D-142 Pokyn o prominutí DPH v případě "technicky zhodnocených" ojetých osobních automobilů Změna: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/1996;

Schválený:
D-142
Pokyn
Ministerstva financí
o prominutí DPH v případě "technicky zhodnocených" ojetých osobních automobilů určených k dalšímu prodeji
ing. O. Paikert,
tel.: 2454 2290
Čj.: 181/7 108/96
Ministerstvo financí podle ustanovení § 55a zákona ČNR č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů promíjí za období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1996 daň z přidané hodnoty ze základu daně stanoveného podle § 14, odst. 14 zákona č. 588/1992 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, v případě prodeje ojetých osobních automobilů v nezměněném stavu osobou, která toto vozidlo nakoupila za účelem dalšího prodeje (nemá osobní automobil zahrnut do hmotného majetku), a současně toto vozidlo před prodejem "technicky zhodnotila" a neuplatnila při pořízení "technického zhodnocení" nárok na odpočet daně na vstupu, ve výši neuplatněného nároku na odpočet DPH. V daném případě se nemůže jednat o technické zhodnocení, které je vázáno pouze k majetku, tím zásoby nejsou.
Pokud de dni účinnosti tohoto rozhodnutí prominutá daň ještě nebyla předepsána, od předpisu se upustí.
Vznikne-li prominutím vratitelný přeplatek, bude vrácen na žádost podle § 64 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, podanou u místně příslušného správce daně.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v.r.

Související dokumenty