04/2017 (MF) Změna seznamu zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

Schválený:
04/2017
Výměr
MF
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
V Praze dne 26. září 2017
Č.j.: MF-26843/2017/1602-3
Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl. I
Výměr MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 12/2016), ve znění výměru MF č. 03/2017 (Cenový věstník částka 8/2017) se mění takto:
1. V Příloze č. 1 výměru MF č. 01/2017 se na začátku názvu oddílu „Běžný způsob distribuce mléčných výrobků“ vkládá číslice „1.“.
2. Za oddíl 1. se doplňuje oddíl 2., který zní:
„2. Distribuce s použitím mléčných automatů
I------------------------------------------------------I---------------------I
I 2. skupina - kysané mléčné výrobky s ovocnou šťávou, ochucené přírodním  I
I aromatem či nearomatizované s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně1)   I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I Název a popis výrobku                I Maximální cena při I
I                           I prodeji konečnému I
I                           I spotřebiteli Kč/kus I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt, I           I 
I 150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem   I           I
I „školní projekt“ dodavatel: COME Vending s.r.o.   I           I 
I výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.  I   8,50      I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt,I   8,50      I
I obal - 150 g, polypropylenový kelímek s nápisem  I           I
I „školní projekt“ dodavatel: COME Vending s.r.o.   I           I
I výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.  I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt, I    8,50     I
I 150 g, obal- polypropylenový kelímek s nápisem    I           I
I „školní projekt“ dodavatel: Happy Snack s.r.o.    I           I
I výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.  I           I  
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt,I    8,50     I
I 150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem   I           I
I „školní projekt“                  I           I 
I dodavatel: Happy Snack s.r.o.            I           I
I výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.  I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I 3. skupina - mléčné nápoje s kakaem, ovocnou šťávou či ochucené      I
I  přírodním aromatem s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně1)       I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I Název a popis výrobku                I Maximální cena při I
I                           I prodeji konečnému I
I                           I spotřebiteli Kč/kus I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO KAKAOVÉ, 200 ml, obal -      I  8,40       I
I polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  I           I 
I dodavatel: COME Vending s.r.o.            I           I
I výrobce: Mlékárna Kunín a.s.             I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO ČOKOLÁDOVÉ, 200 ml, obal -     I  8,70       I
I polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  I           I
I dodavatel: COME Vending s.r.o.            I           I
I výrobce: Mlékárna Kunín a.s.             I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO VANILKOVÉ, 200 ml, obal -     I  9,10       I
I polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  I           I
I dodavatel: COME Vending s.r.o.            I           I
I výrobce: Mlékárna Kunín a.s.             I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO KAKAOVÉ, 200 ml, obal -      I  8,40       I
I polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  I           I
I dodavatel: Happy Snack s.r.o.            I           I
I výrobce: Mlékárna Kunín a.s.             I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO ČOKOLÁDOVÉ, 200 ml, obal -     I  8,70       I
I polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  I           I 
I dodavatel: Happy Snack s.r.o.            I           I 
I výrobce: Mlékárna Kunín a.s.             I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO VANILKOVÉ, 200 ml, obal -     I  9,10       I
I polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  I           I
I dodavatel: Happy Snack s.r.o.            I           I
I výrobce: Mlékárna Kunín a.s.             I           I 
I------------------------------------------------------I---------------------I
Čl. II
Výměr nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.
Ing. Ivan Pilný v. r.
ministr financí

Související dokumenty