MF-14, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku evidence daní

Schválený:
MF-14
POKYN
kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku evidence daní
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská
Tel.: 257 042 927
Č.j.: MF-14450/2016/2601-37
PID: MFCR6XUBWH
S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny upravující problematiku evidence daní, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále postupováno.
Pokyn č. D-2 - Zablokování převodů z některých účtů státních příjmů
Pokyn č. D-14 - Technická realizace převodu výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků do územních rozpočtů
Pokyn č. D-44 - Aktuální pokyny k evidenci a správě daní
Ing. Andrej Babiš, v. r.
ministr financí

Související dokumenty