MF-3325/2021/2503-5 států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Schválený:
MF-3325/2021/2503-5
Seznam
států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie
Zpracovatel: Mgr. Jan Košatka
tel.: 257 044 629