houby a lanýže
 
  01.13.80 Houby a lanýže
 
   N:
   - lesní houby, vč. volně rostoucích lanýžů (02.30.40)
 
 01.13.9 Zelenina, čerstvá, j. n.
 
  01.13.90 Zelenina, čerstvá, j. n.
 
   Z:
   - fenykl jako zeleninu
   - celer jiný než bulvový
   - ostatní čerstvou zeleninu, j. n.
 
   ZT:
   - čerstvou jedlou vojtěšku, sójové boby a slunečnicové klíčky (výhonky)
 
   N:
   - celer bulvový (01.13.49)
   - fenykl jako koření (01.28.14)
 
01.14 Cukrová třtina
 
 01.14.1 Cukrová třtina
 
  01.14.10 Cukrová třtina
 
01.15 Tabák, nezpracovaný
 
 01.15.1 Tabák, nezpracovaný
 
  01.15.10 Tabák, nezpracovaný
 
   N:
   - odstopkovaný a přesušený tabák s lodyhou (12.00.12)
 
01.16 Přadné plodiny
 
 01.16.1 Přadné plodiny
 
  01.16.11 Bavlna, též vyzrněná
 
   ZT:
   - semena bavlníku
 
  01.16.12 Juta, kenaf a podobná textilní lýková vlákna, surová nebo máčená,
       kromě lnu, pravého konopí a ramie
 
   N:
   - len, pravé konopí a ramii (01.16.19)
 
  01.16.19 Len, pravé konopí a surové přadné rostliny j. n.
 
   Z:
   - ramii
 
01.19 Ostatní plodiny jiné než trvalé
 
 01.19.1 Pícniny
 
  01.19.10 Pícniny
 
   Z:
   - tuřín, krmnou řepu, kořeny pro krmné účely, jetel, vojtěšku, vičenec,
    krmnou kukuřici a ostatní trávy, krmnou kapustu a podobné krmivo
   - pohanku
 
   N:
   - krmný hrách (01.11.62)
   - pelety a moučky z pícnin (10.91)
 
 01.19.2 Řezané květiny a poupata květin; semena květin
 
  01.19.21 Řezané květiny a poupata květin
 
   ZT:
   - kytice, věnce, květinové koše a podobné sestavy z květin nebo poupat
    (např. dekorace z květin do knoflíkových dírek)
   - řezané větve stromů, keřů a křovin s květy nebo poupaty (např. vrbové
    proutí s poupaty nebo květy, slunečnice)
 
   N:
   - vrbové proutí bez poupat nebo květů (01.29.30)
   - listoví, větve a jiné části volně rostoucích rostlin bez květů nebo
    poupat, k dekorativním účelům (02.30.30)
 
  01.19.22 Semena květin
 
   ZT:
   - semena hrachoru vonného (Lathyrus odoratus)
 
 01.19.3 Semena řepy (kromě semen cukrové řepy) a pícnin; ostatní rostlinné
     suroviny
 
  01.19.31 Semena řepy (kromě semen cukrové řepy) a pícnin
 
   N:
   - semena cukrové řepy (01.13.72)
 
  01.19.39 Rostlinné suroviny j. n.
 
   ZT:
   - sladký čirok
   - pyl (pyl k jídlu) tj. malé pelety obsahující pyl nasbíraný včelami a
    obsahující nektar, med a propolis
   - semena zeleniny, která již nemají schopnost klíčit
 
   N:
   - kořen čekanky (01.28.19)
   - pyl získaný mechanicky a klasifikovaný jako část rostliny, z níž byl
    získán (např. rostlinný pyl využívaný primárně v parfumerii, farmacii
    apod.) (01.28.30)
   - výtažek ze sušeného pylu získaný extrakcí rozpouštědlem (10.89.15)
 
01.2 Trvalé plodiny
 
01.21 Vinné hrozny
 
 01.21.1 Vinné hrozny
 
  01.21.11 Stolní hrozny, čerstvé
  01.21.12 Ostatní vinné hrozny, čerstvé
 
01.22 Tropické a subtropické ovoce
 
 01.22.1 Tropické a subtropické ovoce
 
  01.22.11 Avokádo
  01.22.12 Banány, plantejny a podobné ovoce
  01.22.13 Datle
  01.22.14 Fíky
 
   N:
   - plody opuncie (01.25.90)
 
  01.22.19 Ostatní tropické a subtropické ovoce
 
01.23 Citrusové plody
 
 01.23.1 Citrusové plody
 
  01.23.11 Šedok (pomela) a grapefruity
  01.23.12 Citrony a limety
  01.23.13 Pomeranče
  01.23.14 Tangerinky, mandarinky, klementinky
  01.23.19 Ostatní citrusové plody
 
01.24 Jádrové a peckové ovoce
 
 01.24.1 Jablka
 
  01.24.10 Jablka
 
 01.24.2 Ostatní jádrové a peckové ovoce
 
  01.24.21 Hrušky
  01.24.22 Kdoule
  01.24.23 Meruňky
  01.24.24 Třešně
  01.24.25 Broskve
  01.24.26 Nektarinky
  01.24.27 Švestky
  01.24.28 Trnky
  01.24.29 Ostatní jádrové a peckové ovoce j. n.
 
01.25 Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy
 
 01.25.1 Bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium
 
  01.25.11 Kiwi
  01.25.12 Maliny
  01.25.13 Jahody
  01.25.19 Ostatní bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium j. n.
 
   Z:
   - brusinky, borůvky
   - rybíz, angrešt
 
 01.25.2 Semena ovoce
 
  01.25.20 Semena ovoce
 
   ZT:
   - semena okrasných stromů nebo stromů pro parky, zahrady a ulice
 
   N:
   - semena svatojánského chleba, nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá
    (01.25.90)
 
 01.25.3 Ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné a kokosových
     ořechů)
 
   N:
   - podzemnici olejnou, neloupanou (01.11.82)
   - kokosové ořechy (01.26.20)
   - volně rostoucí jedlé produkty (02.30.40)
   - ořechy a podzemnici olejnou, loupané (10.39.25)
 
  01.25.31 Mandle
  01.25.32 Kaštany
  01.25.33 Lískové oříšky
  01.25.34 Pistácie
  01.25.35 Vlašské ořechy
  01.25.39 Ostatní ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné
       a kokosových ořechů)
 
   N:
   - podzemnici olejnou, neloupanou (01.11.82)
   - kokosové ořechy (01.26.20)
   - volně rostoucí jedlé produkty (02.30.40)
   - podzemnici olejnou, loupanou (10.39.25)
 
 01.25.9 Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n.
 
  01.25.90 Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n.
 
   ZT:
   - kaki
   - plody opuncie
   - granátová jablka
 
01.26 Olejnaté plody
 
 01.26.1 Olivy
 
  01.26.11 Stolní olivy
  01.26.12 Olivy pro výrobu olivového oleje
 
 01.26.2 Kokosové ořechy
 
  01.26.20 Kokosové ořechy
 
 01.26.9 Ostatní olejnaté plody
 
  01.26.90 Ostatní olejnaté plody
 
01.27 Rostliny pěstované pro výrobu nápojů
 
 01.27.1 Rostliny pěstované pro výrobu nápojů
 
  01.27.11 Kávová zrna, nepražená
  01.27.12 Listy čaje
  01.27.13 Listy maté
  01.27.14 Kakaové boby
 
01.28 Koření a aromatické, léčivé a farmaceutické rostliny
 
 01.28.1 Koření, nezpracované
 
  01.28.11 Pepř (rodu Piper), surový
  01.28.12 Čili papričky a paprika zeleninová, suché (pouze paprika rodu
       Capsicum), surové
 
   N:
   - nezpracované nové koření (rod Pimenta) (01.28.19)
 
  01.28.13 Muškátové oříšky, muškátový květ, amomy a kardamomy, surové
  01.28.14 Anýz, badyán, koriandr, kmín, kořenný kmín, fenykl a jalovcové
       bobule, surové
  01.28.15 Skořice (canella), surová
  01.28.16 Hřebíček (celé stopky), surový
  01.28.17 Zázvor, sušený, surový
  01.28.18 Vanilka, surová
  01.28.19 Ostatní koření, nezpracované
 
   ZT:
   - kořen čekanky
   - nezpracované nové koření (rod Pimenta)
 
   N:
   - praženou čekanku a ostatní pražené kávové náhražky (10.83.12)
 
 01.28.2 Chmelové šištice
 
  01.28.20 Chmelové šištice
 
 01.28.3 Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako
     insekticidy, fungicidy apod.
 
  01.28.30 Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako
       insekticidy, fungicidy apod.
 
   ZT:
   - pyl získaný mechanickým zpracováním rostlin pro účely parfumerie,
    lékařství nebo jako insekticidy, fungicidy apod.
   - slámu a plevy heřmánku
   - sušené listy pampelišky
   - sušený šťovík (Rumex acetosa)
   - sušenou potočnici (Nasturtium)
 
01.29 Ostatní trvalé plodiny
 
 01.29.1 Přírodní kaučuk
 
  01.29.10 Přírodní kaučuk
 
 01.29.2 Vánoční stromky, řezané
 
  01.29.20 Vánoční stromky, řezané
 
 01.29.3 Rostlinné materiály používané zejména ke splétání, utěsňování,
     vycpávání, barvení nebo činění
 
  01.29.30 Rostlinné materiály používané zejména ke splétání, utěsňování,
       vycpávání, barvení nebo činění
 
   ZT:
   - slunečnicové stonky, listy a ostatní části rostliny bez květů
   - čerstvé vrbové proutí bez poupat nebo květů
   - čištěnou, bělenou nebo barvenou slámu
 
   N:
   - slámu, nezpracovanou, též pořezanou, pomletou, lisovanou nebo ve formě
    pelet (01.11.50)
 
01.3 Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy,
   řízky a rouby; podhoubí
 
01.30 Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy,
   řízky a rouby; podhoubí
 
 01.30.1 Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy,
     řízky a rouby; podhoubí
 
  01.30.10 Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové
       hlízy, řízky a rouby; podhoubí
 
   ZT:
   - substrát pro pěstování hub z živného podhoubí (mycelium)
   - služby školek pro pěstování vánočních stromků
 
   N:
   - rostliny k produkci semen (příslušný kód ze skupiny 01.1 nebo 01.2)
   - řízky lesních stromů a keřů (02.10.11)
   - služby lesních školek (02.10.20)
   - lesní stromy (02.10.30)
   - substrát pro pěstování hub bez živného podhoubí (mycelium) (20.15.80)
 
01.4 Živá zvířata a živočišné produkty
 
01.41 Živý mléčný skot a syrové mléko mléčného skotu
 
 01.41.1 Živý mléčný skot
 
  01.41.10 Živý mléčný skot
 
 01.41.2 Syrové mléko mléčného skotu
 
  01.41.20 Syrové mléko mléčného skotu
 
   ZT:
   - syrové buvolí mléko
 
01.42 Jiný skot a buvoli, živí, a jejich sperma
 
 01.42.1 Jiný skot a buvoli, živí
 
  01.42.11 Jiný skot a buvoli, živí, kromě telat
 
   Z:
   - zvířata z podčeledi tuři (Bovinae), domácí nebo divoce žijící, bez
    ohledu na způsob využití, j. n. a tury pižmové (Ovibos moschatus)
 
   N:
   - telata skotu a buvolů, živá (01.42.12)
 
  01.42.12 Telata skotu a buvolů, živá
 
 01.42.2 Sperma skotu a buvolů
 
  01.42.20 Sperma skotu a buvolů
 
01.43 Koně a jiní koňovití, živí
 
 01.43.1 Koně a jiní koňovití, živí
 
  01.43.11 Koně, živí
 
   ZT:
   - sperma hřebců
 
   N:
   - křížence klisny a zebry (01.49.19)
 
  01.43.12 Osli, muly a mezci, živí
 
01.44 Velbloudi a velbloudovití, živí
 
 01.44.1 Velbloudi a velbloudovití, živí
 
  01.44.10 Velbloudi     a velbloudovití, živí
 
   Z:
   - dromedáry, lamy (alpaky, guanaka, vikuně atd.) a jiné velbloudovité
 
   ZT:
   - sperma velbloudovitých
 
01.45 Ovce a kozy, živé; syrové mléko a střižní vlna ovcí a koz
 
 01.45.1 Ovce a kozy, živé
 
  01.45.11 Ovce, živé
 
   ZT:
   - sperma beranů
 
  01.45.12 Kozy, živé
 
   ZT:
   - sperma kozlů
 
   N:
   - kamzíky, divoké kozy (Rupicapra rupicapra), kozí antilopy (01.49.19)
 
 01.45.2 Syrové mléko ovčí a kozí
 
  01.45.21 Syrové mléko ovčí
  01.45.22 Syrové mléko kozí
 
 01.45.3 Střižní vlna, potní, ovcí a koz, vč. poloprané
 
   ZT:
   - polopranou střižní vlnu
 
  01.45.30 Střižní vlna, potní, ovcí a koz, vč. poloprané
 
   ZT:
   - polopranou střižní vlnu
 
   N:
   - jateční vlnu, potní, vč. prané na hřbetě (10.11.41)
 
01.46 Prasata, živá
 
 01.46.1 Prasata, živá
 
  01.46.10 Prasata, živá
 
   ZT:
   - sperma kanců
 
01.47 Drůbež, živá, a vejce
 
   N:
   - péra a prachové peří (10.12.50)
 
 01.47.1 Drůbež, živá
 
  01.47.11 Kuřata, živá
  01.47.12 Krůty, živé
 
   N:
   - divoké krůty (01.49.12)
 
  01.47.13 Husy, živé
 
   N:
   - divoké husy (01.49.12)
 
  01.47.14 Kachny a perličky, živé
 
   N:
   - divoké kachny (01.49.12)
 
 01.47.2 Vejce ve skořápkách, čerstvá
 
  01.47.21 Slepičí vejce ve skořápkách, čerstvá
  01.47.22 Vejce jiné drůbeže ve skořápkách, čerstvá
  01.47.23 Slepičí vejce násadová
  01.47.24 Vejce jiné drůbeže, násadová
 
01.49 Ostatní hospodářská zvířata, živočišné produkty, surové kožešiny apod.
 
 01.49.1 Ostatní hospodářská zvířata, živá
 
  01.49.11 Domácí králíci, živí
  01.49.12 Hospodářské ptactvo, živé, j. n. 
 
   ZT:
   - ptactvo čeledi holubovití (Columbidae), divoké nebo domácí
   - divoké krůty, husy a kachny
 
  01.49.13 Hospodářští plazi (vč. hadů a želv), živí
 
   ZT:
   - hady a želvy
 
   N:
   - vodní plazy (mořské ani sladkovodní) (03.00.69)
 
  01.49.19 Ostatní hospodářská zvířata, živá, j. n. 
 
   Z:
   - soby
   - kožešinová zvířata (kromě domácích králíků)
   - včely a jiný hmyz
   - křížence koně a zebry
   - kočky, psy a jiné domácí zvířecí mazlíčky
   - jiná chovaná zvířata j. n.
 
   N:
   - žáby, krokodýly a vodní hmyz (mořský ani sladkovodní) (03.00.69)
 
 01.49.2 Ostatní živočišné produkty z hospodářských zvířat
 
  01.49.21 Přírodní med
 
   N:
   - směsi přírodního a umělého medu (10.62.13)
 
  01.49.22 Syrové mléko j. n.
 
   N:
   - syrové hovězí nebo buvolí mléko (01.41.20)
 
  01.49.23 Plži živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve
       slaném nálevu, kromě mořských
 
   N:
   - mořské plže (03.00.42, 03.00.44)
 
  01.49.24 Jedlé produkty z hospodářských zvířat j. n.
  01.49.25 Zámotky bource morušového
  01.49.26 Hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené
  01.49.27 Zvířecí embrya k reprodukci
 
   N:
   - sperma hřebců (01.43.11)
   - sperma beranů (01.45.11)
   - sperma kozlů (01.45.12)
   - sperma kanců (01.46.10)
 
  01.49.28 Nejedlé produkty z hospodářských zvířat j. n.
 
   Z:
   - jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané
 
 01.49.3 Surové kožešiny a různé surové kůže
 
  01.49.31 Surové kožešiny, kromě jehněčích
 
   N:
   - surové kožešiny jehněčí (01.49.32)
 
  01.49.32 Surové kožešiny jehněčí
  01.49.39 Surové kůže zvířat (čerstvé nebo konzervované, avšak jinak
       neupravené) j. n.
 
01.6 Zemědělské a chovatelské služby (kromě veterinárních)
 
   N:
   - veterinární služby (75.00.1)
 
01.61 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu
 
 01.61.1 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu
 
  01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu
 
   Z:
   - přípravu polí
   - setí a sázení, pěstování a hnojení kultur
   - postřik kultur, vč. leteckého
   - ochranu proti škůdcům v zemědělství
   - prořezávání ovocných stromů a vinné révy
   - přesazování a jednocení plodin
   - sklízení úrody
   - pronájem zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu s obsluhou
   - udržování zemědělských ploch v dobrém zemědělském a ekologickém stavu
   - provozování zemědělských zavlažovacích systémů
 
   N:
   - rozvod vody prostřednictvím potrubí, provoz
    zavlažovacích kanálů (36.00.20)
   - služby krajinných architektů (71.11.4)
   - služby agronomů a zemědělských ekonomů (74.90.19)
   - ochranu proti škůdcům mimo zemědělství (81.29.11)
   - úpravu krajiny nesouvisející se zemědělstvím (81.30.11, 81.30.12)
   - pořádání zemědělských výstav a veletrhů (82.30.12)
 
01.62 Podpůrné služby pro živočišnou výrobu
 
 01.62.1 Podpůrné služby pro živočišnou výrobu
 
  01.62.10 Podpůrné služby pro živočišnou výrobu
 
   Z:
   - služby podporující rozmnožování, růst a výkony zvířat
   - kontrolu stád, vyhánění dobytka, přípravu pastvin, kastrování drůbeže,
    třídění vajec atd.
   - stříhání ovcí
   - ustájení hospodářských zvířat a péči o ně
   - čištění zemědělských objektů (hal pro chov drůbeže, prasat atd.)
   - plemenářské služby
   - služby související s umělou inseminací
 
   ZT:
   - služby podkovářů
   - pronájem zemědělských strojů pro živočišnou výrobu s obsluhou
 
   N:
   - poskytování prostor výlučně za účelem ustájení dobytka (68.20.12)
   - služby agronomů a zemědělských ekonomů (74.90.19)
   - očkování zvířat a ostatní veterinářské služby (75.00.1)
   - služby související s rekreačním jezdectvím (93.11.10)
   - ubytování domácích zvířecích mazlíčků a péče o ně (96.09.11)
 
01.63 Posklizňové služby
 
 01.63.1 Posklizňové služby
 
  01.63.10 Posklizňové služby
 
   Z:
   - přípravu rostlinných produktů pro primární trhy, např. čištění,
    ořezávání, třídění, dezinfekci, sušení, vyloupávání
   - vyzrňování bavlny
   - přípravu tabákových listů, např. sušení
   - přípravu kakaových bobů, např. vyloupávání z lusků
   - voskování ovoce
 
   N:
   - přípravu zemědělských produktů výrobcem (odpovídající třída ve
    skupinách 01.1, 01.2 nebo 01.3)
   - odstopkovávání a přesušování tabákových listů (12.00.1)
   - služby obchodních zástupců a družstev, zabývajících se prodejem
    zemědělských produktů (46)
   - velkoobchod se základními zemědělskými surovinami (46.2)
 
01.64 Zpracování osiva pro účely množení
 
 01.64.1 Zpracování osiva pro účely množení
 
  01.64.10 Zpracování osiva pro účely množení
 
   Z:
   - služby prováděné za účelem zlepšování kvality osiva, vč. nakládání
    s geneticky modifikovanými osivy:
    - odstraňování cizích látek, příliš malých, mechanicky nebo hmyzem
     poškozených nebo nezralých semen
    - snižování vlhkosti osiva na úroveň vhodnou pro skladování
    - sušení, čištění, třídění a zacházení s osivem až po prodej
 
   N:
   - osiva (01.1 a 01.2)
   - zpracování semen za účelem získávání oleje (10.41)
   - výzkumné služby pro účely vývoje nových forem osiva (72.11.31,
    72.11.32 a 72.11.33)
 
01.7 Lov a odchyt divokých zvířat a související služby
 
01.70 Lov a odchyt divokých zvířat a související služby
 
 01.70.1 Lov a odchyt divokých zvířat a související služby
 
  01.70.10 Lov a odchyt divokých zvířat a související služby
 
   Z:
   - lov a odchyt divokých zvířat na komerční bázi
   - chytání a/nebo zabíjení zvířat za účelem získávání masa, kůží a kožek,
    pro účely výzkumu, pro zoologické zahrady nebo pro zájmový chov
   - získávání surových kožešin, kůží z plazů a ptáků v rámci lovu a
    odchytu divokých zvířat
 
   ZT:
   - lov mořských savců jako mrožů a tuleňů na pevnině
 
   N:
   - produkci surových kožešin, kůží z plazů a ptáků na zvířecích farmách
    (01.4)
   - chov divokých zvířat na zvířecích farmách (01.49.1)
   - lov velryb (03.00.69)
   - produkci kůží a kožek na jatkách (10.11)
   - sportovní a rekreační lov a služby s tím spojené (93.19.13)
   - služby sdružení a organizací na podporu myslivosti (94.99.19)
 
02 Produkty lesnictví, těžby dřeva a související služby
 
   N:
   - řezané a hoblované dřevo (příslušný kód z oddílu 16)
 
02.1 Sazenice a semena lesních stromů; služby lesních školek; lesní stromy
   (surové dřevo na stojato)
 
02.10 Sazenice a semena lesních stromů; služby lesních školek; lesní stromy
   (surové dřevo na stojato)
 
 02.10.1 Sazenice a semena lesních stromů
 
  02.10.11 Sazenice lesních stromů
  02.10.12 Semena lesních stromů
 
 02.10.2 Služby lesních školek
 
  02.10.20 Služby lesních školek
 
   N:
   - služby školek pro pěstování vánočních stromků (01.30.10)
 
 02.10.3 Lesní stromy (surové dřevo na stojato)
 
  02.10.30 Lesní stromy (surové dřevo na stojato)
 
   N:
   - vánoční stromky (01.29.20)
 
02.2 Dřevo surové
 
   N:
   - dřevěné štěpky nebo třísky (16.10.25)
   - dřevo surové ve formě štípaných kůlů a tyčí (16.10.39)
 
02.20 Dřevo surové
 
 02.20.1 Dřevo surové
 
   ZT:
   - dřevěné uhlí produkované v lese
 
  02.20.11 Dřevo surové jehličnaté - výřezy
  02.20.12 Dřevo surové listnaté, kromě tropického dřeva - výřezy
 
   N:
   - dřevo surové tropické (02.20.13)
 
  02.20.13 Dřevo surové tropické - výřezy
  02.20.14 Dřevo surové jehličnaté - palivové
 
   ZT:
   - dřevěné uhlí produkované v lese z jehličnatého dřeva (tradičními
    metodami)
 
  02.20.15 Dřevo surové, jiné než jehličnaté - palivové
 
   ZT:
   - dřevěné uhlí produkované v lese z jiného než jehličnatého dřeva
    (tradičními metodami)
 
02.3 Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva
 
02.30 Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva
 
 02.30.1 Přírodní gumy
 
  02.30.11 Balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy
  02.30.12 Šelak, balzámy a jiné přírodní gumy a pryskyřice
 
 02.30.2 Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený
 
  02.30.20 Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený
 
 02.30.3 Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro dekorativní účely
 
  02.30.30 Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky     pro dekorativní účely
 
 02.30.4 Volně rostoucí jedlé produkty
 
  02.30.40 Volně rostoucí jedlé produkty
 
   Z:
   - lesní houby, vč. volně rostoucích lanýžů
   - další volně rostoucí jedlé produkty
 
02.4 Podpůrné služby pro lesnictví
 
02.40 Podpůrné služby pro lesnictví
 
 02.40.1 Podpůrné služby pro lesnictví
 
  02.40.10 Podpůrné služby pro lesnictví
 
   Z:
   - služby pro lesnictví:
    - evidence dřevin
    - poradenství v oboru lesnictví
    - hodnocení dřeva
    - protipožární ochrana
    - kontrola a regulace škůdců v lesnictví
   - služby pro těžbu dřeva:
    - doprava klád v lese
   - pronájem lesnických strojů s obsluhou
 
   N:
   - provoz lesních školek (02.10.20)
   - odvodňování lesních ploch (43.12.11)
   - vyklízení stavenišť (43.12.11)
   - přepravu dřeva jinde než v rámci lesa (49.41.19)
   - dezinfekční a deratizační služby (81.29.11)
 
03 Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro
  rybolov a akvakulturu
 
   N:
   - pomocné služby pro sportovní a rekreační rybaření (93.19.13)
 
03.0 Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro
   rybolov a akvakulturu
 
03.00 Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro
   rybolov a akvakulturu
 
 03.00.1 Ryby, živé, jiné než k lidské spotřebě
 
  03.00.11 Ryby okrasné, volně žijící
  03.00.12 Ryby okrasné, farmové
  03.00.13 Ostatní volně žijící živé ryby, jiné než k lidské spotřebě,
       včetně jiker a krmiva pro akvakulturu
  03.00.14 Ostatní farmové živé ryby, jiné než k lidské spotřebě, včetně
       jiker a krmiva pro akvakulturu
 
 03.00.2 Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě
 
  03.00.21 Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, mořské, jiné
       než farmové
  03.00.22 Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, sladkovodní,
       jiné než farmové
  03.00.23 Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, mořské,
       farmové
  03.00.24 Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, sladkovodní,
       farmové
 
 03.00.3 Korýši, nezmrazení
 
  03.00.31 Korýši, nezmrazení, jiní než farmoví
  03.00.32 Korýši, nezmrazení, farmoví
 
 03.00.4 Měkkýši a ostatní vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení
 
  03.00.41 Ústřice, živé, čerstvé nebo chlazené, jiné než farmové
  03.00.42 Ostatní měkkýši, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví
  03.00.43 Ústřice, živé, čerstvé nebo chlazené, farmové
  03.00.44 Ostatní měkkýši, živí, čerství nebo chlazení, farmoví
  03.00.45 Ostatní vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, farmoví
  03.00.46 Ostatní vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, jiní než
       farmoví
 
 03.00.5 Perly, neopracované
 
  03.00.51 Přírodní perly, neopracované
  03.00.52 Uměle pěstované perly, neopracované
 
 03.00.6 Ostatní vodní rostliny, živočichové a produkty z nich
 
  03.00.61 Korály a podobné produkty, ulity, lastury a krunýře měkkýšů,
       korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti
  03.00.62 Přírodní houby živočišného původu
  03.00.63 Mořské řasy a jiné řasy, k lidské spotřebě, jiné než farmové
  03.00.64 Mořské řasy a jiné řasy, k lidské spotřebě, farmové
  03.00.65 Mořské řasy a jiné řasy, jiné než k lidské spotřebě, jiné než farmové
  03.00.66 Mořské řasy a jiné řasy, jiné než k lidské spotřebě, farmové
  03.00.69 Ostatní vodní rostliny, živočichové a produkty z nich, j. n.
 
   Z:
   - žáby chované na farmách
   - velryby
 
 03.00.7 Podpůrné služby pro rybolov a akvakulturu
 
  03.00.71 Podpůrné služby pro rybolov
  03.00.72 Podpůrné služby pro akvakulturu
SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
05 Černé a hnědé uhlí a lignit
 
   N:
   - služby zkušebních vrtů pro dobývání uhlí a podpůrné služby
    v souvislosti s těžbou uhlí (09.90.11)
   - koksárenské produkty (19.10)
   - uhelné brikety (19.20.1)
   - přípravné práce pro těžbu uhlí (43.12.11)
 
05.1 Černé uhlí
 
05.10 Černé uhlí
 
 05.10.1 Černé uhlí
 
  05.10.10 Černé uhlí
 
   N:
   - brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí
    (19.20.11)
 
05.2 Hnědé uhlí a lignit
 
05.20 Hnědé uhlí a lignit
 
 05.20.1 Hnědé uhlí a lignit
 
  05.20.10 Hnědé uhlí a lignit
 
   ZT:
   - ostatní hnědé uhlí, jako např. sub-bitumenové uhlí
 
   N:
   - brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z hnědého uhlí
    (19.20.12)
 
06 Ropa a zemní plyn
 
   N:
   - průzkumné práce a zkušební vrty v souvislosti s těžbou ropy a zemního
    plynu (09.10.1)
   - služby související s provozováním ropných nebo plynových polí na
    základě smlouvy nebo dohody (09.10.1) 
   - rafinované ropné produkty (19.20)
   - potrubní doprava surové nebo rafinované ropy a ropných produktů
    (49.50.11)
   - potrubní doprava zemního plynu (49.50.12)
   - geofyzikální průzkumy a kartografické činnosti (71.12.3)
 
06.1 Ropa
 
06.10 Ropa
 
 06.10.1 Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, surové
 
  06.10.10 Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, surové
 
 06.10.2 Živičné nebo ropné břidlice a roponosné písky
 
  06.10.20 Živičné nebo ropné břidlice a roponosné písky
 
06.2 Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu
 
06.20 Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu
 
 06.20.1 Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu
 
  06.20.10 Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu
 
   ZT:
   - plynné uhlovodíky j. n.
 
07 Rudy
 
   N:
   - kyzové výpražky (20.13.67)
   - hydroxid hlinitý (20.13.25)
   - oxid hlinitý (24.42.12)
 
07.1 Železné rudy
 
07.10 Železné rudy
 
 07.10.1 Železné rudy
 
  07.10.10 Železné rudy
 
07.2 Neželezné rudy
 
07.21 Uranové a thoriové rudy
 
 07.21.1 Uranové a thoriové rudy
 
  07.21.10 Uranové a thoriové rudy
 
07.29 Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty
 
 07.29.1 Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty
 
  07.29.11 Měděné rudy a jejich koncentráty
  07.29.12 Niklové rudy a jejich koncentráty
  07.29.13 Hliníkové rudy a jejich koncentráty
  07.29.14 Rudy drahých kovů a jejich koncentráty
  07.29.15 Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentráty
  07.29.19 Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty j. n.
 
08 Ostatní těžba a dobývání nerostných surovin
 
   N:
   - zpracování vytěženého surového materiálu, jiné než drcení, mletí,
    řezání, čištění, sušení, třídění a míchání (příslušný kód ze sekce C)
 
08.1 Kámen, písek a jíl
 
08.11 Kámen pro výtvarné nebo stavební účely, vápenec, sádrovec, křída a
   břidlice
 
 08.11.1 Kámen pro výtvarné nebo stavební účely
 
  08.11.11 Mramor a jiné vápencové kameny pro výtvarné nebo stavební účely
  08.11.12 Žula, pískovec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely
 
 08.11.2 Vápenec a sádrovec
 
  08.11.20 Vápenec a sádrovec
 
 08.11.3 Křída a nekalcinovaný dolomit
 
  08.11.30 Křída a nekalcinovaný dolomit
 
   N:
   - drcený nebo lámaný dolomit, používaný pro betonování a štěrkování
    silnic, železnic a podobně (08.12.12)
 
 08.11.4 Břidlice
 
  08.11.40 Břidlice
 
08.12 Štěrk, písek, jíly a kaolin
 
 08.12.1 Štěrk a písek
 
  08.12.11 Přírodní písky
 
   ZT:
   - barvené přírodní písky
 
  08.12.12 Zrnka, odštěpky a prach; oblázky, štěrk
  08.12.13 Směsi strusky a podobný průmyslový odpad, též obsahující kamínky,
       oblázky, štěrk a křemen, pro stavební účely
 
 08.12.2 Jíly a kaolin
 
  08.12.21 Kaolin a jiné kaolinitické jíly
 
   ZT:
   - kaolin a jiné kalcinované kaolinitické jíly
 
  08.12.22 Jiné jíly, andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit; šamotové nebo
       dinasové zeminy
 
08.9 Produkty těžby a dobývání j. n.
 
08.91 Chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv
 
 08.91.1 Chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv
 
  08.91.11 Přírodní fosfáty vápenaté nebo přírodní fosfáty hlinitovápenaté
  08.91.12 Pyrit (kyz železný), nepražený; surová nebo nerafinovaná síra
  08.91.19 Ostatní chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv
 
08.92 Rašelina
 
 08.92.1 Rašelina
 
  08.92.10 Rašelina
 
   N:
   - brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z rašeliny (19.20.13)
   - zahradní zeminu s rašelinou jako hlavní složkou (20.15.80)
   - výrobky z rašeliny (23.99.19)
 
08.93 Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda
 
 08.93.1 Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda
 
  08.93.10 Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda
 
   ZT:
   - mořskou vodu a jiné solné roztoky
 
   N:
   - potravinářskou sůl (10.84.30)
 
08.99 Ostatní produkty těžby a dobývání j. n.
 
 08.99.1 Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a asfaltové
     horniny
 
  08.99.10 Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a
       asfaltové horniny
 
 08.99.2 Drahokamy a polodrahokamy; průmyslové diamanty; neopracované nebo
     jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené; pemza; smirek;
     přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusiva; ostatní
     nerostné suroviny
 
  08.99.21 Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových diamantů),
       neopracované, jednoduše řezané nebo hrubě tvarované
 
   N:
   - průmyslové diamanty (08.99.22)
 
  08.99.22 Průmyslové diamanty; neopracované nebo jednoduše řezané, štípané
       nebo nahrubo broušené; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní
       granát a ostatní přírodní brusiva
  08.99.29 Ostatní nerostné suroviny
 
09 Podpůrné služby při těžbě
 
   N:
   - odborné opravy těžebních strojů (33.12.24)
   - služby související se zkapalňováním a opětným zplyňováním zemního
    plynu pro jeho přepravu, neprováděné v místě těžby (52.21)
 
09.1 Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu
 
09.10 Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu
 
 09.10.1 Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu
 
   N:
   -     služby prováděné přímo provozovateli ropných a plynových polí (06.10,
    06.20)
   - odborné opravy těžebních strojů (33.12.24)
 
  09.10.11 Vrtné služby při těžbě ropy a zemního plynu
 
   Z:
   - zkušební, rozšiřující, výrobní a pomocné vrty; zakládání vrtů;
    cementování a plnění vrtných jam pro ropné a plynové vrty; odvodnění
    a odčerpání vrtných jam; uzavření vrtných jam a jejich opuštění atd.
   - zkušební vrty v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu
 
   ZT:
   - odborné práce protipožární ochrany na ropných a plynových polích
   - průzkumné práce v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu
 
   N:
   - geologické, geofyzikální a související průzkumné práce a poradenství
    (71.12.3)
 
  09.10.12 Montáž (instalace), opravy a demontáž vrtných zařízení a
       související podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu
  09.10.13 Zkapalnění a zpětné zplyňování zemního plynu za účelem dopravy
       prováděné v místě těžby
 
   N:
   - zkapalňování a zpětné zplyňování zemního plynu pro jeho přepravu,
    neprováděné v místě těžby (52.21)
 
09.9 Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání
 
09.90 Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání
 
 09.90.1 Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání
 
   Z:
   - podpůrné služby na základě smlouvy nebo dohody pro těžbu uvedenou
    v oddílech 05, 07 a 08, např.:
    - odvodnění a odčerpání vrtných jam
    - zkušební vrty v souvislosti s těžbou
    - průzkumné práce v souvislosti s těžbou
 
   N:
   - služby prováděné přímo provozovateli dolů a lomů (05, 07 nebo 08)
   - odborné opravy těžebních strojů (33.12.24)
   - geologické, geofyzikální a související průzkumné práce a poradenství
    (71.12.3)
 
  09.90.11 Podpůrné služby související s těžbou černého uhlí
 
   Z:
   - podpůrné služby na základě smlouvy nebo dohody pro těžbu uvedenou
    v oddílu 05, např.:
    - odvodnění a odčerpání vrtných jam
    - zkušební vrty v souvislosti s těžbou
    - průzkumné práce v souvislosti s těžbou
 
  09.90.19 Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání j. n.
 
   Z:
   - podpůrné služby na základě smlouvy nebo dohody pro těžbu uvedenou
    v oddílech 07 a 08, např.:
    - odvodnění a odčerpání vrtných jam
    - zkušební vrty v souvislosti s těžbou
    - průzkumné práce v souvislosti s těžbou
SEKCE C - VÝROBKY A SLUŽBY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU
10 Potravinářské výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
 
   Z:
   - nejrůznější výrobky, které byly zpracovány na základě zemědělské
    činnosti, lesnictví, lovu a rybolovu, jako je např. maso, ryby, ovoce
    a zelenina, oleje a tuky, mléčné výrobky, mlýnské výrobky, krmiva pro
    zvířata a jiné potravinářské výrobky pro lidi a zvířata
   - polotovary, které nejsou přímo potravinářskými výrobky
   - vedlejší produkty s různou užitkovou hodnotou při výrobě (např. kůže,
    pokrutiny při výrobě rostlinného oleje)
   - zpracování jatečního odpadu na jatkách pro výrobu krmiv pro zvířata 
 
   N:
   - zpracování potravinářského odpadu na druhotné suroviny vč. odpadu při
    výrobě nápojů (38.3, 38.21)
   - přípravu jídel k okamžité spotřebě (např. v restauracích) (56.10.1)
   - služby související s balením masa na základě smlouvy nebo dohody
    (82.92.10)
 
10.1 Zpracované a konzervované maso a výrobky z masa, vč. souvisejících služeb
   a prací
 
10.11 Zpracované a konzervované maso (kromě drůbežího), vč. subdodavatelských
   prací
 
 10.11.1 Hovězí, vepřové, skopové, kozí a koňské maso (vč. masa jiných
     koňovitých), čerstvé nebo chlazené
 
  10.11.11 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené
  10.11.12 Vepřové maso, čerstvé nebo chlazené
  10.11.13 Skopové maso, čerstvé nebo chlazené
  10.11.14 Kozí maso, čerstvé nebo chlazené
  10.11.15 Koňské maso a maso jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené
 
 10.11.2 Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných
     koňovitých, čerstvé nebo chlazené
 
  10.11.20 Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných
       koňovitých, čerstvé nebo chlazené
 
 10.11.3 Maso a jedlé droby (kromě drůbežího), zmrazené; ostatní maso a jedlé
     droby (kromě drůbežího)
 
  10.11.31 Hovězí maso, zmrazené
  10.11.32 Vepřové maso, zmrazené
  10.11.33 Skopové maso, zmrazené
  10.11.34 Kozí maso, zmrazené
  10.11.35 Koňské maso a maso jiných koňovitých, zmrazené
  10.11.39 Maso a jedlé droby (kromě drůbežího), čerstvé, chlazené nebo
       zmrazené j. n.
 
   ZT:
   - králičí maso
 
 10.11.4 Jateční vlna a surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých, ovcí a koz
 
  10.11.41 Jateční vlna potní, vč. prané na hřbetě
 
   ZT:
   - jateční vlnu pranou na hřbetě
 
   N:
   - střižní vlnu, potní, ovcí a koz (01.45.30)
 
  10.11.42 Celé surové kůže skotu nebo koňovitých
  10.11.43 Ostatní surové kůže skotu nebo koňovitých
  10.11.44 Surové kůže ovcí nebo jehňat
  10.11.45 Surové kůže koz nebo kůzlat
 
 10.11.5 Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový
 
  10.11.50 Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový
 
 10.11.6 Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě
 
  10.11.60 Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě
 
   N:
   - měchýře, střeva a jiné zbytky z ryb (10.20.42)
 
 10.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného masa
     (kromě drůbežího)
 
  10.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného
       masa (kromě drůbežího)
 
10.12 Zpracované a konzervované drůbeží maso, vč. subdodavatelských prací
 
 10.12.1 Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené
 
  10.12.10 Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené
 
 10.12.2 Drůbeží maso, zmrazené
 
  10.12.20 Drůbeží maso, zmrazené
 
 10.12.3 Drůbeží tuk
 
  10.12.30 Drůbeží tuk
 
 10.12.4 Jedlé drůbeží droby
 
  10.12.40 Jedlé drůbeží droby
 
   ZT:
   - tučná játra z krůt, hus a kachen, neupravená
 
 10.12.5 Peří a kůže ptáků s peřím
 
  10.12.50 Peří a kůže ptáků s peřím
 
 10.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného
     drůbežího masa
 
  10.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného
       drůbežího masa
 
10.13 Výrobky z masa, vč. souvisejících služeb a prací
 
 10.13.1 Konzervy a přípravky z masa, drobů a krve
 
  10.13.11 Vepřové maso, kusy, solené, sušené nebo uzené (slanina a kýta)
  10.13.12 Hovězí maso, solené, sušené nebo uzené
  10.13.13 Ostatní maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené
       nebo uzené (kromě vepřového a hovězího masa); jedlé moučky a
       prášky z masa nebo drobů
 
   N:
   - vepřové maso, solené, sušené nebo uzené (10.13.11)
   - hovězí maso, solené, sušené nebo uzené (10.13.12)
 
  10.13.14 Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve
  10.13.15 Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev, kromě
       hotových pokrmů z masa, drobů nebo krve
 
   N:
   - upravené maso a droby jako hotový pokrm (10.85.11)
   - masové polévky (10.89.11)
   - výtažky a šťávy z masa (10.89.14)
 
  10.13.16 Moučky, šroty, pelety z masa, nevhodné k lidské spotřebě; škvarky
 
   Z:
   - tavené bílkovinné produkty ze živočišných tkání, vč. z kostí,
    s výjimkou přidané krve, chlupů, kopyt a paznehtů, rohů, odřezků kůže,
    mrvy, obsahu žaludku (vč. bachoru)
 
 10.13.9 Tepelné zpracování a jiné přípravné služby pro výrobu výrobků
     z masa; subdodavatelské práce při výrobě výrobků z masa 
 
  10.13.91 Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava výrobků z masa 
 
   Z:
   - vaření a jiné služby při zpracování masa a masných výrobků
 
   N:
   - extrakci živočišných olejů a tuků (10.41.1)
 
  10.13.99 Subdodavatelské práce při výrobě výrobků z masa 
 
10.2 Zpracované a konzervované ryby, korýši a měkkýši, vč. souvisejících
   služeb a prací
 
10.20 Zpracované a konzervované ryby, korýši a měkkýši, vč. souvisejících
   služeb a prací
 
   N:
   - oleje a tuky z ryb a mořských savců (10.41.12)
   - hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů (10.85.12)
   - rybí polévky (10.89.11)
 
 10.20.1 Ryby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
 
 
  10.20.11 Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé nebo chlazené
  10.20.12 Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené
  10.20.13 Ryby, zmrazené
  10.20.14 Rybí filé, zmrazené
  10.20.15 Rybí maso (též mleté), zmrazené
  10.20.16 Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené
 
 10.20.2 Ryby, jinak upravené nebo konzervované; kaviár a kaviárové náhražky
 
  10.20.21 Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ale ne uzené
 
   N:
   - rybí filé, uzené (10.20.24)
 
  10.20.22 Rybí játra, jikry a mlíčí, ploutve, hlavy, ocasy, žaludky a jiné
       jedlé rybí droby, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu;
       rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě
  10.20.23 Ryby sušené, též solené nebo ve slaném nálevu
 
   N:
   - rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu (10.20.21)
 
  10.20.24 Ryby, vč. filé, uzené
 
   ZT:
   - rybí filé, uzené
 
   N:
   - rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu (10.20.21)
 
  10.20.25 Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě hotových pokrmů
       z ryb
 
   N:
   - hotové pokrmy z ryb (10.85.12)
 
  10.20.26 Kaviár a kaviárové náhražky
 
 10.20.3 Korýši, měkkýši, mořské řasy a jiní vodní bezobratlí, zmrazení,
     upravení nebo v konzervách
 
  10.20.31 Korýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu
  10.20.32 Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu
  10.20.33 Ostatní vodní bezobratlí a mořské řasy, zmrazení, sušení, solení
       nebo ve slaném nálevu
  10.20.34 Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí a mořské řasy, jinak
       upravení nebo v konzervách
 
   ZT:
   - uzené     korýše, měkkýše a jiné vodní bezobratlé
 
 10.20.4 Moučky, šroty a pelety a jiné produkty j. n. z ryb, korýšů, měkkýšů
     nebo jiných vodních bezobratlých nebo mořských řas, nevhodné k lidské
     spotřebě
 
  10.20.41 Moučky, šroty a pelety z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních
       bezobratlých nebo mořských řas, nevhodné k lidské spotřebě
  10.20.42 Ostatní výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních
       bezobratlých nebo mořských řas, nevhodné k lidské spotřebě
 
   N:
   - rybí ploutve, hlavy, ocasy a ostatní jedlé droby sušené, uzené, solené
    nebo ve slaném nálevu (10.20.22)
 
 10.20.9 Uzení a jiné služby při konzervování a úpravě pro výrobu rybích
     výrobků; subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a
     konzervovaných ryb, korýšů a měkkýšů
 
  10.20.91 Uzení a jiné služby při konzervování a úpravě pro výrobu rybích
       výrobků
 
   Z:
   - vaření, uzení, prosolování, sušení a jiné služby při zpracování ryb a
    rybích produktů
 
   N:
   - extrakci živočišných olejů a tuků (10.41.1)
 
  10.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a konzervovaných
       ryb, korýšů a měkkýšů
 
10.3 Zpracované a konzervované ovoce a zelenina, vč. souvisejících služeb a
   prací
 
10.31 Zpracované a konzervované brambory, vč. souvisejících služeb a prací
 
 10.31.1 Zpracované a konzervované brambory
 
  10.31.11 Brambory zmrazené
  10.31.12 Sušené brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak
       jinak neupravené
  10.31.13 Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet
  10.31.14 Brambory upravené nebo konzervované
 
 10.31.9 Tepelné zpracování a ostatní služby při úpravě brambor a výrobků
     z nich; subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a
     konzervovaných brambor
 
  10.31.91 Tepelné zpracování a ostatní služby při úpravě brambor a výrobků
       z nich
 
   Z:
   - loupání, vaření a jiné služby při zpracování brambor a výrobků z nich
 
  10.31.99 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a konzervovaných brambor
 
10.32 Ovocné a zeleninové šťávy, vč. subdodavatelských prací
 
   ZT:
   - koncentráty z čerstvého ovoce a zeleniny
 
   N:
   - ovocné a zeleninové šťávy s větším přídavkem cukru než při výrobě
    přírodních ovocných šťáv (11.07)
   - sycené ovocné šťávy, limonády a sodovky s příchutí ovocné šťávy
    (11.07)

 10.32.1 Ovocné a zeleninové šťávy
 
   Z:
   - směsi koncentrovaných ovocných a zeleninových šťáv
 
  10.32.11 Šťáva z rajských jablek
 
   Z:
   - nekoncentrovanou šťávu z rajských jablek, nekvašenou a neobsahující
    přidaný alkohol
 
   ZT:
   - koncentrovanou šťávu z rajských jablek
 
  10.32.12 Pomerančová šťáva
 
   Z:
   - nekoncentrovanou pomerančovou šťávu, nekvašenou a neobsahující přidaný
    alkohol
 
   ZT:
   - koncentrovanou šťávu z pomerančů
 
  10.32.13 Grapefruitová šťáva
 
   Z:
   - nekoncentrovanou grapefruitovou šťávu, nekvašenou a neobsahující
    přidaný alkohol
 
   ZT:
   - koncentrovanou šťávu z grapefruitů
 
  10.32.14 Ananasová šťáva
 
   Z:
   - nekoncentrovanou ananasovou šťávu, nekvašenou a neobsahující přidaný
    alkohol
 
   ZT:
   - koncentrovanou šťávu z ananasů
 
  10.32.15 Hroznová šťáva
 
   Z:
   - nekoncentrovanou hroznovou šťávu, nekvašenou a neobsahující přidaný
    alkohol
 
   ZT:
   - koncentrovanou šťávu z hroznů
 
  10.32.16 Jablečná šťáva
 
   Z:
   - nekoncentrovanou jablečnou šťávu, nekvašenou a neobsahující přidaný
    alkohol
 
   ZT:
   - koncentrovanou šťávu z jablek
 
  10.32.17 Směsi ovocných a zeleninových šťáv
 
   Z:
   - směsi nekoncentrovaných ovocných a zeleninových šťáv, nekvašené a
    neobsahující přidaný alkohol
 
   ZT:
   - směsi koncentrovaných šťáv
 
   N:
   - směsi koncentrovaných šťáv z rajských jablek (10.32.11)
 
  10.32.19 Ostatní ovocné a zeleninové šťávy
 
   N: 
   - směsi koncentrovaných šťáv z rajských jablek (10.32.11)
 
 10.32.9 Subdodavatelské práce při výrobě ovocných a zeleninových šťáv
 
  10.32.99 Subdodavatelské práce při výrobě ovocných a zeleninových šťáv
 
10.39 Ostatní zpracované a konzervované ovoce a zelenina, vč. souvisejících
   služeb a prací
 
 10.39.1 Zpracovaná a konzervovaná zelenina, kromě brambor
 
   N:
   - zpracované a konzervované brambory (10.31.1)
 
  10.39.11 Zelenina, zmrazená
  10.39.12 Zelenina prozatímně konzervovaná
  10.39.13 Sušená zelenina
 
   ZT:
   - směsi sušené zeleniny
 
   N:
   - sušené luštěniny, loupané (01.11.7)
   - sušené brambory (10.31.12)
 
  10.39.14 Krájená a balená zelenina a ovoce
  10.39.15 Fazole, konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě
       hotových zeleninových pokrmů
 
   N:
   - hotové, zmrazené a konzervované fazolové pokrmy (10.85.13)
   - hotové pokrmy ze zeleniny (10.85.13)
 
  10.39.16 Hrách, konzervovaný jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě
       hotových zeleninových pokrmů
 
   N:
   - hotové, zmrazené a konzervované hrachové pokrmy (10.85.13)
   - hotové pokrmy ze zeleniny (10.85.13)
 
  10.39.17 Ostatní zelenina (kromě brambor), konzervovaná jinak než v octě
       nebo kyselině octové, kromě hotových zeleninových pokrmů
 
   N:
   - hotové potravinářské výrobky ze zeleniny s přísadami, jako je maso,
    ryby, sýr, rýže či nudle, podléhající rychlé zkáze (10.89.16)
   - hotové, zmrazené a konzervované pokrmy z ostatní zeleniny (10.85.13)
 
  10.39.18 Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části
       rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové
 
   N:
   - brambory upravené nebo konzervované (10.31.14)
 
 10.39.2 Zpracované a konzervované ovoce a ořechy
 
  10.39.21 Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené
  10.39.22 Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové
       protlaky a pasty
  10.39.23 Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, pražené,
       solené nebo jinak upravené
 
   ZT:
   - směsi ořechů, upravené nebo konzervované
 
  10.39.24 Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, nevhodné k okamžité
       spotřebě
  10.39.25 Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, loupané
  10.39.29 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy
 
   ZT:
   - směsi sušeného, upraveného nebo konzervovaného ovoce
 
 10.39.3 Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty
 
  10.39.30 Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty
 
 10.39.9 Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a
     zeleniny; subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a
     konzervovaného ovoce a zeleniny
 
  10.39.91 Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a
       zeleniny
 
   Z:
   - vaření, výrobu koncentrátů a jiné služby při zpracování ovoce a
    zeleniny a výrobků z nich
 
   N:
   - loupání, vaření a jiné služby při zpracování brambor a výrobků z nich
    (10.31.91)
 
  10.39.99 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného
       ovoce a zeleniny
 
10.4 Rostlinné a živočišné oleje a tuky, vč. subdodavatelských prací
 
10.41 Oleje a tuky, vč. subdodavatelských prací
 
   N:
   - vepřové sádlo a ostatní jedlé živočišné tuky (10.11.50)
   - drůbeží tuk (10.12.30)
   - margarín a podobné jedlé tuky (10.42.10)
   - vonné silice (20.53.10)
   - chemicky upravené živočišné a rostlinné tuky a oleje (20.59.20)
 
 10.41.1 Živočišné oleje a tuky, jejich frakce, surové
 
  10.41.11 Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin,
       oleomargarin a olein z loje, neemulgované, nesmíchané a jinak
       neupravené
  10.41.12 Tuky a oleje a jejich frakce z ryb a mořských savců
  10.41.19 Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované,
       ale chemicky neupravené
 
   N:
   - tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový (10.11.50)
   - drůbeží tuk (10.12.30)
 
 10.41.2 Rostlinné oleje, surové
 
  10.41.21 Podzemnicový olej, surový
  10.41.22 Olivový olej, surový
  10.41.23 Slunečnicový olej, surový
  10.41.24 Řepkový, řepicový a hořčičný olej, surové
  10.41.25 Palmový olej, surový
  10.41.29 Ostatní rostlinné oleje, surové
 
 10.41.3 Bavlněný lintr
 
  10.41.30 Bavlněný lintr
 
 10.41.4 Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů; mouka a
     šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů (kromě hořčičné mouky a
     šrotu)
 
  10.41.41 Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů
  10.41.42 Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě
       hořčičné mouky a šrotu
 
   N:
   - hořčičnou mouku, moučku a připravenou hořčici (10.84.12)
 
 10.41.5 Rafinované oleje, kromě zbytků
 
   N:
   - pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů (10.41.41)
 
  10.41.51 Sójový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
  10.41.52 Podzemnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky
       neupravený
  10.41.53 Olivový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
  10.41.54 Slunečnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky
       neupravený
  10.41.55 Bavlníkový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky
       neupravený
  10.41.56 Řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, rafinovaný,
       ale chemicky neupravený
  10.41.57 Palmový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
  10.41.58 Kokosový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
  10.41.59 Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky
       neupravené; pevné rostlinné tuky a jiné rostlinné oleje (kromě
       kukuřičného oleje) a jejich frakce, rafinované, ale chemicky
       neupravené, j. n.
 
   N:
   - kukuřičný olej (10.62.14)
 
 10.41.6 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich     frakce,
     hydrogenované, esterifikované, avšak jinak neupravené
 
  10.41.60 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce,
       hydrogenované, esterifikované, avšak jinak neupravené
 
 10.41.7 Rostlinné vosky (kromě triglyceridů); degras; zbytky po zpracování
     mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků
 
  10.41.71 Rostlinné vosky (kromě triglyceridů)
  10.41.72 Degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo
       rostlinných vosků
 
 10.41.9 Subdodavatelské práce při výrobě olejů a tuků
 
  10.41.99 Subdodavatelské práce při výrobě olejů a tuků
 
10.42 Margarín a podobné jedlé tuky, vč. subdodavatelských prací
 
 10.42.1 Margarín a podobné jedlé tuky
 
  10.42.10 Margarín a podobné jedlé tuky
 
   Z:
   - margarín a podobné jedlé tuky, u nichž je obsah mléka vyšší než 15 % a
    nižší než 40 %
 
 10.42.9 Subdodavatelské práce při výrobě margarínu a podobných jedlých tuků
 
  10.42.99 Subdodavatelské práce při výrobě margarínu a podobných jedlých
       tuků
 
10.5 Mléčné výrobky a zmrzlina, vč. subdodavatelských prací
 
10.51 Mléčné výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
   ZT:
   - mléčné výrobky obsahující ovoce, ořechy nebo kakao
 
   N:
   - syrové mléko (příslušný kód ze skupiny 01.4)
   - mléčné výrobky obsahující cereálie (10.89.19)
   - mléčné výrobky s náhradou jedné nebo více mléčných složek např.
    máselným nebo olejovým tukem (10.89.19)
 
 10.51.1 Upravené tekuté mléko a smetana
 
  10.51.11 Upravené tekuté mléko
  10.51.12 Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, nezahuštěné, neslazené
 
 10.51.2 Mléko a smetana, v pevné formě
 
  10.51.21 Odstředěné mléko a smetana, v pevné formě
 
   ZT: 
   - odstředěné mléko a smetanu, sušené
 
  10.51.22 Plnotučné mléko a smetana, v pevné formě
 
   ZT:
   - plnotučné mléko a smetanu, sušené
 
 10.51.3 Máslo a mléčné pomazánky
 
  10.51.30 Máslo a mléčné pomazánky
 
 10.51.4 Sýry a tvaroh
 
  10.51.40 Sýry a tvaroh
 
 10.51.5 Ostatní mléčné výrobky
 
  10.51.51 Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr a jiná
       sladidla, jiné než sušené
  10.51.52 Jogurt a jiné fermentované nebo acidofilní mléko nebo smetana
  10.51.53 Kasein
 
   N:
   - ztužený kasein k výrobě plastů (20.16.59)
   - kaseinové klihy v maloobchodním balení (20.52.10)
 
  10.51.54 Laktóza a laktózový sirup
  10.51.55 Syrovátka
  10.51.56 Mléčné výrobky j. n.
 
 10.51.9 Subdodavatelské práce při výrobě mléčných výrobků
 
  10.51.99 Subdodavatelské práce při výrobě mléčných výrobků
 
10.52 Zmrzlina, vč. subdodavatelských prací
 
 10.52.1 Zmrzlina a podobné výrobky
 
  10.52.10 Zmrzlina a podobné výrobky
 
 10.52.9 Subdodavatelské práce při výrobě zmrzliny
 
  10.52.99 Subdodavatelské práce při výrobě zmrzliny
 
10.6 Mlýnské a škrobárenské výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
10.61 Mlýnské výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
 10.61.1 Rýže loupaná, poloomletá, celoomletá nebo zlomková
 
  10.61.11 Rýže loupaná
  10.61.12 Rýže poloomletá, celoomletá nebo zlomková
 
 10.61.2 Obilné a zeleninové mouky; jejich směsi
 
  10.61.21 Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže
  10.61.22 Ostatní obilné mouky
  10.61.23 Zeleninové mouky a krupice
 
   N:
   - rýži loupanou, poloomletou, celoomletou nebo zlomkovou (10.61.1)
   - krupici, krupičku a pelety z obilovin (10.61.32)
   - hotové pokrmy z rýže, obsahující maso, ryby a jiné přísady (10.85.19)
 
  10.61.24 Směsi pro přípravu pekařských výrobků
 
 10.61.3 Krupice, krupička a pelety a ostatní výrobky z obilných zrn
 
  10.61.31 Krupice a krupička z pšenice
  10.61.32 Krupice, krupička a pelety z obilovin j. n.
  10.61.33 Snídaňové cereálie a ostatní výrobky z obilných zrn
 
 10.61.4 Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé zpracováním obilovin
 
  10.61.40 Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé zpracováním
       obilovin
 
 10.61.9 Subdodavatelské práce při výrobě mlýnských výrobků
 
  10.61.99 Subdodavatelské práce při výrobě mlýnských výrobků
 
10.62 Škrobárenské výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
 10.62.1 Škrobárenské výrobky; cukry a cukerné sirupy j. n.
 
  10.62.11 Škroby; inulin; pšeničný lepek; dextriny a jiné modifikované
       škroby
  10.62.12 Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček,
       zrn a v podobných formách
  10.62.13 Glukóza a glukózový sirup; fruktóza a fruktózový sirup; invertní
       cukr; cukry a cukerné sirupy j. n.
  10.62.14 Kukuřičný olej
 
 10.62.2 Škrobárenské a podobné zbytky
 
  10.62.20 Škrobárenské a podobné zbytky
 
 10.62.9 Subdodavatelské práce při výrobě škrobárenských výrobků
 
  10.62.99 Subdodavatelské práce při výrobě škrobárenských výrobků
 
10.7 Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
10.71 Pekařské a cukrářské výrobky, kromě trvanlivých, vč. subdodavatelských prací
 
 10.71.1 Pekařské a cukrářské výrobky, kromě trvanlivých
 
  10.71.11 Chléb, čerstvý
 
   ZT:
   - předpečený, zmrazený chléb
 
  10.71.12 Ostatní pekařské a cukrářské výrobky, čerstvé
 
   ZT:
   - chléb, obsahující přidaný med, vejce, sýr nebo ovoce
   - předpečené, zmrazené pekařské a cukrářské výrobky
 
 10.71.9 Subdodavatelské práce při výrobě čerstvého nebo zmrazeného chleba a
     ostatních pekařských a cukrářských výrobků
 
  10.71.99 Subdodavatelské práce při výrobě čerstvého nebo zmrazeného chleba
       a ostatních pekařských a cukrářských výrobků
 
10.72 Suchary a sušenky; trvanlivé pekařské a cukrářské výrobky; vč.
   subdodavatelských prací
 
 10.72.1 Suchary a sušenky; trvanlivé pekařské a cukrářské výrobky
 
  10.72.11 Suchary, opékaný chléb
  10.72.12 Perník a podobné výrobky; sladké sušenky; vafle a oplatky
  10.72.19 Ostatní suché nebo trvanlivé pekařské výrobky
 
 10.72.9 Subdodavatelské práce při výrobě sucharů a sušenek, trvanlivých
     pekařských a cukrářských výrobků
 
  10.72.99 Subdodavatelské práce při výrobě sucharů a sušenek, trvanlivých
       pekařských a cukrářských výrobků
 
10.73 Makarony, nudle, kuskus a podobné moučné výrobky, vč. subdodavatelských
   prací
 
 10.73.1 Makarony, nudle, kuskus a podobné moučné výrobky
 
  10.73.11 Makarony, nudle a podobné moučné výrobky
 
   N:
   - hotová jídla z těstovin, obsahující maso, zeleninu a jiné přísady
    (10.85.14)
 
  10.73.12 Kuskus
 
   N:
   - hotová jídla z kuskusu, obsahující maso, zeleninu a jiné přísady
    (10.85.14)
 
 10.73.9 Subdodavatelské práce při výrobě makaronů, nudlí, kuskusu a
     podobných moučných výrobků
 
  10.73.99 Subdodavatelské práce při výrobě makaronů, nudlí, kuskusu a
       podobných moučných výrobků
 
10.8 Ostatní potravinářské výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
10.81 Cukr, vč. subdodavatelských prací
 
   N:
   - glukózu a glukózový sirup, maltózu (10.62.13)
 
 10.81.1 Surový nebo rafinovaný třtinový nebo řepný cukr; melasy
 
  10.81.11 Surový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu
  10.81.12 Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný a chemicky čistá sacharóza,
       v pevném stavu, bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv
  10.81.13 Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný, s přídavkem aromatických
       přípravků nebo barviv; javorový cukr a javorový sirup
  10.81.14 Melasy
 
 10.81.2 Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady
 
  10.81.20 Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady
 
 10.81.9 Subdodavatelské práce při výrobě cukru
 
  10.81.99 Subdodavatelské práce při výrobě cukru
 
10.82 Kakao, čokoláda a cukrovinky, vč. subdodavatelských prací
 
 10.82.1 Kakaová hmota, též odtučněná, kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový
     prášek
 
  10.82.11 Kakaová hmota, též odtučněná
  10.82.12 Kakaové máslo, kakaový tuk a olej
  10.82.13 Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla
  10.82.14 Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
 
 10.82.2 Čokoláda a cukrovinky
 
  10.82.21 Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao
       (kromě slazeného kakaového prášku), ve velkém balení
 
   N:
   - kakaový prášek, obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla (10.82.14) 
   - kakaový prášek, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla (10.82.13)
 
  10.82.22 Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao
       (kromě slazeného kakaového prášku), jiné než ve velkém balení
 
   N:
   - kakaový prášek, obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla (10.82.14) 
   - kakaový prášek, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla (10.82.13)
 
  10.82.23 Cukrovinky (vč. bílé čokolády) neobsahující kakao
 
   ZT:
   - bílou čokoládu
 
   N:
   - cukrovinky obsahující místo cukru syntetická sladidla (10.89.19)
 
  10.82.24 Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin
       konzervované cukrem
 
 10.82.3 Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpad
 
  10.82.30 Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpad
 
 10.82.9 Subdodavatelské práce při výrobě kakaa, čokolády a cukrovinek
 
  10.82.99 Subdodavatelské práce při výrobě kakaa, čokolády a cukrovinek
 
10.83 Káva a čaj, zpracované, vč. subdodavatelských prací
 
 10.83.1 Káva a čaj, zpracované
 
  10.83.11 Káva bez kofeinu nebo pražená
 
   N:
   - kávové náhražky obsahující kávu (10.83.12)
 
  10.83.12 Kávové náhražky; výtažky, tresti a koncentráty vyrobené z kávy
       nebo kávové náhražky; kávové slupky
 
   ZT:
   - kávové náhražky bez ohledu na to, zda obsahují kávu či nikoli
 
  10.83.13 Zelený čaj (nefermentovaný), černý čaj (fermentovaný) a čaj
       částečně fermentovaný v bezprostředním obalu o hmotnosti <= 3 kg
  10.83.14 Výtažky, tresti, koncentráty a přípravky z čaje nebo maté
  10.83.15 Bylinné čaje
 
   N:
   - instantní granulovaný čaj obsahující např. výtažky z bylin, cukr,
    maltodextrin (10.89.19)
 
 10.83.9 Subdodavatelské práce při výrobě kávy a čaje
 
  10.83.99 Subdodavatelské práce při výrobě kávy a čaje
 
10.84     Koření a aromatické výtažky, vč. subdodavatelských prací
 
 10.84.1 Ocet; hotové omáčky; směsi s obsahem koření; hořčičná mouka a
     moučka; připravená hořčice
 
  10.84.11 Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové
  10.84.12 Hotové omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná
       mouka a moučka a připravená hořčice
 
 10.84.2 Koření, zpracované
 
  10.84.21 Pepř (rodu Piper), zpracovaný
  10.84.22 Čili papričky a paprika zeleninová (rodu Capsicum), suché,
       zpracované
  10.84.23 Skořice (canella), zpracovaná; ostatní zpracované koření
 
 10.84.3 Potravinářská sůl
 
  10.84.30 Potravinářská sůl
 
 10.84.9 Subdodavatelské práce při výrobě koření a aromatických výtažků
 
  10.84.99 Subdodavatelské práce při výrobě koření a aromatických výtažků
 
10.85 Hotové pokrmy, vč. subdodavatelských prací
 
 10.85.1 Hotové pokrmy
 
   Z:
   - hotové (tj. připravené, ochucené a uvařené) pokrmy, vakuově balené,
    zmrazené nebo konzervované
 
   Tyto pokrmy jsou obvykle zabalené a označené jako pokrmy pro další
   prodej.
 
   ZT:
   - místní a národní speciality složené alespoň ze dvou potravinových
    složek
 
   N:
   - potraviny obsahující méně než dvě potravinové složky (jiný kód
    z oddílu 10) 
   - polévky a bujony (10.89.11) 
   - hotové potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze (10.89.16)
   - velkoobchod s hotovými pokrmy (46.38)
   - maloobchod s hotovými pokrmy (příslušný kód z oddílu 47) 
   - hotové jídlo připravené cateringovými službami k okamžité spotřebě
    (příslušný kód z oddílu 56)
 
  10.85.11 Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve
 
   Z:
   - hotové (tj. připravené, ochucené a uvařené) pokrmy z masa, drobů nebo
    krve; vakuově balené, zmrazené nebo konzervované
 
   Tyto pokrmy jsou obvykle zabalené a označené jako pokrmy pro další
   prodej.
 
  10.85.12 Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů
 
   Z:
   - hotové (tj. připravené, ochucené a uvařené) pokrmy z ryb, korýšů a
    měkkýšů; vakuově balené, zmrazené nebo konzervované
 
   Tyto pokrmy jsou obvykle zabalené a označené jako pokrmy pro další
   prodej.
 
  10.85.13 Hotové pokrmy ze zeleniny
 
   Z:
   - hotové (tj. připravené, ochucené a uvařené) pokrmy ze zeleniny;
    vakuově balené, zmrazené nebo konzervované
 
   Tyto pokrmy jsou obvykle zabalené a označené jako pokrmy pro další
   prodej.
 
  10.85.14 Hotové pokrmy z těstovin
 
   Z:
   - hotové (tj. připravené, ochucené a uvařené) pokrmy z těstovin; vakuově
    balené, zmrazené nebo konzervované
 
   Tyto pokrmy jsou obvykle zabalené a označené jako pokrmy pro další
   prodej.
 
  10.85.19 Ostatní hotové pokrmy (vč. zmrazené pizzy)
 
   ZT:
   - zmrazenou nebo jinak uchovávanou pizzu
 
   N:
   - čerstvou pizzu (10.89.16)
 
 10.85.9 Subdodavatelské práce při výrobě hotových pokrmů
 
  10.85.99 Subdodavatelské práce při výrobě hotových pokrmů
 
10.86 Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny, vč.
   subdodavatelských prací
 
 10.86.1 Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny
 
  10.86.10 Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny
 
 10.86.9 Subdodavatelské práce při výrobě homogenizovaných potravinářských
     přípravků a dietních potravin
 
  10.86.99 Subdodavatelské práce při výrobě homogenizovaných potravinářských
       přípravků a dietních potravin
 
10.89 Ostatní potravinářské výrobky j. n., vč. subdodavatelských prací
 
 10.89.1 Polévky, vaječné hmoty, droždí a ostatní potravinářské výrobky;
     výtažky a šťávy z masa, ryb a vodních bezobratlých
 
  10.89.11 Polévky, bujony a přípravky z bujonů
  10.89.12 Vejce bez skořápek a vaječné žloutky čerstvé nebo konzervované;
       vejce ve skořápkách vařená nebo konzervovaná; vaječný albumin
  10.89.13 Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné
       mikroorganismy; hotové prášky do pečiva
  10.89.14 Výtažky a šťávy z masa, ryb a vodních bezobratlých
  10.89.15 Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky; slizy a zahušťovadla
 
   Z:
   - výtažek ze sušeného pylu získaný extrakcí rozpouštědlem
 
  10.89.16 Hotové potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze, jako jsou
       sendviče a čerstvá pizza
  10.89.17 Doplňky stravy určené k lidské spotřebě
  10.89.19 Různé potravinářské výrobky j. n.
 
   Z:
   - cukrovinky obsahující místo cukru syntetická sladidla
 
 10.89.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potravinářských výrobků
     j. n.
 
  10.89.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potravinářských
       výrobků j. n.
 
10.9 Průmyslová krmiva, vč. subdodavatelských prací
 
10.91 Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, vč. subdodavatelských prací
 
 10.91.1 Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet
     z vojtěšky
 
   N:
   - moučku a pelety z vojtěšky (10.91.20)
 
  10.91.10 Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet
       z vojtěšky
 
   N:
   - moučku a pelety z vojtěšky (10.91.20)
 
 10.91.2 Moučka a pelety z vojtěšky
 
  10.91.20 Moučka a pelety z vojtěšky
 
 10.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových krmiv pro hospodářská
     zvířata
 
  10.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových krmiv pro
       hospodářská zvířata
 
10.92 Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, vč. subdodavatelských prací
 
 10.92.1 Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
 
  10.92.10 Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
 
 10.92.9 Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových krmiv pro zvířata
     v zájmovém chovu
 
  10.92.99 Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových krmiv pro zvířata
       v zájmovém chovu
 
11 Nápoje, vč. subdodavatelských prací
 
   N:
   - ovocné a zeleninové šťávy (10.32.1)
   - nealkoholické nápoje s mléčným základem (10.51.5)
   - kávu, čaj a maté (Paraguayský čaj) (10.83.1)
 
11.0 Nápoje, vč. subdodavatelských prací
 
11.01 Destilované alkoholické nápoje, vč. subdodavatelských prací
 
 11.01.1 Destilované alkoholické nápoje
 
  11.01.10 Destilované alkoholické nápoje
 
   N:
   - etylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu >= 80 % objemových
    (20.14.74)
   - syntetický etylalkohol a etylalkohol zemědělského původu, který není
    určený pro lidskou spotřebu (20.14.74)
   - kontaminovaný (denaturovaný) etylalkohol a jiné kontaminované
    (denaturované) alkoholové produkty, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
    (20.14.75)
 
 11.01.9 Subdodavatelské práce při výrobě destilovaných alkoholických nápojů
 
  11.01.99 Subdodavatelské práce při výrobě destilovaných alkoholických
       nápojů
 
11.02 Víno z vinných hroznů, vč. subdodavatelských prací
 
 11.02.1 Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt
 
   ZT:
   - nealkoholické víno
 
  11.02.11 Šumivé víno z čerstvých hroznů
  11.02.12 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt
 
   N:
   - šumivé víno z čerstvých hroznů (11.02.11)
 
 11.02.2 Vinný kal; surový vinný kámen
 
  11.02.20 Vinný kal; surový vinný kámen
 
 11.02.9 Subdodavatelské práce při výrobě vína z vinných hroznů
 
  11.02.99 Subdodavatelské práce při výrobě vína z vinných hroznů
 
11.03 Jablečné víno a jiná ovocná vína, vč. subdodavatelských prací
 
 11.03.1 Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); míchané
     nápoje s obsahem alkoholu
 
  11.03.10 Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); míchané
       nápoje s obsahem alkoholu
 
 11.03.9 Subdodavatelské práce při výrobě jablečného vína a ostatních
     ovocných vín
 
  11.03.99 Subdodavatelské práce při výrobě jablečného vína a ostatních
       ovocných vín
 
11.04 Ostatní nedestilované kvašené nápoje, vč. subdodavatelských prací
 
 11.04.1 Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů
 
  11.04.10 Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů
 
 11.04.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nedestilovaných kvašených
     nápojů
 
  11.04.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nedestilovaných
       kvašených nápojů
 
11.05 Pivo, vč. subdodavatelských prací
 
 11.05.1 Pivo, kromě pivovarského mláta
 
   N:
   - pivovarské mláto a lihovarské výpalky (11.05.20)
 
  11.05.10 Pivo, kromě pivovarského mláta
 
   ZT:
   - nealkoholické pivo
 
   N:
   - pivovarské mláto a lihovarské výpalky (11.05.20)
 
 11.05.2 Pivovarské mláto a lihovarské výpalky
 
  11.05.20 Pivovarské mláto a lihovarské výpalky
 
 11.05.9 Subdodavatelské práce při výrobě piva
 
  11.05.99 Subdodavatelské práce při výrobě piva
 
11.06 Slad, vč. subdodavatelských prací
 
 11.06.1 Slad
 
  11.06.10 Slad
 
   N:
   - pražený slad jako přírodní kávová náhražka (10.83.12)
   - sladový výtažek (10.89.19)
 
 11.06.9 Subdodavatelské práce při výrobě sladu
 
  11.06.99 Subdodavatelské práce při výrobě sladu
 
11.07 Minerální vody a nealkoholické nápoje, vč. subdodavatelských prací
 
 11.07.1 Minerální vody a nealkoholické nápoje
 
  11.07.11 Minerální vody a sodovky, neslazené a nearomatizované
  11.07.19 Ostatní nealkoholické nápoje
 
 11.07.9 Subdodavatelské práce při výrobě minerálních vod a nealkoholických
     nápojů
 
  11.07.99 Subdodavatelské práce při výrobě minerálních vod a
       nealkoholických nápojů
 
12 Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
   N:
   - nezpracovaný tabák (01.15.10)
   - sušené tabákové listy (01.63.10)
 
12.0 Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
12.00 Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
 12.00.1 Tabákové výrobky, kromě tabákového odpadu
 
   N:
   - tabákový odpad (12.00.20)
 
  12.00.11 Doutníky, doutníčky, viržinka a cigarety z tabáku nebo tabákových
       náhražek
  12.00.12 Tabákové listy, sušené, odřapíkované
  12.00.19 Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo
       rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence
     
 12.00.2 Tabákový odpad
 
  12.00.20 Tabákový odpad
 
 12.00.9 Subdodavatelské práce při výrobě tabákových výrobků
 
  12.00.99 Subdodavatelské práce při výrobě tabákových výrobků
 
13 Textilie, vč. souvisejících služeb a prací
 
13.1 Textilní vlákna a příze, vč. souvisejících služeb a prací
 
13.10 Textilní vlákna a příze, vč. souvisejících služeb a prací
 
 13.10.1 Tuk z ovčí vlny (vč. lanolinu)
 
   ZT:
   - lanolin
 
  13.10.10 Tuk z ovčí vlny (vč. lanolinu)
 
   ZT:
   - lanolin
 
 13.10.2 Přírodní textilní vlákna připravená pro spřádání
 
  13.10.21 Surové hedvábí (neskané)
  13.10.22 Ovčí vlna odmaštěná nebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná
  13.10.23 Výčesky z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů
  13.10.24 Vlna a jemné či hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané
  13.10.25 Bavlna, mykaná nebo česaná
  13.10.26 Juta a jiná textilní vlákna (kromě lnu, pravého konopí a ramie),
       zpracovaná, avšak nespředená
 
   N:
   - textilní vlákna ze lnu, pravého konopí a ramie (13.10.29)
 
  13.10.29 Jiná rostlinná textilní vlákna, zpracovaná, avšak nespředená
 
   ZT:
   - textilní vlákna ze lnu, pravého konopí a ramie
 
 13.10.3 Chemická střižová vlákna zpracovaná pro spřádání
 
  13.10.31 Syntetická střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak
       zpracovaná pro spřádání
  13.10.32 Umělá střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak
       zpracovaná pro spřádání
 
 13.10.4 Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu
 
  13.10.40 Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu
 
 13.10.5 Vlněná příze upravená či neupravená pro maloobchodní prodej; příze
     z jemných či hrubých zvířecích chlupů nebo žíní
 
  13.10.50 Vlněná příze upravená či neupravená pro maloobchodní prodej;
       příze z jemných či hrubých zvířecích chlupů nebo žíní
 
 13.10.6 Bavlněná příze; bavlněné šicí nitě
 
  13.10.61 Bavlněná příze (jiná než šicí nitě)
  13.10.62 Bavlněné šicí nitě
 
 13.10.7 Nitě z rostlinných textilních vláken, jiných než bavlněných (vč.
     lnu, juty, kokosu a pravého konopí); papírové nitě
 
   ZT:
   - nitě ze lnu, juty, kokosu a pravého konopí
 
  13.10.71 Lněné nitě
  13.10.72 Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken; nitě
       z jiných rostlinných textilních vláken; papírové nitě
 
 13.10.8 Textilní příze a nitě z chemických nekonečných nebo střižových
     vláken
 
  13.10.81 Nitě z chemických nekonečných vláken, skané nebo kablové (jiné
       než šicí nitě, vysokopevnostní nitě z polyamidů, polyesterů nebo
       viskózového vlákna), neupravené pro maloobchodní prodej; nitě
       z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), upravené
       pro maloobchodní prodej
  13.10.82 Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken,
       obsahující >= 85 % hmotnosti takovýchto vláken
  13.10.83 Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken,
       obsahující < 85 % hmotnosti takovýchto vláken
  13.10.84 Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken
  13.10.85 Šicí nitě a příze z chemických nekonečných nebo střižových vláken
 
 13.10.9 Rozvlákněný materiál; služby při úpravě přírodních textilních
     vláken; subdodavatelské práce při výrobě textilní příze a nití
 
  13.10.91 Rozvlákněný materiál z vlny nebo jemných či hrubých zvířecích
       chlupů
  13.10.92 Rozvlákněný materiál a ostatní bavlněný odpad
  13.10.93 Služby při úpravě přírodních textilních vláken
  13.10.99 Subdodavatelské práce při výrobě textilní příze a nití
 
13.2 Tkaniny, vč. subdodavatelských prací
 
13.20 Tkaniny, vč. subdodavatelských prací
 
 13.20.1 Tkaniny (kromě speciálních tkanin) z přízí z přírodních vláken,
     jiných než bavlněných
 
   N:
   - speciální tkaniny (13.20.4)
 
  13.20.11 Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu
  13.20.12 Tkaniny z mykané nebo česané vlny nebo z jemných či hrubých
       zvířecích chlupů či žíní
  13.20.13 Lněné tkaniny
  13.20.14 Tkaniny z juty a jiných textilních lýkových vláken (kromě lnu,
       pravého konopí a ramie)
 
   N:
   - lněné tkaniny (13.20.13)
   - tkaniny z pravého konopí a ramie (13.20.19)
 
  13.20.19 Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny
       z papírových nití
 
   Z:
   - tkaniny z pravého konopí a ramie
 
 13.20.2 Bavlněné tkaniny
 
  13.20.20 Bavlněné tkaniny
 
 13.20.3 Tkaniny (kromě speciálních tkanin) z nití z chemických nekonečných
     nebo střižových vláken
 
   N:
   - speciální tkaniny (13.20.4)
 
  13.20.31 Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken
  13.20.32 Tkaniny ze syntetických střižových vláken
  13.20.33 Tkaniny z umělých střižových vláken
 
 13.20.4 Vlasové textilie, froté a jiné speciální tkaniny
 
  13.20.41 Tkané vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté a
       úzké tkaniny)
  13.20.42 Froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny) z bavlny
  13.20.43 Ostatní froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny)
  13.20.44 Gáza (jiné než úzké tkaniny)
  13.20.45 Všívané tkaniny, jiné než koberce
  13.20.46 Tkaniny (vč. úzkých tkanin) ze skleněných vláken
 
   ZT:
   - úzké tkaniny
 
 13.20.5 Imitace kožešiny tkaním
 
  13.20.50 Imitace kožešiny tkaním
 
 13.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě tkanin
 
  13.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě tkanin
 
13.3 Konečná úprava textilií
 
13.30 Konečná úprava textilií
 
 13.30.1 Konečná úprava textilií
 
  13.30.11 Bělení a barvení textilních vláken a přízí
  13.30.12 Bělení tkanin a textilních výrobků (vč. oděvů)
 
   ZT:
   - bělení oděvů
 
  13.30.13 Barvení tkanin a textilních výrobků (vč. oděvů)
 
   ZT:
   - barvení oděvů
 
  13.30.19 Jiná konečná úprava textilií a textilních výrobků (vč. oděvů)
 
   Z:
   - apretaci, sušení, napařování, srážení, nesrážlivé úpravy,
    zušlechťování (mercerování) textilií a textilních výrobků vč. oděvů
 
   ZT:
   - jiné konečné úpravy oděvů
 
13.9 Ostatní textilie, vč. subdodavatelských prací 
 
13.91 Pletené nebo háčkované materiály, vč. subdodavatelských prací
 
 13.91.1 Pletené nebo háčkované materiály
 
  13.91.11 Vlasové textilie, froté, pletené nebo háčkované
  13.91.19 Ostatní pletené nebo háčkované materiály, vč. pletených
       napodobenin kožešiny
 
   ZT:
   - pletené napodobeniny kožešin
 
 13.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných
     materiálů
 
  13.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných
       materiálů
 
13.92 Konfekční textilní výrobky, kromě oděvů, vč. subdodavatelských prací
 
   N:
   - oděvy (14)
 
 13.92.1 Konfekční bytové textilní výrobky
 
  13.92.11 Přikrývky a plédy, jiné než elektricky vyhřívané
 
   N:
   - elektricky vyhřívané přikrývky (27.51.14)
 
  13.92.12 Prádlo ložní
  13.92.13 Prádlo stolní
  13.92.14 Prádlo toaletní a kuchyňské
  13.92.15 Záclony (vč. závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové
       draperie
 
   ZT:
   - závěsy
 
  13.92.16 Bytové textilie j. n.; soupravy sestávající z tkanin a nití pro
       výrobu koberečků, tapiserií apod.
 
   ZT:
   - přehozy na nábytek
 
 13.92.2 Ostatní konfekční textilní výrobky
 
  13.92.21 Pytle a pytlíky používané k balení výrobků
  13.92.22 Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; lodní plachty,
       plachty pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; stany a
       kempinkové výrobky (vč. nafukovacích matrací)
 
   ZT:
   - nafukovací matrace
 
  13.92.23 Padáky (vč. řiditelných padáků) a rotorové padáky; jejich díly
 
   ZT:
   - řiditelné padáky
 
  13.92.24 Prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy, podušky, spací pytle
       apod., pérované, vycpávané nebo uvnitř vyložené jakýmkoliv
       materiálem nebo z lehčené pryže nebo lehčených plastů
  13.92.29 Ostatní konfekční textilní výrobky (vč. hadrů na podlahu, na
       nádobí, prachovek a podobných čisticích hadrů, záchranných vest a
       záchranných pásů)
 
   ZT:
   - hadry na podlahu, na nádobí, prachovky a podobné čisticí hadry,
    záchranné vesty a záchranné pásy
   - krycí plachty na automobily a stroje
 
 13.92.9 Subdodavatelské práce při výrobě konfekčních textilních výrobků,
     kromě oděvů
 
   N:
   - subdodavatelské práce při výrobě oděvů (14)
 
  13.92.99 Subdodavatelské práce při výrobě konfekčních textilních výrobků,
       kromě oděvů
 
   N:
   - subdodavatelské práce při výrobě oděvů (14)
 
13.93 Koberce a kobercové předložky, vč. subdodavatelských prací
 
 13.93.1 Koberce a kobercové předložky
 
  13.93.11 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané
  13.93.12 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, jiné než
       všívané nebo povločkované
  13.93.13 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané
  13.93.19 Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny (vč. plstěných)
 
   ZT:
   - koberce a textilní podlahové krytiny plstěné
 
 13.93.9 Subdodavatelské práce při výrobě koberců a kobercových předložek
 
  13.93.99 Subdodavatelské práce při výrobě koberců a kobercových předložek
 
13.94 Lana, provazy a síťované výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
 13.94.1 Lana, provazy a síťované výrobky, kromě odpadu
 
   N:
   - textilní odpad (38.11.56)
 
  13.94.11 Motouzy, šňůry, provazy a lana z jutových nebo jiných textilních
       lýkových vláken
  13.94.12 Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů, sítě z textilních
       materiálů; výrobky z nití, pásků j. n.
 
 13.94.2 Hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana a opotřebené výrobky
     z textilních materiálů
 
  13.94.20 Hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana a opotřebené výrobky
       z textilních materiálů
 
 13.94.9 Subdodavatelské práce při výrobě lan, provazů a síťovaných výrobků
 
  13.94.99 Subdodavatelské práce při výrobě lan, provazů a síťovaných
           výrobků
 
13.95 Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů, vč. subdodavatelských
   prací
 
   N:
   - oděvy (14)
 
 13.95.1 Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů
 
   N:
   - oděvy (14)
 
  13.95.10 Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů
 
   N:
   - oděvy (14)
 
 13.95.9 Subdodavatelské práce při výrobě netkaných textilií a výrobků
     z nich, kromě oděvů
 
   N:
   - subdodavatelské práce při výrobě oděvů (14)
 
  13.95.99 Subdodavatelské práce při výrobě netkaných textilií a výrobků
       z nich, kromě oděvů
 
   N:
   - subdodavatelské práce při výrobě oděvů (14)
 
13.96 Ostatní technické a průmyslové textilie, vč. subdodavatelských prací
 
 13.96.1 Metalizované nitě, vlákna nebo příze (též ztužené drátkem); tkaniny
     z kovových nití a tkaniny z metalizovaných vláken, nití; vlákna a
     kabely potažené pryží opředené a textilní výrobky pro technické
     účely
 
  13.96.11 Metalizované vlákno nebo příze, nitě, opředené
  13.96.12 Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných vláken, přízí
       j. n.
  13.96.13 Pryžové nitě a provazy (lana) potažené textilem; textilní příze
       a pásy impregnované nebo potažené pryží nebo plasty
  13.96.14 Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené j. n.
 
   ZT:
   - malířská plátna, textilie pro vybavení automobilů
 
  13.96.15 Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu
       nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózových vláken
  13.96.16 Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů,
       sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích
       nebo dopravníkových pásů, pláten k prosévání a filtračních
       plachetek)
 
   ZT:
   - knoty, sítkové kryty na plynové lampy, hadicová potrubí, hnací nebo
    dopravníkové pásy, plátna k prosévání a filtrační plachetky
 
  13.96.17 Úzké tkaniny; stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken,
       spojených pojivy (bolduky); prýmky a podobné výrobky
 
 13.96.9 Subdodavatelské práce při výrobě technických a průmyslových textilií
 
  13.96.99 Subdodavatelské práce při výrobě technických a průmyslových
       textilií
 
13.99 Ostatní textilie j. n., vč. subdodavatelských prací
 
 13.99.1 Tyly, krajky a výšivky; opředené nitě a pásky; žinylkové nitě; nitě
     nazývané řetízkové
 
  13.99.11 Tyly a jiné síťové textilie, kromě tkanin, pletených nebo
       háčkovaných textilií; krajky v metráži, pásech nebo jako motivy
 
   N:
   - tkaniny (13.20) 
   - pletené a háčkované textilie (13.91)
 
  13.99.12 Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivy
  13.99.13 Plsť povrstvená, potažená nebo laminovaná
  13.99.14 Textilní vlákna o délce <= 5 mm (vločky), textilní prach a nopky
  13.99.15 Opředené nitě a pásky; žinylkové nitě; nitě nazývané řetízkové
  13.99.16 Prošívané textilní výrobky v metráži
  13.99.19 Ostatní textilie a textilní výrobky j. n.
 
 13.99.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních textilií j. n.
 
  13.99.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních textilií j. n.
 
14 Oděvy, vč. subdodavatelských prací
 
14.1 Oděvy, kromě kožešinových výrobků, vč. subdodavatelských prací
 
   N:
   - oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin (14.20.10)
 
14.11 Kožené oděvy, vč. subdodavatelských prací
 
 14.11.1 Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže
 
   N:
   - klobouky a pokrývky hlavy (14.19.4)
 
  14.11.10 Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže
 
 14.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě kožených oděvů
 
  14.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě kožených oděvů
 
14.12 Pracovní oděvy, vč. subdodavatelských prací
 
 14.12.1 Pánské pracovní oděvy
 
  14.12.11 Pánské komplety, saka a blejzry, pracovní
  14.12.12 Pánské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a
       šortky, pracovní
 
 14.12.2 Dámské pracovní oděvy
 
  14.12.21 Dámské komplety, saka a blejzry, pracovní
  14.12.22 Dámské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a
       šortky, pracovní
 
 14.12.3 Ostatní pracovní oděvy
 
  14.12.30 Ostatní pracovní oděvy
 
 14.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě pracovních oděvů
 
  14.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě pracovních oděvů
 
14.13 Ostatní svrchní oděvy, vč. subdodavatelských prací
 
 14.13.1 Svrchní oděvy, pletené nebo háčkované
 
  14.13.11 Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky,
       větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované
  14.13.12 Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty,
       pletené nebo háčkované
  14.13.13 Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky,
       bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované
  14.13.14 Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka a blejzry, šaty, sukně,
       kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké
       kalhoty a šortky, pletené nebo háčkované
 
 14.13.2 Ostatní svrchní oděvy, pánské nebo chlapecké
 
  14.13.21 Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky,
       větrovky, bundy a podobné textilní výrobky, jiné než pletené nebo
       háčkované
  14.13.22 Pánské nebo chlapecké textilní obleky a komplety, jiné než
       pletené nebo háčkované
  14.13.23 Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, jiné než pletené nebo
       háčkované
  14.13.24 Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi,
       krátké kalhoty a šortky z textilních materiálů, jiné než pletené
       nebo háčkované
 
 14.13.3 Ostatní svrchní oděvy, dámské nebo dívčí
 
  14.13.31 Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky,
       bundy a podobné textilní výrobky, jiné než pletené nebo háčkované
  14.13.32 Dámské nebo dívčí textilní obleky a komplety, jiné než pletené
       nebo háčkované
  14.13.33 Dámská nebo dívčí textilní saka a blejzry, jiné než pletené nebo
       háčkované
  14.13.34 Dámské nebo dívčí textilní šaty, sukně a kalhotové sukně, jiné
       než pletené nebo háčkované
  14.13.35 Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké
       kalhoty a šortky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo
       háčkované
 
 14.13.4 Obnošené oděvy a jiné použité textilní výrobky
 
  14.13.40 Obnošené oděvy a jiné použité textilní výrobky
 
 14.13.9 Subdodavatelské práce při výrobě svrchních oděvů
 
  14.13.99 Subdodavatelské práce při výrobě svrchních oděvů
 
14.14 Osobní prádlo, vč. subdodavatelských prací
 
 14.14.1 Osobní prádlo, pletené nebo háčkované
 
  14.14.11 Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované
  14.14.12 Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama,
       koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované
  14.14.13 Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené
       nebo háčkované
  14.14.14 Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční
       košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a
       podobné výrobky, pletené nebo háčkované
 
 14.14.2 Osobní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované
 
  14.14.21 Pánské nebo chlapecké košile z textilních materiálů, jiné než
       pletené nebo háčkované
  14.14.22 Pánské nebo chlapecké nátělníky, spodky, noční košile, pyžama,
       koupací pláště, župany a podobné výrobky z textilních materiálů,
       jiné než pletené nebo háčkované
  14.14.23 Dámské nebo dívčí halenky a košile z textilních materiálů, jiné
       než pletené nebo háčkované
  14.14.24 Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné,
       spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky 
       (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky z textilních
       materiálů, jiné než pletené nebo háčkované
  14.14.25 Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a
       kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, vč. pletených
       nebo háčkovaných
 
 14.14.3 Trička a tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo
     háčkované
 
  14.14.30 Trička a tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo
       háčkované
 
 14.14.9 Subdodavatelské práce při výrobě osobního prádla
 
  14.14.99 Subdodavatelské práce při výrobě osobního prádla
 
14.19 Ostatní oděvy a oděvní doplňky, vč. subdodavatelských prací
 
 14.19.1 Kojenecké oděvy, tepláky a ostatní oděvy, oděvní doplňky a jejich
     části, pletené nebo háčkované
 
  14.19.11 Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované
  14.19.12 Tepláky, lyžařské oděvy, plavky a jiné druhy oděvů, pletené nebo
       háčkované
  14.19.13 Prstové rukavice, rukavice bez prstů a palčáky, pletené nebo
       háčkované
  14.19.19 Ostatní oděvní doplňky a části oděvů nebo oděvních doplňků,
       pletené nebo háčkované
 
 14.19.2 Kojenecké a ostatní oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů,
     jiné než pletené nebo háčkované
 
  14.19.21 Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů, jiné než
       pletené nebo háčkované
  14.19.22 Teplákové soupravy, lyžařské oděvy a plavky; jiné oděvy
       z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované
  14.19.23 Kapesníky, šátky, šály, přehozy, vázanky, kravaty, rukavice a
       ostatní oděvní doplňky; části oděvů a oděvních doplňků
       z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované, j. n.
 
   ZT:
   - obuv z textilních vláken, bez podrážek
 
 14.19.3 Oděvní doplňky z usně; oděvy z plsti nebo netkaných textilií; oděvy
     z potahovaných textilních materiálů
 
  14.19.31 Oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně, kromě sportovních
       rukavic
 
   N:
   - sportovní rukavice (32.30.15)
   - ochranné rukavice z kůže nebo kompozitní usně (32.99.11)
 
  14.19.32 Oděvy z plsti nebo netkaných materiálů, impregnované nebo
       potahované textilní výrobky
 
 14.19.4     Klobouky a pokrývky hlavy
 
  14.19.41 Kloboukové formy a kloboukové šišáky z plsti; šišákové ploché
       kotouče a tzv. manchons z plsti; kloboukové šišáky, splétané nebo
       vyrobené spojením pásků z jakéhokoliv materiálu
  14.19.42 Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, splétané nebo vyrobené
       spojením pásků z jakéhokoliv materiálu, též pletené nebo
       háčkované nebo zhotovené z krajek nebo jiných textilních látek
       v metráži; síťky na vlasy
  14.19.43 Ostatní pokrývky hlavy, kromě pokrývek z pryže nebo plastů,
       ochranných a azbestových pokrývek hlavy; pásky pro vnitřní
       vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky (stínítka)
       a podbradní pásky, pro pokrývky hlavy
 
 14.19.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních oděvů a oděvních doplňků
 
  14.19.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních oděvů a oděvních
       doplňků
 
14.2 Kožešinové výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
14.20 Kožešinové výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
 14.20.1 Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin, kromě pokrývek hlavy
 
   N:
   - klobouky a pokrývky hlavy (14.19.4)
 
  14.20.10 Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin, kromě pokrývek
       hlavy
 
   N:
   - klobouky a pokrývky hlavy (14.19.4)
 
 14.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě kožešinových výrobků
 
  14.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě kožešinových výrobků
 
14.3 Pletené a háčkované oděvy, vč. subdodavatelských prací
 
14.31 Pletené a háčkované punčochové výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
 14.31.1 Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové
     výrobky, pletené nebo háčkované
 
  14.31.10 Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné
       punčochové výrobky, pletené nebo háčkované
 
 14.31.9 Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných
     punčochových výrobků
 
  14.31.99 Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných
       punčochových výrobků
 
14.39 Ostatní pletené a háčkované oděvy, vč. subdodavatelských prací
 
 14.39.1 Trička, pulovry, svetry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky,
     pletené nebo háčkované
 
  14.39.10 Trička, pulovry, svetry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky,
       pletené nebo háčkované
 
 14.39.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pletených nebo
     háčkovaných oděvů
 
  14.39.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pletených nebo
       háčkovaných oděvů
 
15 Usně a související výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
15.1 Činěné a upravené usně (vyčiněné kůže); brašnářské a sedlářské výrobky;
   zpracované a obarvené kožešiny, vč. subdodavatelských prací
 
15.11 Činěné a upravené usně (vyčiněné kůže); zpracované a obarvené kožešiny,
   vč. subdodavatelských prací
 
 15.11.1 Činěné a zpracované kožešiny
 
  15.11.10 Činěné a zpracované kožešiny
 
 15.11.2 Zámišové usně; lakové usně a lakové laminované usně; metalizované
     usně
 
  15.11.21 Zámišové usně
  15.11.22 Lakové usně a lakové laminované usně; metalizované usně
 
 15.11.3 Usně z hovězího dobytka nebo koní a jiných koňovitých, odchlupené
 
  15.11.31 Usně z hovězího dobytka, odchlupené, celé
  15.11.32 Usně z hovězího dobytka, odchlupené, jiné než celé
  15.11.33 Usně z koní a jiných koňovitých, odchlupené
 
 15.11.4 Usně ovčí, kozí nebo vepřové, odchlupené
 
  15.11.41 Usně ovčí nebo jehněčí, odchlupené
  15.11.42 Usně kozí nebo kozlečí, odchlupené
  15.11.43 Usně vepřové, odchlupené
 
 15.11.5 Usně ostatních zvířat; kompozitní usně se základy z kůže
 
  15.11.51 Usně ostatních zvířat, odchlupené
  15.11.52 Kompozitní usně se základy z kůže nebo kožených vláken
 
 15.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě činěných a upravených usní,
     zpracovaných a obarvených kožešin
 
  15.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě činěných a upravených usní,
       zpracovaných a obarvených kožešin
 
15.12 Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
 15.12.1 Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné výrobky z usní
 
  15.12.11 Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata z jakéhokoliv
       materiálu
 
   Z:
   - biče, jejich díly, příslušenství a ozdoby
 
  15.12.12 Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky z usní, kompozitních
       usní, plastových fólií, textilních materiálů, vulkanizovaného
       vlákna nebo lepenky; cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití
       nebo čištění obuvi nebo oděvů
  15.12.13 Hodinkové řemínky (kromě kovových), pásky a náramky k hodinářským
       výrobkům a jejich díly
 
   N:
   - hodinkové pásky z drahých kovů (32.12.14)
   - hodinkové pásky z běžných kovů (32.13.10)
 
  15.12.19 Ostatní výrobky z přírodních nebo kompozitních usní (vč. výrobků
       pro strojní nebo strojírenské použití nebo pro ostatní technické
       použití) j. n.
 
   ZT:
   - výrobky pro strojní nebo strojírenské použití nebo pro ostatní
    technické použití
 
 15.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě brašnářských, sedlářských a
     podobných výrobků
 
  15.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě brašnářských, sedlářských a
       podobných výrobků
 
15.2 Obuv, vč. subdodavatelských prací
 
15.20 Obuv, vč. subdodavatelských prací
 
 15.20.1 Obuv, kromě sportovní a ochranné obuvi a ortopedické obuvi
 
  15.20.11 Nepromokavá obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě
       obuvi s kovovou ochrannou špičkou
  15.20.12 Obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě nepromokavé
       nebo sportovní obuvi
  15.20.13 Obuv se svrškem z usně, kromě sportovní obuvi, obuvi s kovovou
       ochrannou špičkou a různé speciální obuvi
  15.20.14 Obuv se svrškem z textilních materiálů, kromě sportovní obuvi
 
 15.20.2 Sportovní obuv
 
  15.20.21 Obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení apod.
  15.20.29 Ostatní sportovní obuv, kromě lyžařské a bruslařské obuvi
 
   N:
   - bruslařskou obuv (32.30.11)
   - lyžařskou obuv (32.30.12)
 
 15.20.3 Ochranná a ostatní obuv j. n.
 
  15.20.31 Obuv s kovovou ochrannou špičkou
  15.20.32 Obuv s dřevěným základním dílem, různá speciální a jiná obuv
       j. n.
 
 15.20.4 Díly obuvi z usně; vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky a
     podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich
     díly
 
  15.20.40 Díly obuvi z usně; vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky
     a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich
     díly
 
 15.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě obuvi
 
  15.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě obuvi
 
16 Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné
  výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
 
   N:
   - nábytek (31)
 
16.1 Dřevo, rozřezané a hoblované, vč. souvisejících služeb a prací
 
16.10 Dřevo, rozřezané a hoblované, vč. souvisejících služeb a prací
 
 16.10.1 Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané,
     o tloušťce > 6 mm; dřevěné železniční a tramvajové pražce,
     neimpregnované
 
  16.10.11 Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané,
       o tloušťce > 6 mm, jehličnaté
  16.10.12 Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané,
       o tloušťce > 6 mm, jiné než jehličnaté
  16.10.13 Dřevěné železniční a tramvajové pražce (příčné pražce),
       neimpregnované
 
 16.10.2 Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách;
     dřevěná vlna; dřevitá moučka; dřevěné štěpky nebo třísky
 
  16.10.21 Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách
       (vč. nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, lišt a
       tvarovaných lišt), jehličnaté
 
   ZT:
   - nespojené pruhy a vlysy pro parketové podlahy, lišty a tvarované
    lišty, z jehličnatého dřeva
 
  16.10.22 Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách
       (vč. nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, lišt a
       tvarovaných lišt), bambusové
 
   ZT:
   - nespojené pruhy a vlysy pro parketové podlahy, lišty a tvarované
    lišty, bambusové
 
  16.10.23 Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách
       (vč. nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, lišt a
       tvarovaných lišt), ostatní
 
   ZT:
   - nespojené pruhy a vlysů pro parketové podlahy, lišty a tvarované
    lišty, ostatní
 
  16.10.24 Dřevěná vlna; dřevitá moučka
  16.10.25 Dřevěné štěpky nebo třísky
 
 16.10.3 Dřevo surové; dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné
     pražce), impregnované nebo jinak ošetřené
 
  16.10.31 Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými
       ochrannými prostředky
  16.10.32 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce),
       impregnované
  16.10.39 Dřevo surové ostatní, vč. štípaných tyčí a kolíků
 
   ZT:
   - štípané tyče a kolíky
 
 16.10.9 Sušení, impregnace a chemické ošetření dřeva; subdodavatelské práce
     při výrobě rozřezaného a hoblovaného dřeva
 
  16.10.91 Sušení, impregnace a chemické ošetření dřeva
 
   Z:
   - impregnaci nebo chemickou úpravu dřeva konzervačními nebo jinými
    hmotami
 
   ZT:
   - sušení dřeva
 
   N:
   - izolační práce proti vodě (43.99.10)
   - dezinfekční a deratizační služby v budovách apod. (81.29.11)
 
  16.10.99 Subdodavatelské práce při výrobě rozřezaného a hoblovaného dřeva
 
16.2 Dřevěné, korkové, proutěné a slaměné výrobky, vč. souvisejících služeb a
   prací
 
16.21 Dýhy a desky na bázi dřeva, vč. souvisejících služeb a prací
 
 16.21.1 Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo; dřevotřískové a
     podobné desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů
 
  16.21.11 Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, z bambusu
  16.21.12 Třískové desky
  16.21.13 Desky s orientovanými třískami (OSB     desky)
  16.21.14 Ostatní desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů
  16.21.15 Dřevovláknité desky nebo desky z jiných dřevitých materiálů
  16.21.16 Ostatní překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo,
       z jehličnatého dřeva
  16.21.17 Ostatní překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo,
       nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva
  16.21.18 Ostatní překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo,
       z jiného dřeva
 
 16.21.2 Dýhy; listy pro překližované desky; zhutněné dřevo
 
  16.21.21 Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů
  16.21.22 Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně
       rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce <= 6 mm,
       z jehličnatého dřeva
  16.21.23 Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně
       rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce <= 6 mm, z tropického
       dřeva
  16.21.24 Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně
       rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce <= 6 mm, z jiného
       dřeva
 
 16.21.9 Dokončovací práce při výrobě dřevěných desek a dílců;
     subdodavatelské práce při výrobě dýh a desek na bázi dřeva
 
  16.21.91 Dokončovací práce při výrobě dřevěných desek a dílců
  16.21.99 Subdodavatelské práce při výrobě dýh a desek na bázi dřeva
 
16.22 Sestavené parketové desky (pro podlahy), vč. subdodavatelských prací
 
 16.22.1 Sestavené parketové desky (pro podlahy)
 
  16.22.10 Sestavené parketové desky (pro podlahy)
 
 16.22.9 Subdodavatelské práce při výrobě sestavených parketových desek (pro
     podlahy)
 
  16.22.99 Subdodavatelské práce při výrobě sestavených parketových desek
       (pro podlahy)
 
16.23 Ostatní výrobky stavebního truhlářství a tesařství, vč.
   subdodavatelských prací
 
 16.23.1 Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství (kromě
     montovaných staveb)
 
   N:
   - dřevěné montované stavby (16.23.20)
 
  16.23.11 Okna, balkonové dveře a jejich rámy a zárubně, dveře a jejich
       rámy, zárubně a prahy, dřevěné
  16.23.12 Bednění pro betonování, parketové desky a šindele, dřevěné
  16.23.19 Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství j. n.
 
 16.23.2 Montované stavby ze dřeva
 
  16.23.20 Montované stavby ze dřeva
 
   Z:
   - montované stavby, převážně vyrobené ze dřeva, buď zcela smontované a
    připravené k použití nebo nesmontované
   - nekompletní stavby, smontované i nesmontované, s charakterem
    montovaných staveb
 
   Tyto stavby mohou být navrženy pro bydlení, ubytování na pracovišti,
   obchody, hangáry, garáže, skleníky a pro jiné účely.
 
 16.23.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků stavebního
     truhlářství a tesařství
 
  16.23.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků stavebního
       truhlářství a tesařství
 
16.24 Dřevěné obaly, vč. subdodavatelských prací
 
 16.24.1 Dřevěné obaly
 
  16.24.11 Palety, skříňové palety a jiné přepravní desky ze dřeva
  16.24.12 Džbery a bednářské výrobky ze dřeva
  16.24.13 Ostatní dřevěné obaly a jejich díly
 
 16.24.9 Subdodavatelské práce při výrobě dřevěných obalů
 
  16.24.99 Subdodavatelské práce při výrobě dřevěných obalů
 
16.29 Ostatní dřevěné výrobky, kromě nábytku; ostatní korkové, proutěné a
   slaměné výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
 
 16.29.1 Ostatní dřevěné výrobky, kromě nábytku
 
  16.29.11 Dřevěné nástroje, dříky, rukojeti nástrojů, tělesa a násady pro
       košťata, kartáče nebo štětce, dřevěné formy pro výrobu dýmek,
       kopyta a napínáky obuvi
  16.29.12 Kuchyňské a stolní nádobí ze dřeva
  16.29.13 Intarzované a inkrustované dřevo, dřevěné skříňky a pouzdra na
       klenoty nebo příbory a podobné výrobky ze dřeva, sošky a jiné
       ozdobné dřevěné předměty
  16.29.14 Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty
       a jiné dřevěné výrobky
 
   ZT:
   - dřevěné díly obuvi (např. podpatky a podrážky)
 
   N:
   - kopyta a napínáky obuvi (16.29.11)
 
  16.29.15 Pelety z lisovaného a aglomerovaného dřeva, rostlinného odpadu a
       rostlinných zbytků
 
   ZT:
   - pelety ze dřeva
   - odpad z aglomerovaného dřeva a zbytků, jiný než pelety
   - pelety a brikety na topení z náhražkových materiálů, jako je kávový
    nebo sójový odpad a rostlinný odpad ze zemědělství
 
 16.29.2 Korkové, proutěné a jiné slaměné výrobky; košíkářské a proutěné
     výrobky
 
  16.29.21 Přírodní korek, zbavený kůry nebo nahrubo hraněný nebo v blocích,
       deskách, listech nebo pásech; rozdrcený, granulovaný nebo na
       prach umletý korek; korkový odpad
  16.29.22 Výrobky z přírodního korku
  16.29.23 Kostky, desky, listy a pásy, dlaždice všech tvarů, plné válce
       z aglomerovaného korku
  16.29.24 Aglomerovaný korek; výrobky z aglomerovaného korku j. n.
  16.29.25 Výrobky ze slámy, proutí nebo podobných splétacích materiálů;
       košíkářské a proutěné výrobky
 
 16.29.9 Služby při výrobě dřevěných a korkových výrobků (kromě nábytku) a
     proutěných a slaměných výrobků; subdodavatelské práce při výrobě
     ostatních dřevěných výrobků, kromě nábytku, a ostatních korkových,
     proutěných a slaměných výrobků
 
   N:
   - nábytek (31)
 
  16.29.91 Služby při výrobě dřevěných a korkových výrobků (kromě nábytku)
       a proutěných a slaměných výrobků
 
   N:
   - nábytek (31)
 
  16.29.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních dřevěných výrobků
       (kromě nábytku) a korkových, proutěných a slaměných výrobků
 
17 Papír a výrobky z papíru, vč. subdodavatelských prací
 
17.1 Buničina, papír a lepenka, vč. subdodavatelských prací
 
17.11 Buničina, vč. subdodavatelských prací
 
 17.11.1 Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin
 
  17.11.11 Dřevná buničina pro chemické zpracování
  17.11.12 Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické
       zpracování
  17.11.13 Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro chemické zpracování
  17.11.14 Mechanická buničina; polochemická buničina; buničina
       z celulózových vláknovin, kromě dřeva
 
 17.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě buničiny
 
  17.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě buničiny
 
17.12 Papír a lepenka, vč. subdodavatelských prací
 
 17.12.1 Novinový, ruční nebo jiný nenatíraný papír nebo lepenka pro grafické
     účely
 
  17.12.11 Novinový papír, v kotoučích nebo listech
  17.12.12 Ruční papír a lepenka
  17.12.13 Papír a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní,
       teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír; karbonový podkladový
       papír; surový tapetový papír
  17.12.14 Jiný papír a lepenka pro grafické účely
 
 17.12.2 Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový
     papír, buničitá vata a pásy z buničinových vláken
 
  17.12.20 Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový
       papír, buničitá vata a pásy z buničinových vláken
 
 17.12.3 Lepenka na přepravní materiály
 
  17.12.31 Kraftový papír, nebělený, nenatíraný
  17.12.32 Bílý kraftový papír; natíraný kraftový papír
  17.12.33 Polochemický papír na zvlněnou vrstvu
  17.12.34 Recyklovaný a jiný papír na zvlněnou vrstvu
  17.12.35 Testliner (recyklovaný krycí karton)
 
 17.12.4 Nenatíraný papír
 
  17.12.41 Nenatíraný kraftový papír; pytlový kraftový papír, krepovaný nebo
       plisovaný
  17.12.42 Sulfitový balicí papír a jiný nenatíraný papír (jiný než určený
       ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům)
  17.12.43 Filtrační papír a lepenka; plstěný papír
  17.12.44 Cigaretový papír, jiný než řezaný na stanovenou velikost nebo
       ve tvaru sešitků nebo dutinek
 
 17.12.5 Nenatíraná lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným
     grafickým účelům)
 
  17.12.51 Uvnitř šedá lepenka, nenatíraná
  17.12.59 Jiná nenatíraná lepenka
 
 17.12.6 Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a
     pergamen a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry
 
  17.12.60 Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a
       pergamen a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry
 
 17.12.7 Zpracovaný papír a lepenka
 
  17.12.71 Vrstvený papír a lepenka, bez ochranného nátěru nebo impregnace
  17.12.72 Papír a lepenka, krepované, zřasené, ražené nebo perforované
  17.12.73 Papír a lepenka pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely,
       natírané kaolinem či jinými anorganickými látkami
  17.12.74 Kraftový papír (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným
       grafickým účelům), natíraný kaolinem či jinými anorganickými
       látkami
  17.12.75 Kraftová lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným
       grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými
       látkami
  17.12.76 Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo
       přetiskové papíry, v kotoučích nebo v listech
  17.12.77 Papír, lepenka, buničitá vata a pásy z buničinových vláken,
       natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené nebo
       potištěné, v kotoučích nebo listech
  17.12.78 Uvnitř šedá lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným
       grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými
       látkami
  17.12.79 Ostatní lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným
       grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými
       látkami
 
 17.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě papíru a lepenky
 
  17.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě papíru a lepenky
 
17.2 Výrobky z papíru a lepenky, vč. subdodavatelských prací
 
17.21 Vlnitý papír a lepenka a papírové a lepenkové obaly, vč.
   subdodavatelských prací
 
 17.21.1 Vlnitý papír a lepenka a papírové a lepenkové obaly
 
  17.21.11 Vlnitá lepenka, v kotoučích nebo listech
  17.21.12 Papírové     pytle a sáčky
  17.21.13 Krabice, bedny a přepravky z vlnitého papíru nebo lepenky
  17.21.14 Skládací krabice, bedny a přepravky z nezvlněného papíru nebo
       lepenky
  17.21.15 Krabicové pořadače, dopisové přihrádky, skladovací krabice a
       podobné výrobky používané v kancelářích, obchodech apod.,
       z papíru
 
 17.21.9 Subdodavatelské práce při výrobě vlnitého papíru a lepenky a
     papírových a lepenkových obalů
 
  17.21.99 Subdodavatelské práce při výrobě vlnitého papíru a lepenky a
       papírových a lepenkových obalů
 
17.22 Domácí potřeby, hygienické a toaletní výrobky z papíru, vč.
   subdodavatelských prací
 
 17.22.1 Domácí potřeby, toaletní výrobky z papíru
 
  17.22.11 Toaletní papír, kapesníky, čisticí a odličovací hedvábný papír,
       ručníky, ubrusy a ubrousky z buničiny, papíru, buničité vaty nebo
       pásů z buničinových vláken
  17.22.12 Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a přebaly a podobné
       hygienické výrobky a oděvy a doplňky oděvů, z buničiny, papíru,
       buničité vaty nebo pásů z buničinových vláken
  17.22.13 Podnosy, tácky, talíře a šálky a podobné výrobky z papíru nebo
       lepenky
 
 17.22.9 Subdodavatelské práce při výrobě domácích potřeb a hygienických a
     toaletních výrobků z papíru
 
  17.22.99 Subdodavatelské práce při výrobě domácích potřeb a hygienických a
       toaletních výrobků z papíru
 
17.23 Kancelářské potřeby z papíru, vč. subdodavatelských prací
 
 17.23.1 Kancelářské potřeby z papíru
 
  17.23.11 Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo
       přetiskové papíry; rozmnožovací blány a ofsetové matrice z papíru
  17.23.12 Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky
       z papíru, kartonu nebo lepenky; krabice, pytlíky, tašky a brašny
       a psací soupravy obsahující kancelářské potřeby pro
       korespondenci, z papíru nebo lepenky
  17.23.13 Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, tiskopisy a jiné
       kancelářské potřeby, z papíru nebo lepenky
  17.23.14 Ostatní výrobky používané pro psaní, tisk nebo jiné grafické
       účely, potištěné, tvarované nebo perforované, z papíru a lepenky
 
 17.23.9 Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských potřeb z papíru
 
  17.23.99 Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských potřeb z papíru
 
17.24 Tapety, vč. subdodavatelských prací
 
 17.24.1 Tapety
 
  17.24.11 Papírové tapety a podobné krycí materiály na stěny; okenní
       transparentní papír
  17.24.12 Textilní tapety
 
 17.24.9 Subdodavatelské práce při výrobě tapet
 
  17.24.99 Subdodavatelské práce při výrobě tapet
 
17.29 Ostatní výrobky z papíru a lepenky, vč. subdodavatelských prací
 
 17.29.1 Ostatní výrobky z papíru a lepenky
 
  17.29.11 Etikety všech druhů z papíru nebo lepenky
  17.29.12 Filtrační bloky, stropní desky a desky z buničiny
  17.29.19 Cigaretový papír; dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže;
       filtrační papír a lepenka; ostatní výrobky z papíru a lepenky
       j. n.
 
 17.29.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků z papíru a
     lepenky
 
  17.29.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků z papíru a
       lepenky
 
18 Tiskařské a nahrávací služby
 
18.1 Tisk a služby související s tiskem
 
18.11 Tisk novin
 
 18.11.1 Tisk novin
 
  18.11.10 Tisk novin
 
   Z:
   - tisk novin, časopisů a periodických tiskovin, které vycházejí nejméně
    čtyřikrát týdně
 
18.12 Ostatní tiskařské služby
 
 18.12.1 Ostatní tiskařské služby
 
  18.12.11 Tiskařské služby pro tisk známek, daňových kolků, dokumentů
       s názvy, čipových karet, šeků, bezpečnostních dokladů a podobných
       výrobků
  18.12.12 Tiskařské služby pro tisk reklamních katalogů, prospektů, plakátů
       a jiných tištěných reklamních materiálů
  18.12.13 Tiskařské služby pro tisk časopisů a periodických publikací,
       vycházejících méně než čtyřikrát týdně
  18.12.14 Tiskařské služby pro tisk knih, map, hydrografických nebo
       podobných map všech druhů, obrázků, rytin a fotografií, pohlednic
  18.12.15 Tiskařské služby pro tisk etiket a štítků
  18.12.16 Tiskařské služby pro tisk přímo na materiály jiné než papír
 
   ZT:
   - tiskařské služby pro tisk přímo na plast, sklo, kov, dřevo, textilie
    a keramiku
   - sítotisk na textilie a oděvy
 
   N:
   - různé služby na počkání (95.29.19)
 
  18.12.19 Ostatní tiskařské služby j. n.
 
   Z:
   - tisk dokumentů (ofsetový tisk, rychlotisk atd.)
 
18.13 Příprava tisku a digitálních dat
 
 18.13.1 Služby související s přípravou tisku
 
  18.13.10 Služby související s přípravou tisku
 
   Z:
   - skládání, sazbu textu, fotosazbu, vkládání dat, vč. skenování a
    optickou kontrolu znaků, elektronickou úpravu
   - vytvoření dokumentů, desktop publishing (tvorba tištěného dokumentu
    za pomoci počítače) a všechnu další tvorbu
   - přípravu digitálních dat, např. vylepšení, výběr, spojování
    digitálních dat
   - počítačem podporované navrhování, počítačem podporovaná výroba,
    elektronický výstup dat
   - digitální uspořádání stránek pro tisk
   - služby spojené s výrobou tiskových (tiskařských) desek zahrnující
    nastavení zobrazení a obrazovou přílohu (pro tištěný text a ofset)
   - rytí a leptání válců pro hlubotisk
   - techniku přímého tisku na desky (také na fotopolymerové desky)
   - desky a matrice pro reliéfní ražení (ocelotisk) nebo polygrafii
   - umělecké práce zahrnující přípravu kamenů pro litografii a dřevoryt
    (dřevořez)
 
 18.13.2 Tiskařské desky nebo válce a ostatní pomůcky potřebné pro tisk
 
  18.13.20 Tiskařské desky nebo válce a ostatní pomůcky potřebné pro tisk
 
 18.13.3 Pomocné služby související s tiskem
 
  18.13.30 Pomocné služby související s tiskem
 
   Z:
   - výrobu prezentačních médií (nosičů), např. fólií pro stolní zpětnou
    projekci a jiné formy prezentace
   - návrhy související s tiskem, např. náčrty, rozvržení tisku atd.
 
18.14 Vázání knih a související služby
 
 18.14.1 Vázání knih a související služby
 
  18.14.10 Vázání knih a související služby
 
   Z:
   - vázání, skládání, kompletování, sešívání, lepení, uspořádání stránek
    knihy pro účely vazby, prošívání hřbetů, lepení spojů nebo klihem,
    ořezání, zlacení
   - další grafické služby, např. děrování, orazítkování, rozmnožování
    Braillova písma, děrování a vrtání, reliéfní tisk, lakování a
    laminování, uspořádání stránek pro účely vazby, vsazení, přehýbání
 
   ZT:
   - převázání knih
 
18.2 Rozmnožování nahraných nosičů
 
18.20 Rozmnožování nahraných nosičů
 
 18.20.1 Rozmnožování zvukových nahrávek
 
  18.20.10 Rozmnožování zvukových nahrávek
 
   Z:
   - služby rozmnožování gramofonových desek, CD, DVD a magnetofonových
    pásků s hudbou nebo jinými zvukovými nahrávkami z originálních
    (masterových) záznamů
 
 18.20.2 Rozmnožování videozáznamů
 
  18.20.20 Rozmnožování videozáznamů
 
   Z:
   - služby rozmnožování videopásků a DVD s filmy a jinými videonahrávkami
    z originálních (masterových) záznamů
 
 18.20.3 Rozmnožování softwaru
 
  18.20.30 Rozmnožování softwaru
 
   Z:
   - služby rozmnožování softwaru a dat na všech druzích disků a pásků
    z originálních (masterových) záznamů
 
19 Koks a rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských prací
 
19.1 Koksárenské produkty, vč. subdodavatelských prací
 
19.10 Koksárenské produkty, vč. subdodavatelských prací
 
 19.10.1 Koks a polokoks z uhlí nebo rašeliny; retortové uhlí
 
  19.10.10 Koks a polokoks z uhlí nebo rašeliny; retortové uhlí
 
 19.10.2 Uhelný nebo rašelinový dehet; ostatní minerální dehty
 
  19.10.20 Uhelný nebo rašelinový dehet; ostatní minerální dehty
 
 19.10.3 Smola a smolný koks
 
  19.10.30 Smola a smolný koks
 
 19.10.9 Subdodavatelské práce při výrobě koksárenských produktů
 
  19.10.99 Subdodavatelské práce při výrobě koksárenských produktů
 
19.2 Rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských prací
 
19.20 Rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských prací
 
 19.20.1 Brikety, bulety a podobná tuhá paliva
 
  19.20.11 Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí
 
   ZT:
   - pelety a brikety z organických fosilních zdrojů
 
  19.20.12 Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z hnědého uhlí
 
   ZT:
   - pelety a brikety z organických fosilních zdrojů
 
  19.20.13 Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z rašeliny
 
   ZT:
   - pelety a brikety z organických fosilních zdrojů
 
 19.20.2 Topné a plynové oleje, motorové benziny, mazací oleje
 
  19.20.21 Motorový benzin
  19.20.22 Letecký benzin
  19.20.23 Lakový benzin
  19.20.24 Tryskové palivo benzinového typu a petrolejového typu
  19.20.25 Primární benzin (naphta)
  19.20.26 Plynové oleje
  19.20.27 Střední destiláty a přípravky j. n.
  19.20.28 Topné oleje j. n.
  19.20.29 Mazací minerální oleje a přípravky j. n.
 
 19.20.3 Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky, kromě zemního plynu
 
   N:
   - zemní plyn (06.20.10)
 
  19.20.31 Propan a butan, zkapalněné
  19.20.32 Etylen, propylen, butylen, butadien
  19.20.39 Ostatní ropné plyny nebo plynné uhlovodíky, kromě zemního plynu
 
   N:
   - zemní plyn (06.20.10)
 
 19.20.4 Ostatní ropné produkty
 
  19.20.41 Vazelína; parafinový vosk; ropné a ostatní vosky
  19.20.42 Ropný koks; ropný asfalt a ostatní zbytky ropných frakcí
 
 19.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě rafinovaných ropných produktů
 
  19.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě rafinovaných ropných produktů
 
20 Chemické látky a chemické přípravky, vč. subdodavatelských prací
 
20.1 Základní chemické látky, hnojiva a dusíkaté sloučeniny, plasty a
   syntetický kaučuk v primárních formách, vč. subdodavatelských prací
 
20.11 Technické plyny, vč. subdodavatelských prací
 
 20.11.1 Technické plyny
 
  20.11.11 Vodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslík
      20.11.12 Oxid uhličitý a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů
  20.11.13 Kapalný vzduch a stlačený vzduch
 
 20.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě technických plynů
 
  20.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě technických plynů
 
20.12 Barviva a pigmenty, vč. subdodavatelských prací
 
 20.12.1 Oxidy, peroxidy a hydroxidy
 
  20.12.11 Oxid zinečnatý a peroxid zinku; oxidy titanu
  20.12.12 Oxidy a hydroxidy chromu, manganu, olova a mědi
  20.12.19 Oxidy, peroxidy s hydroxidy ostatních kovů
 
 20.12.2 Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva
     j. n.
 
  20.12.21 Syntetická organická barviva a přípravky na jejich bázi;
       syntetické organické výrobky užívané jako fluorescenční
       zjasňovací prostředky nebo luminofory; barevné laky a přípravky
       založené na jejich bázi
  20.12.22 Tříselné výtažky rostlinného původu; taniny a jejich soli, étery,
       estery a ostatní deriváty; barviva rostlinného nebo živočišného
       původu
 
   N:
   - chemicky nedefinované sloučeniny rtuti (20.13.52)
 
  20.12.23 Syntetická organická třísliva; anorganická třísliva; tříslicí
       přípravky; enzymatické přípravky pro předčinění
  20.12.24 Barviva j. n.; anorganické výrobky používané jako luminofory
 
 20.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě barviv a pigmentů
 
  20.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě barviv a pigmentů
 
20.13 Jiné základní anorganické chemické látky, vč. subdodavatelských prací
 
 20.13.1 Obohacený uran a plutonium; ochuzený uran a thorium; ostatní
     radioaktivní chemické prvky
 
  20.13.11 Obohacený uran a plutonium a jejich sloučeniny
  20.13.12 Ochuzený uran a thorium a jejich sloučeniny
  20.13.13 Jiné radioaktivní chemické prvky, izotopy a sloučeniny; slitiny,
       disperze, keramické výrobky a směsi obsahující tyto prvky,
       izotopy nebo sloučeniny
  20.13.14 Neozářené palivové články (kazety) pro jaderné reaktory
 
 20.13.2 Chemické prvky j. n.; anorganické kyseliny a sloučeniny
 
  20.13.21 Metaloidy
  20.13.22 Halogenové nebo sirné sloučeniny nekovů
  20.13.23 Alkalické kovy a kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin,
       skandium a yttrium; rtuť
  20.13.24 Chlorovodík; oleum; oxid fosforečný; ostatní anorganické
       kyseliny; oxid křemičitý a siřičitý
  20.13.25 Oxidy, hydroxidy a peroxidy; hydrazin a hydroxylamin a jejich
       anorganické soli
 
 20.13.3 Halogenové sloučeniny kovů; chlornany, chlorečnany a chloristany
 
  20.13.31 Halogenové sloučeniny kovů
  20.13.32 Chlornany, chlorečnany a chloristany
 
 20.13.4 Sulfidy, sulfáty; dusičnany, fosforečnany a uhličitany
 
  20.13.41 Sulfidy, sulfity a sulfáty
 
   N:
   - chemicky nedefinované sloučeniny rtuti (20.13.52)
 
  20.13.42 Fosfornany, fosforitany, fosfáty, polyfosfáty a dusičnany (kromě
       dusičnanu draslíku)
 
   N:
   - chemicky nedefinované sloučeniny rtuti (20.13.52)
   - dusičnany draslíku (20.15.76)
 
  20.13.43 Uhličitany
 
 20.13.5 Soli ostatních kovů
 
  20.13.51 Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin; drahé kovy
       v koloidním stavu
 
   Z:
   - amalgámy drahých kovů
 
  20.13.52 Anorganické sloučeniny j. n., vč. destilované vody; amalgámy jiné
       než amalgámy drahých kovů
 
   ZT:
   - chemicky definované a nedefinované sloučeniny rtuti
   - destilovanou vodu
 
   N:
   - amalgámy drahých kovů (20.13.51)
 
 20.13.6 Ostatní základní anorganické chemické látky j. n.
 
  20.13.61 Izotopy j. n. a jejich sloučeniny (vč. těžké vody)
 
   ZT:
   - těžkou vodu
 
  20.13.62 Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy; fulmináty, kyanatany a
       thiokyanatany; křemičitany; boritany; perboritany; ostatní soli
       anorganických kyselin nebo peroxokyselin
 
   N:
   - chemicky nedefinované sloučeniny rtuti (20.13.52)
 
  20.13.63 Peroxid vodíku
  20.13.64 Fosfidy, karbidy, hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy
 
   N:
   - chemicky nedefinované sloučeniny rtuti (20.13.52)
 
  20.13.65 Sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia
  20.13.66 Síra, kromě sublimované síry, srážené a koloidní síry
  20.13.67 Kyzové výpražky
  20.13.68 Piezoelektrický křemen; ostatní syntetické nebo rekonstituované
       drahokamy nebo polodrahokamy, neopracované
 
 20.13.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních základních anorganických
     chemických látek
 
  20.13.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních základních
       anorganických chemických látek
 
20.14 Jiné základní organické chemické látky, vč. subdodavatelských prací
 
 20.14.1 Uhlovodíky a jejich deriváty
 
  20.14.11 Acyklické uhlovodíky
  20.14.12 Cyklické uhlovodíky
  20.14.13 Chlorderiváty acyklických uhlovodíků
  20.14.14 Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované
  20.14.19 Ostatní halogenderiváty uhlovodíků
 
 20.14.2 Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro-
     nebo nitrosoderiváty; technické mastné alkoholy
 
  20.14.21 Technické mastné alkoholy
  20.14.22 Jednosytné alkoholy
  20.14.23 Dioly, vícesytné alkoholy, cyklické alkoholy a deriváty alkoholů
  20.14.24 Fenoly; fenolalkoholy a deriváty fenolů
 
 20.14.3 Technické monokarboxylové mastné kyseliny; karboxylové kyseliny a
     jejich deriváty
 
  20.14.31 Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje
       z rafinace
  20.14.32 Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich deriváty
  20.14.33 Nenasycené monokarboxylové, cykloalkanické, cykloalkenické nebo
       cykloterpenické acyklické polykarboxylové kyseliny a jejich
       deriváty
  20.14.34 Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny s přidanou
       kyslíkatou funkcí; jejich deriváty, kromě kyseliny salicylové a
       jejích solí
 
   N:
   - kyselinu salicylovou a její soli (21.10.10)
 
 20.14.4 Organické sloučeniny s dusíkatou funkcí
 
  20.14.41 Sloučeniny s aminovou funkcí
  20.14.42 Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí, kromě lyzinu a glutamové
       kyseliny
 
   N:
   - lyzin a glutamovou kyselinu (21.10.20)
 
  20.14.43 Ureiny; sloučeniny s karboxyamidovou funkcí a sloučeniny
       s nitrilovou funkcí; jejich deriváty
  20.14.44 Sloučeniny s jinými dusíkatými funkcemi
 
 20.14.5 Organické sloučeniny síry a ostatní organicko-anorganické
     sloučeniny; heterocyklické sloučeniny j. n.
 
  20.14.51 Organické sloučeniny síry a ostatní organicko-anorganické
       sloučeniny
  20.14.52 Heterocyklické sloučeniny j. n.; nukleové kyseliny a jejich soli
 
   N:
   - chemicky nedefinované sloučeniny rtuti (20.13.52)
 
  20.14.53 Fosforečné estery a jejich soli, estery ostatních anorganických
       kyselin (kromě esterů halogenovodíků) a jejich soli; jejich
       cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo
       nitrosoderiváty
 20.14.6 Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetaly, poloacetaly; ostatní
     organické sloučeniny
 
  20.14.61 Sloučeniny s aldehydovou funkcí
  20.14.62 Sloučeniny s ketonovou a chinonovou funkcí
  20.14.63 Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetaly, poloacetaly a jejich
       deriváty
  20.14.64 Enzymy a ostatní organické sloučeniny j. n.
 
 20.14.7 Různé základní organické chemické látky
 
  20.14.71 Deriváty rostlinných nebo pryskyřičných produktů
 
   Z:
   - tallový olej
 
  20.14.72 Dřevěné uhlí
  20.14.73 Oleje a ostatní produkty destilace vysokoteplotních černouhelných
       dehtů a podobné produkty
  20.14.74 Etylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu >= 80 % objemových
  20.14.75 Etylalkohol a jiné destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem
       alkoholu
 
 20.14.8 Odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva, kromě tallového oleje
 
   N:
   - tallový olej (20.14.71)
 
  20.14.80 Odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva, kromě tallového oleje
 
   N:
   - tallový olej (20.14.71)
 
 20.14.9 Subdodavatelské práce při výrobě jiných základních organických
     chemických látek
 
  20.14.99 Subdodavatelské práce při výrobě jiných základních organických
       chemických látek
 
20.15 Hnojiva a dusíkaté sloučeniny, vč. subdodavatelských prací
 
 20.15.1 Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné; amoniak
 
  20.15.10 Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné; amoniak
 
 20.15.2 Chlorid amonný; dusitany
 
  20.15.20 Chlorid amonný; dusitany
 
 20.15.3 Dusíkatá minerální nebo chemická hnojiva
 
  20.15.31 Močovina
 
   N:
   - roztoky močoviny a dusičnanu amonného (20.15.36)
 
  20.15.32 Síran amonný
  20.15.33 Dusičnan amonný
  20.15.34 Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného
  20.15.35 Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinou
       anorganickou nehnojivou látkou
 
   N:
   - roztoky močoviny a dusičnanu amonného (20.15.36)
 
  20.15.36 Roztoky močoviny a dusičnanu amonného
  20.15.39 Ostatní dusíkatá hnojiva a směsi j. n.
 
   N:
   - roztoky močoviny a dusičnanu amonného (20.15.36)
 
 20.15.4 Fosforečná minerální nebo chemická hnojiva
 
  20.15.41 Superfosfáty
  20.15.49 Ostatní fosforečná hnojiva
 
 20.15.5 Draselná minerální nebo chemická hnojiva
 
  20.15.51 Chlorid draselný (muriat z potaše)
  20.15.52 Síran draselný (síran z potaše)
  20.15.59 Ostatní draselná hnojiva
 
 20.15.6 Dusičnan sodný
 
  20.15.60 Dusičnan sodný
 
 20.15.7 Hnojiva j. n.
 
  20.15.71 Hnojiva obsahující tři živiny: dusík, fosfor a draslík
  20.15.72 Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diammonium fosfát)
  20.15.73 Monoammonium fosfát
  20.15.74 Hnojiva obsahující dvě živiny: dusík a fosfor
  20.15.75 Hnojiva obsahující dvě živiny: fosfor a draslík
  20.15.76 Dusičnan draslíku
  20.15.79 Minerální nebo chemická hnojiva obsahující nejméně dvě živiny
       (dusík, fosfor, draslík) j. n.
 
 20.15.8 Živočišná nebo rostlinná hnojiva j. n.
 
  20.15.80 Živočišná     nebo rostlinná hnojiva j. n.
 
   ZT:
   - zahradní zeminu s rašelinou jako hlavní složkou
   - směsi zahradní zeminy z přírodní zeminy, písku, jílů a minerálů
 
 20.15.9 Subdodavatelské práce při výrobě hnojiv a dusíkatých sloučenin
 
  20.15.99 Subdodavatelské práce při výrobě hnojiv a dusíkatých sloučenin
 
20.16 Plasty v primárních formách, vč. subdodavatelských prací
 
 20.16.1 Polymery etylenu, v primárních formách
 
  20.16.10 Polymery etylenu, v primárních formách
 
 20.16.2 Polymery styrenu, v primárních formách
 
  20.16.20 Polymery styrenu, v primárních formách
 
 20.16.3 Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních
     formách
 
  20.16.30 Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních
       formách
 
 20.16.4 Polyacetaly, ostatní polyétery a epoxidové pryskyřice, v primárních
     formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a
     ostatní polyestery, v primárních formách
 
  20.16.40 Polyacetaly, ostatní polyétery a epoxidové pryskyřice,
       v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice,
       polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách
 
 20.16.5 Ostatní plasty v primárních formách; iontoměniče
 
  20.16.51 Polymery propylenu nebo ostatních olefínů, v primárních formách
  20.16.52 Polymery vinylacetátu nebo jiných vinylesterů a vinylových
       polymerů, v primárních formách
  20.16.53 Akrylové polymery, v primárních formách
  20.16.54 Polyamidy, v primárních formách
  20.16.55 Močovinové, thiomočovinové a melaminové pryskyřice, v primárních
       formách
  20.16.56 Ostatní aminové a fenolové pryskyřice a polyuretany, v primárních
       formách
  20.16.57 Silikony, v primárních formách
  20.16.59 Ostatní plasty, v primárních formách j. n.
 
 20.16.9 Subdodavatelské práce při výrobě plastů v primárních formách
 
  20.16.99 Subdodavatelské práce při výrobě plastů v primárních formách
 
20.17 Syntetický kaučuk v primárních formách, vč. subdodavatelských prací
 
 20.17.1 Syntetický kaučuk v primárních formách
 
  20.17.10 Syntetický kaučuk v primárních formách
 
 20.17.9 Subdodavatelské práce při výrobě syntetického kaučuku v primárních
     formách
 
  20.17.99 Subdodavatelské práce při výrobě syntetického kaučuku
       v primárních formách
 
20.2 Pesticidy a jiné agrochemické přípravky, vč. subdodavatelských prací
 
20.20 Pesticidy a jiné agrochemické přípravky, vč. subdodavatelských prací
 
 20.20.1 Pesticidy a jiné agrochemické přípravky
 
  20.20.11 Insekticidy
 
   N:
   - nebezpečné pesticidy (20.20.16)
 
  20.20.12 Herbicidy
 
   N:
   - nebezpečné pesticidy (20.20.16)
 
  20.20.13 Přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin
 
   N:
   - nebezpečné pesticidy (20.20.16)
 
  20.20.14 Dezinfekční prostředky
 
   N:
   - nebezpečné pesticidy (20.20.16)
 
  20.20.15 Fungicidy
 
   N:
   - nebezpečné pesticidy (20.20.16)
 
  20.20.16 Nebezpečné pesticidy
  20.20.19 Ostatní pesticidy a jiné agrochemické přípravky
 
   N:
   - nebezpečné pesticidy (20.20.16)
 
 20.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě pesticidů a jiných agrochemických
     přípravků
 
  20.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě pesticidů a jiných
       agrochemických přípravků
 
20.3 Nátěrové barvy, laky a jiné nátěrové materiály, tiskařské barvy a tmely,
   vč. subdodavatelských prací
 
20.30 Nátěrové barvy, laky a jiné nátěrové materiály, tiskařské barvy a tmely,
   vč. subdodavatelských prací
 
 20.30.1 Nátěrové barvy a laky na bázi polymerů
 
  20.30.11 Nátěrové barvy a laky na bázi akrylových nebo vinylových
       polymerů, ve vodném prostředí
  20.30.12 Nátěrové barvy a laky na bázi polyesterů, akrylových nebo
       vinylových polymerů, v nevodném prostředí; roztoky
 
 20.30.2 Ostatní nátěrové barvy a laky a podobné výrobky; barvy pro uměleckou
     malbu a tiskařské barvy
 
  20.30.21 Připravené pigmenty, připravená kalidla a barvy, sklotvorné
       smalty a glazury, engoby, tekuté listry a podobné výrobky;
       skleněné frity
  20.30.22 Ostatní barvy a laky; připravené sikativy
  20.30.23 Barvy pro uměleckou malbu, školní, plakátovací, tónovací, pro
       zábavní účely apod.
  20.30.24 Tiskařské barvy
 
 20.30.9 Subdodavatelské práce při výrobě nátěrových barev, laků a jiných
     nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
 
  20.30.99 Subdodavatelské práce při výrobě nátěrových barev, laků a jiných
       nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
 
20.4 Mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní
   přípravky, vč. subdodavatelských prací
 
20.41 Mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, vč. subdodavatelských
   prací
 
 20.41.1 Glycerol
 
  20.41.10 Glycerol
 
 20.41.2 Organické povrchově aktivní prostředky, kromě mýdla
 
  20.41.20 Organické povrchově aktivní prostředky, kromě mýdla
 
   N:
   - mýdlo pro jiné než toaletní účely (20.41.31)
   - mýdlo pro toaletní účely (20.42.19)
 
 20.41.3 Mýdlo, prací a čisticí prostředky
 
  20.41.31 Mýdlo a organické povrchově aktivní prostředky a přípravky na
       bázi mýdla; papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované,
       natírané nebo potažené mýdlem nebo detergenty
 
   N:
   - mýdlo pro toaletní účely (20.42.19)
 
  20.41.32 Detergenty a prací prostředky
 
 20.41.4 Vonné přípravky a vosky
 
  20.41.41 Přípravky pro parfémování nebo deodoraci místností
  20.41.42 Umělé a připravené vosky
  20.41.43 Leštidla a krémy na obuv, nábytek, podlahy, karoserie, sklo nebo
       kov
  20.41.44 Čisticí pasty, prášky a jiné čisticí prostředky
 
 20.41.9 Subdodavatelské práce při výrobě mýdla a detergentů, čisticích a
     lešticích prostředků
 
  20.41.99 Subdodavatelské práce při výrobě mýdla a detergentů, čisticích a
       lešticích prostředků
 
20.42 Parfémy a toaletní přípravky, vč. subdodavatelských prací
 
 20.42.1 Parfémy a toaletní přípravky
 
  20.42.11 Parfémy a toaletní vody
  20.42.12 Přípravky na líčení rtů a očí
  20.42.13 Přípravky pro manikúru a pedikúru
  20.42.14 Pudry pro kosmetické a toaletní účely
  20.42.15 Kosmetické přípravky, líčidla a přípravky pro péči o pokožku
       (vč. opalovacích a ochranných přípravků) j. n.
 
   ZT:
   - opalovací a ochranné přípravky
 
  20.42.16 Šampony, laky na vlasy, přípravky pro trvalou ondulaci nebo na
       narovnávání vlasů
  20.42.17 Přípravky na vlasy j. n.
  20.42.18 Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu (vč. adhezivních past a
       prášků), umělý chrup
 
   ZT:
   - zubní adhezivní pasty a prášky
 
  20.42.19 Holicí přípravky; tělové deodoranty a přípravky proti pocení;
       koupelové přípravky; ostatní voňavkářské, kosmetické nebo
       toaletní přípravky j. n.
 
   Z:
   - mýdlo pro toaletní účely
 
 20.42.9 Subdodavatelské práce při výrobě parfémů a toaletních přípravků
 
  20.42.99 Subdodavatelské práce při výrobě parfémů a toaletních přípravků
 
20.5 Ostatní chemické výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
20.51 Výbušniny, vč. subdodavatelských prací
 
 20.51.1 Připravené výbušniny; zápalnice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače;
     elektrické rozbušky; ohňostroje
 
  20.51.11 Prachové výmetné slože a připravené výbušniny
  20.51.12 Zápalnice; bleskovice; rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky
  20.51.13 Ohňostroje
  20.51.14 Signalizační rakety, dešťové rakety, mlhové signály a ostatní
       pyrotechnické výrobky, kromě ohňostrojů
 
   N:
   - ohňostroje (20.51.13)
 
 20.51.2 Zápalky
 
  20.51.20 Zápalky
 
 20.51.9 Subdodavatelské práce při výrobě výbušnin
 
  20.51.99 Subdodavatelské práce při výrobě výbušnin
 
20.52 Klihy, vč. subdodavatelských prací
 
 20.52.1 Klihy
 
  20.52.10 Klihy
 
 20.52.9 Subdodavatelské práce při výrobě klihů
 
  20.52.99 Subdodavatelské práce při výrobě klihů
 
20.53 Vonné silice, vč. subdodavatelských prací
 
 20.53.1 Vonné silice
 
  20.53.10 Vonné silice
 
 20.53.9 Subdodavatelské práce při výrobě vonných silic
 
  20.53.99 Subdodavatelské práce při výrobě vonných silic
 
20.59 Ostatní chemické výrobky j. n., vč. subdodavatelských prací
 
 20.59.1 Fotografické desky a filmy, filmy pro okamžitou fotografii; chemické
     přípravky a nesmíšené výrobky pro fotografické účely
 
  20.59.11 Fotografické desky a filmy, filmy pro okamžitou fotografii,
       citlivé, neexponované; fotografický papír
  20.59.12 Citlivé emulze pro fotografické účely; chemické přípravky pro
       fotografické účely j. n.
 
 20.59.2 Chemicky upravené živočišné a rostlinné tuky a oleje; směsi
     nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů
 
  20.59.20 Chemicky upravené živočišné a rostlinné tuky a oleje; směsi
       nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů
 
 20.59.3 Inkousty a tuše všech druhů pro psaní nebo kreslení
 
  20.59.30 Inkousty a tuše všech druhů pro psaní nebo kreslení
 
 20.59.4 Mazací přípravky; přísady; přípravky proti zamrzání
 
  20.59.41 Mazací přípravky
  20.59.42 Antidetonační přípravky; přísady do minerálních olejů a podobné
       produkty
  20.59.43 Kapaliny pro hydraulické brzdy; přípravky proti zamrzání a
       připravené kapaliny k odmrazování
 
 20.59.5 Různé chemické výrobky
 
  20.59.51 Peptony, jiné proteinové látky a jejich deriváty, j. n.; kožní
       prášek
 
   N:
   - chemicky nedefinované sloučeniny rtuti (20.13.52)
 
  20.59.52 Modelovací pasty; zubní vosk a jiné zubařské přípravky na bázi
       sádry; přípravky a náplně pro hasicí přístroje; připravené živné
       půdy pro vývoj mikroorganismů; kompozitní diagnostické nebo
       laboratorní reagencie j. n.
  20.59.53 Chemické prvky ve tvaru disků a sloučeniny dopované pro použití
       v elektronice
  20.59.54 Aktivní uhlí
  20.59.55 Přípravky k úpravě povrchu, přípravky k urychlení barvení nebo
       fixování barviv a     podobné přípravky
  20.59.56 Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla; připravené
       urychlovače vulkanizace; směsi změkčovadel a stabilizátorů gumy
       nebo plastů; katalyzátory j. n.; směsi alkylbenzenů a směsi
       alkylnaftalenů j. n.
  20.59.57 Pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky
  20.59.58 Biosložky do motorové nafty, směsi biosložek s minerálními oleji
       obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo
       olejů ze živičných nerostů
 
   Z:
   - čistou bionaftu, vč. syntetické nafty, bez ohledu na výrobní proces
 
  20.59.59 Ostatní chemické výrobky j. n.
 
   N:
   - chemicky nedefinované sloučeniny rtuti (20.13.52)
 
 20.59.6 Želatina a její deriváty, vč. mléčných albuminů
 
   ZT:
   - mléčné albuminy
 
  20.59.60 Želatina a její deriváty, vč. mléčných albuminů
 
   ZT:
   - mléčné albuminy
 
 20.59.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních chemických výrobků j. n.
 
  20.59.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních chemických výrobků
       j. n.
 
20.6 Chemická vlákna, vč. subdodavatelských prací
 
20.60 Chemická vlákna, vč. subdodavatelských prací
 
 20.60.1 Syntetická vlákna
 
  20.60.11 Syntetická vlákna a koudel, nemykaná, nečesaná
  20.60.12 Vysokopevnostní nekonečná vlákna z polyamidů a polyesterů
  20.60.13 Ostatní syntetická nekonečná vlákna, jednoduchá
  20.60.14 Syntetický monofilament; pásky a podobné tvary, ze syntetických
       textilních materiálů
 
 20.60.2 Umělá vlákna
 
  20.60.21 Umělá vlákna a koudel, nemykaná, nečesaná
  20.60.22 Viskózové vysokopevnostní nekonečné vlákno
  20.60.23 Ostatní umělá nekonečná vlákna, jednoduchá
  20.60.24 Umělý monofilament; pásky a podobné tvary, z umělých textilních
       materiálů
 
 20.60.9 Subdodavatelské práce při výrobě chemických vláken
 
  20.60.99 Subdodavatelské práce při výrobě chemických vláken
 
21 Základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky, vč.
  subdodavatelských prací
 
21.1 Základní farmaceutické výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
21.10 Základní farmaceutické výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
 21.10.1 Kyselina salicylová, O-acetylsalicylová kyselina, jejich soli a
     estery
 
  21.10.10 Kyselina salicylová, O-acetylsalicylová kyselina, jejich soli a
       estery
 
 21.10.2 Lyzin, glutamová kyselina a jejich soli; kvarterní amonné soli a
     hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a jejich deriváty a soli
 
  21.10.20 Lyzin, glutamová kyselina a jejich soli; kvarterní amonné soli a
       hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a jejich deriváty a soli
 
 21.10.3 Laktony j. n., heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým
     (dusíkatými) heteroatomem (heteroatomy), obsahující ve struktuře
     nekondenzovaný pyrazolový kruh, pyrimidinový kruh, piperazinový
     kruh, nekondenzovaný triazinový kruh nebo fenothiazinový kruhový
     systém, jinak nekondenzovaný; hydantoin a jeho deriváty; sulfonamidy
 
  21.10.31 Laktony j. n., heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým
       (dusíkatými) heteroatomem (heteroatomy), obsahující ve struktuře
       nekondenzovaný pyrazolový kruh, pyrimidinový kruh, piperazinový
       kruh, nekondenzovaný triazinový kruh nebo fenothiazinový kruhový
       systém, jinak nekondenzovaný; hydantoin a jeho deriváty
  21.10.32 Sulfonamidy
 
 21.10.4 Cukry chemicky čisté j. n.; étery a estery cukrů a jejich soli j. n.
 
  21.10.40 Cukry chemicky čisté j. n.; étery a estery cukrů a jejich soli
       j. n.
 
 21.10.5 Provitaminy, vitaminy a hormony; glykosidy a rostlinné alkaloidy a
     jejich deriváty; antibiotika
 
  21.10.51 Provitaminy, vitaminy a jejich deriváty
  21.10.52 Hormony, jejich deriváty; ostatní steroidy užívané hlavně jako
       hormony
  21.10.53 Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli, étery, estery a
       ostatní deriváty
  21.10.54 Antibiotika
 
 21.10.6 Žlázy a ostatní orgány; výtažky z nich a jiný lidský nebo živočišný
     materiál j. n.
 
  21.10.60 Žlázy a ostatní orgány; výtažky z nich a jiný lidský nebo
       živočišný materiál j. n.
 
 21.10.9 Subdodavatelské práce při výrobě základních farmaceutických výrobků
 
  21.10.99 Subdodavatelské práce při výrobě základních farmaceutických
       výrobků
 
21.2 Farmaceutické přípravky, vč. subdodavatelských prací
 
21.20 Farmaceutické přípravky, vč. subdodavatelských prací
 
 21.20.1 Léky
 
  21.20.11 Léky obsahující peniciliny nebo jiná antibiotika
  21.20.12 Léky obsahující hormony, ale ne antibiotika
  21.20.13 Léky obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty, ale ne hormony
       nebo antibiotika
 
 21.20.2 Ostatní farmaceutické přípravky
 
  21.20.21 Antiséra a očkovací látky
  21.20.22 Chemické antikoncepční přípravky na bázi hormonů nebo spermicidů
  21.20.23 Diagnostická činidla a jiné farmaceutické přípravky
  21.20.24 Adhezivní obvazy, katgut a podobné materiály; lékárničky první
       pomoci
 
 21.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě farmaceutických přípravků
 
  21.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě farmaceutických přípravků
 
22 Pryžové a plastové výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
 
22.1 Pryžové výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
22.11 Pryžové pláště a duše; protektorované pneumatiky; vč. subdodavatelských
   prací
 
 22.11.1 Pryžové pláště a duše, nové
 
  22.11.11 Pryžové pneumatiky pro motorová vozidla, nové
  22.11.12 Pryžové pneumatiky pro motocykly a jízdní kola, nové
  22.11.13 Pryžové pneumatiky pro autobusy, nákladní automobily a letadla,
       nové
  22.11.14 Pryžové pneumatiky pro zemědělské stroje, nové; ostatní nové
       pneumatiky z pryže
  22.11.15 Duše, komorové (plné) obruče, vyměnitelné běhouny pláště
       pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z pryže
  22.11.16 Profily k protektorování pryžových plášťů
 
 22.11.2 Pryžové pneumatiky protektorované
 
  22.11.20 Pryžové pneumatiky protektorované
 
 22.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě pryžových plášťů a duší a při
     protektorování pryžových pneumatik
 
  22.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě pryžových plášťů a duší a při
       protektorování pryžových pneumatik
 
22.19 Ostatní pryžové výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
 22.19.1 Regenerovaná pryž v primárních formách nebo v deskách, listech nebo
     pásech
 
  22.19.10 Regenerovaná pryž v primárních formách nebo v deskách, listech
       nebo pásech
 
 22.19.2 Nevulkanizovaná pryž a výrobky z ní; vulkanizovaná pryž, jiná než
     tvrdá, v nitích, šňůrách, deskách, listech, pásech, tyčích a
     profilech
 
  22.19.20 Nevulkanizovaná pryž a výrobky z ní; vulkanizovaná pryž, jiná než
       tvrdá, v nitích, šňůrách, deskách, listech, pásech, tyčích a
       profilech
 
 22.19.3 Trouby, trubky a hadice z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé
 
  22.19.30 Trouby, trubky a hadice z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé
 
 22.19.4 Dopravníkové nebo hnací pásy a řemeny, z vulkanizované pryže
 
  22.19.40 Dopravníkové nebo hnací pásy a řemeny, z vulkanizované pryže
 
 22.19.5 Textilie povrstvené pryží, kromě kordových textilií pro pneumatiky
 
   N:
   - kordové textilie pro pneumatiky (13.96.15)
 
  22.19.50 Textilie povrstvené pryží, kromě kordových textilií pro
       pneumatiky
 
   N:
   - kordové textilie pro pneumatiky (13.96.15)
 
 22.19.6 Oděvní výrobky a oděvní doplňky z vulkanizované pryže, jiné než
     tvrdé
 
  22.19.60 Oděvní výrobky a oděvní doplňky z vulkanizované pryže, jiné než
       tvrdé
 
 22.19.7 Výrobky z vulkanizované pryže j. n.; tvrdá pryž; výrobky z tvrdé
     pryže
 
  22.19.71 Hygienické nebo farmaceutické výrobky (vč. dudlíků)
       z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé
 
   ZT:
   - dudlíky
 
  22.19.72 Podlahové krytiny a předložky, z nelehčené vulkanizované pryže
  22.19.73 Ostatní výrobky z vulkanizované pryže j. n.; tvrdá pryž ve všech
       formách a výrobky z ní; podlahové krytiny a předložky
       z vulkanizované lehčené pryže
 
   ZT:
   - části obuvi z pryže (např. podpatky a podrážky)
 
 22.19.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pryžových výrobků
 
  22.19.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pryžových výrobků
 
22.2 Plastové výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
 
22.21 Plastové desky, fólie, hadice, trubky a profily, vč. subdodavatelských
   prací
 
 22.21.1 Plastové monofily o průřezu > 1 mm, pruty, tyčinky a profily
 
  22.21.10 Plastové monofily o průřezu > 1 mm, pruty, tyčinky a profily
 
 22.21.2 Plastové trouby, trubky, hadice, koncovky a spojky
 
  22.21.21 Umělá střeva ze ztužených bílkovin a z celulózových materiálů;
       plastové neohebné trouby, trubky a hadice
  22.21.29 Ostatní plastové trouby, trubky, hadice, koncovky a spojky
 
 22.21.3 Plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, nevyztužené a
     jinak nekombinované s jinými materiály
 
  22.21.30 Plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, nevyztužené a
       jinak nekombinované s jinými materiály
 
 22.21.4 Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky
 
  22.21.41 Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky,
       lehčené
  22.21.42 Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky,
       nelehčené
 
 22.21.9 Subdodavatelské práce při výrobě plastových desek, fólií, hadic,
     trubek a profilů
 
  22.21.99 Subdodavatelské práce při výrobě plastových desek, fólií, hadic,
       trubek a profilů
 
22.22 Plastové obaly, vč. subdodavatelských prací
 
 22.22.1 Plastové obaly
 
  22.22.11 Pytle a sáčky (vč. kornoutů), z polyetylenu
 
   ZT:
   - kornouty z polyetylenu
 
  22.22.12 Pytle a sáčky (vč. kornoutů), jiné než z polyetylenu
 
   ZT:
   - kornouty jiné než z polyetylenu
 
  22.22.13 Plastové krabice, bedny, přihrádky a podobné výrobky
  22.22.14 Plastové demižony, lahve, flakony a podobné výrobky
      22.22.19 Ostatní plastové obaly
 
 22.22.9 Subdodavatelské práce při výrobě plastových obalů
 
  22.22.99 Subdodavatelské práce při výrobě plastových obalů
 
22.23 Plastové výrobky pro stavebnictví, vč. subdodavatelských prací
 
 22.23.1 Plastové výrobky pro stavebnictví; linoleum a tvrdé podlahové
     krytiny, jiné než plastové
 
  22.23.11 Plastové podlahové krytiny, obklady na stěny a stropy, v rolích
       nebo ve formě obkládaček a dlaždic
  22.23.12 Plastové koupací vany, umyvadla, záchodové mísy, sedátka a kryty,
       splachovací nádrže a podobné sanitární a hygienické výrobky
  22.23.13 Plastové zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby o objemu > 300
       litrů
  22.23.14 Plastové dveře, okna a jejich rámy a dveřní prahy, okenice,
       rolety a podobné výrobky a jejich díly
  22.23.15 Linoleum a tvrdé podlahové krytiny, jiné než plastové (pružné
       podlahové krytiny)
  22.23.19 Plastové výrobky pro stavebnictví j. n.
 
 22.23.2 Montované stavby z plastů
 
  22.23.20 Montované stavby z plastů
 
   Z:
   - montované (prefabrikované) stavby převážně z plastů, kompletně
    sestavené (a připravené k použití) nebo nesestavené
   - části staveb, sestavené i nesestavené, s charakterem montovaných budov
 
   Těmito stavbami mohou být stavební buňky, přístřešky, skleníky apod.,
   mohou také sloužit jako prodejny.
 
 22.23.9 Subdodavatelské práce při výrobě plastových výrobků pro stavebnictví
 
  22.23.99 Subdodavatelské práce při výrobě plastových výrobků pro
       stavebnictví
 
22.29 Ostatní plastové výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
 
 22.29.1 Plastové oděvy a oděvní doplňky (vč. rukavic)
 
   ZT:
   - plastové rukavice
 
  22.29.10 Plastové oděvy a oděvní doplňky (vč. rukavic)
 
   ZT:
   - plastové rukavice
 
 22.29.2 Ostatní plastové výrobky j. n.
 
  22.29.21 Plastové samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky a
       jiné ploché tvary, v rolích o šířce <= 20 cm
  22.29.22 Ostatní plastové samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a
       pásky a jiné ploché tvary 
  22.29.23 Plastové kuchyňské a stolní nádobí a ostatní předměty převážně
       pro domácnost, plastové toaletní předměty 
  22.29.24 Plastové díly pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné
       znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky, j. n.
  22.29.25 Plastové kancelářské nebo školní potřeby
  22.29.26 Plastové příslušenství pro nábytek, karoserie nebo podobné
       výrobky; plastové sošky a jiné ozdobné výrobky
  22.29.29 Ostatní výrobky z plastů
 
   ZT:
   - části obuvi z plastu (např. podpatky a podrážky)
 
 22.29.9 Služby při výrobě ostatních plastových výrobků; subdodavatelské
     práce při výrobě ostatních plastových výrobků
 
  22.29.91 Služby při výrobě ostatních plastových výrobků
 
   ZT:
   - řezání, závitování, potahování, povrchové opracování plastových
    povrchů
   - vakuové pokovování plastů
 
   N:
   - potahování kovových povrchů plasty (25.61.12)
 
  22.29.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních plastových výrobků
 
23 Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
 
23.1 Sklo a skleněné výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
 
23.11 Ploché sklo nezpracované, vč. subdodavatelských prací
 
 23.11.1 Ploché sklo nezpracované
 
  23.11.11 Lité, válcované, tažené a foukané sklo v tabulích, jinak
       nezpracované
  23.11.12 Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích,
       jinak nezpracované
 
 23.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě plochého skla
 
  23.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě plochého skla
 
23.12 Ploché sklo tvarované a jinak zpracované, vč. subdodavatelských prací
 
 23.12.1 Ploché sklo tvarované a jinak zpracované
 
  23.12.11 Sklo v tabulích, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané,
       smaltované nebo jinak zpracované, nezarámované, neupevněné
  23.12.12 Bezpečnostní sklo
  23.12.13 Skleněná zrcadla; izolační skla (z několika tabulí skla)
 
 23.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě tvarovaného a jinak zpracovaného
     plochého skla
 
  23.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě tvarovaného a jinak zpracovaného
       plochého skla
 
23.13 Duté sklo, vč. souvisejících služeb a prací
 
 23.13.1 Duté sklo
 
  23.13.11 Skleněné láhve, demižony, lékovky a jiné nádoby, kromě ampulí;
       zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla
   N:
   - skleněné ampule (23.19.23)
 
  23.13.12 Nápojové sklo, jiné než sklokeramické
  23.13.13 Užitkové sklo používané ke stolování nebo ke kuchyňským účelům,
       jako toaletní nebo kancelářské předměty, jako pokojová dekorace
       apod.
  23.13.14 Skleněné vložky do vakuových lahví a jiných izolačních nádob
   
 23.13.9 Práce související s konečnou úpravou dutého skla; subdodavatelské
     práce při výrobě dutého skla
 
  23.13.91 Práce související s konečnou úpravou nápojového skla a jiných
       skleněných výrobků používaných ke stolování nebo ke kuchyňským
       účelům
 
   Z:
   - leptání nápojového a podobného skla nebo jeho potahování (pokovování)
    kondenzací par
   - gravírování (rytí) nápojového a podobného skla (např. značkování)
 
   N:
   - potisk skla (18.12.16)
 
  23.13.92 Práce související s konečnou úpravou jiných skleněných nádob
 
   Z:
   - leptání, potahování (pokovování) kondenzací par a gravírování (např.
    značkování) skleněných nádob používaných za účelem přepravy nebo
    balení (např. lahví, nádob na jídlo a nápoje, farmaceutických výrobků
    nebo toaletních přípravků)
 
   N:
   - potisk skla (18.12.16)
   - adjustaci a kalibraci technického skla (23.19.91)
   - konečnou úpravu skleněných ampulí (23.19.91)
   - čištění skleněných lahví (81.29.19)
 
  23.13.99 Subdodavatelské práce při výrobě dutého skla
 
23.14 Skleněná vlákna, vč. subdodavatelských prací
 
 23.14.1 Skleněná vlákna
 
  23.14.11 Lunta, pramence, příze a stříž ze skleněných vláken
  23.14.12 Závoje, rouno, rohože, matrace, desky a podobné výrobky ze skla,
       kromě tkanin
 
   N:
   - tkaniny (13.20)
 
 23.14.9 Subdodavatelské práce při výrobě skleněných vláken
 
  23.14.99 Subdodavatelské práce při výrobě skleněných vláken
 
23.19 Ostatní zpracované sklo vč. technických skleněných výrobků a
   souvisejících služeb a prací
 
   ZT:
   - technické skleněné výrobky
 
 23.19.1 Ostatní sklo, skleněný polotovar
 
  23.19.11 Masivní sklo v kusech, sklo ve tvaru kuliček (kromě mikrokuliček),
       tyčí nebo trubic, nezpracované
 
   N:
   - mikrokuličky (23.19.26)
 
  23.19.12 Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice a ostatní výrobky
       z lisovaného nebo litého skla; skleněné vitráže a podobné
       výrobky; pěnové sklo v blocích, tabulích nebo podobných tvarech
 
 23.19.2 Technické a jiné sklo
 
  23.19.21 Skleněné pláště, otevřené, a jejich skleněné díly, pro žárovky,
       katodové trubice apod.
  23.19.22 Skla do hodin, hodinek nebo brýlí, opticky neopracovaná; duté
       skleněné koule a jejich díly k výrobě těchto skel
  23.19.23 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely;
       skleněné ampule
  23.19.24 Skleněné díly pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné
       znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky
  23.19.25 Skleněné elektrické izolátory
  23.19.26 Skleněné výrobky j. n.
 
   ZT:
   - mikrokuličky
 
 23.19.9 Práce související s konečnou úpravou ostatního skla, vč. technických
     skleněných výrobků; subdodavatelské práce při výrobě ostatního
     zpracovaného skla, vč. technických skleněných výrobků
 
   ZT:
   - práce související s konečnou úpravou technických skleněných výrobků
   - subdodavatelské práce při výrobě technických skleněných výrobků
 
  23.19.91 Práce související s konečnou úpravou ostatního skla, vč.
       technických skleněných výrobků
 
   Z:
   - konečnou úpravu technického skla, např. adjustaci a kalibraci
    laboratorního skla
   - konečnou úpravu ostatního skla, např. hygienického nebo
    farmaceutického skla
 
   N:
   - mytí skleněných lahví (81.29.19)
 
  23.19.99 Subdodavatelské práce při výrobě jiného zpracovaného skla, vč.
       technických skleněných výrobků
 
   ZT:
   - subdodavatelské práce při výrobě technických skleněných výrobků
 
23.2 Žáruvzdorné výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
23.20 Žáruvzdorné výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
 23.20.1 Žáruvzdorné výrobky
 
  23.20.11 Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné keramické výrobky
       z křemičitých fosilních mouček nebo zemin
  23.20.12 Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné
       keramické stavební výrobky, jiné než výrobky z křemičitých
       fosilních mouček nebo zemin
  23.20.13 Žáruvzdorné cementy, malty, betony a podobné směsi j. n.
  23.20.14 Nevypalované žáruvzdorné výrobky a ostatní žáruvzdorné keramické
       výrobky
 
 23.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě žáruvzdorných výrobků
 
  23.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě žáruvzdorných výrobků
 
23.3 Stavební výrobky z jílovitých materiálů, vč. subdodavatelských prací
 
23.31 Keramické obkládačky a dlaždice, vč. subdodavatelských prací
 
 23.31.1 Keramické obkládačky a dlaždice
 
  23.31.10 Keramické obkládačky a dlaždice
 
 23.31.9 Subdodavatelské práce při výrobě keramických obkládaček a dlaždic
 
  23.31.99 Subdodavatelské práce při výrobě keramických obkládaček a dlaždic
 
23.32 Pálené zdicí materiály, tašky, dlaždice a podobné výrobky, vč.
   subdodavatelských prací
 
 23.32.1 Pálené zdicí materiály, tašky, dlaždice a podobné výrobky
 
  23.32.11 Nežáruvzdorné keramické cihly, podlahové kameny, nosné nebo
       výplňové tvarovky a podobné výrobky
  23.32.12 Krytinové tašky, trubkové komínové nástavce, komínové vložky,
       komínové vyzdívky, stavební ozdoby a ostatní stavební keramika
      23.32.13 Keramické trouby, žlábky, tvarovky a spoje trub
 
 23.32.9 Subdodavatelské práce při výrobě pálených zdicích materiálů, tašek,
     dlaždic a podobných výrobků
 
  23.32.99 Subdodavatelské práce při výrobě pálených zdicích materiálů,
       tašek, dlaždic a podobných výrobků
 
23.4 Ostatní porcelánové a keramické výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
23.41 Keramické a porcelánové výrobky převážně pro domácnost a ozdobné
   předměty, vč. subdodavatelských prací
 
 23.41.1 Keramické a porcelánové výrobky převážně pro domácnost a ozdobné
     předměty
 
  23.41.11 Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro
       domácnost a toaletní předměty z porcelánu
  23.41.12 Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro
       domácnost a toaletní předměty z jiných materiálů než porcelánu
  23.41.13 Sošky a jiné ozdobné předměty z keramiky
 
 23.41.9 Subdodavatelské práce při výrobě keramických a porcelánových výrobků
     převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
 
  23.41.99 Subdodavatelské práce při výrobě keramických a porcelánových
       výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
 
23.42 Keramické sanitární výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
 23.42.1 Keramické sanitární výrobky
 
  23.42.10 Keramické sanitární výrobky
 
 23.42.9 Subdodavatelské práce při výrobě keramických sanitárních výrobků
 
  23.42.99 Subdodavatelské práce při výrobě keramických sanitárních výrobků
 
23.43 Keramické izolátory a izolační příslušenství, vč. subdodavatelských
   prací
 
 23.43.1 Keramické elektrické izolátory; keramické izolační příslušenství pro
     elektrické stroje, nástroje nebo zařízení
 
  23.43.10 Keramické elektrické izolátory; keramické izolační příslušenství
       pro elektrické stroje, nástroje nebo zařízení
 
 23.43.9 Subdodavatelské práce při výrobě keramických izolátorů a izolačního
     příslušenství
 
  23.43.99 Subdodavatelské práce při výrobě keramických izolátorů a
       izolačního příslušenství
 
23.44 Ostatní technické keramické výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
 23.44.1 Ostatní technické keramické výrobky
 
  23.44.11 Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické
       účely, z porcelánu
  23.44.12 Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické
       účely, jiné než z porcelánu
 
   ZT:
   - permanentní keramické (feritové) magnety
 
 23.44.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních technických keramických
     výrobků
 
  23.44.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních technických
       keramických výrobků
 
23.49 Ostatní keramické výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
 23.49.1 Ostatní keramické výrobky
 
  23.49.11 Keramické výrobky používané pro zemědělské účely, dopravu nebo
       k balení výrobků
  23.49.12 Ostatní nestrukturované keramické výrobky j. n.
 
 23.49.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních keramických výrobků
 
  23.49.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních keramických výrobků
 
23.5 Cement, vápno a sádra, vč. subdodavatelských prací
 
23.51 Cement, vč. subdodavatelských prací
 
 23.51.1 Cement
 
  23.51.11 Cementové slínky
  23.51.12 Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement a
       ostatní hydraulické cementy
 
 23.51.9 Subdodavatelské práce při výrobě cementu
 
  23.51.99 Subdodavatelské práce při výrobě cementu
 
23.52 Vápno a sádra, vč. subdodavatelských prací
 
 23.52.1 Nehašené, hašené a hydraulické vápno
 
  23.52.10 Nehašené, hašené a hydraulické vápno
 
 23.52.2 Sádra
 
  23.52.20 Sádra
 
 23.52.3 Kalcinovaný nebo aglomerovaný dolomit
 
  23.52.30 Kalcinovaný nebo aglomerovaný dolomit
 
 23.52.9 Subdodavatelské práce při výrobě vápna a sádry
 
  23.52.99 Subdodavatelské práce při výrobě vápna a sádry
 
23.6 Betonové, cementové a sádrové výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
23.61 Betonové výrobky pro stavební účely, vč. montovaných staveb a
   subdodavatelských prací
 
 23.61.1 Betonové výrobky pro stavební účely
 
  23.61.11 Dlaždice, dlaždičky, cihly a podobné výrobky z cementu, betonu
       nebo umělého kamene
  23.61.12 Prefabrikované stavební dílce pro stavebnictví nebo stavební
       inženýrství z cementu, betonu nebo umělého kamene
 
 23.61.2 Montované stavby z betonu
 
  23.61.20 Montované stavby z betonu
 
   Z:
   - prefabrikované stavby převážně z betonu, buď zcela smontované a
    připravené k použití, nebo nesmontované
   - nedokončené stavby, které mají charakteristické znaky montovaných
    staveb, smontované nebo nesmontované
 
   Tyto stavby mohou být určeny pro bydlení, dočasné ubytování pracovníků,
   obchody, garáže a jiné účely.
 
 23.61.9 Subdodavatelské práce při výrobě betonových výrobků pro stavební
     účely (vč. montovaných staveb)
 
  23.61.99 Subdodavatelské práce při výrobě betonových výrobků pro stavební
       účely (vč. montovaných staveb)
 
23.62 Sádrové výrobky pro stavební účely, vč. subdodavatelských prací
 
 23.62.1 Sádrové výrobky pro stavební účely
 
  23.62.10 Sádrové výrobky pro stavební účely
 
 23.62.9 Subdodavatelské práce při výrobě sádrových výrobků pro stavební
     účely
 
  23.62.99 Subdodavatelské práce při výrobě sádrových výrobků pro stavební
       účely
 
23.63 Beton připravený k lití, vč. subdodavatelských prací
 
 23.63.1 Beton připravený k lití
 
  23.63.10 Beton připravený k lití
 
 23.63.9 Subdodavatelské práce při výrobě betonu připraveného k lití
 
  23.63.99 Subdodavatelské práce při výrobě betonu připraveného k lití
 
23.64 Malty, vč. subdodavatelských prací
 
 23.64.1 Malty
 
  23.64.10 Malty
 
 23.64.9 Subdodavatelské práce při výrobě malty
 
  23.64.99 Subdodavatelské práce při výrobě malty
 
23.65 Vláknocementové výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
 23.65.1 Vláknocementové výrobky
 
  23.65.11 Panely, tabule, bloky a podobné výrobky z rostlinných vláken,
       slámy a dřevěných odpadů aglomerovaných minerálními pojivy
  23.65.12 Výrobky azbestocementové, vláknocementové a podobné
 
 23.65.9 Subdodavatelské práce při výrobě vláknocementových výrobků
 
  23.65.99 Subdodavatelské práce při výrobě vláknocementových výrobků
 
23.69 Ostatní betonové, cementové a sádrové výrobky, vč. subdodavatelských
   prací
 
 23.69.1 Ostatní betonové, cementové a sádrové výrobky
 
  23.69.11 Ostatní výrobky ze sádry nebo směsí na bázi sádry j. n.
  23.69.19 Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene j. n.
 
 23.69.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních betonových, cementových a
     sádrových výrobků
 
  23.69.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních betonových,
       cementových a sádrových výrobků
 
23.7 Řezaný, tvarovaný a upravený kámen, vč. subdodavatelských prací
 
23.70 Řezaný, tvarovaný a upravený kámen, vč. subdodavatelských prací
 
 23.70.1 Řezaný, tvarovaný a upravený kámen
 
  23.70.11 Mramor, travertin a alabastr, opracované, a výrobky z nich (kromě
       dlažebních kostek, obrubníků, dlažebních desek, dlaždic, kostek a
       podobných výrobků); uměle barvená zrna, odštěpky a prach
       z mramoru, travertinu a alabastru
 
   N:
   - dlažební kostky, obrubníky, dlažební desky, dlaždice, kostky a podobné
    výrobky (23.70.12)
 
  23.70.12 Ostatní opracované kameny pro výtvarné a stavební účely a výrobky
       z nich; ostatní uměle barvená zrna a prach z přírodního kamene;
       výrobky z aglomerované břidlice
 
 23.70.9 Subdodavatelské práce při výrobě řezaného, tvarovaného a upraveného
     kamene
 
  23.70.99 Subdodavatelské práce při výrobě řezaného, tvarovaného a
       upraveného kamene
 
23.9 Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
23.91 Brusiva, vč. subdodavatelských prací
 
 23.91.1 Brusiva
 
  23.91.11 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky a
       jejich díly, bez rámů, z přírodního kamene, aglomerovaných
       přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky
  23.91.12 Brusiva ve formě prášku nebo zrn, na podložce z textilního
       materiálu, papíru nebo lepenky
 
 23.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě brusiv
 
  23.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě brusiv
 
23.99 Ostatní nekovové minerální výrobky j. n., vč. subdodavatelských prací
 
 23.99.1 Ostatní nekovové minerální výrobky j. n.
 
  23.99.11 Zpracovaná azbestová vlákna; směsi na bázi azbestu a uhličitanu
       hořečnatého; výrobky z těchto směsí nebo azbestu; třecí materiál
       pro brzdy, spojky nebo podobné výrobky, nenamontované
  23.99.12 Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů
  23.99.13 Živičné směsi na bázi přírodního a umělého kamene a asfaltu,
       přírodního asfaltu nebo podobných látek používaných jako pojivo
  23.99.14 Umělý grafit; koloidní nebo polokoloidní grafit; přípravky na
       bázi grafitu nebo jiného uhlíku ve formě polotovarů
  23.99.15 Umělý korund
  23.99.19 Nekovové minerální výrobky j. n.
 
   ZT:
   - kalcinovaný kaolin
   - sušený a drcený jíl
 
 23.99.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nekovových minerálních
     výrobků j. n.
 
  23.99.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nekovových minerálních
       výrobků j. n.
 
24 Základní kovy, vč. subdodavatelských prací
 
24.1 Surové železo, ocel a feroslitiny, vč. subdodavatelských prací
 
24.10 Surové železo, ocel a feroslitiny, vč. subdodavatelských prací
 
 24.10.1 Základní hutní výrobky
 
  24.10.11 Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo
       jiných primárních formách
  24.10.12 Feroslitiny
  24.10.13 Výrobky ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné
       houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách;
       železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech,
       peletách nebo podobných formách
  24.10.14 Granule a prášek ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny nebo
       oceli
 
 24.10.2 Surová ocel
 
  24.10.21 Nelegovaná     ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách a
       polotovary z nelegované oceli
  24.10.22 Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách a
       polotovary z nerezavějící oceli
  24.10.23 Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách
       a polotovary z ostatní legované oceli
 
 24.10.3 Ploché válcované výrobky z oceli, po válcování za tepla již dále
     neopracované
 
  24.10.31 Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za
       tepla již dále neopracované, o šířce >= 600 mm
  24.10.32 Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za
       tepla již dále neopracované, o šířce < 600 mm
  24.10.33 Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, po válcování za
       tepla již dále neopracované, o šířce >= 600 mm
  24.10.34 Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, po válcování za
       tepla již dále neopracované, o šířce < 600 mm
  24.10.35 Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, po válcování
       za tepla již dále neopracované, o šířce >= 600 mm
  24.10.36 Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, po válcování
       za tepla již dále neopracované, o šířce < 600 mm (kromě výrobků
       z křemíkové elektrotechnické oceli)
 
   N:
   - ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli o šířce
    < 600 mm (24.10.54)
 
 24.10.4 Ploché válcované výrobky z oceli, po válcování za studena již dále
     neopracované, o šířce >= 600 mm
 
  24.10.41 Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za
       studena již dále neopracované, o šířce >= 600 mm
  24.10.42 Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, po válcování za
       studena již dále neopracované, o šířce >= 600 mm
  24.10.43 Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, po válcování
       za studena již dále neopracované, o šířce >= 600 mm
 
 24.10.5 Ploché válcované výrobky z oceli, plátované, pokovené nebo potažené
     a ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli a z křemíkové
     elektrotechnické oceli
 
  24.10.51 Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, o šířce >= 600 mm,
       plátované, pokovené nebo potažené
  24.10.52 Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, o šířce >= 600
       mm, plátované, pokovené nebo potažené
  24.10.53 Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli,
       o šířce >= 600 mm
  24.10.54 Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli,
       o šířce < 600 mm
  24.10.55 Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce < 600 mm
 
 24.10.6 Tyče a pruty z oceli, zpracované za tepla
 
  24.10.61 Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých
       svitcích, z nelegované oceli
  24.10.62 Ostatní tyče a pruty z oceli, po kování, válcování za tepla,
       tažení za tepla nebo protlačování za tepla, již dále
       neopracované, avšak vč. těch, které byly po válcování krouceny
 
   ZT:
   - tyče a pruty z oceli, po válcování kroucené
 
  24.10.63 Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých
       svitcích, z nerezavějící oceli
  24.10.64 Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po kování, válcování
       za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla, již dále
       neopracované, avšak vč. těch, které byly po válcování krouceny
 
   ZT:
   - tyče a pruty z nerezavějící oceli, po válcování kroucené
 
  24.10.65 Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých
       svitcích, z ostatní legované oceli
  24.10.66 Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli, po kování,
       válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla,
       již dále neopracované, avšak vč. těch, které byly po válcování
       krouceny
 
   ZT:
   - tyče a pruty z legované oceli, po válcování kroucené
 
  24.10.67 Duté vrtné tyče a pruty
 
 24.10.7 Otevřené profily z oceli, štětovnice z oceli, konstrukční materiál
     pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, z oceli
 
  24.10.71 Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo
       protlačování za tepla již dále neopracované, z nelegované oceli
  24.10.72 Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo
       protlačování za tepla již dále neopracované, z nerezavějící oceli
  24.10.73 Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo
       protlačování za tepla již dále neopracované, z ostatní legované
       oceli
  24.10.74 Štětovnice z oceli a svařované otevřené profily z oceli
  24.10.75 Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových
       tratí z oceli
 
 24.10.9 Subdodavatelské práce při výrobě surového železa, oceli a feroslitin
 
  24.10.99 Subdodavatelské práce při výrobě surového železa, oceli a
       feroslitin
 
24.2 Ocelové trouby, trubky, duté profily a související potrubní tvarovky, vč.
   subdodavatelských prací
 
24.20 Ocelové trouby, trubky, duté profily a související potrubní tvarovky,
   vč. subdodavatelských prací
 
 24.20.1 Ocelové trouby, trubky, duté profily, bezešvé
 
  24.20.11 Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody,
       bezešvé
  24.20.12 Ocelové pažnice, čerpací a vrtné trubky používané při vrtné těžbě
       ropy nebo plynu, bezešvé
  24.20.13 Ostatní ocelové trouby a trubky s kruhovým příčným průřezem
  24.20.14 Ocelové trouby a trubky s jiným než kruhovým příčným průřezem a
       duté profily
 
 24.20.2 Ocelové trouby a trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem,
     s vnějším průměrem > 406,4 mm
 
  24.20.21 Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody,
       svařované, s vnějším průměrem > 406,4 mm
  24.20.22 Ocelové pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo
       plynu, svařované, s vnějším průměrem > 406,4 mm
  24.20.23 Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem,
       svařované, s vnějším průměrem > 406,4 mm
  24.20.24 Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem,
       s netěsným rámem, nýtované nebo podobně uzavírané, s vnějším
       průměrem > 406,4 mm
 
 24.20.3 Ocelové trouby a trubky, svařované, s vnějším průměrem <= 406,4 mm
 
  24.20.31 Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody,
       svařované, s vnějším průměrem <= 406,4 mm
  24.20.32 Ocelové pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo
       plynu, svařované, s vnějším průměrem <= 406,4 mm
  24.20.33 Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem,
       svařované, s vnějším průměrem <= 406,4 mm
  24.20.34 Ocelové trouby a trubky s jiným než kruhovým příčným průřezem,
       svařované, s vnějším průměrem <= 406,4 mm
  24.20.35 Ostatní ocelové trouby a trubky, s netěsným rámem, nýtované nebo
       podobně uzavírané, s vnějším průměrem <= 406,4 mm
 
 24.20.4 Tvarovky pro ocelové trouby a trubky, nelité
 
  24.20.40 Tvarovky pro ocelové trouby a trubky, nelité
 
 24.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových trub, trubek, dutých
     profilů a souvisejících potrubních tvarovek 
 
  24.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových trub, trubek, dutých
       profilů a souvisejících potrubních tvarovek 
 
24.3 Ostatní výrobky získané jednostupňovým zpracováním oceli, vč.
   subdodavatelských prací
 
24.31 Tyčová ocel tažená za studena, vč. subdodavatelských prací
 
 24.31.1 Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nelegované oceli
 
  24.31.10 Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nelegované oceli
 
 24.31.2 Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z legované, jiné než
     nerezavějící oceli
 
  24.31.20 Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z legované, jiné
       než nerezavějící oceli
 
 24.31.3 Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nerezavějící oceli
 
  24.31.30 Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nerezavějící
       oceli
 
 24.31.9 Subdodavatelské práce při výrobě tyčové oceli tažené za studena
 
  24.31.99 Subdodavatelské práce při výrobě tyčové oceli tažené za studena
 
24.32 Ocelové úzké pásy válcované za studena, vč. subdodavatelských prací
 
 24.32.1 Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, nepovlakované, o šířce
     < 600 mm
 
  24.32.10 Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, nepovlakované,
       o šířce < 600 mm
 
 24.32.2 Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, plátované, pokovené
     nebo potažené, o šířce < 600 mm
 
  24.32.20 Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, plátované, pokovené
       nebo potažené, o šířce < 600 mm
 
 24.32.9 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových úzkých pásů válcovaných
     za studena
 
  24.32.99 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových úzkých pásů
       válcovaných za studena
 
24.33 Ocelové profily tvářené za studena, vč. subdodavatelských prací
 
 24.33.1 Otevřené profily tvářené za studena
 
  24.33.11 Otevřené profily tvářené za studena z nelegované oceli
  24.33.12 Otevřené profily tvářené za studena z nerezavějící oceli
 
 24.33.2 Žebrované plechy z nelegované oceli
 
  24.33.20 Žebrované plechy z nelegované oceli
 
 24.33.3 Sendvičové panely z potažených ocelových plechů
 
  24.33.30 Sendvičové panely z potažených ocelových plechů
 
 24.33.9 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových profilů tvářených za
     studena
 
  24.33.99 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových profilů tvářených za
       studena
 
24.34 Ocelový drát tažený za studena, vč. subdodavatelských prací
 
 24.34.1 Ocelový drát tažený za studena
 
  24.34.11 Drát tažený za studena z nelegované oceli
  24.34.12 Drát tažený za studena z nerezavějící oceli
  24.34.13 Drát tažený za studena z ostatní legované oceli
 
 24.34.9 Subdodavatelské práce     při výrobě ocelového drátu taženého za studena
 
  24.34.99 Subdodavatelské práce při výrobě ocelového drátu taženého za
       studena
 
24.4 Drahé a jiné neželezné kovy, vč. subdodavatelských prací
 
24.41 Drahé kovy, vč. subdodavatelských prací
 
 24.41.1 Stříbro, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu
 
  24.41.10 Stříbro, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu
 
 24.41.2 Zlato, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu
 
  24.41.20 Zlato, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu
 
 24.41.3 Platina, surová nebo ve formě polotovarů nebo prachu
 
  24.41.30 Platina, surová nebo ve formě polotovarů nebo prachu
 
 24.41.4 Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo ve formě
     polotovarů
 
  24.41.40 Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo ve formě
       polotovarů
 
 24.41.5 Obecné kovy plátované stříbrem a obecné kovy, stříbro nebo zlato
     plátované platinou, surové nebo ve formě polotovarů
 
  24.41.50 Obecné kovy plátované stříbrem a obecné kovy, stříbro nebo zlato
       plátované platinou, surové nebo ve formě polotovarů
 
 24.41.9 Subdodavatelské práce při výrobě drahých kovů
 
  24.41.99 Subdodavatelské práce při výrobě drahých kovů
 
24.42 Hliník, vč. subdodavatelských prací
 
 24.42.1 Hliník netvářený; oxid hlinitý, jiný než umělý korund
 
  24.42.11 Hliník netvářený
  24.42.12 Oxid hlinitý, jiný než umělý korund
 
   N:
   - umělý korund (23.99.15)
 
 24.42.2 Předvýrobky z hliníku a z jeho slitin
 
  24.42.21 Prášek a vločky z hliníku
  24.42.22 Tyče a profily z hliníku
  24.42.23 Dráty z hliníku
  24.42.24 Desky, plechy a pásy z hliníku o tloušťce > 0,2 mm
  24.42.25 Fólie z hliníku, o tloušťce <= 0,2 mm
  24.42.26 Trubky a potrubní tvarovky z hliníku
 
 24.42.9 Subdodavatelské práce při výrobě hliníku
 
  24.42.99 Subdodavatelské práce při výrobě hliníku
 
24.43 Olovo, zinek a cín, vč. subdodavatelských prací
 
 24.43.1 Olovo, zinek a cín, netvářené
 
  24.43.11 Olovo netvářené
  24.43.12 Zinek netvářený
  24.43.13 Cín netvářený
 
 24.43.2 Předvýrobky z olova, zinku a cínu a jejich slitin
 
  24.43.21 Desky, plechy, pásy a fólie z olova; prášek a vločky z olova
  24.43.22 Prach, prášek a vločky ze zinku
  24.43.23 Tyče, profily a dráty, desky, plechy, pásy a fólie, ze zinku
  24.43.24 Tyče, profily a dráty z cínu
 
 24.43.9 Subdodavatelské práce při výrobě olova, zinku, cínu
 
  24.43.99 Subdodavatelské práce při výrobě olova, zinku, cínu
 
24.44 Měď, vč. subdodavatelských prací
 
 24.44.1 Měď netvářená; měděný kamínek (lech); cementová měď
 
  24.44.11 Měděný kamínek (lech); cementová měď
  24.44.12 Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci
  24.44.13 Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené; předslitiny mědi
 
 24.44.2 Předvýrobky z mědi a jejích slitin
 
  24.44.21 Prášek a vločky z mědi
  24.44.22 Tyče a profily z mědi
  24.44.23 Dráty z mědi
  24.44.24 Desky, plechy a pásy z mědi o tloušťce > 0,15 mm
  24.44.25 Fólie z mědi o tloušťce <= 0,15 mm
  24.44.26 Trubky a potrubní tvarovky z mědi
 
 24.44.9 Subdodavatelské práce při výrobě mědi
 
  24.44.99 Subdodavatelské práce při výrobě mědi
 
24.45 Ostatní neželezné kovy, vč. subdodavatelských prací
 
 24.45.1 Nikl netvářený; meziprodukty metalurgie niklu
 
  24.45.11 Nikl netvářený
  24.45.12 Niklový kamínek (lech), slinuté výrobky oxidu nikelnatého a jiné
       meziprodukty metalurgie niklu
 
 24.45.2 Předvýrobky z niklu a z jeho slitin
 
  24.45.21 Prášek a vločky z niklu
  24.45.22 Tyče, profily a dráty z niklu
  24.45.23 Desky, plechy, pásy a fólie z niklu
  24.45.24 Trubky a potrubní tvarovky z niklu
 
 24.45.3 Ostatní neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popílky a zbytky
     obsahující kovy nebo kovové sloučeniny
 
  24.45.30 Ostatní neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popílky a
       zbytky obsahující kovy nebo kovové sloučeniny
 
 24.45.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních neželezných kovů
 
  24.45.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních neželezných kovů
 
24.46 Zpracované jaderné palivo, vč. subdodavatelských prací
 
 24.46.1 Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (vč. cermetů);
     keramické výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní
     sloučeniny uranu
 
   ZT:
   - cermety
 
  24.46.10 Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (vč. cermetů);
       keramické výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní
       sloučeniny uranu
 
   ZT:
   - cermety
 
 24.46.9 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného jaderného paliva
 
  24.46.99 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného jaderného paliva
 
24.5 Odlévání kovů a práce s tím související
 
24.51 Odlévání železa a práce s tím související
 
 24.51.1 Odlévání litiny a práce s tím související
 
  24.51.11 Odlévání tvárné litiny a práce s tím související
  24.51.12 Odlévání surového železa s kuličkovým grafitem
  24.51.13 Odlévání šedé (netvárné) litiny
 
 24.51.2 Trubky a duté profily z litiny
 
  24.51.20 Trubky a duté profily z litiny
 
 24.51.3 Potrubní tvarovky z litiny
 
  24.51.30 Potrubní tvarovky z litiny
 
 24.51.9 Subdodavatelské práce při odlévání železa
 
  24.51.99 Subdodavatelské práce při odlévání železa
 
24.52 Odlévání oceli, trouby, trubky a potrubní tvarovky z lité oceli a práce
   s tím související
 
 24.52.1 Odlévání oceli a práce s tím související
 
  24.52.10 Odlévání oceli a práce s tím související
 
 24.52.2 Trouby a trubky z odstředivě lité oceli
 
  24.52.20 Trouby a trubky z odstředivě lité oceli
 
 24.52.3 Potrubní tvarovky z lité oceli
 
  24.52.30 Potrubní tvarovky z lité oceli
 
24.53 Odlévání lehkých kovů a práce s tím související
 
 24.53.1 Odlévání lehkých kovů a práce s tím související
 
  24.53.10 Odlévání lehkých kovů a práce s tím související
 
24.54 Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související
 
 24.54.1 Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související
 
  24.54.10 Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související
 
25 Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
   N:
   - stroje a zařízení (28)
 
25.1 Konstrukční kovové výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
25.11 Kovové konstrukce a jejich díly, vč. subdodavatelských prací
 
 25.11.1 Kovové montované stavby
 
  25.11.10 Kovové montované stavby
 
   Z:
   - montované (prefabrikované) stavby převážně z kovu, kompletně sestavené
    (a připravené k použití) nebo nesestavené
   - části staveb, sestavené i nesestavené, s charakterem montovaných budov
 
   Těmito stavbami mohou být stavební buňky, přístřešky, skleníky apod.,
   mohou také sloužit jako prodejny.
 
 25.11.2 Konstrukční kovové výrobky a jejich díly
 
  25.11.21 Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli
  25.11.22 Věže a příhradové stožáry ze železa nebo oceli
  25.11.23 Ostatní konstrukce a jejich díly, desky, tyče, úhelníky, tvarovky
       apod., ze železa, oceli nebo hliníku
 
 25.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě kovových konstrukcí a jejich dílů
 
  25.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě kovových konstrukcí a jejich
       dílů
 
25.12 Kovové dveře a okna, vč. subdodavatelských prací
 
 25.12.1 Kovové dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy
 
  25.12.10 Kovové dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy
 
 25.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě kovových dveří a oken
 
  25.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě kovových dveří a oken
 
25.2 Kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby, vč. subdodavatelských prací
 
25.21 Radiátory a kotle pro ústřední topení, vč. subdodavatelských prací
 
 25.21.1 Radiátory a kotle pro ústřední topení
 
  25.21.11 Radiátory k ústřednímu topení nevytápěné elektricky a jejich
       díly, ze železa nebo oceli
  25.21.12 Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i
       nízkotlakou páru
  25.21.13 Díly kotlů pro ústřední topení
 
 25.21.9 Subdodavatelské práce při výrobě radiátorů a kotlů k ústřednímu
     topení
 
  25.21.99 Subdodavatelské práce při výrobě radiátorů a kotlů k ústřednímu
       topení
 
25.29 Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby, vč. subdodavatelských
   prací
 
 25.29.1 Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby
 
  25.29.11 Zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby (jiné než pro stlačený
       nebo zkapalněný plyn) ze železa, oceli nebo hliníku, o objemu
       > 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
  25.29.12 Kovové nádoby pro stlačený nebo zkapalněný plyn
 
 25.29.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovových nádrží,
     zásobníků a podobných nádob
 
  25.29.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovových nádrží,
       zásobníků a podobných nádob
 
25.3 Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení, vč. subdodavatelských prací
 
   N:
   - kotle k ústřednímu topení (25.21.1)
 
25.30 Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení, vč. subdodavatelských
   prací
 
   N:
   - kotle k ústřednímu topení (25.21.1)
 
 25.30.1 Parní kotle a jejich díly
 
  25.30.11 Parní kotle; kotle zvané „na přehřátou vodu“
  25.30.12 Pomocné přístroje a zařízení pro kotle; kondenzátory pro parní
       stroje
  25.30.13 Díly parních kotlů
 
 25.30.2 Jaderné reaktory a jejich díly
 
  25.30.21 Jaderné reaktory, kromě izotopových separátorů
  25.30.22 Díly jaderných reaktorů, kromě izotopových separátorů
 
 25.30.9 Subdodavatelské práce při výrobě parních kotlů, kromě kotlů
     k ústřednímu topení
 
   N:
   - subdodavatelské práce při výrobě radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
    (25.21.99)
 
  25.30.99 Subdodavatelské práce při výrobě parních kotlů, kromě kotlů
       k ústřednímu topení
 
   N:
   - subdodavatelské práce při výrobě radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
    (25.21.99)
 
25.4 Zbraně a střelivo a jejich díly, vč. subdodavatelských prací
 
25.40 Zbraně a střelivo a jejich díly, vč. subdodavatelských prací
     
 25.40.1 Zbraně a střelivo a jejich díly
 
  25.40.11 Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole apod.
  25.40.12 Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení
  25.40.13 Bomby, rakety a podobné válečné střelivo; náboje, ostatní
       střelivo a střely a jejich díly
  25.40.14 Díly a příslušenství vojenských a ostatních zbraní
 
 25.40.9 Subdodavatelské práce při výrobě zbraní a střeliva
 
  25.40.99 Subdodavatelské práce při výrobě zbraní a střeliva
 
25.5 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková
   metalurgie
 
25.50 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková
   metalurgie
 
 25.50.1 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů
 
  25.50.11 Kování
 
   ZT:
   - protlačování za studena
 
  25.50.12 Lisování a ražení kovů
 
  Z:
  - lisování a ražení neželezných kovů podle výkresové dokumentace
 
  25.50.13 Jiné tváření kovů 
 
 25.50.2 Prášková metalurgie
 
  25.50.20 Prášková metalurgie
 
   Z:
   - produkci kovových předmětů přímo z kovového prášku slinkováním
    (spékáním) nebo lisováním
   - produkci broušených nebo řezaných součástek ze slinutých karbidů
 
25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
 
25.61 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
 
 25.61.1 Povrchová úprava kovů 
 
  25.61.11 Pokovování kovů 
 
   Z:
   - ponorné pokovování
   - pokovování metalizací (termickým stříkáním)
   - elektrolytické nebo chemické pokovování zinkem a jinými kovy (niklem,
    mědí, chromem atd.)
 
  25.61.12 Nanášení nekovových povlaků na kovy 
 
   Z:
   - potahování kovů plasty
   - jiné potahování (fosfátování, emailování atd.)
 
 25.61.2 Ostatní povrchové úpravy a zušlechťování kovů 
 
  25.61.21 Tepelné úpravy kovů (kromě pokovování)
  25.61.22 Ostatní povrchové úpravy kovů 
 
   Z:
   - malování, lakování
   - anodizaci
   - potahování kondenzací par
   - jiné úpravy kovových povrchů
 
   N:
   - vakuové pokovování plastů (22.29.91)
 
25.62 Obrábění
 
 25.62.1 Soustružení kovových dílů
 
  25.62.10 Soustružení kovových dílů
 
   Z:
   - produkci soustružených kovových dílů
 
 25.62.2 Jiné obrábění
 
  25.62.20 Jiné obrábění
 
   Z:
   - všeobecné strojírenské služby, např. vrtání, frézování, obrušování
    (erodování), hoblování, zabrušování (lapování), protahování, ohýbání,
    řezání, broušení, ostření, sváření, obrážení atd.
   - řezání kovů laserovými paprsky
   - broušení a ostření kovových součástek, vč. leštění (pilování)
   - kování, pokud není součástí výroby
   - umělecké zpracování kovů, pokud není součástí výroby
   - ohýbání betonářské (armovací) oceli
   - popisování kovových dílů laserovým paprskem
 
25.7 Nožířské výrobky, nástroje a železářské výrobky, vč. subdodavatelských
   prací
 
25.71 Nožířské výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
 25.71.1 Nožířské výrobky
 
  25.71.11 Nože (jiné než pro stroje) a nůžky a jejich čelisti
  25.71.12 Břitvy a čepelky (vč. polotovarů čepelek v pásech)
 
   ZT:
   - polotovary čepelek v pásech
 
  25.71.13 Jiné nožířské výrobky; soupravy a nástroje na manikúru nebo
       pedikúru
  25.71.14 Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na
       ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné
       kuchyňské nebo jídelní nástroje
  25.71.15 Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich
       díly
 
 25.71.9 Subdodavatelské práce při výrobě nožířských výrobků
 
  25.71.99 Subdodavatelské práce při výrobě nožířských výrobků
 
25.72 Zámky a kování, vč. subdodavatelských prací
 
 25.72.1 Zámky a kování
 
  25.72.11 Visací zámky, zámky pro motorová vozidla a nábytkové zámky
       z obecných kovů
  25.72.12 Ostatní zámky z obecných kovů
  25.72.13 Závěry a závěrové rámy, s vestavěnými zámky; jejich díly
  25.72.14 Úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů k vozidlům,
       dveřím, oknům, nábytku apod.
 
 25.72.9 Subdodavatelské práce při výrobě zámků a kování
 
  25.72.99 Subdodavatelské práce při výrobě zámků a kování
 
25.73 Nástroje a nářadí, vč. subdodavatelských prací
 
 25.73.1 Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo
     lesnictví
 
  25.73.10 Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví
       nebo lesnictví
 
 25.73.2 Ruční pily; pilové listy všech druhů
 
  25.73.20 Ruční pily; pilové listy všech druhů
 
 25.73.3 Ostatní ruční nástroje a nářadí
 
  25.73.30 Ostatní ruční nástroje a nářadí
 
 25.73.4 Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též
     mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje
 
  25.73.40 Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též
       mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje
 
 25.73.5 Formy; formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely
     pro formy
 
  25.73.50 Formy; formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny;
       modely pro formy
 
 25.73.6 Ostatní nástroje a nářadí
 
  25.73.60 Ostatní nástroje a nářadí
 
 25.73.9 Subdodavatelské práce při výrobě nástrojů a nářadí
 
  25.73.99 Subdodavatelské práce při výrobě nástrojů a nářadí
 
25.9 Ostatní kovodělné výrobky, vč. subdodavatelských prací
 
25.91 Ocelové sudy a podobné nádoby, vč. subdodavatelských prací
 
 25.91.1 Ocelové sudy a podobné nádoby
 
  25.91.11 Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby ze železa
       nebo oceli pro jakékoliv materiály (kromě plynu) o objemu
       >= 50 l, ale <= 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným
       zařízením
  25.91.12 Sudy, barely, plechovky (kromě plechovek uzavíraných pájením nebo
       mechanickým přitlačením víčka), krabice nebo podobné nádoby ze
       železa nebo oceli pro jakékoliv materiály (kromě plynu) o objemu
       < 50 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
 
   N:
   - plechovky, ze železa nebo oceli, uzavírané pájením nebo mechanickým
    přitlačováním víčka o objemu < 50 l (25.92.11)
 
 25.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových sudů a podobných nádob
 
  25.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových sudů a podobných nádob
 
25.92 Drobné kovové obaly, vč. subdodavatelských prací
 
 25.92.1 Drobné kovové obaly
 
  25.92.11 Plechovky ze železa nebo oceli, uzavírané pájením nebo
       mechanickým přitlačením víčka o objemu < 50 l
  25.92.12 Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby z hliníku
       pro jakékoliv materiály (kromě plynu) o objemu <= 300 l
  25.92.13 Zátky, závěry lahví a víčka z obecných kovů
 
 25.92.9 Subdodavatelské práce při výrobě drobných kovových obalů
 
  25.92.99 Subdodavatelské práce při výrobě drobných kovových obalů
 
25.93 Drátěné výrobky, řetězy a pružiny, vč. subdodavatelských prací
 
 25.93.1 Drátěné výrobky, řetězy a pružiny
 
  25.93.11 Splétaná lanka, lana a kabely, splétané pásy, smyčky a podobné
       výrobky ze železa nebo oceli, bez elektrické izolace
  25.93.12 Ostnaté dráty ze železa nebo oceli; splétaná lana, lanka, kabely,
       splétané pásy a podobné výrobky z mědi nebo hliníku, bez
       elektrické izolace
  25.93.13 Látky, mřížovina, síťovina a pletivo ze železného, ocelového nebo
       měděného drátu; plechová mřížovina ze železa, oceli nebo mědi
  25.93.14 Hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, sponky a podobné výrobky
  25.93.15 Dráty, tyčinky, trubky, desky, elektrody, obalené nebo plněné
       tavidly
  25.93.16 Pružiny a listy pro pružiny ze železa nebo oceli; měděné pružiny
  25.93.17 Řetězy (kromě kloubových řetězů) a jejich díly
 
   N:
   - kloubové řetězy ze železa nebo oceli (28.15.21)
 
  25.93.18 Šicí jehly, pletací jehlice, šněrovací jehly, háčky pro
       háčkování, bodce pro vyšívání a podobné výrobky pro ruční práce,
       ze železa nebo oceli; zavírací a ostatní špendlíky, ze železa
       nebo oceli j. n.
 
 25.93.9 Subdodavatelské práce při výrobě drátěných výrobků, řetězů a pružin
 
  25.93.99 Subdodavatelské práce při výrobě drátěných výrobků, řetězů a
       pružin
 
25.94 Spojovací materiály a spojovací výrobky, i se závity, vč.
   subdodavatelských prací
 
 25.94.1 Spojovací materiály a spojovací výrobky, i se závity
 
  25.94.11 Spojovací výrobky se závity ze železa nebo oceli j. n.
  25.94.12 Spojovací výrobky bez závitů ze železa nebo oceli j. n.
  25.94.13 Měděné spojovací výrobky se závity i bez závitů
 
 25.94.9 Subdodavatelské práce při výrobě spojovacích materiálů a spojovacích
     výrobků se závity i bez závitů
 
  25.94.99 Subdodavatelské práce při výrobě spojovacích materiálů a
       spojovacích výrobků se závity i bez závitů
 
25.99 Ostatní kovodělné výrobky j. n., vč. subdodavatelských prací
 
 25.99.1 Kovové výrobky sanitární a převážně pro domácnost
 
  25.99.11 Výlevky, umyvadla, vany a ostatní sanitární výrobky a jejich díly
       ze železa, oceli, mědi nebo hliníku
  25.99.12 Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky převážně pro domácnost a
       jejich díly, ze železa, oceli, mědi nebo hliníku
 
 25.99.2 Ostatní výrobky z obecných kovů
 
  25.99.21 Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a
       bezpečnostní schránky pro komorové trezory, příruční pokladny
       nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné výrobky,
       z obecných kovů
  25.99.22 Zásobníky papírů, tácky na odkládání psacích potřeb, stojánky na
       razítka a podobné vybavení kanceláří nebo psacích stolů,
       z obecných kovů, jiné než kancelářský nábytek
  25.99.23 Potřeby pro rychlovazače nebo šanony, dopisní spony a podobné
       kancelářské výrobky, z obecných kovů
  25.99.24 Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky k fotografiím nebo
       obrazům, zrcadla, z obecných kovů
  25.99.25 Závěry, rámy nebo obruby se závěrami, přezky, spony, svorky,
       háčky, očka a podobné výrobky, z obecných kovů, pro oděvy, obuv,
           plachty, brašny, cestovní výrobky nebo pro jiné výrobky; duté
       nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem, z obecných kovů; perly a
       flitry (cetky), z obecných kovů
  25.99.26 Lodní vrtule a jejich lopatky
  25.99.29 Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.
 
   ZT:
   - permanentní kovové magnety
 
 25.99.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovodělných výrobků j. n.
 
  25.99.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovodělných výrobků
       j. n.
 
26 Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, vč. souvisejících
  služeb a prací
 
26.1 Elektronické součástky a desky, vč. souvisejících služeb a prací
 
26.11 Elektronické součástky, vč. souvisejících služeb a prací
 
 26.11.1 Elektronky a výbojky se žhavenou nebo studenou katodou nebo
     fotokatodou, vč. katodových trubic (CRT)
 
   ZT:
   - katodové trubice (CRT)
 
  26.11.11 Katodové trubice (CRT) různých druhů
  26.11.12 Magnetrony, klystrony, mikrovlnné a jiné elektronky a výbojky
 
 26.11.2 Diody a tranzistory
 
  26.11.21 Diody; tranzistory; tyristory, diaky a triaky
  26.11.22 Polovodičová zařízení; diody vyzařující světlo; zamontované
       piezoelektrické krystaly; jejich díly
 
 26.11.3 Elektronické integrované obvody
 
  26.11.30 Elektronické integrované obvody
 
 26.11.4 Díly elektronek, trubic a ostatních elektronických součástek j. n.
 
  26.11.40 Díly elektronek, trubic a ostatních elektronických součástek
       j. n.
 
 26.11.5 Neosazené desky plošných spojů
 
  26.11.50 Neosazené desky plošných spojů
 
 26.11.9 Služby při výrobě elektronických integrovaných obvodů;
     subdodavatelské práce při výrobě elektronických součástek
 
  26.11.91 Služby při výrobě elektronických integrovaných obvodů
 
   Z:
   - montáž mikrosoučástek na integrované obvody
 
  26.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě elektronických součástek
 
26.12 Osazené elektronické desky, vč. souvisejících služeb a prací
 
 26.12.1 Osazené desky plošných spojů
 
  26.12.10 Osazené desky plošných spojů
 
   ZT:
   - osazené elektronické desky
 
 26.12.2 Videokarty, zvukové, síťové a podobné karty do zařízení pro
     automatizované zpracování dat
 
  26.12.20 Videokarty, zvukové, síťové a podobné karty do zařízení pro
       automatizované zpracování dat
 
 26.12.3 Čipové karty
 
  26.12.30 Čipové karty
 
 26.12.9 Služby při výrobě plošných spojů; subdodavatelské práce při výrobě
     osazených elektronických desek
 
  26.12.91 Služby při výrobě plošných spojů a osazování plošných spojů
 
   Z:
   - montáž mikrosoučástek na plošné spoje
   - leptání, potahování lakem a vakuové napařování plošných spojů a
    polovodičů
 
  26.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě osazených elektronických desek
 
26.2 Počítače a periferní zařízení, vč. souvisejících služeb a prací
 
26.20 Počítače a periferní zařízení, vč. souvisejících služeb a prací
 
 26.20.1 Počítače a počítačová zařízení
 
  26.20.11 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat o hmotnosti
       <= 10 kg, např. přenosné počítače (notebooky); osobní digitální
       asistenti a podobné počítače
 
   ZT:
   - tablety
 
  26.20.12 Pokladní terminály, peněžní automaty, bankomaty a podobné stroje
       s možností připojení k zařízení nebo síti pro zpracování dat
  26.20.13 Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat obsahující
       pod společným krytem nejméně základní jednotku, vstupní a
       výstupní jednotku, též kombinované
  26.20.14 Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat předkládané
       ve formě systémů
  26.20.15 Ostatní digitální zařízení pro automatizované zpracování dat,
       mohou též obsahovat pod společným krytem jednu nebo dvě
       z následujících jednotek: paměťové, vstupní, výstupní jednotky
  26.20.16 Vstupní nebo výstupní jednotky pro počítače, mohou též obsahovat
       pod společným krytem paměťové jednotky
  26.20.17 Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované
       zpracování dat
  26.20.18 Jednotky vykonávající dvě nebo více z těchto funkcí: tisk,
       skenování, kopírování, faxování
 
 26.20.2 Paměťové jednotky a jiná paměťová zařízení
 
  26.20.21 Paměťové jednotky
  26.20.22 Stálá paměťová zařízení (flash)
 
 26.20.3 Ostatní jednotky zařízení pro automatizované zpracování dat
 
  26.20.30 Ostatní jednotky zařízení pro automatizované zpracování dat
 
 26.20.4 Díly a příslušenství počítačů
 
  26.20.40 Díly a příslušenství počítačů
 
 26.20.9 Služby při výrobě počítačů a periferních zařízení; subdodavatelské
     práce při výrobě počítačů a periferních zařízení
 
  26.20.91 Služby při výrobě počítačů a periferních zařízení
 
   Z:
   - montáž počítačů a periferních zařízení
 
  26.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě počítačů a periferních zařízení
 
26.3 Komunikační zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
26.30 Komunikační zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
 26.30.1 Vysílací přístroje rozhlasové nebo televizní; televizní kamery
 
  26.30.11 Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení
  26.30.12 Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení
  26.30.13 Televizní kamery
 
 26.30.2 Elektrické přístroje pro telefonii a telegrafii; videotelefony
 
  26.30.21 Telefonní přístroje pro pevnou telekomunikační síť s bezdrátovými
       sluchátky
  26.30.22 Telefony pro celulární síť (mobilní telefony) nebo jiné
       bezdrátové sítě
 
   ZT:
   - chytré mobilní telefony
 
  26.30.23 Ostatní telefonní přístroje a zařízení pro přenos nebo příjem
       zvuku, obrazu nebo jiných dat, vč. přístrojů pro komunikaci
       v pevné nebo bezdrátové síti (např. sítě LAN a WAN)
 
   ZT:
   - zařízení pro komunikaci v pevné nebo bezdrátové síti (např. sítě LAN a
    WAN)
 
 26.30.3 Díly elektrických přístrojů pro telefonii a telegrafii
 
  26.30.30 Díly elektrických přístrojů pro telefonii a telegrafii
 
 26.30.4 Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly
     vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních a televizních
     kamer
 
  26.30.40 Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly
       vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních a televizních
       kamer
 
 26.30.5 Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné
     přístroje
 
  26.30.50 Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a
       podobné přístroje
 
 26.30.6 Díly poplachových zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a
     podobných přístrojů
 
  26.30.60 Díly poplachových zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a
       podobných přístrojů
 
 26.30.9 Subdodavatelské práce při výrobě komunikačních zařízení
 
  26.30.99 Subdodavatelské práce při výrobě komunikačních zařízení
 
26.4 Spotřební elektronika, vč. subdodavatelských prací
 
26.40 Spotřební elektronika, vč. subdodavatelských prací
 
 26.40.1 Rozhlasové přijímače
 
  26.40.11 Rozhlasové přijímače (kromě druhů používaných v motorových
       vozidlech), též kombinované s přístrojem pro záznam nebo
       reprodukci zvuku nebo s hodinami
 
   N:
   - rozhlasové přijímače fungující pouze s vnějším zdrojem napájení, druhy
    používané v motorových vozidlech (26.40.12)
 
  26.40.12 Rozhlasové přijímače provozuschopné jen s vnějším zdrojem
       napájení, druhů používaných v motorových vozidlech
 
 26.40.2 Televizní přijímače, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo
     s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu
 
  26.40.20 Televizní přijímače, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači
       nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu
 
 26.40.3 Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku a obrazu
 
  26.40.31 Gramofony, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné
       zvukové reprodukční přístroje
  26.40.32 Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku
  26.40.33 Videokamery a ostatní videorekordéry nebo reprodukční přístroje
  26.40.34 Monitory a projektory, které neobsahují televizní přijímací
       zařízení a nejsou určeny především pro zařízení pro
       automatizované zpracování dat
 
 26.40.4 Mikrofony, reproduktory, přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo
     radiotelegrafii
 
  26.40.41 Mikrofony a jejich stojany
  26.40.42 Reproduktory; sluchátka všech druhů a kombinované řečnické
       soupravy
  26.40.43 Elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače
       zvuku
  26.40.44 Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.
 
 26.40.5 Díly a příslušenství k audio- a videozařízením, díly přijímačů a
     vysílačů
 
  26.40.51 Díly a příslušenství k audio- a videozařízením
  26.40.52 Díly přijímačů a vysílačů
 
 26.40.6 Videohry (použitelné s televizním přijímačem nebo s vlastní
     obrazovkou) a ostatní hry náhody nebo dovednosti s elektronickým
     displejem
 
  26.40.60 Videohry (použitelné s televizním přijímačem nebo s vlastní
       obrazovkou) a ostatní hry náhody nebo dovednosti s elektronickým
       displejem
 
 26.40.9 Subdodavatelské práce při výrobě spotřební elektroniky
 
  26.40.99 Subdodavatelské práce při výrobě spotřební elektroniky
 
26.5 Měřicí, zkušební a navigační přístroje; časoměrné přístroje; vč.
   subdodavatelských prací
 
26.51 Měřicí, zkušební a navigační přístroje, vč. subdodavatelských prací
 
 26.51.1 Navigační, meteorologické, geofyzikální a podobné nástroje a
     přístroje
 
  26.51.11 Buzoly (kompasy); jiné navigační nástroje a přístroje
 
   ZT:
   - navigační přístroje a zařízení pro službu navigace, např. pro systém
    globální navigace (GPS) a Galileo
 
   N:
   - díly a příslušenství k buzolám (kompasům) a jiným navigačním nástrojům
    a přístrojům (26.51.86)
 
  26.51.12 Teodolity a tachymetry (tacheometry); ostatní zeměměřické,
       hydrografické, oceánografické,     hydrologické, meteorologické nebo
       geofyzikální nástroje a přístroje
 
   N:
   - dálkoměry (26.70.24)
   - díly a příslušenství k teodolitům a tachymetrům (tacheometrům) a
    podobným nástrojům a přístrojům (26.51.82)
 
 26.51.2 Radiolokační a radionavigační přístroje
 
  26.51.20 Radiolokační a radionavigační přístroje
 
   N:
   - díly a příslušenství k radiolokačním a radionavigačním přístrojům
    (26.51.81)
 
 26.51.3 Přesné váhy; kreslicí, rýsovací, počítací nástroje, nástroje pro
     měření délky a podobné nástroje a přístroje
 
  26.51.31 Váhy o citlivosti nejméně 5 cg nebo citlivější
  26.51.32 Kreslicí (rýsovací) stoly a stroje, ostatní kreslicí, rýsovací,
       označovací nebo počítací přístroje
 
   N:
   - díly a příslušenství ke kreslicím (rýsovacím) stolům a strojům a
    ostatním kreslicím, rýsovacím, označovacím nebo počítacím přístrojům
    (26.51.82)
 
  26.51.33 Ruční nástroje pro měření délky (například mikrometry a posuvná
       měřítka) j. n.
 
   ZT:
   - mikrometry a posuvná měřítka
 
   N:
   - díly a příslušenství k ručním nástrojům pro měření délky j. n.
    (26.51.82)
 
 26.51.4 Nástroje a přístroje pro měření velikosti elektrických veličin a
     ionizujícího záření
 
   N:
   - díly a příslušenství k nástrojům a přístrojům pro měření velikosti
    elektrických veličin a ionizujícího záření (26.51.82)
 
  26.51.41 Nástroje a přístroje pro měření nebo detekci ionizujícího záření
  26.51.42 Katodové osciloskopy a oscilografy
  26.51.43 Nástroje a přístroje pro měření velikosti elektrických veličin,
       bez registračního zařízení
  26.51.44 Nástroje a přístroje určené pro telekomunikace
  26.51.45 Nástroje a přístroje pro měření nebo kontrolování velikosti
       elektrických veličin j. n.
 
 26.51.5 Nástroje a přístroje pro kontrolu ostatních fyzikálních vlastností
 
   N:
   - díly a příslušenství k nástrojům a přístrojům pro kontrolu ostatních
    fyzikálních vlastností (26.51.82)
 
  26.51.51 Hustoměry, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a
       psychrometry
  26.51.52 Nástroje pro měření a kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo
       jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů
  26.51.53 Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory j. n.
 
   N:
   - expozimetry (26.70.24)
 
 26.51.6 Ostatní měřicí, kontrolní a zkušební nástroje a přístroje
 
  26.51.61 Mikroskopy (jiné než optické) a difraktografy
 
   N:
   - díly a příslušenství k mikroskopům (jiným než optickým) a
    difraktografům (26.51.83)
   - optické mikroskopy (26.70.22)
 
  26.51.62 Stroje a přístroje na zkoušení mechanických vlastností materiálů
 
   N:
   - díly a příslušenství ke strojům a přístrojům na zkoušení mechanických
    vlastností materiálů (26.51.86)
 
  26.51.63 Plynoměry, průtokoměry kapalin, elektroměry
 
   N: 
   - díly a příslušenství k plynoměrům, průtokoměrům kapalin a elektroměrům
    (26.51.84)
 
  26.51.64 Otáčkoměry a počítadla pro různá výrobní odvětví, taxametry;
       indikátory rychlosti a tachometry 
 
   N:
   - díly a příslušenství k otáčkoměrům a počítadlům pro různá výrobní
    odvětví, taxametrům, indikátorům rychlosti a tachometrům (26.51.84)
   - stroboskopy (26.70.24)
 
  26.51.65 Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástroje,
       hydraulické nebo pneumatické
 
   N: 
   - díly a příslušenství k automatickým regulačním nebo kontrolním
    přístrojům a nástrojům, hydraulickým nebo pneumatickým (26.51.85)
 
  26.51.66 Měřicí nebo kontrolní přístroje a nástroje j. n.
 
   N:
   - díly a příslušenství k měřicím nebo kontrolním přístrojům a nástrojům
    j. n. (26.51.85)
   - profilprojektory a optické měřicí a kontrolní nástroje a přístroje
    (26.70.24)
 
 26.51.7 Termostaty, manostaty (presostaty) a jiné automatické regulační nebo
     kontrolní přístroje a zařízení
 
  26.51.70 Termostaty, manostaty (presostaty) a jiné automatické regulační
       nebo kontrolní přístroje a zařízení
 
   N: 
   - díly a příslušenství k termostatům, manostatům (presostatům) a jiným
    automatickým regulačním nebo kontrolním přístrojům a zařízením
    (26.51.85)
 
 26.51.8 Díly a příslušenství měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
 
  26.51.81 Díly a příslušenství radiolokačních a radionavigačních přístrojů
  26.51.82 Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.12,
       26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 a 26.51.5; mikrotomy; díly j. n.
  26.51.83 Díly a příslušenství mikroskopů (jiných než optických) a
       difraktografů
  26.51.84 Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.63 a
       26.51.64
  26.51.85 Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.65,
       26.51.66 a 26.51.70
  26.51.86 Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.11 a
       26.51.62
 
 26.51.9 Subdodavatelské práce při výrobě měřicích, zkušebních a navigačních
     přístrojů
 
  26.51.99 Subdodavatelské práce při výrobě měřicích, zkušebních a
       navigačních přístrojů
 
26.52 Časoměrné přístroje, vč. subdodavatelských prací
 
 26.52.1 Hodiny a hodinky, kromě strojků a dílů
 
   N:
   - strojky pro hodiny a hodinky (26.52.21)
 
  26.52.11 Náramkové, kapesní a jiné hodinky s pouzdrem z drahých kovů nebo
       kovu plátovaných drahými kovy
  26.52.12 Ostatní náramkové, kapesní a podobné hodinky, vč. stopek
 
   ZT:
   - stopky
 
  26.52.13 Hodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro
       vozidla
  26.52.14 Hodiny s hodinkovým strojkem; budíky a nástěnné hodiny; ostatní
       hodiny
 
 26.52.2 Hodinové a hodinkové strojky a jejich díly
 
  26.52.21 Hodinové a hodinkové strojky
  26.52.22 Pouzdra, kryty a skříňky k hodinářským výrobkům a jejich díly
  26.52.23 Ostatní hodinářské díly
  26.52.24 Kontrolní registrační hodiny; hodiny zaznamenávající datum a čas,
       parkovací hodiny; časové spínače, s hodinovým nebo hodinkovým
       strojkem
 
 26.52.9 Subdodavatelské práce při výrobě časoměrných přístrojů
 
  26.52.99 Subdodavatelské práce při výrobě časoměrných přístrojů
 
26.6 Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje, vč.
   souvisejících služeb a prací
 
26.60 Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje, vč.
   souvisejících služeb a prací
 
 26.60.1 Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje
 
  26.60.11 Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta
       nebo gama
  26.60.12 Lékařské elektrodiagnostické přístroje
  26.60.13 Přístroje s ultrafialovým nebo infračerveným zářením používané
       v lékařských, chirurgických, dentálních nebo veterinárních vědách
  26.60.14 Srdeční stimulátory; sluchové pomůcky
 
 26.60.9 Služby při výrobě lékařských přístrojů; subdodavatelské práce při
     výrobě ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických
     přístrojů
 
  26.60.91 Služby při výrobě lékařských přístrojů
  26.60.99 Subdodavatelské práce při výrobě ozařovacích, elektroléčebných a
       elektroterapeutických přístrojů
 
26.7 Optické a fotografické přístroje a zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
26.70 Optické a fotografické přístroje a zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
 26.70.1 Fotografické přístroje a jejich díly
 
  26.70.11 Objektivy pro fotografické přístroje, kamery, promítací
       přístroje, zvětšovací nebo zmenšovací fotografické přístroje
  26.70.12 Fotografické přístroje používané k přípravě tiskových štočků nebo
       válců; fotografické přístroje k záznamu dokumentů na mikrofilmy,
       mikrofiše apod.
  26.70.13 Digitální kamery
  26.70.14 Fotografické přístroje pro okamžité vyvolání a kopírování a
       ostatní fotoaparáty
  26.70.15 Kinematografické kamery
  26.70.16 Kinematografické promítací přístroje
  26.70.19 Ostatní fotografické přístroje; díly a příslušenství
       fotografických přístrojů
 
   Z:
   - promítací přístroje pro diapozitivy
   - čtečky mikrofiší
   - zvětšovací a zmenšovací fotografické přístroje
   - blesky k fotoaparátům
 
 26.70.2 Ostatní optické přístroje a jejich díly
 
  26.70.21 Polarizační materiál v listech nebo deskách; čočky, hranoly,
       zrcadla a jiné optické články (jiné než z opticky neopracovaného
       skla), též nezasazené, jiné než určené pro fotografické
       přístroje, promítací přístroje, zvětšovací nebo zmenšovací
       fotografické přístroje
 
   N:
   - skla do brýlí, opticky neopracovaná (23.19.22)
 
  26.70.22 Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy;
       ostatní astronomické přístroje; optické mikroskopy
  26.70.23 Zařízení s tekutými krystaly; lasery (kromě laserových diod);
       ostatní optické přístroje a zařízení j. n.
  26.70.24 Optické měřicí a kontrolní nástroje a přístroje
 
   Z:
   - dálkoměry, expozimetry, stroboskopy, profilprojektory apod.
 
  26.70.25 Díly a příslušenství binokulárních a monokulárních dalekohledů a
       jiných optických teleskopů, ostatních astronomických přístrojů a
       optických mikroskopů
  26.70.26 Díly a příslušenství zařízení s tekutými krystaly, laserů (kromě
       laserových diod) a ostatních optických přístrojů a zařízení j. n.
 
 26.70.9 Subdodavatelské práce při výrobě optických a fotografických
     přístrojů a zařízení
 
  26.70.99 Subdodavatelské práce při výrobě optických a fotografických
       přístrojů a zařízení
 
26.8 Magnetická a optická média, vč. subdodavatelských prací
 
26.80 Magnetická a optická média, vč. subdodavatelských prací
 
 26.80.1 Magnetická a optická média
 
  26.80.11 Magnetická média, nenahraná, jiná než karty s magnetickým
       proužkem
 
   N:
   - karty s magnetickým proužkem (26.80.14)
 
  26.80.12 Optická média, nenahraná
  26.80.13 Ostatní     záznamová média, vč. matric a galvanických otisků pro
       výrobu disků
 
   ZT:
   - matrice a galvanické otisky pro výrobu disků
 
  26.80.14 Karty s magnetickým proužkem
 
 26.80.9 Subdodavatelské práce při výrobě magnetických a optických médií
 
  26.80.99 Subdodavatelské práce při výrobě magnetických a optických médií
 
27 Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
27.1 Elektrické motory, generátory, transformátory a elektrická rozvodná a
   kontrolní zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
27.11 Elektrické motory, generátory a transformátory, vč. subdodavatelských
   prací
 
 27.11.1 Motory s výkonem <= 37,5 W; ostatní stejnosměrné motory;
     stejnosměrné generátory
 
  27.11.10 Motory s výkonem <= 37,5 W; ostatní stejnosměrné motory;
       stejnosměrné generátory
 
 27.11.2 Univerzální střídavé a stejnosměrné motory s výkonem > 37,5 W;
     ostatní střídavé motory; střídavé generátory (alternátory)
 
  27.11.21 Univerzální střídavé a stejnosměrné motory s výkonem > 37,5 W
  27.11.22 Střídavé jednofázové motory
  27.11.23 Střídavé vícefázové motory s výkonem <= 750 W
  27.11.24 Střídavé vícefázové motory s výkonem > 750 W, avšak <= 75 kW
  27.11.25 Střídavé vícefázové motory s výkonem > 75 kW
  27.11.26 Střídavé generátory (alternátory)
 
 27.11.3 Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
 
  27.11.31 Generátorová soustrojí s pístovými vznětovými motory s vnitřním
       spalováním
  27.11.32 Generátorová soustrojí se zážehovým spalovacím pístovým motorem
       s vnitřním spalováním; ostatní generátorová soustrojí; elektrické
       rotační měniče
 
 27.11.4 Elektrické transformátory
 
  27.11.41 Transformátory s kapalinovým dielektrikem
  27.11.42 Ostatní transformátory s výkonem <= 16 kVA
  27.11.43 Ostatní transformátory s výkonem > 16 kVA
 
 27.11.5 Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice; ostatní induktory
 
   N:
   - invertory, usměrňovače, měniče (27.90.41)
 
  27.11.50 Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice; ostatní induktory
 
   Z: 
   - akumulátorové nabíječky
 
   N:
   - invertory, usměrňovače, měniče (27.90.41)
 
 27.11.6 Díly elektrických motorů, generátorů a transformátorů
 
  27.11.61 Díly elektrických motorů a generátorů
  27.11.62 Díly transformátorů a induktorů
 
 27.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických motorů, generátorů a
     transformátorů
 
  27.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických motorů, generátorů
       a transformátorů
 
27.12 Elektrická rozvodná a kontrolní zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
 27.12.1 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických
     obvodů pro napětí > 1 000 V
 
  27.12.10 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně
       elektrických obvodů pro napětí > 1 000 V
 
   N:
   - omezovače proudu, pro napětí > 1 000 V (netýká se úrovně napětí
    v distribuční soustavě) (27.90.43)
 
 27.12.2 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických
     obvodů pro napětí <= 1 000 V
 
  27.12.21 Jisticí přístroje pro napětí <= 1 000 V
  27.12.22 Automatické vypínače elektrických obvodů pro napětí <= 1 000 V
  27.12.23 Ostatní zařízení k ochraně elektrických obvodů pro napětí
       <= 1 000 V
  27.12.24 Relé pro napětí <= 1 000 V
 
 27.12.3 Rozvaděče, rozvodné panely
 
  27.12.31 Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým
       zařízením k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů,
       pro napětí <= 1 000 V
  27.12.32 Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým
       zařízením k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů,
       pro napětí > 1 000 V
 
 27.12.4 Díly elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
 
  27.12.40 Díly elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
 
 27.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických rozvodných a
     kontrolních zařízení
 
  27.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických rozvodných a
       kontrolních zařízení
 
27.2 Baterie a akumulátory, vč. subdodavatelských prací
 
27.20 Baterie a akumulátory, vč. subdodavatelských prací
 
 27.20.1 Galvanické články, baterie a jejich díly
 
  27.20.11 Galvanické články a baterie
  27.20.12 Díly galvanických článků a baterií
 
 27.20.2 Elektrické akumulátory a jejich díly
 
  27.20.21 Olověné akumulátory, používané pro startování pístových motorů
  27.20.22 Olověné akumulátory, jiné než používané pro startování pístových
       motorů
 
   N:
   - olověné akumulátory pro startování pístových motorů (27.20.21)
 
  27.20.23 Niklkadmiové, niklmetalhydridové, lithiumiontové,
       lithiumpolymerové, niklželezné a ostatní elektrické akumulátory
  27.20.24 Díly elektrických akumulátorů, vč. separátorů
 
   ZT:
   - separátory
 
 27.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě baterií a akumulátorů
 
  27.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě baterií a akumulátorů
 
27.3 Elektrické vedení a elektroinstalační zařízení, vč. subdodavatelských
   prací
 
27.31 Kabely z optických vláken, vč. subdodavatelských prací
 
 27.31.1 Kabely z optických vláken
 
  27.31.11 Optické kabely vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken
  27.31.12 Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné
       než vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken)
 
   N:
   - optické kabely vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken (27.31.11)
 
 27.31.9 Subdodavatelské práce při výrobě kabelů z optických vláken
 
  27.31.99 Subdodavatelské práce při výrobě kabelů z optických vláken
 
27.32 Ostatní elektronické a elektrické vodiče a kabely, vč. subdodavatelských
   prací
 
 27.32.1 Ostatní elektronické a elektrické vodiče a kabely
 
  27.32.11 Izolované dráty pro vinutí
  27.32.12 Koaxiální kabely a ostatní koaxiální elektrické vodiče
  27.32.13 Ostatní elektrické vodiče pro napětí <= 1 000 V
 
   N:
   - přívodní kabely, prodlužovací kabely a jiné sady elektrických kabelů
    s izolovanými dráty a konektory (27.90.44)
 
  27.32.14 Ostatní elektrické vodiče pro napětí > 1 000 V
 
 27.32.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních elektronických a
     elektrických vodičů a kabelů
 
  27.32.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních elektronických a
       elektrických vodičů a kabelů
 
27.33 Elektroinstalační zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
 27.33.1 Elektroinstalační zařízení
 
  27.33.11 Vypínače a spínače pro napětí <= 1 000 V
  27.33.12 Objímky žárovek pro napětí <=1 000 V
  27.33.13 Vidlice, zásuvky a ostatní zařízení k vypínání, spínání nebo
       ochraně elektrických obvodů j. n.
  27.33.14 Plastové izolační příslušenství pro elektrické stroje
 
 27.33.9 Subdodavatelské práce při výrobě elektroinstalačních zařízení
 
  27.33.99 Subdodavatelské práce při výrobě elektroinstalačních zařízení
 
27.4 Elektrická osvětlovací zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
27.40 Elektrická osvětlovací zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
 27.40.1 Elektrické žárovky nebo výbojky; obloukovky
 
  27.40.11 Žárovky pro světlomety, tzv. „zapečetěné světlomety“
  27.40.12 Halogenové žárovky s wolframovým vláknem, kromě ultrafialových
       nebo infračervených
 
   N:
   - ultrafialové nebo infračervené žárovky (27.40.15)
 
  27.40.13 Elektrické žárovky s výkonem <= 200 W a pro napětí > 100 V j. n.
  27.40.14 Elektrické žárovky j. n.
  27.40.15 Výbojky; ultrafialové nebo infračervené žárovky a výbojky;
       obloukovky
 
 27.40.2 Svítidla a jejich příslušenství
 
  27.40.21 Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické
       energie (např. na suché články, akumulátory, magnety)
  27.40.22 Elektrické noční lampy, kancelářské a stojací lampy
  27.40.23 Neelektrická svítidla a jejich příslušenství
  27.40.24 Světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky
  27.40.25 Lustry a ostatní stropní nebo nástěnná svítidla a jejich
       příslušenství
 
 27.40.3 Ostatní svítidla a jejich příslušenství
 
  27.40.30 Ostatní svítidla a jejich příslušenství
 
   N:
   - blesky k fotoaparátům a jejich díly a příslušenství (26.70.19)
 
 27.40.4 Díly svítidel a osvětlovacích zařízení
 
  27.40.41 Díly žárovek nebo výbojek
  27.40.42 Díly svítidel a jejich příslušenství
 
 27.40.9 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických osvětlovacích zařízení
 
  27.40.99 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických osvětlovacích
       zařízení
 
27.5 Spotřebiče převážně pro domácnost, vč. subdodavatelských prací
 
27.51 Elektrické spotřebiče převážně pro domácnost, vč. subdodavatelských
   prací
 
 27.51.1 Chladicí a mrazicí zařízení; pračky; elektricky vyhřívané přikrývky
     a dečky; ventilátory
 
  27.51.11 Chladicí a mrazicí zařízení převážně pro domácnost
  27.51.12 Myčky nádobí převážně pro domácnost
  27.51.13 Pračky a sušičky převážně pro domácnost
  27.51.14 Elektricky vyhřívané přikrývky a dečky
  27.51.15 Ventilátory a ventilační nebo recirkulační odsávače převážně pro
       domácnost
 
 27.51.2 Ostatní elektrické spotřebiče převážně pro domácnost j. n.
 
  27.51.21 Elektromechanické spotřebiče převážně pro domácnost s vestavěným
       elektrickým motorem
  27.51.22 Holicí strojky a strojky na stříhání vlasů s vestavěným
       elektrickým motorem
  27.51.23 Elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy a vysoušeče rukou;
       elektrické žehličky
  27.51.24 Ostatní elektrotepelné spotřebiče
  27.51.25 Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné
       ohřívače
  27.51.26 Elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy (zeminy)
  27.51.27 Mikrovlnné trouby a pece
  27.51.28 Ostatní trouby a pece; vařiče, varné desky, varná tělíska; grily
       a opékače
  27.51.29 Elektrické topné rezistory
 
 27.51.3 Díly elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
 
  27.51.30 Díly elektrických     spotřebičů převážně pro domácnost
 
 27.51.9 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických spotřebičů převážně
     pro domácnost
 
  27.51.99 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických spotřebičů převážně
       pro domácnost
 
27.52 Neelektrické spotřebiče převážně pro domácnost, vč. subdodavatelských
   prací
 
 27.52.1 Neelektrické spotřebiče pro vaření nebo ohřívání převážně pro
     domácnost
 
  27.52.11 Neelektrické spotřebiče pro vaření a ohřívače talířů převážně pro
       domácnost ze železa, oceli nebo mědi
  27.52.12 Ostatní spotřebiče převážně pro domácnost, na plyn, plyn a jiná
       paliva, na kapalná nebo pevná paliva
  27.52.13 Neelektrické ohřívače vzduchu a rozvodná zařízení horkého
       vzduchu, ze železa nebo oceli, j. n.
  27.52.14 Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody
 
 27.52.2 Díly kamen, vařičů, ohřívačů talířů a podobných neelektrických
     spotřebičů převážně pro domácnost
 
  27.52.20 Díly kamen, vařičů, ohřívačů talířů a podobných neelektrických
       spotřebičů převážně pro domácnost
 
 27.52.9 Subdodavatelské práce při výrobě neelektrických spotřebičů převážně
     pro domácnost
 
  27.52.99 Subdodavatelské práce při výrobě neelektrických spotřebičů
       převážně pro domácnost
 
27.9 Ostatní elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
27.90 Ostatní elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
 27.90.1 Ostatní elektrická zařízení a jejich díly
 
  27.90.11 Elektrické stroje a přístroje s individuální funkcí
 
   N:
   - akumulátorové nabíječky (27.11.50)
 
  27.90.12 Elektrické izolátory; izolační díly pro elektrické stroje a
       zařízení; elektrické instalační trubky a jejich spojky
  27.90.13 Uhlíkové elektrody a ostatní výrobky zhotovené z grafitu nebo
       jiného uhlíku pro elektrické účely
 
 27.90.2 Návěstní panely se zařízeními s tekutými krystaly nebo diodami
     vyzařujícími světlo; elektrické akustické nebo vizuální signalizační
     přístroje
 
  27.90.20 Návěstní panely se zařízeními s tekutými krystaly nebo diodami
       vyzařujícími světlo; elektrické akustické nebo vizuální
       signalizační přístroje
 
 27.90.3 Stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo
     svařování, povrchové temperování a stříkání za tepla
 
  27.90.31 Elektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení na
       tvrdo nebo svařování; elektrické stroje a přístroje pro stříkání
       kovů nebo slinutých kovových karbidů za tepla
  27.90.32 Díly elektrických strojů a přístrojů pro pájení na měkko, pájení
       na tvrdo nebo svařování; díly elektrických strojů a přístrojů pro
       stříkání kovů nebo slinutých kovových karbidů za tepla
  27.90.33 Díly ostatních elektrických zařízení; díly strojů nebo přístrojů
       j. n.
 
 27.90.4 Ostatní elektrická zařízení j. n.
 
  27.90.41 Invertory, usměrňovače, měniče
  27.90.42 Palivové články
  27.90.43 Omezovače proudu, pro napětí > 1 000 V
  27.90.44 Přívodní kabely, prodlužovací kabely a jiné sady elektrických
       kabelů s izolovanými dráty a konektory
  27.90.45 Elektromagnety; elektromagnetické spojky a brzdy;
       elektromagnetické zdvihací hlavy; elektrické urychlovače částic;
       elektrické generátory signálů a ostatní elektrická zařízení j. n.
 
   ZT:
   - solární lůžka
 
 27.90.5 Elektrické kondenzátory
 
  27.90.51 Pevné kondenzátory projektované pro použití v 50/60 Hz obvodech,
       s jalovým výkonem >= 0,5 kVA (silové kondenzátory)
  27.90.52 Ostatní pevné kondenzátory
  27.90.53 Otočné nebo dolaďovací kondenzátory
 
 27.90.6 Elektrické rezistory, kromě topných
 
   N:
   - elektrické topné rezistory (27.51.29)
 
  27.90.60 Elektrické rezistory, kromě topných
 
   N:
   - elektrické topné rezistory (27.51.29)
 
 27.90.7 Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro
     řízení železniční, tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní
     dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť
 
  27.90.70 Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo
       pro řízení železniční, tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní
       dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo
       letišť
 
 27.90.8 Díly elektrických kondenzátorů, elektrických rezistorů, reostatů a
     potenciometrů
 
  27.90.81 Díly elektrických kondenzátorů
  27.90.82 Díly elektrických rezistorů, reostatů a potenciometrů
 
 27.90.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních elektrických zařízení
 
  27.90.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních elektrických zařízení
 
28 Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací
 
28.1 Stroje a zařízení všestranně použitelné, vč. subdodavatelských prací
 
28.11 Motory a turbíny, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly, vč.
   subdodavatelských prací
 
   N:
   - motory s vnitřním spalováním, používané pro motorová vozidla (29.10.1)
   - motory a pohony pro letadla a kosmické lodě (30.30.1)
   - vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním pro
    motocykly (30.91.3)
 
 28.11.1 Motory, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
 
   N:
   - motory s vnitřním spalováním, používané pro motorová vozidla (29.10.1) 
   - motory a pohony pro letadla a kosmické lodě (30.30.1)
   - vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním, pro
    motocykly (30.91.3)
 
  28.11.11 Závěsné motory pro pohon lodí
  28.11.12 Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory
  28.11.13 Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním
 
 28.11.2 Turbíny
 
  28.11.21 Parní turbíny
  28.11.22 Vodní turbíny a vodní kola
  28.11.23 Plynové turbíny, jiné než proudové a turbovrtulové
  28.11.24 Větrné turbíny
 
 28.11.3 Díly turbín
 
  28.11.31 Díly parních turbín
  28.11.32 Díly vodních turbín, vodních kol, vč. regulátorů
 
   ZT:
   - regulátory vodních turbín a vodních kol
 
  28.11.33 Díly plynových turbín (kromě proudových a turbovrtulových)
 
   N:
   - proudové motory a turbovrtulové pohony (30.30.12)
 
 28.11.4 Díly určené pro motory
 
  28.11.41 Díly zážehových spalovacích motorů s vnitřním spalováním (kromě
       dílů leteckých motorů)
 
   N:
   - díly leteckých zážehových spalovacích motorů (30.30.15)
   - díly proudových motorů a turbovrtulových pohonů (30.30.16)
 
  28.11.42 Díly určené pro ostatní motory j. n.
 
 28.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě motorů a turbín, kromě motorů pro
     letadla, automobily a motocykly
 
   N:
   - subdodavatelské práce při výrobě motorových vozidel (29.10.99)
   - subdodavatelské práce při výrobě letadel, kosmických lodí a
    souvisejících strojů a přístrojů (30.30.99)
   - subdodavatelské práce při výrobě motocyklů (30.91.99)
 
  28.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě motorů a turbín, kromě motorů
       pro letadla, automobily a motocykly
 
   N:
   - subdodavatelské práce při výrobě motorových vozidel (29.10.99)
   - subdodavatelské práce při výrobě letadel, kosmických lodí a
    souvisejících strojů a přístrojů (30.30.99)
   - subdodavatelské práce při výrobě motocyklů (30.91.99)
 
28.12 Hydraulická a pneumatická zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
 28.12.1 Hydraulická a pneumatická zařízení, kromě dílů
 
   N:
   - díly hydraulických a pneumatických zařízení (28.12.20)
 
  28.12.11 Hydraulické a pneumatické pohony s lineárním pohybem (válců)
  28.12.12 Rotační hydraulické a pneumatické pohony
  28.12.13 Hydraulická čerpadla
  28.12.14 Hydraulické a pneumatické ventily
  28.12.15 Hydraulické sestavy
  28.12.16 Hydraulické systémy
 
 28.12.2 Díly hydraulických a pneumatických zařízení
 
  28.12.20 Díly hydraulických a pneumatických zařízení
 
 28.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě hydraulických a pneumatických
     zařízení
 
  28.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě hydraulických a pneumatických
       zařízení
 
28.13 Ostatní čerpadla a kompresory, vč. subdodavatelských prací
 
 28.13.1 Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny
 
  28.13.11 Čerpadla na pohonné hmoty, mazadla, chladicí kapaliny a beton
  28.13.12 Ostatní objemová čerpadla s kmitavým pohybem na kapaliny
  28.13.13 Ostatní objemová rotační čerpadla na kapaliny
  28.13.14 Ostatní odstředivá čerpadla na kapaliny; ostatní čerpadla
 
 28.13.2 Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory na vzduch nebo jiný plyn
 
  28.13.21 Vývěvy
  28.13.22 Vzduchová čerpadla na ruční nebo nožní ovládání
  28.13.23 Kompresory typů používaných v chladicích zařízeních
  28.13.24 Vzduchové kompresory na podvozku, pro tažení
  28.13.25 Turbokompresory
  28.13.26 Vratné objemové kompresory
  28.13.27 Rotační objemové kompresory s jednou nebo více hřídelemi
  28.13.28 Ostatní kompresory
 
 28.13.3 Díly ostatních čerpadel a kompresorů
 
  28.13.31 Díly čerpadel; díly zdviží na kapaliny
  28.13.32 Díly vzduchových čerpadel nebo vývěv, vzduchových a plynových
       kompresorů, ventilátorů a odsávačů
 
 28.13.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních čerpadel a kompresorů
 
  28.13.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních čerpadel a kompresorů
 
28.14 Ostatní potrubní armatury, vč. subdodavatelských prací
 
 28.14.1 Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle, nádrže, vany
     nebo podobné kádě
 
  28.14.11 Redukční, regulační, zpětné, pojistné nebo odvzdušňovací ventily
  28.14.12 Vodovodní kohouty a ventily pro dřezy, umyvadla, bidety, vodní
       nádrže, vany a podobné armatury; ventily radiátorů ústředního
       topení
  28.14.13 Regulační, uzavírací (šoupátka), kulové (přímé) a jiné ventily
 
 28.14.2 Díly ventilů a podobných výrobků
 
  28.14.20 Díly ventilů a podobných výrobků
 
 28.14.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potrubních armatur
 
  28.14.99 Subdodavatelské práce     při výrobě ostatních potrubních armatur
 
28.15 Ložiska, ozubená kola, převody a hnací prvky, vč. subdodavatelských
   prací
 
 28.15.1 Valivá ložiska
 
  28.15.10 Valivá ložiska
 
 28.15.2 Ostatní ložiska, ozubená kola, převody a hnací prvky
 
  28.15.21 Kloubové a jiné článkové řetězy, ze železa nebo oceli
  28.15.22 Převodové hřídele (vč. vačkových a klikových hřídelí) a kliky
 
   ZT:
   - vačkové a klikové hřídele
 
  28.15.23 Ložisková pouzdra a ložiskové pánve
  28.15.24 Ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové šrouby s kuličkovou
       nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříně a ostatní
       měniče rychlosti
  28.15.25 Setrvačníky a řemenice (vč. kladnic pro kladkostroje)
 
   ZT:
   - kladnice pro kladkostroje
 
  28.15.26 Spojky a hřídelové spojky (vč. univerzálních kloubů)
 
   ZT:
   - univerzální klouby
 
 28.15.3 Díly ložisek, převodů a hnacích prvků
 
  28.15.31 Kuličky, jehly a válečky; díly valivých ložisek
  28.15.32 Díly kloubových řetězů ze železa nebo oceli
  28.15.39 Díly ložisek a hnacích prvků j. n.
 
 28.15.9 Subdodavatelské práce při výrobě ložisek, ozubených kol, převodů a
     hnacích prvků
 
  28.15.99 Subdodavatelské práce při výrobě ložisek, ozubených kol, převodů
       a hnacích prvků
 
28.2 Ostatní všestranně použitelné stroje a zařízení, vč. subdodavatelských
   prací
 
28.21 Pece a hořáky pro topeniště, vč. subdodavatelských prací
 
 28.21.1 Pece a hořáky pro topeniště a jejich díly
 
  28.21.11 Hořáky pro topeniště; mechanická přikládací zařízení a mechanické
       rošty; mechanická zařízení pro odstraňování popela a podobná
       zařízení
  28.21.12 Neelektrické průmyslové nebo laboratorní pece, vč. spaloven,
       avšak kromě pekárenských pecí
 
   ZT:
   - spalovny
 
   N:
   - neelektrické pekárenské pece (28.93.15)
 
  28.21.13 Elektrické průmyslové nebo laboratorní pece a kamna; zařízení
       s dielektrickým nebo indukčním ohřevem
  28.21.14 Díly pecí a hořáků pro topeniště
 
 28.21.9 Subdodavatelské práce při výrobě pecí, kamen a hořáků pro topeniště
 
  28.21.99 Subdodavatelské práce při výrobě pecí, kamen a hořáků pro
       topeniště
 
28.22 Zdvihací a manipulační zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
 28.22.1 Zdvihací a manipulační zařízení a jejich díly
 
  28.22.11 Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.
  28.22.12 Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních
       šachtách; navijáky speciálně upravené pro práci pod zemí; ostatní
       navijáky; vrátky
  28.22.13 Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel
  28.22.14 Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy,
       zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové
       vozíky
  28.22.15 Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané
       na nádražních stanicích
  28.22.16 Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
  28.22.17 Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé
       přemísťování výrobků a materiálu
 
   N:
   - výtahy a dopravníky pro plynulý provoz, konstruované pro používání pod
    zemí (28.92.11)
 
  28.22.18 Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
  28.22.19 Díly zdvihacích a manipulačních zařízení
 
 28.22.2 Korečky, lopaty, drapáky, upínadla strojů, rypadla apod.
 
  28.22.20 Korečky, lopaty, drapáky, upínadla strojů, rypadla apod.
 
 28.22.9 Subdodavatelské práce při výrobě zdvihacích a manipulačních zařízení
 
  28.22.99 Subdodavatelské práce při výrobě zdvihacích a manipulačních
       zařízení
 
28.23 Kancelářské stroje a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení,
   vč. souvisejících služeb a prací, vč. subdodavatelských prací
 
   N:
   - počítače a periferní zařízení (26.20)
 
 28.23.1 Účtovací a podobné stroje vybavené počítacím zařízením
 
  28.23.10 Účtovací a podobné stroje vybavené počítacím zařízením
 
   Z:
   - psací stroje a stroje na zpracování textu
   - elektronické kalkulačky a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a
    zobrazení údajů s výpočetními funkcemi
   - registrační pokladny, frankovací stroje, stroje na vydávání lístků a
    podobné stroje vybavené počítacím zařízením
 
 28.23.2 Kancelářské stroje a jejich díly
 
  28.23.21 Kancelářské stroje
 
   Z:
   - fotokopírovací stroje s optickým nebo kontaktním systémem a
    termokopírovací stroje
   - ofsetové tiskařské stroje pro archový tisk (plochý tisk) kancelářského
    typu
 
  28.23.22 Díly a příslušenství kancelářských strojů
 
 28.23.9 Služby při výrobě kancelářských strojů a zařízení; subdodavatelské
     práce při výrobě kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a
     periferních zařízení
 
   N:
   - subdodavatelské práce při výrobě počítačů a periferních zařízení
    (26.20.99)
 
  28.23.91 Služby při výrobě kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů
       a periferních zařízení
 
   N:
   - služby při výrobě počítačů a periferních zařízení (26.20.91)
 
  28.23.99 Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských strojů a zařízení,
       kromě počítačů a periferních zařízení
 
   N:
   - subdodavatelské práce při výrobě počítačů a periferních zařízení
    (26.20.99)
 
28.24 Ruční mechanizované nástroje, vč. subdodavatelských prací
 
 28.24.1 Ruční elektromechanické nástroje; ostatní ruční mechanizované nářadí
 
  28.24.11 Ruční elektromechanické nástroje s vestavěným elektrickým motorem
  28.24.12 Ostatní ruční mechanizované nástroje
 
 28.24.2 Díly ručních mechanizovaných nástrojů
 
  28.24.21 Díly ručních elektromechanických nástrojů s vestavěným
       elektrickým motorem
  28.24.22 Díly ostatních ručních mechanizovaných nástrojů
 
 28.24.9 Subdodavatelské práce při výrobě ručních mechanizovaných nástrojů
 
  28.24.99 Subdodavatelské práce při výrobě ručních mechanizovaných nástrojů
 
28.25 Průmyslová chladicí a klimatizační zařízení, vč. subdodavatelských prací
 
 28.25.1 Výměníky tepla; průmyslová klimatizační, chladicí a mrazicí zařízení
 
  28.25.11 Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo
       jiných plynů
  28.25.12 Klimatizační zařízení
  28.25.13 Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení
       převážně pro domácnost)
  28.25.14 Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynů j. n.
 
 28.25.2 Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních,
     stropních nebo střešních)
 
  28.25.20 Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních,
       stropních nebo střešních)
 
   N:
   - ventilátory převážně pro domácnost (27.51.15)
 
 28.25.3 Díly chladicích a mrazicích zařízení a tepelných čerpadel
 
  28.25.30 Díly chladicích a mrazicích zařízení a tepelných čerpadel
 
 28.25.9 Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových chladicích a
     klimatizačních zařízení
 
  28.25.99 Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových chladicích a
       klimatizačních zařízení
 
28.29 Ostatní všestranně použitelné stroje a zařízení j. n., vč.
   subdodavatelských prací
 
 28.29.1 Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje
 
  28.29.11 Plynové generátory na výrobu generátorového nebo vodního plynu;
       vyvíječe acetylenu a podobná zařízení; destilační nebo
       rektifikační přístroje
  28.29.12 Přístroje na filtrování nebo čištění kapalin
  28.29.13 Olejové nebo benzinové filtry, sací vzduchové filtry pro
       spalovací motory
 
 28.29.2 Stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví nebo
     jiných obalů; hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na
     vrhání písku nebo vhánění páry; těsnění
 
  28.29.21 Stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví
       nebo jiných obalů
  28.29.22 Hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku
       nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje, kromě používaných
       v zemědělství
  28.29.23 Kovoplastická těsnění; mechanické ucpávky
 
 28.29.3 Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování
     hmotnosti a měření
 
  28.29.31 Váhy pro průmyslové účely; váhy pro průběžné vážení výrobků na
       dopravnících; váhy pro konstantní odvažování a váhy pro dávkování
       předem stanoveného množství materiálů
 
   ZT:
   - přesné nástroje mechaniků
 
  28.29.32 Osobní a domácí váhy a zařízení k určování hmotnosti
  28.29.39 Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti
 
   ZT:
   - vodováhy, pásmová měřidla (např. krejčovské metry) a podobné ruční
    nástroje
 
 28.29.4 Odstředivky, kalandry a prodejní automaty
 
  28.29.41 Odstředivky j. n.
  28.29.42 Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování
       kovů nebo skla)
  28.29.43 Prodejní automaty
 
 28.29.5 Myčky nádobí průmyslového charakteru
 
  28.29.50 Myčky nádobí průmyslového charakteru
 
 28.29.6 Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy
     spočívajícími ve změně teploty j. n.
 
  28.29.60 Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy
       spočívajícími ve změně teploty j. n.
 
 28.29.7 Neelektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení na tvrdo
     nebo svařování a jejich díly; plynové stroje a přístroje pro
     povrchové kalení
 
  28.29.70 Neelektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení na
       tvrdo nebo svařování a jejich díly; plynové stroje a přístroje
       pro povrchové kalení
 
 28.29.8 Díly ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n.
 
  28.29.81 Díly plynových generátorů
  28.29.82 Díly odstředivek; díly přístrojů na filtrování nebo čištění
       kapalin nebo plynů
  28.29.83 Díly kalandrů a jiných válcovacích strojů; díly stříkacích
       přístrojů, závaží pro váhy
  28.29.84 Díly strojů a přístrojů neobsahující elektrické konektory j. n.
  28.29.85 Díly myček     nádobí a strojů na čištění, plnění nebo balení
  28.29.86 Díly neelektrických strojů a přístrojů pro pájení na měkko,
       pájení na tvrdo nebo svařování; díly plynových strojů a přístrojů
       pro povrchové kalení
 
 28.29.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních všestranně použitelných
     strojů a zařízení j. n.
 
  28.29.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních všestranně
       použitelných strojů a zařízení j. n.
 
28.3 Zemědělské a lesnické stroje, vč. subdodavatelských prací
 
28.30 Zemědělské a lesnické stroje, vč. subdodavatelských prací
 
 28.30.1 Jednonápravové malotraktory
 
  28.30.10 Jednonápravové malotraktory
 
 28.30.2 Ostatní zemědělské traktory
 
  28.30.21 Traktory s výkonem motoru <= 37 kW
  28.30.22 Traktory s výkonem motoru > 37 kW, avšak <= 59 kW
  28.30.23 Traktory s výkonem motoru > 59 kW
 
 28.30.3 Stroje k přípravě nebo obdělávání půdy
 
  28.30.31 Pluhy
  28.30.32 Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prutové brány a
       plečky
  28.30.33 Secí, sázecí a jednoticí stroje
  28.30.34 Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv
  28.30.39 Ostatní stroje k přípravě nebo obdělávání půdy
 
 28.30.4 Sekačky na trávu pro úpravu trávníků, parků nebo sportovních ploch
 
  28.30.40 Sekačky na trávu pro úpravu trávníků, parků nebo sportovních
       ploch
 
 28.30.5 Stroje a přístroje pro sklizňové práce
 
  28.30.51 Žací stroje (vč. žacích lišt k připevnění na traktory) j. n.
 
   ZT:
   - žací lišty k připevnění na traktory
 
  28.30.52 Stroje a přístroje na zpracování sena a píce
  28.30.53 Stroje na lisování nebo balení slámy a píce, vč. sběracích lisů
 
   ZT:
   - sběrací lisy
 
  28.30.54 Stroje na sklízení kořenů nebo hlíz
  28.30.59 Stroje a přístroje pro sklizeň a výmlat j. n.
 
 28.30.6 Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování
     kapalin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví
 
  28.30.60 Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování
       kapalin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví
 
 28.30.7 Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské
     účely
 
  28.30.70 Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské
       účely
 
 28.30.8 Ostatní zemědělské stroje
 
  28.30.81 Stroje pro čištění a třídění vajec, ovoce nebo jiných
       zemědělských produktů, kromě semen, zrn a sušených luštěnin
 
   N:
   - stroje na čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených
    luštěnin (28.93.20)
 
  28.30.82 Dojicí stroje
  28.30.83 Stroje a přístroje pro přípravu krmiv pro zvířata
  28.30.84 Inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství
  28.30.85 Stroje a přístroje pro drůbežářství
  28.30.86 Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví,
       drůbežářství nebo včelařství j. n.
 
 28.30.9 Díly zemědělských strojů a zařízení; subdodavatelské práce při
     výrobě zemědělských a lesnických strojů
 
  28.30.91 Díly strojů a přístrojů pro sklizeň a výmlat j. n.
  28.30.92 Díly strojů k přípravě nebo obdělávání půdy
  28.30.93 Díly ostatních zemědělských strojů
  28.30.94 Díly dojicích strojů a mlékárenských strojů j. n.
  28.30.99 Subdodavatelské práce při výrobě zemědělských a lesnických strojů
 
28.4 Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje, vč. subdodavatelských prací
 
28.41 Kovoobráběcí stroje, vč. subdodavatelských prací
 
 28.41.1 Obráběcí stroje na zpracování kovů pracující pomocí laserů apod.;
     obráběcí centra na obrábění kovů
 
  28.41.11 Obráběcí stroje na zpracování kovů úběrem materiálu pomocí
       laserů, ultrazvuku, vodního paprsku apod.
 
   ZT:
   - stroje pro řezání vodním paprskem
 
  28.41.12 Obráběcí centra, jednopolohové a vícepolohové stavebnicové
       obráběcí stroje na obrábění kovů
 
 28.41.2 Soustruhy, vyvrtávací stroje a frézky na obrábění kovů
 
  28.41.21 Soustruhy na obrábění kovů
  28.41.22 Obráběcí stroje na vrtání, vyvrtávání nebo frézování kovů;
       obráběcí stroje na řezání vnitřních nebo vnějších závitů pro
       kovové materiály j. n.
 
   N:
   - stacionární rotační nebo rotačně-nárazové vrtačky (28.49.13)
 
  28.41.23 Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin (otřepů), k ostření,
       broušení nebo jiné konečné úpravy kovových materiálů
  28.41.24 Obráběcí stroje k hoblování, strojní pily, odřezávací stroje a
       jiné stroje na řezání kovů
 
   N:
   - stroje na pilování (28.49.13)
 
 28.41.3 Ostatní kovoobráběcí stroje
 
  28.41.31 Stroje k ohýbání, drážkování a rovnání kovů
  28.41.32 Stroje k děrování a vrubování kovů
 
   N:
   - řezače plechů (28.49.13)
 
  28.41.33 Stroje na kování, ražení nebo lisování v zápustce a buchary;
       hydraulické a jiné lisy pro tváření kovových materiálů j. n.
  28.41.34 Ostatní tvářecí stroje na opracování kovů, slinutých kovových
       karbidů nebo cermetů, jinak než úběrem materiálu
 
   N:
   - nýtovačky (28.49.13)
 
 28.41.4 Díly a příslušenství pro kovoobráběcí stroje
 
  28.41.40 Díly a příslušenství pro kovoobráběcí stroje
 
 28.41.9 Subdodavatelské práce při výrobě kovoobráběcích strojů
 
  28.41.99 Subdodavatelské práce při výrobě kovoobráběcích strojů
 
28.49 Ostatní obráběcí stroje, vč. subdodavatelských prací
 
 28.49.1 Obráběcí stroje pro opracování kamene, dřeva a podobných tvrdých
     materiálů
 
  28.49.11 Obráběcí stroje pro opracování kamene, keramiky, betonu a
       podobných nerostných materiálů nebo pro opracovávání skla za
       studena
  28.49.12 Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdé pryže,
       tvrdých plastů nebo podobných materiálů; stroje a přístroje pro
       galvanické pokovování
  28.49.13 Stacionární rotační nebo rotačně-nárazové vrtačky, stroje na
       pilování, nýtovačky, řezače plechů
 
 28.49.2 Nástrojové držáky
 
  28.49.21 Nástrojové držáky a samočinné závitořezné hlavy, pro obráběcí
       stroje
  28.49.22 Upínací zařízení pro obráběcí stroje
  28.49.23 Dělicí hlavy nebo jiná speciální přídavná zařízení k obráběcím
       strojům
  28.49.24 Díly a příslušenství obráběcích strojů pro opracování dřeva,
       korku, kamene, tvrdé pryže a podobných tvrdých materiálů
 
 28.49.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních obráběcích strojů
 
  28.49.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních obráběcích strojů
 
28.9 Ostatní stroje pro speciální účely, vč. subdodavatelských prací
 
28.91 Stroje pro metalurgii, vč. subdodavatelských prací
 
 28.91.1 Stroje pro metalurgii a jejich díly
 
  28.91.11 Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje;
       válcovací stolice
  28.91.12 Díly strojů pro metalurgii; díly válcovacích stolic
 
 28.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro metalurgii
 
  28.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro metalurgii
 
28.92 Stroje pro těžbu, dobývání a stavebnictví, vč. subdodavatelských prací
 
 28.92.1 Stroje pro těžbu a dobývání
 
  28.92.11 Výtahy a dopravníky pro plynulý provoz, konstruované pro
       používání pod zemí
  28.92.12 Brázdicí nebo zásekové stroje pro těžbu uhlí nebo hornin a stroje
       pro ražení tunelů, chodeb a štol; ostatní vrtací nebo hloubicí
       stroje
 
 28.92.2 Ostatní stroje a přístroje s vlastním pohonem: srovnávací,
     vyrovnávací, škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební
     (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů (vč.
     buldozerů, mechanických lopat a silničních válců)
 
   ZT:
   - buldozery, mechanické lopaty a silniční válce
 
  28.92.21 Buldozery nebo angldozery s vlastním pohonem
  28.92.22 Stroje na vyrovnávání a srovnávání terénu (grejdry a nivelátory)
       s vlastním pohonem; motorové skrejpry
  28.92.23 Dusadla a silniční válce s vlastním pohonem
  28.92.24 Čelní lopatové nakladače s vlastním pohonem
  28.92.25 Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače s vlastním
       pohonem a nástavbou otočnou o 360°, kromě čelních lopatových
       nakladačů
 
   N:
   - čelní lopatové nakladače s vlastní pohonem (28.92.24)
 
  28.92.26 Ostatní mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače
       s vlastním pohonem; ostatní stroje pro těžbu a dobývání
       s vlastním pohonem
  28.92.27 Radlice buldozerů nebo angldozerů
  28.92.28 Terénní vyklápěcí vozy (dampry)
 
 28.92.3 Ostatní stroje pro zemní a stavební práce
 
  28.92.30 Ostatní stroje pro zemní a stavební práce
 
 28.92.4 Stroje a přístroje pro třídění, mletí, míchání nebo jiné zpracování
     zeminy, kamenů, rud a ostatních nerostných hmot
 
  28.92.40 Stroje a přístroje pro třídění, mletí, míchání nebo jiné
       zpracování zeminy, kamenů, rud a ostatních nerostných hmot
 
 28.92.5 Pásové traktory
 
  28.92.50 Pásové traktory
 
 28.92.6 Díly strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
 
  28.92.61 Díly strojů pro vrtání, hloubení nebo těžbu (dobývání); díly
       jeřábů
  28.92.62 Díly strojů a přístrojů na třídění, mletí nebo jiné zpracování
       zeminy, kamenů, rud apod.
 
 28.92.9 Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro těžbu, dobývání a
     stavebnictví
 
  28.92.99 Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro těžbu, dobývání a
       stavebnictví
 
28.93 Stroje na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku, vč.
   subdodavatelských prací
 
 28.93.1 Stroje na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku, kromě jejich
     dílů
 
   N:
   - díly strojů na výrobu nápojů (28.93.31)
   - díly strojů na výrobu potravin (28.93.32)
   - díly strojů na zpracování tabáku (28.93.33)
 
  28.93.11 Odstředivky mléka
  28.93.12 Mlékárenské stroje a zařízení
  28.93.13 Stroje a přístroje používané v mlynářství a při zpracování obilí
       nebo sušené zeleniny j. n.
  28.93.14 Stroje a přístroje na výrobu vína, jablečných moštů a ovocných
       šťáv a podobných nápojů
  28.93.15 Pece pekárenské neelektrické;     průmyslové stroje a přístroje na
       vaření nebo ohřívání jídel
  28.93.16 Sušicí stroje na sušení zemědělských produktů
  28.93.17 Stroje a přístroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin
       (vč. tuků a olejů) a nápojů j. n.
 
   ZT:
   - stroje a přístroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu tuků a olejů
 
  28.93.18 Stroje a přístroje pro přípravu nebo zpracování tabáku j. n.
 
 28.93.2 Stroje na čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených
     luštěnin
 
  28.93.20 Stroje na čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo
       sušených luštěnin
 
   N:
   - díly strojů na čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo
    sušených luštěnin (28.93.34)
 
 28.93.3 Díly strojů na výrobu nápojů, potravin a zpracování tabáku, čištění
     zrn
 
  28.93.31 Díly strojů na výrobu nápojů
  28.93.32 Díly strojů na výrobu potravin
  28.93.33 Díly strojů na zpracování tabáku
  28.93.34 Díly strojů na čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo
       sušených luštěnin
 
 28.93.9 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu potravin, nápojů a
     zpracování tabáku
 
  28.93.99 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu potravin,
       nápojů a zpracování tabáku
 
28.94 Stroje na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní, vč.
   subdodavatelských prací
 
 28.94.1 Stroje na přípravu, spřádání, tkaní a pletení textilu
 
  28.94.11 Stroje na vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání
       chemických textilních materiálů; stroje na přípravu textilních
       vláken
  28.94.12 Textilní spřádací a dopřádací stroje; stroje na zdvojování nebo
       kroucení vláken, stroje na navíjení nebo soukání
  28.94.13 Tkalcovské stavy
  28.94.14 Pletací stroje; stroje na zpevnění prošitím apod.; všívací stroje
  28.94.15 Přídavná (pomocná) strojní zařízení k textilním strojům; stroje
       na potisk textilních materiálů
 
 28.94.2 Ostatní stroje na výrobu textilu a oděvních výrobků, vč. šicích
     strojů
 
   N:
   - šicí stroje převážně pro domácnost (28.94.40)
 
  28.94.21 Stroje a přístroje na praní textilních přízí nebo tkanin, jejich
       čištění, ždímání, žehlení, barvení, navíjení apod.; stroje a
       přístroje na konečnou úpravu plsti
  28.94.22 Pračky pro prádelny; stroje pro chemické čištění; sušičky
       s obsahem suchého prádla > 10 kg
  28.94.23 Odstředivé ždímačky prádla
  28.94.24 Šicí stroje, kromě strojů na sešívání knih a šicích strojů
       převážně pro domácnost 
 
   N:
   - šicí stroje převážně pro domácnost (28.94.40)
   - stroje na sešívání knih (28.99.11)
 
 28.94.3 Stroje a přístroje na přípravu, vyčiňování a zpracování kůží nebo
     usní a na výrobu nebo opravy obuvi apod.
 
  28.94.30 Stroje a přístroje na přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží
       nebo usní nebo na výrobu nebo opravy obuvi apod.
 
 28.94.4 Šicí stroje převážně pro domácnost
 
  28.94.40 Šicí stroje převážně pro domácnost
 
 28.94.5 Díly a příslušenství spřádacích a dopřádacích strojů, tkalcovských
     stavů a strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
 
  28.94.51 Díly a příslušenství spřádacích a dopřádacích strojů a
       tkalcovských stavů
  28.94.52 Díly strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
 
 28.94.9 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu textilu, oděvních
     výrobků a výrobků z usní
 
  28.94.99 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu textilu,
       oděvních výrobků a výrobků z usní
 
28.95 Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky, vč. subdodavatelských
   prací
 
 28.95.1 Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky a jejich díly
 
  28.95.11 Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky, kromě jejich dílů
 
   N:
   - díly strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky (28.95.12)
 
  28.95.12 Díly strojů na výrobu papíru a lepenky
 
 28.95.9 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu papíru a lepenky
 
  28.95.99 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu papíru a
       lepenky
 
28.96 Stroje na zpracování pryže a plastů, vč. subdodavatelských prací
 
 28.96.1 Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků
     z těchto materiálů j. n.
 
  28.96.10 Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků
       z těchto materiálů j. n.
 
 28.96.2 Díly strojů na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků
     z těchto materiálů j. n.
 
  28.96.20 Díly strojů na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování
       výrobků z těchto materiálů j. n.
 
 28.96.9 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na zpracování pryže a plastů
 
  28.96.99 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na zpracování pryže a
       plastů
 
28.99 Ostatní stroje pro speciální účely j. n., vč. subdodavatelských prací
 
 28.99.1 Stroje a přístroje na tisk, brožování a vázání knih
 
  28.99.11 Stroje a přístroje na brožování a vázání knih, vč. strojů na
       sešívání knih
 
   ZT:
   - stroje na sešívání knih
 
  28.99.12 Stroje, přístroje a zařízení na sázení písma, na přípravu nebo
       zhotovování tiskařských štočků, desek apod.
  28.99.13 Ofsetové tiskařské stroje, kromě kancelářských
 
   N:
   - ofsetové tiskařské stroje pro archový tisk (plochý tisk) kancelářského
    typu (28.23.21)
 
  28.99.14 Ostatní tiskařské stroje, kromě kancelářských
 
   N:
   - ofsetové tiskařské stroje pro archový tisk (plochý tisk) kancelářského
    typu (28.23.21)
 
 28.99.2 Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu
     polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení,
     elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových
     displejů
 
  28.99.20 Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu
       polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení,
       elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových
       displejů
 
 28.99.3 Stroje pro speciální účely j. n.
 
  28.99.31 Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru a lepenky;
       průmyslové sušicí stroje j. n.
  28.99.32 Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce
  28.99.39 Letecké katapulty; přístroje a zařízení pro přistání na letadlové
       lodi; zařízení na vyvažování pneumatik; ostatní stroje pro
       speciální účely j. n.
 
 28.99.4 Díly strojů a přístrojů na tisk a vázání knih
 
  28.99.40 Díly strojů a přístrojů na tisk a vázání knih
 
 28.99.5 Díly strojů a přístrojů používaných převážně na výrobu
     polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení,
     elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových
     displejů; díly ostatních strojů pro speciální účely
 
  28.99.51 Díly strojů a přístrojů používaných převážně na výrobu
       polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení,
       elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových
       displejů
  28.99.52 Díly ostatních strojů pro speciální účely
 
 28.99.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních strojů pro speciální
     účely j. n.
 
  28.99.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních strojů pro speciální
       účely j. n.
 
29 Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských
  prací
 
29.1 Motorová vozidla (kromě motocyklů) vč. subdodavatelských prací
 
29.10 Motorová vozidla (kromě motocyklů) vč. subdodavatelských prací
 
 29.10.1 Motory s vnitřním spalováním, používané pro motorová vozidla (kromě
     motocyklů)
 
  29.10.11 Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním a
       s obsahem válců <= 1 000 cm
3
29.10.12 Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním a s obsahem válců > 1 000 cm
3
29.10.13 Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním, používané k pohonu vozidel 29.10.2 Osobní automobily 29.10.21 Automobily se zážehovým spalovacím motorem s obsahem válců <= 1 500 cm
3
29.10.22 Automobily se zážehovým spalovacím motorem s obsahem válců > 1 500 cm
3
29.10.23 Automobily s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou) 29.10.24 Ostatní automobily pro přepravu osob 29.10.3 Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob 29.10.30 Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob 29.10.4 Motorová vozidla nákladní 29.10.41 Motorová vozidla pro nákladní dopravu s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou) 29.10.42 Motorová vozidla pro nákladní dopravu se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním; ostatní nákladní motorová vozidla 29.10.43 Silniční návěsové tahače 29.10.44 Podvozky motorových vozidel s motory (šasi) 29.10.5 Motorová vozidla pro zvláštní účely 29.10.51 Jeřábové automobily 29.10.52 Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu, na golfových hřištích apod., s motorem 29.10.59 Motorová vozidla pro zvláštní účely j. n. 29.10.9 Subdodavatelské práce při výrobě motorových vozidel (kromě motocyklů) 29.10.99 Subdodavatelské práce při výrobě motorových vozidel (kromě motocyklů) 29.2 Karoserie motorových vozidel; přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských prací 29.20 Karoserie motorových vozidel; přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských prací 29.20.1 Karoserie motorových vozidel 29.20.10 Karoserie motorových vozidel 29.20.2 Přívěsy a návěsy; kontejnery 29.20.21 Kontejnery speciálně konstruované a vybavené pro jeden nebo více druhů dopravy 29.20.22 Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu karavan 29.20.23 Ostatní přívěsy a návěsy 29.20.3 Díly přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez mechanického pohonu 29.20.30 Díly přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez mechanického pohonu 29.20.4 Rekonstrukce a kompletace interiéru motorových vozidel a karosářské služby 29.20.40 Rekonstrukce a kompletace interiéru motorových vozidel a karosářské služby Z: - pancéřování limuzín pro potřebu osobní ochrany - zvyšování výkonu motorových vozidel (tuning) - přizpůsobování motorových vozidel podle přání zákazníka N: - opravy a údržbu motorových vozidel (45.20) 29.20.5 Vybavování interiérů karavanů a obytných mobilních přívěsů 29.20.50 Vybavování interiérů karavanů a obytných mobilních přívěsů 29.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě karoserií motorových vozidel, přívěsů a návěsů 29.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě karoserií motorových vozidel, přívěsů a návěsů 29.3 Díly a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů), vč. subdodavatelských prací 29.31 Elektrická a elektronická zařízení pro motorová vozidla (kromě motocyklů), vč. subdodavatelských prací 29.31.1 Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní elektroinstalace používaná v automobilech, letadlech nebo lodích 29.31.10 Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní elektroinstalace používaná v automobilech, letadlech nebo lodích 29.31.2 Ostatní elektrická zařízení pro motorová vozidla (kromě motocyklů) 29.31.21 Zapalovací svíčky; magnetické zapalovače (magneta); dynama s magnetem (magdyna); setrvačníky s magnetem; rozdělovače; zapalovací cívky 29.31.22 Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení 29.31.23 Elektrické přístroje signalizační, elektrické stěrače, rozmrazovače a odmlžovače pro motorová vozidla 29.31.3 Díly ostatních elektrických zařízení pro motorová vozidla a motocykly 29.31.30 Díly ostatních elektrických zařízení pro motorová vozidla a motocykly 29.31.9 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla (kromě motocyklů) 29.31.99 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla (kromě motocyklů) 29.32 Ostatní díly a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů), vč. subdodavatelských prací 29.32.1 Sedadla používaná v motorových vozidlech (kromě motocyklů) 29.32.10 Sedadla používaná v motorových vozidlech (kromě motocyklů) 29.32.2 Bezpečnostní pásy, airbagy a příslušenství karoserií 29.32.20 Bezpečnostní pásy, airbagy a příslušenství karoserií 29.32.3 Díly a příslušenství motorových vozidel (kromě motocyklů) j. n. 29.32.30 Díly a příslušenství motorových vozidel (kromě motocyklů) j. n. 29.32.9 Montáže dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) j. n.; montáže kompletních konstrukčních sad pro motorová vozidla (kromě motocyklů) v rámci výrobního procesu; subdodavatelské práce při výrobě ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) 29.32.91 Subdodavatelské montážní práce na kompletních sadách pro motorová vozidla (kromě motocyklů) Z: - montáž kompletních sad pro výrobu motorových vozidel 29.32.92 Montáže dílů a příslušenství motorových vozidel j. n. Z: - montáž dílů ne vlastní výroby (zakoupených nebo dodaných) zatříděných v položce 29.32.30, do skupin, např. montáž odsávacího (výfukového) zařízení, kol nebo nárazníků 29.32.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) 30 Ostatní dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací 30.1 Lodě a čluny, vč. souvisejících služeb a prací 30.11 Lodě a plavidla, vč. souvisejících služeb a prací 30.11.1 Vojenské lodě 30.11.10 Vojenské lodě 30.11.2 Lodě, čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů 30.11.21 Rekreační lodě, výletní čluny a podobná plavidla převážně pro přepravu osob; trajektové lodě všech druhů 30.11.22 Tankery pro přepravu ropy, ropných produktů, chemických látek, zkapalněného plynu 30.11.23 Chladírenská plavidla, kromě tankerů N: - tankery pro přepravu ropy, ropných produktů, chemických látek, zkapalněného plynu (30.11.22) 30.11.24 Lodě pro přepravu suchého nákladu 30.11.3 Rybářská a jiná speciální plavidla 30.11.31 Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů rybolovu 30.11.32 Vlečná a tlačná plavidla 30.11.33 Plovoucí bagry; majákové lodě, plovoucí jeřáby; ostatní plavidla 30.11.4 Pobřežní plavidla a infrastruktura 30.11.40 Pobřežní plavidla a infrastruktura 30.11.5 Ostatní plavidla (vč. prámů, nádrží, kesonů, přístavních můstků, bójí a pobřežních výstražných plováků) 30.11.50 Ostatní plavidla (vč. prámů, nádrží, kesonů, přístavních můstků, bójí a pobřežních výstražných plováků) ZT: - sedačky do lodí a plovoucích konstrukcí - prámy, nádrže, kesony, přístavní můstky, bóje a pobřežní výstražné plováky 30.11.9 Přestavby, modernizace, vystrojení a vybavení lodí, plovoucích plošin a konstrukcí; subdodavatelské práce při výrobě lodí a plovoucích konstrukcí 30.11.91 Přestavby a modernizace lodí, plovoucích plošin a konstrukcí 30.11.92 Vystrojení a vybavení lodí, plovoucích plošin a konstrukcí Z: - specializované služby k instalaci vnitřních součástí lodí, plovoucích plošin a konstrukcí, např. instalace loďařského zařízení, elektrického zařízení, klimatizačního zařízení - specializované služby malování lodí, plovoucích plošin a konstrukcí 30.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě lodí a plovoucích konstrukcí 30.12 Rekreační a sportovní čluny, vč. subdodavatelských prací 30.12.1 Rekreační a sportovní čluny 30.12.11 Rekreační a sportovní plachetnice (kromě nafukovacích), též s pomocným motorem N: - nafukovací rekreační a sportovní čluny (30.12.12) 30.12.12 Nafukovací rekreační a sportovní čluny 30.12.19 Ostatní rekreační a sportovní plavidla; veslařské čluny a kánoe 30.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě rekreačních a sportovních člunů 30.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě rekreačních a sportovních člunů 30.2 Železniční lokomotivy a vozový park, vč. souvisejících služeb a prací 30.20 Železniční lokomotivy a vozový park, vč. souvisejících služeb a prací 30.20.1 Lokomotivy a zásobníky (tendry) 30.20.11 Železniční lokomotivy závislé na vnějším zdroji proudu 30.20.12 Dieselelektrické lokomotivy 30.20.13 Ostatní železniční lokomotivy; zásobníky (tendry) 30.20.2 Železniční a tramvajové vozy s vlastním pohonem pro přepravu osob; nákladní vozy a podvozky s vlastním pohonem, kromě údržbových, vyprošťovacích a odtahových vozidel N: - železniční a tramvajová údržbová, vyprošťovací a odtahová vozidla (30.20.31) 30.20.20 Železniční a tramvajové vozy s vlastním pohonem pro přepravu osob; nákladní vozy a podvozky s vlastním pohonem, kromě údržbových, vyprošťovacích a odtahových vozidel N: - železniční a tramvajová údržbová, vyprošťovací a odtahová vozidla (30.20.31) 30.20.3 Ostatní vozový park 30.20.31 Železniční a tramvajová údržbová, vyprošťovací a odtahová vozidla 30.20.32 Železniční a tramvajové vozy, bez vlastního pohonu, pro přepravu osob; zavazadlové vozy a jiné vozy pro zvláštní účely 30.20.33 Železniční a tramvajové vozy a vagony, bez vlastního pohonu, pro přepravu nákladu 30.20.4 Díly železničních nebo tramvajových lokomotiv a kolejových vozidel; mechanická zařízení pro řízení dopravy 30.20.40 Díly železničních nebo tramvajových lokomotiv a kolejových vozidel; mechanická zařízení pro řízení dopravy ZT: - sedadla pro železniční vozy 30.20.9 Rekonstrukce, vybavení a vystrojení lokomotiv a kolejového vozového parku; subdodavatelské práce při výrobě lokomotiv a kolejového vozového parku 30.20.91 Rekonstrukce, vybavení a vystrojení lokomotiv a kolejového vozového parku Z: - rekonstrukci, obnovu železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku - specializované interiérové práce na železničních a tramvajových lokomotivách a vozovém parku, např. instalace elektrických zařízení, klimatizace, sedadel, vnitřního obložení, oken - specializované služby malování železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku 30.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě lokomotiv a kolejového vozového parku 30.3 Letadla a kosmické lodě a související zařízení, vč. souvisejících služeb a prací 30.30 Letadla a kosmické lodě a související zařízení, vč. souvisejících služeb a prací 30.30.1 Motory a pohony pro letadla a kosmické lodě; pozemní přístroje a zařízení pro letecký výcvik; jejich díly 30.30.11 Letecké zážehové spalovací motory 30.30.12 Proudové motory a turbovrtulové pohony 30.30.13 Reaktivní motory (kromě proudových) N: - proudové motory (30.30.12) 30.30.14 Pozemní přístroje pro letecký výcvik, jejich díly 30.30.15 Díly leteckých zážehových spalovacích motorů 30.30.16 Díly proudových motorů nebo turbovrtulových pohonů 30.30.2 Balony a vzducholodě; větroně, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání 30.30.20 Balony a vzducholodě; větroně, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání 30.30.3 Vrtulníky a letouny 30.30.31 Vrtulníky 30.30.32 Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti <= 2 000 kg 30.30.33 Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti > 2 000 kg, avšak <= 15 000 kg 30.30.34 Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti > 15 000 kg 30.30.4 Kosmické lodě (vč. družic) a jejich nosné rakety 30.30.40 Kosmické lodě (vč. družic) a jejich nosné rakety ZT: - mezikontinentální balistické rakety (ICBM) a podobné řízené rakety - družice 30.30.5 Ostatní díly letadel a kosmických lodí 30.30.50 Ostatní díly letadel a kosmických lodí 30.30.6 Opravy a přestavby letadel a leteckých motorů 30.30.60 Opravy a přestavby letadel a leteckých motorů 30.30.9 Subdodavatelské práce při výrobě letadel, kosmických lodí a souvisejících strojů a přístrojů 30.30.99 Subdodavatelské práce při výrobě letadel, kosmických lodí a souvisejících strojů a přístrojů 30.4 Vojenská bojová vozidla, vč. subdodavatelských prací 30.40 Vojenská bojová vozidla, vč. subdodavatelských prací 30.40.1 Tanky a jiná bojová obrněná vozidla a jejich díly 30.40.10 Tanky a jiná bojová obrněná vozidla a jejich díly 30.40.9 Subdodavatelské práce při výrobě vojenských bojových vozidel 30.40.99 Subdodavatelské práce při výrobě vojenských bojových vozidel 30.9 Dopravní prostředky a zařízení j. n., vč. subdodavatelských prací 30.91 Motocykly, vč. subdodavatelských prací 30.91.1 Motocykly a postranní vozíky N: - díly a příslušenství motocyklů a postranních vozíků (30.91.20) 30.91.11 Motocykly a jízdní kola s pomocným vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a obsahem válců <= 50 cm
3
N: - díly a příslušenství motocyklů a postranních vozíků (30.91.20) 30.91.12 Motocykly s vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a obsahem válců > 50 cm
3
N: - díly a příslušenství motocyklů a postranních vozíků (30.91.20) 30.91.13 Motocykly j. n.; postranní vozíky N: - díly a příslušenství motocyklů a postranních vozíků (30.91.20) 30.91.2 Díly a příslušenství motocyklů a postranních vozíků 30.91.20 Díly a příslušenství motocyklů a postranních vozíků 30.91.3 Motory s vnitřním spalováním používané pro motocykly 30.91.31 Vratné zážehové spalovací pístové motory pro motocykly, s vnitřním spalováním a obsahem válců <= 1 000 cm
3
30.91.32 Vratné zážehové spalovací pístové motory pro motocykly, s vnitřním spalováním a obsahem válců > 1 000 cm
3
30.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě motocyklů 30.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě motocyklů 30.92 Jízdní kola, vozíky pro invalidy a dětské kočárky, vč. subdodavatelských prací 30.92.1 Jízdní kola a jiná kola bez motoru N: - díly a příslušenství jízdních a jiných kol bez motoru (30.92.30) 30.92.10 Jízdní kola a jiná kola bez motoru N: - díly a příslušenství jízdních a jiných kol bez motoru (30.92.30) 30.92.2 Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství N: - díly a příslušenství vozíků pro invalidy (30.92.30) 30.92.20 Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství N: - díly a příslušenství vozíků pro invalidy (30.92.30) 30.92.3 Díly a příslušenství jízdních kol, jiných kol bez motoru a vozíků pro invalidy 30.92.30 Díly a příslušenství jízdních kol, jiných kol bez motoru a vozíků pro invalidy 30.92.4 Dětské kočárky a jejich díly 30.92.40 Dětské kočárky a jejich díly 30.92.9 Subdodavatelské práce při výrobě jízdních kol a vozíků pro invalidy j. n. 30.92.99 Subdodavatelské práce při výrobě jízdních kol a vozíků pro invalidy j. n. 30.99 Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n., vč. subdodavatelských prací 30.99.1 Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n. 30.99.10 Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n. 30.99.9 Subdodavatelské práce při výrobě jiných dopravních prostředků a zařízení j. n. 30.99.99 Subdodavatelské práce při výrobě jiných dopravních prostředků a zařízení j. n. 31 Nábytek, vč. souvisejících služeb a prací 31.0 Nábytek, vč. souvisejících služeb a prací 31.00 Sedadla a jejich díly; díly nábytku; vč. souvisejících služeb a prací 31.00.1 Sedadla a jejich díly 31.00.11 Sedadla s kovovou kostrou N: - díly sedadel (31.00.14) 31.00.12 Sedadla s dřevěnou kostrou N: - díly sedadel (31.00.14) 31.00.13 Ostatní sedadla N: - díly sedadel (31.00.14) 31.00.14 Díly sedadel 31.00.2 Díly nábytku (kromě sedadel) N: - díly sedadel (31.00.14) 31.00.20 Díly nábytku (kromě sedadel) N: - díly sedadel (31.00.14) 31.00.9 Čalounění židlí, křesel a jiných sedadel; subdodavatelské práce při výrobě sedadel, jejich dílů a dílů nábytku 31.00.91 Čalounění židlí, křesel a jiných sedadel 31.00.99 Subdodavatelské práce při výrobě sedadel, jejich dílů a dílů nábytku 31.01 Kancelářský nábytek a nábytek do obchodů, vč. subdodavatelských prací 31.01.1 Kancelářský nábytek a nábytek do obchodů 31.01.11 Kovový nábytek 31.01.12 Kancelářský nábytek dřevěný 31.01.13 Nábytek do obchodů dřevěný 31.01.9 Subdodavatelské práce při výrobě kancelářského nábytku a nábytku do obchodů 31.01.99 Subdodavatelské práce při výrobě kancelářského nábytku a nábytku do obchodů 31.02 Kuchyňský nábytek, vč. subdodavatelských prací 31.02.1 Kuchyňský nábytek 31.02.10 Kuchyňský nábytek 31.02.9 Subdodavatelské práce při výrobě kuchyňského nábytku 31.02.99 Subdodavatelské práce při výrobě kuchyňského nábytku 31.03 Matrace, vč. subdodavatelských prací 31.03.1 Matrace 31.03.11 Pružné vložky do postelí 31.03.12 Matrace, kromě pružných vložek do postelí N: - pružné vložky do postelí (31.03.11) 31.03.9 Subdodavatelské práce při výrobě matrací 31.03.99 Subdodavatelské práce při výrobě matrací 31.09 Ostatní nábytek, vč. souvisejících služeb a prací 31.09.1 Ostatní nábytek 31.09.11 Kovový nábytek j. n. 31.09.12 Dřevěný nábytek do ložnic, jídelen a obývacích pokojů 31.09.13 Dřevěný nábytek j. n. 31.09.14 Nábytek z plastů nebo z jiných materiálů (např. z indického rákosu, vrbového proutí nebo bambusu) 31.09.9 Konečná úprava nového nábytku; subdodavatelské práce při výrobě ostatního nábytku 31.09.91 Konečná úprava nového nábytku (kromě čalounění sedadel) ZT: - lakování, natírání, pozlacování a malování nábytku v rámci výrobního procesu N: - čalounění židlí a sedadel (31.00.91) - přečalounění, opravy, údržbu a restaurování nábytku (95.24.10) 31.09.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatního nábytku 32 Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu, vč. subdodavatelských prací 32.1 Klenoty, bižuterie a příbuzné výrobky, vč. subdodavatelských prací 32.11 Mince, vč. subdodavatelských prací 32.11.1 Mince 32.11.10 Mince 32.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě mincí 32.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě mincí 32.12 Klenoty a příbuzné výrobky, vč. subdodavatelských prací 32.12.1 Klenoty a příbuzné výrobky 32.12.11 Kultivované perly, drahokamy a polodrahokamy, syntetické nebo rekonstituované, opracované, avšak nezasazené 32.12.12 Průmyslové diamanty opracované; drť a prach z přírodních nebo syntetických drahokamů a polodrahokamů 32.12.13 Klenoty a jejich díly; zlatnické nebo stříbrnické výrobky a jejich díly ZT: - přepracování klenotů (šperků) 32.12.14 Ostatní výrobky z drahých kovů; výrobky z přírodních nebo kultivovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů 32.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě klenotů a příbuzných výrobků 32.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě klenotů a příbuzných výrobků 32.13 Bižuterie a příbuzné výrobky, vč. subdodavatelských prací 32.13.1 Bižuterie a příbuzné výrobky 32.13.10 Bižuterie a příbuzné výrobky 32.13.9 Subdodavatelské práce při výrobě bižuterie a příbuzných výrobků 32.13.99 Subdodavatelské práce při výrobě bižuterie a příbuzných výrobků 32.2 Hudební nástroje, vč. subdodavatelských prací 32.20 Hudební nástroje, vč. subdodavatelských prací 32.20.1 Klavíry, varhany a ostatní strunné, dechové a klávesové hudební nástroje; metronomy, ladičky; mechanismy hracích skříněk 32.20.11 Klavíry a ostatní strunné hudební nástroje s klaviaturou 32.20.12 Ostatní strunné hudební nástroje 32.20.13 Píšťalové varhany s klaviaturou; harmonia a podobné nástroje; tahací harmoniky a podobné nástroje; foukací harmoniky; dechové hudební nástroje 32.20.14 Hudební nebo klávesové nástroje, jejichž zvuk je tvořen nebo musí být zesilován elektricky 32.20.15 Ostatní hudební nástroje 32.20.16 Metronomy a ladičky; mechanismy hracích skříněk; struny pro hudební nástroje 32.20.2 Díly a příslušenství hudebních nástrojů 32.20.20 Díly a příslušenství hudebních nástrojů 32.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě hudebních nástrojů 32.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě hudebních nástrojů 32.3 Sportovní potřeby, vč. subdodavatelských prací 32.30 Sportovní potřeby, vč. subdodavatelských prací 32.30.1 Sportovní potřeby 32.30.11 Lyže (sněhové) a jiné lyžařské potřeby, kromě obuvi; brusle a kolečkové brusle; jejich díly N: - lyžařskou obuv (32.30.12) 32.30.12 Lyžařská obuv 32.30.13 Vodní lyže, surfy, prkna na windsurfing a jiné potřeby pro vodní sporty 32.30.14 Vybavení pro tělocvičny, fitcentra nebo atletiku 32.30.15 Ostatní výrobky a potřeby pro sport nebo hry pod širým nebem; bazény a brouzdaliště 32.30.16 Rybářské pruty, ostatní výrobky pro lov na udici; lovecké a rybářské potřeby j. n. 32.30.9 Subdodavatelské práce při výrobě sportovních potřeb 32.30.99 Subdodavatelské práce při výrobě sportovních potřeb 32.4 Hry a hračky, vč. subdodavatelských prací 32.40 Hry a hračky, vč. subdodavatelských prací 32.40.1 Panenky a loutky představující lidské bytosti; hračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti; jejich díly 32.40.11 Panenky a loutky představující lidské bytosti 32.40.12 Hračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti 32.40.13 Díly a příslušenství panenek a loutek představujících lidské bytosti 32.40.2 Vláčky (hračky) a jejich příslušenství; jiné zmenšené modely nebo stavebnice a stavebnicové hračky 32.40.20 Vláčky (hračky) a jejich příslušenství; jiné zmenšené modely nebo stavebnice a stavebnicové hračky 32.40.3 Ostatní hračky, vč. hraček představujících hudební nástroje ZT: - hračky představující hudební nástroje 32.40.31 Dětská vozidla a vozítka; kočárky pro panenky 32.40.32 Skládanky 32.40.39 Hry a hračky j. n. 32.40.4 Ostatní hry 32.40.41 Hrací karty 32.40.42 Kulečníky a jejich příslušenství; potřeby pro lunaparkové, stolní a společenské hry; ostatní hry fungující po vhození mince nebo hrací známky 32.40.9 Subdodavatelské práce při výrobě her a hraček 32.40.99 Subdodavatelské práce při výrobě her a hraček 32.5 Lékařské a dentální nástroje a potřeby, vč. subdodavatelských prací 32.50 Lékařské a dentální nástroje a potřeby, vč. subdodavatelských prací 32.50.1 Lékařské, chirurgické a dentální nástroje a přístroje 32.50.11 Dentální nástroje a přístroje 32.50.12 Sterilizační přístroje pro lékařské nebo laboratorní účely 32.50.13 Injekční stříkačky, jehly, katétry (cévky), kanyly a podobné výrobky; oftalmologické a ostatní nástroje a přístroje j. n. 32.50.2 Léčebné nástroje a přístroje; příslušenství, protézy, ortopedické pomůcky 32.50.21 Léčebné nástroje a přístroje; dýchací přístroje 32.50.22 Umělé klouby; ortopedické pomůcky; umělý chrup; dentální náhrady; umělé části těla j. n. 32.50.23 Díly a příslušenství protéz a ortopedických pomůcek 32.50.3 Lékařský, chirurgický, stomatologický nebo veterinární nábytek; křesla pro holičství a kadeřnictví a podobná křesla a jejich díly 32.50.30 Lékařský, chirurgický, stomatologický nebo veterinární nábytek; křesla pro holičství a kadeřnictví a podobná křesla a jejich díly 32.50.4 Brýle, čočky a jejich díly 32.50.41 Kontaktní čočky; brýlové čočky z jakéhokoliv materiálu 32.50.42 Brýle ochranné, korekční nebo jiné 32.50.43 Obruby a obroučky na brýle, ochranné brýle nebo podobné výrobky 32.50.44 Díly obrub a obrouček na brýle, ochranné brýle nebo podobné výrobky 32.50.5 Ostatní výrobky pro lékařské nebo chirurgické účely 32.50.50 Ostatní výrobky pro lékařské nebo chirurgické účely 32.50.9 Subdodavatelské práce při výrobě lékařských a chirurgických přístrojů a zařízení a ortopedických pomůcek 32.50.99 Subdodavatelské práce při výrobě lékařských a chirurgických přístrojů a zařízení a ortopedických pomůcek 32.9 Výrobky zpracovatelského průmyslu j. n., vč. subdodavatelských prací 32.91 Košťata a kartáčnické výrobky, vč. subdodavatelských prací 32.91.1 Košťata a kartáčnické výrobky 32.91.11 Košťata a úklidové kartáčnické výrobky 32.91.12 Kartáčky na zuby, kartáče na vlasy a ostatní toaletní kartáčnické výrobky pro osobní použití; umělecké štětce, štětce na psaní a štětce na líčení 32.91.19 Ostatní kartáčnické výrobky j. n. 32.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě košťat a kartáčnických výrobků 32.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě košťat a kartáčnických výrobků 32.99 Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu j. n., vč. subdodavatelských prací 32.99.1 Ochranné pokrývky hlavy; pera a tužky, tabule, datovací razítka, pečetítka, číslovačky; pásky do psacích strojů, razítkové polštářky 32.99.11 Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky ZT: - plynové masky - žáruvzdorné a ochranné oděvy - záchranné prostředky z korku - ucpávky do uší a do nosu (např. na ochranu při plavání, proti hluku) - kovové ochranné pokrývky hlavy (přilby) a ostatní kovové osobní ochranné prostředky - bezpečnostní pásy a jiné pásy pro profesionální účely 32.99.12 Kuličková pera; popisovače, značkovače a ostatní pera a značkovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; krajony nebo patentní tužky 32.99.13 Plnicí pera k rýsování tuší; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera 32.99.14 Psací soupravy, násadky na pera, držátka na tužky a podobné výrobky; jejich díly 32.99.15 Tužky, tuhy, pastelky, kreslicí uhle, psací nebo kreslicí křídy a krejčovské křídy 32.99.16 Břidlicové tabulky a tabule; datovací razítka, pečetítka, číslovačky, razítka a podobné výrobky; pásky do psacích strojů a podobné pásky; razítkové polštářky 32.99.2 Deštníky; vycházkové hole; knoflíky; formy na knoflíky; zdrhovadla; jejich díly 32.99.21 Deštníky a slunečníky; vycházkové hole, sedací hole a podobné výrobky N: - biče (15.12.11) 32.99.22 Díly, ozdoby a příslušenství deštníků, vycházkových holí, sedacích holí a podobných výrobků N: - díly, příslušenství a ozdoby bičů (15.12.11) 32.99.23 Stiskací knoflíky, patentky a jejich díly; knoflíky; zdrhovadla 32.99.24 Formy na knoflíky a ostatní díly knoflíků; knoflíkové polotovary; díly zdrhovadel 32.99.3 Výrobky z vlasů nebo zvířecích chlupů; podobné výrobky z textilních materiálů 32.99.30 Výrobky z vlasů nebo zvířecích chlupů; podobné výrobky z textilních materiálů 32.99.4 Zapalovače, dýmky a jejich díly; výrobky z hořlavých materiálů; tekutá paliva nebo paliva ze zkapalněného plynu 32.99.41 Zapalovače cigaret a jiné zapalovače; dýmky, doutníkové a cigaretové špičky a jejich díly 32.99.42 Díly zapalovačů; pyroforické slitiny; výrobky z hořlavých materiálů 32.99.43 Tekutá paliva nebo paliva ze zkapalněného plynu v nádobách používaných pro plnění zapalovačů o obsahu <= 300 cm
3
32.99.5 Ostatní výrobky j. n. 32.99.51 Výrobky pro slavnosti, karnevaly nebo jiné zábavy, vč. kouzelnických rekvizit a žertovných výrobků ZT: - kouzelnické rekvizity a žertovné výrobky 32.99.52 Rozprašovače voňavek a jejich rozprašovací zařízení a hlavy 32.99.53 Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům 32.99.54 Svíčky, svíce, voskové sloupky a podobné výrobky 32.99.55 Umělé květiny, listoví a ovoce a jejich díly 32.99.59 Ostatní podobné výrobky j. n. ZT: - rakve, pohřební schránky - glóby 32.99.6 Preparování a vycpávání zvířat 32.99.60 Preparování a vycpávání zvířat 32.99.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu j. n. 32.99.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu j. n. 33 Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení 33.1 Opravy a údržba kovodělných výrobků, strojů a zařízení 33.11 Opravy a údržba kovodělných výrobků 33.11.1 Opravy a údržba kovodělných výrobků 33.11.11 Opravy a údržba kovových konstrukcí 33.11.12 Opravy a údržba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob z kovu Z: - opravy a údržbu kotlů pro ústřední topení 33.11.13 Opravy a údržba parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení) N: - opravy a údržbu kotlů pro ústřední topení (33.11.12) 33.11.14 Opravy a údržba zbraní a střeliva ZT: - opravy sportovních a loveckých zbraní 33.11.19 Opravy a údržba ostatních kovodělných výrobků 33.12 Opravy a údržba strojů 33.12.1 Opravy a údržba všestranně použitelných strojů a zařízení 33.12.11 Opravy a údržba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly 33.12.12 Opravy a údržba hydraulických zařízení, ostatních čerpadel, kompresorů, potrubních armatur 33.12.13 Opravy a údržba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků 33.12.14 Opravy a údržba pecí a hořáků pro topeniště 33.12.15 Opravy a údržba zdvihacích a manipulačních zařízení N: - opravy a údržbu výtahů a eskalátorů (43.29.19) 33.12.16 Opravy a údržba kancelářských strojů a zařízení (kromě počítačů a periferních zařízení) N: - opravy a údržbu počítačů a periferních zařízení (95.11.10) 33.12.17 Opravy a údržba ručních mechanizovaných nástrojů a nářadí 33.12.18 Opravy a údržba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 33.12.19 Opravy a údržba ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n. 33.12.2 Opravy a údržba ostatních strojů pro speciální účely 33.12.21 Opravy a údržba zemědělských a lesnických strojů a přístrojů N: - opravy sekaček na trávu, omítaček, hoblovek, zahradních nůžek a podobných zahradních prostředků (95.22.10) 33.12.22 Opravy a údržba kovoobráběcích a jiných obráběcích strojů 33.12.23 Opravy a údržba strojů pro metalurgii 33.12.24 Opravy a údržba důlních, těžebních a stavebních strojů 33.12.25 Opravy a údržba strojů na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku 33.12.26 Opravy a údržba strojů pro výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní 33.12.27 Opravy a údržba strojů pro výrobu papíru a lepenky 33.12.28 Opravy a údržba strojů a přístrojů na zpracování pryže a plastů 33.12.29 Opravy a údržba ostatních strojů pro speciální účely 33.13 Opravy a údržba elektronických a optických zařízení 33.13.1 Opravy a údržba elektronických a optických zařízení 33.13.11 Opravy a údržba měřicích, zkušebních a navigačních nástrojů a přístrojů ZT: - opravy odčítačů času, časovek, datumovek, časových zámků a podobných zařízení zaznamenávajících čas N: - opravy hodin a hodinek (95.25.11) 33.13.12 Opravy a údržba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů 33.13.13 Opravy a údržba profesionálních optických a fotografických přístrojů a zařízení 33.13.19 Opravy a údržba ostatních profesionálních elektronických zařízení 33.14 Opravy a údržba elektrických zařízení 33.14.1 Opravy a údržba elektrických zařízení 33.14.11 Opravy a údržba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 33.14.19 Opravy a údržba ostatních profesionálních elektrických zařízení 33.15 Opravy a údržba lodí a člunů 33.15.1 Opravy a údržba lodí a člunů 33.15.10 Opravy a údržba lodí a člunů 33.16 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí 33.16.1 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí 33.16.10 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí 33.17 Opravy a údržba jiných dopravních prostředků a zařízení 33.17.1 Opravy a údržba jiných dopravních prostředků a zařízení 33.17.11 Opravy a údržba železničních lokomotiv a vozového parku 33.17.19 Opravy a údržba jiných dopravních prostředků a zařízení 33.19 Opravy a údržba ostatních zařízení 33.19.1 Opravy a údržba ostatních zařízení 33.19.10 Opravy a údržba ostatních zařízení ZT: - restaurování, opravy a údržbu varhan a jiných historických hudebních nástrojů 33.2 Instalace průmyslových strojů a zařízení 33.20 Instalace průmyslových strojů a zařízení 33.20.1 Instalace kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení N: - instalace strojů a zařízení (33.20.2 a 33.20.3) 33.20.11 Instalace parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení), instalace potrubních systémů v průmyslových závodech 33.20.12 Instalace ostatních kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení N: - instalace strojů a zařízení (33.20.2 a 33.20.3) 33.20.2 Instalace všestranně použitelných strojů a zařízení 33.20.21 Instalace kancelářských a účetnických strojů 33.20.29 Instalace ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n. 33.20.3 Instalace strojů pro speciální účely 33.20.31 Instalace průmyslových strojů a zařízení pro zemědělské účely 33.20.32 Instalace kovoobráběcích strojů 33.20.33 Instalace průmyslových strojů a zařízení pro metalurgii 33.20.34 Instalace průmyslových strojů a zařízení pro těžbu 33.20.35 Instalace průmyslových strojů na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku 33.20.36 Instalace průmyslových strojů pro výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní 33.20.37 Instalace průmyslových strojů pro výrobu papíru a lepenky 33.20.38 Instalace průmyslových strojů na zpracování pryže a plastů 33.20.39 Instalace ostatních strojů pro speciální účely 33.20.4 Instalace elektronických a optických zařízení 33.20.41 Instalace lékařských strojů a přístrojů, přesných a optických přístrojů 33.20.42 Instalace profesionálních elektronických zařízení 33.20.5 Instalace elektrických zařízení 33.20.50 Instalace elektrických zařízení 33.20.6 Instalace zařízení pro řízení průmyslových procesů 33.20.60 Instalace zařízení pro řízení průmyslových procesů 33.20.7 Instalace ostatních výrobků j. n. 33.20.70 Instalace ostatních výrobků j. n.
SEKCE D - ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA A KLIMATIZOVANÝ VZDUCH
35 Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch
 
35.1 Elektřina, přenos a rozvod, obchod s elektřinou
 
35.11 Elektřina
 
 35.11.1 Elektřina
 
  35.11.10 Elektřina
 
   Z:
   - elektrickou energii, jako je energie z plynových turbín, termálních,
    jaderných, dieselových, vodních a jiných obnovitelných zdrojů
 
35.12 Přenos elektřiny
 
 35.12.1 Přenos elektřiny
 
  35.12.10 Přenos elektřiny
 
   Z:
   - provoz přenosových systémů, které přenášejí elektřinu z výrobních
    zařízení do distribučních sítí
 
   N:
   - distribuci elektřiny (35.13.10)
   - instalaci elektroměrů (43.21.10)
 
35.13 Rozvod elektřiny
 
 35.13.1 Rozvod elektřiny
 
  35.13.10 Rozvod elektřiny
 
   Z:
   - provoz distribučních sítí (tj. systémů skládajících se z vedení,
    stožárů, elektroměrů a elektroinstalací), které přenášejí elektřinu
    přijatou z výrobních zařízení nebo přenosových systémů ke konečným
    uživatelům
   - údržbu elektroměrů
 
   N:
   - přenos elektřiny (35.12.10)
   - instalaci elektroměrů (43.21.10)
   - odečet elektroměrů (82.99.19)
 
35.14 Obchod s elektřinou
 
 35.14.1 Obchod s elektřinou
 
  35.14.10 Obchod s elektřinou
 
   Z:
   - prodej elektřiny uživatelům
   - služby poskytované obchodníky s elektrickou energií nebo agenty, kteří
    zprostředkovávají prodej elektřiny prostřednictvím elektrických
    distribučních systémů provozovaných jinými osobami
   - provoz burz elektrické energie a přenosové kapacity pro elektrickou
    energii
 
35.2 Vyrobený plyn; rozvod plynných paliv, obchod s plynem, prostřednictvím
   sítí
 
35.21 Vyrobený plyn
 
 35.21.1 Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny, kromě
     ropných plynů
 
  35.21.10 Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny, kromě
       ropných plynů
 
   Z:
   - plyn pro účely zásobování, vyrobený zplyňováním uhlí, ze zemědělských
    vedlejších produktů nebo z odpadů
 
   N:
   - surový zemní plyn (06.20.10)
   - ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky (19.20.3)
   - technické plyny (20.11.1)
 
35.22 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
 
 35.22.1 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
 
  35.22.10 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
 
   Z:
   - distribuci a dodávky plynných paliv všeho druhu prostřednictvím
    potrubních sítí
   - údržbu plynoměrů
 
   N:
   - instalaci plynoměrů (43.22.20)
   - přepravu plynů dálkovým potrubím (49.50.12)
   - odečet plynoměrů (82.99.19)
 
35.23 Obchod s plynem prostřednictvím sítí
 
 35.23.1 Obchod s plynem prostřednictvím sítí
 
  35.23.10 Obchod s plynem prostřednictvím sítí
 
   Z:
   - prodej plynu uživatelům prostřednictvím sítí
   - služby poskytované obchodníky s plynem nebo agenty, kteří
    zprostředkovávají prodej plynu prostřednictvím plynových distribučních
    systémů provozovaných jinými osobami
   - provoz burz plynných paliv a přenosové kapacity pro plynná paliva
 
   N:
   - velkoobchod s plynnými palivy (46.71.13)
   - maloobchod s plynem v lahvích (47.00.85)
 
35.3 Pára a horká voda; dodávání páry a klimatizovaného vzduchu; led
 
35.30 Pára a horká voda; dodávání páry a klimatizovaného vzduchu; led
 
 35.30.1 Pára a horká voda; dodávání páry a horké vody prostřednictvím sítí
 
  35.30.11 Pára a horká voda
  35.30.12 Dodávání páry a horké vody prostřednictvím sítí
 
   Z:
   - dodávání páry a horké vody pro vytápění, získávání energie a jiné
    účely
 
   N:
   - odečet měřičů odběru tepla v domácnostech (82.99.19)
 
 35.30.2 Led; dodávání chladného vzduchu a studené vody
 
  35.30.21 Led, vč. ledu pro chladicí (tj. nepotravinářské) účely
 
   ZT:
   - led pro chladicí (tj. nepotravinářské) účely
 
  35.30.22 Dodávání chladného vzduchu a studené vody
 
   Z:
   - dodávání chlazeného vzduchu a studené vody prostřednictvím sítí
   - dodávání ledu
SEKCE E - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
36 Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou, prostřednictvím sítí
 
36.0 Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou, prostřednictvím sítí
 
36.00 Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou, prostřednictvím
   sítí
 
 36.00.1 Přírodní voda
 
  36.00.11 Pitná voda
  36.00.12 Užitková voda (nepitná)
 
 36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí
 
  36.00.20 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí
 
   Z:
   - čištění vody pro účely její dodávky
   - úpravu vody pro průmyslové a jiné účely
   - distribuci vody prostřednictvím sítí
   - provoz zavlažovacích kanálů
   - údržbu vodoměrů
 
   ZT:
   - distribuci vody cisternami nebo jinými prostředky
 
   N:
   - provoz zavlažovacích systémů pro zemědělské účely (01.61.10)
   - úpravu odpadních vod za účelem zabránění znečištění (37.00.11)
   - instalaci vodoměrů (43.22.11)
   - přepravu vody dálkovým potrubím (49.50.19)
   - odečet vodoměrů (82.99.19)
 
 36.00.3 Obchod s vodou prostřednictvím sítí
 
  36.00.30 Obchod s vodou prostřednictvím sítí
 
37 Služby související s odpadními vodami
 
37.0 Služby související s odpadními vodami
 
37.00 Služby související s odpadními vodami
 
 37.00.1 Kanalizační služby
 
  37.00.11 Odvádění a čištění odpadních vod
 
   Z:
   - odvádění odpadních vod obvykle za použití zařízení, jako jsou odpadní
    potrubí, kanalizace nebo trativody
   - úpravu odpadních vod (vč. domovních a průmyslových odpadních vod, vod
    z plaveckých bazénů atd.) prostřednictvím fyzikálních, chemických a
    biologických procesů jako ředění, cezení, filtrování, sedimentace atd.
   - údržbu a čištění kanalizací a trativodů, vč. výztuh kanalizací
 
   N:
   - shromažďování nebo čištění vody (36.00)
   - distribuci vody prostřednictvím sítí (36.00.20)
   - výstavbu, přestavbu a opravy kanalizací (42.21.2)
 
  37.00.12 Čištěni žump a septiků
 
   Z:
   - vyprazdňování a čištění žump a septiků
   - servis chemických toalet
 
   N:
   - dekontaminaci     povrchových a podzemních vod v místě znečištění
    (39.00.11 a 39.00.12)
   - čištění a odblokování odpadních trubek v budovách (43.22.11)
 
 37.00.2 Splaškový kal
 
  37.00.20 Splaškový kal
 
38 Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu
  využití
 
38.1 Odpad; sběr a přeprava odpadu
 
38.11 Odpad; sběr a přeprava odpadu, jiného než nebezpečného
 
   Z:
   - sběr stavebního a demoličního odpadu
   - sběr a odvoz úlomků, jako jsou větve a stavební suť
   - sběr odpadu z textilních závodů
 
 38.11.1 Sběr recyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
 
  38.11.11 Sběr recyklovatelného komunálního odpadu, jiného než nebezpečného
 
   Z:
   - sběr komunálního odpadu (jiného než nebezpečného) specificky
    zaměřeného na sběr recyklovatelných materiálů:
    - ať již přetříděného nebo smíšeného odpadu, jako jsou lepenka, papír,
     plasty, sklo, hliník, ocel a organický odpad ze sběrných dvorů
     z obytných čtvrtí, vč. pouličního sběru, sběru od zadních vchodů
     nebo sběru podle pravidelného nebo pružného harmonogramu
 
  38.11.19 Sběr ostatního recyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
 
   Z:
   - sběr ostatního odpadu (jiného než nebezpečného) specificky zaměřeného
    na sběr recyklovatelných materiálů:
    - ať již přetříděného nebo smíšeného odpadu, jako jsou lepenka, papír,
     plasty, sklo, hliník, ocel a další recyklovatelné materiály
     z neobytných čtvrtí (nebytových míst) podle pravidelného nebo
     pružného harmonogramu
 
 38.11.2 Sběr nerecyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
 
  38.11.21 Sběr nerecyklovatelného komunálního odpadu, jiného než
       nebezpečného
 
   Z:
   - obecný sběr nerecyklovatelného komunálního odpadu (jiného než
    nebezpečného), odpadků, zbytků, smetí a smíšených materiálů z obytných
    čtvrtí, vč. pouličního sběru, sběru od zadních vchodů nebo sběru podle
    pravidelného nebo pružného harmonogramu
 
  38.11.29 Sběr ostatního nerecyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
 
   Z:
   - obecný sběr nerecyklovatelného ostatního odpadu (jiného než
    nebezpečného), odpadků, zbytků, smetí a smíšených materiálů
    z neobytných čtvrtí (nebytových míst) podle pravidelného nebo pružného
    harmonogramu
 
 38.11.3 Shromážděný nerecyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný
 
  38.11.31 Nerecyklovatelný komunální odpad, jiný než nebezpečný
 
   N:
   - pelety a brikety kovové nebo plastové (38.32.13)
 
  38.11.39 Ostatní nerecyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný
 
 38.11.4 Vraky určené do šrotu nebo k demontáži
 
  38.11.41 Plavidla a jiné plovoucí konstrukce určené do šrotu
  38.11.49 Ojetá motorová vozidla, použité počítače, televizory a jiná
       zařízení určená k demontáži
 
   ZT:
   - použité spotřebiče převážně pro domácnost a spotřební elektroniku
 
 38.11.5 Ostatní shromážděný recyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný
 
  38.11.51 Skleněný odpad
  38.11.52 Odpad papíru a lepenky
  38.11.53 Použité pryžové pneumatiky 
  38.11.54 Ostatní pryžový odpad
  38.11.55 Plastový odpad
  38.11.56 Textilní odpad
  38.11.57 Odřezky a jiné odpady kůží (usní)
  38.11.58 Kovový odpad, jiný než nebezpečný
  38.11.59 Ostatní recyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný, j. n.
 
   ZT:
   - smíšený materiál určený k recyklaci, např. smíšený kovový nebo
    plastový odpad
   - neaglomerovaný dřevěný odpad a zbytky
 
   N:
   - pelety a brikety, z lisovaného a aglomerovaného dřeva, rostlinného
    odpadu a rostlinných zbytků (16.29.15)
   - aglomerovaný dřevěný odpad a zbytky v jiných formách než pelety
    (16.29.15)
   - pelety a brikety z různého průmyslového odpadu (38.32.13)
 
 38.11.6 Přeprava odpadu, jiného než nebezpečného
 
  38.11.61 Přeprava recyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
 
   N:
   - provoz zařízení, kde se smíšený recyklovatelný odpad třídí do
    jednotlivých kategorií (38.32.1)
 
  38.11.69 Přeprava ostatního odpadu, jiného než nebezpečného
 
   N:
   - zpracování odpadu, jiného než nebezpečného, pro konečné odstranění
    (likvidaci) (38.21.10)
 
38.12 Nebezpečný odpad; sběr a přeprava nebezpečného odpadu
 
 38.12.1 Sběr nebezpečného odpadu
 
   N:
   - sanaci a vyčištění kontaminovaných budov, dolů, zeminy, spodní vody,
    např. odstranění azbestu (39.00.1)
 
  38.12.11 Sběr nebezpečného zdravotnického a jiného biologicky nebezpečného
       odpadu
 
   Z:
   - sběr nebezpečného odpadu specificky zaměřený na:
    - patologický odpad, jako je anatomický a neanatomický odpad, ostrý
     odpad, např. jehly a skalpely
    - jiný biologický infekční odpad z nemocnic, lékařských praxí,
     zubařských praxí, zdravotnických laboratoří
    - jiný biologicky nebezpečný odpad z neobytných čtvrtí (nebytových
     míst)
 
  38.12.12 Sběr nebezpečného průmyslového odpadu
 
   Z:
   - sběr ostatního nebezpečného odpadu specificky zaměřený na:
    - nebezpečný odpad (kromě zdravotnického a biologického), který může
     být nebezpečný pro lidské zdraví nebo životní prostředí a který
     vyžaduje zvláštní manipulační techniky určené zákonem nebo
     nařízením, např. jaderný odpad, použitý olej z dopravy nebo servisů
 
  38.12.13 Sběr nebezpečného komunálního odpadu
 
   Z:
   - sběr nebezpečného komunálního odpadu specificky zaměřený na:
    - domovní nebezpečný odpad, vč. materiálu, který může být nebezpečný
     pro lidské zdraví nebo životní prostředí a který vyžaduje zvláštní
     manipulační techniky určené zákonem nebo nařízením, např. použité
     baterie
 
 38.12.2 Shromážděný nebezpečný odpad
 
  38.12.21 Vyhořelé palivové články (kazety) jaderných reaktorů
  38.12.22 Farmaceutický odpad
  38.12.23 Jiný nebezpečný zdravotnický odpad
  38.12.24 Nebezpečný chemický odpad
  38.12.25 Odpadní oleje
  38.12.26 Nebezpečný kovový odpad
  38.12.27 Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických
       akumulátorů
  38.12.29 Ostatní nebezpečný odpad
 
 38.12.3 Přeprava nebezpečného odpadu
 
  38.12.30 Přeprava nebezpečného odpadu
 
   Z:
   - sběrná střediska, překladové stanice a kontejnerové stanice
    nebezpečného odpadu
 
38.2 Příprava k likvidaci a likvidace odpadu
 
38.21 Příprava k likvidaci a likvidace odpadu, jiného než nebezpečného
 
 38.21.1 Zpracování odpadu, jiného než nebezpečného, pro konečné odstranění
  
  38.21.10 Zpracování odpadu, jiného než nebezpečného, pro konečné
       odstranění 
 
 38.21.2 Likvidace odpadu, jiného než nebezpečného
 
  38.21.21 Provoz kontrolované skládky
 
   Z:
   - likvidaci odpadu (jiného než nebezpečného) na řízených skládkách,
    které splňují kritéria řízených skládek stanovená zákonem nebo
    nařízením, tj. jsou postaveny tak, aby nedocházelo k prosakování atd.
 
  38.21.22 Provoz jiných skládek
 
   Z:
   - likvidaci odpadu, jiného než nebezpečného, na jiných skládkách než
    řízených
 
  38.21.23 Spalovaní odpadu, jiného než nebezpečného
 
   Z:
   - spalování odpadu, jiného než nebezpečného, v zařízeních, které splňují
    normy a požadavky pro spalování odpadu
 
  38.21.29 Ostatní likvidace odpadu, jiného než nebezpečného
 
   Z:
   - likvidaci ostatního odpadu, jiného než nebezpečného, jako je:
    - chemická nebo biologická redukce zemědělského odpadu a podobné
     úpravy
    - kompostování organického odpadu
    - zpracování zemědělského a jiného odpadu za účelem získání bioplynu
 
 38.21.3 Odpadní organická rozpouštědla
 
  38.21.30 Odpadní organická rozpouštědla
 
 38.21.4 Popílky a zbytky ze spalování odpadu
 
  38.21.40 Popílky a zbytky ze spalování odpadu
 
 38.21.5 Pelety z komunálního odpadu
 
  38.21.50 Pelety z komunálního odpadu
 
   ZT:
   - komunální odpad, sušený, zbavený nebezpečných složek a poetizovaný
 
38.22 Příprava k likvidaci a likvidace nebezpečného odpadu
 
 38.22.1 Příprava k likvidaci jaderného a ostatního nebezpečného odpadu
 
  38.22.11 Příprava k likvidaci jaderného odpadu
  38.22.19 Příprava k likvidaci ostatního nebezpečného odpadu
 
   Z:
   - úpravu za účelem redukce, likvidace nebo transformace nebezpečného
    odpadu:
    - procesy zahrnující biologické, chemické nebo fyzikální postupy
    - spalování nebezpečného odpadu
 
   Tyto postupy mohou vést k likvidaci zbytků nebo k získání
   recyklovatelného materiálu.
 
 38.22.2 Likvidace jaderného a ostatního nebezpečného odpadu
 
  38.22.21 Likvidace jaderného odpadu
  38.22.29 Likvidace ostatního nebezpečného odpadu
 
   Z:
   - likvidaci nebezpečného odpadu v zařízeních, která splňují zákonné
    normy pro likvidaci nebezpečného odpadu, jako jsou schválená zařízení
    pro regulované ukládání nebezpečného odpadu nebo skládky nebezpečného
    odpadu
 
38.3 Zpracování odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny
 
38.31 Demontáž vraků
 
 38.31.1 Demontáž vraků
 
  38.31.11 Demontáž plavidel a plovoucích konstrukcí
  38.31.12 Demontáž ojetých motorových vozidel, použitých počítačů,
       televizorů a jiných zařízení
 
   Z:
   - demontáž vraků, např. automobilů, počítačů atd. za účelem získávání a
    oddělování znovu použitelných materiálů
 
   N:
   - demontáž plavidel a plovoucích konstrukcí (38.31.11)
 
38.32 Zpracování vytříděných surovin k dalšímu využití; druhotné suroviny
 
 38.32.1 Zpracování vytříděných surovin
 
   Z:
   - zpětné získávání tříděných materiálů za poplatek nebo na smluvním
    základě
 
   N:
   - velkoobchod s odpadem a šrotem, vč. sběru, třídění, balení, prodeje
    atd. bez průmyslového procesu (46.77.10)
 
  38.32.11 Zpracování vytříděných kovových surovin
 
   Z:
   - zpracování kovového odpadu a šrotu a kovových předmětů, použitých nebo
    nepoužitých, na druhotnou surovinu
 
   Typickým vstupem je odpad a šrot, tříděný nebo netříděný, ale vždy
   nevhodný pro další přímé použití v     průmyslovém procesu, zatímco výstupem
   je materiál vhodný pro další zpracování, který je proto považován za
   meziprodukt (druhotnou surovinu). Vyžaduje se mechanický nebo chemický
   proces. Příkladem jsou:
   - mechanické drcení kovového odpadu, např. použitých automobilů, praček,
    jízdních kol atd., s následným tříděním a separací
   - mechanická redukce velkých kusů železa, např. železničních vagonů
   - demontáž použitých výrobků, např. automobilů nebo praček, za účelem
    získání znovu použitelných materiálů
   - demontáž použitých výrobků, např. automobilů nebo praček, za účelem
    oddělení škodlivého odpadu (např. oleje, chladicí kapaliny, paliva)
 
  38.32.12 Zpracování vytříděných nekovových surovin
 
   Z:
   - zpracování nekovového odpadu a šrotu a nekovových předmětů, použitých
    nebo nepoužitých, na druhotnou surovinu
 
   Typickým vstupem je odpad a šrot, tříděný nebo netříděný, ale vždy
   nevhodný pro další přímé použití v průmyslovém procesu, zatímco výstupem
   je materiál vhodný pro další zpracování, který je proto považován za
   meziprodukt (druhotnou surovinu). Vyžaduje se mechanický nebo chemický
   proces. Příkladem jsou:
   - opětovné získávání gumy, např. z použitých pneumatik, na výrobu
    druhotné suroviny
   - třídění a peletování plastů pro získání druhotné suroviny na výrobu
    trubek, květináčů, palet apod.
   - opětovné získávání chemikálií z chemického odpadu
   - drcení, čištění a třídění skla
   - drcení, čištění a třídění jiných odpadních materiálů, např. odpadu
    z demolicí, za účelem získávání druhotné suroviny
 
  38.32.13 Pelety j. n. (vyráběné z různých odpadních materiálů) 
 
   ZT:
   - pelety a brikety ze smíšeného kovového nebo plastového odpadu
 
 38.32.2 Kovové druhotné suroviny
 
  38.32.21 Druhotné suroviny z drahých kovů
  38.32.22 Druhotné suroviny ze železných kovů
  38.32.23 Druhotné suroviny z mědi
  38.32.24 Druhotné suroviny z niklu
  38.32.25 Druhotné suroviny z hliníku
  38.32.29 Druhotné suroviny z ostatních kovů
 
 38.32.3 Druhotné suroviny z nekovových materiálů
 
  38.32.31 Druhotné suroviny ze skla
  38.32.32 Druhotné suroviny z papíru a lepenky
  38.32.33 Druhotné suroviny z plastu
  38.32.34 Druhotné suroviny z pryže
  38.32.35 Druhotné suroviny z textilu
  38.32.39 Druhotné suroviny z ostatních nekovových materiálů
 
39 Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady
 
39.0 Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady
 
39.00 Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady
 
   Z:
   - sanaci, tj. činnosti řešící následky kontaminace způsobené provozem
    zařízení nebo nehodou; tato služba má za cíl odstranit nebo izolovat
    existující kontaminaci půdy, vody nebo ovzduší a musí být prováděná na
    místě
 
 39.00.1 Sanace a čištění zeminy, vody, vzduchu a budov
 
  39.00.11 Sanace a čištěni zeminy a spodní vody
 
   Z:
   - realizaci schválených plánů pro sanaci půdy a spodní vody na
    kontaminované lokalitě, které splňují požadavky určené zákonem nebo
    nařízením
 
   ZT:
   - odstraňování nebo čištění dolů a podobných zařízení (vč. odstřelů)
 
   N:
   - čištění vody pro účely dodávky vody (36.00.20)
 
  39.00.12 Sanace a čištění povrchové vody
 
   Z:
   - realizaci schválených plánů pro sanaci povrchové vody na kontaminované
    lokalitě, které splňují požadavky určené zákonem nebo nařízením
 
  39.00.13 Sanace a čištění ovzduší
 
   Z:
   - realizaci schválených plánů pro sanaci ovzduší na kontaminované
    lokalitě, které splňují požadavky určené zákonem nebo nařízením
 
  39.00.14 Sanace budov
 
   Z:
   - zpracování a realizaci sanačního plánu, který odstraňuje, likviduje,
    izoluje nebo jinak redukuje znečišťující látky v budovách, např.
    azbest, olovo, radon nebo jiné látky
 
 39.00.2 Ostatní sanace a specializované kontrolní služby na omezování
     znečištění
 
  39.00.21 Zajištění sanace území, kontrola a monitoring a jiné sanace na
       místě
 
   Z:
   - prevenci další nebo širší kontaminace na místě
   - prevenci pohybu nekontrolovaných znečišťujících látek z místa
   - monitorování místa s cílem určit účinnost sanace
   - kontrolu přístupu na kontaminované místo
   - další sanační služby na místě j. n.
 
  39.00.22 Ostatní sanace
 
   Z:
   - ostatní sanační služby, např.:
    - záchranné reakce na ekologické havárie
    - ostatní sanační služby j. n.
 
   N:
   - hubení škůdců v zemědělství (01.61.10)
   - čištění a kropení ulic atd. (81.29.12)
 
  39.00.23 Ostatní specializované kontrolní služby na omezování znečištění
 
   Z:
   - monitorování, kontrolu a zjišťování škod z nánosu okyselení („kyselý
    déšť“)
   - ostatní specializované kontroly znečišťování j. n.
 
   N:
   - poradenství v oblasti životního prostředí (74.90.13)
SEKCE F - STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE
41 Budovy a výstavba budov
 
41.0 Budovy a výstavba budov
 
41.00 Budovy a výstavba budov
 
   ZT:
   - služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových
    stavebních projektů
 
 41.00.1 Budovy bytové
 
  41.00.11 Budovy jednobytové
 
   Z:
   - samostatné jednobytové domy, rodinné domky, vily, horské chaty, lesní
    sruby, zemědělské usedlosti, venkovská obydlí, rekreační chaty a
    chalupy atd.
 
   ZT:
   - dvojdomky nebo řadové domy, kde má každá bytová jednotka vlastní
    střechu a vlastní vchod přímo zvenku
 
   N:
   - nebytové budovy pro zemědělství (41.00.22)
 
  41.00.12 Budovy dvoubytové
 
   Z:
   - rodinné domy se dvěma bytovými jednotkami, dvojdomky nebo řadové domy
    se dvěma bytovými jednotkami
 
   N:
   - dvojdomky nebo řadové domy, kde má každá bytová jednotka vlastní
    střechu a vlastní vchod přímo zvenku (41.00.11)
 
  41.00.13 Budovy tří a vícebytové
 
   Z:
   - ostatní bytové budovy se třemi a více bytovými jednotkami, jako jsou
    výškové domy, bytové domy
 
   N:
   - bytové budovy sloužící komunitám (41.00.14)
   - hotely (41.00.27)
   - mládežnické hostely, budovy k ubytování v kempech a bungalovy
    v rekreačních areálech (41.00.27)
 
  41.00.14 Budovy bytové ostatní
 
   Z:
   - bytové budovy sloužící komunitám, vč. pobytových zařízení
    poskytujících i neposkytujících služby pro seniory, studenty, děti a
    ostatní sociální skupiny, např. domovy důchodců, dělnické ubytovny,
    studentské koleje, sirotčince, ubytovny pro osoby bez domova atd.
 
   N:
   - budovy nemocnic a klinik (41.00.28) 
   - budovy subjektů poskytujících ošetřovatelské nebo zdravotní služby
    (41.00.28)
   - budovy věznic, kasáren (41.00.29)
 
 41.00.2 Budovy nebytové
 
  41.00.21 Budovy pro průmysl
 
   Z:
   - kryté stavební objekty pro průmyslovou výrobu, např. továrny, dílny,
    jatka, pivovary, montážní závody
 
   N:
   - budovy pro zemědělství (41.00.22)
   - nádrže a sila pro skladování, budovy skladů (41.00.26)
   - průmyslové stavby (elektrárny, rafinerie atd.), které nemají charakter
    budov (42.22.13, 42.99.11)
 
  41.00.22 Budovy pro zemědělství
 
   Z:
   - hospodářské a skladovací budovy využívané v zemědělství, např. chlévy,
    konírny, vepříny, ovčíny, stáje, kotce, drůbežárny, sýpky, hangáry a
    zemědělské kůlny, sklepy, objekty pro vinařství, skleníky, sila
    v rámci zemědělské výroby
 
   N:
   - stavby zoologických a botanických zahrad (42.99.12)
   - sila pro skladování (41.00.26)
 
  41.00.23 Budovy administrativní
 
   Z:
   - budovy užívané jako obchodní místa, pro úřednické a administrativní
    účely, např. banky, pošty, obecní úřady, úřady státní správy
 
   ZT:
   - konferenční a kongresová centra, budovy soudů a státních institucí
 
  41.00.24 Budovy pro obchod
 
   Z:
   - nákupní střediska, nákupní centra, obchodní domy, samostatné obchody a
    butiky, haly používané pro veletrhy, aukce a výstavy, zastřešená
    tržiště, čerpací stanice atd.
 
   ZT:
   - restaurace v nákupních střediscích
 
  41.00.25 Budovy pro dopravu a telekomunikace
 
   Z:
   - budovy civilních a vojenských letišť, železniční a autobusová nádraží,
    budovy přístavů, stanice kabinkových a sedačkových lanovek
   - budovy pro rozhlasové a televizní vysílání, telefonní ústředny,
    telekomunikační centra atd.
   - budovy garáží (nadzemní nebo podzemní) a zastřešená parkoviště
 
   ZT:
   - letecké hangáry, stavědla a budovy depa pro lokomotivy a vagóny
   - telefonní budky
   - majáky
   - budovy (věže) řízení letového provozu 
   - přístřešky pro jízdní kola
 
   N:
   - čerpací stanice (41.00.24)
   - nádrže a sila pro skladování, budovy skladů (41.00.26)
   - železniční tratě (42.12.10)
   - letištní vzletové a přistávací dráhy (42.11.10)
   - telekomunikační přenosová vedení a stožáry (42.22.11 a 42.22.12)
   - terminály pro přečerpávání a skladování uhlovodíků (42.99.11)
 
  41.00.26 Budovy skladů, nádrže a sila
 
   Z:
   - nádrže a jímky
   - nádrže pro ropu a plyn
   - sila pro obiloviny, cement nebo jiné suché sypké produkty
   - chladírny a specializované sklady
 
   ZT:
   - skladové areály
 
   N:
   - zemědělská sila a skladové objekty využívané v zemědělství (41.00.22)
   - vodojemy (42.21.13)
   - terminály pro přečerpávání a skladování uhlovodíků (42.99.11)
 
  41.00.27 Hotely a podobné budovy
 
   Z:
   - hotely, motely, hostince, penziony a podobné ubytovací budovy, také
    s restaurací nebo bez restaurace
   - hostely pro mládež, horské boudy, budovy táborů pro prázdninový pobyt
    dětí nebo rodin, bungalovy pro rekreační účely, rekreační ubytovací
    zařízení a ostatní     jinde neuvedené ubytovací budovy pro turisty
 
   ZT:
   - samostatné stavební objekty restaurací a barů
 
   N:
   - restaurace v bytových domech (41.00.1)
   - restaurace v nákupních střediscích (41.00.24)
   - stavby zábavních a rekreačních parků (42.99.12)
 
  41.00.28 Budovy určené pro společenské a kulturní účely, sport,
       vzdělávání, zdravotnictví, ústavní péči nebo církevní účely
 
   Z:
   - kina, koncertní sály, operní scény, divadla atd.
   - společenské sály a víceúčelové haly využívané převážně pro
    společenskou zábavu
   - kasina, cirkusy, hudební sály, taneční sály a diskotéky, zastřešená
    pódia atd.
   - muzea, umělecké galerie, knihovny a informační střediska
   - budovy užívané pro preprimární, primární a sekundární vzdělávání
    (např. mateřské školy, základní školy, střední školy, vyšší odborné
    školy, gymnázia, průmyslové školy atd.), školy v rámci formálního
    vzdělávacího systému, školy poskytující odborné vzdělání
   - budovy užívané pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum, výzkumné
    laboratoře, vysokoškolské ústavy
   - budovy, v nichž je poskytována lékařská a ošetřovatelská péče pro
    nemocné nebo zraněné osoby
   - sanatoria, centra následné péče, pečovatelské domy, psychiatrické
    léčebny, výdejny léků, lékárny, zařízení pro matky, centra péče
    o matku a dítě
   - kryté sportovní objekty (pro basketbal, tenis, plavání, gymnastiku,
    bruslení, hokej atd.), poskytují také zázemí pro diváky (ochozy,
    tribuny atd.) a pro sportovce (sprchy, šatny atd.)
   - kostely, kaple, mešity, synagogy atd. 
 
   ZT:
   - budovy archivů
   - speciální školy pro postižené děti
   - centra dalšího vzdělávání
   - meteorologické stanice, hvězdárny
   - nemocnice (fakultní, vězeňské, ozbrojených sil atd.)
   - budovy užívané k termoterapii, talasoterapii, rehabilitaci, krevním
    transfuzím, sběru mateřského mléka, veterinární léčbě atd.
   - budovy subjektů poskytující kombinované ústavní/ubytovací služby a
    ošetřovatelskou nebo lékařskou péči pro seniory nebo osoby se
    zdravotním postižením atd.
   - budovy na hřbitovech a související stavby, obřadní síně, krematoria
 
   N:
   - ubytovny jako samostatné budovy internátních škol (41.00.14)
   - ubytovny pro studenty (41.00.14)
   - objekty ústavů a domy se sociálními službami pro seniory, zdravotně
    postižené osoby atd. (41.00.14)
   - stavby zábavních a rekreačních parků (42.99.12)
   - objekty se sochami a památkově chráněné budovy, umělecké stavby nebo
    stavby s ozdobnou funkcí (41.00.29)
   - sportoviště užívaná pro venkovní sporty, např. nezastřešené tenisové
    kurty, venkovní plavecké bazény apod. (42.99.12)
 
  41.00.29 Budovy nebytové ostatní
 
   Z:
   - historické nebo památkově chráněné budovy jakéhokoliv druhu
    nepoužívané pro jiné účely
   - věznice a vazební věznice, kasárna ozbrojených sil a podobné objekty
    policie nebo hasičů
 
   ZT:
   - památkově chráněné ruiny staveb, archeologické vykopávky a
    prehistorická naleziště - objekty se sochami a památkově chráněné
    budovy, umělecké stavby nebo stavby s ozdobnou funkcí
   - stavby, jako jsou autobusové zastávky, veřejné záchody, prádelny atd.
 
   N:
   - telefonní budky (41.00.25)
   - muzea (41.00.28)
   - církevní budovy (41.00.28)
   - vězeňské nemocnice a nemocnice ozbrojených sil (41.00.28)
   - vojenské inženýrské stavby (42.99.19)
 
 41.00.3 Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a
     renovace)
 
   N:
   - výstavbu speciálních betonových nebo ocelových konstrukcí pro budovy
    (43.99.40, 43.99.50)
 
  41.00.31 Výstavba jednobytových budov
 
   Z:
   - výstavbu samostatných jednobytových domů, rodinných domků, vil,
    horských chat, lesních srubů, zemědělských usedlostí, venkovských
    obydlí, rekreačních chat a chalup atd.
 
   ZT:
   - výstavbu dvojdomků nebo řadových domů, kde má každá bytová jednotka
    vlastní střechu a vlastní vchod přímo zvenku
 
   N:
   - výstavbu nebytových budov pro zemědělství (41.00.42)
 
  41.00.32 Výstavba dvoubytových budov
 
   Z:
   - výstavbu rodinných domů se dvěma bytovými jednotkami, dvojdomků nebo
    řadových domů se dvěma bytovými jednotkami
 
   N:
   - výstavbu dvojdomků nebo řadových domů, kde má každá bytová jednotka
    vlastní střechu a vlastní vchod přímo zvenku (41.00.31)
 
  41.00.33