272/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmenic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, ve znění vyhlášky č. 332/1993 Sb.

Schválený:
272/1994 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 22. prosince 1994,
kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, ve znění vyhlášky č. 332/1993 Sb.
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, ve znění vyhlášky č. 332/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se vypouštějí slova "jehož součástí je i ocenění vlivu některých faktorů na hospodářské využití uvedených pozemků".
2. V seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, uveřejněném jako samostatná příloha Sbírky zákonů k vyhlášce č. 613/1992 Sb., (dále jen "seznam")1) se vypouští část "Ocenění vlivu některých faktorů na hospodářské využití pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin".
3. Seznam, ve znění změn a doplňků stanovených vyhláškou č. 332/1993 Sb., se doplňuje a mění způsobem uvedeným v příloze této vyhlášky.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.
Ministr:
Ing. Lux v. r.
 
Příl.
Doplňky a změny seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, uveřejněného jako samostatná příloha Sbírky zákonů k vyhlášce č. 613/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 332/1993 Sb.
I. Doplňky seznamu

Okres: 3802   Frýdek - Místek
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
380208101   769282   TŘANOVICE          4,31

Okres: 3211   Příbram
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
321116402   785270   MÝŠLOVICE          5,05


II. Změny seznamu

Okres: 3201   Benešov
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
320113801   758469   STUDENÝ           4,99

Okres: 3703   Brno-venkov
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
370306501   699055   MORAVSKÉ KNÍNICE       8,18

Okres: 3401   Domažlice
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
340102201   652253   CHODSKÁ LHOTA        2,57
340106502   781622   CHŘEBŘANY          3,45
340108901   705543   NOVÁ VES U KDYNĚ       3,29
340106704   712027   OPRECHTICE NA ŠUMAVĚ     2,38
340104701   722936   POCÍNOVICE          2,98

Okres: 3601   Havlíčkův Brod
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
360100101   637823   HAVLÍČKŮV BROD        4,95

Okres: 3604   Jičín
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
360412506   741477   ÚSTÍ U STARÉ PAKY      2,52

Okres: 3203   Kladno
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
320300402   603198   BAKOV            5,73
320307702   749516   BLAHOTICE          4,55
320304205   717401   ČERADICE U PÁLEČKU      5,84
320307709   628506   DOLÍN            5,56
320302502   633054   DRCHKOV           4,41
320308202   755559   HONICE            3,73
320302801   645117   HOŘEŠOVICE          4,13
320311301   645125   HOŘEŠOVIČKY         4,57
320303201   648035   HRDLÍV            3,51
320304001   661678   KAČICE            3,16
320304201   666424   KLOBUKY           5,24
320304202   666432   KOBYLNÍKY          4,52
320304203   666441   KOKOVICE           4,38
320307703   749532   KVÍC             4,57
320310702   793311   LISOVICE           5,66
320306201   704199   NEUMĚŘICE          6,23
320307705   749508   OTRUBY            5,00
320304204   717410   PÁLEČEK           4,36
320306801   720542   PCHERY            3,89
320309102   769991   SAKY             3,55
320307701   749362   SLANÝ            4,69
320307901   750841   SMEČNO            3,10
320309402   752991   SRBY U TUCHLOVIC       2,24
320308201   755567   STOCHOV           3,21
320308301   755796   STRADONICE U ZLONIC     4,51
320307708   768812   TRPOMĚCHY          6,28
320309201   770035   TŘEBÍZ            5,33
320309401   771317   TUCHLOVICE          4,87
320310703   793329   VYŠÍNEK           5,89
320310601   792985   ZICHOVEC           2,82
320310701   793337   ZLONICE           7,20

Okres: 3204   Kolín
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
320400301   602027   BĚLUŠICE           4,74

Okres: 3206   Mělník
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
320604201   703567   NERATOVICE          3,80
320603904   746657   SEDLEC U MŠENA        8,91
320603802   788066   VYSOKÁ LIBEŇ         7,54

Okres: 3207   Mladá Boleslav
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
320711903   664561   KBEL             4,06
320709701   684244   LIPNÍK            4,42
320710101   689106   LUŠTĚNICE          5,42
320711906   602124   STARÉ BENÁTKY        3,62
320702402   757098   STRUHY            4,20
320715005   773590   ÚJEZDEC U LUŠTĚNIC      4,69

Okres: 3208   Nymburk
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
320800201   602060   BENÁTECKÁ VRUTICE      4,01
320810801   602078   JIŘICE            4,10
320805101   695190   MILOVICE NAD LABEM      5,58
320808601   756059   STRAKY            5,62
320810201   791687   ZBOŽÍČKO           4,49

Okres: 3806   Opava
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
380601801   624756   DARKOVICE          5,17
380603302   640794   KAMENEC           6,01

Okres: 3606   Pardubice
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
360600115   741205   ROSICE NAD LABEM       7,71

Okres: 3406   Plzeň-jih
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
    340601001   626783   DNEŠICE           3,31
340602801   654957   CHVÁLENICE          3,64

Okres: 3210   Praha-západ
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
321003803   681822   LETKY            6,42

Okres: 3211   Příbram
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
321118201   785288   TĚCHAŘOVICE         4,83

Okres: 3212   Rakovník
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
321201401   650196   HVOZD            4,00
321204801   700231   MŠEC             3,93
321205601   707279   NOVÝ DŮM           4,00
321206001   718327   PAVLÍKOV           2,54
321207101   743178   RUDA U NOVÉHO STRAŠECÍ    3,81

Okres: 3607   Rychnov nad Kněžnou
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
360700501   604712   BÍLÝ ÚJEZD U DOBRUŠKY    2,65
360707202   612600   BROCNÁ            2,55
360701201   617261   BYZHRADEC          2,09
360700502   604721   HROŠKA            2,14
360707502   752410   JEŠTĚTICE          2,59
360706001   723398   PODBŘEZÍ           2,34
360707301   749770   SLATINA NAD ZDOBNICÍ     2,41

Okres: 3609   Svitavy
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
360906201   685674   LITOMYŠL           6,09
360907301   698806   MORAVSKÁ TŘEBOVÁ       4,84
360900101   760951   SVITAVY MĚSTO        6,10
360900104   760960   SVITAVY PŘEDMĚSTÍ      5,71

Okres: 3410   Tachov
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
341000201   602531   BENEŠOVICE          4,19

Okres: 3710   Třebíč
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
371007001   673102   KRAMOLÍN           5,67
371008701   691887   MARKVARTICE U TŘEBÍČE    3,83
371011401   720402   PETRŮVKY           3,94

Okres: 3714   Žďár nad Sázavou
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
371418101   779091   VELKÉ MEZIŘÍČÍ        2,40

III. Vypuštění položek seznamu

Okres: 3802   Frýdek - Místek
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
380208101   769282   DOLNÍ TŘANOVICE       4,31
380208102   769304   HORNÍ TŘANOVICE       4,31

Okres: 3207   Mladá Boleslav
kód k. ú.   ČSÚ   Název katastrálního území   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
320709102   990426   KBEL U MLADÉ         4,04
320709103   990434   LIPNÍK U MLADÉ        3,77
320709104   990442   LUŠTĚNICE U MLADÉ      5,67
320709101   696285   MILOVICE U MLADÉ BOLESLAVI  4,13
1) Seznam byl uveřejněn jako samostatná příloha Sbírky zákonů (vydal SEVT, a. s., Praha v roce 1993 pod č. 987010).

Související dokumenty