21/1978 Sb., o opravě tiskových chyb ve vyhlášce federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva slovenského vydání

Schválený:
21/1978 Sb.
REDAKČNÍ SDĚLENÍ
o opravě tiskových chyb
ve vyhlášce federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva, slovenského vydání
V § 9 odst. 2 došlo nedopatřením tiskárny k nesprávnému znění textu v závorkách. Text má správně znít: "(ktorou sa rozumejú všetky zájazdy usporadúvané družstvom, prípadne orgánmi Zväzu družstevných roľníkov),".
Redakce

Související dokumenty