MF-24485/2017/1801-6 Sdělení, kterým se ruší sdělení Ministerstva financí k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani

Schválený:
MF-24485/2017/1801-6
Sdělení
Ministerstva financí
kterým se ruší sdělení Ministerstva financí k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani
Zpracovatel: Bakovská Jana
Č. j.: MF-24485/2017/1801-6
Tel.: 257 044 287
PID: MFCR7XNSAB
Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani, čj. 18/25 356/2006-181 ze dne 10. února 2006 uveřejněné pod č. 19 ve Finančním zpravodaji 2/2006, ve kterém byl zveřejněn seznam zemí, jejímž zahraničním osobám povinným k dani se na základě principu vzájemnosti a při splnění dalších podmínek uvedených v § 83 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, vrací daň z přidané hodnoty, se k datu zveřejnění tohoto sdělení ve Finančním zpravodaji zrušuje.
Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., v. r.
ředitel odboru 18 - Nepřímé daně

Související dokumenty