MF-12458/2016/2502-15 Sdělení o vyhlášení dohody o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv

Schválený:
MF-12458/2016/2502-15
Sdělení
o vyhlášení dohody o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv
Zpracovatel: Mgr. Jan Košatka
Tel.: 257 044 629
PID: MFCR7XQNHQ
Ministerstvo financí na základě informací obdržených z Ministerstva zahraničních věcí oznamuje, že ve Sbírce mezinárodních smluv byla vyhlášena tato dohoda o výměně informací v daňových záležitostech:
Sbírka mezinárodních smluv č. 62/2017
Dohoda mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Mexiku dne 12. února 2016.
Tato dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 14. září 2017 a její ustanovení se budou provádět ve věci daňových trestných činů od 14. září 2017 a v ostatních záležitostech od prvního dne zdaňovacího období začínajícího nejdříve 1. ledna 2018.
Veškeré aktuální informace o stavu jednotlivých dohod je možné sledovat na internetových stránkách Ministerstva financí v záložce „Legislativa“ a pod odkazem „Mezinárodní spolupráce v oblasti daní“.
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, v. r.
ředitel odboru 25 - Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Související dokumenty