28/1973 Sb., o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 32

Schválený:
28/1973 Sb.
USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 22. března 1973
o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 32
Předsednictvo České národní rady podle § 50 odst. 1 zákona ČNR č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 32 a stanoví den jejího konání na čtvrtek dne 17. května 1973.
Erban v. r.

Související dokumenty