D-150 k uplatňování osvobození od silniční daně

Schválený:
D-150
POKYN
k uplatňování osvobození od silniční daně
Referent:
Mgr. Jaroslav Březina,
tel.: 24543427
Č.j. 151/78179/1996
Nárok na osvobození od silniční daně podle § 3 odst. 1 písm. j) zákona ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb. a zákona č. 143/1996 Sb. lze za období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1998 uplatnit u vozidel, která mají v technickém průkazu nebo samostatném dokladu (vydaným výrobcem nebo jeho výhradním zástupcem) uvedeno plnění jednoho z následujících zvláštních předpisů:
- EHK OSN 49-02 B,
- EU 91/542 B,
- EU 96/1,
- EHK OSN 83-03,
- EU 94/12
- EU 96/44
- EU 96/69
- nebo uveden zápis "vozidlo je homologováno podle EU 93/59 a plní EU II".
Pro účely osvobození od silniční daně není rozhodující, zda je v příslušném dokladu místo zápisu "EU" uveden zápis "ES" nebo "EHS".
Vozidla, která mají v technickém průkazu uveden zápis "vozidlo je homologováno podle EU 93/59 (S2)", byla osvobozena od silniční daně do 31. 12. 1995. K zápisům "S1" a "S2" se nepřihlíží.
Ředitel odboru přímých daní:
Mgr. Petr Pelech, v.r.

Související dokumenty