D-245 Sdělení k předání agendy pokutových bloků krajským úřadům okresními úřady v souvislosti s ukončením jejich činnosti

Schválený:
D-245
Pokyn
Sdělení k předání agendy pokutových bloků krajským úřadům okresními úřady v souvislosti s ukončením jejich činnosti
Referent:
Ing. Pavel Skála,
tel.: 257 044 025
Čj.: 522/129 138/2002
ze dne 12.11.2002
Ministerstvo financí z důvodu jednotného postupu státních orgánů a hospodárnosti při nakládání s pokutovými bloky sděluje:
ve smyslu novelizovaného ust. § 85 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění platném od 1.1. 2003 (dále jen: "novela zák.č. 200/1990 Sb."), budou od uvedeného data orgány oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení od příslušného finančního úřadu, plyne-li výnos z pokut do státního rozpočtu, a od příslušného krajského úřadu, plyne-li výnos z pokut do jeho rozpočtu nebo do rozpočtu obce. V souvislosti s výše uvedenou legislativní změnou zabezpečí okresní úřady ve smyslu ustanovení Pokynu D-95 čl. 11, aby oprávněné úřady a orgány, které odebraly pokutové bloky od okresního úřadu, předaly celkové vyúčtování odebraných pokutových bloků a peněz vybraných za pokutové bloky vydané v blokových řízeních v termínu, umožňujícím uvedenou agendu předat krajským úřadům ještě během existence okresních úřadů. Krajské úřady převezmou celkové vyúčtování odebraných pokutových bloků a peněz vybraných za pokutové bloky a dále převezmou skladové zásoby pokutových bloků s tím, že pokutové bloky znehodnocené razítkem okresního úřadu, které však lze jednoznačně identifikovat co do množství a nominálních hodnot budou odepsány dle ustanovení čl. 14 Pokynu D-95 v průběhu 1. čtvrtletí 2003. Pokutové bloky ztracené nebo odcizené budou vyúčtovány dle ust. čl. 13 Pokynu D-95.
Pro rok 2003 Ministerstvo financí vydalo upravené pomocné tiskopisy a poučení k pokutovým blokům v souladu s ustanovením § 85 novely zák.č. 200/1990 Sb. Stávající pokutové bloky, s ohledem na skutečnost, že vlastní pokutový blok zůstává nezměněn, lze používat do vyčerpání skladových zásob.
Ředitel odboru 52 - Správy daní:
JUDr. Miloš Kolář, v.r.

Související dokumenty