D-84 o prodeji neoznačených cigaret pro vývoz

Schválený:
D-84
Pokyn
o prodeji neznačených cigaret pro vývoz
Referent:
ing. Denkstein,
tel.: 2454 2489
Čj.: 182/23 938/1994
Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, zakazuje prodej neznačených cigaret na území České republiky, nezakazuje však jejich vývoz. Kromě přímého vývozu lze neznačené cigarety vyrobené na území České republiky určené pro vývoz prodat pro uskutečnění přímého vývozu (pokyn MF č. D-78 ze dne 9. 3. 1994).
U neznačených cigaret na území České republiky dovezených není prodej pro uskutečnění přímého vývozu přípustný. Jejich majitelé je mohou vyvézt buď přímo nebo musí použít služeb jiné právnické nebo fyzické osoby. Na tyto služby musí být uzavřena komisionářská smlouva (§ 577 - 590 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník). Stejným způsobem budou postupovat celní orgány u cigaret, u kterých do 31. 12. 1993 vznikla skutečnost, na jejímž základě uplatní celní orgán postup podle § 313 - 316 zákona č. 13/1993 Sb., Celní zákon.
I. náměstek ministra financí ČR:
Ing. Jan Klak, v.r.

Související dokumenty