MF-13, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D

Schválený:
MF-13
POKYN
kterým se zrušují vybrané pokyny řady D
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská
Tel.: 257 042 927
Č.j.: MF-14450/2016/2601-33
PID: MFCR6XUAYB
S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále postupováno.
Pokyn č. D-225 - K registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek
Pokyn č. D-245 - Sdělení Ministerstva financí k předání agendy pokutových bloků krajským úřadům okresními úřady v souvislosti s ukončením jejich činnosti
Pokyn č. D-344 - Postup pro vyřešení problematiky evidenčního a fyzického předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu, v souvislosti s účinností novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Ing. Andrej Babiš, v. r.
ministr financí

Související dokumenty