D-137 Oznámení k zákonu o daních z příjmů za zdaňovací období 1995

Schválený:
D-137
POKYN
Ministerstva financí
ze dne 8. února 1996
Oznámení k zákonu o daních z příjmů za zdaňovací období 1995
Referent:Ing.Petr Vrána,
tel.:2422 5022
Tiskov opravy a poznámky k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 1995 a k Poučení k vyplnění k přiznáéní k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 1995
Tiskové opravy
Tiskopis 25 5405 Mfin 5405 vzor č.3 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 1995 typ B
str.4: Pro poplatníky účtující v soustavě podvojného účetnictví
Na str.4 v ř.90 chybně uvedeno (83 - 85 + 86 + 89) a správně má být uvedeno (83 + 85 + 86 + 89)
Na str.4 v ř. 96 opravte text následovně: Dílčí základ daně připadající na příjmy dle §7 zákona (řádek 90 případně 91 upravený o vaše podíly uvedené v řádku 94 a na řádku 95) je větší než nula nebo (řádek 92 případně 93 upravený o podíly uvedené v řádku 94 a na řádku 95) je větší než nula
Na str.4 v ř. 96 opravte text následovně:Ztráta připadající na příjmy dle §7 zákona (řádek 92 případně 93 upravený o podíly uvedené v řádku 94 a na řádku 95) je menší než nula nebo (řádek 90 případně 91 upravený o vaše podíly uvedené v řádku 94 a na řádku 95) je menší než nula
Na str.7 v odkazu 10) údaj- řádek 160 opravte na řádek 153
Na str.7 v odkazu 12) údaj - řádek 175 opravte na řádek 171
Tiskopis 25 5405/1 Mfin 5405/1 - vzor č.3
Na str.5 v řádku 68 je chybně uveden text: "tabulky č.4" správně má být "tabulky č.3".
Poznámka:
Na str.4 k řádku 85: Příjmy se uvádějí snížené o výdaje, které souvisejí s těmito příjmy.
Stanovení jednotných kurzů dle §38 zákona č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění.
Poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou použijí pro přepočet měny jednotný kurz. Jednotný kurz použije poplatník i pro zápočet daně zaplacené v zahraničí.
Pro přepočet měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. Případně lze využít služeb znalců v oboru devizového trhu, jejichž aktuální celorepublikový adresář má k dispozici každý okresní a obvodní soud.
             Jednotný kurz

------------------------------------------------------------------
země     množství  kód    devizy     valuty
------------------------------------------------------------------
Austrálie    1    AUD    19.569     19.569

Belgie    100    BEF    90.269     90.269

Británie    1    GBP    41.728     41.728

Dánsko     1    DKK    4.749     4.750

Finsko     1    FIM    6.076     6.077

Francie     1    FRF    5.335     5.337

Irsko      1    IEP    42.520     42.520

Itálie   1 000    ITL    16.205     16.206

Japonsko   100    JPY    28.222     28.221

Kanada     1    CAD    19.259     19.261

Lucembursko  100    LUF    90.269     90.269

Nizozemsko   1    NLG    16.577     16.578

Norsko     1    NOK    4.192     4.193

Nový Zéland   1    NZD    17.330     17.331

Portugalsko  100    PTE    17.710     17.711

Rakousko    1    ATS    2.640     2.640

Řecko     100    GRD    11.450     11.451

Slovensko   100    SKK    87.530     87.530

SRN       1    DEM    18.572     18.572

Španělsko   100    ESP    21.296     21.296

Švédsko     1    SEK    3.731     3.730

Švýcarsko    1    CHF    22.563     22.564

USA       1    USD    26.410     26.411
I. náměstek ministra:
Ing. Jan Klak, v.r.

Související dokumenty