46/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Schválený:
46/1997 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 28. února 1997,
kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon:
Čl.I
Část IX. přílohy 7 vyhlášky Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb., vyhlášky č. 75/1995 Sb., vyhlášky č. 8/1996 Sb. a vyhlášky č. 230/1996 Sb., se nahrazuje zněním uvedeným v příloze této vyhlášky.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.
Příl.
IX. Seznam doplňkových kódů k číselným kódům podpoložek zboží (odstavec 33 Deklarace)
Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
0406 10 20    10  UNS  Čerstvé (nevyzrálé) sýry, včetně
               syrovátkového sýra s obsahem tuku
               nepřesahujícím 40 % hmotnostních
0406 10 20    90  UNS  Tvaroh s obsahem tuku nepřesahujícím
               40 % hmotnostních

0406 10 80    10  UNS  Ostatní čerstvé (nevyzrálé) sýry,
               včetně syrovátkového sýra
0406 10 80    90  UNS  Ostatní tvaroh

0407 00 30    10  NAR  Čerstvá
0407 00 30    90  NAR  Konzervovaná nebo vařená
------------------------------------------------------------------
Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
0510 00 00    10  UNS  Mukóza surová, mražená a sušená,
               pankreas vepřová
0510 00 00    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
0702 00 35    10  UNS  Rajčata od 16. 8. do 30. 9.
0702 00 35    90  UNS  Rajčata od 1. 6. do 15. 8

0702 00 40    10  UNS  Rajčata od 1. 10. do 15. 10.
0702 00 40    90  UNS  Rajčata od 16. 10. do 31. 10.

0704 10 10    10  UNS  Květák od 16. 6. do 31. 7. a
               od 16. 9. do 31. 10.
0704 10 10    20  UNS  Květák od 15. 4. do 15. 6. a
               od 1. 8. do 15. 9. a od 1. 11.
               do 30. 11.
0704 10 10    90  UNS  Brokolice od 15. 4. do 30. 11.

0706 10 00    10  UNS  Mrkev od 1. 8. do 30. 11.
0706 10 00    20  UNS  Mrkev od 1. 12. do 31. 7.
0706 10 00    90  UNS  Vodnice a tuřín

0707 00 90    10  UNS  Nakládačky a malé nakládací
               okurčičky od 1. 7. do 31. 8.
0707 00 90    90  UNS  Nakládačky a malé nakládací
               okurčičky od 1. 1. do 30. 6. a
               od 1. 9. do 31. 12.

0709 60 10    10  UNS  Sladká paprika od 16. 8. do 15. 10.
0709 60 10    90  UNS  Sladká paprika od 16. 10. do 15. 8.
------------------------------------------------------------------
Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
0809 10 40    10  UNS  Meruňky od 1. 7. do 14. 7.
0809 10 40    90  UNS  Meruňky od 15. 7. do 31. 7.

0809 10 50    10  UNS  Meruňky od 1. 8. do 11. 8.
0809 10 50    90  UNS  Meruňky od 12. 8. do 31. 12.
------------------------------------------------------------------
Obiloviny
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
1001 90 99    10  UNS  Pšenice potravinářská
1001 90 99    20  UNS  Pšenice krmná
1001 90 99    90  UNS  Ostatní

1003 00 90    10  UNS  Ječmen sladovnický
1003 00 90    20  UNS  Ječmen krmný
1003 00 90    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícniny
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
1211 90 95    11  UNS  Maková sláma
1211 90 95    12  UNS  Koka listy
1211 90 95    19  UNS  Konopí
1211 90 95    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
1302 19 99    10  UNS  Koncentrát z tobolek a slámy máku,
               pryskyřice z konopí
1302 19 99    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Živočišné a rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené pokrmové tuky; živočišné nebo rostlinné vosky
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
1512 11 10    10  UNS  Slunečnicový olej
1512 11 10    90  UNS  Světlicový olej

1512 19 10    10  UNS  Slunečnicový olej
1512 19 10    90  UNS  Světlicový olej

1516 10 10    10  UNS  Živočišné tuky a oleje a jejich
               frakce získané přímo z ryb nebo
               velryb v baleních pro okamžitou
               spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo
               méně
1516 10 10    90  UNS  Ostatní

1516 10 90    10  UNS  Živočišné tuky a oleje a jejich
               frakce získané přímo z ryb nebo
               velryb v baleních pro okamžitou
               spotřebu o netto obsahu přes 1 kg
1516 10 90    90      UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
2203 00 01    10  HLT  Pivo do 10% původní stupňovitosti
               včetně
2203 00 01    20  HLT  Pivo více než 10% do 12% původní
               stupňovitosti včetně
2203 00 01    90  HLT  Pivo více než 12% původní
               stupňovitosti

2203 00 09    10  HLT  Pivo do 10% původní stupňovitosti
               včetně
2203 00 09    20  HLT  Pivo více než 10% do 12% původní
               stupňovitosti včetně
2203 00 09    90  HLT  Pivo více než 12% původní
               stupňovitosti

2203 00 10    10  HLT  Pivo do 10% původní stupňovitosti
               včetně
2203 00 10    20  HLT  Pivo více než 10% do 12% původní
               stupňovitosti včetně
2203 00 10    90  HLT  Pivo více než 12% původní
               stupňovitosti

2204 10 19    10  LTR  Šumivé víno vyrobené druhotným
               přírodním kvašením
2204 10 19    90  LTR  Šumivé víno vyrobené sycením CO2

2204 10 99    10  LTR  Šumivé víno vyrobené druhotným
               přírodním kvašením
2204 10 99    90  LTR  Šumivé víno vyrobené sycením CO2

2206 00 10    10  LTR  Matolinové víno vyrobené druhotným
               přírodním kvašením s přetlakem
               v uzavřeném obsahu 0,3 MPa a více
2206 00 10    20  LTR  Matolinové víno dosycované CO2
               s přetlakem v uzavřeném obsahu
               0,1 MPa a více
2206 00 10    30  LTR  Matolinové víno upravené jako
               desertní víno
2206 00 10    90  LTR  Matolinové víno ostatní

2206 00 31    10  LTR  Šumivé jablečné nebo hruškové víno
               vyrobené druhotným přírodním
               kvašením s přetlakem v uzavřeném
               obsahu 0,3 MPa a více
2206 00 31    20  LTR  Šumivé jablečné nebo hruškové víno
               dosycované CO2 s přetlakem
               v uzavřeném obsahu 0,15 MPa a více
2206 00 31    30  LTR  Šumivé jablečné nebo hruškové víno
               upravené jako desertní víno
2206 00 31    90  LTR  Šumivé jablečné nebo hruškové víno
               ostatní

2206 00 39    10  LTR  Ostatní šumivé ovocné víno vyrobené
               druhotným přírodním kvašením
               s přetlakem v uzavřeném obsahu
               0,3 MPa a více
2206 00 39    20  LTR  Ostatní šumivé ovocné víno
               dosycované CO2 s přetlakem
               v uzavřeném obsahu 0,15 MPa a více
2206 00 39    30  LTR  Ostatní šumivé ovocné víno upravené
               jako desertní víno
2206 00 39    90  LTR  Ostatní šumivé ovocné víno ostatní

2206 00 51    10  LTR  Jablečné nebo hruškové víno upravené
               jako desertní víno
2206 00 51    20  LTR  Jablečné nebo hruškové víno
               dosycované CO2 s přetlakem
               v uzavřeném obsahu větším než 0,1
               MPa, ale ne větším než 0,15 MPa
2206 00 51    90  LTR  Jablečné nebo hruškové víno ostatní

2206 00 59    10  LTR  Ostatní ovocné víno upravené jako
               desertní víno
2206 00 59    20  LTR  Ostatní ovocné víno dosycované CO2
               s přetlakem v uzavřeném obsahu větším
               než 0,1 MPa, ale ne větším než
               0,15 MPa
2206 00 59    90  LTR  Ostatní ovocné víno ostatní

2206 00 81    10  LTR  Jablečné nebo hruškové víno upravené
               jako desertní víno
2206 00 81    20  LTR  Jablečné nebo hruškové víno
               dosycované CO2 s přetlakem
               v uzavřeném obsahu větším než 0,1
               MPa, ale ne větším než 0,15 MPa
2206 00 81    90  LTR  Jablečné nebo hruškové víno ostatní

2206 00 89    10  LTR  Ostatní ovocné víno upravené jako
               desertní víno
2206 00 89    20  LTR  Ostatní ovocné víno dosycované CO2
               s přetlakem v uzavřeném obsahu větším
               než 0,1 MPa, ale ne větším než
               0,15 MPa
2206 00 89    90  LTR  Ostatní ovocné víno ostatní

2207 10 00    20  LTR  Ethylalkohol získaný destilací nebo
               jiným  oddělením  ze  zkvašených
               cukerných roztoků pocházejících ze
               škrobnatých nebo cukerných surovin
               celulózy  a  z  jiných  surovin
               obsahujících líh

2207 10 00    91  LPA  Ethylalkohol syntetický technický

2207 20 00    99  LPA  Ethylalkohol syntetický ostatní

2207 20 00    10  LTR  Ethylalkohol denaturovaný s měrným
               alkoholometrickým titrem  80 % vol
               nebo více
2207 20 00    90  LTR  Destiláty denaturované s jakýmkoliv
               alkoholometrickým titrem
------------------------------------------------------------------
Tabák a vyrobené tabákové náhražky
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
2402 20 10    10  NAR  Cigarety provazcové a cigarety
               filtrové délky do 70 mm včetně

2402 20 10    90  NAR  Cigarety filtrové délky nad 70 mm

2402 20 90    10  NAR  Cigarety  provazcové  a  cigarety
               filtrové délky do 70 mm včetně
2402 20 90    90  NAR  Cigarety filtrové délky nad 70 mm

2403 10 10    10  KGN  Cigaretový tabák v balení pro
               okamžitou spotřebu o netto obsahu
               nepřesahujícím 500 g
2403 10 10    20  KGN  Lulkové a dýmkové tabáky v balení
               pro okamžitou spotřebu o netto
               obsahu nepřesahujícím 500 g
2403 10 10    90  NAR  Tabákové vložky (polotovary)
               z cigaretového tabáku pro ruční
               výrobu cigaret v balení pro
               okamžitou spotřebu o netto obsahu
               nepřesahujícím 500 g

2403 10 90    10  KGN  Ostatní cigaretový tabák
2403 10 90    20  KGN  Ostatní lulkové a dýmkové tabáky
2403 10 90    90  NAR  Ostatní tabákové vložky (polotovary)
               z cigaretového tabáku pro ruční
               výrobu cigaret (M.Y.O.)

2403 91 00    10  KGN  Cigaretový tabák homogenizovaný nebo
               rekonstituovaný
2403 91 00    90  KGN  Lulkové a dýmkové tabáky
               homogenizované nebo rekonstituované
------------------------------------------------------------------
Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
2505 10 00    10  MTQ  Křemičité a křemenné písky o obsahu
               Fe2O3 + FeO 0,15 % a méně a SiO2 98 %
               a výše
2505 10 00    20  MTQ  Křemičité a křemenné písky o obsahu
               Fe2O3 + FeO nad 0,15 % a SiO2 pod
               98 %
2505 10 00    90  MTQ  Ostatní

2507 00 20    10  UNS  Kaolin, kvalita Sedlec Ia
2507 00 20    90  UNS  Ostatní

2508 40 00    10  UNS  Jíly Skalná
2508 40 00    90  UNS  Ostatní

2523 29 00    10  UNS  Cement šedý
2523 29 00    90  UNS  Ostatní

2523 90 90    10  UNS  Cement šedý
2523 90 90    90  UNS  Ostatní

2524 00 80    10  UNS  Krocidolit
2524 00 80    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
2709 00 90    10  UNS  Ropa
2709 00 90    90  UNS  Ostatní

2710 00 25    10  TNN  Technický
2710 00 25    90  TNN  Ostatní

2710 00 39    10  TNN  Technické benzíny
2710 00 39    20  TNN  Ropné destiláty z primární destilace
               nebo  krakované  ropné  suroviny
                   používané jako pohonná hmota
2710 00 39    90  TNN  Ostatní

2710 00 41    10  TNN  Petroleje určené pro specifické
               zpracování
2710 00 41    90  TNN  Ostatní

2710 00 45    10  TNN  Petroleje určené pro chemické
               zpracování jiným postupem než je
               stanoveno pro podpoložku 2710 00 41
2710 00 45    90  TNN  Ostatní

2710 00 59    10  TNN  Střední oleje, pro výrobu bionafty
               jiné  než  petroleje,  pro výrobu
               bionafty;  směsi  paliv  a  maziv
               používané jako pohonná hmota nebo
               jako  suroviny či  polotovary pro
               výrobu bionafty podle § 19 odst. 3
               zákona o spotřebních daních; ropné
               destiláty z primární destilace nebo
               krakované ropné suroviny používané
               jako pohonná hmota nebo jako suroviny
               či polotovary pro výboru bionafty
               podle  § 19  odst.  3  zákona  o
               spotřebních   daních   upravené
               uhlovodíkové produkty získané jako
               vedlejší produkt při těžbě zemního
               plynu  nebo  ropy  používané jako
               pohonná hmota nebo jako suroviny či
               polotovary pro výboru bionafty podle
               § 19 odst. 3 zákona o spotřebních
               daních
2710 00 59    20  TNN  Střední oleje pro topné účely; ropné
               destiláty z primární destilace nebo
               krakované ropné suroviny používané
               pro   topné   účely;   upravené
               uhlovodíkové produkty získané jako
               vedlejší produkt při těžbě zemního
               plynu nebo ropy používané pro topné
               účely
2710 00 59    90  TNN  Ostatní

2710 00 66    30  TNN  Plynové oleje pro topné účely; ropné
               destiláty z primární destilace nebo
               krakované ropné suroviny používané
               pro topné účely; směsi paliv a maziv
               používané pro topné účely; upravené
               uhlovodíkové produkty získané jako
               vedlejší produkt při těžbě zemního
               plynu nebo ropy používané pro topné
               účely; topné oleje velmi lehké
2710 00 66    50  TNN  Motorové nafty (s výjimkou bionafty);
               plynové oleje pro pohon vznětových
               motorů; plynové oleje pro výrobu
               bionafty;  směsi  paliv  a  maziv
               používané jako pohonná hmota nebo
               jako  suroviny či  polotovary pro
               výrobu bionafty podle § 19 odst. 3
               zákona o spotřebních daních; ropné
               destiláty z primární destilace nebo
               krakované ropné suroviny používané
               jako pohonná hmota nebo jako suroviny
               či polotovary pro výboru bionafty
               podle  § 19  odst.  3  zákona  o
               spotřebních   daních;   upravené
               uhlovodíkové produkty získané jako
               vedlejší produkt při těžbě zemního
               plynu  nebo  ropy  používané jako
               pohonná hmota nebo jako suroviny či
               polotovary pro výboru bionafty podle
               § 19 odst. 3 zákona o spotřebních
               daních
2710 00 66    90  TNN  Ostatní

2710 00 67    30  TNN  Plynové oleje pro topné účely; ropné
               destiláty z primární destilace nebo
               krakované ropné suroviny používané
               pro topné účely; směsi paliv a maziv
               používané pro topné účely; upravené
               uhlovodíkové produkty získané jako
               vedlejší produkt při těžbě zemního
               plynu nebo ropy používané pro topné
               účely; topné oleje velmi lehké
2710 00 67    50  TNN  Motorové nafty (s výjimkou bionafty);
               plynové oleje pro pohon vznětových
               motorů; plynové  oleje pro výrobu
               bionafty;  směsi  paliv  a  maziv
               používané jako pohonná hmota nebo
               jako  suroviny či  polotovary pro
               výrobu bionafty podle § 19 odst. 3
               zákona o spotřebních daních; ropné
               destiláty z primární destilace nebo
               krakované ropné suroviny používané
               jako pohonná hmota nebo jako suroviny
               či polotovary pro výrobu bionafty
               podle  § 19  odst.  3  zákona  o
               spotřebních   daních;   upravené
               uhlovodíkové produkty získané jako
               vedlejší produkt při těžbě zemního
               plynu  nebo  ropy  používané jako
               pohonná hmota nebo jako suroviny či
               polotovary pro výrobu bionafty
2710 00 67    90  TNN  Ostatní

2710 00 67    30  TNN  Plynové oleje pro topné účely; ropné
               destiláty z primární destilace nebo
               krakované ropné suroviny používané
               pro topné účely; směsi paliv a maziv
               používané pro topné účely; upravené
               uhlovodíkové produkty získané jako
               vedlejší produkt při těžbě zemního
               plynu nebo ropy používané pro topné
               účely; topné oleje velmi lehké
2710 00 68    50  TNN  Motorové nafty (s výjimkou bionafty);
               plynové oleje pro pohon vznětových
               motorů; plynové  oleje pro výrobu
               bionafty;  směsi  paliv  a  maziv
               používané jako pohonná hmota nebo
               jako  suroviny či  polotovary pro
               výrobu bionafty podle § 19 odst. 3
               zákona o spotřebních daních; ropné
               destiláty z primární destilace nebo
               krakované ropné suroviny používané
               jako pohonná hmota nebo jako suroviny
               či polotovary pro výboru bionafty
               podle  § 19  odst.  3  zákona  o
               spotřebních   daních;   upravené
               uhlovodíkové produkty získané jako
               vedlejší produkt při těžbě zemního
               plynu  nebo  ropy  používané jako
               pohonná hmota nebo jako suroviny či
               polotovary pro výboru bionafty podle
               § 19 odst. 3 zákona o spotřebních
               daních
2710 00 68    90  TNN  Ostatní

2710 00 74    10  TNN  Destilující při 350 'C v rozmezí
               20% - 85% objemových  a současně
               odpovídající ustanovení doplňkové
               poznámky (1) e) a g) ke kapitole 27
               celního sazebníku (HS); topné oleje
               velmi lehké; směsi paliv a maziv
               používané pro  topné účely; ropné
               destiláty z primární destilace nebo
               krakované ropné suroviny používané
               pro   topné   účely;   upravené
               uhlovodíkové produkty  (s výjimkou
               plynných)  získané  jako  vedlejší
               produkt při těžbě zemního plynu nebo
                   ropy používané pro topné účely;
2710 00 74    90  TNN  Ostatní


2710 00 76    10  TNN  Destilující při 350 'C v rozmezí
               20% - 85% objemových  a současně
               odpovídající ustanovení doplňkové
               poznámky (1) e) a g) ke kapitole 27
               celního sazebníku (HS); topné oleje
               velmi lehké; směsi paliv a maziv
               používané pro  topné účely; ropné
               destiláty z primární destilace nebo
               krakované ropné suroviny používané
               pro   topné   účely;   upravené
               uhlovodíkové produkty  (s výjimkou
               plynných)  získané  jako  vedlejší
               produkt při těžbě zemního plynu nebo
               ropy používané pro topné účely;
2710 00 76    90  TNN  Ostatní

2710 00 77    10  TNN  Destilující při 350 'C v rozmezí
               20% - 85% objemových  a současně
               odpovídající ustanovení doplňkové
               poznámky (1) e) a g) ke kapitole 27
               celního sazebníku (HS); topné oleje
               velmi lehké; směsi paliv a maziv
               používané pro  topné účely; ropné
               destiláty z primární destilace nebo
               krakované ropné suroviny používané
               pro   topné   účely;   upravené
               uhlovodíkové produkty  (s výjimkou
               plynných)  získané  jako  vedlejší
               produkt při těžbě zemního plynu nebo
               ropy používané pro topné účely;
2710 00 77    90  TNN  Ostatní

2710 00 78    10  TNN  Destilující při 350 'C v rozmezí
               20% - 85% objemových  a současně
               odpovídající ustanovení doplňkové
               poznámky (1) e) a g) ke kapitole 27
               celního sazebníku (HS); topné oleje
               velmi lehké; směsi paliv a maziv
               používané pro  topné účely; ropné
               destiláty z primární destilace nebo
               krakované ropné suroviny používané
               pro   topné   účely;   upravené
               uhlovodíkové produkty  (s výjimkou
               plynných)  získané  jako  vedlejší
               produkt při těžbě zemního plynu nebo
               ropy používané pro topné účely;
2710 00 78    90  TNN  Ostatní

2710 00 87    10  TNN  Automobilové a letecké motorové oleje
               a automobilová plastická maziva
2710 00 87    90  TNN  Ostatní

2710 00 92    10  TNN  Automobilové  a  letecké převodové
               oleje a automobilová plastická maziva
2710 00 92    90  TNN  Ostatní

2711 11 00    10  TNN  Zemní plyn používaný jako pohonná
               hmota
2711 11 00    90  TNN  Zemní plyn ostatní

2711 12 19    10  TNN  Propan používaný jako pohonná hmota
2711 12 19    90  TNN  Propan používaný pro jiné účely

2711 12 94    10  TNN  Propan o čistotě převyšující 90 %
               avšak menší než 99% používaný jako
               pohonná hmota
2711 12 94    90  TNN  Ostatní

2711 12 97    10  TNN  Ostatní propan používaný jako pohonná
               hmota
2711 12 97    90  TNN  Ostatní

2711 13 91    10  TNN  Butan používaný jako pohonná hmota
2711 13 91    90  TNN  Ostatní

2711 13 97    10  TNN  Ostatní butan používaný jako pohonná
               hmota
2711 13 97    90  TNN  Ostatní

2711 14 00    10  TNN  Ethylen, propylen, butylen a
               butadien používané jako pohonná hmota
2711 14 00    90  TNN  Ethylen, propylen, butylen a
               butadien používané pro jiné účely

2711 19 00    10  TNN  Ostatní zkapalněné plyny používané
               jako pohonná hmota
2711 19 00    90  TNN  Ostatní produkty

2711 21 00    10  MTQ  Zemní plyn stlačený používaný jako
               pohonná hmota
2711 21 00    90  MTQ  Zemní plyn ostatní

2711 29 00    10  MTQ  Ostatní plyny stlačené používané
               jako pohonná hmota
2711 29 00    90  MTQ  Ostatní plyny
------------------------------------------------------------------
Anorganické chemické výrobky; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
2804 70 00    10  UNS  Fosfor bílý, fosfor žlutý
2804 70 00    90  UNS  Ostatní

2811 19 90    10  UNS  Selenovodík
2811 19 90    90  UNS  Ostatní

2811 29 90    10  UNS  Oxid seleničitý
2811 29 90    90  UNS  Ostatní

2812 90 00    10  UNS  Tetrajoddifosfan
2812 90 00    90  UNS  Ostatní

2827 39 90    10  UNS  Chlorid rtuťný (kalomel)
2827 39 90    90  UNS  Ostatní

2830 90 19    10  UNS  Sirník amonný (včetně kyselého)
2830 90 19    90  UNS  Ostatní

2830 90 90    10  UNS  Polysulfid amonný
2830 90 90    90  UNS  Ostatní

2833 29 70    10  UNS  Sírany olova
2833 29 70    90  UNS  Ostatní

2842 90 10    10  UNS  Seleničitan sodný, teluričitan sodný
2842 90 10    90  UNS  Ostatní

2842 90 90    10  UNS  Selenan sodný
2842 90 90    90  UNS  Ostatní

2843 90 90    10  UNS  Oxid osmičelý
2843 90 90    90  UNS  Ostatní

2845 90 10    10  UNS  Tetradeuteromethanol
2845 90 10    90  UNS  Ostatní

2848 00 00    10  UNS  Fosfidy, fosforovodík
2848 00 00    90  UNS  Ostatní

2850 00 10    10  UNS  Arsenovodík, pentaboran
2850 00 10    90  UNS  Ostatní

2851 00 90    10  UNS  Bromkyan, jodkyan
2851 00 90    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Organické chemické výrobky
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
2903 19 90    10  UNS  1,1,2,2 - tetrachloretan
               1,1,1,2 -tetrachloretan
               Pentachloretan
2903 19 90    90  UNS  Ostatní

2903 29 00    10  UNS  1,1 - dichloretylen
2903 29 00    90  UNS  Ostatní

2903 30 31    10  UNS  1,2 - dibromethan
2903 30 31    90  UNS  Vinylbromid

2903 30 90    10  UNS  Methyljodid
2903 30 90    90  UNS  Ostatní

2903 51 90    10  UNS  HCH, směs izomerů
2903 51 90    90  UNS  Ostatní

2903 59 90    10  UNS  Aldrin
               Chlordan
               Heptachlor
               Camphechlor (toxafen)
2903 59 90    90  UNS  Ostatní

2903 69 90    10  UNS  Polychromované bifenyly, terfenyly,
               polybromované bifenyly
2903 69 90    90  UNS  Ostatní

2904 20 90    10  UNS  4-nitrobifenyl
2904 20 90    90  UNS  Ostatní

2904 90 80    10  UNS  Quintozen
2904 90 80    90  UNS  Ostatní

2905 44 11    10  UNS  Sorbit pro diabetiky
2905 44 11    90  UNS  Ostatní

2905 44 19    10  UNS  Sorbit pro diabetiky
2905 44 19    90  UNS  Ostatní

2905 44 91    10  UNS  Sorbit pro diabetiky
2905 44 91    90  UNS  Ostatní

2905 44 99    10  UNS  Sorbit pro diabetiky
2905 44 99    90  UNS  Ostatní

2905 50 10    10  UNS  Dicofol
2905 50 10    90  UNS  Ostatní

2905 50 30    10  UNS  Ethylchlorvynol
2905 50 30    90  UNS  Ostatní

2908 10 90    10  UNS  Pentachlorfenol
2908 10 90    90  UNS  Ostatní

2908 90 00    10  UNS  -2,4-dinitrofenol
               -2,4-dinitrofenolát sodný
               -4,6-dinitro-okresol (DNOK)
               Dinoseb
2908 90 00    90  UNS  Ostatní

2909 19 00    10  UNS  BIS (chloramethyl) ether
2909 19 00    90  UNS  Ostatní

2909 30 90    10  UNS  Nitrofen
2909 30 90    90  UNS  Ostatní

2910 90 00    10  UNS  Endrin, dieldrin
2910 90 00    90  UNS  Ostatní

2913 00 00    10  UNS  O-nitrobenzaldehyd
2913 00 00    90  UNS  Ostatní

2914 31 00    10  UNS  1-fenyl-2-propanon (fenylaceton)
2914 31 00    90  UNS  Ostatní

2915 39 90    10  UNS  Dinoseb acetate
2915 39 90    90  UNS  Ostatní

2915 90 80    10  UNS  Fluroctan sodný
               Kyselina fluroctová
               Těkavé estery kys. bromoctové
               (methyl-, ethyl-, propyl- a
               butylbromacetát)
2915 90 80    90  UNS  Ostatní

2916 19 80    10  UNS  Binapacryl
2916 19 80    90  UNS      Ostatní

2918 13 00    10  UNS  Vínan antimonyldraselný
2918 13 00    90  UNS  Ostatní

2919 00 90    10  UNS  Tris (o-kresyl) fosfát
               Dichlorvos
               Heptenophos
               Mevinphos
               Tris-(2,3-dibrompropyl) fosfát
2919 00 90    90  UNS  Ostatní

2920 10 00    10  UNS  Bromphos-ethyl
               Parathion
               Parathion-methyl
2920 10 00    90  UNS  Ostatní

2920 90 80    10  UNS  Sulfotep
               Dimethylsulfát
2920 90 80    90  UNS  Ostatní

2921 19 80    10  UNS  Methylbis (2-chlorethyl) amin
               Tris (2-chlorethyl) amin
               N-nitrosodimethylamin
2921 19 80    90  UNS  Ostatní

2921 45 00    10  UNS  2-naftylamin
2921 45 00    90  UNS  Ostatní

2921 49 90    10  UNS  PCE
               Amfetamin
               Dexamfetamin
               Levamfetamin
               Levometamfetamin
               Metamfetamin
               Metamfetamin racemát
               Benzfetamin
               Fentermin
               SPA (lefetamin)
               Fenkamfamin
               Mefenorex
               Ethylamfetamin
               4-aminobifenyl
2921 49 90    90  UNS  Ostatní

2921 51 90    10  UNS  3,3-dichlorbenzidin, benzidin
2921 51 90    90  UNS  Ostatní

2922 19 00    10  UNS  Acethylmethanol
               Alfacethylmethanol
               Alfamethanol
               Betacetylmethanol
               Betamethanol
               Cathin
               Dimefeptanol
               Noracymethadol
               Dextropropoxyfen
2922 19 00    90  UNS  Ostatní

2922 22 00    10  UNS  N hydroxy MDA
               N ethyl MDA
2922 22 00    90  UNS  Ostatní

2922 29 00    10  UNS  STP, DOM
               DOB
               DMA
               PMA
               TMA
               DOET
2922 29 00    90  UNS  Ostatní

2922 30 00    10  UNS  Isomethadon
               Methadon
               Normethadon
               Amfepramon
               Cathinon
               Methcathinon
2922 30 00    90  UNS  Ostatní

2922 43 00    10  UNS  Kyselina anthranilová
2922 43 00    90  UNS  Ostatní

2922 49 70    10  UNS  Tilidin
2922 49 70    90  UNS  Ostatní

2922 50 00    10  UNS  Dimenoxadol
2922 50 00    90  UNS  Ostatní

2923 90 00    10  UNS  Benzyltrimethylamoniumchlorid
2923 90 00    90  UNS  Ostatní

2924 10 00    10  UNS  Fluoracetamid
               Monocropthos
               Phosphamidon
               Meprobamát
               Amid kyseliny monojodooctové
2924 10 00    90  UNS  Ostatní

2924 29 90    10  UNS  Diampromid
               Etinamát
2924 29 90    90  UNS  Ostatní

2925 19 80    10  UNS  Captafol
               Chlodimeform
               Glutethimid
2925 19 80    90  UNS  Ostatní

2926 90 80    10  UNS  Benzaldehydkyanhydrin
               Butyronitril
               3-chlorakrylonitril
               4-chlorbutyronitril
               3-chlorpropionitril
               Kyanacetamid
               Malonitril
               Propionitril
               Ethylester kyseliny kyanmravenčí
               Methylester kyseliny kyanmravenčí
               Methadon-meziprodukt
               Fenproporex
               Brombenzylkyanid
               2-chlorbenzylidenmalononitril
               Tetrakyanoethylen
               Flucythrinate
2926 90 80    90  UNS  Ostatní

2927 00 00    10  UNS  Diazomethan
2927 00 00    90  UNS  Ostatní

2928 00 90    10  UNS  Fenylhydrazin
2928 00 90    90  UNS  Ostatní

2930 90 70    10  UNS  Benzylrhodanid
               Ethylrhodanid
               N-fenylthiomočovina
               Bis (2 chlorethyl) sulfit
               4 chlorfenyldiazothiomočovina
               Alfa-naftylhiomočovina
               Tetramethylendisulfotetramin
               Aldicarb
               Disulfoton
               Fenamiphos
               Methamidophos
               Methomyl
               Omethoate
               Oxamyl
               Phorate
               Propetamphos
               Thiofanox
               Thiokarbonyltetrachlorid
2930 90 70    90  UNS  Ostatní

2931 00 80    10  UNS  Trialkylovičité soli
               Pentakarbonyl železa
               Rtuti alkulsloučeniny
               Tetraethylolovo
               Tetraisopropylfosforamid
               Tetrakarbonyl niklu
               Tetramethylolovo
               Fonofos
               Bis-tributylcinoxid
               Alkoxylakryl a arylsloučeniny rtuti
               Organické sloučeniny cínu
               Cyhexatin
               Ostatní anorganické sloučeniny rtuti
2931 00 80    90  UNS  Ostatní

2932 19 00    10  UNS  Carbosulfan
               Furathiocarb
2932 19 90    90  UNS  Ostatní

2932 29 80    10  UNS  Brodifacoun
               Beta-propilakton
2932 29 80    90  UNS  Ostatní

2932 99 70    10  UNS  MMDA, MDMA, MDA
2932 99 70    90  UNS  Ostatní

2932 99 90    10  UNS  Carbofuran
               DMHP
               Parahexyl
               THC
2932 99 90    90  UNS  Ostatní

2933 39 95    10  UNS  2-amino-3-nitropyridin
               2-amino-5-nitropyridin
               Allylprodin
               Alfaprodin
               Acetyl-alfa-methylfentanyl
               Alfa-methylfentanyl
               3-methylfentanyl
               PEPAP
               MPPP
               Alfentanil
               Anileridin
               Benzethidin
               Betameprodin
               Betaprodin
               Bezitramid
               Difenoxin
               Difenoxylát
               Dipipapon
               Etoxeridin
               Fenampromid
               Fenoperidin
               Fentanyl
               Hydroxypethidin
               Norpipanon
               Pethidin
               Pethidin-meziprodukt A
               Pethidin-meziprodukt B
               Pethidin-meziprodukt C
               Piminodin
               Piritramid
               Properidin
               Trimeperidin
               Propiram
               Ketobemidon
               Fencyklidin
               Methylfenidát
               Piperidin
2933 39 95    90  UNS  Ostatní

2933 51 90    10  UNS  Sekobarbital
               Amobarbital
               Cyklobarbital
               Pentobarbital
               Butalbital
               Methylfenobarbital
               Allobarbital
               Butobarbital
               Sekbutabarbital
               Vinylbital
2933 51 90    90  UNS  Ostatní

2933 59 70    10  UNS  Crimidine
               Pirimiphos-ethyl
               Pirimphos-methyl
               Fenetyllin
               Meklokvalon
               Methakvalon
               Zipeprol
2933 59 70    90  UNS  Ostatní

2933 79 00    10  UNS  Methyprylon
2933 79 00    90  UNS  Ostatní

2933 90 60    10  UNS  Diazepiny
               Midazolam (Midazolamum)
               Loprazolam
               Klobazam
               Alprazolam
               Bromazepam
               Chlordiazepoxid
               Delorazepam
               Diazepam
               Estazolam
               Ethylloflazepát
               Fludiazepam
               Flunitrazepam
               Flurazepam
               Halazepam
               Klonazepam
               Klorazepát
               Lormetazepam
               Lorazepam
               Medazepam
               Nordazepam
               Nitrazepam
               Nimetazepam
               Oxazepam
               Pinazepam
               Prazepam
               Temazepam
                   Tetrazepam
               Triazolam
2933 90 60    90  UNS  Ostatní

2933 90 95    10  UNS  Triazophos
               Etonitazen
               Fenazocin
               Fenomorfan
               Klonitazen
               Levorfanol
               Levofenacetylmorfan
               Metazocin
               Moramid, meziprodukt
               Proheptazin
               Racemorfan
               DET
               DMT
               Rolicyklidin
               Kamazapam
               Mazindol
               Pyrovaleron
               Drotebanol
               Norlevorfanol
               Racementhorfan
               Pentazocin
               Brotizolam
               Etryptamin
               Pipradol
               Tris-aziridinyl-fosfinoxid
               (TEPA, triethylenfosforamid)
2933 90 95    90  UNS  Ostatní

2934 90 98    10  UNS  Pyrrolidindithiokarbamát sodný
               Methidathion
               Dextromoramid
               Diethylthiambuten
               Dimethylthiambuten
               Dioxafetylbutyrát
               Ethylmethylthiambuten
               Furethidin
               Fenaxodon
               Racemoramid
               Levomoramid
               Morferidin
               Sufentanil
               TCP tenocyklidin
               Fenmetrazin
               Fendimetrazin
               Haloxazolam
               Ketazolam
               Klotiazepam
               Kloxazolam
               Oxazolam
               Pemolin
               Aminorex
               Mesocarb
               4-Methylaminirex
               Alfa-Methylthiofentanyl
               Thiofentanyl
               3-Methyofentanyl
2934 90 98    90  UNS  Ostatní

2936 29 90    10  UNS  Aminopterin
2936 29 90    90  UNS  Ostatní

2938 90 90    10  UNS  Scilliroside
2938 90 90    90  UNS  Ostatní

2939 10 00    10  UNS  Acetorfin hydrochlorid
               Dihydromorfin
               Hydrokodon
               Hydromorfinol
               Hydromorfon
               Methyldesorfin
               Methyldihydromorfin
               Morfin
               Morfin methobromid
               Morfin N-oxid
               Myrofin
               Metopon
               Nicomorfin
               Normorfin
               Oxykodon
               Oxymorfon
               Thebain
               Thebakon
               Acetyldihydrokodein
               Dihydrokodein
               Ethylmorfin
               Folkodin
               Kodein
               Nikodin
               Nikodikodin
               Norkodein
               Desomorfin
               Etorfin
               Heroin
               Benzylmorfin
               Kodoxim
               Buprenofin
2939 10 00    90  UNS  Ostatní

2939 69 00    10  UNS  LSD (/+/ Lysergin)
               LSD - 25
2939 69 00    90  UNS  Ostatní

2939 90 90    10  UNS  Anabasin (2-3/-pyridyl/-piperidin)
               Brucin
               Strychnin
               Levometorfan
               Meskalin
               Psilotsin
               Psilocibin
2939 90 90    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Farmaceutické výrobky
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
3002 10 10    10  UNS  Pouze z lidské krve
3002 10 10    90  UNS  Ostatní

3002 10 91    10  UNS  Pouze z lidské krve
3002 10 91    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Mýdla, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čistící přípravky, mazací přípravky, syntetické vosky, upravené vosky, lešticí a čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, "dentální vosky" a zubní přípravky na bázi sádry
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
3403 11 00    10  TNN  Směsi paliv a maziv obsahující méně
               než 70 % minerálních olejů používané
               jako pohonná hmota
3403 11 00    90  UNS  Ostatní

3403 19 10    10  TNN  Směsi paliv a maziv obsahující méně
               než 70 % minerálních olejů používané
               jako pohonná hmota
3403 19 10    90  UNS  Ostatní

3403 19 91    10  TNN  Směsi paliv a maziv obsahující méně
               než 70 % minerálních olejů používané
               jako pohonná hmota
3403 19 91    90  UNS  Ostatní

3403 19 99    10  TNN  Směsi paliv a maziv obsahující méně
               než 70 % minerálních olejů používané
               jako pohonná hmota
3403 19 99    90  UNS  Ostatní

3407 00 00    10  UNS  Modelovací pasty upravené pro zábavu
               dětí
3407 00 00    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
3507 90 90    10  UNS  Biologické přípravky k čištění
               odpadních vod na bázi bioenzymů
3507 90 90    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Různé chemické výrobky
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
3822 00 00    10  UNS  Reagenční papírky pro glukometry
3822 00 00    90  UNS  Ostatní

3824 90 95    10  UNS  Bioplyn, metylester řepkového oleje
               (bionafta)
3824 90 95    20  TNN  Směsi paliv a maziv obsahující méně
               než 70 % minerálních olejů používané
               jako pohonná hmota, vyjma bionafty
               ve smyslu  § 19 odst.  3 zákona
               o spotřebních  daních,  nebo  jako
               suroviny či polotovary pro výrobu
               bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o
               spotřebních daních
3824 90 95    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Plasty a výrobky z nich
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
3914 00 00    10  UNS  Náplně do domácích přístrojů na
               úpravu vody (ionoxové filtry ANEX,
               KATEX)
3914 00 00    90  UNS  Ostatní

3917 21 10    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 21 10    90  UNS  Ostatní

3917 21 99    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 21 99    90  UNS  Ostatní

3917 22 10    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
                   vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 22 10    90  UNS  Ostatní

3917 22 99    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 22 99    90  UNS  Ostatní

3917 23 10    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 23 10    90  UNS  Ostatní

3917 23 99    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 23 99    90  UNS  Ostatní

3917 29 11    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 29 11    90  UNS  Ostatní

3917 29 13    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 29 13    90  UNS  Ostatní

3917 29 15    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 29 15    90  UNS  Ostatní

3917 29 19    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 29 19    90  UNS  Ostatní

3917 32 11    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 32 11    20  UNS  Vytápěcí plastové trubky pro
               podlahová topení ohebné do max.
               vnějšího průměru 20 mm a tloušťky
               stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6
               atm.)
3917 32 11    90  UNS  Ostatní

3917 32 19    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 32 19    20  UNS  Vytápěcí plastové trubky pro
               podlahová topení ohebné do max.
               vnějšího průměru 20 mm a tloušťky
               stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 19    90  UNS  Ostatní

3917 32 31    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 32 31    20  UNS  Vytápěcí plastové trubky pro
               podlahová topení ohebné do max.
               vnějšího průměru 20 mm a tloušťky
               stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 31    90  UNS  Ostatní

3917 32 35    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 32 35    20  UNS  Vytápěcí plastové trubky pro
               podlahová topení ohebné do max.
               vnějšího průměru 20 mm a tloušťky
               stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 35    90  UNS  Ostatní

3917 32 39    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů


3917 32 39    20  UNS  Vytápěcí plastové trubky pro
               podlahová topení ohebné do max.
               vnějšího průměru 20 mm a tloušťky
               stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 39    90  UNS  Ostatní

3917 32 99    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 32 99    20  UNS  Vytápěcí plastové trubky pro
               podlahová topení ohebné do max.
               vnějšího průměru 20 mm a tloušťky
               stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 99    90  UNS  Ostatní

3917 33 90    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 33 90    20  UNS  Vytápěcí plastové trubky pro
               podlahová topení ohebné do max.
               vnějšího průměru 20 mm a tloušťky
               stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 33 90    90  UNS  Ostatní

3917 39 11    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 39 11    20  UNS  Vytápěcí plastové trubky pro
               podlahová topení ohebné do max.
               vnějšího průměru 20 mm a tloušťky
               stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 39 11    90  UNS  Ostatní

3917 39 13    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 39 13    20  UNS  Vytápěcí plastové trubky pro
               podlahová topení ohebné do max.
               vnějšího průměru 20 mm a tloušťky
               stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 39 13    90  UNS  Ostatní

3917 39 15    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 39 15    20  UNS  Vytápěcí plastové trubky pro
               podlahová topení ohebné do max.
               vnějšího průměru 20 mm a tloušťky
               stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 39 15    90  UNS  Ostatní

3917 39 19    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 39 19    20  UNS  Vytápěcí plastové trubky pro
               podlahová topení ohebné do max.
               vnějšího průměru 20 mm a tloušťky
               stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 39 19    90  UNS  Ostatní

3917 39 99    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky v podobě
               nařezaných trubiček z plastů
3917 39 99    20  UNS  Vytápěcí plastové trubky pro
               podlahová topení ohebné do max.
               vnějšího průměru 20 mm a tloušťky
               stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 39 99    90  UNS  Ostatní

3920 99 90    10  UNS  Foliový materiál z polyvinylalkoholu
3920 99 90    90  UNS  Ostatní

3926 90 50    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky z umělých hmot
               - kompletní
3926 90 50    90  UNS  Ostatní

3926 90 91    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky z umělých hmot
               - kompletní
3926 90 91    90  UNS  Ostatní

3926 90 99    10  UNS  Náplně do malých čističek odpadních
               vod pro rodinné domky z umělých hmot
               - kompletní
3926 90 99    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
4103 90 00    10  UNS  Surové kůže vepřové
4103 90 00    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Dřevo, dřevěné uhlí a dřevěné výrobky
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
4401 21 00    10  MTQ  Štěpky jehličnaté odkorněné
4401 21 00    90  MTQ  Ostatní

4403 20 10    10  MTQ  Sloupy dřevěné surové, vlákninové
               a ostatní průmyslové dříví
               jehličnaté, výřezy průmyslové
               jehličnaté
4403 20 10    90  MTQ  Ostatní

4403 20 30    10  MTQ  Sloupy dřevěné surové, vlákninové
               a ostatní průmyslové dříví
               jehličnaté, výřezy průmyslové
               jehličnaté
4403 20 30    90  MTQ  Ostatní

4403 20 90    10  MTQ  Sloupy dřevěné surové, vlákninové
               a ostatní průmyslové dříví
               jehličnaté, výřezy průmyslové
               jehličnaté
4403 20 90    90  MTQ  Ostatní

4403 91 00    10  MTQ  Sloupy dřevěné surové, vlákninové
               a ostatní průmyslové dříví
                   listnaté, výřezy průmyslové
               listnaté
4403 91 00    90  MTQ  Ostatní

4403 92 00    10  MTQ  Sloupy dřevěné surové, vlákninové
               a ostatní průmyslové dříví
               listnaté, výřezy průmyslové
               listnaté
4403 92 00    90  MTQ  Ostatní

4403 99 10    10  MTQ  Sloupy dřevěné surové, vlákninové
               a ostatní průmyslové dříví
               listnaté, výřezy průmyslové
               listnaté
4403 99 10    90  MTQ  Ostatní

4403 99 20    10  MTQ  Sloupy dřevěné surové, vlákninové
               a ostatní průmyslové dříví
               listnaté, výřezy průmyslové
               listnaté
4403 99 20    90  MTQ  Ostatní

4403 99 30    10  MTQ  Sloupy dřevěné surové, vlákninové
               a ostatní průmyslové dříví
               listnaté, výřezy průmyslové
               listnaté
4403 99 30    90  MTQ  Ostatní

4403 99 50    10  MTQ  Sloupy dřevěné surové, vlákninové
               a ostatní průmyslové dříví
               listnaté, výřezy průmyslové
               listnaté
4403 99 50    90  MTQ  Ostatní

4403 99 99    10  MTQ  Sloupy dřevěné surové, vlákninové
               a ostatní průmyslové dříví
               listnaté, výřezy průmyslové
               listnaté
4403 99 99    90  MTQ  Ostatní

4407 10 10    10  MTQ  O délce 0,8 m a více
4407 10 10    90  MTQ  Ostatní

4407 10 31    10  MTQ  O délce 0,8 m a více
4407 10 31    90  MTQ  Ostatní

4407 10 39    10  MTQ  O délce 0,8 m a více
4407 10 39    90  MTQ  Ostatní

4407 10 50    10  MTQ  O délce 0,8 m a více
4407 10 50    90  MTQ  Ostatní

4407 10 71    10  MTQ  O délce 0,8 m a více
4407 10 71    90  MTQ  Ostatní

4407 10 79    10  MTQ  O délce 0,8 m a více
4407 10 79    90  MTQ  Ostatní

4407 10 91    10  MTQ  O délce 0,8 m a více
4407 10 91    90  MTQ  Ostatní

4407 10 93    10  MTQ  O délce 0,8 m a více
4407 10 93    90  MTQ  Ostatní

4407 10 99    10  MTQ  O délce 0,8 m a více
4407 10 99    90  MTQ  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Vláknina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; odpady papíru nebo lepenky
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
4706 10 00    10  UNS  Vyrobená z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložená
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4706 10 00    90  UNS  Ostatní

4706 20 00    10  UNS  Vyrobená z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložená
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4706 20 00    90  UNS  Ostatní

4706 91 00    10  UNS  Vyrobená z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložená
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4706 91 00    90  UNS  Ostatní

4706 92 00    10  UNS  Vyrobená z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložená
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4706 92 00    90  UNS  Ostatní

4706 93 00    10  UNS  Vyrobená z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložená
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4706 93 00    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
4801 00 10    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4801 00 10    90  UNS  Ostatní

4801 00 90    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4801 00 90    90  UNS  Ostatní

4802 10 00    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4802 10 00    90  UNS  Ostatní

4802 20 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4802 20 00    90  UNS  Ostatní

4802 30 00    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4802 30 00    90  UNS  Ostatní

4802 40 10    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4802 40 10    90  UNS  Ostatní

4802 40 90    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4802 40 90    90  UNS  Ostatní

4802 51 10    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4802 51 10    90  UNS  Ostatní

4802 51 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4802 51 90    90  UNS  Ostatní

4802 52 20    10  UNS  Braille papír
4802 52 20    20  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4802 52 20    90  UNS  Ostatní

4802 52 80    10  UNS  Braille papír
4802 52 80    20  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4802 52 80    90  UNS  Ostatní

4802 53 20    10  UNS  Braille papír
4802 53 20    20  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4802 53 20    90  UNS  Ostatní

4802 53 80    10  UNS  Braille papír
4802 53 80    20  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4802 53 80    90  UNS  Ostatní

4802 60 11    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4802 60 11    90  UNS  Ostatní

4802 60 19    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4802 60 19    90  UNS  Ostatní

4802 60 91    10  UNS  Braille     papír
4802 60 91    20  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4802 60 91    90  UNS  Ostatní

4802 60 99    10  UNS  Braille papír
4802 60 99    20  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4802 60 99    90  UNS  Ostatní

4803 00 10    10  UNS  Vyrobená z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložená
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4803 00 10    90  UNS  Ostatní

4803 00 31    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4803 00 31    90  UNS  Ostatní

4803 00 39    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4803 00 39    90  UNS  Ostatní

4803 00 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4803 00 90    90  UNS  Ostatní

4805 10 00    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 10 00    90  UNS  Ostatní

4805 21 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 21 00    90  UNS  Ostatní

4805 22 10    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 22 10    90  UNS  Ostatní

4805 22 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 22 90    90  UNS  Ostatní

4805 23 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 23 00    90  UNS  Ostatní

4805 29 10    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 29 10    90  UNS  Ostatní

4805 29 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 29 90    90  UNS  Ostatní

4805 30 10    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 30 10    90  UNS  Ostatní

4805 30 90    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 30 90    90  UNS  Ostatní

4805 40 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 40 00    90  UNS  Ostatní

4805 50 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 50 00    90  UNS  Ostatní

4805 60 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 60 10    90  UNS  Ostatní

4805 60 20    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 60 20    90  UNS  Ostatní

4805 60 40    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 60 40    90  UNS  Ostatní

4805 60 60    10  UNS  Braille papír
4805 60 60    20  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 60 60    90  UNS  Ostatní

4805 60 90    10  UNS  Braille papír
4805 60 90    20  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 60 90    90  UNS  Ostatní

4805 70 11    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 70 11    90  UNS  Ostatní

4805 70 19    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 70 19    90  UNS  Ostatní

4805 70 90    10  UNS  Braille papír
4805 70 90    20  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 70 90    90  UNS  Ostatní

4805 80 11    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 80 11    90  UNS  Ostatní

4805 80 19    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 80 19    90  UNS  Ostatní

4805 80 90    10  UNS  Braille papír
4805 80 90    20  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4805 80 90    90  UNS  Ostatní

4806 10 00    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4806 10 00    90  UNS  Ostatní

4806 20 00    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4806 20 00    90  UNS  Ostatní

4806 30 00    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4806 30 00    90  UNS  Ostatní

4806     40 10    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4806 40 10    90  UNS  Ostatní

4806 40 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4806 40 90    90  UNS  Ostatní

4807 10 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4807 10 00    90  UNS  Ostatní

4807 90 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4807 90 10    90  UNS  Ostatní

4807 90 50    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4807 90 50    90  UNS  Ostatní

4807 90 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4807 90 90    90  UNS  Ostatní

4808 10 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4808 10 00    90  UNS  Ostatní

4808 20 00    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4808 20 00    90  UNS  Ostatní

4808 30 00    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4808 30 00    90  UNS  Ostatní

4808 90 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4808 90 00    90  UNS  Ostatní

4809 10 00    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4809 10 00    90  UNS  Ostatní

4809 20 10    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4809 20 10    90  UNS  Ostatní

4809 20 90    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4809 20 90    90  UNS  Ostatní

4809 90 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4809 90 00    90  UNS  Ostatní

4810 11 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 11 10    90  UNS  Ostatní

4810 11 91    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 11 91    90  UNS  Ostatní

4810 11 99    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 11 99    90  UNS  Ostatní

4810 12 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 12 00    90  UNS  Ostatní

4810 21 00    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 21 00    90  UNS  Ostatní

4810 29 11    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 29 11    90  UNS  Ostatní

4810 29 19    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 29 19    90  UNS  Ostatní

4810 29 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 29 90    90  UNS  Ostatní

4810 31 00    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 31 00    90  UNS  Ostatní

4810 32 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 32 10    90  UNS  Ostatní

4810 32 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 32 90    90  UNS  Ostatní

4810 39 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 39 00    90  UNS  Ostatní

4810 91 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 91 10    90  UNS  Ostatní

4810 91 30    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 91 30    90  UNS  Ostatní

4810 91 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 91 90    90  UNS  Ostatní

4810 99 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 99 10    90  UNS  Ostatní

4810 99 30    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4810 99 30    90  UNS  Ostatní

4810 99 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným     pověřeným
               subjektem
4810 99 90    90  UNS  Ostatní

4811 10 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4811 10 00    90  UNS  Ostatní

4811 21 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4811 21 00    90  UNS  Ostatní

4811 29 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4811 29 00    90  UNS  Ostatní

4811 31 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4811 31 00    90  UNS  Ostatní

4811 39 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4811 39 00    90  UNS  Ostatní

4811 40 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4811 40 00    90  UNS  Ostatní

4811 90 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4811 90 10    90  UNS  Ostatní

4811 90 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4811 90 90    90  UNS  Ostatní

4814 10 00    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4814 10 00    90  UNS  Ostatní

4814 20 00    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4814 20 00    90  UNS  Ostatní

4814 30 00    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4814 30 00    90  UNS  Ostatní

4814 90 10    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4814 90 10    90  UNS  Ostatní

4814 90 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4814 90 90    90  UNS  Ostatní

4815 00 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4815 00 00    90  UNS  Ostatní

4817 10 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4817 10 00    90  UNS  Ostatní

4817 20 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4817 20 00    90  UNS  Ostatní

4817 30 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4817 30 00    90  UNS  Ostatní

4818 10 10    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4818 10 10    90  UNS  Ostatní

4818 10 90    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4818 10 90    90  UNS  Ostatní

4818 20 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4818 20 10    90  UNS  Ostatní

4818 20 91    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4818 20 91    90  UNS  Ostatní

4818 20 99    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4818 20 99    90  UNS  Ostatní

4818 30 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4818 30 00    90  UNS  Ostatní

4818 50 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4818 50 00    90  UNS  Ostatní

4818 90 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4818 90 90    90  UNS  Ostatní

4819 10 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4819 10 00    90  UNS  Ostatní

4819 20 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4819 20 10    90  UNS  Ostatní

4819 20 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4819 20 90    90  UNS  Ostatní

4819 30 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4819 30 00    90  UNS  Ostatní

4819 40 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4819 40 00    20  UNS  Papírové sáčky pro parní a plynovou
               sterilizaci tzv. "Lukasterik"
4819 40 00    90  UNS  Ostatní

4819 50 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4819 50 00    90  UNS  Ostatní

4819 60 00        10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4819 60 00    90  UNS  Ostatní

4820 10 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4820 10 10    90  UNS  Ostatní

4820 10 30    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4820 10 30    90  UNS  Ostatní

4820 10 50    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4820 10 50    90  UNS  Ostatní

4820 10 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4820 10 90    90  UNS  Ostatní

4820 20 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4820 20 00    90  UNS  Ostatní

4820 30 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4820 30 00    90  UNS  Ostatní

4820 40 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4820 40 10    90  UNS  Ostatní

4820 40 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4820 40 90    90  UNS  Ostatní

4820 50 00    10  UNS  Vyrobená z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložená
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4820 50 00    90  UNS  Ostatní

4820 90 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4820 90 00    90  UNS  Ostatní

4821 10 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4821 10 10    90  UNS  Ostatní

4821 10 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4821 10 90    90  UNS  Ostatní

4821 90 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4821 90 10    90  UNS  Ostatní

4821 90 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4821 90 90    90  UNS  Ostatní

4822 10 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4822 10 00    90  UNS  Ostatní

4822 90 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4822 90 00    90  UNS  Ostatní

4823 11 11    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 11 11    90  UNS  Ostatní

4823 11 19    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 11 19    90  UNS  Ostatní

4823 11 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 11 90    90  UNS  Ostatní

4823 19 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 19 00    90  UNS  Ostatní

4823 20 00    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 20 00    90  UNS  Ostatní

4823 40 00    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 40 00    90  UNS  Ostatní

4823 51 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 51 10    90  UNS  Ostatní

4823 51 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 51 90    90  UNS  Ostatní

4823 59 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 59 10    90  UNS  Ostatní

4823 59 90    10  UNS  Braille papír
4823 59 90    20  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 59 90    90  UNS  Ostatní

4823 60 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 60 10    90  UNS  Ostatní

4823 60 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 60 90    90  UNS  Ostatní

4823 70 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 70 10    90  UNS  Ostatní

4823 70 90    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 70 90    90  UNS  Ostatní

4823 90 10    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
                   osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 90 10    90  UNS  Ostatní

4823 90 15    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 90 15    90  UNS  Ostatní

4823 90 20    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 90 20    90  UNS  Ostatní

4823 90 30    10  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 90 30    90  UNS  Ostatní

4823 90 50    10  UNS  Vyrobený z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložený
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 90 50    90  UNS  Ostatní

4823 90 90    10  UNS  Braille papír
4823 90 90    20  UNS  Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
               vláknitých surovin doložené
               osvědčením vydaným pověřeným
               subjektem
4823 90 90    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Chemická (syntetická nebo umělá) střižová vlákna
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
5515 13 11    10  UNS  S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 13 11    90  UNS  Ostatní

5515 13 19    10  UNS  S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 13 19    90  UNS  Ostatní

5515 13 91    10  UNS  S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 13 91    90  UNS  Ostatní

5515 13 99    10  UNS  S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 13 99    90  UNS  Ostatní

5515 19 10    10  UNS  S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 19 10    90  UNS  Ostatní

5515 19 30    10  UNS  S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 19 30    90  UNS  Ostatní

5515 19 90    10  UNS  S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 19 90    90  UNS  Ostatní

5515 22 11    10  UNS  S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 22 11    90  UNS  Ostatní

5515 22 19    10  UNS  S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 22 19    90  UNS  Ostatní

5515 22 91    10  UNS  S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 22 91    90  UNS  Ostatní

5515 22 99    10  UNS  S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 22 99    90  UNS  Ostatní

5515 92 11    10  UNS  S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 92 11    90  UNS  Ostatní

5515 92 19    10  UNS  S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 92 19    90  UNS  Ostatní

5515 92 91    10  UNS  S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 92 91    90  UNS  Ostatní

5515 92 99    10  UNS  S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 92 99    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
6111 20 90    10  UNS  Kojenecké pleny z bavlny
6111 20 90    90  UNS  Ostatní
------------------------------------------------------------------
Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované
------------------------------------------------------------------
Kód celního   Dopl. JM  Popis zboží
sazebníku    kód
------------------------------------------------------------------
6203 19 90    10  NAR  S obsahem vlny 36 % a více
6203 19 90    90  NAR  Ostatní

6203 39 90    10  NAR  S obsahem vlny 36 % a více
6203 39 90    90  NAR  Ostatní

6203 41 10    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 41 10    90  NAR  Ostatní

6203 41 30    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 41 30    90  NAR  Ostatní

6203 41 90    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 41 90    90  NAR  Ostatní

6203 42 11    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 42 11    90  NAR  Ostatní

6203 42 31    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 42 31    90  NAR  Ostatní

6203 42 33    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 42 33    90  NAR  Ostatní

6203 42 35    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 42 35    90  NAR  Ostatní

6203 42 51    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 42 51    90  NAR  Ostatní

6203 42 59    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 42 59    90  NAR  Ostatní

6203 42 90    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 42 90    90  NAR  Ostatní

6203 43 11    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 43 11    90  NAR  Ostatní

6203 43 19    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 43 19    90  NAR  Ostatní

6203 43 31    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 43 31    90  NAR  Ostatní

6203 43 39    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 43 39    90  NAR  Ostatní

6203 43 90    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 43 90    90  NAR  Ostatní

6203 49 11    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 49 11    90  NAR  Ostatní

6203 49 19    10  NAR  Krátké kalhoty
6203 49 19    90  NAR  Ostatní

6203 49 31   10  NAR  Krátké kalhoty
6203 49 31   90  NAR  Ostatní

6203 49 39   10  NAR  Krátké kalhoty
6203 49 39   90  NAR  Ostatní

6203 49 50   10  NAR  Krátké kalhoty
6203 49 50   90  NAR  Ostatní

6203 49 90   10  NAR  Krátké kalhoty
6203 49 90   90  NAR  Ostatní

6204 61 10   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 61 10   90  NAR  Ostatní

6204 61 80   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 61 80   90  NAR  Ostatní

6204 61 90   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 61 90   90  NAR  Ostatní

6204 62 11   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 62 11   90  NAR  Ostatní

6204 62 31   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 62 31   90  NAR  Ostatní

6204 62 33   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 62 33   90  NAR  Ostatní

6204 62 39   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 62 39   90  NAR  Ostatní

6204 62 51   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 62 51   90  NAR  Ostatní

6204 62 59   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 62 59   90  NAR  Ostatní

6204 62 90   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 62 90   90  NAR  Ostatní

6204 63 11   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 63 11   90  NAR  Ostatní

6204 63 18   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 63 18   90  NAR  Ostatní

6204 63 31   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 63 31   90  NAR  Ostatní

6204 63 39   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 63 39   90  NAR  Ostatní

6204 63 90   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 63 90   90  NAR  Ostatní

6204 69 11   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 69 11   90  NAR  Ostatní

6204 69 18   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 69 18   90  NAR  Ostatní

6204 69 31   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 69 31   90  NAR  Ostatní

6204 69 39   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 69 39   90  NAR  Ostatní

6204 69 50   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 69 50   90  NAR  Ostatní

6204 69 90   10  NAR  Krátké kalhoty
6204 69 90   90  NAR  Ostatní

6209 20 00   10  UNS  Kojenecké pleny z bavlny
6209 20 00   90  UNS  Ostatní
Obuv, kamaše a podobné výrobky; části těchto výrobků
--------------+-----+-----+-------------------------------------
Kód celního  |Dopl.| JM | Popis zboží
sazebníku   |kód |   |
--------------+-----+-----+-------------------------------------
6403 99 11   10  NPR  Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 11   90  NPR  Ostatní

6403 99 31   10  NPR  Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 31   90  NPR  Ostatní

6403 99 33   10  NPR  Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 33   90  NPR  Ostatní

6403 99 36   10  NPR  Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 36   90  NPR  Ostatní

6403 99 38   10  NPR  Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 38   90  NPR  Ostatní

6403 99 50   10  NPR  Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 50   90  NPR  Ostatní

6403 99 91   10  NPR  Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 91   90  NPR  Ostatní

6403 99 93   10  NPR  Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 93   90  NPR  Ostatní

6403 99 96   10  NPR  Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 96   90  NPR  Ostatní

6403 99 98   10  NPR  Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 98   90  NPR  Ostatní
Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti
--------------+-----+-----+-------------------------------------
    Kód celního  |Dopl.| JM | Popis zboží
sazebníku   |kód |   |
--------------+-----+-----+-------------------------------------
6602 00 00   10  NAR  Bílé hole pro nevidomé a částečně
              vidoucí
6602 00 00   90  NAR  Ostatní
Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich
--------------+-----+-----+-------------------------------------
Kód celního  |Dopl.| JM | Popis zboží
sazebníku   |kód |   |
--------------+-----+-----+-------------------------------------
8112 91 50   10  UNS  Thalium
8112 91 50   90  UNS  Galium, indium

8112 91 89   10  UNS  Thalium
8112 91 89   90  UNS  Galium

8112 99 90   10  UNS  Thalium
8112 99 90   90  UNS  Galium, indium
Jaderné reaktory, kotle, stroje, přístroje a mechanické nástroje; jejich části a součásti
--------------+-----+-----+---------------------------------------
Kód celního  |Dopl.| JM | Popis zboží
sazebníku   |kód |   |
--------------+-----+-----+---------------------------------------
8410 11 00   10  NAR  Vodní turbíny o výkonu
              nepřesahujícím 100 kW
8410 11 00   90  NAR  Ostatní

8419 19 00   10  NAR  Solární zařízení
8419 19 00   90  NAR  Ostatní

8421 21 90   10  NAR  Domácí přístroje na úpravu vody a malé
              čističky odpadních vod pro rodinné
              domky
8421 21 90   90  NAR  Ostatní

8421 39 71   10  NAR  Katalyzátory pro motorová vozidla
8421 39 71   90  NAR  Ostatní

8421 99 00   10  UNS  Části a součásti k domácím přístrojům
              na úpravu vody a k malým čističkám
              odpadních vod pro rodinné domky
8421 99 00   90  UNS  Ostatní

8423 10 10   10  NAR  S hlasovým výstupem pro nevidomé
8423 10 10   90  NAR  Ostatní

8469 11 00   10  NAR  Upravené  k  používání  nevidomými
              a částečně
              vidoucími  osobami  nebo  osobami
              s amputovanou
              nebo ochrnutou horní končetinou
8469 11 00   90  NAR  Ostatní

8469 12 00   10  NAR  Upravené  k  používání  nevidomými
              a částečně  vidoucími  osobami nebo
              osobami s amputovanou nebo ochrnutou
              horní končetinou
8469 12 00   90  NAR  Ostatní

8469 20 00   10  NAR  Upravené  k  používání  nevidomými
              a částečně  vidoucími  osobami nebo
              osobami s amputovanou nebo ochrnutou
              horní končetinou
8469 20 00   90  NAR  Ostatní

8469 30 00   10  NAR  Upravené  k  používání  nevidomými
              a částečně  vidoucími  osobami nebo
              osobami s amputovanou
              nebo ochrnutou horní končetinou,
              Pichtův Braillský psací stroj, též
              psací a zobrazovací zařízení pro osoby
              s poruchami řeči
8469 30 00   90  NAR  Ostatní

8470 10 10   10  NAR  S hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 10 10   90  NAR  Ostatní

8470 10 90   10  NAR  S hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 10 90   90  NAR  Ostatní

8470 21 00   10  NAR  S hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 21 00   90  NAR  Ostatní

8470 29 00   10  NAR  S hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 29 00   90  NAR  Ostatní

8471 30 00   10  NAR  Počítače speciálně upravené
              pro nevidomé
8471 30 00   90  NAR  Ostatní

8471 41 90   10  NAR  Počítače speciálně upravené pro
              nevidomé
8471 41 90   90  NAR  Ostatní

8471 49 90   10  NAR  Počítače speciálně upravené pro
              nevidomé
8471 49 90   90  NAR  Ostatní

8471 50 90   10  NAR  Počítače speciálně upravené pro
              nevidomé
8471 50 90   90  NAR  Ostatní

8471 60 40   10  NAR  Braillská tiskárna pro nevidomé
8471 60 40   90  NAR  Ostatní

8471 90 00   10  NAR  Zařízení speciálně určené pro osoby se
              zdravotním postižením
8471 90 00   90  NAR  Ostatní

8473 21 90   10  UNS  Přídavná  zařízení  k  počítačům
              s Braillovým nebo hlasovým výstupem
              pro  nevidomé,  přídavná  zařízení
              k počítačům umožňující jejich ovládání
              osobami se sníženou jemnou
              motorikou a amputovanými končetinami
8473 21 90   90  UNS  Ostatní

8473 30 90   10  UNS  Přídavná  zařízení  k  počítačům
              s Braillovým nebo hlasovým výstupem
              pro  nevidomé,  přídavná  zařízení
              k počítačům umožňující jejich ovládání
              osobami se sníženou jemnou
              motorikou a amputovanými končetinami
8473 30 90   90  UNS  Ostatní

8473 50 90   10  UNS  Přídavná  zařízení  k  počítačům
              s Braillovým nebo hlasovým výstupem
              pro  nevidomé,  přídavná  zařízení
              k počítačům umožňující jejich ovládání
              osobami se sníženou jemnou
              motorikou a amputovanými končetinami
8473 50 90   90  UNS  Ostatní
Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části a součásti a příslušenství k těmto přístrojům
--------------+-----+-----+---------------------------------------
Kód celního  |Dopl.| JM | Popis zboží
sazebníku   |kód |   |
--------------+-----+-----+---------------------------------------
8502 31 00   10  NAR  Větrné turbiny s výkonem
              nepřesahujícím 75 kVA
8502 31 00   90  NAR  Ostatní

8506 60 10   10  NAR  V provedení pro sluchadla pro sluchově
              postižené
8506 60 10   90  NAR  Ostatní

8506 60 30   10  NAR  V provedení pro sluchadla pro sluchově
              postižené
8506 60 30   90  NAR  Ostatní

8506 60 90   10  NAR  V provedení pro sluchadla pro sluchově
              postižené
8506 60 90   90  NAR  Ostatní

8517 19 90   10  NAR  Psací telefony pro neslyšící
8517 19 90   90  NAR  Ostatní

8518 40 99   10  NAR  Individuální    zesilovače   pro
              nedoslýchavé, zesilovače pro indukční
              smyčky pro  nedoslýchavé, skupinové
              zesilovače pro
              výuku sluchově postižených dětí
8518 40 99   90  NAR  Ostatní

8531 80 90   10  NAR  Speciální signalizační přístroje pro
              neslyšící a nevidomé
8531 80 90   90  NAR  Ostatní

8539 90 10   10  UNS  Patice výbojek
8539 90 10   90  UNS  Ostatní

8539 90 90   10  UNS  Části a součásti výbojek
8539 90 90   90  UNS  Ostatní

8543 89 90   10  NAR  Elektronické přeřadníky pro výbojky
8543 89 90   90  NAR  Ostatní
Motorová vozidla, traktory, motorová kola a jízdní kola, a jiná pozemní vozidla, jejich části, součásti a příslušenství (vyjma kolejových)
--------------+-----+-----+---------------------------------------
Kód celního  |Dopl.| JM | Popis zboží
sazebníku   |kód |   |
--------------+-----+-----+---------------------------------------
8701 20 10   10  NAR  Silniční návěsové tahače nové - TATRA
              (T 815-2 00 N 51, T 815-2 DO N 51,
              T 815-2 00N 32, T 815-2 DO N 32, T
              815-2 00 N 12, T 815-2 DO N 12,
              T 815-2 NT 4 x 4 TB 275 MOH-30 T,
              T 815-2 NT, T 815-2 NTH, T 815-2 NT
              x 6 TB  275 MOH-50T, T  815-2 TP
              T 815-260N51,    T   815-260N12,
              T 815-260N32, T 815-260N31)

8701 20 10   90  NAR  Ostatní

8701 20 90   10  NAR  Silniční návěsové tahače použité-TATRA
              (T 815-2 00N 51, T 815-2 DON 51
              T 815-2 OON 32, T 815-2 DON 32
              T 815-2 OON 12, T 815-2 DON 12
              T 815-2 NT, 4 x 4 TB 275 MOH-30 T
              T 815-2 NT, T 815-2 NTH, T 815-2 NT 6 x
              TB 275 MOH-5OT, T 815-2 TP, T 815 NT
              T 815 NTH, T 815 TP, T 815-260N51
              T 815-260N12, T 815-260N32,
              T 815-260N31
8701 20 90   90  NAR  Ostatní

8701 90 21   10  NAR  Zemědělské traktory (typ Z 5211,5245
                  3320, 3340, 5213, 5243)
8701 90 21   90  NAR  Ostatní

8701 90 25   10  NAR  Zemědělské traktory (typ Z 6211, 6245
              7211, 7245, 7711, 7745, 4320, 4340,
              5320, 5340, 6320, 6340)
8701 90 25   90  NAR  Ostatní

8701 90 31   10  NAR  Zemědělské traktory (typ Z 8520, 8540
              9520, 9540)
8701 90 31   90  NAR  Ostatní

8701 90 35   10  NAR  Zemědělské traktory (typ 10520, 10540)
8701 90 35   90  NAR  Ostatní

8703 21 10   10  NAR  Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
              podle vyhl. č. 49/1993 Sb., a to
              i v  případě,  že  jejich  výbava
              neobsahuje  potřebný  zdravotnický
              materiál a přenosné přístroje
8703 21 10   90  NAR  Ostatní

8703 21 90   10  NAR  Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
              podle vyhl. č. 49/1993 Sb., a to
              i v  případě,  že  jejich  výbava
              neobsahuje  potřebný  zdravotnický
              materiál a přenosné přístroje
8703 21 90   90  NAR  Ostatní

8703 22 19   10  NAR  Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
              podle vyhl. č. 49/1993 Sb., a to
              i v  případě,  že  jejich  výbava
              neobsahuje  potřebný  zdravotnický
              materiál a přenosné přístroje
8703 22 19   90  NAR  Ostatní

8703 22 90   10  NAR  Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
              podle vyhl. č. 49/1993 Sb., a to
              i v  případě,  že  jejich  výbava
              neobsahuje  potřebný  zdravotnický
              materiál a přenosné přístroje
8703 22 90   90  NAR  Ostatní

8703 23 19   10  NAR  Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
              podle
              vyhl.  č.  49/1993  Sb.,  a  to
              i v případě,
              že jejich výbava neobsahuje potřebný
              zdravotnický  materiál  a  přenosné
              přístroje
8703 23 19   90  NAR  Ostatní

8703 23 90   10  NAR  Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
              podle
              vyhl.  č.  49/1993  Sb.,  a  to
              i v případě,
              že jejich výbava neobsahuje potřebný
              zdravotnický  materiál  a  přenosné
              přístroje
8703 23 90   90  NAR  Ostatní

8703 24 10   10  NAR  Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
              podle
              vyhl.  č.  49/1993  Sb.,  a  to
              i v případě,
              že jejich výbava neobsahuje potřebný
              zdravotnický  materiál  a  přenosné
              přístroje
8703 24 10   90  NAR  Ostatní
8703 24 90   10  NAR  Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
              podle
              vyhl.  č.  49/1993  Sb.,  a  to
              i v případě,
              že jejich výbava neobsahuje potřebný
              zdravotnický  materiál  a  přenosné
              přístroje
8703 24 90   90  NAR  Ostatní

8703 31 10   10  NAR  Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
              podle
              vyhl.  č.  49/1993  Sb.,  a  to
              i v případě,
              že jejich výbava neobsahuje potřebný
              zdravotnický  materiál  a  přenosné
              přístroje
8703 31 10   90  NAR  Ostatní

8703 31 90   10  NAR  Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
              podle
              vyhl.  č.  49/1993  Sb.,  a  to
              i v případě,
              že jejich výbava neobsahuje potřebný
              zdravotnický  materiál  a  přenosné
              přístroje
8703 31 90   90  NAR  Ostatní

8703 32 19   10  NAR  Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
              podle
              vyhl.  č.  49/1993  Sb.,  a  to
              i v případě,
              že jejich výbava neobsahuje potřebný
              zdravotnický  materiál  a  přenosné
              přístroje
8703 32 19   90  NAR  Ostatní

8703 32 90   10  NAR  Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
              podle
              vyhl.  č.  49/1993  Sb.,  a  to
              i v případě,
              že jejich výbava neobsahuje potřebný
              zdravotnický  materiál  a  přenosné
              přístroje
8703 32 90   90  NAR  Ostatní

8703 33 19   10  NAR  Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
              podle
              vyhl.  č.  49/1993  Sb.,  a  to
              i v případě,
              že jejich výbava neobsahuje potřebný
              zdravotnický  materiál  a  přenosné
              přístroje
8703 33 19   90  NAR  Ostatní

8703 33 90   10  NAR  Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
              podle
              vyhl.  č.  49/1993  Sb.,  a  to
              i v případě,
              že jejich výbava neobsahuje potřebný
              zdravotnický  materiál  a  přenosné
              přístroje
8703 33 90   90  NAR  Ostatní

8703 90 90   10  NAR  Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
              podle
              vyhl.  č.  49/1993  Sb.,  a  to
              i v případě,
              že jejich výbava neobsahuje potřebný
              zdravotnický  materiál  a  přenosné
              přístroje
8703 90 90   90  NAR  Ostatní

8704 22 91   10  NAR  Motorová vozidla pro nákl. dopravu
              TATRA
              nad 5 t nová (T 815-2 00 V 51, T 815-2
              DO V51, T 815-2 OOV11, T 815-2 DO
              V 11,
              T 815-2 OP V 11, T 815-2 DP V 11,
              T 815-2 OO S 43, T 815-2 DO S 43,
              T 815-2 OO S 03, T 815-2 DO S 03,
              T 815-2 OO S 13, T 815-2 DO S 13,
              T 815-2 OO S 11, T 815-2 OP S 11,
              T 815-2 CO S 11, T 815-2 OO S 01,
              T 815-2 DO S 01, T 815-2, 2A S 01,
              T 815-2 00 S 81, T 815-2 DO S 81,
              T 815-2 SV 3 6 x 6 TB 275 BI - 40 T,
              T 815-2 SV 4, T815-2 SV 5, T 815-2 SV
              3,
              T 815-2 S 1, T 815-2 SV 2, T 815-2
              S 1 A,
              T 815-2 S 1 B, T 815-2 S 3, T 815-2
              S 3 B,
              T 815-2 S 3 P, T 815-2 VU, T 815-260
              S 21,
              T 815 250 S 23, T 815-210 S 21,
              T 815-210 S 23,
              T 815-260 V 51, T 815-260 S 22)
8704 22 91   90  NAR  Ostatní

8704 22 99   10  NAR  Motorová vozidla pro nákl. dopravu
              TATRA
              nad 5 t použitá (T 815-2 OO V 51,
              T 815-2 DO V  51, T 815-2 OOV11,
              T 815-2
              DO V 11, T 815-2 OP V 11, T 815-2 DP
              V 11,
              T 815-2 OO S 43, T 815-2 DO S 43,
              T 815-2 OO S 03, T 815-2 DO SO 3,
              T 815-2 OO
              S 13, T815-2 DO S 13, T815-2 OO S 11,
              T 815-2
              OP S 11, T 815-2 CO S 11, 815 OO
              S 01, T 815-2
              DO S 01, T 815-2 2A S 01, T 815-2 OO
              S 81,
              T 815-2 DOS 81, T 815-2 SV 3 6X6 TB
              275
              BI-40 T, T 815-2 SV 4, T 815-2 SV 5,
              T 815-2 SV 3, T 815-2 S 1, T 815-2 SV
              2,
              T 815-2 S 1 A, T 815-2 S 1 B, T 815-2
              S 3,
              T 815-2 S 3 B, T 815-2 S 3 P, T 815-2
              VU,
              T 815 S 1, T 815 S 1 A, T 815 S 1 V,
              T 815 SV 3, T 815 RN, T 815 S 3,
              T 815 S 3 B,
              T 815-VE, T 815     V, T 815 LPA,
              T 815-260 S 21,  T 815-250 S 21,
              T 815-250 S 23,
              T 815-210 S 21, T 815- 210 S 23,
              T 815-260 V 51,
              T 815-260 S 22)
8704 22 99   90  NAR  Ostatní

8704 23 91   10  NAR  Motorová vozidla pro nákl. dopravu nad
              20 t - nové zn. TATRA (T 815-2 OO S 81,
              T 815-2 DO S 81, T 815- 260 S 81,
              T 815
              250 S 81, T 815-22 AS 81, T 815-260
              S 82,
              T 815-26 AS 82)
8704 23 91   90  NAR  Ostatní
8704 23 99   10  NAR  Motorová vozidla pro nákl. dopravu nad
              20 t-použité zn. TATRA (T 815-2 OO S 81,
              T 815-2 DO S 81, T 815-260 N 51,
              T 815-260 N 12,  T 815-260 N 32,
              T 815-260 N 31)
8704 23 99   90  NAR  Ostatní

8706 00 11   10  NAR  Chassis motor. vozidel pro vozidla
              zařazená do čísel 8702 nebo 8704 zn.
              TATRA
              (T 815-2 OO R 41, T 815-2 O R 51,
              T 815-2
              OO R 01, T 815-2 OO R 11, T 815-2 2A
              R 11,
              T 815-2 OO R 12, T 815-2 OO R 13,
              T 815-2-00 R 81, T 815-2 OO P 11,
              T 815-2 DO P 11, T 815-2-30 P 11,
              T 815-2 OO P 13, T 815-2 DO P 13,
              T 815-2 PR 40, T 815-2 PR 41, T 815-
              2 Z, T 815-2 PR 1, T 815-2 PSR,
              T 815-2
              PR 2, T 815-2 PR 3, T 815-2 PVU,
              T 815-2
              PR S 1, T 815-2 PS 1 A, T 815-2 PS
              1 B,
              T 815-2 PVP, T 815-2 PR 7, T 815-2 PR
              8,
              T 815-2 P 14, T 815-2 P 17, T 815-2
              P 13, T 815-2 P 24, T 815-2 P 18,
              T 815-2 P 15, T 815-2 P 16, T 815-260
              R 11,
              T 815-210 R 11,  T 815-250 R 11,
              T 815-250 R 41,
              T 815-210 R 41,  T 815-250 P 11,
              T 815-260 P 11,
              T 815-210 P 11,  T 815-260 R 81,
              T 815-250 R 81,
              T 815-210 R 81,  T 815-260 R 12,
              T 815-250 R 12,
              T 815-210 R 12,  T 815-260 R 55,
              T 815-260 R 51)
8706 00 11   90  NAR  Ostatní

8706 00 99   10  NAR  Chassis motor. vozidel - ostatní zn.
              TATRA
              (T 815-2 OO R 51, T 815-2 OO R 01,
              T 815-2
              OO R 11, T 815-2 2 A R 11, T 815-2 OO
              R 12,
              T 815-2 OO R 13, T 815-2 OO R 81,
              T 815-2 OO P 11, T 815-2 DO P 11,
              T 815-2
              30 P 11, T 815-2 OO P 13, T 815-2 DO
              P 13,
              T 815-2 PR 40, T 815-2 PR 41, T 815-2
              Z,
              T 815-2 PR 1, T 815-2 PSR, T 815-2 PR
              2,
              T 815-2 PR 3, T 815-2 PVU, T 815-2 PRS
              1,
              T 815-2 PS 1 A, T 815-2 PS 1 B,
              T 815-2 PVP,
              T 815-2 PR 7, T 815-2 PR 8,
              T 815-2 P 14, T 815-2 P 17, T 815-2
              P 13,
              T 815-2 P 24, T 815-2 P 18, T 815-2
              P 15,
              T 815-2 P 16, T 815-2 PJ, T 815-260
              R 11,
              T 815-210 R 11,  T 815-250 R 11,
              T 815-250 R 41,
              T 815-210 R 41,  T 815-250 P 11,
              T 815-260 P 11,
              T 815-210 P 11,  T 815-260 R 81,
              T 815-250 R 81,
              T 815-210 R 81,  T 815-260 R 12,
              T 815-250 R 12,
              T 815-210 R 12,  T 815-260 R 55,
              T 815-260 R 51)
8706 00 99   90  NAR  Ostatní

8708 99 98   10  UNS  Ruční ovládání nožních pedálů, ruční
              páky
              včetně  řadící  páky  pro  tělesně
              postižené
8708 99 98   10  UNS  Ostatní
Nástroje a přístroje optické, fotografické nebo kinematografické, měřící, kontrolní nebo přesné; nástroje a přístroje lékařské a chirurgické; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů
--------------+-----+-----+-------------------------------------
Kód celního  |Dopl.| JM | Popis zboží
sazebníku   |kód |   |
--------------+-----+-----+-------------------------------------
9013 10 00   10  NAR  Optické přístroje (např. puškohledy)
              určené  pro  zbraně  nevojenského
              charakteru
9013 10 00   90  NAR  Ostatní

9013 20 00   10  NAR  Optické přístroje určené pro zbraně
              nevojenského charakteru
9013 20 00   90  NAR  Ostatní

9013 80 11   10  NAR  Optické přístroje určené pro zbraně
              nevojenského charakteru
9013 80 11   90  NAR  Ostatní

9013 80 19   10  NAR  Optické přístroje určené pro zbraně
              nevojenského charakteru
9013 80 19   90  NAR  Ostatní

9013 80 30   10  NAR  Optické přístroje určené pro zbraně
              nevojenského charakteru
9013 80 30   90  NAR  Ostatní

9013 80 90   10  NAR  Optické přístroje určené pro zbraně
              nevojenského charakteru
9013 80 90   90  NAR  Ostatní

9025 11 91   10  NAR  Lékařské teploměry
9025 11 91   90  NAR  Ostatní

9026 80 91   10  NAR  Měřiče množství spotřebovaného tepla
              v domácnostech
9026 80 91   90  NAR  Ostatní

9026 80 99   10  NAR  Měřiče množství spotřebovaného tepla
              v domácnostech
9026 80 99   90  NAR  Ostatní

9028 20 00   10  NAR  Vodoměry na teplou a studenou vodu pro
              spotřebu vody
9028 20 00   90  NAR  Ostatní

9030 10 90   10  NAR  Přístroje na měření a monitorování
              radonu
9030 10 90   90  NAR  Ostatní
Hodiny, hodinky a jejich části
--------------+-----+-----+---------------------------------------
Kód celního  |Dopl.| JM | Popis zboží
sazebníku   |kód |   |
--------------+-----+-----+---------------------------------------
9102 99 00   10  NAR  Hodinky pro nevidomé s Braillovým nebo
              hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než
              z drahých kovů
9102 99 00   90  NAR  Ostatní

9103 90 00   10  NAR  Vibrační a světelné budíky pro
              neslyšící
9103 90 00   90  NAR  Ostatní
Nábytek; lékařsko-chirurgický nábytek; lůžkoviny a podobné potřeby; svítidla jinde neuvedená ani nezahrnutá; reklamní lampy, světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby
--------------+-----+-----+--------------------------------------
Kód celního  |Dopl.| JM | Popis zboží
sazebníku   |kód |   |
--------------+-----+-----+--------------------------------------
9402 10 00   10  NAR  Křesla pro holičství a kadeřnictví
9402 10 00   90  NAR  Ostatní

Související dokumenty