496/2005 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Schválený:
496/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2005,
kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Sazby stravného
(1) Sazby stravného podle § 5 odst. 1 zákona činí
a) 58 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 88 Kč až 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
c) 138 Kč až 165 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
(2) Sazba stravného podle § 5 odst. 3 zákona činí 58 Kč.
 
§ 2
Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 7 odst. 2 zákona činí
a) 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
b) 3,80 Kč u osobních silničních motorových vozidel.
 
§ 3
Průměrné ceny pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 7 odst. 5 věty druhé zákona činí
a) 30,10 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,
b) 29,50 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,
c) 30,40 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,
d) 34,40 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,
e) 29,50 Kč u motorové nafty.
 
§ 4
Zrušuje se vyhláška č. 647/2004 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.
 
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Ministr:
Ing. Škromach v. r.

Související dokumenty