MF-34272/2017/28-1 (2) ke zveřejnění sdělení Evropské komise "Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací)"

Schválený:
MF-34272/2017/28-1
Sdělení
Ministerstva financí ke zveřejnění sdělení Evropské komise „Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací)“
Zpracovatel:
Ing. Václav Tittelbach
Tel.: 257 042 190
PID: MFCR7XTCMR
Dne 5. července 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie č. C 215/1 (http://eurlex. europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:C:2017:215:TOC) zveřejněno Sdělení Evropské komise, týkající se Pokynů pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací).
JUDr. David Bauer, v. r.
ředitel odboru 28 - Regulace a metodika účetnictví

Související dokumenty