264/1992 Sb. , kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony

Schválený:
264/1992 Sb.
Zákon
ze dne 28. dubna 1992,
kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony
Změna: 6/2002 Sb.
Změna: 264/2006 Sb.
Změna: 89/201