D-204 stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1999

Schválený:
D-204
Pokyn
Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1999 dle § 38 zákona č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění
Referent:
ing. Petr Vrána,
tel.:5704 4277
č.j.:391/1 656/2000
Poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou použijí pro přepočet měny jednotný kurs stanovený podle §38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění. Jednotný kurs použije poplatník i pro zápočet daně zaplacené v zahraničí.
Pro přepočet měn neuváděných v kursovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou.
Případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku. Aktuální seznamy znalců vedou krajské soudy respektive v Praze městský soud, v jejichž obvodu má znalec trvalé bydliště podle §7 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Stanovený jednotný kurs měn uváděných v kursovním lístku ČNB:
  země     množství     kód     jednotný kurs
------------------------------------------------------------
Austrálie     1       AUD       22,46
Velká Británie   1       GBP       56,28
Dánsko       1       DKK        4,96
EMU        1       EUR       36,89
Japonsko     100      JPY       30,93
Kanada       1       CAD       23,51
Maďarsko     100      HUF       14,59
Norsko       1       NOK        4,45
Nový Zéland    1       NZD       18,36
Polsko       1       PLN        8,74
Řecko       100      GRD       11,31
Slovensko     100      SKK       83,76
Slovinsko     100      SIT       19,04
Švédsko      1       SEK        4,2
Švýcarsko     1       CHF       23,06
USA        1       USD       34,87
Belgie      100      BEF       91,46
Finsko       1       FIM        6,21
Francie      1       FRF        5,62
Irsko       1       IEP       46,85
Itálie      1 000      ITL       19,05
Lucembursko    100      LUF       91,46
Nizozemsko     1       NLG       16,74
Portugalsko    100      PTE       18,4
Rakousko      1       ATS        2,68
SRN        1       DEM       18,86
Španělsko     100      ESP       22,17
------------------------------------------------------------
Vrchní ředitel sekce 051:
Ing. Břetislav Paděra v.r.

Související dokumenty