252/2005 Sb., k zákonu o inspekci práce přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. května 2005

Schválený:
252/2005 Sb.
USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
ze dne 14. června 2005
Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o inspekci práce, přijatém Parlamentem dne 3. května 2005 a vráceném prezidentem republiky dne 19. května 2005.
Zaorálek v. r.

Související dokumenty