MF-30457/2021/3901-2 o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Schválený:
MF-30457/2021/3901-2
ROZHODNUTÍ
o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
Zpracovatel: Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
PID: MFCRBXQHDK
Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"),
takto:
Osobám povinným přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty