114/2012 Sb., o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
114/2012 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 21. března 2012
o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 22. 2. - 19. 3. 2012 dodatky ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouva vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2011-2012 uzavřený mezi smluvními stranami
Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na rok 2012 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých výrobců.
3. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2011-2013 uzavřený mezi smluvními stranami
Odborovým svazem Stavba České republiky,
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice.
Ministr:
Dr. Ing. Drábek v. r.

Související dokumenty