513/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
513/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 111 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb., nařízení vlády č. 317/1998 Sb., nařízení vlády č. 131/1999 Sb., nařízení vlády č. 313/1999 Sb., nařízení vlády č. 162/2000 Sb., nařízení vlády č. 429/2000 Sb., nařízení vlády č. 436/2001 Sb., nařízení vlády č. 559/2002 Sb., nařízení vlády č. 463/2003 Sb. a nařízení vlády č. 69/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. a) se částka "42,50 Kč" nahrazuje částkou "44,70 Kč".
2. V § 2 odst. 1 písm. b) se částka "7 185 Kč" nahrazuje částkou "7 570 Kč".
3. V § 2 odst. 1 písm. a) se částka "44,70 Kč" nahrazuje částkou "48,10 Kč".
4. V § 2 odst. 1 písm. b) se částka "7 570 Kč" nahrazuje částkou "7 955 Kč".
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2006.
Předseda vlády:
v z. Mgr. Sobotka v. r.
1. místopředseda vlády a ministr financí
Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

Související dokumenty