162/1995 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášky Ministerstva hospodářství č. 219/1993 Sb.

Schválený:
162/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodářství
ze dne 14. července 1995,
kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášky Ministerstva hospodářství č. 219/1993 Sb.
Ministerstvo hospodářství podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., stanoví:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášky Ministerstva hospodářství č. 219/1993 Sb., se mění takto:
Příloha k vyhlášce č. 315/1991 Sb. včetně nadpisu zní:
"Příloha k vyhlášce č. 315/1991 Sb.
Finanční stravovací normativ na nákup potravin
Finanční stravovací normativ v Kč/na den a strávníka/v rozpětí

------------------------------------------------------------------

snídaně              5,60 - 8,50
přesnídávka            3,60 - 6,20
oběd               12,30 - 19,50
svačina              2,60 - 3,20
večeře              10,70 - 17,60

------------------------------------------------------------------

celodenní             34,80 - 55,00".


------------------------------------------------------------------
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1995.
Ministr:
Doc. Ing. Dyba CSc. v. r.

Související dokumenty