D-141 Používání směnného kursu v zákoně o DPH

Schválený:
D-141
POKYN
Ministerstva financí
Používání směnného kursu v zákoně o DPH
V souvislosti s novelou devizového zákona č.220/1995 Sb. se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty přepočte podle § 17 odst. 4 zdanitelné plnění vyjádřené v devizových prostředcích na českou měnu podle směnného kursu devizového trhu vyhlašovaného Českou národní bankou a platného v den vzniku povinnosti uplatnit daň na výstupu.
Stejně se postupuje i při přepočtu podle § 2a písm. b) nominální hodnoty cizí měny na českou měnu.
Uváděný kurs se používá podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a, b, c, d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, viz Opatření č. 61/1995 vydané ve Finančním zpravodaji č. 10/1995.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v.r.
Vyřizuje: Ing. Čapková,
tel. 2454 2576

Související dokumenty