424/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
424/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 237/2020 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 457/2017 Sb., vyhlášky č. 188/2019 Sb. a vyhlášky č. 488/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 1c odst. 1 se věta poslední zrušuje.
2. V § 9 odst. 4 písm. a) se slova " , nebo část nezastavěného pozemku, určeného k zastavění vydaným územním rozhodnutím, ale kterou nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti" zrušují.
3. V § 45 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Výnosová cena lesního porostu se určí zjednodušeným způsobem.".
4. V § 47 odst. 1 se slova "Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se cena" nahrazují slovem "Cena" a slova "určí způsobem podle odstavců 3 až 5" se nahrazují slovy "se pro účely podle jiného právního předpisu1) určí způsobem podle odstavců 3 až 5 postupem podle odstavce 2".
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Například zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.".
5. V § 47 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , nebo jako součin její výměry a ceny z cenové mapy stavebních pozemků obce".
6. V příloze č. 2 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Základní ceny za m
2
stavebního pozemku ve vyjmenované obci, okresu, nebo oblasti
                                                    Tabulka č. 1
I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I
I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I
I  na okresy,  I  cena  I  na okresy,  I  cena  I  na okresy,  I  cena  I  na okresy,  I  cena  I
I  vyjmenované  I  vyj.  I  vyjmenované  I  vyj.  I  vyjmenované  I  vyj.  I  vyjmenované I  vyj.  I
I  obce, nebo  I  obce, I  obce, nebo  I  obce, I  obce, nebo  I  obce, I  obce, nebo  I  obce, I
I   oblasti   I okresu, I   oblasti   I okresu, I   oblasti   I okresu, I   oblasti  I okresu, I
I některých obcí* I  nebo  I některých obcí* I  nebo  I některých obcí* I  nebo  I některých obcí*I  nebo  I
I         I oblasti I         I oblasti I         I oblasti I         I oblasti I
I         I (Kč/m
2
) I I (Kč/m
2
) I I (Kč/m
2
) I I (Kč/m
2
) I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA I PLZEŇSKÝ KRAJ I LIBERECKÝ KRAJ I JIHOMORAVSKÝ KRAJ I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 85 357 I Plzeň - oblast I 6 139 I Česká Lípa I 761 I Blansko I 1 169 I I 1 I I 1 I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 20 036 I Plzeň - oblast I 3 202 I Jablonec nad I 1 358 I Břeclav I 1 423 I I 2, 3, 6 a 21 I I 2 I I Nisou I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 9 284 I Plzeň - oblast I 1 997 I Liberec - I 2 889 I Hodonín I 1 181 I I 4, 5, 9, 10, 12 I I 3 I I oblast 1 I I I I I a 18 I I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 8 035 I Plzeň-jih I 828 I Liberec I 1 777 I Vyškov I 1 490 I I 7, 11 a 20 I I I I - oblast 2, 3, I I I I I I I I I 4 a 5 I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 5 763 I Plzeň - sever I 720 I Semily I 577 I Znojmo I 1 584 I I 8, 13, 14, 15, I I I I I I I I I 16, 17 a 19 I I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I STŘEDOČESKÝ KRAJ I Domažlice I 1 735 I KRÁL. HRADECKÝ KRAJ I OLOMOUCKÝ KRAJ I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Benešov I 2 041 I Klatovy I 1 087 I Hradec Králové I 3 835 I Jeseník I 896 I I I I I I - oblast 1 I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Beroun I 2 678 I Rokycany I 1 216 I Hradec Králové I 2 115 I Olomouc - I 7 010 I I I I I I - oblast 2, 3, I I oblast 1 I I I I I I I 4 a 5 I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Kladno - oblast I 2 453 I Tachov I 884 I Jičín I 1 411 I Olomouc - I 2 065 I I 1 I I I I I I oblast 2, 3 a 4 I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Kladno - oblast I 2 154 I KARLOVARSKÝ KRAJ I Náchod I 675 I Prostějov I 1 646 I I 2 a 3 I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Kolín I 2 129 I Karlovy Vary - I 8 550 I Rychnov nad I 725 I Přerov - oblast I 1 526 I I I I oblast 1 I I Kněžnou I I 1 a 2 I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Kutná Hora I 2 324 I Karlovy Vary - I 1 901 I Trutnov I 628 I Přerov I 696 I I I I oblast 2, 3 a 4 I I I I - oblast 3, 4 a I I I I I I I I I 5 I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Mělník I 1 531 I Cheb I 806 I PARDUBICKÝ KRAJ I Šumperk I 1 293 I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Mladá Boleslav I 2 009 I Františkovy I 1 894 I Chrudim I 939 I ZLÍNSKÝ KRAJ I I I I Lázně - oblast I I I I I I I I 1 I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Nymburk I 2 329 I Františkovy I 1 369 I Pardubice - I 2 823 I Kroměříž I 1 268 I I I I Lázně - oblast I I oblast 1 I I I I I I I 2 I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Poděbrady - I 4 075 I Mariánské Lázně I 5 470 I Pardubice I 1 493 I Luhačovice I 1 490 I I oblast 1 I I - oblast 1 I I - oblast 2, 3, I I I I I I I I I 4, 5 a 6 I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Poděbrady - I 2 691 I Mariánské Lázně I 1 602 I Svitavy I 718 I Uherské I 1 482 I I oblast 2 I I - oblast 2 a 3 I I I I Hradiště I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - východ I 1 379 I Sokolov I 835 I Ústí nad Orlicí I 668 I Vsetín I 1 204 I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - západ I 2 091 I ÚSTECKÝ KRAJ I KRAJ VYSOČINA I Zlín - oblast 1 I 2 208 I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Příbram I 1 324 I Děčín I 724 I Havlíčkův Brod I 774 I Zlín - oblast 2 I 1 328 I I I I I I I I a 3 I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Rakovník I 1 506 I Chomutov I 889 I Jihlava - I 2 377 I MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ I I I I I I oblast 1 I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I JIHOČESKÝ KRAJ I Litoměřice I 1 319 I Jihlava - I 1 433 I Ostrava I 1 113 I I I I I oblast 2 a 3 I I - oblast 2, 5, I I I I I I I I 6 a 9 I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I České I 10 162 I Louny I 1 100 I Pelhřimov I 539 I Ostrava I 1 300 I I Budějovice - I I I I I I - oblast 1, 3 a I I I oblast 1 I I I I I I 10 I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I České I 2 546 I Most I 1 023 I Třebíč I 985 I Ostrava I 1 084 I I Budějovice - I I I I I I - oblast 4, 7, I I I oblast 2, 3 a 4 I I I I I I 8, 11 a 12 I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Český Krumlov I 2 370 I Teplice I 1 237 I Žďár nad I 876 I Bruntál I 588 I I I I I I Sázavou I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Jindřichův I 899 I Ústí nad Labem I 1 729 I JIHOMORAVSKÝ KRAJ I Frýdek-Místek I 855 I I Hradec I I - oblast 1 a 2 I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Písek I 1 146 I Ústí nad Labem I 977 I Brno - oblast 1 I 20 533 I Karviná I 463 I I I I - oblast 3, 4, I I a 2 I I I I I I I 5 a 6 I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Prachatice I 822 I I Brno I 6 958 I Nový Jičín I 893 I I I I I - oblast 3, 4 a I I I I I I I I 5 I I I I I-----------------I----------I I-----------------I----------I-----------------I----------I I Strakonice I 799 I I Brno I 4 508 I Opava - oblast I 2 019 I I I I I - oblast 6, 7, I I 1 I I I I I I 8 a 9 I I I I I-----------------I----------I I-----------------I----------I-----------------I----------I I Tábor I 1 248 I I Brno - venkov I 1 463 I Opava - oblast I 1 098 I I I I I I I 2, 3 a 4 I I I-----------------I----------I----------------------------I-----------------I----------I-----------------I----------I *Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.".
7. V příloze č. 22a tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:
"Koeficienty míry užitku a míry omezení vlastníka nemovité věci pro věcná břemena pro technickou infrastrukturu podle druhu technické infrastruktury, prostorového umístění vedení a druhu pozemku
                                               Tabulka č. 2
I------------I--------------------------I-----------------------------------------------------------------I
I      I             I  Hodnota koeficientu míry užitku a míry omezení vlastníka   I
I Prostorové I   Objekty a vedení   I      nemovité věci podle druhu pozemku ko
i
I I umístění I technické infrastruktury I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I I I Stavební I Pozemní I Zemědělský I Lesní I Vodní I Jiný I I I I pozemek* I komunikace I pozemek I pozemek I plocha I pozemek I I------------I--------------------------I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I Nadzemní I El. vedení v napěťové I 1,00 I 1,00 I 1,00 I 1,00 I 1,00 I 0,25 I I vedení I hladině nad 110 kV I I I I I I I I I (včetně podpěrných bodů) I I I I I I I I I--------------------------I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I I Elektrická vedení v I 0,25 I 0,25 I 0,25 I 0,75 I 0,10 I 0,25 I I I napěťové hladině do 110 I I I I I I I I I kV včetně I I I I I I I I I (včetně podpěrných bodů) I I I I I I I I I--------------------------I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I I Plynovody o tlaku nad 40 I - I - I 1,00 I - I 1,00 I 0,25 I I I bar I I I I I I I I I--------------------------I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I I Plynovody o tlaku do 40 I 0,75 I - I 0,75 I - I 0,10 I 0,25 I I I bar včetně I I I I I I I I I--------------------------I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I I Rozvodné tepelné I 1,00 I 0,25 I 1,00 I 1,00 I 0,10 I 0,25 I I I zařízení I I I I I I I I I--------------------------I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I I Vodovodní řady, I - I - I - I - I - I 0,25 I I I kanalizační stoky I I I I I I I I I--------------------------I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I I Telekomunikační síť I 0,25 I 0,10 I 0,10 I 0,10 I 0,10 I 0,25 I I------------I--------------------------I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I Podzemní I El. vedení v napěťové I 1,00 I 0,10 I 1,00 I 1,00 I 1,00 I 0,25 I I vedení I hladině nad 110 kV I I I I I I I I I--------------------------I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I I Elektrická vedení v I 0,5 I 0,10 I 0,25 I 0,75 I 0,25 I 0,25 I I I napěťové hladině do 110 I I I I I I I I I kV včetně I I I I I I I I I--------------------------I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I I Plynovody o tlaku nad 40 I 1,00 I 0,10 I 1,00 I 1,00 I 1,00 I 0,25 I I I bar I I I I I I I I I--------------------------I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I I Plynovody o tlaku do 40 I 0,50 I 0,10 I 0,25 I 0,75 I 0,25 I 0,25 I I I bar včetně I I I I I I I I I--------------------------I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I I Rozvodné tepelné I 0,50 I 0,10 I 0,25 I 0,75 I 0,25 I 0,25 I I I zařízení I I I I I I I I I--------------------------I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I I Vodovodní řady, I 0,50 I 0,10 I 0,25 I 0,75 I 0,25 I 0,25 I I I kanalizační stoky I I I I I I I I I--------------------------I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I I Telekomunikační síť I 0,40 I 0,10 I 0,10 I 0,40 I 0,25 I 0,25 I I------------I--------------------------I----------I------------I------------I---------I--------I---------I I I Podzemní objekty I 1,00 I I------------I--------------------------I-----------------------------------------------------------------I I I Nadzemní objekty I 1,00 I I------------I--------------------------I-----------------------------------------------------------------I *Stavební pozemek s výjimkou pozemku s pozemní komunikací.
Nadzemní objekt
(např. trafostanice, regulační stanice, předávací stanice, kotelny, věže, technologické kontejnery, podpěrný bod pro TI /mimo elektrická vedení/, vodojemy, úpravny vody).
Nadzemní vedení
(např. nadzemní vedení přenosové, přepravní a distribuční soustavy, rozvodného tepelného zařízení, sítí elektronických komunikací).
Podzemní vedení
(např. podzemní vedení přenosové, přepravní a distribuční soustavy, rozvodného tepelného zařízení, vodovodů, kanalizací, sítí elektronických komunikací).
Podzemní objekt
(např. podzemní trafostanice a regulační stanice, šachty, předávací stanice, vodojemy).".
8. V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Základní ceny za m
3
obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku
                                                    Tabulka č. 1
I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I
I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I
I  na okresy,  I  cena  I  na okresy,  I  cena  I  na okresy,  I  cena  I  na okresy,  I  cena  I
I  vyjmenované  I  vyj.  I  vyjmenované  I  vyj.  I  vyjmenované  I  vyj.  I  vyjmenované  I  vyj.  I
I  obce, nebo  I  obce, I  obce, nebo  I  obce, I  obce, nebo  I  obce, I  obce, nebo  I  obce, I
I   oblasti   I okresu, I   oblasti   I okresu, I   oblasti   I okresu, I   oblasti   I okresu, I
I některých obcí* I  nebo  I některých obcí* I  nebo  I některých obcí* I  nebo  I některých obcí* I  nebo  I
I         I oblasti I         I oblasti I         I oblasti I         I oblasti I
I         I (Kč/m
3
) I I (Kč/m
3
) I I (Kč/m
3
) I I (Kč/m
3
) I I----------------------------I-----------------I----------I----------------------------I----------------------------I I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA I Tábor I 2 909 I KRÁL. HRADECKÝ KRAJ I OLOMOUCKÝ KRAJ I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 20 653 I 2 001 - 10 000 I 1 936 I Hradec Králové I 3 944 I Jeseník I 1 703 I I 1* I I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 8 089 I do 2 000 I 1 840 I Jičín I 2 561 I Olomouc I 3 500 I I 2* I I obyvatel I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 7019 I PLZEŇSKÝ KRAJ I Náchod I 1 549 I Prostějov I 2 465 I I 3* I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 7 674 I Plzeň - oblast I 2 693 I Rychnov nad Kn. I 2251 I Přerov I 1 587 I I 4* I I 1* I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 9 424 I Plzeň - oblast I 4 086 I Trutnov I 2617 I Šumperk I 2 920 I I 5* I I 2* I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 9 574 I Plzeň - oblast I 3 997 I 10 001 - 50 000 I 2 178 I 10 001 - 50 000 I 2 296 I I 6* I I 3* I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 4616 I Domažlice I 1 456 I 2 001 - 10 000 I 1 681 I 2 001 - 10 000 I 1 858 I I 7* I I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 8 068 I Klatovy I 2 175 I do 2 000 I 1 873 I do 2 000 I 1 831 I I 8* I I I I obyvatel I I obyvatel I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 7 358 I Rokycany I 2 767 I PARDUBICKÝ KRAJ I ZLÍNSKÝ KRAJ I I 9* I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 7 368 I Tachov I 3 076 I Chrudim I 2 474 I Kroměříž I 1 984 I I 10* I I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 5 478 I 10 001 - 50 000 I 2 184 I Pardubice I 3 439 I Luhačovice I 2 601 I I 11* I I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 8 345 I 2 001 - 10 000 I 2 127 I Svitavy I 2 446 I Uherské I 1 905 I I 12* I I I I I I Hradiště I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 5 469 I do 2 000 I 1 863 I Ústí nad Orlicí I 1 902 I Vsetín I 1 571 I I 13* I I obyvatel I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 3 685 I KARLOVARSKÝ KRAJ I 10 001 - 50 000 I 1 990 I Zlín I 4 131 I I 14* I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 8 881 I Karlovy Vary - I 4 180 I 2 001 - 10 000 I 1 906 I 10 001 - 50 000 I 2 291 I I 15* I I oblast 1* I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 4 450 I Karlovy Vary - I 2 850 I do 2 000 I 1 774 I 2 001 - 10 000 I 1 353 I I 16* I I oblast 2* I I obyvatel I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 3 615 I Karlovy Vary - I 2 234 I KRAJ VYSOČINA I do 2 000 I 1 347 I I 17* I I oblast 3* I I I obyvatel I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 6 458 I Karlovy Vary - I 3 242 I Havlíčkův Brod I 2 696 I MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ I I 18* I I oblast 4* I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 5 576 I Cheb I 2 584 I Jihlava I 3 495 I Ostrava - I 2 470 I I 19* I I I I I I oblast 1* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 7 599 I Františkovy I 2 865 I Pelhřimov I 2 705 I Ostrava - I 2 587 I I 20* I I Lázně I I I I oblast 2* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 9 745 I Mariánské Lázně I 1 978 I Třebíč I 2 430 I Ostrava - I 1 932 I I 21* I I I I I I oblast 3* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I STŘEDOČESKÝ KRAJ I Sokolov I 2 969 I Žďár nad I 2713 I Ostrava - I 1 375 I I I I I Sázavou I I oblast 4* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Benešov I 3 089 I 10 001 - 50 000 I 1 622 I 10 001 - 50 000 I 1 899 I Ostrava - I 1 726 I I I I I I I I oblast 5* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Beroun I 4 149 I 2 001 - 10 000 I 1 309 I 2 001 - 10 000 I 1 448 I Ostrava - I 2 862 I I I I I I I I oblast 6* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Kladno I 3 110 I do 2 000 I 1 922 I do 2 000 I 1 352 I Ostrava - I 3 071 I I I I obyvatel I I obyvatel I I oblast 7* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Kolín I 2 347 I ÚSTECKÝ KRAJ I JIHOMORAVSKÝ KRAJ I Ostrava - I 2 626 I I I I I I oblast 8* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Kutná Hora I 2 268 I Děčín I 1 438 I Brno - oblast I 6 659 I Ostrava - I 5 128 I I I I I I 1* I I oblast 9* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Mělník I 3 105 I Chomutov I 2 594 I Brno - oblast I 4 051 I Ostrava - I 2 181 I I I I I I 2* I I oblast 10* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Mladá Boleslav I 3 412 I Litoměřice I 3 293 I Brno - oblast I 6 176 I Ostrava - I 2 263 I I I I I I 3* I I oblast 11* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Nymburk I 2 983 I Louny I 2 530 I Brno - oblast I 5 509 I Ostrava - I 2 055 I I I I I I 4* I I oblast 12* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Poděbrady I 3 188 I Most I 3 404 I Brno - oblast I 5 688 I Bruntál I 1 626 I I I I I I 5* I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - I 6 401 I Teplice I 2311 I Brno - oblast I 5 372 I Frýdek-Místek I 1 894 I I východ** I I I I 6* I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - západ** I 7 117 I Ústí nad Labem I 1 527 I Brno - oblast I 4 320 I Havířov I 2 599 I I I I I I 7* I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Příbram I 2 009 I 10 001 - 50 000 I 1 740 I Brno - oblast I 3 402 I Karviná I 1 984 I I I I I I 8* I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Rakovník I 1 996 I 2 001 - 10 000 I 1 340 I Brno - oblast I 3 415 I Nový Jičín I 2 435 I I I I I I 9* I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I 10 001 - 50 000 I 2 385 I do 2 000 I 1 668 I Blansko I 3 862 I Opava I 2 824 I I I I obyvatel I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I 2 001 - 10 000 I 2 833 I LIBERECKÝ KRAJ I Břeclav I 2 155 I 10 001 - 50 000 I 1 718 I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I do 2 000 I 2 206 I Česká Lípa I 1 856 I Hodonín I 2 774 I 2 001 - 10 000 I 1 758 I I obyvatel I I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I JIHOČESKÝ KRAJ I Jablonec nad I 1 938 I Vyškov I 2 201 I do 2 000 I 1 548 I I I Nisou I I I I obyvatel I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I České I 3 315 I Liberec I 2 753 I Znojmo I 2 509 I I I Budějovice I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I I Český Krumlov I 2 933 I Semily I 1 513 I 10 001 - 50 000 I 2 607 I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I I Jindřichův I 1 809 I 10 001 - 50 000 I 2 382 I 2 001 - 10 000 I 2 205 I I I Hradec I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I I Písek I 3 215 I 2 001 - 10 000 I 1 646 I do 2 000 I 1 900 I I I I I I I obyvatel I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I I Prachatice I 2 958 I do 2 000 I 2 295 I I I I I I obyvatel I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I I I I Strakonice I 1 931 I I I I I-----------------I----------I----------------------------I----------------------------I----------------------------I * Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2. ** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.".
9. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Základní ceny za m
3
obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty
  
                                Tabulka č. 1 
I----------------------I------------I I----------------------I------------I
I  Kraj v členění na I Základní I I  Kraj v členění na I Základní I
I skupiny obcí podle I  cena  I I skupiny obcí podle I  cena  I
I počtu obyvatel, nebo I  skupiny I I počtu obyvatel, nebo I  skupiny I
I vyjmenované oblasti I obcí, nebo I I vyjmenované oblasti I obcí, nebo I
I           I  oblasti I I           I  oblasti I
I           I (Kč/ m
3)
I I I (Kč/ m
3)
I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA I I LIBERECKÝ KRAJ I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 1 I - I I nad 50 000 obyvatel I 1 231 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 2 I - I I 10 001 - 50 000 I 2 193 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 3 I - I I 2 001 - 10 000 I 2 028 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 4 I 3 926 I I do 2 000 obyvatel I 3 199 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 5 I 2 967 I I KRÁLOVÉHRADECKÝ kraj I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 6 I 3 720 I I nad 50 000 obyvatel I 1 976 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 7 I 3 097 I I 10 001 - 50 000 I 2 311 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 8 I 3 381 I I 2 001 - 10 000 I 1 327 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 9 I 2 896 I I do 2 000 obyvatel I 3 508 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 10 I 2 614 I I PARDUBICKÝ KRAJ I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 11 I 2 965 I I nad 50 000 obyvatel I 1 138 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 12 I 7 008 I I 10 001 - 50 000 I 1 252 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 13 I 4 687 I I 2 001 - 10 000 I 1 985 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 14 I 1 877 I I do 2 000 obyvatel I 2 713 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 15 I 4 687 I I KRAJ VYSOČINA I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 16 I 2 950 I I nad 50 000 obyvatel I 722 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 17 I 4 387 I I 10 001 - 50 000 I 929 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 18 I 4 183 I I 2 001 - 10 000 I 1 362 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 19 I 3 021 I I do 2 000 obyvatel I 2 486 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 20 I 3 310 I I BRNO I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 21 I 4 163 I I BRNO - oblast 1 I - I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I STŘEDOČESKÝ KRAJ I I BRNO - oblast 2 I 2 165 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 1 190 I I BRNO - oblast 3 I 1 627 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 1 933 I I BRNO - oblast 4 I 2 135 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 2 987 I I BRNO - oblast 5 I 1 625 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 3 816 I I BRNO - oblast 6 I 1 862 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I JIHOČESKÝ KRAJ I I BRNO - oblast 7 I 1 770 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 1 472 I I BRNO - oblast 8 I 2 249 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 984 I I BRNO - oblast 9 I 1 377 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 1 905 I I JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA) I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 3 299 I I nad 10 000 obyvatel I 1 074 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PLZENSKÝ KRAJ I I 2 001 - 10 000 I 1 770 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 1 665 I I do 2 000 obyvatel I 2 511 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 1 290 I I OLOMOUCKÝ KRAJ I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 2 442 I I nad 50 000 obyvatel I 2 211 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 2 602 I I 10 001 - 50 000 I 1 275 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I KARLOVARSKÝ KRAJ I I 2 001 - 10 000 I 1 913 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I - I I do 2 000 obyvatel I 2 218 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 1 164 I I ZLÍNSKÝ KRAJ I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 1 114 I I nad 50 000 obyvatel I 2 179 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 2 291 I I 10 001 - 50 000 I 860 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I ÚSTECKÝ KRAJ I I 2 001 - 10 000 I 1 441 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 1 185 I I do 2 000 obyvatel I 2 082 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 1 274 I I MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 1 518 I I nad 50 000 obyvatel I 1 779 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 2 412 I I 10 001 - 50 000 I 1 728 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I I I 2 001 - 10 000 I 2 195 I I I I----------------------I------------I I I I do 2 000 obyvatel I 2 545 I I-----------------------------------I I----------------------I------------I Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.".
10. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Základní ceny za m
3
obestavěného prostoru garáže
                                Tabulka č. 1
I----------------------I------------I I----------------------I------------I
I  Kraj v členění na I Základní I I  Kraj v členění na I Základní I
I skupiny obcí podle I  cena  I I skupiny obcí podle I  cena  I
I počtu obyvatel, nebo I  skupiny I I počtu obyvatel, nebo I  skupiny I
I vyjmenované oblasti I obcí, nebo I I vyjmenované oblasti I obcí, nebo I
I           I  oblasti I I           I  oblasti I
I           I (Kč/ m
3)
I I I (Kč/ m
3)
I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA I I LIBERECKÝ KRAJ I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 1 I 9 834 I I nad 50 000 obyvatel I 1 881 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 2 I 6 583 I I 10 001 - 50 000 I 2 103 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 3 I 3 989 I I 2 001 - 10 000 I 1 353 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 4 I 4 339 I I do 2 000 obyvatel I 1 369 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 5 I 3 616 I I KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 6 I 8 000 I I nad 50 000 obyvatel I 2 657 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 7 I 3 798 I I 10 001 - 50 000 I 2 189 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 8 I 4 336 I I 2 001 - 10 000 I 1 513 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 9 I 5 389 I I do 2 000 obyvatel I 1 438 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 10 I 6 000 I I PARDUBICKÝ KRAJ I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 11 I 4 722 I I nad 50 000 obyvatel I 1 781 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 12 I 3 720 I I 10 001 - 50 000 I 2 513 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 13 I 3 555 I I 2 001 - 10 000 I 1 812 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 14 I 3 341 I I do 2 000 obyvatel I 1 653 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 15 I 1 862 I I KRAJ VYSOČINA I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 16 I 2 698 I I nad 50 000 obyvatel I 2 229 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 17 I 1 669 I I 10 001 - 50 000 I 2 159 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 18 I 3 356 I I 2 001 - 10 000 I 1 522 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 19 I 1 971 I I do 2 000 obyvatel I 1 512 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 20 I 4 670 I I BRNO I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PRAHA - oblast 21 I 6 024 I I BRNO - oblast 1 I 4 247 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I STŘEDOČESKÝ KRAJ I I BRNO - oblast 2 I 5 332 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 2 561 I I BRNO - oblast 3 I 5 667 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 2 865 I I BRNO - oblast 4 I 4 240 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 2 060 I I BRNO - oblast 5 I 4 740 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 2 190 I I BRNO - oblast 6 I 4 206 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I JIHOČESKÝ KRAJ I I BRNO - oblast 7 I 4 160 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 2 555 I I BRNO - oblast 8 I 3 322 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 2 303 I I BRNO - oblast 9 I 2 489 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 1 936 I I JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA) I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 1 272 I I nad 10 000 obyvatel I 2 138 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I PLZENSKÝ KRAJ I I 2 001 - 10 000 I 1 779 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 2 134 I I do 2 000 obyvatel I 2 290 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 2 450 I I OLOMOUCKÝ KRAJ I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 1 985 I I nad 50 000 obyvatel I 3 345 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 1 634 I I 10 001 - 50 000 I 2 270 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I KARLOVARSKÝ KRAJ I I 2 001 - 10 000 I 1 548 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I - I I do 2 000 obyvatel I 1 091 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 1 319 I I ZLÍNSKÝ KRAJ I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 857 I I nad 50 000 obyvatel I 2 795 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 1 403 I I 10 001 - 50 000 I 2 862 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I ÚSTECKÝ KRAJ I I 2 001 - 10 000 I 1 858 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I nad 50 000 obyvatel I 1 847 I I do 2 000 obyvatel I 1 153 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 10 001 - 50 000 I 1 528 I I MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I 2 001 - 10 000 I 1 355 I I nad 50 000 obyvatel I 1 643 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I do 2 000 obyvatel I 1 419 I I 10 001 - 50 000 I 1 828 I I----------------------I------------I I----------------------I------------I I I I 2 001 - 10 000 I 1 645 I I I I----------------------I------------I I-----------------------------------I I do 2 000 obyvatel I 1 548 I I----------------------I------------I Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.".
11. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
"Základní ceny za m
2
podlahové plochy jednotky bytu
 
                                                        Tabulka č. 1
I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I
I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I Kraj v členění I Základní I
I  na okresy,  I  cena  I  na okresy,  I  cena  I  na okresy,  I  cena  I  na okresy,  I  cena  I
I  vyjmenované  I  vyj.  I  vyjmenované  I  vyj.  I  vyjmenované  I  vyj.  I  vyjmenované  I  vyj.  I
I  obce, nebo  I  obce, I  obce, nebo  I  obce, I  obce, nebo  I  obce, I  obce, nebo  I  obce, I
I   oblasti   I okresu, I   oblasti   I okresu, I   oblasti   I okresu, I   oblasti   I okresu, I
I některých obcí* I  nebo  I některých obcí* I  nebo  I některých obcí* I  nebo  I některých obcí* I  nebo  I
I         I oblasti I         I oblasti I         I oblasti I         I oblasti I
I         I (Kč/m
2
) I I (Kč/m
2
) I I (Kč/m
2
) I I (Kč/m
2
) I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA I Tábor I 30 501 I KRÁL. HRADECKÝ KRAJ I OLOMOUCKÝ KRAJ I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 125 609 I 2 001 - 10 000 I 17 839 I Hradec Králové I 40 753 I Jeseník I 17 287 I I 1* I I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 101 504 I do 2 000 I 18 480 I Jičín I 36 478 I Olomouc I 39 638 I I 2* I I obyvatel I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 95 826 I PLZEŇSKÝ KRAJ I Náchod I 22 223 I Prostějov I 26 751 I I 3* I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 75 456 I Plzeň - oblast I 38 500 I Rychnov nad Kn. I 34 601 I Přerov I 23 809 I I 4* I I 1* I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 80 724 I Plzeň - oblast I 39 653 I Trutnov I 22 437 I Šumperk I 21 989 I I 5* I I 2* I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 87 847 I Plzeň - oblast I 34 642 I 10 001 - 50 000 I 22 941 I 10 001 - 50 000 I 22 400 I I 6* I I 3* I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 69 260 I Domažlice I 24 493 I 2 001 - 10 000 I 22 283 I 2 001 - 10 000 I 17 339 I I 7* I I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 74 534 I Klatovy I 26 321 I do 2 000 I 31 575 I do 2 000 I 15 841 I I 8* I I I I obyvatel I I obyvatel I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 75 694 I Rokycany I 27 464 I PARDUBICKÝ KRAJ I ZLÍNSKÝ KRAJ I I 9* I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 75 041 I Tachov I 27 567 I Chrudim I 34 876 I Kroměříž I 26 588 I I 10* I I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 65 715 I 10 001 - 50 000 I 26 244 I Pardubice I 39 883 I Luhačovice I 35 925 I I 11* I I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 63 894 I 2 001 - 10 000 I 25 718 I Svitavy I 26 968 I Uherské I 36 013 I I 12* I I I I I I Hradiště I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 52 276 I do 2 000 I 20 291 I Ústí nad Orlicí I 24 578 I Vsetín I 27 211 I I 13* I I obyvatel I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 61 648 I KARLOVARSKÝ KRAJ I 10 001 - 50 000 I 29 362 I Zlín I 34 361 I I 14* I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 58 830 I Karlovy Vary - I 36 923 I 2 001 - 10 000 I 25 105 I 10 001 - 50 000 I 28 774 I I 15* I I oblast 1* I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 64 538 I Karlovy Vary - I 23 189 I do 2 000 I 18 598 I 2 001 - 10 000 I 23 466 I I 16* I I oblast 2* I I obyvatel I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 49 450 I Karlovy Vary - I 21 053 I VYSOČINA KRAJ I do 2 000 I 19 433 I I 17* I I oblast 3* I I I obyvatel I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 71 795 I Karlovy Vary - I 20 198 I Havlíčkův Brod I 26 897 I MORAVSKOSLEZSKÝ kraj I I 18* I I oblast 4* I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 70 313 I Cheb I 19 057 I Jihlava I 31 516 I Ostrava - I 22 901 I I 19* I I I I I I oblast 1* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 82 703 I Františkovy I 21 121 I Pelhřimov I 28 735 I Ostrava - I 19 239 I I 20* I I lázně I I I I oblast 2* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - oblast I 79 638 I Mariánské lázně I 22 894 I Třebíč I 29 559 I Ostrava - I 21 656 I I 21* I I I I I I oblast 3* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I STŘEDOČESKÝ KRAJ I Sokolov I 15 131 I Žďár nad I 29 074 I Ostrava - I 13 258 I I I I I Sázavou I I oblast 4* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Benešov I 40 646 I 10 001 - 50 000 I 15 535 I 10 001 - 50 000 I 27 594 I Ostrava - I 23 005 I I I I I I I I oblast 5* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Beroun I 44 945 I 2 001 - 10 000 I 10 743 I 2 001 - 10 000 I 19 967 I Ostrava - I 20 719 I I I I I I I I oblast 6* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Kladno I 39 815 I do 2 000 I 9 905 I do 2 000 I 14 137 I Ostrava - I 24 476 I I I I obyvatel I I obyvatel I I oblast 7* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Kolín I 37 770 I ÚSTECKÝ KRAJ I JIHOMORAVSKÝ KRAJ I Ostrava - I 20 776 I I I I I I oblast 8* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Kutná Hora I 31 667 I Děčín I 17 403 I Brno - oblast I 61 716 I Ostrava - I 25 206 I I I I I I 1* I I oblast 9* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Mělník I 40 765 I Chomutov I 9 966 I Brno - oblast I 58 769 I Ostrava - I 21 487 I I I I I I 2* I I oblast 10* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Mladá Boleslav I 47 391 I Litoměřice I 28 742 I Brno - oblast I 59 195 I Ostrava - I 17 662 I I I I I I 3* I I oblast 11* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Nymburk I 31 582 I Louny I 21 186 I Brno - oblast I 59 225 I Ostrava - I 15 782 I I I I I I 4* I I oblast 12* I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Poděbrady I 42 049 I Most I 8 763 I Brno - oblast I 60 268 I Bruntál I 13 976 I I I I I I 5* I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - I 49 954 I Teplice I 20 539 I Brno - oblast I 58 178 I Frýdek-Místek I 24 864 I I východ** I I I I 6* I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Praha - západ** I 51 144 I Ústí nad Labem I 16 841 I Brno - oblast I 56 644 I Havířov I 15 936 I I I I I I 7* I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Příbram I 31 551 I 10 001 - 50 000 I 11 819 I Brno - oblast I 41 932 I Karviná I 12 086 I I I I I I 8* I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I Rakovník I 28 915 I 2 001 - 10 000 I 15 396 I Brno - oblast I 49 652 I Nový Jičín I 23 260 I I I I I I 9* I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I 10 001 - 50 000 I 34 674 I do 2 000 I 10 103 I Blansko I 44 202 I Opava I 26 403 I I I I obyvatel I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I 2 001 - 10 000 I 33 348 I LIBERECKÝ KRAJ I Břeclav I 27 195 I 10 001 - 50 000 I 20 609 I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I do 2 000 I 22 973 I Česká Lípa I 22 281 I Hodonín I 26 030 I 2 001 - 10 000 I 20 119 I I obyvatel I I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I JIHOČESKÝ KRAJ I Jablonec nad I 27 019 I Vyškov I 35 224 I do 2 000 I 13 555 I I I Nisou I I I I obyvatel I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I České I 36 615 I Liberec I 33 225 I Znojmo I 28 654 I I I Budějovice I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I I Český Krumlov I 30 231 I Semily I 13 424 I 10 001 - 50 000 I 30 525 I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I I Jindřichův I 23 962 I 10 001 - 50 000 I 22 491 I 2 001 - 10 000 I 36 266 I I I Hradec I I I I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I I Písek I 27 746 I 2 001 - 10 000 I 18 750 I do 2 000 I 27 393 I I I I I I I obyvatel I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I-----------------I----------I I I Prachatice I 22 005 I do 2 000 I 32 201 I I I I I I obyvatel I I I I I-----------------I----------I-----------------I----------I I I I Strakonice I 28 340 I I I I I-----------------I----------I----------------------------I----------------------------I----------------------------I * Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2. ** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.".
12. Příloha č. 41 zní:
"Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.
Koeficienty změn cen staveb - K
i
v členění podle kódů klasifikací CZ-CC
I------------I----------------I--------------------------------I-------------I
I Kód cz-cc I  Kód SKP   I     Název položky     I Hodnota K
i
I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I SEKCE 1 - BUDOVY I I------------I---------------------------------------------------------------I I 11 I BUDOVY BYTOVÉ I I------------I---------------------------------------------------------------I I 111 I Budovy jednobytové I I I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.21.11.1 I Budovy jednobytové I I I I----------------I--------------------------------I 2,531 I I I 46.21.11.3-4 I Budovy pro rodinnou rekreaci I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 112 I Budovy dvou a vícebytové I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1121 I 46.21.11.2 I Budovy dvoubytové I 2,530 I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1122 I 46.21.11.2 I Budovy tří a vícebytové I 2,493 I I I 46.21.12.. I I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 113 I Budovy bytové ostatní I I I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.21.18.2 I Budovy se službami sociální I I I I I péče I I I I----------------I--------------------------------I 2,398 I I I 46.21.19.1 I Budovy pro ubytování studentů, I I I I I zaměstnanců apod. I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I------------I---------------------------------------------------------------I I 12 I BUDOVY NEBYTOVÉ - BUDOVY A HALY I I------------I---------------------------------------------------------------I I 121 I Hotely a obdobné budovy I I I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.21.19.1 I Budovy hotelů I I I I----------------I--------------------------------I 2,420 I I I 46.21.19.2 I Budovy restauračních zařízení I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 122 I Budovy administrativní I I I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.21.14.3.. I Budovy pro administrativu I 2,489 I I I I (peněžní ústavy, veřejná I I I I I správa, pošta...) I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 123 I Budovy pro obchod I I I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.21.14.2.. I Budovy pro obchod, prodejny I 2,533 I I I 46.21.14.3.. I--------------------------------I I I I I Budovy pro služby I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 124 I Budovy pro dopravu a telekomunikace I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1241 I 46.21.14.4.. I Budovy pro telekomunikace, I 2,486 I I I 46.21.64.3 I nádraží, terminály a budovy k I I I I I nim příslušející I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1242 I 46.21.14.5.. I Garáže I 2,489 I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 125 I Budovy pro průmysl a skladování I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.21.13.1.. I Budovy pro průmysl I 2,482 I I I 46.21.51.2.. I I I I 1251 I----------------I--------------------------------I I I I 46.21.13.3.. I Budovy pro vodní hospodářství I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1252 I 46.21.13.2.. I Budovy skladů, nádrže a sila I 2,438 I I I 46.21.64.1 a 2 I I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I Kód cz-cc I Kód SKP I Název položky I Hodnota K
i
I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 126 I Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a I I I zdravotnictví I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1261 I 46.21.16 I Budovy pro společenské a I 2,478 I I I I kulturní účely I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1262 I 46.21.17.2 I Budovy muzeí a knihoven I 2,425 I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1263 I 46.21.17..1 a I Budovy škol, univerzit a I 2,430 I I I 3 I budovy pro výzkum I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1264 I 46.21.18.1 I Budovy pro zdravotnictví I 2,443 I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1265 I 46.21.61.. I Budovy pro sport I 2,458 I I I 46.21.63.. I tj. např. budovy tělocvičen, I I I I I stavby stadionů, kryté bazény I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 127 I Budovy nebytové ostatní I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1271 I 46.21.15.2.. I Budovy pro zemědělství I 2,514 I I I 46.21.15.3.. I tj. např. budovy pro I I I I I živočišnou a rostlinnou I I I I I produkci, budovy pro I I I I I skladování a úpravu I I I I I zemědělských produktů, budovy I I I I I pro lesnictví I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1272 I 46.21.14.6..1 I Budovy pro bohoslužby a I 2,422 I I I I náboženské aktivity I I I------------I----------------I--------------------------------I I I 1273 I 46.21.19.9.. I Historické nebo kulturní I I I I I památky I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1274 I 46.21.19.9.. I Budovy nebytové ostatní, jinde I 2,459 I I I I neuvedené I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I----------------------------------------------------------------------------I I SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA I I------------I---------------------------------------------------------------I I 21 I DOPRAVNÍ DÍLA I I------------I---------------------------------------------------------------I I 211 I Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace I I I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.23.11.. I Dálnice, silnice, místní a I I I I I účelové komunikace včetně I 2,653 I I I I ploch obdobného charakteru I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 212 I Dráhy kolejové I I I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.23.13.. I Dráhy železniční a visuté I 2,386 I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 213 I Plochy letišť I I I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.23.14 I Dráhy letištní a ostatní I I I I I plochy I 2,640 I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 214 I Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 2141 I 46.21.21.. I Mosty a visuté dálnice I 2,380 I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 2142 I 46.21.22.. I Tunely, podjezdy a podchody, I I I I I podzemní objekty (kromě I 2,409 I I I I důlních) I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 215 I Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 2151 I 46.24.12.1 I Přístavy a plavební kanály I 2,497 I I I 46.24.11 I I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.24.12.3 I Hráze, jezy a stupně na tocích I I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.24.12.4 I Objekty budované v souvislosti I I I I I s hrázemi I I I 2152 I----------------I--------------------------------I I I I 46.24.12.8 I Přehrady a nádrže na tocích I 2,541 I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.24.12.9 I Úpravy vodních toků (regulace) I I I------------I----------------I--------------------------------I I I 2153 I 46.24.12.-6-7 I Akvadukty, vodní díla pro I I I I I zavlažování a odvodnění I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I Kód cz-cc I Kód SKP I Název položky I Hodnota K
i
I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 22 I VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ I I------------I---------------------------------------------------------------I I 221 I Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 2211 I 46.21.31.. I Vedení plynu, ropy a ostatních I 2,735 I I I 46.21.32.7 I chemických produktů dálková I I I I I trubní I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.21.32.. I Vedení vody, parovodní, I 2,766 I I I I vzduchovodní, teplovodní, I I I I I horkovodní a kanalizační I I I 2212 I I dálková trubní včetně I I I I I souvisejících objektů I I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.21.64.1 I Nádrže, jímky, objekty I I I I I čistíren odpadních vod I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.21.36-37.. I Vedení dálkové telekomunikační I 2,662 I I 2213 I----------------I--------------------------------I I I I 46.21.52.5 I Stavby telekomunikační, např. I I I I I věže, stožáry I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.21.33.. I Vedení elektrická trakční I 2,587 I I I----------------I--------------------------------I I I 2214 I 46.21.34.. I Vedení dálková elektrická I I I I 46.21.35.. I včetně pomocných zařízení I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 222 I Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 2221 I 46.21.42.3 I Vedení plynu místní trubní I 2,708 I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.21.41.1,2,9 I Vedení vody, teplovodní, I 2,765 I I I 46.21.42.1,2 I parovodní a horkovodní místní I I I I 46.21.64.1 I trubní včetně souvisejících I I I I I objektů I I I 2222 I----------------I--------------------------------I I I I 46.25.22.1 I Vrty čerpací (studny vrtané) I I I I----------------I--------------------------------I I I I 46.25.22.2 I Studny jinde neuvedené a I I I I I jímání vody I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.21.41.4,9 I Vedení kanalizace místní I 2,726 I I I 46.21.64.1 I trubní I I I 2223 I I--------------------------------I I I I I Nádrže, jímky, objekty I I I I I čistíren odpadních vod I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.21.43.. I Vedení místní elektrické a I 2,596 I I I I telekomunikační včetně I I I I I pomocných zařízení I I I 2224 I----------------I--------------------------------I I I I 46.21.43.9 I Vedení a rozvodny místní I I I I I nadzemní jinde neuvedené I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I------------I-------------------------------------------------I-------------I I 23 I SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV) I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 2301 I 46.21.52.. I Stavby důlní a pro těžbu I I I------------I----------------I--------------------------------I I I 2302 I 46.21.51.. I Stavby elektráren I I I I 46.25.61 I I 2,667 I I------------I----------------I--------------------------------I I I 2303 I 46.25.61 I Stavby pro chemický průmysl I I I------------I----------------I--------------------------------I I I 2304 I I Stavby průmyslové jinde I I I I I neuvedené I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I Kód cz-cc I Kód SKP I Název položky I Hodnota K
i
I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 24 I OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA I I------------I---------------------------------------------------------------I I 241 I Stavby pro sport a rekreaci I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 2411 I 46.23.22.9 I Sportovní hřiště I 2,735 I I I 46.23.22.2 I dále např. nekrytá koupaliště, I I I I 46.21.62.1 I dostihové dráhy I I I I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.23.21.1 I Plochy stadionů I 2,912 I I I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.23.21.2 I Plochy hřišť a cvičišť I 2,912 I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 2412 I 46.23.21.. I Ostatní stavby pro sport a I 2,953 I I I I rekreaci dále např. parky a I I I I I zahrady I I I I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.23.22.9 I Golfová hřiště I 2,774 I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I I 242 I Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená I I I----------------I--------------------------------I-------------I I I 46.21.64.. I Ostatní inženýrská díla jinde I 2,821 I I I 46.39.99 I neuvedená I I I------------I----------------I--------------------------------I-------------I Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků určen koeficient polohy.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Související dokumenty