28/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
28/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. ledna 2004,
kterou se mění vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 5 odst. 10 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.:
Čl.I
Příloha vyhlášky č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení, ve znění vyhlášky č. 228/2001 Sb., vyhlášky č. 402/2002 Sb. a vyhlášky č. 158/2003 Sb., se mění takto:
1. V tabulce "1. Vinařská oblast pražská" se na jejím konci doplňuje další řádek, který zní:
  		  
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+---------------------------+
|"15. Domousnice      | 1. Domousnice     | 1. U sv. Jiří     | Sobotka 5-7, 5-8".    |
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+---------------------------+
2. V tabulce "4. Vinařská oblast žernosecká" se na jejím konci doplňují další řádky, které znějí:
 
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+---------------------------+
|"9. Klapý         | 1. Klapý       | 1. Pod Hazmburkem   | Libochovice 6-0      |
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+---------------------------+
|10. Třebívlice       | 1. Šepetely      | 1. Pod Šepetelským  | Litoměřice 9-7, 9-8    |
|              |            |  vrchem       |              |
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+---------------------------+
|              | 2. Třebívlice     | 1. Vince       |              |
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+---------------------------+
|              |            | 2. Koskov       |              |
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+---------------------------+
|11. Ústí nad Labem     | 1. Mojžíř       | 1. Kozí vrch     | Ústí nad Labem 1-7".   |
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+---------------------------+
3. V tabulce "7. Vinařská oblast brněnská" se na jejím konci doplňuje další řádek, který zní:
	 
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+---------------------------+
|"52. Brno-Medlánky     | 1. Medlánky      | 1. V pustých     | Tišnov 0-7".       |
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+---------------------------+
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2004.
Ministr:
Ing. Palas v. r.

Související dokumenty