23/2004 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Schválený:
23/2004 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 29. prosince 2003
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 24. dubna 2004 nové volby do zastupitelstva obce:
+--------------+-----------------+---------------------+
|obec     | kraj      | okres        |
+--------------+-----------------+---------------------+
|KOSOŘICE   | Středočeský   | Mladá Boleslav   |
+--------------+-----------------+---------------------+
Ministr:
Mgr. Gross v. r.

Související dokumenty