94/2003 Sb., o vyhlášení Číslovacího plánu adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv

Schválený:
94/2003 Sb.
SDĚLENÍ
Českého telekomunikačního úřadu
ze dne 18. března 2003 o vyhlášení Číslovacího plánu adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv
Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 68 odst. 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil Číslovací plán adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv. V tomto plánu, který je závazný pro dotčené poskytovatele služeb v systému zprostředkování zpráv, je stanoven systém adresování, zásady pro tvorbu jmen managementových domén a povinnosti správce administrační managementové domény.
Podle téhož ustanovení zákona uveřejnil Český telekomunikační úřad tento Číslovací plán adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv v Telekomunikačním věstníku ze dne 24. února 2003, částce 2, v normativní části "A" pod bodem 30. Uvedeným dnem nabyl Číslovací plán adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv platnosti.
Předseda:
Ing. Stádník v. r.

Související dokumenty