96/1977 Sb. o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství

Schválený:
96/1977 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. prosince 1977
o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
Změna: 425/1990 Sb.
Změna: 289/1995 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Hospodaření v lesích
ODDÍL 1
Úvodní ustanovení
 
§ 1
zrušen
ODDÍL 2