95/2020 Sb., o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020

Schválený:
95/2020 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 16. března 2020
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 257/2019 Sb., č. 272/2019 Sb., č. 306/2019 Sb. a č. 328/2019 Sb. se dne 14. března 2020 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí. Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
 
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:       16
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:         3 328
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:        2 162
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:           102
  v tom podle volebních stran:
  53 Občanská demokratická strana                     1
  80 Nezávislý kandidát                          10
  90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem       88
  166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ                        1
  355 Sdružení KDU-ČSL, NK                         2
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž
  bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
  seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
     nevyskytlo se,
  seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené
  lhůtě (§ 43 odst. 2):
     nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.

Související dokumenty