100/1997 Sb., o vypuštění článku 7 odst. 2 a článku 9 odst. 3 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratiské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 112/1980 Sb.

Schválený:
100/1997 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 6. března 1995 a 17. dubna 1996 byla sjednána změna Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsané ve Vientiane dne 28. prosince 1979, vyhlášené pod č. 112/1980 Sb., týkající se vypuštění ustanovení jejího článku 7 odst. 2 ve znění "Každá smluvní strana zajistí nezbytné léčení občanům druhé strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území, v případě akutního onemocnění nebo úrazu." a ustanovení jejího článku 9 odst. 3 ve znění "nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo úrazu občanů nacházejících se přechodně na území druhé smluvní strany bude poskytováno bezplatně".
Změna Dohody vstoupila v platnost ve vztazích mezi Českou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou dnem 22. dubna 1996.
Do textu nót lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu zdravotnictví.

Související dokumenty