39/2007 Sb.m.s., kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 31/2007 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu

Schválený:
39/2007 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 31/2007 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu svého sdělení č. 31/2007 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu, podepsaných v Praze dne 8. června 2006.
Čtvrtý odstavec sdělení Ministerstva zahraničních věcí má správně znít:
"Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 27 odstavce 1 dne 22. března 2007 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním odstavce 1a) a 1b) téhož článku. Podle odstavce 2 téhož článku dnem, kterým se začne provádět tato smlouva, ve vztazích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou přestane být v platnosti a přestane se provádět
Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
, podepsaná ve Vídni dne 7. března 1978 a vyhlášená pod č. 48/1979 Sb.".

Související dokumenty