149/1998 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů

Schválený:
149/1998 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. května 1998,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů
Změna: 186/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I