D-172 Přepočet úplaty za zdanitelné plnění v cizí měně na českou měnu

Schválený:
D-172
Pokyn
Ministerstva financí
Přepočet úplaty za zdanitelné plnění v cizí měně na českou měnu
Zákonem č. 208/1997, který s účinností od 1.1.1998 novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, se vypouští odst. 4 v § 17, týkající se přepočtu úplaty za zdanitelné plnění vyjádřené v devizových prostředcích na českou měnu, a proto při tomto přepočtu se postupuje podle účetních předpisů.
Cena za zdanitelné plnění dohodnutá v cizí měně se přepočítá na českou měnu podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a, b, c, d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle opatření č.61/1995, vydaném ve Finančním zpravodaji č. 10/1995.
Podle tohoto opatření je plátce povinen zdanitelné plnění vyjádřené v cizí měně přepočítat na českou měnu podle směnného kurzu devizového trhu vyhlašovaného Českou národní bankou.
Tento přepočet musí být uskutečněn platným kurzem v den vzniku daňové povinnosti. Pro přepočet lze použít i pevný kurz, který plátce stanoví podle postupů účtování a který je pro něj platný v den vzniku daňové povinnosti.
Základ daně i daň z přidané hodnoty musí být uvedeny na daňovém dokladu v české měně, protože podle § 59 zákona o správě daní a poplatků se daně platí v české měně.
Tento pokyn nahrazuje od 1.1.1998 metodický pokyn č. D-141.
Náměstek ministra financí:
Michal Frankl v.r.

Související dokumenty