140/1998 Sb. , kterou se stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Schválený:
140/1998 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 16. června 1998,
kterou se stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb.:
 
§ 1
Výše průměrných cen pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad činí:
 Druh pohonné hmoty:   Cena v Kč:

   Benzin automobilový
   91 0 Special       22,00

   Benzin automobilový
   96 0 Super        23,10

   Benzin automobilový
   95 0 Natural       22,50

   Motorová nafta      18,90.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.
Ministr:
PhDr. Volák v. r.

Související dokumenty